ب تاریخ روز ۲۰ام دی ماه ۹۷


2398292

امروز ۲۰ام

خوابشو دیدم خیلی واضح نبود یه خاب قاطی بود اماااا بازم خوبه..........دیدی چی شد دخت اک زد ب سرت وایستاها
2354668

۲۰ام مهر

من چرا اینقد فکر میکنم؟خب ضرر داره...امروز روز خوبی بود سطح متوسطفردا توپ تر میشه مطمعنم....یه روز خوب....قرارمون اینه این ماه فقط برااموزش وقت بزاریم لطفا اینقد  درونتو ناراحت نکن مرسی....
10910

خوشحالی ینی

خوووووووووووشحححححححاللللللللللللللییییییییییی ینی نزدیک بشی ب روز تولدت خوشحالی ینی تولدت باشه خوشحالی ینی ب دنیا اومدن توی ی فصل از فصلای وسط پاییززززززززززززززززز آباااانننننن بله اینجا آبان است صدای رادیو جوان خخخخخخخخخخخ اقا من همیشه درگیره این بودم دخترخالم 19 آبان ب دنیا اومده من 21 هر سال بهش میگم میترکیدی ی روز دیگ صبر میکردی 20ام ب دنیا میومدی چ عدد خوبیه رنده اونم ب من میگه تو میمردی ی روز زودتر ب دنیا میومدی بعد باهم هرسال تولد میگرفتیممممممممممم حیففففففففففففففف شددددددددددددددددااااااااااااااااااااااااااا بازم شکرت خدا خوشحالی ینی ثانیه شماری تا رسدن ب 6ونیم صبح روز 21 آبانننننننننننننننننننن یوووووووووووووهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو my birthday ............................... loadingمنبع: http://best1376. /
98082

فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی 2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان 3- ت رسول خدا صالح احمد العلی 4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان 5- تاریخ فیاض 6- سیره رسول خدا زریاب خویی 7- تاریخ تحلیلی شهیدی 8- تاریخ آیتی 9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ 10- تاریخ کمبریج 11- تاریخ منتظرالقائم 12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری 13- خاستگاه تشیع آقانوری 14- تاریخ تشیع خواجویان 15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری 16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری 17- تاریخ قنوات 18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی 19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی 20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان 21- تاریخ صدر زرگری نژاد 22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد 23- ت امویان طقوش 24- ت عباسیان طقوش 25- ت عباسیان خضری 26- ت امویان جرالد هاوتینگ 27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد 28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2 29- تاریخ ملل و ی بروکلمان 30- اسپانیای مسلمان وات 31- تاریخ در هند سیاوش یاری منابع زیر از نشر حوزه و هستند 32- ت زیدیه یمن 33- تاریخ خوارج شمال آفریقا 34- مغرب ی 35- فاطمیان در مصر 36- زمینه های پیدایش فاطمیان 37- ت ممالیک 38- ت عثمانی 39- موحدون 40- مزیدیان 41- ایوبیان 42- امویان اندلس 43- حمدانیان 44- فرق ی حسین صابری 2 جلد 45- فرقه های ی مادلونگ 46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور 47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان 48- شه قادری 49- تاریخ شه در ایران طباطبایی 50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران 51- تاریخنگاری ی عالم زاده 52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات 53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند 54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /
20028

فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی 2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان 3- ت رسول خدا صالح احمد العلی 4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان 5- تاریخ فیاض 6- سیره رسول خدا زریاب خویی 7- تاریخ تحلیلی شهیدی 8- تاریخ آیتی 9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ 10- تاریخ کمبریج 11- تاریخ منتظرالقائم 12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری 13- خاستگاه تشیع آقانوری 14- تاریخ تشیع خواجویان 15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری 16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری 17- تاریخ قنوات 18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی 19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی 20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان 21- تاریخ صدر زرگری نژاد 22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد 23- ت امویان طقوش 24- ت عباسیان طقوش 25- ت عباسیان خضری 26- ت امویان جرالد هاوتینگ 27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد 28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2 29- تاریخ ملل و ی بروکلمان 30- اسپانیای مسلمان وات 31- تاریخ در هند سیاوش یاری منابع زیر از نشر حوزه و هستند 32- ت زیدیه یمن 33- تاریخ خوارج شمال آفریقا 34- مغرب ی 35- فاطمیان در مصر 36- زمینه های پیدایش فاطمیان 37- ت ممالیک 38- ت عثمانی 39- موحدون 40- مزیدیان 41- ایوبیان 42- امویان اندلس 43- حمدانیان 44- فرق ی حسین صابری 2 جلد 45- فرقه های ی مادلونگ 46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور 47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان 48- شه قادری 49- تاریخ شه در ایران طباطبایی 50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران 51- تاریخنگاری ی عالم زاده 52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات 53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند 54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /
2493724

ب تاریخ روز ۲۰ام دی ماه ۹۷

صب نزدیک ده راه افتادیم تبریززود رسیدیمتوماشین منتظر موندم ناهارم ک نخوره بودمبعدش ساعت مصاحبه دو ونیم بود رفتم تو اول یه خانمی مدارکمو تایید میکردبعدشم رفتم مصاحبهبی نهایت کل کادر خوش اخلاق و مودب بودن. عالیو یه اقای خیلی خوش اخلاق مصاحبه میکرد باهام اولش کلی تشکر کرد ک از راه دور اومدم درباره خودش گفت اینکه ای مدیریت استراتژیک داره این بود فک کنم گرایشش خب و کارش و اینکه چن دقیقه ای قراره گپ بزنیم بعدشم پرسید اگه من مسعول یه شرکتی باشم و.... تو بعنوان حسابدار چ پیشنهادی داری؟.جواب دادم بعد سوال بعدی سه تا شد فک کنم کلی حرف زدبعدشم گفت راضی بودم ولی چون سابقه ای نداری بلحاظ فنی من متوسط میدم بهتو اینکه مرحله بعد یه امتخان تستی بود اونم عالی دادم و تمامممممراه افتادیم جمعا یه ساعت طول کشیدو رسیذیم خونه نفهمیدم چطور رسیدیم رفتنی راه کش میومد اومدنی یهودیدم شهرمونه خیلی خسته خیلی خیلی خسته رسیدم انگاری کوه کندمبی نهایت بی نهایت استرس گذروندم و اینکه خوب بود یه تجربه نابو کلا خاطره خوبی شد از اولیین مصاحبه و دومین ازمون استخدامیپ ن :خدایا خیلی ممنون امروز کلی مواظبم بودی
52892

ضمن خدمت پایه دهم

با تشکر از همکاران گرامی که در جلسه اول ضمن خدمت در تاریخ 24 شهریور شرکت نموده اند به اطلاع می رساند جلسه دوم این دوره احتمالا در تاریخ 15 مهر ماه به ی سرکار خانم برگزار خواهد شد . تاریخ دقیق بعد از قطعی شدن توسط ضمن خدمت به مدارس بخشنامه خواهد شد. لطفا همکارانی که موفق به شرکت در جلسه اول دوره نشده اند حتما در جلسات بعد حضور فعال داشته باشند.منبع: http://physics9. /
1451688

تصاویری از برگزاری جلسه محاکمه ی متهمان پرونده ی قتل بنیتای 8 ماهه

امروز دوشنبه 20ام شهریور ماه جلسه ی محاکمه ی پرونده بنیتای 8 ماهه که در خودروی به سرقت رفته ی پدرش بر اثر گرسنگی، گرما و تشنگی جان داده بود، برگزار شده و حواشی بسیاری از جمله غش افسری که خودروی مسروقه را کشف کرده بود و گریه ی حضار همراه با مادر بنیتا و نیز شیشه ی شیر بنیتا در دست پرونده در روند محاکمه دیده شد. در زیر تصاویری از جلسه ی محاکمه ی امروز متهمان پرونده ی بنیتا را مشاهده می کنید:
22630

یک دم نفسی میرسد

در تلاطم موجهای وشان به داد که میرسی کیف میکنم بنگار تاریخ! بنگار تاریخ همه هواهایی که بلعیدم و اینبار عطر خوش می وزد درون ریه هایم... هوائی که با نم باران تازه میشود، هواخواه میکندم... منبع: http://del-del. /
80156

ثبت نام برای شرکت در سومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی

با آرزوی موفقیت به اطلاع کلیه دانش آموزان عزیز می رساند : پس از برگزاری جلسات توجیهی برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره نوجوان خوارزمی برای درس کارو فناوری که از تاریخ 13/7/95 تا تاریخ 28/7/95 به صورت کلاس به کلاس توسط دبیر انجام شده است ، زمان ثبت نام برای شرکت در جشنواره به صورت زیر می باشد : 1- ثبت نام در بخش های سه گانه از تاریخ 1/8/95 تا تاریخ 20/8/95 توسط دبیر 2- اعلام گروه بندی در رشته – بخش های سه گانه در تاریخ 27/8/95 ( اسامی در تابلو فناوری و خلاقیت نصب می شود .)منبع: http://fanavaryshokouh. /
41292

تور هنگ کنگ نوروز 95

شب اقامت در هنگ کنگ ویژه تعطیلات نوروز95 تاریخ پروازرفت: 16 mar تاریخ پرواز برگشت : 24 mar تاریخ پروازرفت: 25 mar تاریخ پرواز برگشت : 2 apr خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)–ویزای هنگ کنگ -6 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتیمنبع: http://andiaseir. /
41294

تور ترکیبی هنگ کنگ و ماکائو نوروز 95

شب اقامت در هنگ کنگ ویژه تعطیلات نوروز 95 تاریخ پروازرفت: 16 mar تاریخ پرواز برگشت : 24 mar تاریخ پروازرفت: 25 mar تاریخ پرواز برگشت : 2 apr خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)– ویزای هنگ کنگ – بلیط کشتی ازهنگ کنگ به ماکائو -7 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتیمنبع: http://andiaseir. /
15346

تور ماکائو 6 شب - نوروز 95

تور ماکائو 6 شب ویژه تعطیلات نوروز 1395 تاریخ پرواز رفت: 21 mar تاریخ پروازبرگشت: 28 mar تاریخ پرواز رفت: 24 mar تاریخ پروازبرگشت: 31 mar بلیط رفت و برگشت امارات یا قطر – 6 شب اقامت در هتل با صبحانه –بلیط کشتی هنگ کنگ به ماکائو رفت و برگشت –گبازدید ازقدیمی ترین معبد جهان (ما) - بازدید از کلیسای سوخته (سن پائول ) - بازدید از برج (ماکائو تاور) - بازدید از میدان سان مالومنبع: http://andiaseir. /
61184

سفیرشام

بسم الله الرحمن الرحیم بازآمده ام تا زه من از شام بپرسی از بودن مادر ملاء عام بپرسی اما دگر از قصه پرغصه ویرانه نپرسی ای گوهر یکدانه زدردانه نپرسی جامانده یکی در یتیم از صدف تو در شام بلا گشته سفیر از طرف تو شاید در اربعین اول شاید هم دوم واحتمال خیلی ضعیف اربعین سال بعد اهلبیت بعد از ب پیروزیهای مهمی که بدست آوردند .از شام به سمت مدینه حرکت نمودند.حضرت سجاد (ع) فرمودند ما را از راهی ببرید که به زیارت کربلا هم برویم.تاریخ نوشته است که اهلبیت به زیارت قبر ء آمدند واین مهم است تاریخ اگر معلوم باشد خیلی بهتر است اما مورخان در تاریخ ورود اهلبیت به کربلا نظرات مختلفی دارند...... منبع: http://ahmadivenhari312. /
64648

دیدار هیئتی از اهالی فرهنگ ، تاریخ و ادبیات شهرستان دزفول با کتابدارن شهرستان شوش

دیدار هیئتی از اهای فرهنگ ، تاریخ و ادبیات شهرستان دزفول باکتابداران شهرستان شوش با توجه به هماهنگی های به عمل آمده این دیدار روز 1/5/95 راس ساعت 8:30 صبح در محل کتابخانه عمومی فجر شوش برگزار گردید.هدف این نشست ایجاد زمینه ی آشنایی، تعامل و گفتگو در خصوص مسائل فرهنگی و را ارهای توسعه مطالعه مفید می باشد.منبع: http://officelibraryshoush. /
11548

و قسم به یادداشت ها و چت هیستوری هایی که نجاتمان میدهند

ده دقیقه مانده تا ٤ صبح که یادم می افتد باید به نوت "تولد های کوفتی" یک نفر را اضافه کنم . آدم جدیدی نیست ، تاریخ تولدش را تازه بلد شده ام و قبل از اینکه یادم برود بهتر است بنویسمش . به نظرم در نهایت هیچ اوج این مطلب فراموش ِ تاریخ تولد های من را درک نمیکند ، حتا خودم هم نمیفهمم اما کم کم بلد شده ام بدون اینکه صدایش دربیاید ، به موقع -یا تقریبا به موقع- پیام تبریک را بفرستم -هرچند تاخیر های چند ماهه هنوز جای خودشان را دارند و بعضی وقتا ناچارا اتفاق می افتند- اما به هرحال روند رو به بالایی ست . منبع: http://narab. /
76078

آ ین دیدار؛ تیم بانوان رقابت های جنوب آسیا را ترک می کند

آ ین دیدار؛ تیم بانوان رقابت های جنوب آسیا را ترک می کند قرار است که در آوا ماه دسمبر سال جاری، تیم فوتبال بانوان کشور برای آ ین بار در رقابت های جنوب آسیا در برابر حریف هایش به میدان برود.بر بنیاد فیصلة ی فدراسیون فوتبال کشور، تیم فوتبال بانوان پس از این در رقابت های جنوب آسیا اشتراک نکرده و با یک روی کرد تازه و آماده گی های لازم در رقابت های آسیایی مرکزی شرکت می کند.پیش از این، قرعه کشی رقابت های فوتبال جنوب آسیا در هندوستان برگزار شد که تیم فوتبال بانوان افغانستان در ردة ( ب) در برابر هندوستان میزبان و بنگله انتخاب شد. که در این رقابت ها هندوستان، افغانستان، سریلانکا، بنگله ، بوتان و مالدیف اشتراک کرده اند.بر اساس ج بازی ها، قرار است که تیم فوتبال بانوان کشور به تاریخ 27 دسمبر در برابر هندوستان میزبان و به تاریخ 29 همین ما در برابر بنگه به میدان برود.بر بنیاد معلومات داده شده از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان، رقابت های فوتبال جنوب آسیا به تاریخ 26 ماه دسمبر سال جاری آغاز می شود و پس از 10 روز به تاریخ 4 ماه جنوری 2017 و اعلام قهرمان این رقابت ها به پایان می رسد. (وطندار) منبع:dailyafghanistanمنبع: http://leeda24. /
53300

اه آموزشی درس تاریخ در دوره متوسطه

ه آموزشی درس تاریخ الف) هدف های شناختی 1- تعمیق آشنایی با ضرورت مطالعه تاریخ و روش کار مورخان؛ 2- تعمیق آشنایی با مهم ترین تحولات ، اجتماعی، فرهنگی و تمدن ایران و جهان در طول تاریخ؛ 3- آشنایی با جایگاه تاریخ ایران در تاریخ جهانی؛ 4- آشنایی با مفهوم تغییر و تداوم در تاریخ؛ 5- تعمیق آشنایی با شخصیت های مهم و موثر در تاریخ؛ با تاکید بر مفا ملی، دینی؛ 6- تعمیق آَشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان با تاکید بر تاریخ ایران؛ 7- درک علت های پیدایش و زوال تمدن ها و ت ها؛ 8-تعمیق آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهانمنبع: http://tarikhi100. /
70630

ان بزرگ تاریخ : فرماندهانی که فاتح امپراطوری ها بودند و تاریخ را تغییر دادند

نویسنده : مایکل رنک مترجم : رضا جولایی زبان : فارسی حجم فایل: 0.91 مگابایت تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه درباره کتاب اگر ی بخواهد به دنبال ی نیک نام بگردد در سلسله زنجیر فرماندهان اشراف زاده نامی از آنها نخواهد دید. آنها زندگی خود را از مراتب پایین نظامی آغاز می کنند و طی سالها تلاش، فرماندهان مافوق خود را تحت تأثیر قرار می دهند. هیچ مسیر دیگری وجود ندارد تا ی بتواند به مقام فرماندهی برسد. آنها مردانی نیستند که در خارج از میدان جنگ، سلسله مراتب فرماندهی را طی کرده باشند. ان بزرگ تاریخ خدعه و نیرنگ بودند و در بی رحمی نظیر نداشته اند. اسکندر در جایی گفته که تمام مانورهای نظامی مشهور براساس این قاعده شکل گرفته که دشمن را از خط تدارکات و نیروهای کمکی جدا می کند و امکان ارتباط میان آنها را می گیرد. منبع: http://reading. /
34274

خلاصه زندگی نامه شهید محمد ابراهیم همت

تاریخ تولد:12/1/1334 نام پدر: علی اکبر تاریخ شهادت: 17/12/1362 محل تولد: اصفهان / شهرضا محل شهادت: جزیره مجنون طول مدت حیات:28 سال مزار شهید:گ ار ی شهرضا به روز 12 فروردین 1334 ه.ش در شهرضا در خانواده ای مستضعف و متدین بدنیا آمد. او در رحم مادر بود که پدر و مادرش عازم کربلای معلّی و زیارت قبرسالار شهیدان و دیگر ی آن دیار شدند و مادر با تنفس شمیم روحبخش کربلا، عطر عاشورایی را به این امانت الهی دمید. منبع: http://shahedschool-a. /
70894

نمونه سوالات تاریخ ایران جهان 2

ردیف نام ونام خانوادگی: باسمه تعالی سل تحصیلی:94-95 رشته:انسانی آموزش وپرورش شهرستان خواف تاریخ امتحان: درس:تاریخ ایران وجهان 2 آموزشگاه: مدت امتحان:60 طراح: عبدالقادر عثمانی بارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 کلیسا برای تحکیم سلطه خویش ونابودی مخالفان ازدوحربه......................و..................استفاده می کرد. ان اصلاحات مذهبی اروپا رانام ببرید؟ کتاب تاریخ ...........................اثر........................نمونه برجسته ی تاریخ نگاری به شیوه جدید بود. فرمانده نیروهای پارلمان درجنگ داخلی انگلستان.......................بود که ..................تشکیل داد. خشونت یان اسپانیا نسبت به مسلمانان چه پیامدهای داشت ؟ انقلاب های قرون جدید را نام ببرید؟ چراطبقه متوسط فرانسه از نظام استبدادی ناراضی بود؟ سلطان سلیمان چرا لقب قانونی گرفت؟ عوامل انحطاط وزوال گورکانیان در هند رابنویسید. مهمترین تصمیمات کنگره وین چه بود؟ اوج قدرت انگلستان درقرن19دردوره...........ومهمترین مشکل داخلی آنمبارزات استقلال طلبانه مردم...........بود زولوها وبوئرها چه انی بودند؟ تهاجم استعمارگران فرانسه وانگلستان به مصر محمدعلی پاشا رامتوجه چه نکات اساسی کرد؟ هدف گرایش اتحاد درتنظیمات عثمانی چه بود؟ فرمانداران کل استعمار انگلیس برای حفظ هند چه اقداماتی انجام می دادند؟ چرا سالهای 1871تا1914رادوران صلح مسلح می گویند؟ پی آمدهای جنگ جهانی اول رابنویسید. درفاصله بین دو جنگ جهانی درآفریقا فقط سه کشورمستقل..............،....................و...............وجود داشتند. درکدام کنفرانس منطقه سودت چک اسلواکی به آلمان واگذار شد؟ هدف محور (آلمان.،ایتالیاوژاپن)چه بود؟ فرمانده نیروهای سلطنت طلب درجنگ داخلی اسپانیا......................بود. چرا هیتلردرجنگ جهانی دوم رومانی راتصرف کرد؟ هدف ازتاسیس سازمان ملل چیست؟ چرا وچگونه امریکا واردجنگ جهانی دوم شد؟ جنگ سرد راتعریف کنید؟ هدف ازپیمانهای سنتو وسیتو در دوران جنگ سرد چه بود؟ انتفاضه چیست؟ 5/ 5/ 5/ 5/ 1 1 1 5/ 1 1 5/ 1 1 1 1 1 1 75/ 5/ 5/ 25/ 5/ 5/ 1 1 5/ 5/ منبع: http://osmani-khaf. /
98848

شهید معصومعلی شیرانی

نام و نام خانوادگی شهید : معصومعلی شیرانی نام پدر : علی تاریخ طلوع:1335 محل تولد: عزت آباد میزان تحصیلات: دیپلم شغل: نظامی تاریخ عروج: 1359/6/17 محل شهادت: کردستان گ ار محل دفن :گ ار ی عزت آباد « زند نامه شهید » معصومعلی شیرانی فرزند علی در سال 1335در روستای عزت آباد شلیل از توابع شهرستان اردل دیده به جهان گشود . وی تحصیلات ابت را در شهرستان ایذه گذرانده و دوران تحصیلات راهنمایی را با گرفتن مدرک سوم راهنمایی در همان شهرستان به پایان رسانید. وی در سن 15 سال وارد شهرستان اهواز شد و مدت چهارسال در ایران سازماندهی گردید و به عضویت این در آمد و پنج سال بعد از آن از اهواز روانه کرمانشاه شد و مسئول آموزشی پادگان کرمانشاه ، با درجه ستوان دومی مشغول انجام وظیفه بود. در یکی از روزها که در حال انجام یت بود در اثر تصادف و برخورد ماشین وی با یک تریلی سنگین به درجه رفیع شهادت نائل گردید .تاریخ شهادت وی 1359/6/17 در محل کردستان می باشد . ** روحش شاد و راهش پر رهرو** منبع: http://shohadaardal. /
396462

کانال تاریخ دهه فاطمیه

تاریخ دهه فاطمیه تاریخ دهه فاطمیه تاریخ دهه فاطمیه تاریخ دهه فاطمیه تاریخ دهه فاطمیه تاریخ دهه فاطمیه ادامه مطلب
28406

تور ماکائو ویژه آبان ماه

تور ماکائو ویژه آبان ماه 1394 5 شب ماکائو تاریخ پرواز رفت: 14 نوامبر - تاریخ پروازبرگشت: 20 نوامبر خدمات بلیط رفت و برگشت 6شب اقامت در هتل با صبحانه بلیط کشتی هنگ کنگ به ماکائو یک گشت شهری راهنما ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتیمنبع: http://andiaseir. /
1141454

فاز اول تاریخ شفاهی اصفهان رونمایی شد

ایسنا به نقل از گردآورنده تاریخ شفاهی اصفهان نوشت: وجود تاریخ برای همه ملموس و مشخص است و اگر تاریخ هنر و فرهنگ را بررسی نکنیم و درس هایی که از تاریخ می گیریم به کار نبندیم راه بیهوده ای رفته ایم.
13884

مسابقه کتابخوانی الکترونیکی

اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین با مشارکت و همکاری سازمان بسیج فرهنگیان استان قزوین در ایام هفته کتاب سال 95 و به جهت گرامیداشت مقام والای شهید قدرت اله چگینی از ی شاخص سال 95 استان؛ مسابقه کتابخوانی الکترونیکی «معلم شهر» از کتاب (معلم شهر، خاطرات شهید قدرت اله چگینی) را برگزار می نماید. شروع مطالعه این کتاب از تاریخ 10 لغایت 24 آبان ماه خواهد بود. و زمان برگزاری مسابقه 24 لغایت 29 آبان ماه است و لینک مسابقه از تاریخ 24 آبان ماه فعال خواهد شد. جهت دریافت فایل کتاب و شرکت در مسابقه به آدرس های زیر مراجعه نمایید: -www.moalemshahr.ir - www.cbo.ir - www.qazvin.cbo.ir منبع: http://dabirsiaghi. /
837464

چرا جهت رانندگی در کشورها متفاوت است؟

از جهت رانندگی در کشورهای مختلف بدانید!شاید یکی از عجیب ترین مواردی که در سفر با آنها روبرو هستید، جهت حرکت خودرو ها است که در کشورهای مختف خواهید دید و حقیقتا گیج کننده است. اما تا حالا به دلیل آن فکر کرده اید. شاید با فهمیدن دلیل آن بسیار متعجب شوید.اگر به منطقه ای بروید که به جهت رانندگی آن عادت نداشته باشید ، احساس خواهید کرد که این موضوع غیرقابل فهم است و شاید هم استرس بگیرید اما نگران نباشید ۷۵ درصد از جمعیت دنیا در سمت راست جاده می رانند.در کشور مثل ساموا که جهت رانندگی را تغییر داد به حدی از مشکلات پیش آمده می ترسیدند که مجبور به اعلام روز تعطیلات ملی شدند تا مردم با کلیات ماجرا اخت بگیرند. با سغری به گذشته که در جاده ها، ارابه ها در حرکت بودند، مردم بیشتر از سمت چپشان حرکت می د.شاید از دلایلی همچون نبردهای سواره یا نحوه شمشیر زنی تاثیر گرفته باشند. این مطلب برگرفته از سایت هتل لانگ بیج ریزورت آلانیا است .شلاق های اسب در روم باستاناما در روم باستان دلایل بهتری برای این انتخاب داشتند. اسب سواران در روم باستان هم سمت چپ را برگزیده بودند. این کار را به جهت حفظ احترام دیگران انجام می دادند. ولی چرا؟بنا به گفته ی نشنال جئوگرافیک ۸۵ درصد مردم متمدن روم راست دست بودند. در نتیجه اکثراً دهانه اسب را با دست راست و شلاق را در دست چپ خود می گرفتند. در نتیجه اگر آن ها در سمت راست جاده ها حرکت می د، همیشه هنگام شلاق زدن به جای اسب، سواری را که از مقابل می آید ضربه می زدند.نقطه ضعف این انتخاب جهت حرکت، به راست دست بودن آن ها بر می گردد. چرا که به راحتی می توان ارابه ران را با شمشیر یا وسیله دیگر از سمت راست مورد حمله قرار داد. به هرحال این انتخاب آن ها یک شمشیر دو لبه بود که در کنار حفظ احترام دیگران، آسیب پذیری در حمله به راننده ارابه را بالا می برد.تسخیر با دست راست!تاریخ پر است از نبرد و در ادامه ی این نبرد ها فتح و تسخیر سرزمین های مختلف. اینطور که معلوم است این تسخیرها گاهی جهت رانندگی ملتی را تغییر داده اند. ناپلئون بناپارت فرانسوی البته یکی از پشتیبانان نظریه رانندگی در سمت راست جاده تاریخ است.به روایت مجله تایم، پیش از انقلاب فرانسه، اشراف در سمت چپ جاده حرکت می د و دهقان ها را مجبور می د در سمت راست حرکت کنند. اما در گیر و دار انقلاب که شرایط برای اشراف زادگان خطرناک شده بود، آن ها نیز به سمت راست جاده مهاجرت د تا خود را جزوی از مردم عادی جلوه دهند. بعدها ناپلئون این نحوه راندن را با لشکرکشی خود به روسیه، سوییس و آلمان به این نقاط صادر کرد.به گواه مجله تایم، حتی مردم نیز در برهه ای اهل رانندگی در سمت چپ بوده اند. در ابتدای دوران استعمار ، جهت حرکت در جاده ها نیز همانند موارد دیگر از کشور بریتانیا به آمد. در انتهای قرن ۱۸ ام، جهت رانندگی همانند دیگر سوغات استعمار در تغییر کرد و رانندگان صندلی خود را به سمت چپ خودرو بردند. این امر زمانی تبدیل به یک عادت عمومی شد که هنری فورد خودرو خود را که فرمان آن در سمت چپ قرار داشت به تولید انبوه رساند و اکثر مردم از آن استفاده د و در نتیجه به رانندگی در آن جهت عادت د. سپس در ابتدای قرن ۲۰ام، حضور صندلی راننده در سمت راست خودرو نیز در استانداردها لحاظ شد.لازم به ذکر است که امروزه در فرانسه مردم در سمت راست جاده رانندگی می کنند.شمشیر سامورایی!باز هم مساله احترام و در این ح خاص، احترام به جان دیگران عامل تغییر جهت رانندگی است. کاملاً مشخص نیست که جهت رانندگی که امروزه در ژاپن متداول گردیده است از کجا منشاء می گیرد. به هر حال، گفته می شود که سامورایی ها شمشیر خود را در سمت چپ بدن خود حمل می د و از آنجایی که نمی خواستند همیشه در حال حرکت شمشیرشان به سواران دیگر برخورد کند، سمت چپ جاده می راندند.مدت ها بعد از سامورایی های اسب سوار، بریتانیایی ها برای ژاپن خط آهنی ساختند که در سمت چپ حرکت می کرد. به گفته ی همین اقدام شروع گسترش عادت رانندگی در سمت راست بود. اما باز هم حضور کشور خارجی باعث شد که در سال ۱۹۴۵، یی ها که به ناحیه اکیناوا آمده بودند، به نوعی مردم را مجبور د که در سمت راست جاده ها برانند. البته چند دهه بعد در سال ۱۹۷۸ مردم به همان نحوه رانندگی قدیمی بازگشتند.مردم ژاپن هنوز هم در سراسر کشور خود در سمت چپ جاده رانندگی می کنند. به این ترتیب شما می توانید با خیال راحت در سفرهایتان به ژاپن شمشیر سامورایی خود را به کمر بسته و مطمئن باشید که ی را آزار نخواهید داد!
98854

شهید علی مومنی

نام و نام خانوادگی :شهید علی مومنی نام پدر :براتعلی تاریخ طلوع:1347 محل تولد: لندی میزان تحصیلات: تربیت معلم شغل: دانشجو تاریخ عروج: 1365/10/25 محل شهادت: عملیلت کربلای(5) گ ار محل دفن :گ ار ی لندی «زندگینامه شهید» شهید علی مومنی در سال 1347در روستای لندی از توابع شهرستان اردل دیده به جهان گشود. وی دانشجوی سال سوم دانشسرای تربیت معلم ایذه بودند که چندین بار در جبهه حق علیه باطل شرکت د و سرانجام در تاریخ 65/10/25 در عملیات کربلای 5 به درجه رفیع شهادت نائل آمد . «وصیت نامه شهید » سلام بر انبیاء که نخستین معلمان و مجاهدان و راهنمایان طریق هدایتند بسوی الله و سلام بر ان پیشوای دینی که بحق حافظان دین و زمامداران حکومت و عد هستند.سلام بر که با نثار خون خود درخت را آبیاری نمودند .سلام بر مهدی موعود (عج) و نایب بر حقش امت به رزمندگان توحید آن مجاهدانی که در روز می جنگیدند و در شب با معبود خود راز و نیاز می د. سلام ما بر آن عزیزانیکه جان خود را بر کف نهادند و از مال و منال زندگی و از خانه و کاشانه و از زن و فرزند خود گذشتند و خالصانه جنگیدند تا عزیز زنده بماند. سلام بر آن عاشقان که چون یک شمع در تاریکی سوختند و محفل تاریک و ظلمت زده بشریت را منور نمودند و راست قامتان جاودانه تاریخ شدند .سلام بر آن تازه دامادنی که حجله شا ان سنگر شان بود و عروسشان تفنگشان بود و چون حسین (ع) شهید شدند .سلام بر شما آن برادران و آن خواهرانی که حسینی و زینبی هستید و ادامه دهندگان راه حسین .و وظیفه زینب (س) را بر دوش دارید شمائید که باید پس از شهادت ما و پس از پیروزی بر کفر یاوری باشید برای و یاری باشید برای شما که آینده را باید نمایان کنید و در دنیای آن را به نحوی که رسول خدا (ص) انجام داد جلوه دهید.منبع: http://shohadaardal. /
15348

تور ماکائو 5 شب - داد ماه 1395

تور ماکائو 5 شب ویژه داد ماه 1395 بلیط رفت و برگشت – 5 شب اقامت با صبحانه – ترانسفرفرودگاهی– بلیط کشتی رفت و برگشت هنگ کنگ به ماکائو - بیمه مسافرتی تاریخ پرواز رفت : 13 داد ماه تاریخ پرواز برگشت: 19 داد ماه منبع: http://andiaseir. /
28632

تاریخ ارتداد به صورت جمعی در میان مسلمین (196)

تاریخ ارتداد به صورت جمعی در میان مسلمین (196) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : ترسناکترین و مصیبت بار ترین نوع ارتداد آن است که به صورت جمعی و فراگیر باشد و مردم به دو قسمت تقسیم گردند و مرتدین هم صاحب قدرت و حکومت گردند . مانند : 1- مرتد شدن عربها در اوا عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم و اوایل خلافت ابوبکر صدیق در این زمینه گواهان زیادی وجود دارند ، به عنوان نمونه : عمربن خطاب رضی الله عنه می گوید: "إن العرب قد إرتدت علی أعقابها کفارا "به درستی که عرب به عقب برگشتند و کافر شدند . ام المومنین عایشه رضی الله عنها می فرماید :" ارتدت العرب قاطبه و ا النفاق "یعنی : تمام عرب مرتد شدند و دوررویی و نفاق جای گرفت . انس رضی الله عنه می گوید : " ارتدت العرب " . یعنی عرب مرتد شدند . منبع: http://hawramanakam. /
26964

این «دوستی» تمام نشدنی

فکر می کنم حالا آقای دوستی خیالش راحت است. البته او هرگز راحت نیست و روز به روز بر تلاش هایش افزوده می شود. او خوشحال است که زحماتش حالا به گُل افشانی رسیده است. حالا که می بیند مفا زادگاه و سرزمین دوست داشتنی اش ارسباران را جوانان امروز برای افتخار و با غرور تمام برای همگان معرفی می کنند. خطه ارسباران که « شجاعت» اسم رمز ورود به زوایای ناشناخته و شناخته اش است، انگار داشت در صفحات تاریخ به فراموشی س می شد. حالا 60 سال قبل اندکی بیش از یک سال هفته نامه « شهاب اهر» به همت زنده یاد رحیم و دوستانش برای ارسباران و از ارسباران نوشت و نامش را زنده داشت و ده سال ( 1341) بعد زنده یاد « حسین بایبوردی» کتاب ماندگار « تاریخ ارسباران» را نوشت و برای ما به یادگار گذاشت و اکنون است که ارزش کار او روشن تر می شود. 30 سال گذشت و پس از انقلاب ی و در دهه هفتاد بود که قلم ها و قدم هایی به کار افتاد تا از این خطه بنویسد و او را اول به فرزندانش و بعد برای همگان معرفی نمایند. در سال 1376 آقای محمد حافظ زاده کت با عنوان «ارسباران در گذر حماسه و تاریخ » را در دو جلد منتشر ساخت. اما کار اصلی و گسترده در این موضوع را آقای دوستی انجام داده است. او در سال 1373 کتاب « تاریخ و جغرافیای ارسباران» را منتشر کرد و پس از آن کتاب های متعدد به ویژه در راستای ارسباران شناسی تألیف و منتشر ساخت که اکنون تعدادشان به 45 عنوان رسیده و تعداد 4 عنوان کتاب نیز در دست انتشار دارد. من از نزدیک شاهد تلاش های خستگی ناپذیر ایشان بوده ام. تلاش هایی که تاکنون جامعه ی ما در قدردانی اش چندان روسفید نبوده است. حسین دوستی علاوه بر کتاب، مقالات بسیاری در مطبوعات و به ویژه در رو مه مهد و دوهفته نامه گویا به چاپ رسانده است. او از سال 1384 به جمع قلمداران دوهفته نامه گویا پیوست و حدو دویست مقاله در این نشریه به قلم ایشان به چاپ رسیده است. حتی نوشته های ستون ثابت روزهای به یادماندنی ارسباران با همین عنوان به قلم آقای دوستی به کتاب خواندنی تبدیل شد که مقدمه ی آن به قلم اینجانب و در راستای تشریح ارزش تاریخ نگاری محلی و در واقع تاریخ نگاری ملی تحریر شد. در آن مقدمه سعی تا حدودی اهمیت کار آقای دوستی را برجسته سازم. ایران سرزمین بزرگ ما و تاریخ پر فراز و نشیب اش با مشارکت همه ی مردم آن در بخش های مختلف آن به امروز رسیده است و همه ایرانیان در روزهای خوب و بد آن همراه و همگام بوده و شریک غم و شادی هم بوده اند. رویدادهای بزرگ ملی و سراسری در کشور رخ داده و همه به نوعی در آن ها نقش داشته اند. حالا امروز و نسل امروز باید که بداند پدران او در گذشته ی این سرزمین و تاریخ آن و حماسه آفرینی های آن نقش داشته اند. ارسباران بخشی از ایران عزیز در منطقه آذربایجان است و شناخت دیروز آن به معنای شناخت بخشی از دیروز ایران است. کاری که آقای دوستی در ارسباران پژوهی و ارسباران شناسی می کند کمکی بزرگ در شناخت بیش تر زوایای تاریخ ملی است و صد البته کمکی به تکمیل و تصحیح اوراق تحریر یافته تاریخ کشور است. زنده یاد صمد ی نیا گفته است؛ « آقای حسین دوستی با تألیف کتاب « تاریخ و جغرافیای ارسباران» خدمت شایان توجهی به زادگاهشان انجام داده اند چرا که ارسباران این دیار زرخیز و بکر، همان قدر که به غنای تاریخی خود می بالد همان قدر هم از فقر تاریخ نگاری رنج می برد و این واقعیت است که ارزش کار آقای دوستی را دو چندان می کند». در سایه ی چنین تلاش هایی است که نسل امروز در این منطقه می خواهد بداند گذشته ی زادگاه او چگونه بوده و چگونه رویدادهای ملی را همراهی کرده است. اجداد و نیاکانش چه شجاعت ها و همت هایی داشته اند تا بر تکیه بر آن داشته ها و افتخارها بتواند احساس غرور کرده و نگاهش بر افق های دور باشد و اعتماد به نفس که ضرورت تلاش برای آبادانی این سرزمین است در او تقویت شود. این یادداشت به بهانه آیین رونمایی کتاب « ادبیات مرثیه در ارسباران» که پنجمین اثر عاشورایی آقای دوستی است، منتشر شد.منبع: http://kh1353. /
204336

ثبت نام در همایش تاریخ در آموزش و پرورش

کارگروه آموزش و پرورشِ انجمن ایرانی تاریخ در راستای اه .. راهبردی خود،برنامه برگزاری دومین همایش آموزش تاریخ با عنوان«آموزش تاریخ در مدارس» را با هدف ارتقاء سطح علمی معلمان تاریخ و به اشتراک گذاشتن تجربیات ایشان در تاریخ ششم .. داد 1395 برگزار خواهد کرد. علاقه مندان جهت ثبت نام حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به سایت انجمن ایرانی تاریخ مراجعه نمایند.منبع: http://koomesh90. .. /
1569240

یادی از درخت تناور انقلاب

شهید بهشتی که بود؟ این یک سؤال کلیدی است که اگر به آن پاسخ دقیق ندهیم و جایگاه وی را در تاریخ معاصر و حتی تاریخ آینده مشخص نکنیم، نمی توانیم عبرتی از تاریخ نگاری و تاریخ پردازی معاصر بگیریم.
5578

هر آنچه باید در مورد "مختار" بدانید !! بزرگمردی که در تاریخ، « ترور شخصیت » شد !! اشتباهات تاریخی

هر آنچه باید در مورد "مختار" بدانید !!بزرگمردی که در تاریخ، « ترور شخصیت » شد !!اشتباهات تاریخی سریال مختارنامه چه بود ؟؟ابراهیم بن مالک در کنار بازمانده جنایتکاران کربلا که زیر پرچم مصعب گرد آمده بودند با آنها در یک جبهه قرار گرفت...متاسفانه یکی از فرزندان المومنین (ع) به نام عمر که توسط حضرت عاق شد، به مصعب پیوست ... یکی از وقایعی که در سریال مختارنامه مطابق منابع تاریخی به تصویر کشیده نشد، نحوه شهادت مختار بود. محمد حسین رجبی (دوانی) معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی حسین (ع) و محقق و کارشناس تاریخ به این اتهامات پاسخ گفت .منبع: http://areeiiyan. /
88924

زندگى

رویایت تاریخ انقضاندارد,نفسى عمیق بکش وباتوکل برخدا دوباره تلاش کن. سعى نکن توزندگى بهترین قطارروسوارشى,سعى کن دربهترین ایستگاه پیاده شى. دردنیافقط یک نفروجودداردکه بایدازاوبهترباشى وآن ى نیست جزگذشته ات. تغییرفقط نیاززندگى نیست,خودزندگى است.منبع: http://zeinab75. /
5160

بخشودگی جرایم

به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، جرایم دیرکرد کتابهایی که از تاریخ 1395/8/22 تا 1395/8/27 به کتابخانه های عمومی شهر بازگردانده شود، بخشوده می شود. اعضاء محترم لطفا نسبت به بازگرداندن کتابها اقدام نمایید.منبع: http://payambarlibrary. /
21922

وایکینگها در اقیانوس هند: 400 سال تأسیس کمپانی هند شرقی دانمارک

چهارمین همایش بین المللی دوسالانه "خلیج فارس. تاریخ، تمدن و فرهنگ"، در تاریخ 10 و 11 مهر ماه سال جاری، در تهران برگزار میگردد. سرای ایرانشناسی با مقاله "وایکینگها در اقیانوس هند: 400 سال تأسیس کمپانی هند شرقی دانمارک" در این همایش حضور دارد. ساعت 16:50 تا 17:15، روز شنبه 10 مهر 1395 تالار عباس اقبال، دانشکده ادبیات، تهران پ.ن. برگزار شد منبع: http://iransaray. /
53224

نقد تاریخ کمبریج

تاریخ کمبریج کت است که در دو جلد با عنوان the brige history of islam زیر نظر سه تن از خاورشناسان برجسته: پی.ام.هولت، ان.ک.س. لمبتون و برنارد لوئیس و بوسیله‏ی شماری از محققان و پژوهشگران در کمبریج تألیف و به زبان انگلیسی منتشر شده است. این اثر در حقیقت فراهم آمده ای است از مجموعه ای از مقالات کوتاه و بلند که در قالب بخش (در کل هشت بخش) و فصل (45 فصل)تدوین شده است. هرچند نویسندگان هر فصل در جلد دوم بدقت و صراحت در فهرست و نه در متن مشخص شده اند اما صاحبان مقاله در جلد نخست که به مباحث مربوط به ظهور و گسترش آن در سرزمینهای مرکزی (حجاز، ایران و ترکیه) اختصاص دارد، معرفی نشده اند. این کتاب که در راستای اهدف ویژه مراکز علمی و پژوهشی غرب تدوین و منتشر شده، تاریخ را از ابتدای ظهور با گذری به عربستان پیش از بعثت تاعصر حاضر به اختصار و صد البته به نحو گزینشی مورد توجه قرار می دهد. هر چند تاریخ بر سرتاسر این اثر نسبتاً مختصر سایه انداخته لیکن مباحث و موضوعات دیگر از جمله حوزه های فرهنگی و تمدنی، اقتصادی در اجتماعی هم از نظر مؤلفان و محققان دور نمانده بلکه در بخش پایانی (هشتم: از صفحه 1519 تا 2104) طی هشت فصل به این موضوعات و خصوصاً نقش و مسلمانان در گسترش تمدن بشری و بویژه تأثیر تمدن و علوم ی در تمدن مغرب زمین مطالبی را بیان کرده اند که به لحاظ روش و غرض در راستای سیاست عمومی خاورشناسان ارزی می شود. توالی زمانی حوادث و گذر اعصار و قرون عامل عمده در تدوین این اثر است اما مؤلفان ضمن پایبندی استوار به این معیار، مطالب کتاب راحسب مناطق جغرافیایی همچون حجاز، ایران، ترکیه، هند، شمال آفریقا و ... و نیز بر پایه سلسله ها و خاندانهای حکومتگر هم تنظیم کرده اند. منبع: http://adelmahdavi. /
68812

کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در کرمان برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران از تاریخ 22 الی 23 دی ماه سالجاری در کرمان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اشاره به اینکه کنگره تاریخ و معماری شهرسازی ایران از رویدادهای ارزشمند فرهنگی در دوران پس از انقلاب است، افزود: این کنگره به دلیل برخورداری از محتوای علمی، فرهنگی، هنری، معماری وغیره در نوع خود کم نظیر است. وی با بیان اینکه در کنگره مذکور در کنار طرح مباحث علمی و فرهنگی فرصتی برای جریان سازی در حوزه حفاظت و ایجاد طنین توجه به مراقبت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی در کشور فراهم خواهد ساخت، تصریح کرد: امید است با برگزاری این رویداد ارزشمند در استان شاهد توجه بیشتر سایر نهادها به حوزه های مختلف میراث فرهنگی باشیم. مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، افزود: انتظار می رود با برگزاری کنگره های از این قبیل امکان اشنایی بیشتر و بهتر با ظرفیت ها و قابلیت های تاریخی و فرهنگی نهفته در ا و دیگر س تگاههای زیستی مانند روستاهای استان فراهم شود. وی با اشاره به اینکه در ب ایی کنگره فوق الاشاره نهادهای تی و خصوصی، ها و مراکز علمی و همچنین موسسات و شرکتهای مختلفی همکاری دارند، بیان داشت: مهلت ارسال مقالات به این کنگره تا 25 آذرماه تعیین شده است که انتظار می رود براساس برنامه ریزیها کارگاههای تخصصی و نمایشگاههای جانبی در روزهای 22 و 23 دی ماه سالجاری جهت استفاده علاقمندان ب ا شود. وفایی خاطرنشان کرد: علاقمندان جهت ب اطلاعات بیشتر و همچنین آشنایی با محورهای کنگره می توانند به وب سایت www.kerman.chaui.ir و یا به دبیرخانه آن در محل پژوهشگاه اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان واقع در باغ موزه هرندی (چهارراه طهماسب اباد) مراجعه و با شماره تلفن 32455151 -034 تماس حاصل کنند.منبع: http://anjomankaraj. /
2427116

تاریخ تولد لاکچری

دوباره یه عده پیدا میشن که میان و بچه اشون رو زودتر بدنیا میارن تا تاریخ تولدشون بخوره ۹۷/۹/۷ آخه حالا این تاریخ یا هر تاریخ دیگه ای چه تفاوتی به حال شما ها و اون میکنه اگه تاریخ تولدش رند باشه بچه خلفی میشه آینده اش تامینِ معتاد نمیشه و هزار بیماری اجتماعی دیگه دچار نمیشه این فقط و فقط یه عددِ پ.ن. لطفاً احمق نباشید.
1536608

ترامپ تاریخ بخواند؛ اما کاش خودتان هم تاریخ می خو د!

مردم ملایر در مجلس شورای ی گفت: توصیه به ترامپ برای مطالعه تاریخ حرف خوبی است اما بهتر بود برخی خود نگاهی به تاریخ می انداختند تا نتیجه اعتماد به غرب را بهتر درک می د.
491410

کانال تاریخ روز مادر

بهترین کانال تاریخ روز مادر جدید ترین کانال تاریخ روز مادر تاریخ روز مادر کانال روز مادر در تلگرام لیست کانال تاریخ مادر کانال تاریخ روز ادامه مطلب
61574

جدید اربعین با صدای حاج مجیدطاهری(آموزشی)

بگو ای کربلا کو دلبر و دلدار زینب بگو ای کربلا کو قافله سالارزینب بگو ای کربلا باید کجا را من بگردم بگوای کربلا کو شمع شام تار زینب کجایی قرص ماهم- بی م پناه هردو عالم- ببین من بی پناهم عزیز مادر من –حسین بی سرمن تماشاکن چه آوردی زداغت بر سرمن حسین جانم حسین جان هرآنچه دیده ام من ندیده نه شنیده میان خیمه ها من ماندم و قد خمیده همین جا من خودم دیدم حسینم دست و پا زد همین جا من زدم بوسه به رگهای بریده به لب راز و نیازه- به دل سوز و گدازه امان از سم مرکب- امان از نعل تازه گلم از هم جدابود-میان نیزه ها بود دوچشم زینب کبری به دنبال عبا بود حسین جانم حسین جان دلم را هرکجا با طعنه سوزاندن حسین جان مرا درشام و کوفه خارجی خواندن حسین جان من نمی دانم خبر داری تو یانه که من را درمیان کوچه گرداندن حسین جان ببین در پیچ و تابم - غم تو کرده آبم کش یابن زهرا - تو در بزم م دلم خون شد چولاله من افتادم ز ناله مپرس از خواهرت احوال زهرای سه ساله حسین جانم حسین جان شعر:سید محسن حسینی فایل صوتیمنبع: http://amoozeshmaddahi. /
914896

حقایق تاریخی که کمتر شنیده اید

تاریخ بسیار پر رمز و راز است، گاهی اوقات جزئیاتی در تاریخ وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده است. جزئیاتی که نگرش ما را به علم تاریخ تغییر خواهد داد. کتاب های تاریخ همیشه جز مفید ترین و عبرت آموزترین نوشتارهای بشر بوده و هستند.
2135818

تاریخ علم

تاریخ علم یکی از جذاب ترین و علمی ترین حوزه های مطالعاتی علوم انسانی و مخصوصا رشته ی تاریخ است و به وضوح می توان گفت تاریخ علم موتور محرکه ی علوم مختلف است ادامه مطلب
334696

نمونه سوالات تاریخ معاصر سوم دبیرستان نوبت اول با جواب

نمونه سوال تاریخ معاصر نوبت دومنمونه سوالات تاریخ معاصر کاردانش با جوابنمونه سوالات تاریخ معاصر سوم دبیرستان با جوابسوالات درس به درس تاریخ معاصر ایران با جوابنمونه سوالات تاریخ معاصر سوم تجربیسوالات تستی تاریخ معاصرسوالات درس به درس تاریخ سوم دبیرستانجزوه تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان ادامه مطلب
95314

بخشود جریمه های دیرکرد کتب

به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب،کتابخوانی وکتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند .منبع: http://shohadayeandimeshk. /
19148

بخشودگی جریمه های دیرکرد کتب

به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب،کتابخوانی وکتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند .منبع: http://shohadayeandimeshk. /
294450

پاو وینت تاریخ

پاو وینت تاریخ پاو وینت با موضوع تاریخ ، در قالب ppt و در 201 اسلاید، قابل ویرایش، شامل معنای لغوی و اصطلاحی واژۀ تاریخ، ذخایر تاریخی، برخورد قرآن با تاریخ، عوامل محرک تاریخ، نظر قرآن دربارۀ حرکت تاریخ، انواع تاریخ، خصوصیات تاریخ نقلی، خصوصیات
16204

فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تسلیت باد

علت نامگذاری این ماه و حرمت ویژه آن در میان مسلمانان تاسیس تاریخ برای مسلمانان در زمان خلافت خلیفه دوم مسلمین و با م علی (ع) در سال شانزدهم هجری صورت گرفته است. مبدا تاریخ را هجرت و ماه نخست آن را محرم، سالی که هجرت روی داده بود گرفتند ....(1) علت نامگذاری این ماه آن بود که در ایام جاهلیت، جنگ در این ماه را حرام می دانستند. ـ در دوم ماه محرم الحرام سال 61 هجری کاروان حضرت حسین (ع) وارد کربلا شد و یان دشمن که هر روز بر تعدادشان افزوده می شد در روزهای تاسوعا و عاشورا که روز نهم و دهم محرم می باشد او و یارانش را به شهادت رساندند. پیشوای هشتم شیعیان رضا (ع) در خصوص این ماه فرمود: در جاهلیت، حرمت این ماه نگاه داشته می شد و در آن نمی جنگیدند ولی در این ماه، خونهای ما را ریختند و حرمت ما را ش تند و فرزندان و ن ما را اسیر د و خیمه ها را آتش زدند و غارت د و حرمت را دربارة ذریه اش رعایت ن د. .... آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی در «مراقبات» نوشته است:«ک نم را می دیدم که در دهة نخست ماه محرم غذا نمی خوردند و به نان خالی اکتفا می د ی هم به آنان نگفته بود ماه محرم شروع شده است گمان می کنم عشقی درونی آنان را برمی انگیخت.» (2) به همین دلیل ماه محرم با حادثه عاشورا عجین شده است و فرا رسیدن آن دلها را پر از غم می سازد و پیروان و شیفتگان حسین (ع) از اول محرم، محافل و مجالسی را سیاهپوش کرده، به یاد آن شهید به عزاداری می پردازند.... (3) 1-(تاریخ تحلیلی / شهیدی/ ص130) 2-(پیام آورعاشورا/ مهاجرانی/ص 11) 3-(با اندکی دخل و تصرف/ فرهنگ عاشورا جواد محدثی/ ص 406) منبع: http://saeblib. /
788182

کانال تاریخ انتخابات شورای شهر 96

کانال تاریخ انتخابات شورای شهر 96 در تلگرام کانال تاریخ انتخابات شورای شهر 96 بهترین کانال تاریخ انتخابات شورای شهر 96 جدید ترین کانال تاریخ انتخابات شورای شهر 96 کانال های تاریخ انتخابات شورای شهر 96 ادامه مطلب
951412

تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96

تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 برای تلگرام تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 بهترین تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 جدید ترین تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 تاریخ های شهادت موسی کاظم در سال 96 ادامه مطلب
1556598

پیام تاریخ

در روزهای بعد از شورش شنیده میشد که ما 2500سال شاهان ایران را به زباله دان تاریخ ریختیم اکنون همان تاریخ و کاملا زنده پیام داده است زباله دان تاریخ خیلی کوچکتر از آنست که حتی نام شاهان بزرگ ایران در منظومه کیهانی همسایه آنها در کنارش قرار بگیرد آری زباله دان تاریخ جای کوچکی است که تنها جای سه یا چهار نفر از منفورین حکام این سرزمین را دارد
529388

تاریخ شهادت حضرت زهرا 95

تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب
390962

تاریخ شهادت حضرت زهرا

تاریخ شهادت حضرت زهرا در تلگرام جدید ترین تاریخ شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا تاریخ حضرت زهرا تاریخ شهادت زهرا تاریخ شهادت حضرت فاطمه ادامه مطلب
1137318

برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ پایه دهم ناحیه 2 بندرعباس

گروه تاریخ ناحیه 2 بندرعباس ،روز چهارشنبه،مورخه 1395/8/5 با حضور سرگروههای تاریخ استان ،اقدام  به برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ پایه دهم نمودند. با تشکر از سرکار خانم مرضیه شاهی سرگروه محترم تاریخ ناحیه 2 .
42682

جلسه گروه ریاضی

باعرض سلام جلسه گروه ریاضی در روز دوشنبه به تاریخ یکم آذر 95 راس ساعت 14 در محل پژوهشسرا برگزار می شود از همکاران گرامی تقاضا می شود درنقد وبررسی کتب جدید پایه دهم حداکثر مشارکت را داشته باشند و گروه را در پیشبرد برنامه عملیاتی امسال یاری نمایندمنبع: http://graslamabad. /
23710

بخشودگی جرایم دیرکرد در هفته کتاب

با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد. منبع: http://shahidpirzadelibrary. /
2379936

تاریخ

دلیل بسیار خوبی وجود دارد که چرا هیچ تاریخ نمی خواند. علت اش این است که تاریخ بیش از اندازه درس برای آموختن دارد!  نوآم چامسکی
579738

کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا

کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب

ب تاریخ روز ۲۰ام دی ماه ۹۷