ای زیبایی


66640

topic 208

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /
96240

topic 208

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /
13876

خداوند

زمان به آهستگی می گذرد، هنگامی که ما آرزو داریم سریع تر حرکت نماید و به سرعت عبور می کند وقتی که ما آرزومند آنیم که دوام داشته باشد، اما با هر نوع حرکتی، زمان ناتوان از متوقف نمودن و یا یدن قلبی است که در درون خود عشقی حقیقی را نگاه می دارد. خدا عشق است، اگر شما تاکنون عاشق بوده باشید، اگر شما تاکنون معشوق بوده باشید، شما خدا را تجربه نموده اید. خدا حقیقت است، اگر شما تاکنون حقیقت را گفته باشید، اگر شما تاکنون حقیقت را کشف نموده باشید، شما خدا را تجربه کرده اید. خدا زیبایی است، اگر شما تاکنون به خلق چیز زیبایی کمک نموده باشید، اگر شما تاکنون زیبایی را در یکی از اشکال بی شمار آن مشاهده کرده باشید، شما خدا را تجربه نموده اید. خدا خوبی است، اگر شما تاکنون کار خوبی انجام داده یا فکر خوبی نموده باشید، اگر شما تاکنون خوبی را تشخیص داده باشید، شما خدا را تجربه کرده اید. تجربه عشق، حقیقت، زیبایی و خوبی هدایایی بود مستقیماً از خداوند بر شما. منبع:http://funousshargh.com منبع: http://tajrobes. /
355660

معنی واقعی زیبایی در ن چیست؟

زیبایی، شادی است. با گذشت زمان، تغییر فرهنگ ها و جهان، معنای زیبایی دستخوش تغییر شده است. زیبایی با تصویرها و مفاهیمی که به ذهن ما رسوخ کرده است، برایمان تعریف می شود. زیبایی را به روش های مختلف توصیف کرده اند. برای من مفهوم زیبایی بسیار ساده است. زیبایی یعنی شادی. زیبایی تصاویر و لحظاتی است که الهام بخش ما هستند و مهمترین و برجسته ترین جذ ت های روح ما را...
377020

معنی واقعی زیبایی در ن چیست؟

زیبایی، شادی است. با گذشت زمان، تغییر فرهنگ ها و جهان، معنای زیبایی دستخوش تغییر شده است. زیبایی با تصویرها و مفاهیمی که به ذهن ما رسوخ کرده است، برایمان تعریف می شود. زیبایی را به روش های مختلف توصیف کرده اند. برای من مفهوم زیبایی بسیار ساده است. زیبایی یعنی شادی. زیبایی تصاویر و لحظاتی است که الهام بخش ما هستند و مهمترین و برجسته ترین جذ ت های روح ما را...
1977670

زیبایی زن به چیست؟؟؟

زیبایی زن به رنگ هایی که به خود میمالَد نیست زیبایی زن همان افتخاریست که بدون رنگ، رنگی است.. مثل پروانه! و تو هم زیبایی! تو بدون رنگ خود زیبایی! چون خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد! نه زیبایی های کذاب را... خدا آفریده تورا با همان چشم های قهوه ایی و یا سیاه! خدا تو را آفریده با همان موها و مژه ها زیبایی زن به اخلاق صاف و پاکش است.. اخلاقی که هیچ ی از آن بیرون نمی زند زیبایی زن به پاکی وجودش است.. همان زنیکه روزی هفده بار بر سمت خدا سجده می کند‼️ زیبایی زن به حجابش است... همان زنی که با لباسش به تو نشان میدهد خدا همیشه مارا میبیند پس چه ی ادعا می کندکه زشت است جز ی که این صِفات را نداشته باشد... بعضى چیزها زکات مخصوص خود را دارند مانند زیبایى على (ع): زکات زیبایى پاکدامنى است.
28510

انواع حیطه ها در سواد رسانه ای

سلام دوستان! بعد از تعریف حیطه شناسی انواع آن را در سطور زیر توضیح می دهم: 1- حیطه حسی 2- حیطه زیبایی شناسی 3- حیطه اخلاقی 1-تعریف حیطه حسی: حیطه ای که لایه بیرونی ادراک را شکل می دهد. یعنی جایی که مخاطب از طریق یکی از حواس پنجگانه در معرض پیامهای رسانه ای قرار می گیرد و بسته به هر رسانه ای متفاوت است. 2-تعریف حیطه زیبایی شناسی: حیطه ای که به توانایی درک و شناخت مفاهیم رسانه ای ازدیدگاه هنری اشاره دارد واین به هنر و مهارت رسانه ها در تولید پیام در ابعاد زیبایی شناسی بستگی دارد. به عبارتی شبیه سبک هنری منحصر به فرد یک نویسنده عمل می کند.(سبک های کارگردانان) 3- حیطه اخلاقی: به توانایی درک و دریافت ارزشهای نهفته در پیام رسانه ها تاکید دارد.منبع: http://keshmiri128. /
2285342

این جا پر از خاطره و زیبایی است

وسایلت را جمع کن؛ دوربین برای ثبت زیبایی ها، دفتر و خ ر برای نوشتن زیبایی ها و خودت هم برای دیدن زیبایی ها.
65668

واقعیت - خوبی - زیبایی

واقعیت - خوبی - زیبایی در این دنیاجز این سه هیچ چیز دیگر به جستجو نمی ارزد . نخستین با شیدن وعلم دومین با اخلاق ومذهب وسومین با هنر به دست می اید "عشق"میتواند تو را از این هر سه محروم کند ونیز میتواند تورا از زندان تنگ زیستن به این هر سه دنیای بزرگ "پنجره ای بگشاید شاید هم دری ومن نخستینش را تجربه کرده ام و این است که آن را"دوست داشتن"نام کرده ام. ( علی شریعتی)منبع: http://fatanh. /
2281234

«ایرانیوم» به جراحی زیبایی و اثرات آن می پردازد

در برنامه امروز مجید افشاری در مورد موضوع زیبایی و جراحی های زیبایی با دو مهمان به گفت وگو می نشیند؛ در همین خصوص بیژن نقیب زاده، زیبایی و متخصص گوش، حلق و بینی و ندا خدری که خواهر خود را بر اثر جراحی زیبایی از دست داده است مهمان امروز «ایرانیوم» هستند.
90526

زشت ترین جای بدن

زشت ترین قسمت بدن تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید خیلی ها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است! و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛ همه اینها شاید زشت و زیبا باشد، اما من می گویم: زشت ترین بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است؛ ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق، پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛ از شک، از بدبینی، از برداشتهای بد، از نگاه پر غرور به دیگران، از توقع زیاد، از خودبینی زیاد؛ ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛ کاش می شد، جای بینی، جای شکم و پا، آدم "ذهنش" را جراحی می کرد؛ هرچه کلمات بد بود، هرچه افکار ناچسب و بدبینانه بود، هرچه نادوستی و پر توقعی بود، می آورد بیرون جایش، کلمات خوب تزریق می کرد؛ ذهن اش را پر می کرد از چیزهایی که مردم، وقتی می دیدنش، ازش حس قشنگی بگیرند، حس نرمی...حس مهربانی... کاش آدم ها را می شد اینجور عمل زیبایی کرد... با ذهن زیبا ذهن زیبا، زند را زیبا می کند... زندگی زیباست
69456

همه آنچه درباره عمل زیبایی بینی باید بدانیم

همه آنچه درباره عمل زیبایی بینی باید بدانیم چه سنی برای عمل جراحی زیبایی بینی مناسب است؟ سن عمل جراحی زیبایی بینی: در دختران از سن 15سالگی ودر پسران از سن 17 سالگی به شرط رشد کامل جسمی وفکری وداشتن انگیزه کافی فرد امکان پذیر است. آیا عمل جراحی زیبایی بینی در افراد مسن امکان پذیر است؟ عمل جراحی زیبایی بینی در افراد مسن: از آنجا که با افزایش سن بافت های بینی دچار افتادگی وسستی می شوند این امر برظاهر وعملکرد بینی تأثیر می گذارد. بالا بردن نوک بینی دراین افراد موجب جوان به نظر رسیدن وبهبود تنفس می شود. بیشترین مشکلات زیبایی بینی در سنین بالا، افتادگی نوک بینی و برآمدگی پشت آن است. افتادگی بینی موجب مسن تر به نظر رسیدن چهره فرد می شود. در حالات شدیدتر افتادگی، تنفس از راه بینی ممکن است دچار اختلال شود. این بیماران وقتی نوک بینی خود را با انگشت به بالا می برند احساس مطلوب تری از تنفس از راه بینی دارند. آیا وضعیت روحی و روانی فرد در انجام عمل زیبایی بینی تأثیر دارد؟ تاثیر وضعیت روحی روانی افراد در انجام عمل زیبایی بینی: بی تردید تأثیر بسزایی دارد. چه بسیار بیمارانی که پس از عمل باوجود نتیجه رضایت بخش، به دلیل مشکلات روحی-روانی، وسواس فکری یا شخصیت های متز ل و بیش از اندازه تأثی ذیر از دیگران، از نتیجه عمل زیبایی بینی خود ناراضی اند. شمار زیادی از افرادی که خواهان جراحی زیبایی بینی هستند، از نظر خود دلایل موجهی دارند، به مانند ب موفقیت درتشکیل زندگی شویی، یافتن اعتماد به نفس بیشتر دربرخوردهای اجتماعی، جلب رضایت خانواده ودوستان و..... . دراین مقطع باید ضمن ارزی بیمار به او گوشزد شود که تغییرات ظاهری، به نجات ازدواج درحال ش ت، بدست آوردن شغل جدید یا بهبود چشمگیر در زندگی کمک معجزه آسایی نمی کند. درضمن ضروری است که افرادی که از جراحی انتظاری غیرواقع بینانه دارند، از عمل زیبایی بینی صرف نظرکنند. همچنین لازم است که جراحی زیبایی درافرادی که دچار بحران های شدید روحی، اضطراب یا هیجان های ناپایدار هستند، به تعویق افتد. به طورمعمول داوطلب مناسب جراحی زیبایی بینی فردی است که از عمل انتظار واقع بینانه ای دارد و برای انجام عمل تحت فشار دیگران نیست و مهمتر آنکه انتظار تغییرات بزرگی رادر بهبود روابط فردی واجتماعی پس از عمل زیبایی بینی خود ندارد وقوی ترین دلیلش برای انجام جراحی بینی خشنودی شخص خود باشد. آیا جای برش ها یا آثار عمل زیبایی بینی بر روی بینی باقی خواهند ماند؟ باقی ماندن آثار عمل روی بینی: درجراحی پلاستیک بینی معمولا تمام برش ها از داخل بینی انجام می گیرد ودر صورت مهارت جراح هیچگونه ردپایی از عمل زیبایی بینی برجای نخواهد ماند. نقش لیزر واندوسکوپ در جراحی زیبایی بینی چیست؟نقش لیزر در جراحی زیبایی بینی: هدف اصلی استفاده از این دوروش پیشگیری از به مخاطره افتادن عملکرد بینی است. یعنی اگر عملکرد بینی بهتر نشود، دست کم باید وظایف خود را به خوبی پیش از عمل انجام دهد. هرچند در بسیاری از جراحی های ظریف بینی استفاده از لیزر این مزیت را دارد که با خونریزی کمتری همراه است، در جراحی زیبایی بینی، لیزر نقش عمده ای در نتیجه نهایی ندارد وآنچه تعیین کننده نتیجه عمل است در دستان هنرمند جراح نهفته است. اندوسکوپی بینی با فراهم دید عالی، دسترسی به قسمت های عمقی تر جهت رفع مشکلات داخلی بینی را تسهیل می کند. آیا نوع بینی بر الگوی عمل زیبایی بینی تأثیری دارد؟ تاثیر نوع بینی بر الگوی عمل جراحی زیبایی بینی: بعضی بینی ها به بینی گوشتی معروفند که مشخصه آنها بینی پهن با پوست ضخیم وبافت غضروفی ناچیز است. روش اصلاح این گونه بینی ها با روش جراحی بینی های استخوانی متفاوت است. درجراحی بینی گوشتی استفاده از روش های تقویت اسکلت بینی برای افزایش حمایت بافت های نرم بینی ضروری است و حتی جراحی زیبایی بینی این نوع بینی ها با استفاده از تکنیک های جدید با نتایج مطلوب همراه است. بیش از عمل زیبایی بینی به چه نکاتی باید توجه داشت؟ رعایت نکات مهم پیش از عمل جراحی زیبایی بینی: - آسپرین وداروهای مشابه آن مانند بروفن دست کم دو هفته بیش از عمل نباید مصرف شوند زیرا تمایل به خونریزی را افزایش می دهند. - درصورت سرما خوردگی ویروسی لازم است عمل جراحی به مدت چند هفته به تعویق بیافتد. آیا عمل جراحی زیبایی بینی با درد همراه است؟ درد عمل جراحی زیبایی بینی: برخلاف تصور عمل جراحی پلاستیک بینی با درد قابل توجهی همراه نیست. منبع: http://drb am. /
1024246

صحبت های بازیگر زن درباره عمل زیبایی/ وقتی دندانپزشک عمل زیبایی انجام می دهد

جام جم آنلاین نوشت: مارال فرجاد علاوه بر بازیگری به ورزش هم می پردازد؛ بخصوص به رشته اسکواش علاقه مند است. فرجاد با انتقاد از عمل های جراحی زیبایی معتقد است جراحی زیبایی به سمت مصرف گرایی رفته است.
2426297

دوست من بگرد و تماشا کن و صبور باش

دوست من، در این سرای نا آرام که چند روزی به اجبار آورده شده ای ، بگرد و تماشا کن و صبور باش. اگر چه زشتی های فراوانی وجود دارد و تو آنها را می بینی و رنج می بری ، اما زیبایی های آن هم کم نیست. بیشتر اوقاتت را صرف دیدن زیبایی ها کن و از زیبایی های زندگی لذت ببر و اگر توانستی تو نیز یک زیبایی بر این زیبایی ها بیفزای. زشتی ها را بازگو و تصویر مکن که منتشر و فراوان می شود. اما زیبایی ها را تا می توانی بازگو کن تا منتشر و زیاد شود.
2082426

آیا می خواهید بدانید بعد از عمل زیبایی چه شکلی می شوید؟

کلینیک زیبایی هومارا با بهره مندی از هنر و تکنولوژی مفت است تمام اعمال زیبایی بدن و صورت را با کمترین ضریب ش ت ارائه دهد.
7566

رنگ و نور در سیمای شهر های ی – ایرانی

سهیلا عسگری زاده اردستانی 1- کلیات طرح تحقیق 1-1 طرح مساله ما در دنیای رنگ ها زندگی می کنیم و تا حد بسیار زیادی به رنگ ها خو گرفته ایم. رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبت های الهی است که باعث شادی و نشاط انسانها شده و موجب رسیدن به امید و آرامش در آنان می شود... رنگ یکی از جنبه های مهم زندگی شهری است. رنگ از جمله خصوصیاتی است که در کنار شکل ، ابعاد ، ت و بافت هر شیء، حجم یا فضای آن را به ما می شناساند. در محیط شهری رنگ را همه جا می توان دید؛ در بدنه و نمای ساختمان ها، پوشش بام ، کف سازی ها، مبلمان شهری، فضا ی سبز، خودروها و حتی آسمان شهر و نیز رنگ آمیزی لباس افراد که همگی نقش مهمی در تعیین چهره رنگی شهر دارند. رنگ ها علاوه بر زیبایی بخشی تاثیرات عاطفی، روانی قوی بر اشخاص دارند رنگ ها فضا را متنوع و سرزنده می کند و هم چنین با رنگ می توان به فضا یکپارچگی و وحدت بخشید. نور، رنگ، آب، سه عنصر زیبایی شناسی معماری ی اند. نور عمده ترین مشخصه معماری ایران است و نمادی از عقل الهی است . رنگ در انقطاب نور حاصل می آید و آب تصویر طبیعت ، در معماری ی است.منبع: http://sonami1390. /
2007220

مقاهیم: زیبایی شناسی چیست؟

همشهری آنلاین- مهدی تهرانی: زیبایی شناسی aesthetics تاملی است انسانی بر چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراک وی. فارغ از دسته بندی از منظر سواد و فرهنگ و ملیت؛ زیبایی شناسی یک رویکرد ذاتی بشری است. و می تواند بر روح و نگرش انسان اثر عمیق و یا سطحی بگذارد.
1753316

ک نی که زیبایی آن ها شهرت جهانی دارد

زیبایی موضوعی جنجالی و چالش بر انگیز است که در هر نقطه از دنیا استانداردهای متفاوتی برای آن در نظر می گیرند. اما تمام این استانداردها زمانی که بحث زیبایی ک ن به میان می آید دیگر اهمیت چندانی ندارند. در این جا با بچه هایی آشنا شوید که زیبایی آن ها شهرت جهانی پیدا کرده است.
2402914

مزایای اقتصادی زیبا بودن

چه رابطه ای بین زیبایی و موفقیت افراد وجود دارد؟ آیا واقعاً زیبایی می تواند به رشد موفقیت اجتماعی یک فرد کمک کند و در نهایت به خوشبختی او بیانجامد؟ مثال های زیادی از این موفقیت ها را در بین هنرمندان و خوانندگان می بینیم که نمونه های بزرگ تاثیر زیبایی بر موفقیت هستند. اما در مقیاس های کوچکتر هم زیبایی در موفقیت ما تاثیر گذار است.در این ویدیو به بررسی تاثیر زیبایی بر موفقیت های اقتصادی افراد می پردازیم.
31448

زشت ترین جای بدن

زشت ترین قسمت بدن تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید خیلی ها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است! و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛ همه اینها شاید زشت و زیبا باشد، اما من می گویم: زشت ترین بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است؛ ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق، پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛ از شک، از بدبینی، از برداشتهای بد، از نگاه پر غرور به دیگران، از توقع زیاد، از خودبینی زیاد؛ ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛ کاش می شد، جای بینی، جای شکم و پا، آدم "ذهنش" را جراحی می کرد؛ هرچه کلمات بد بود، هرچه افکار ناچسب و بدبینانه بود، هرچه نادوستی و پر توقعی بود، می آورد بیرون جایش، کلمات خوب تزریق می کرد؛ ذهن اش را پر می کرد از چیزهایی که مردم، وقتی می دیدنش، ازش حس قشنگی بگیرند، حس نرمی...حس مهربانی... کاش آدم ها را می شد اینجور عمل زیبایی کرد... با ذهن زیبا ذهن زیبا، زندگی را زیبا می کند... زندگی زیباستمنبع: http://neshate-koohestan. /
101382

دل آدمی

زیبایی حقیقت استو حقیقت زیبایی استو هر دو عین وجودندو هر سه عین عشقندو هرچهار همان شادی مطلق اندو هر پنج (زیبائی.حقیقت.وجود.عشق و شادی) دل آدمی است که چون پنجه آفتابجامی از نور به دست جهانیان می دهددل آدمی ،اگر چون د ده عالم جایگاه آب و ملک و دام و دد نباشدخانه عشق استو آنجا چون اتاق هزار آئینه زلیخابه هر سو بنگرد،جز جمال یوسف و یوسف جمال چیزی نمی بیند:.............................................................وچه خوش سرود مولانای جانتا نقش تو در دیده ما خانه نشین شدهر جا که نشستیم چو فردوس برین شد منبع: http://rezazn. /
21846

آتشفشان عشق

یاد تو که می افتم دست دلم را می گیرم می رویم پای قرار های نیامده ات به تو فکر می کنم و زیبایی چشمانت حواسم را به هم می ریزد ناگهان مُشتی از واژه های مست روحم را زیر می گیرند عشق از رگ هایم بیرون می پاشد و جای پای انتظارم شعری می روید .منبع: http://gelarehhhh. /
258892

پیشنهاد شرم آور دونالد ترامپ به این ملکه زیبایی در هتل!

پیشنهاد ترامپ به ملکه زیباییپیشنهاد ترامپ به ملکه زیبایی , “کاتا سارکا”، ملکه زیبایی سال 2013 در مصاحبه با رسانه های مجارستان مدعی شد: پس از ب تاج ملکه زیبایی سال 2013 روسیه، دونالد ترامپ trump کارت ویزیتش را به او داده و او را به اتاقش در هتل دعوت کرده است.پیشنهاد ترامپ به ملکه زیباییوی گفت: مراسم ملکه زیبایی سال 2013 در روسیه برگزار شد و من موفق به ب تاج ملکه زیبایی سال شدم. پس از پایان مراسم مردی به من نزدیک شد و دست مرا گرفت. او با لهجه انگلیسی صحبت می کرد. تنها واکنشی که در آن لحظه نشان دادم شرم بود و تنها واژه ای توانستم به زبان بیاورم کلمه “مجارستان” بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2436499

و س چیست؟ کاربرد آن در دکوراسیون را بدانید

یکی از مفاهیمی که علاقمند به هنر و زیبایی شناسی ژاپنی بار ها با آن مواجه شده اند و س است. و س نوعی زیبایی شناسی سنتی رایج در ذن بودیسم است که برخلاف فلسفه غربی به دنبال کمال و بی نقصی نیست بلکه زیبایی را در نقص می بیند.
1417104

زیبایی پوست را با این خوراکی ها به خود هدیه دهید

زیبایی پوست امروزه دیگر فقط دغدغه خانم ها نیست. آقایاین نیز به زیبایی پوست خود اهمیت می دهند.
2403210

سه را ار کاهش عوارض جراحی زیبایی

رئیس سمپوزیوم صورت ایران، از بمباران تبلیغاتی زیبایی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به انجام جراحی های زیبایی صورت در جامعه نام برد.
2414570

حیوانات زیبایی که نمی توانید چشم از آن ها بردارید!

زیبایی طبیعی حیوانات همیشه برایمان جذاب است. یکی از اولین انی که زیبایی حیوانات را کشف کرد و سعی کرد آن را نشان دهد آلبرشت دورر بود. از آن پس عکاسی از حیوانات یکی از محبوب ترین ژانر ها شد.
1417694

مشمئزکننده ترین روش های درمان زیبایی

تلاش برای زیبایی از گذشته های بسیار دور در میان انسان ها رواج داشته و از روش های درمانی متفاوتی استفاده می د. برخی از این روش های درمان زیبایی زیاد جلوه خوبی ندارند و ممکن است کمتر ی راضی به انجام شان شود.
2267396

ممنوعیت انجام عمل های شن و زیبایی در مطب ها

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی با اشاره به ممنوعیت انجام عمل های شن و زیبایی در مطب ها گفت: تبلیغات دستگاه کوچک کننده بینی صد در صد کذب است.
2420277

سازمان نظام پزشکی: ثبت روزانه 10 تا 15 شکایت از جراحان زیبایی

بیشترین شکایت بیماران از جراحان پلاستیک و زیبایی است و بسیاری از افرادی که برای جراحی زیبایی به ویژه بینی به پزشک مراجعه می کنند.
1801004

چگونه زیبایی درون تان را بروز دهید

به گفته ی کارشناسان، این درخشش و زیبایی درون تان است که به شما احساسی فوق العاده داده و اطرافیان را جذب می کند، فقط باید آن را پرورش بدهید. در این مطلب توصیه هایی برای تان داریم تا بتوانید با زیبایی درون خود بدرخشید، هم پیش خودتان و هم نزد دیگران!
2442399

زیبایی یک زن

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیستدر چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیستزیبایی یک زن در چشمانش استچشم هایش راه ورود به قلبش هستندمکانی که عشق در آن جای دارد« شاعر : آدری هپبورن »
1929122

زیبایی های حیات وحش با کیفیت 4k

حیات وحش فی نفسه با زیبایی ها و ضرافت های فراوانی همراه است. اکنون برخی از این زیبایی ها را با کیفیت 4k در تابناک می بینید؛ تصاویری مشتمل بر لحظات دیدنی از حیات ببر، س، مار کبرا، میمون، اسب آبی و... .
2441207

به زیبایی چهل سالگی

فرشید میخنده گوشه چشمش چروک میشه. داره به زیبایی های یک مرد چهل ساله مزین میشه و کیه که ندونه چهل سالگی به تنهایی یک زیبایی تمام عیار محسوب میشه.
368916

جراحی زیبایی بینی، پلک، گونه، چانه، گوش و صورت با سوران ایوبیان

جراحی زیبایی بینی یکی از پرطرفدارترین جراحی های زیبایی به شمار می رود، که این امر قطعا به علت نقش مهمی است که بینی در زیبایی چهره انسان دارد. شخص می خواهد با زیبا سازی بینی خود به زیبا سازی دلخواه در چهره برسد.
67640

نصاب پارکت آرین آرایه

بشر موجودی زیبا طلب می باشد وهمواره در طول تاریخ در تلاش بوده است تا با به کار گیری ابزار های مختلف، زیبایی را برای خود به ارمغان آورد. یکی از دستاورد هایی که در زمینه ی زیبا سازی منازل و خانه ها پدید آمده است صنعت کفپوش می باشد. کفپوش ها انواع متفاوتی دارند که یکی از محبوب ترین های کفپوش ها، کفپوش لمینت و پارکت است. کفپوش پارکت و لمینت در زمانی کوتاه به محبوبیت بسیار زیادی رسیده است که این نشان دهنده ی اهمیت زیبایی واهمیت وجود کفپوش در منزل است. نصاب پارکت و نصاب لمینت کار نصب پارکت و لمینت را انجام می دهد و نقش بسیار کلیدی و موثری را در زیبا جلوه دادن کفپوش ایفا می کند. نصاب پارکت آماده سازی محیط برای نصب پارکت از جمله کارهایی چون صاف و صیقلی کف زمین (جایی که پارکت نصب می شود) انجام می دهد. پوشش کف زمین با فوم برای ایجاد عایقی مناسب، آغشته چسب به کف که این مورد برای نصب پارکت معرق کاری شده است، همه ی این موارد از مهمترین نقش های نصاب لمینت و پارکت است. منبع: نصاب پارکتمنبع: http://barandeltang. /
80082

نصاب پارکت آرین آرایه

بشر موجودی زیبا طلب می باشد وهمواره در طول تاریخ در تلاش بوده است تا با به کار گیری ابزار های مختلف، زیبایی را برای خود به ارمغان آورد. یکی از دستاورد هایی که در زمینه ی زیبا سازی منازل و خانه ها پدید آمده است صنعت کفپوش می باشد. کفپوش ها انواع متفاوتی دارند که یکی از محبوب ترین های کفپوش ها، کفپوش لمینت و پارکت است. کفپوش پارکت و لمینت در زمانی کوتاه به محبوبیت بسیار زیادی رسیده است که این نشان دهنده ی اهمیت زیبایی واهمیت وجود کفپوش در منزل است. نصاب پارکت و نصاب لمینت کار نصب پارکت و لمینت را انجام می دهد و نقش بسیار کلیدی و موثری را در زیبا جلوه دادن کفپوش ایفا می کند. نصاب پارکت آماده سازی محیط برای نصب پارکت از جمله کارهایی چون صاف و صیقلی کف زمین (جایی که پارکت نصب می شود) انجام می دهد. پوشش کف زمین با فوم برای ایجاد عایقی مناسب، آغشته چسب به کف که این مورد برای نصب پارکت معرق کاری شده است، همه ی این موارد از مهمترین نقش های نصاب لمینت و پارکت است. منبع: نصاب پارکتمنبع: http://pnuf. /
98232

نصاب پارکت آرین آرایه

بشر موجودی زیبا طلب می باشد وهمواره در طول تاریخ در تلاش بوده است تا با به کار گیری ابزار های مختلف، زیبایی را برای خود به ارمغان آورد. یکی از دستاورد هایی که در زمینه ی زیبا سازی منازل و خانه ها پدید آمده است صنعت کفپوش می باشد. کفپوش ها انواع متفاوتی دارند که یکی از محبوب ترین های کفپوش ها، کفپوش لمینت و پارکت است. کفپوش پارکت و لمینت در زمانی کوتاه به محبوبیت بسیار زیادی رسیده است که این نشان دهنده ی اهمیت زیبایی واهمیت وجود کفپوش در منزل است. نصاب پارکت و نصاب لمینت کار نصب پارکت و لمینت را انجام می دهد و نقش بسیار کلیدی و موثری را در زیبا جلوه دادن کفپوش ایفا می کند. نصاب پارکت آماده سازی محیط برای نصب پارکت از جمله کارهایی چون صاف و صیقلی کف زمین (جایی که پارکت نصب می شود) انجام می دهد. پوشش کف زمین با فوم برای ایجاد عایقی مناسب، آغشته چسب به کف که این مورد برای نصب پارکت معرق کاری شده است، همه ی این موارد از مهمترین نقش های نصاب لمینت و پارکت است. منبع: نصاب پارکتمنبع: http://ali220h. /
1660868

ناگفته های جراحی زیبایی

تعداد اعمال جراحی زیبایی پلاستیک در کل دنیا رو به افزایش است. علت چنین گرایشی از سوی مردم به تغییرات زیباسازی مبحث بسیار گسترده ای است و اپیدمیولوژی و الگوی اعمال جراحی زیبایی صورت به مسائل فرهنگی، نژادی و... بستگی دارد.
2079294

گیلان| جلوه زیبایی های بهار در طبیعت کلاچای + تصاویر

روستای بیجا شته کلاچای گیلان دارای چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبایی است که در فصل بهار زیبایی های آن به اوج خود می رسد.
163722

طب سوزنی زیبایی

طب سوزنی زیبایی یک روش پزشکی یا عمل جراحی نیست. ما در این روش از قابلیت های درمانی که ارگانهای بدن هر شخص به طور طبیعی دارد بهره می ریم و عامل اصلی نازیبایی پوست صورت را بر طرف می کنیم،و همانطوری که میل عموم مردم به درمان "زیبایی طبیعی" گرایش دارد، طب سوزنی زیبایی با جراحی پلاستیک فرق می کند. خطر ناکامی درمان و معیوب شدن پوست را ندارد. همچنین از توانایی ذاتی بدن انسان که هماهن ارگانهای بدن و انرژی حیاتی می باشد برای به وجود آوردن زیبایی ضورت استفاده می کنند.منبع: http://tebbesonnati. /
2374318

کامپوزیت بهتر است یا لمینت؟

اگر شما هم کمی اهل و سینما باشید حتما لبخند زیبا، پر زرق و برق بازیگران دل شما را ربوده، شاید بیشترین تاثیر در جذ ت یک هنرمند لبخند آن باشد و آن را مدیون اصلاح طرح لبخند در دندانپزشکی زیبایی است. تمامی المان های زیبایی توسط متخصصین با سابقه زیبایی دنتال زعفرانیه بررسی و تحلیل می گردد.
2307326

بی تفاوتی و سکوت مسئولین در مورد افزایش عوارض جراحی زیبایی

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی با تاکید بر ضرورت قانون گذاری در زمینه اعمال جراحی زیبایی گفت: در کشور ما خلا قانونی در این زمینه وجود دارد و باید بررسی های کارشناسی در این حوزه صورت گیرد.
1131212

پاو وینت (اسلاید) زیبایی شناسی در هنر ی

پاو وینت (اسلاید) زیبایی شناسی در هنر ی فایل پاو وینت زیبایی شناسی در هنر ی، در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه. هر چند که نویسندگان و شاعران ایرانی از زیبایی، بسیار سخن گفته اند، اما از این مفهوم تعریف روشنی به دست نداده اند، بلکه همواره خود را مجذوب و مسحور زیبایی ... قیمت : 7,500 تومان توضیحات بیشتر دریافت فایل
1832610

کلینیک زیبایی جوانه

کلینیک زیبایی جوانه با سال ها تجربه در زمینه های پوست، مو و زیبایی فعالیت میکند. کلینیک جوانه مجهز به دستگاه های پیشرفته همراه با پزشکان با تجربه ارائه دهنده کلیه خدمات مربوط به پوست، مو، لیزر، کاشت مو و لاغری این کلینیک زیر نظر پزشکان و متخصصین محترم و همگام با جدیدترین متد ها و روش های دانش پزشکی زیبایی، آمیخته با دقت و ظرافت ارائه می شود.
424658

سالن زیبایی حس زیبایی

مدیریت : سالن زیبایی حس زیبایی .آتلیه در مشهدشماره همراه مدیریت : 09157017150 .آدرس : مشهد، بولوار ت، بین ت 4 و 6، سالن زیبایی حس زیبایی .
1144704

انتخاب ملکه زیبایی زیبایی کشور عراق! ع

مراسم انتخاب ملکه زیبایی کشور عراق برگزار شد و فیان سلیمانی موفق به ب این عنوان شد.
1466170

زیبایی و تندرستی طبیعی

مراقبت طبیعی از پوست، نگرشی بنیادین را مجسم می سازد. بیشتر خانم ها از عوارض مضر محصولات شیمیایی بر پوست خود آگاه هستند. زیبایی و تندرستی طبیعی آنها می خواهند به نتیجه مطلوب دست یابند اما عوارض جانبی مواد شیمیایی مشکلات بیشتری برایشان ایجاد کرده است تا اینکه به زیبایی آنها کمک کند. بنابراین چرا […] نوشته زیبایی و تندرستی طبیعی اولین بار در سلامتی پدیدار شد.
2402124

نقش کبد در زیبایی ن

رکنا: عملکرد درست کبد نقش بسزایی در زیبایی پوست صورت ن دارد.
2438716

مدل آرایش موی نوجوان مخصوص دخترها

یکی از چیزهای که به ظاهر دختران نوجوان زیبایی می بخشد، مدل موهایشان است. مدل موی زیبا نه تنها به نوجوانان زیبایی می بخشد بلکه اعتماد به نفس آنها را نیز بالا می برد. اگر به دنبال مدلی برای موهای خود می گردید، ما در این مطلب مدل های زیبایی را برایتان آورده ایم که می توانید از آنها الگوبرداری کنید.
1544386

عجیب ترین ملاک های زیبایی در قرون وسطی

شاید همه ی ما با دیدن ع های ن زیباروی عصر قاجار متحیر شویم و از اینکه چگونه مردمی در وصف زیبایی این ن شعر می سرودند به فکر فرو رویم. بنا به اعتقاد بسیاری، زیبایی نه امری مطلق بلکه نسبی است و در هر جامعه ای بنا به فرهنگ و سنت خودش متفاوت است. این ملاک های زیبایی در طول زمان متغیر بوده است و در هر دوره ای به شکلی ظهور کرده است. در اینجا به برخی از این ملاک ها اشاره می کنیم + ع
2380064

نکات زیبایی در پاییز مخصوص خانم ها

همانطور که شما هم می دانید، هر فصل آرایش مخصوص به خودش را دارد. در واقع تغییر دمای هوا می تواند روی شیوه آرایش و عادات زیبایی ما نیز تاثیرگذار باشد. ما با برخی از کارشناسان خود در مورد این که در فصل های سرد سال چه کار هایی را برای سلامتی و زیبایی خود انجام دهیم م کردیم که نتیجه آن را در ادامه مطلب برایتان آورده ایم.
2229220

عامل زیبایی

رفاه ما بود در ب ثروت کمال ما بود در علم و حکمت بود زیبایی ما از خداوند طلب کن از خدا نور ولایت
593458

بررسی هنر و زیبایی در شه فار

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «هنر و زیبایی در شه فار » را روز دوشنبه 9 اسفند برگزار می کند.
1671202

مضرات عمل جراحی زیبایی غیر ضروری بینی/سونامی افزایش آمار جراحی در ایران ولرستان+تصاویر

عمل جراحی زیبایی بینی عملیه که امروزه کم کم دیگه در جامعه مامدشده وروز به روز برتعداد متقاضیان این عمل افزوده می شود به طوری که کشورمون رتبه نخست جراحی زیبایی بینی رو دردنیا دارد.
463402

(بدون عنوان)

سلام. امروز دوشنبه 27 دی. میگن چشم از دیدن زیبایی سیر نمیشه. من خودم اغلب همینطورم و محصور زیبایی هستم. طبیعت زیبا، نقاشی زیبا، سیرت زیبا و سیمای زیبا، خیلی خوب خواهد بود اگر سر و کار انسان بیشتر با زیبایی‌ها باشه. گاهی فکر میکنم خدا هم باید در برخی موارد جوابگوی ما باشه. چقدر بد که گاهی روزمره‌گی‌های زندگی ما رو از زیبایی‌ها غافل میکنه. تصور و تصویرش هم زیباست.
654186

تیپ «اسکلتی» مد جدید زیبایی شد!

یکی از چالش های اساسی که اخیرا گریبانگیر جوانان کشور شده انجام عمل ها و جراحی های زیبایی است؛ عمل های زیبایی که به اسم مد در جامعه جا خوش کرده است؛ عمل هایی که از گونه، لپ، لب و بینی تا فرو اجسام در بدن را شامل می شود. اما موضوع عجیبی که اخیرا ذهن جامعه را به خود درگیر کرده، مدهای عجیب و غریب دختران و پسرانی است که با دیدن آن شاید از تعجب شاخ در بیاوریم.
1745128

دامپزشکی که برای شترها جراحی زیبایی می کرد

گرچه سال هاست عمل های زیبایی مد شده و ن و مردان بسیاری هزینه های گزافی برای انجام این عمل ها می پردازند، اما چندی است که تب جراحی زیبایی بینی از به شترها نیز سرایت کرده و آنها نیز برای زیباترشدن، بینی خود را به تیغ جراحان می سپارند.
1270862

کره جنوبی، سردمدار عمل زیبایی

در سال های اخیر عمل های زیبایی طرفداران بیشتری پیدا کرده است. در هر سال حدود 15 میلیون نفر در دنیا خود را به تیغ جراحی می سپارند.
1603468

بالاترین فعل زیبایی و خلق هنر را باید نزد حسین (ع) پیدا کرد

افروغ گفت: وقتی حضرت زینب (س) می گوید جز زیبایی ندیده ام؛ یعنی بالاترین زیبایی و خلق هنر را باید نزد حسین (ع) پیدا کرد.

ای زیبایی