خویش باور


1522275

بیاید هر مز فی را باور نکنیم!

بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! بیاید هر مز فی را باور نکنیم! ... روانی میکنید آدمو! چرا هر مز فی که بهتون میگن رو بدون لحظه ای فکر قبول میکنید؟ یعنی تو اون مغز لعنتی یه سوال تشکیل نمیشه که ازتون بپرسه اصلا همچین چیزی منطقی هست؟ نیست؟ یا میشه باورش کرد نمیشه باورش کرد؟ یا باید بهش شک کرد یا نکرد؟ هر سوالی در مورد اون مز فی که بهتون گفتن؟ فقط یه سوال که مجبورتون کنه دو دقیقه بهش فکر کنید!
206247

باور کن ...

باور کن باور کن تنها م .. دلم دردا من دردا تو دردا از عشق ما باور کن باور کن غربت را غصه را ای آشنا باور کن می میری می سوزی در گناه سرگردان بی سامان بی یاور بی پناه مرگت را باور کن تنها, بی تکیه گاه ای همصدا میسوزی میسازی با دردی این چنین بی شعله بی آتش بی باور بی یقین دلها را باور کن باورکن یارا منبع: http://sazehaye .. hi. .. /
410866

عاشق دیوانه

عاشقی دیوانه ام ، باور این حرف را بی و بی خانه ام ، باور این حرف رامن ندارم جز تو در دل آشنای دیگریاز همه بیگانه ام ، باور این حرف راگر نباشی این سکوت خانه دلگیرست و سردکلبه ای ویرانه ام ، باور این حرف راتا ز عشقت جرعه ای نوشیده ام از جام میمست در میخانه ام ، باور این حرف رادر خیالات خودم هرشب کنارت هستم وگشته ای افسانه ام ، باور این حرف راسوخته بال و پرم در آتش هجران تو از غمت پروانه ام ، باور این حرف راشانه های تو شده کوه غرور باورمتکیه ی مردانه ام ! باور این حرف را#آنجلا
204385

باور

من غروب دلگیر شادیها را دیدم ولی باور ن .. ...بازتاب نور ماهتاب شبش را بر سپیدی چند تار موی سرم دیدم ولی باور ن .. ... من طلوعی دوباره دیدم و سپیدی محاسنم را ولی باور ن .. ... من بر لب جوی نشستم و گذر عمر را دیدم ولی باور ن .. ... من خودم را در آینه دیدم ولی باور ن .. ... من به دنیای آن طرف آینه ها ایمان دارم... اما .. ی باور نکرد.منبع: http://saheb-delan. .. /
1990346

پس از پنج سال مرگ ات را باور مادر بزرگ عزیزم

پس از پنج سال مرگ تو را می پذیرم بی آنکه باور داشته باشم اما دریغ از نداشته ها... تنها راه زندگی این است باور کنیم می میریم ! دانستن با باور فرق دارد و در کمال حیرت پس از مرگ تریلیاردها آدم هنوز هیچ کدام مان باور نکردیم که می میریم ! _ من امروز مرگ مادربزرگم را باور
64512

تو باور نکنی

قلب من هر روز زفراقت می گیرد تو باور نکنیاز چشم هایم شبا خی می ریزد تو باور نکنیتقدیر چنین بر ما گذشت ولی ترسم از این استخبرم رسد به تو که دارد می میرد، تو باور نکنی "مس" منبع: http://delpashev. /
610916

باور کن ....

باور کن باور کن جان دلم ی برای کبوترهای تشنه خسته و گرسنه اشک نخواهد ریخت ارزش گل ... به زمانی ست ک صرف آنش میکنی مثل روزگار نباش زمانه جانکاه ست !
354002

باور کن جان دلم ...

تو مرا میخوانی من تو را به آغازی دوباره به استعانت از واژگانِ داغ و تازه باور کن باور کن جانِ دلم ! ما پیش از آغاز در چاله فاصله در زمان در تارهای تنیده بر غرور جان س بودیم
151835

باور ...

تو را باور دارم از میان اشک ها و خنده هاتو را باور دارم حتی اگر از هم دور باشیمتو را باور دارم حتی صبح روز بعدآه وقتی سپیده نزدیک می شودآه، این احساس هم چنان در قلبم استمگذار زیاد دور شوم،مرا پیش خود نگاه دارآنجا که همواره تازه می شومو آنچه را که امروز به من داده ایبا ارزش تر از آن است که بتوانم ادا کن م نیست دیگران چه می گویندمن تو را باور دارممنبع: http://kharaabe. /
107414

زنی که در کنار تو زن بود اش را دوست دارد

مرا باور کن! مرا که ساعتها به تماشا میایستم! شاکت و سرد و سن ن! مرا باور کن ! مرا که دستهایم نه تنها یکی زیر یکی رو برات شالگردن میبافم! مرا باور کن که در کنارت زنم! زنی که کلماتش نگاهش دستهایش را برای تو صرف میکند اما نمیتواند ثابت کند ! نشان دهد! مرا باور کن!..... چقدر ناتوانم در نوشتن! سرما زده به خزانه ام !منبع: http://omms. /
2260314

دویست و چهل و هفت

باور ن یه ...باور ن یه ... خیلی باور ن یه ...
1422741

قانون باور:

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت تبدیل می شود. شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید، بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید. پس باید باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند را شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید.
200043

دختران صورتی

❣من به رنگ صورتی باور دارم . باور دارم که خنده بهترین سوزاننده کالری است. ❣من به بوسیدن باور دارم، بوسیدن بسیار. ❣من باور دارم آنگاه همه چیز به غلط از آب درآمد، قوی باشم. ❣باور دارم که دختران شاد، زیباترین دختران هستند. ❣بر این باورم که فردا روز دیگریست و به معجزه یقین دارم. ادری_هپبورنمنبع: http://mehrbanbanoo. .. /
441553

(بدون عنوان)

حال ما خوب است میخوایی باور کن میخوایی باور نکن والا ما احتیاج به باور های شما نداریم ولمون کنید مرسی اه
236789

ایضا

باور کن منم باور ندارم به این باورهای الکی؛ باور کن منم امیدی ندارم به این امیدهای آبکی؛ باور کن اون که عمیقا گفت درکت می کنم، بدون ناخواسته خودشم حامله است از این زندگی کی! باور کن جایگزین تنهایی و درد، تاریک و سرده، دستای خالیمون رو تنها جیب های تهیمون پر کرده؛ اون که با بی رحمی رفت نتیجش گوله های اشکه، ستاره ها چشمک می زنن بدون اینکه حتی خورشیدی برگرده. باور کن اون که فلک رو خواست طالب ماه نیست، اون که نرفته برگشت خسته راه نیست، فاصله ها رو پشیمونی در راهه، موندن برای دله، موندن برای راه نیست. باور کن اون که سکوت کرد و نگفت بد عالم نیست، اون که شنید و ندید رسوای عالم نیست، سکوتم رو خدا عالمه، نمکدون ش تن کار ما نیست.
70930

زنی که در کنار تو زن بودگی اش را دوست دارد

مرا باور کن! مرا که ساعتها به تماشا میایستم! شاکت و سرد و سنگین! مرا باور کن ! مرا که دستهایم نه تنها یکی زیر یکی رو برات شالگردن میبافم! مرا باور کن که در کنارت زنم! زنی که کلماتش نگاهش دستهایش را برای تو صرف میکند اما نمیتواند ثابت کند ! نشان دهد! مرا باور کن!..... چقدر ناتوانم در نوشتن! سرما زده به خزانه ام !منبع: http://omms. /
874299

باور

بیایید در سال جدید با باورهاى سمى خداحافظى کنیم: باور اینکه قربانى هستیم..باور به اینکه میتوانیم دیگران را تغییر دهیم.. باور به اینکه اگر جاى فلانى بودم زندگى بهترى داشتم..انتظار داشتن از دیگران و باور به اینکه دیگران باید مطابق انتظار ما رفتار کنند..باور به اینکه براى رسیدن به کمال و احساس شادى حتماً به حضور فرد خاصى نیاز داریم..اینکه همیشه لازم است ثابت کنیم که ما درست میگوییم و حق با ماست.. نگران بودن درباره ى اینکه دیگران در مورد ما چه فکرى میکنند..
1893539

پسماندهای پلاستیکی را به مبلمان شهری تبدیل کنیم

پگاه شفتی: درست مثل یک انیمیشن تخیلی و غیرقابل باور است؛ اما باید باور کرد، چرا که در دنیای عجیب و غریب فناوری احتمالاً دیگر هیچ چیز غیرقابل باور نیست!
1719594

باور

به موضوع غریبی می خواهم اعتراف کنممن شاید تا همین چند روز پیش از جمله ی افرادی بودم که به آدم های درگیر در رده های میانی مدیریتی در این کشور باور داشتمنه باور به معنای اعتماد و اعتقادباور به معنای اینکه به چیزهایی اعتقاد دارنداما خب بشر به فهم می رسد...مردم می فهمندخیلی ها در این مملکت فقط به خودشان اعتقاد دارندفقط به خودشان...فقط به منافع شخصی خودشان
1675587

995 - کی باورش میشه!????

ایا ی باورش میشه من کارم رو تو یه محیط علمی و تی که هر ان نوید استخدام و جذب و اینا بهم میدادند به دلیل بی احترامی های مداوم مدیرم با کمال میل رها و رفتم و دیگه پشت سرمو نگاه ن ؟ ایا ی باور میکنه هر زمان بخوام برگردم سرکارم با کله منو میپذیرند ولی من دیگه نمیخوام ریخت هیچکدومشون رو ببینم؟ ایا ی باور میکنه به خاطر اون ادمهای مز ف من حتی از درس و رشته م هم زده شدم؟ مهمتر از اینا ایا ی باور میکنه من الان خودم نمیخوام برم سرکار چون از محیطهای فاسد اداری متنفرم؟ ایا ی باور میکنه ما همین حقوق همسرم بسمونه و بیشتر نمیخوایم؟ ایا ی باور میکنه من اونقدرا پس انداز دارم که حالا ها با فراغ بال به خودم و زندگیم برسم بیخیال کار؟ ایا ی باور میکنه من حاضر نیستم فقط به خاطر پول کار کنم؟ ایا ی باور میکنه برای رشته من اونقدر کار هست که من نخوام دنبالش بگردم؟ والا اگر ی باور کنه اگر باور می که هی راه به راه تیکه نمینداختند بهت که! والا! سرتون به زندگی خودتون باشه والا ضرر نمیکنید!
1723060

تاثیر باور بر عملکرد

تاثیر باور بر عملکرد تا سال 1954، باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود. آنها باور داشتند که انسان محدودیت های فیزیکی دارد که هیچگاه نخواهد توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود.تا اینکه سر و کله راجر بنستر پیدا شد و در مسابقه ای، یک مایل را در کمتر از ۴ دقیقه دوید. از آن به بعد در مدت ی ال، حدود بیست هزار نفر، این رکورد را زدند و کم کم این کار به سطح دبیرستانها کشیده شد.چه چیزی فرق کرد درعرض ی ال؟ هیچ چیز، جز یک کلمه : باور، باور به شدن، باور به امکان. باورتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند. با ما همراه باشید @zangee_varzeshhttps://telegram.me/joinchat/b1erwd9y1sjlw7_s4hhbaq
423200

رئیس قوه قضاییه: عده ای نفوذ را باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند

مهر نوشت: رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نسبت به اصل نفود تردیدی وجود ندارد، گفت: عده ای نفوذ را باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.
423571

رئیس قوه قضاییه: عده ای نفوذ را باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند

مهر نوشت: رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نسبت به اصل نفود تردیدی وجود ندارد، گفت: عده ای نفوذ را باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.
844708

ما باور نمی کنیم حملات شیمیایی کار بشار اسد باشد!

آیا ی باور می کند که پس از مذاکرات صلح و دقیقا بعد از اینکه کاخ سفید گفت مردم باید ان خود را انتخاب کنند ، اسد حمله شیمیایی انجام بدهد که کل دنیا را علیه خودش کند؟ ما هم باور نمی کنیم.
1006947

باور

هر روز با خودت تکرار کن: زمانی به رویاهایت می رسی که باورش داشته باشی. زمانی باورش داری که خودت و توانایی هایت را باور کنی، و زمانی خودت را باور می کنی که شروع به تلاش کنی. هر روز با خودت تکرار کن و این جمله های انرژی مثبت الکی را که فقط می گویند: «رویایت را باور کن» را باور نکن. رویایت زمانی می شود باورت که تلاش کنی، بی تلاش مثل این است که زمینت را بیل بزنی و آماده کنی، اما دانه ای که باید در آن بیندازی را فراموش کنی!
191703

با تو باور ..

خی .. را به آفتاب روز گره .. رویایت همره مهتاب شبم .. در برهوت روزمرگی ها با تو تولد مهر را باور .. دل ش .. ته را با آرزوی تو دگر بار دل .. غم درون را با تصورت به اقلیم فراموشی تبعید .. بهارکی شد و تابستان کی برفت ؟ پاییز را به شوق تو وصل یلدا .. در سکوت دگر شبی نجوای تو را خوانم و باور به آوا عاشقانه .. شور و مستی ام رها شد ز زندان نسیان که حضورم ز اسارت غم آزاد .. باز من دیوانه و به تمنای تو قلم به عطر شعرتو آکنده .. مرا باش حتی در دور دست دور تا بدانی بهشت خدا را با تو باور .. #عشق❤ #عاشقانه #قلم #شب #شعر_سپیدمنبع: http://tourajatef. .. /
243765

باور کنم؟

- باور کنم که همه چیز تمام شد و همه چیز را تمام کردی و گذاشتی رفتی؟ ان روز را باور کنم که گفتی وقتی بروم یعنی انتخاب من نبودی یا ان روز را که گفتی بیا مدتی دور باشیم و دوباره یکی شویم؟ کدام را باور کنم؟ خودم را فریب می دهم؟ ی که ترکت میکند و از همه جا بلاکت میکند تا دیگرحرفی نزنی انتظار ت را میکشد؟ خوشبین نیستم؟ ی که پس از این همه روز و این همه حرف کوچکترین ع العملی نشان نداده انتظار تو را میکشد؟
2037405

#73

بیا باور نکنیم آویچی مرده...هرچی هم پیج های اصل ازش پست بزارن و rip بزارن کنار اسمش بیا ما باور نکنیم.بیا p ing ی رو ک نوشته بود درموردش رد شدن برای خودمون ترجمه کنیم.خاهش میکنم.بیا باور نکنیم.
1768901

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... وقتى که صداى عشق در پس طوفان زمان گم مى شود، وقتى که برق سیم وزر تلالو عشق را مى رباید، دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد، قسمها دروغینند در بالین .... وقتى که تنها صداى نفس، عطش عشق نام گیرد دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... نگاه و عطر و طعم عشق، وهمند در هنگام دورى... و چون دور باشى، عشق از یاد خواهد رفت.... دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... زندگى چون ى در جام ش ته، قطره قطره فرو شد تو هنوز در حیرت دروغ زیبایى مانده اى....
1839890

7 باور غلط رایج در مورد بدن انسان (گجت تی وی)

انسان فقط از 10 % توان مغرش استفاده می کند. این یک باور غلط است مغز انسان حتی در هنگام خواب هم از تمام توانش استفاده می کند. این باور غلط و شش باور غلط دیگر در مورد بدن انسان را در ویدیو اختصاصی گجت نیوز تماشا کنید. نوشته 7 باور غلط رایج در مورد بدن انسان (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
1035008

غلظت بالای گرد و غبار خوزستان برای کارشناسان غیرقابل باور است

همشهری آنلاین: مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: ی باور نمی کند که در منطقه ای گرد و غبار با غلظت ۱۰ هزار میکروگرم داشته باشیم و افراد کارشناس به سختی این رقم را باور می د.
1835813

5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند (گجت تی وی)

از کودکی تاکنون زکاوت قهرمان های سینمایی و کارهایشان در ذهن هایمان نقش بسته است؛ اما وقت آن فرا رسیده بدانیم، بعضی از آن ها فقط یک باور غلط بوده برای فروش بیشتر بلیط در گیشه ها. با ما همراه باشید با 5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند. نوشته 5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
1836934

5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند (گجت تی وی)

از کودکی تاکنون ذکاوت قهرمان های سینمایی و کارهایشان در ذهن هایمان نقش بسته است؛ اما وقت آن فرا رسیده بدانیم، بعضی از آن ها فقط یک باور غلط بوده برای فروش بیشتر بلیط در گیشه ها. با ما همراه باشید با 5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند. نوشته 5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
218412

باورها 1

می دانم باور نمی کنید، ولی من همین من، به چشم خودم آدم هایی را دیده ام که بی توقع محبت می کنند، به حساب و کتاب. می دانم باور نمی کنید، خودم هم باور نمی کنم
2012256

همسفر خوش باور

گفت: امسال میری نمایشگاه؟ و من بعد از هشت سال گفتم نه. گفت چرا؟ توضیح دادم که کتاب نخونده زیاد دارم و حسش هم نیست. پرسید: باور کنم؟ و این باور کنم یکی از سخت ترین و تلخ ترین سوال هایی بود که شنیدم . اما جوابش از خودش هم بدتر بود: آره نه همسفر خوش باور! / دنیا هرگز کوچک نمی شود! / ما کوچک شده ایم... / .../ دلخوشیم که در نیمه ی تاریک دنیا / ی ما را گم کرده است / و دارد دربه در دنبالمان می گردد! / ی که زنگ در را / همیشه بعداز هجرت ما / به صدا در خواهد آورد. "عباس صفاری"
2146450

گل بی خار

قصه باغ گل بی خار را باور نکن داستان گنج دور از مار را باور نکن حرف اگر حرف ست ، پنهانی نمی بایست گفت وعده پنهانی دلدار را باور نکن ابله و عاقل ندارد ، چشم دل را باز کن مست را باور نکن هشیار را باور نکن هیچ از راز عالم جز خدا ، آگاه نیست مدعی صاحب اسرار را باور نکن " گفت در سر عقل باید ، بی کلاهی عار نیست " سر اگر عاقل نشد ، دستار را باور نکن دل به قول هر و نا نمی باید سپرد حرف هر نامرد لاکردار را باور نکن از صدای داد و فریاد ان اصلا نترس طبل توخالی هر اخطار را باور نکن عادت کج رفتن از سر کی توان انداختن ادعای توبه پرگار را باور نکن "اصل بد نیکو نگردد، زانکه بنیادش بد است" گربه عابد و پرهیزکار را باور نکن هر چه از هر جا شنیدی نیست حرف بی غرض جان من از هر ی اخبار را باور نکن عطر می خواهی ببو و زهر می خواهی بچش وصف های کاسب بازار را باور نکن شاید این ساز و نوا ، آوای آه و ناله است تا به چشم خود ندیدی تار را باور نکن ارزش هر کار هر در خلوص نیت است اینقدر ساده نشو ، رفتار را باور نکن هر که کاری کرد ، یک جوری پی سود خود است هیچگاه ، از هیچ ، ایثار را باور نکن قرمه سبزی می پزد هر برای دیگری حرف های یک کمی بودار را باور نکن شعر یعنی حرف های خوب بی معنی زدن دل به حرف من نده ، اشعار را باور نکن حرف های بر زبان رفته ندارد اعتبار حرف پنهان در نگاه یار را باور نکن
332370

طنز؛ مقابله با آتش با استکان کمر باریک!

چند روز پیش پدر علم ز له شناسی ایران گفته دلیل وقوع حادثه «پلاسکو» باور نداشتن به وقوع ز له است. چه ی گفته که ما به ز له باور نداریم؟ مردم باور دارند که تعداد مردم از مسئولان مربوطه خیلی بیشتر است، نهادهای ذی ربط مانند شهرداری...
423962

باید نفوذ را باور کنیم/ در دوره اصلاحات ضد ارزش ها تبلیغ می شد/ «شبکه های اجتماعی» مومنین ما را هم گرفتار کرد ه اند

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برجسته مسأله نفوذ در زمان ما بسیار با اهمیت است، گفت: نسبت به اصل مسأله نفوذ هیچ تردیدی نیست اما متأسفانه عده ای باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.
293013

رمان چیزی شبیه باور برای موبایل

رمان چیزی شبیه باور برای موبایل چیزی شبیه باور برای موبایل رمان شبیه باور برای موبایل رمان چیزی باور برای موبایل رمان چیزی شبیه برای موبایل رمان چیزی شبیه باور ادامه مطلب
1950482

باور کن....

ببین باور کن بخدا دوستت دارمتورو به خدا قسم باور کن دوستت دارم...نزار اینجوری بمونه بین ...
6401

پنج گام بسوی یک باور ذهنی مثبت

5 گام به سوى یک باور ذهنى مثبت از خود1 - حذف: هروقت دچار افکار منفى شدید، بلند بگویید حــــــــــــــــــذف2 - جایگزینى: سپس باور مثبتى را به عنوان جایگـــــــــزین آن برگزینید.3 - تأکید: حالا نوبت تقــــــــــویت باور جدید است، مثلاً آن را روى کارتهایى نوشته و در محل دید قرار دهید.چهارم - تجسّم: تصویرى خلاق از خود، در حالى که سرشــــــــــــار از باور جدید هستید بسازید و تا پنج هفته هر روز این برنامه را اجرا کنید.5 - و در شما نهادینه گردد ممارست: آنقدر ممـــــــــــــارست به ج دهید تا این تغییرات ماندگار شود.منبع: http://andisheh56. /
1715961

قدرت باور

تا سال 1954 باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود . آنها باور داشتند که انسان محدودیتهای فیزیکی دارد که هیچگاه نخواهد توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود ! تا اینکه سر و کله راجر بنستر پیدا شد و در یک مسابقه یک مایل را در کمتر از ۴ دقیقه دوید . از آن به بعد در ی ال حدود بیست هزارنفر این رکورد را زدند و کم کم این کار به سطح دبیرستانها کشیده شد !!! چه چیزی فرق کرد ؟ درعرض ی ال؟ هیچ چیز فقط یک کلمه : ✅ باور ✅ باورهاتون رو تغییر دهید تا زندگیتون تغییر کند
1849981

562_

باور اینکه چقدر تنهام، باور ن ی یه!
1476848

باور خواننده معروف به م عان حرم +

فرزاد فرزین از باور خود به م عان حرم سخن گفت.
1196321

وحشی آن را که خونی چند رفت از راه چشم، علت آثار روی زرد می داند که چیست

یازده سالم بود. پنج شنبه صبح بود. تابستون بود. هوا گرم بود. مادرجون سفر بود. تلفن زنگ خورد. گوشی بین مامان و بابا رد و بدل شد. باور ن . مامان بغض کرد. باور ن . مامان تو بغل ش ضجه زد. باور ن . بدن مادرجونی که رفته بود خوب بشه تو تابوت پشت آمبولانس اومد. باور ن . تو حیاط تو سرش میزد. باور ن . میدونستند چقدر دوستش دارم. دستم رو گرفتند که برم ببینمش. نرفتم. باور ن . حلوا درست کردیم. باور ن . ما چیدیم. باور ن . با عروس عموی مامان پذیرایی کردیم. باور ن . سر خاک رفتیم. باور ن . با پسر عموی مامان شربت دادیم. باور ن . تو مراسم سوم حاج آقای مسجد محله مون رو دیدم که اومد برای روضه به بابام گفت اینجا چکار میکنی؟ بابا گفت مادر زنم فوت کرده. باور ن . پذیرایی هفتم تموم شد. باور ن . ظرف و ظروف ها رو جمع کردیم. باور ن . باقی خیرات باقی مونده رو جمع کردیم دادیم یخچال مسجد بذارند برای خادم و پذیرایی شب. باور ن . قرآن و مفاتیح های زنونه رو مرتب کردیم. باور ن . اومدیم بیرون مسجد سر خیابون مشغول خداحافظی و تشکر از خانم های همسایه بودیم که چشمم افتاد به مامان. داشت تو بغل ی مرد گریه میکرد. نگاش . نگاش . نگاش . به یکی از همسایه گفتم این اقاهه کیه؟ گفت ته دیگه، تو ت رو نمیشناسی؟! پس م اینه! پس م بالا ه اومد. باور مادرجون دیگه رفت. مادرجون دیگه مرد. مادرجون دیگه نیست که به این و اون پیغام بده که به پسر بزرگم بگید بیاد ببینمش. باور . باور . خیلی خوب باور . اینقدر خوب که وقتی هفت سال بعد تو ختم آقاجون یکی گفت ت با بچه هاش اومده برو تسلیت بگو، نگاش و گفتم صاحب عزا منم باید بیان به من تسلیت بگن. من هنوز هم صاحب عزام. #مقدور بود لطفا صلواتی هدیه کنید به همه درگذشتگان مخصوصا و جانباختگان حادثه دیروز
1879170

تنها ...

هیچ        تنهاتر    از   من    نیست  باور کن که نیستآرزویم       غیر       مردن       نیست      باور کن که نیستدر     سفالین      خم     کجا     ریزند    صهبای      طهور؟لایق   جانهای        ما       تن  نیست   باور کن که نیستدر       کنار       ماهرویی       باده پیما         تا     سحردیگرم    دستی   به      گردن   نیست  باور کن که نیستلحظه ای  هم      بی  نصیب    از   ناخوشی ها    نیستمازخوشیها       سهمم   اصلن   نیست  باور کن که نیستدر      دل       ویرانه های   مانده      بر      جا   جغد وارکار    من    جز     ناله      نیست باور کن که نیستبس که    اندوه     است   در جانم  ،  یقین   دارم    مراچاره  جز     ازجان  گسستن    نیست باورکن که نیستخوشه های    غصه هایم    گر   به     روی هم     نهندکمتر      از     هفتاد   من   نیست باورکن که نیستآرزومندی        نباشد     عیب        اما      ای     دریغکامی   ها      مبرهن   نیست    باور  کن  که نیستزیر        بار        رنجهای     بی    شمار         زندگیطاقتم     همچون    تهمتن   نیست   باورکن که نیستشدّت       سرمای      هر      روز    از    بهار   زندگیمکمتر   از    سرمای    بهمن  نیست  باورکن که نیستدر      فریب        آباد      دنیا   مطمئنّم         ذرّه ایدوست  هم  کمتر  ز دشمن  نیست باورکن که نیستکنج       تنهایی        ز      یاد     دوستانم   رفته امخواستارم    بچّه    و   زن  نیست  باور کن که نیست.
2005898

7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات (گجت تی وی)

اکثر ما شیفته حیوانات هستیم و سعی می کنیم به نحوی آن ها را در زندگی هایمان قرار دهیم اما باورهای غلطی هم نسبت به دنیای آن ها داریم که در ویدیو اختصاصی امروز گجت نیوز به 7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات می پردازیم. نوشته 7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.
2005899

7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات (گجت تی وی)

اکثر ما شیفته حیوانات هستیم و سعی می کنیم به نحوی آن ها را در زندگی هایمان قرار دهیم اما باورهای غلطی هم نسبت به دنیای آن ها داریم که در ویدیو اختصاصی امروز گجت نیوز به 7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات می پردازیم. نوشته 7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.
1816378

5 باور غلط در مورد شکر و تاثیرات آن بر بدن انسان (گجت تی وی)

شکر برای سلامتی مضر است؛ این واژه ای است که تاکنون آن را بسیار شنیده ایم؛ اما جالب است بدانید، هرآنچه که در مورد شکر شنیده ایم ا اما درست نیست. در گجت تی وی امروز به 5 باور غلط در مورد شکر و تاثیرات آن بر بدن انسان پرداخته ایم. نوشته 5 باور غلط در مورد شکر و تاثیرات آن بر بدن انسان (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
1313777

اگه باور کردی هیچی بهت نمیدم

همسرم می خوام حرف های مهمی بهت بگم اگه هر کدام از حرفامو باور نکردی بجای هر حرفم که باور نکردی یک چیزی بهت میدم تا پیش خودت نگه داری تا حرفامو باور کنی و ازم مطمئن بشی ولی اگه باور کردی هیچی بهت نمیدم.همسرم دلم برات خیلی تنگ شده.خیلی خوشحالم که خدای مهربان همه انسان ها زهرای زندگیم رو بهم دادهدوست دارم همسرم زهرا جان
308161

ای عشق مرا نکرده باور

افتاده اگر بخاک دیدی از شاخه جدا شقایقی را یا در دل موج سهمناکی توفان بش ته قایقی را ای عشق مرا نکرده باور آن لحظه مرا به خاطر آور گر صبح بهار جای شبنم بر گونه گل تگرگ دیدی یا صید بخون کشیده  ای را افتاده به دام مرگ دیدی ای عشق مرا نکرده باور آن لحظه مرا به خاطر آور چون من به نگاه دلفریبی گر عاشق و بی قرار گشتی در دشت جنون بی کرانه سر گشته تر از غبار گشتی یا پیر شدی چو من دریغا از آینه شرمسار گشتی ای عشق مرا نکرده باور آن لحظه مرا به خاطر آور گفتی،گفتی که همیشه یاد من باش من یاد تو بوده ام همیشه من هر غزل و ترانه ام را بهر تو سروده ام همیشه هر صبح،هر صبح پس از نیایش حق من از ته دل دعات در قصر بلور ک شان ها فریاد ن صدات ای عشق مرا نکرده باور یک لحظه مرا به خاطر آور یک لحظه مرا .... اجرایی بی بدیل از علی نظری
182964

باور کن

( 28 ) ==== چقدر قلبم ناشکیباست ودلم هی در آرزو می سوزد تا حرفهایم با رنگ و لعاب باور در آمیزند این حرف ها تنها پوششی بی رنگ و نشان بر تن دارند اما از سرشتی بی نهایت قرص و محکم بر خوردارند آنان به یقین از قواعد دست ساز همزبانان تو پیروی نمیکنند بل از رازهای پر مغزی .. بر می گیرند تا ترا راه بگشایند. از این رو برای تو نی .. ت تا به تلاش بی ریا به وسواس حرکات به پایورزی بی بدیل و به کشف های آفریننده من باور داشته باشی آنگاه خواهی دید من هر گز در پی آن نیستم تا ترا از بیراهه به باور برسانم. و شاید در این راستا تو بتوانی از میان شیوه های رفتاری من قاعده ای در خور بر پا سازی از برای باورداشت خویش و نیز برخی دیگران. ----------------------- جمال الدین جلالی پور منبع: http://jamaloddinjalalipour. .. /
1774619

باور رویا

رویاتو باور کنیعنی خودت رو باور کن یعنی به توانایی های خودت ایمان داشته باشیعنی اعتماد به نفس داشته باش از پسش برمیاییعنی وقتی دیدی سخته بیخیال نشو تلاشت رو بیشتر کن .... بیشتر زحمت بکشیعنی وقتی میبینی باید زمان بگذره تا حل بشه ... صبرت رو زیاد کن به هدفت و اینکه بهش میرسی باور داشته باش.حس پیروزی رو تو چهره ات نشون بده.بذار بقیه هم با دیدن تو قانع شن که تو میتونی...با صلوات بر محمد وال محمد
1975377

باور نکن

باور نکن تنهاییت را من در تو پنهانم تو در من از من به من نزدیک تر تو از تو به تو نزدیک تر من باور نکن تنهاییت را تا یک دل و یک درد داریم تا در عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر می گذاریم ♫♫♫♫ دل تاب تنهایی ندارد باور نکن تنهاییت را هرجای این دنیا که باشی من با توام تنهای تنها ♫♫♫♫ من با توام هرجا که هستی حتی اگر باهم نباشیم حتی اگر یک لحظه یک روز با هم در این عالم نباشیم این خانه را بگذار و بگذر با من بیا تا کعبه دل باور نکن تنهاییت را من با توام منزل به منزل
528833

تصحیح یک باور غلط

تصحیح یک باور غلط آیا فرقی بین تناسب و مراعات نظیر وجود دارد ؟ علیرغم آن که گاهی باور های غلطی در این باره مطرح شده است که اگر دو مورد باشد تناسب است در غیر این صورت مراعات نظیر و ...... باید دانست که این دو عنوان ، نام یک آرایه هستند و هیچ فرقی با هم ندارند .
1988385

باور هایی درباره سلامتی که حقیقت ندارند

باور های زیادی وجود دارد که سال ها در میان مردم جا افتاده و افراد کمی به درست یا غلط بودنشان فکر می کنند.
105776

عشقم این روزا

دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تو ش ت داشتحال منه عاشق به کی به جز تو بست داشتتهش واسه چی داشتیه گوشه از تمام دنیا تو قلب تو برای من بودکفره ولی میگم چشای تو خدای من بودشروعت انتهای من بودعشقم این روزا هوای تو هوام و بد کردهیکی برات دوباره تب کردهباور کن عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهاییمی بینمت هنوزم اینجایی باور کن♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫دلتن یعنی تو دلشوره یعنی توتو بی من می میری می میرم من بی توعشقم این روزا هوای تو هوام و بد کردهیکی برات دوباره تب کردهباور کن عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهاییمی بینمت هنوزم اینجایی باور کنمنبع: http://hamdamebeheshti. /
1424694

شفیعی: نمی توانم خط خوردنم را باور کنم/ حال عجیب والیبالیستی که از سفر جا ماند!

بازیکن سرعتی تیم ملی والیبال کنار رفتنش از لیست تیم اعزامی به ژاپن در روز آ را غیرقابل باور توصیف می کند.
1428744

14 باور اشتباه که در کودکی مان شکل گرفته است+تصاویر

در مدرسه به ما چیزهای زیادی یاد می دهند که بسیاری از این مطالب را باور می کنیم اما واقعا چقدر از این آنها درست هستند؟

خویش باور