بسم الله الرحمن الرحیم


131999

بسم الله در شعر شاعران

بسم الله در شعر شاعراننظامی گنجوی:بسم الله الرحمن الرحیمهست کلید در گنج حکیمجامی:بسم الله الرحمن الرحیم هست صلای سر خوان حکیمصفی علیشاه:باب گنج علم خود ذات قدیمکرد بسم الله الرحمن الرحیمایزد گشسب:باب دل را هست مفتاحی عظیماوست بسم الله الرحمن الرحیمشاه نعمت الله ولی:اسم اعظم نزد ما باشد قدیمیعنی بسم الله الرحمن الرحیمسنایی:تو در کشتی فکن خود را مپای از بهر تسبیحیکه خود روح القدس گوید به بسم الله مجریهاحافظ :مده به خاطر نازک مل از من زودکه حافظ تو خود این لحظه گفت بسم اللهصائب تبریزی:اگر نه مدّ بسم الله بودی تاج عنوان هانگشتی تا قیامت نوخط شیرازه دیوان هاناشناس:هر که دارد هوس کرب و بلا بسم اللههر که دارد سر همراهی ما بسم الله ********از تو بسم الله الرحمن الرحیمسایه بان گردید بر خلقی عظیم********گو تو بسم الله الرحمن الرحیمتا تورا در زند یاری کنیم********بگو بسم الله و صبح ات کن آغازکه دستان تو گردد بالِ پرواز********گفت در قران خداوند رحیمراز بسم الله الرحمن الرحیمعلامه حسن زاده آملی:ایشان در دیوانشان تعدادی شعر دارند در قسمت دفتر دل که همه ی اینها بیت اولشان با بسم الله است ولی مصراع دومش متفاوت است که بیت اول این اشعار که همه با بسم الله است اینجا آورده شده است. منبع: دیوان علامه حسن زاده آملی ص255 تا 377 انتشار در سایت کانون گفت و گوی قرآنیبه بسم الله الرحمن الرحیم استکه عارف در مقامِ کُن مُقیم استکُنِ الله و بسم الله عارفچه خوش وزن اند در بحر معارف********ز بسم الله و کُن بشنو دگر بارکه تا گردد، روانِ تو گُهَر بار********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه عارف مُحییِ عظم رمیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه عارف، صاحبِ خُلقِ عظیم است********به بسم الله بُگشا دفترِ دلکه بینی عرصه ی پهناور دل********به بسم الله الرحمن الرحیم استگَرَت فتحی ز فتّاحِ علیم است********به بسم الله الحمن الرحیم استکه خود، حُبّ بقا، امرِ حکیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استسراسر آنچه قرآن حکیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه عقل اندر صراط مستقیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استولی کو اعظم از عرش عظیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استدوایی را که درمان سقیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استولی با دل حمیم است و صمیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استتمثّلها که در قلبِ سلیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه بینی نطفه ای دُرّ یتیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه آدم ایمن از دیو رجیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه قبض و بسط بر اصل قویم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استظهوری کز حدیث و کز قدیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه آن اصحاب کهف است و رقیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه در عالَم، لطف، عمیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکُنوزی کان الف و لام و میم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استکه عارف، فارغ از امید و بیم است********به بسم الله الرحمن الرحیم استتجلّی ها چو صرصر تا نسیم استمنبع: http://aflakian. /
82638

شه

گه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدخوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی منم تو ثوابتون شریکم اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند بشنمنبع: http://heromen001. /
2218218

فضیلت های بسم الله الرحمن الرحیم

والاترین جمله آسمانی و سرلوحه هر کتاب نازل شده از ساحت قدس ربوبی، همانا این جمله شریفه است. صفوان جمال از صادق (علیه السلام) نقل می کند که: ما انزل الله من السماء کتاباً الا و فاتحته بسم الله الرحمن الرحیم؛ خداوند متعال هیچ کت را از آسمان نازل نفرمود، مگر آن که دیباچه و اول آن بسم الله الرحمن الرحیم بود. مهج الدعوات در کتاب فضل الدعا، ااز صادق (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند که: بسم الله الرحمن الرحیم اسم الله الاکبر أو قال: الاعظم؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم بزرگ ترین اسم خداوند است. یا فرمود: بالاترین اسم بسم الله الرحمن الرحیم است [1]. ادامه مطلب
90328

مطالب ناب و زیبا

اگه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد خوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی منم تو ثوابتون شریکم اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند
1376128

بسم الله الرحمن الرحیم رنگی

ع های جدید و زیباترین طرح های فونت های بسم الله الرحمن الرحیم 1396 و 2017 سایت پارلین » امروز در بخش گالری ع پارلین, ع انواع مدل های نوشته بسم الله الرحمن الرحیم زیبا را برای شما آماده کرده ایم که در ادامه مطلب این ع ها را مشاهده میکنید ع نوشته بسم الله الرحمن الرحیم رنگی در بخش گالری پارلین **************************************************** منع اصلی : بسم الله الرحمن الرحیم رنگی http://parlyn.net/in-the-name-of-god
5672

مطالب ناب و زیبا

گه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد خوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی منم تو ثوابتون شریکم اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمندمنبع: http://cheshmandaz123. /
1280223

حدیث روز/ سخن (ص) درباره تاثیر ذکر "بسم الله الرحمن الرحیم" در رفع اندوه

هر کاری او را اندوهگین و به خود مشغول کرد، با اخلاص برای خدا بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم بگوید.
1848337

انرژی هسته ای که در «بسم الله الرحمن الرحیم» نهفته است +

عبارت مقدس "بسم الله الرحمن الرحیم" مملو از رازهایی جالب و زیباست که حجت ال قرائتی درباره آن توضیحاتی ارائه کرده است.
243642

بسم الله الرحمن ارحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم ادامه مطلب
1353690

تفکر در معنی بسم الله الرحمن الرحیم

سلام آغاز قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم هستش . در این پست می خوایم در مورد معنی بسم الله الرحمن الرحیم فکر کنیم . الله یعنی چه ؟ الرحمن به چه معنیه ؟ الرحیم چه معنایی داره ؟ قبل از ورود به بحث ، شرایط مشارکت در این بحث ها رو در پست زیر مطالعه بفرمائید : شروع سلسه بحث های تفکر در قرآن
2278500

معجزه...

وقتی نا اروم هستین ودغدغه فکردی دارین و میخواین زمین و زمانو به هم ببافین و نمیتونین... تا میتونین بگین بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم... اصلا معجزه میکنه انگار....
1189722

ب ایی نمایشگاه بسم الله الرحمن الرحیم

همشهری آنلاین: محبوبه کاظمی مدیر نگارخانه «ترانه باران» از ب ایی نمایشگاه خوشنویسی «بسم الله الرحمن الرحیم» به مناسبت ماه مبارک رمضان در این نگارخانه خبر داد.
1631949

آثار شگفت انگیز بسم الله الرحمن الرحیم

  رحمت ( صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : دعایی که ابتدایش بسم الله الرحمن الرحیم باشد ، رد نمیشود.(الدعوات ص52)   المؤمنین علی (علیه السلام) میفرمایند:هر بنده ای بخواهد چیزی بخواند یا کاری انجام دهد و " بسم الله الرحمن الرحیم " بگوید در کارش برکت داده می شود.(تفسیر عسکری علیه السلام ص25)  گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:هر که در ابتدای وضویش "بسم الله الرحمن الرحیم" بگوید همه ی اعضایش از گناهان پاک میشود.(وسائل الشیعه ج1 ص398)  کاظم (علیه السلام) فرمودند :هر دچار کاری شود که غمگینش کند یا ناخوشایندی ناراحتش کند و او سرش را به سوی آسمان بلند کره و سه بار "بسم الله الرحمن الرحیم" بگوید ، خداوند گره از کارش بگشاید و غمش را بزداید.(مکارم الاخلاق ص347)  اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :هر "بسم الله الرحمن الرحیم" را قرائت کند خداوند به ازای هر حرف آن ، چهار هزار حسنه برایش مینویسد و چهار هزار گناه از او پاک میکند و چهار هزار درجه او را بالا میبرد.(بحار ج89 ص258)  اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) میفرمانید:هر کار با ارزشی که با "بسم الله الرحمن الرحیم" آغاز نشود به پایان نمیرسد و ناقص است.(بحارالانوار ج73 ص305)منبع : موسسه جهانی سبطین(ع)
1781060

جدیدترین و زیباترین فونت بسم الله الرحمن الرحیم برای پایان نامه ها و پروژه ها

جدیدترین و زیباترین فونت های بسم الله الرحمن الرحیم برای پایان نامه ها و پروژه هادر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان فونت بسم الله الرحمن الرحیم را آماده کرده ایم.برای آغاز مقالات خود میتوانید از فایل های ورد آماده شده خوشنویسی بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنید.این فایل ها را می توانید مستقیما در ورد استفاده کنید و با فرمت ورد آماده شده است.بر زبان آوردنِ بِسْمِ اللَّهِ در شروع هر کاری سفارش شده است:در غذا خوردن؛ ازدواج؛ سوار شدن بر مرکب؛ آغاز مسافرت؛ و بسیاری از کارهای دیگر؛حتی اگر حیوانی بدون ذکر نام خدا ذبح شود، مصرف گوشت آن حرام است. فونت بسم الله الرحمن الرحیم باقر ـ علیه السلام ـ می فرماید: «سزاوار است هنگامی که کاری را شروع می کنیم، چه بزرگ باشد چه کوچک، بِسْمِ اللَّهِ بگوییم تا پربرکت و میمون باشد.بسم الله الرحمن الرحیم برای wordطرح بسم اللهخواندن « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » قبل از فاتحه واجب است; پس واجب است که آیه ای از قرآن باشد.بسم الله الرحمن الرحیم با فونت های مختلف بسم الله الرحمن الرحیم برای پایان نامهفونت بسم الله برای پاو وینت فونت بسم الله الرحمن الرحیمفونت بسم اللهمعاویه در مدینه در زمان حکومتش برای مردم جماعت خواند و « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » را هنگام نگفت. بعد از ، فریاد مهاجران و انصار از اطراف بلند شد. گفتند: آیا فراموش کردی؟ اولِ قرآن را باز کن« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » است. معاویه را دوباره خواند با « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »این خبر دل بر اجماع صحابه بر این است که « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »  از قرآن و از فاتحه می باشد.طرح بسم الله برای ورد جدیدترین و زیباترین فونت های بسم الله الرحمن الرحیم برای پایان نامه ها و پروژه ها
240876

بسم الله الرحمن ارحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم
1719822

تمام موجوات نظام عالَم،ظهور بسم الله الرحمن الرحیم هستند..

در بحث وحدت وجود و وجود بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که چون وجود یک حقیقت است و همه ماسوای این یک وجود به منزلۀ آئینه ها و نمودهای این یک حقیقت هستند، لذا سراسر نظام هستی به هم پیوسته اند و ارتباط و پیوستگی شان هم، باز به همان حقیقت واحد وجود است. به یک تعبیری می فرمائید که تمام موجودات نظام عالم ظهور بسم الله الرحمن الرحیم هستند، هم در اصل ظهورشان از بسم الله ظاهر شده اند و همین که ارتباط آنها به بسم الله الرحمن الرحیم است .. ادامه مطلب
2040395

تمام موجودات نظام عالَم،ظهور بسم الله الرحمن الرحیم هستند..

در بحث وحدت وجود و وجود بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که چون وجود یک حقیقت است و همه ماسوای این یک وجود به منزلۀ آئینه ها و نمودهای این یک حقیقت هستند، لذا سراسر نظام هستی به هم پیوسته اند و ارتباط و پیوستگی شان هم، باز به همان حقیقت واحد وجود است. به یک تعبیری می فرمائید که تمام موجودات نظام عالم ظهور بسم الله الرحمن الرحیم هستند، هم در اصل ظهورشان از بسم الله ظاهر شده اند و همین که ارتباط آنها به بسم الله الرحمن الرحیم است .. ادامه مطلب
486214

مجموعه بیش از ۳۰۰ طرح و تصویر زیبای بسم الله الرحمن الرحیم با کیفیت بالا

اختصاصی از اینو دیدی مجموعه بیش از ۳۰۰ طرح و تصویر زیبای بسم الله الرحمن الرحیم با کیفیت بالا با و پر سرعت . مجموعه بیش از ۳۰۰ طرح و تصویر زیبای بسم الله الرحمن الرحیم با کیفیت بالا/ قابل استفاده در تمامی محیط ها و نرم افزارهای گرافیکی/ ویژه انواع تحقیق و پایان نامه های دانشجویی گالری شامل بیش از ۲۰۰ طرح گرافیکیبیش از 100طرح های فانتزی با مجموعه بیش از ۳۰۰ طرح و تصویر زیبای بسم الله الرحمن الرحیم با کیفیت بالا
1008454

uni para

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم university paradise اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید! البته در هیچ ق نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آ تش!.. سبحان الله سبحان الله سبحان الله پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم... ادامه مطلب
7022

به نام خداوند بخشنده مهربان

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هدهد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی واللیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، قل عشق، الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهاندارمنبع: http://projectac. /
96806

به نام خداوند بخشنده مهربان

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هدهد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی واللیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، قل عشق، الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهاندارمنبع: http://projectac. /
1684282

۶ حدیث درباره فضیلت «بسم الله الرحمن الرحیم»

۶ حدیث درباره فضیلت «بسم الله الرحمن الرحیم» رحمت (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: دعایی که ابتدایش بسم الله الرحمن الرحیم باشد، رد نمی شود. (الدعوات ص. ۵۲) در ادامه این مطلب را به نقل از سایت تبیان می خوانیم. المؤمنین علی (علیه السلام) میفرمایند:هر بنده ای بخواهد چیزی بخواند یا کاری انجام دهد و «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید در کارش برکت داده می شود. (تفسیر عسکری علیه السلام ص. ۲۵) گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:هر که در ابتدای وضویش «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید همه ی اعضایش از گناهان پاک میشود. (وسائل الشیعه ج. ۱ ص. ۳۹۸) ادامه مطلب
1722477

از ازل مبناست ، بسم الله الرحمن الرحیم

  از ازل  مبناست ، بسم الله الرحمن الرحیم عشق را معناست ، بسم الله الرحمن الرحیم  شعر هستی با ردیفِ " عشق و انسان " شد غزل  مطلع دنیاست ، بسم الله الرحمن الرحیم حرف حرفش ، رشته اقیانوس قایم بر حیات عُروَة الوثقی است ، بسم الله الرحمن الرحیم  هر خودی را ، از خود و از دیگران بی خود کند  جام بی همتاست ، بسم الله الرحمن الرحیم دست افشانانِ حولِ  رازِ حوّل حالنا رازتان افشاست ، بسم الله الرحمن الرحیم نای عبدالباسط از این راز ن ا شده است جام روح افزاست ، بسم الله الرحمن الرحیم آری آن "لمّا خَلَقتُ " چشم بر "الّا " سپرد هست را  زیراست ، بسم الله الرحمن الرحیم دلبر و دلداده و دل هر سه بنیانش یکی است عشق استثناست ، بسم الله الرحمن الرحیم کوله لب تا لب ، لبریز از امید وعده گاه اینجاست ، بسم الله الرحمن الرحیم پیش می خواند مرا همسایه ی  رگ های من : یک قدم تا ماست ، بسم الله الرحمن الرحیم فهیم بخشی
2008806

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«بسم الله الرحمن الرحیم» خداوندا کمکم کن تا شکرگزاری را همچون مرهمی در مسیر تحول روزانه زندگی ام به کار برم. گاهی بهترین طریقه ابراز قدردانی لذت بردن از موهبت ها و شادمانی هائی است که به ما عطا شده است. زیباترین سلام دنیا طلوع خورشید است آن را بدون غروبش تقدیمتان می کنم برایتان قلبی خالی از بغض و کدورت چشمی بینا ذهنی آگاه و روشن لحظاتی ناب آرزومندم. « روزتون بخیر و شادی ان شاءالله»
195997

آمارهایی در باره قرآن

آمارهایی در باره قرآن تعداد کل آیات قرآن ۶۲۳۶ است. البته در این رقم هم اختلاف هست. مثلاً در این محاسبه، «بسم الله الرحمن الرحیم» فقط در سورهٔ فاتحه (اولین سورهٔ قرآن) شمرده شده است (البته بجز سوره فاتحه؛ «بسم الله الرحمن الرحیم» که در ابتدای همه سوره های قرآن جز سوره توبه که «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد- قرار دارد جزء آیه اول آنها محسوب می شوند.)نظراتی دیگر نیز در این باره ..... منبع: http://namazquranetrat. .. /
117042

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتن ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در آغازِ هر کاری، تاثیر معجزه آسایی در سرانجام آن کار دارد.... هر کاری و هر تصمیمی را که میخواهیم عملی کنیم، ابتدا با ذکر بسم الله شروع کرده و با دعا از خداوند بخواهیم که یاری مان کند، آنوقت است که احساس خواهیم کرد که قدرتی عظیم و بی انتها ما را یاری میکندمنبع: http://fffffaaaaa. /
75114

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتن ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در آغازِ هر کاری، تاثیر معجزه آسایی در سرانجام آن کار دارد.... هر کاری و هر تصمیمی را که میخواهیم عملی کنیم، ابتدا با ذکر بسم الله شروع کرده و با دعا از خداوند بخواهیم که یاری مان کند، آنوقت است که احساس خواهیم کرد که قدرتی عظیم و بی انتها ما را یاری میکندمنبع: http://fffffaaaaa. /
102553

اربعین

حسن عسکری علیه السلام فرمودند: «علامات المؤمن خمس: صلاة احدی و الخمسین و زیارة الاربعین و ختم فی الیمین و تعفیر الجبین والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم؛ نشانه های مؤمن و شیعه، پنج چیز است: اقامه پنجاه و یک رکعت، زیارت اربعین حسینی، انگشتر در دست راست ، سجده بر خاک و بلند گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم».منبع: http://farasa. /
335894

ترجمه

بسم الله الرحمن الرحیم"به نام خداوند بخشاینده مهربان"که ترجمه ای[اگرچه تا حدودی گویا]،ولی کاملا غلط است!ترجمه خداوند در عربی صاحب است و نه"الله"بخشنده به عربی جواد است و نه الرحمنو ترجمه مهربان نیز رءوف است و نه الرحیم.پس ترجمه به زبان عربی میشود:بسم الصاحب الجواد الرءوف
1711991

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم در این وبلاگ به حول و قوه الهی قصد داریم برنامه نویسی اندروید را با استفاده از کیوت آموزش دهیم حتما از نظرات سازنده شما در این راه استفاده خواهیم کرد.
2235784

خانه عذاب قسمت اول

سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفرالله استغفرالله استغفرالله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله الحمدالله الحمدالله الحمدالله الرحمن الرحیم الله کبرالله اکبربسم الله والحمدالله ولااله الاالله والحمدلله ودوباره ازنوسبحان الله سبحان الله الله اکبرالله اکبرا ن لااله الاالله کاملا روی مخ سیاوش رفته بودحاج اقاپشم الدین پدرش بودکه بالای سرش موقع خوابش خم وراست میشدومانندکلاغ میخواند ش هم سرتاپاغلط بوددرکل سیاوش پدرش راغلط غلوط میدانست واوراازریشه مومن نمیدانست ومعتقدبوداین کارهادکوری هست اوچرانمیروددرمسجد بخواندساعت ده ونیم شب موقع خوابش ازاین اخلاقش متنفربودکه کمپلت روانی کننده بود.پدرش دوست داشت همه چیزدراختیارش باشددرعین حال روی مخ تمام افرادخانواده بوداوفردی بودکه مردم راسوارمیشد.وعادت داشت گوش کندوطرفدارشاه بود.
1432345

سالم ماندن تصویر «بسم الله الرحمن الرحیم» در آتش سوزی

سالم ماندن تصویر «بسم الله الرحمن الرحیم» در آتش سوزی امروز کارگاه ضایعات کاغذ در قم
2101582

مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت چهل و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم#مستند_داستانی_امنیتی_عاکف قسمت چهل و دوم شروع کرد...بسم الله الرحمن الرحیم.ببخشید که مزاحم شما شدم این وقت صبح، دلیلشم این بود که بعد از شما با یه سرویس امنیتی از آلمان ساعت 8صبح قرار ملاقات دارم بابت تبادل اطلاعاتی و تجربه ها و همکاری های امنیتی و تا شب همینطور وقتم پر هست. روزای دیگه هم اگر میخواستیم وقت بزاریم شاید دیر میشد. ادامه مطلب
2105648

یقین دارم، مطلب به این سادگی که میخوانی نیست...

بسم الله الرحمن الرحیماگر ماه رمضان امسال را عادت کنم به بسم الله گفتن مرا بس است...یا حتی بالاتر... قدر از خدا بخواهم مانوسم کند به ذکر بسم الله... امروز روایتی دیدم از حضرت المؤمنین علی علیه السلام... جانم به فدایش، تا صبح داشته برای ابن عباس رحمت الله علیه تفسیر باء بسم الله ام الکتاب می گفته... هوا داشت روشن می شد.حضرت فرمود: شب تمام شد. اگر شب ادامه پیدا می کرد مطالب من هم ادامه پیدا می کرد. برای چه انس با بسم الله می خواهم؟ برای اینکه بسم الله را... قبل نوشیدن آب بگویم... قبل رانندگی همینطور... قبل شروع کار...مسافرت...نشستن...بلند شدن... قبل از شروع زندگی... و این جمله چقدر حرف دارد که قبل از شروع زندگی مان ...بگوییم...بسم الله الرحمن الرحیم... یقین دارم، مطلب به این سادگی که میخوانی نیست... قبل از شروع زندگی یعنی... قبل از تهمت زدن به دیگران ...بگویی بسم الله الرحمن الرحیم قبل از قضاوت دیگران ...بگویی بسم الله الرحمن الرحیم قبل از دروغ گفتن ...بگویی بسم الله الرحمن الرحیم قبل از دادن ...بگویی بسم الله الرحمن الرحیم آیا می شود؟ آیا می توانیم؟ برای این است که می گویم... شب قدر از خدا انس به بسم الله را می خواهم... بسم الله قبل از شروع زندگی... بسم الله ی که غیبت و دروغ و تهمت را پر پر می کند...
1703854

ف رازی

ف رازی از علمای متعصب اهل سنت در اولین جلد تفسیر کبیرش ، در مسئله « بسم الله الرحمن الرحیم » که آیا این جمله جزو سوره هست یا نه ، می گوید : « من آن را جزو سوره می دانم و در می خوانم . دلیل من همان است که علی بن طالب در هایش « بسم الله الرحمن الرحیم » را می خوانده است . » سپس می افزاید : « من اتخذ علیا ا فی دینه فقد استمسک بالعروة الوثقی » ( هر علی را در دین خود به عنوان قرار دهد ، به ریسمان محکم الهی چنگ زده است . )
69030

اربعین

حسن عسکری علیه السلام فرمودند: «علامات المؤمن خمس: صلاة احدی و الخمسین و زیارة الاربعین و ختم فی الیمین و تعفیر الجبین والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم؛ نشانه های مؤمن و شیعه، پنج چیز است: اقامه پنجاه و یک رکعت، زیارت اربعین حسینی، انگشتر در دست راست ، سجده بر خاک و بلند گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم».منبع: http://farasa. /
1026016

پک بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 2

پک بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 2 پک بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 2پک بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 2          مجموعه بزرگ بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 2 56 کلیپ با کیفیت full hd قابل استفاده در تمام نرم افزارهای تدوین جهت مشاهده پیش نمایش اینجا کلیک کنید   ...دریافت فایلپک بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 2پک بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 2
1138892

بسم الله الرحمن الرحیم

  تصاویر متحرک بسم الله الرحمن الرحیم         ویژه نامه صلوات   ایستگاه صلواتی
445494

بسم الله الّرحمن الّرحیم

                           بسم الله الّرحمن الّرحیم                         
38750

برای بطلان سحر

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سیدال (ع) و ماس دعای ویژه. جهت باطل سحر و محافظت خود در برابر آن دعای زیر را نوشته و در همه جا (بجز مکان های ناپاک) همراه داشته باشید تا حصول نتیجه. بسم الله الرحمن الرحیم فلمّا القوا قال موسی ما جئتم به السحر إنّ الله سیبطله إنّ الله لا یصلح عمل المفسدین یاالله یاالله یاالله و لا حول و لا قوة الّا باللهمنبع: http://jebreil. /
1714653

سرآغاز

بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم کار این وبلاگ از امروز 1395/11/18 آغاز می شود
1400494

انقلاب درگذشت آیت الله روح الله شاه آبادی را تسلیت گفتند

حضرت آیت الله در پیامی درگذشت عالم ربانی و پارسا آیت الله روح الله شاه آبادی را تسلیت گفتند. متن پیام انقلاب ی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ...
253412

بسم الله الرحمن الرحیم :)

به نام مهربان ترین هستیشروع می کنیم :)ماییم و نوای بی نواییبسم الله اگر حریف مایی....
875758

فهیم بخشی

از ازل مبناست ، بسم الله الرحمن الرحیم از ازل  مبناست ، بسم الله الرحمن الرحیم عشق را معناست ، بسم الله الرحمن الرحیم  شعر هستی با ردیفِ " عشق و انسان " شد غزل  مطلع دنیاست ، بسم الله الرحمن الرحیم حرف حرفش ، رشته اقیانوس قایم بر حیات عُروَة الوثقی است ، بسم الله الرحمن الرحیم  هر خودی را ، از خود و از دیگران بی خود کند  جام بی همتاست ، بسم الله الرحمن الرحیم دست افشانانِ حولِ  رازِ حوّل حالنا رازتان افشاست ، بسم الله الرحمن الرحیم نای عبدالباسط از این راز ن ا شده است جام روح افزاست ، بسم الله الرحمن الرحیم آری آن "لمّا خَلَقتُ " چشم بر "الّا " سپرد هست را  زیراست ، بسم الله الرحمن الرحیم دلبر و دلداده و دل هر سه بنیانش یکی است عشق استثناست ، بسم الله الرحمن الرحیم کوله لب تا لب ، لبریز از امید وعده گاه اینجاست ، بسم الله الرحمن الرحیم پیش می خواند مرا همسایه ی  رگ های من : یک قدم تا ماست ، بسم الله الرحمن الرحیم فهیم بخشی برگرفته از : وبلاگ طعم زندگی(شعرهایی از فهیم بخشی ) http://fahim78.persianblog.ir/  
504476

مراقب دهانت باش

 مراقب دهانت باشآیت الله حسن زاده آملی می فرماید: گزار خیلی باید مواظب دهانش باشد تا آن را همیشه پاک نگه دارد. او که در هنگام می ایستد و «بسم الله الرّحمن الرّحیم» می گوید،این کلام او باید از کانال صحیحی عبور کند.زیرا گاهی آب پاک است، امّا از آن جایی که آن مجرا و کانالی که آب از آن عبور می کند آلوده است، آب نیز آلوده می شود.«بسم الله الرّحمن الرّحیم» پاک است، امّا از آن جا که دهان و زبان گزار آلوده است،این نیز از پاکی به در می آید و آلوده می شود، لذا ش نتیجه نمی دهد.این جا است که معلوم می شود مجری آلوده بوده و طهارت نداشته.کانال (لاله اى از ملکوت)؛به ما بپیوندید:https://telegram.me/joinchat/cmvrjj3hxozenxjkxcnapg
1159426

آثار و فواید ذکر "بسم الله الرحمن الرحیم"

1.عوامل فلاح و رستگارى خداى سبحان عامل فلاح و رستگارى و پیروزى و نجات انسان را سه چیز مى شمرد: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّى ، و ذکر اسم ربه فصلى مسلما رستگار مى شود ى که خود را تزکیه کند و نام پروردگارش را به یاد آورد و بخواند. ادامه مطلب
494153

دعای برای بخت گشایی 09903580383

دعای برای بخت گشایی دعایی که مذکور می افتد در زمینه بخت گشایی بسیار مجرب است. شرط تاثیر بهینه این دعا اعتقاد و ایمان قلبی به موثر بودن آن است. به اذن و خواست باریتعالی در مدت یک چهل روز یا دو چهل روز رفع مشکل میگردد. این دعا تاثیرات عظیمه دارد و بارها تجربه شده است. بسم الله الرحمن الرحیم بر روی یک برگ کاغذ سفید این آیات را نوشته و بر گردن آویزان کند.بسم الله الرحمن الرحیم الم – ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات.بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحاً مبیناً لیغفرلک الله ما تقدم ناصراً عزیزاً.بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات.بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و لا اله الا الله اللهم انی اسئلک من فضلک و رحمتک فانما بیدک لا علیک احد بیدک وصلی الله علی محمد وآله اجمعین.بگشا بخت فلان بنت فلان را به حق هذا الایات. توجه شود:با گلاب و زعفران و در کاغذ بی خط بنویسد.با قلم غیر مستعمل بنویسد (قلمی که قبلا استفاده نشده باشد).روزانه قبل از اذان مغرب هفتاد مرتبه استغفار کند (بهتر است بگوید استغفرالله واتوب الیه).
1294820

مروج ثابت قدم فرهنگ یاری رسانی و همدلی

بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی صلى الله علیه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غیر أن ینقص من أجورهم شئ.
1233236

درس اخلاق

توصیه بزرگان آیَتـُـ الله بَهْجَتـْـ (ره): 1-نفس بکش با لااله الاالله 2-نفست راسرزنش کن بااستغفرالله 3-هنگام دردکشیدن بگوالحمدلله 4-هنگام تعجب بگوسبحان الله 5-هنگام خوشحالی صلوات بررسول الله 6-هنگام ناراحتی انالله واناالیه راجعون 7-سم چشمانت رابشکن به گفتن ماشاالله تبارک الله 8-شروع کن بابسم الله الرحمن الرحیم 9-خاتمه بده باالحمدلله رب العالمین.
26731

عشاق " تو " در هر زمان،" آقا "صدایت می کنند...

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم میزبان عشق است و وای از عشق ! غوغا می کند هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم سلام شب همه ی دوستان عزیز به خیر با اجازه فردا عازم یه سفرم کاش همه ی شما بودین و در این موقعیت همه در کنار هم شادی واقعی رو حس می کردیم قابل باشم جای همتون رو خالی می کنم ماس دعا تا برگشت خدا نگهدارتون منبع: http://qazalak88. /
139493

دقت و تمرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
2306232

داستان زیبای «رمز بسم الله»

مجموعه: داستانهای خواندنی (2) رمز بسم الله گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین. این زن تمام کارهایش را با "بسم الله" آغاز می کرد. در شأن و منزلت بسم الله همین بس که به فرموده المومنین علی بن طالب سلام الله علیه، اسرار کلام خداوند در قرآن است و اسرار قرآن در سوره فاتحه و اسرار فاتحه در "بسم الله الرحمن الرحیم" نهفته است.هرچند زن تمام کارهایش را با "بسم الله" آغاز می کرد ولی شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار غضبناک می شد و سعی می کرد که او را از این عادت منصرف کند.مرد روزی کیسه زری به زن داد تا آن را به عنوان امانت نکه دارد. زن آن را گرفت و با گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم" آن را در پارچه ای پیچید و با "بسم الله " آن را در گوشه ای از خانه پنهان کرد، شوهرش مخفیانه آن کیسه طلا را ید و از شدت عصبانیت آن به دریا انداخت تا همسرش را محکوم و خج زده کند و "بسم الله" را بی ارزش جلوه دهد.وی بعد از این کار به مغازه خود رفت. در بین روز صیادی دو ماهی را برای فروش آورد آن مرد ماهی ها را ید و به منزل فرستاد تا زنش آن را برای نهار آماده سازد.زن وقتی شکم یکی از آن دو ماهی را کرد دید همان کیسه طلا که پنهان کرده بود درون شکم یکی از ماهی هاست آن را برداشت و با گفتن "بسم الله" مجددا در مکان اول خود گذاشت.شوهر به خانه برگشت و کیسه زر را طلب کرد. زن مومنه فورا با گفتن "بسم الله" از جای برخاست و کیسه زر را آورد. شوهرش خیلی تعجب کرد و از ماجرای خود گفت و سوال کرد که آن کیسه را چگونه مجددا به دست آورده است؟ زن هم توضیح داد که در شکم ماهی بوده است.مرد از رفتار خود پسشمان گشت و  شکر الهی را به جا آورد و از جمله مومنین و متقین گردید. 
2323265

q26-هزار الله اکبر!

بسم الله الرحمن الرحیم قال انّک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خُبرا! کهف ۶۷ و ۶۸ واقعن چه جوری صبر میکنیم بر چیزی که احاطه خبرش رو نداریم؟؟
126460

جهت دفع سحر و جادو

برای دفع سِحر و جن و پری و چشم زخم دعای زیر را با خ ر رن که قبلا از آن استفاده نشده بنویس و همراه داشته باش. بسم الله الرّحمن الرّحیم فسیکفیکهم الله و هو السّمیع العلیم انّه من سلیمان و انّه بسم الله الرّحمن الرّحیم الا تعلوا علی و أتونی مسلمین صمّ بکم عمی فهم لا یرجعون صمّ بکم عمی فهم لا یعقلون صمّ بکم عمی فهم لا یسمعون صمّ بکم عمی فهم لایتکلمون صمّ بکم عمی فهم لا یبصرون یاحنّان یامنّان یادیّان یاسلطان یابرهان یاقدیم الاحسان یا لااله الّا انت سبحانک انّی کنت من الظّالمین لا اله الّا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی الّذی لایموت ابدا بیده الخیر و هو علی کل شئ قدیر و الیه المصیر فالله خیر حافظا و هو ارحم الرّاحمین لا اله الّا الله محمّد رسول الله صلّی الله تعالی علیه و سلّم و لا حول و لا قوّة الّا بالله العلی العظیم ماس دعامنبع: http://jebreil. /
1837666

به خیال خودش

به خیال خودش به چالشم کشیده. می گه خب می خوام بیام از وسایلت بردارم و ببخشم. بهش می گم خب بیا بردار و ببر و تبدیل به نقدینگی کن و بریز به حساب تسکین، فقط دور اون گردنبند یشم ش ته بسم الله الرحمن الرحیم نمی گردی... می گه نشد که ! می گم خب بخشندگی من هنوز خط قرمز داره و به پالایش نرسیده می گه بالا پوش افغانت ام بر میدارمآ ....می گم هر چه الا آن یشم ش ته که رویش نوشته بسم الله الرحمن رحیم ترک خورده اش !
2301762

مرغک زار

بسم الله الرحمن الرحیملطفا در این شب ها و روزهای نشان شده، به حال زار بنده هم دعایی بفرمایید. بدجور رو به زوالم ... یا رب ارحم ضعف بدنی ... ماس دعای شفا والی الله ترجع الامور ...
1573548

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم نون و القلم نوشتن همیشه حس خوبی بهم میده قلم روان تر و ذهن ایده آل تر از قبل میشه پس به نام نامی سر بسم تعالی سر
1829610

...

بسم الله الرحمن الرحیم + حقم است!
324386

نمونه طرح بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند باسمه تعالی و بسمه تعالی به نام ایزد به نام خدا

 نمونه طرح بسم الله الرحمن الرحیم      به نام خداوند      باسمه تعالی و بسمه تعالی      به نام ایزد     به نام خدانمونه طرح بسم الله الرحمن الرحیمطرح های به نام خداوندنمونه طرح باسمه تعالی و بسمه تعالینمونه طرح به نام ایزدانواع طرح های به نام خدا[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1748790

تکذیب ادعای احضار آیت الله علم الهدی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله علم الهدی: در پی انتشار مطالب کذب در فضای مجازی نسبت به آیت الله علم الهدی تکذیبیه ای از سوی دفتر ایشان منتشر شد. متن تکذیبیه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ...

بسم الله الرحمن الرحیم