دلتن های عاشقانه


119444

باز دلتن ...و تنهایی

خدایا بازم دلتن و تنهایی اومده سراغم... بازم اون حال زار و احساس پوچی و بی ی ... این حال منو هیچ جز خودم درک نمی کنه ... بعضی وقتها اینقدر حالم بد میشه و دلم سخت تنگه که از این دنیا و خودم هیچ توقعی جز مرگ ندارم... هنرمند ی است که بتونه تو چنین لحظه ای کنارت باشه. و آرومت کنه .. ولی نیست متأسفانه.. خ من تو می دونی که جز اشک پناهی نیست.. جز اشک دوایی نیست ..درمانی نیست....و ی نیست که همکلامش بشی و .. من ب حالم بد بود و دنبال بهانه و جایی بودم که بتونم خودمو خالی کنمـ... ولی نشد..نبود...وقت نداشت ...گرفتار بود....و دست خودشم نبود.. و من به دیگه ای پناه بردم و کنارش حس اشک ریختم و باران هم منو همراهی کرد که خج نکشم... و اون مات و مبهوت منو نگاه کرد و بعدش گونه های مردونه اش خیس شد .. و گفت اگه ح خوب می شه گریه کن !!!و منم..... با یه کوله غم و تنهایی و درد درونی که تو قلبم داشتم به بهانه سرماخورد یا سردرد و یا... تو خودم بغض ... اما هیچ تو نمی شی ...من بازم ب دلم ازت گرفت...بغضم بیشتر شد... یه باردیگه بدون اینکه بخوای و مقصر باشی ازت رنجیدم...عشق من!!!!! منبع: http://mahboobeh5050. /
114448

دلتن های نارس

کنار دلواپسی های این سمت عبور میان رسیدن و نرسیدنپیاده می کنم احساس راباران تشنه می بارید و من سی و ساله بودمسراغ تو را در یکی از روزهای بارانی گرفتمو غروبها که سایه ی درختان کل محو می شد عاشقانه هایم را مرور می و سیگار می کشیدمتو دورترین اتفاق رسیدن بودی و من به نرسیدن خو گرفته بودمتنهایی انتظاری را کم داشت و من در دلم تو را دست و پا می زدمجوانیم را تهران از من گرفت و قلبم را تو چیز دیگری ندارم جز حسرتهای گاه بی گاه آن روزهای پر از دلتن واجارگاهی.دلتن های نارسمنبع: http://vajargahi11. /
132868

دلم برات تنگ میشه

تو در مورد دلتن واقعی چیزی نمیدونی چون این تنها زمانی اتفاق می افته،که ی رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی !من او را دوست داشتم ...… هر روز نبودنت را روی دیوار خط کشیدم و حالا این دیوار شده پر از خط!خوش بحال تو که فقط یک خط کشیدی آن هم رویه من .... بــرگـردنـه اینکــهבلم برایــت تـــنـگ شـבه باشـבنــــه (!)خنـجــرت جـا مـانـבه است؛نمــے گـذارב تکیــه بـבهــم … منبع: http://mzm. /
93419

اختلاط هویت و احساس

این روزها دلتن بخشی از وجودم شده است. اصلا انگار مثل همان پلاک های "و إن یکاد" دوره نوزادی، دلتن را سنجاق کرده اند به لباس هایم. گاه شک می کنم که من دلتنگم یا دلتن منم؟!!! شک می کنم دلتن بخشی از زند من است یا من بخشی از دلتنگی؟!!! گاهی چه قدر هویت مان گره می خورد به احساس مان و با هم یکی می شوند!منبع: http://naranj66. /
126682

چیزی که ته کمد است بالا ه هست

دلم برایت تنگ شده. دلم برایت تنگ می شود. باید از زمان مضارع استفاده کنم. می خواهم به استمرارش توجه داشته باشی. اما دلتن برای تو چیزی است که رویش پارچه می کشم و می گذارم ته کمد تا چشمم به آن نیفتد. اما چیزی که ته کمد است بالا ه هست. و این هستن را نمی شود انکار کرد. بالا ه هر روز آدم در کمدش را باز می کند و بالا ه یکی از این هر روزها آدم می خواهد چیزی را از ته کمد بردارد و دستش می خورد به یک دلتن سُر و مُر گنده که ته کمد افتاده. دلتن چیزی نیست که آدم از پنجره پرتش کند بیرون، یا بگذارد جارو برقی آن را قورت بدهد یا بگذارد دم در تا ی ببرد. نه، دلتن همان پیراهنی است که دوبار پوشیده­ای و گران یده ای و دیگر نمی خواهی. دلتن همان کت است که کادو گرفتی، اما قبلاً یک جلد از آن داشتی و دوستت در صفحه اولش برایت چیزی نوشته. دلتن باید باشد. دلتن هست. دلتن ته کمد می ماند و نمی رود و فقط می­ آید جلوی چشم و باز از جلوی چشم می رود. [...] رویای منتهی به کابوس بی فایده است. بهمن/اسفند 94منبع: http://observations. /
106231

قصه یکی بود که دیگر نیست...

نوشتن از توسخت و پیچیده است چون تو سخت و پیچیده ای چون تو مثل منی ومن هنوز خودم را نشناخته ام دلتن از تو برایم عارفانه نیست و حتی عاشقانه و شاعرانه هم نیست دلتن از تو برایم زجر آور است دلتن از تو یعنی مرور قصه یکی بود که دیگر نیسست و قصه ای که نمیدانم بی تو به کجا ها میکشد قصه یکی بود که دیگر نیست تو یعنی دلتن من تنهای مردادی یعنی بی خو ها و اشک های شبانه من نوشتن های گاه و بی گاهم برای تو وغروری که باعث میشود در جواب سوال های دیگران دستی به چشمانم بکشم و بگویم: قرمزی چشمام از کم خو ه نگران نباش قصه یکی بود که دیگر نیست تو برای من یعنی قلب ش ته من غرور زیر پارفته من سوگ ابدی شه من در نبود تو و تقلایی که تا ابد هست تنها برای نگه داشتن خاطرات تو قصه یکی بود که دیگر نیست تو یعنی پنهان چشمانم از انی که راز تیله ها را میفهمند یعنی حسرت بوی عطر تو تن صدای تو لحن حرف زدن تو های آرام تو قهقهه های مستانه تو آغوش گرم تو نوازش تو یعنی حسرت بودن دوباره تو یعنی لرزش الان دست من وقت لمس دکمه های کیبرد یعنی نمی توانم بیشتر از این از تو بنویسم یعنی دیگر دلتن اماننم نمی دهد دوستت دارم با تمام نبودن هایت برای عزیزجانممنبع: http://brig indwriter. /
112220

دلتن

دلتن بی هوا می آید!مثلا در شلوغی و ازدحام و هیاهوی مردم بوی عطرش به مشامت بخورد... و تا اعماق قلبت رسوخ کند و بی قرارت...و هی سر بچرخانی و در دلت بگویی نکند اینجاست؟!باید ببینمش!یا وقتی مشغول قدم زدن در خیابانی و داری تک تک خاطراتت را مرور میکنی،ناگهان صدای مردانه اشآنِ بَم دوست داشتنیِ دلنشینش به گوشت میخورد... و دوس داری با تمامِ وجود صدایش کنی تا مگر از همان جانِ دلم هایی که مواقعی خودت را برایش لوس میکردی نثارت کند...دلتن خبر نمیکند جـانم!!دلتن همیشه و همه جـا هست...کاش همان موقعی که می رفتی ،این دلتن هایِ لعنتی را راهمبا خودت می بردی...منبع: http://1impaier. /
104459

دلتن دریاااااااااا

هر وقت باران می بارد می گویند : دریا طوفانی می شود ولی من می گویم دریا دلتنگ می شود موج هایش را بلند تر می کند تا همه دلتن اش را ببینند اما همه از دریا می گریزند من دستانم را باز می کنم و به سمت دریا می روم تا دلتن اش را در آغوش ب رم دریا آرام می شود و من می میرم ... ((محمد شیرین زاده)) منبع: http://nyousefzadeh. /
123916

دلتن

دلتن یعنی همین که داری تند تند وسایلت رو جمع میکنی که به میتینگ برسی و بعد بین خ را دنبال اونی هستی که آقای همسر از کنفرانس یرات آورده. انگار مثلا اگه اون خ ر مخصوص رو بردارم دلتن م کمتر میشه ! نوشته شده توسط نگار, دلتنگ اما متوکل منبع: http://delnegareman. /
129135

تعریف من از دلتن

بابالنگ دراز عزیزم: راستش را بخواهید این عزیزم گفتن با آن عزیزم گفتن ها فرق دارد، گرما ندارد، شور ندارد، ن ن عشق را دارد اما کدر است. کدر از بی تفاوتی. بی تفاوتی نسبت به همه چیز. بی تفاوتی نسبت به من، نسبت به خاطراتمان و از همه مهمتر نسبت به دلِ تنگم. بابالنگ دراز شما دلتن را چگونه تعریف می کنید؟! برای شما دلتن چه شکلی است که شکل دلتن من برایتان نامفهوم است؟ دلتن برای من یعنی بغضی که از هنگام بیداری گریبان گلویم را می رد و شب هنگام غنچه اش می شکفد و اشکِ گلُ را مهمان بالشتم میکند. دلتن برای من یعنی هر کجا که می روم، یادتان، اسمتان،چهره تان، طنین صدایتان، مهمان هرلحظه ی هزارتوهای ذهنم باشد. دلتن برای من یعنی چشمانم فقط چیزهایی را می بیند که شما دوستشان دارید، با این امید که شاید برای لحظه ای هرچند اندک یکبار دیگر شما را ببینم، حتی اگر سایه تان را. دلتن برای من یعنی سوختن در آتش به امید گلستان شدنش با بهار وجودتان. حالا که فکر میکنم میبینم نمیتوانید دلتن را توصیف کنید، آ وقتی قلبتان آتش نگرفته است از دلتن چگونه می توانیدحالم را بفهمید؟! باید آتش ب رید. آتش ب ر!منبع: http://setaredoost. /
160447

ما بندگانِ عادت

سکوتِ شب. صدای cpu لپ تاپ که دارد سن ن بودن محاسباتش را، سرم داد می زند. لذتِ گاز زدنِ هندوانه بعد از تمام شدن «فقط یک صفحه ی دیگه ...» از مقاله. نگرانِ نداشتن غذا. همیشه انتخاب ماکارونی به عنوان غذایی که در نمودار impact-effort بهترین جایِ ممکن قرار دارد. خست و درست سالاد و انتخاب رنگ سبزیجاتِ آن طوری که چشم نواز باشد. دلتن و بیرون رفتن. دلتن و باز دفتر و نوشتن. دلتن و نشان ِ وسواسانه ی وسایل موقع ید ـ که موقعِ رفتن که شد می آیم برایشان می م ـ . دلتن و غذا پختنِ ساعت ۲ نیمه شب. عادت می کنیم. به نگرانی ها، وظایف و دلتن هایی که روزگار روی دوشمان می گذارد.منبع: http://nin0chika. /
146836

دلتن

دلتن در زند همه ی آدم ها هست، حتی نوعش هم فرق میکند... دلتن برای بعضی ها به یاد آوردن خاطره هایی که با عزیزترین فرد زند شان داشتند که با بی رحمی فراوان آن ها را با بار سن نی از خاطرات ترک د. عده ای دیگر دلتن برگشت به زمان کودکی شان را دارند؛ موقعی که آن ها هیچ دغدغه ای جز گره های گاه کور بند کفش شان نداشتند. دلشان تنگ شده است تا باز هم به آن زمان برگردند. حتی دلتن را می توان برای مادری توصیف کرد که سال ها در انتظار فرزند شهیدش هست و هیچ گاه از آمدنش ناامید نمی شود. می بینی؟ دلتن در زند آدم ها متفاوت است؛ قطعا هر در مشکلاتش دلتن را هم به همراه دارد و همه ی ما انسان ها تا لحظه ای که زنده ایم باید با آن زند کنیم.منبع: http://mowhix133. /
114451

واجارگاهی از مجموعه شعر دلتن های نارس

می دانید شکل دیگر دلتن عذاب استباور کنید گاه که می روم جا خالی ی را گریه کنمپاورقی احساس خیس خیس استگریه هم تو را سبک نمی کنددرد دارد این پاییز که تنها به شعر می نشیندیک روز که مرد شدی و غرورت بی پاسخ م ک روز که مرد شدی و کمرت ش تیک روز که مرد شدی و درد را فهمیدیجایی از دلتن خاموش می نشینی من جای سنگ بود ه ام اما ش تم و گریستم انی هستند که دوستمان دارند و ما بی خبر با آینه درد ودل می کنیماز دست دادن همیشه از از دست رفتن عذاب آورتر است.چقدر از دست داده ام چقدر از دست می روم.واجارگاهی از مجموعه شعر دلتن های نارسمنبع: http://vajargahi11. /
120918

دلتن

یه دلتن ایی هست... که فکر میکنی با شنیدن صداش تموم میشه... که فکر میکنی با دیدن ع اش تموم میشه... که فکر میکنی با مرور خاطراتش تموم میشه... ... که فکر میکنی با دیدن خوابش تموم میشه... ... اما نمیشه... فقط بیشتر میشه... فقط به دلتن بی قراری هم اضافه میشه... یکم که بگذره... بغض دیگه دست از سرت برنمیداره... این دلتن ... فقط با دیدن چشماش... فقط با گرفتن دستش... فقط با در آغوش کشیدنش... فقط با... بوسیدنش... تموم میشه... اونم فقط برای چند ساعت یا چند روز... ... فقط دلتنگم... همین! منبع: http://royaye-mahtabii. /
1719841

چه عاشــــــقانه

چه عاشقانه است این روز های ابری… چه عاشقانه است قدم زدن زیر باران غم تنهایی… چه عاشقانه است شکفتن گل های اقاقیا… چه عاشقانه است قدم زدن در سرزمین عشق… و من چه عاشقانه زیستن را دوست دارم… عاشقانه لالایی گفتن را دوست دارم… عاشقانه سرودن را دوست دارم… عاشقانه نوشتن را دوست دارم… عاشقانه اشک ریختن را… عاشقانه خندیدن را دوست دارم… دفتر عاشقانه ی من پر از کلمات زیبا در نثار بهترین و عاشقانه ترین انم… و من عاشقانه می گِریَم… عاشقانه می خندم… عاشقانه می نویسم… و در سکوت تنهایی عاشقانه می میرم…
1014810

رمان عاشقانه من پیش از تو

رمان عاشقانه من پیش از تو لینک رمان عاشقانه من پیش از تو بهترین رمان عاشقانه من پیش از تو جالبترین رمان عاشقانه من پیش از تو خاصترین رمان عاشقانه من پیش از تو باح رین رمان عاشقانه من پیش از تو نازترین رمان عاشقانه من پیش از تو کاملترین رمان عاشقانه من پیش از تو ادامه مطلب
112816

برای سام(203)

دلم برات تنگ شده تنگتر از هر لحظه،نداشتنت بد جور اذیتم میکنه،امروز و دیروز اومدم که ببینمت دیروز حوالی ساعت 8شب اومدم و امروز حوالی ساعت 1 اما حتی از دور هم نتونستم ببینمت،نمیدونم چرا دوام آوردم،اگه پای خوشبختی تو در میون نبود به این ساد دلتن رو تحمل نمی ،باز امشب هم بدون چشمات موندم،بازم باید دلتن رو به آغوش بکشم و با حسرت چشمهایم رو ببندم،باز باید بغض گلو رم را از چشمام خازج کنم،دیگه این دلتن ام حرف هم حالیش نمیشه،دیگه حوصله اش سر رفته،مثل بچه ها همش نق میزنه و تو رو میخواد و به هیچ بهونه ای آروم نمیشه،وقتی دلتنگتم،وقتی ندارمت،شادی برایم کلمه غریبی است،دیگه هیچ چیزی مرا از ته دل نمیخنداند،اغوشم پر شده از این همه دلتن و دنبال فرصتی میگردد تا خودش را رها کند چقدر دلم برای چادرت تنگ شده تا به صورتم بچسبانم و با چشمهایم نوازشش کنم،مهربونم من به اندازه همه دلتن ات دلتنگتم ،مثل موریانه ای این دلتن به جون من افتاده و هرروز به موهای سیاهم رنگ سفید میزنه، کاش روزی روزگار من هم میشد و به این دلتن ام سرو سامانی میداد ،کاش سرنوشت بقیه ام را خوب مینوشت،دلتنگتم و دلتن من تا بودنم ادامه داردمنبع: http://loveingsister. /
153019

#98

بنام خدای مهربانم منم و دلتن هایی که پایانی ندارند و هیچ ی نیست که این دلتن های مرا بفهمد.. من برای که می نویسم... ؟. ی که ؛ نیست. که نمی شناسمش... فقط میدانم که هست. میدانم , این امید من و این حس های زیبای درون من بیهوده نمی روید ... من این روزها میسوزم... این روزهایی که محرم مهربانی برای عاشقانه هایم نمی یابم... که خط به خط برایش بخوانم و بنویسم.. این روزها, حالم ... حال دختری است که : دلش پر از درد است و فقط , یک دست برای نوشتن دارد. نه پایی برای رفتن دارد و نه دلی برای ماندن. مانده ام.. تنها مانده ام.. خدایا, برای این حال بدم و این تنهایی هایم به چه ی تکیه کنم ؟ منبع: http://kahkeshaneeshgheman. /
114299

ترانه شب تنهایی

دلتن هایم را گفتمبا سایه های روی دیواردر سکوت ماوای بی یاربی هیچ آوائی جز تمنای تو دلدارنغمه های دلداد را نوشتمبا قلمی که به شوق تو استجوهرش رنگ دلداد ام داردسرخ چو خونم که برای تو است چون دلم که به شوق تو استسپید چو عشق که همه ز تو استشعرهایم می سرایند تو رامی شنوی صدای قلبم را؟رسم کرده ام خاطره های چون رویا رانقش ها زده اند تصاویر تو رابه سجده آغوشت نشسته امطواف هفت گانه وجودت زده امعشق را آوا زنمتو را نوا زنمساز و سوز عشقم توئیآواز و آوازخوان دلم توئیدلتن هایم را گفتم در این خانهدوست دارم ای همه مرا زند بهانهدوست دارم زیباترین ترانه عاشقانهمنبع: http://tourajatef. /
117772

دلتن این روزهای من

فـآصله ی دلتن این روزهای من ، شده اندازه ی این حرف تا حرف بعدی ... به اندازه ی جمله ای که الـآن میگم و منتظره بعدی ام .. دلتن این روزهای من ، به سرعت جوونه ی بادام داره شکوفه میزنه .. رشد میکنه ، بزرگ میشه و بارش سن نی میکنه روی دلم ؛ بهش فک میکنم ، گولــه میشـه ، میشینه پشت پلکهـــآم .. فک نکنم ، مثل کارهای عقب مونده ، مثل تَه ظرفهای نشسته باید بذارمش کنار ، برای بعدی ... اونوقت خدا به داد " بعدم " برسه ... ! دلتن این روز های من ، هنوز کــآلـه ، طعم گس داره .. تلخــه .. : ) تا بیاد یه رنگ و بو بشینه ، چشم من شاخــه هاش خشک شده .. منبع: http://lvlarlb0r0. /
1891044

شب یلدا عاشقانه

شب یلدا عاشقانه بهترین شب یلدا عاشقانه کاملتربن شب یلدا عاشقانه جالبترین شب یلدا عاشقانه زیباترین شب یلدا عاشقانه خوشگلترین شب یلدا عاشقانه نازترین شب یلدا عاشقانه ادامه مطلب
114447

مجموعه شعر دلتن های نارس.جعفر محمدی واجارگاهی

باور می کنی امروز به گنجشکی لبخند زدم و پرواز به مورچه ای قندی تعارف و یک دل سیر برای تنهایی ام گریستمامروز به تمام عابران سلام گفتمهر گ را دیدم ته جیبم را خالی امروز از همان دختر جوراب فروش جور یدمباید تو را هم می فهمیدم نفهمیدم من از جهان تو تنها دلتن را شناخته بودم.واجارگاهی. دلتن های نارسtelegram.me/vajargahitelegram.me/deltangihayenarasمنبع: http://vajargahi11. /
161102

حکایت دلتن

حکایت دلتن در میان مرغان نجوایی ز دلتن سر آمد شاهین می گفت: دلتنگم و قلبم مچاله شده دریغ از راهی که بگشاید گره ای چند درنا می گفت: شب و روز دلتنگم حتی آدینه ! که گلویم پر از نغمه و ه نی برای هم زبانی نیست سیمرغ گفت: بی قرار و بی تاب، آشکار و نهان دلتنگ مهر یاری هستم که مرا توان بودن می بخشید و حضورش نسیم آرامش بود بلبل می گفت: یادش چون تند باد سرکش پنجره احساسم را بر هم می کوبد و ریزش باران، جوشش آب چشمه و بخار بالای کوه و ترانه بلبلان یاد آور دلتن اوست همای گفت: دلتن بغض دردناک ابرهای خا تری یا طپش تند قلب دریا و اشک پیاپی تالاب است. فی الجمله مرغان دلتنگ پرواز بودن نه به آسمان بلند! بلکه به آسمان عشق منبع: http://homayounkhoshravan. /
1891056

متن عاشقانه شب یلدا 97

متن عاشقانه شب یلدا 97 بهترین متن عاشقانه شب یلدا 97 جالبترین متن عاشقانه شب یلدا 97 باح رین متن عاشقانه شب یلدا 97 زیباترین متن عاشقانه شب یلدا 97 خاصترین متن عاشقانه شب یلدا 97 ادامه مطلب
148873

میدونی

یکی از سخت ترین کارای دنیا اینه که بین رفع دلتن و موفقیتش گزینه ی دومو انتخاب کنی خو معلومه من بخوام رفع دلتن کنم وقت روزانشو می رم همش به حرف زدن با هم پیش میره تهشم معلوم نیس چی میشه لا اقل الان یه ذره دوریشو تحمل میکنمو بعدها واس همیشه به دستش میارممنبع: http://amoo-elyas. /
113419

دلتن هایت را می بافم...

میل به دست می شوم و دلتن هایت را می بافم دانه به دانه،گره به گره و رج به رج... شکل می رند، انسجام می یابند... از آن دست که نبوده اند و نداشته اند... تن پوشی می شود... و پاپوشی برای دلم ... در خور روزهای اینهمه زمستانی نبودنت و ندیدنت... راستی چرا انقدر سوز دارد این هوایی که حتی از حوالی صفر هم عبور نکرده... خدا ! کمی خورشید ببارد... منبع: http://baraneee. /
1215765

ع نوشته های احساسی و عاشقانه جدید

سری جدید ع نوشته های عاشقانه و احساسی مجموعه ع نوشته های عاشقانه و احساسی و غمگین، ع نوشته عاطفی و جدیدع نوشته های احساسی و عاشقانه جدیدع نوشته عاشقانهع نوشته های احساسی و عاشقانه جدیدع احساسیع نوشته های احساسی و عاشقانه جدیدع های خاص عاشقانهع نوشته های احساسی و عاشقانه جدید [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1891057

تبریک شب یلدا عاشقانه 97

تبریک شب یلدا عاشقانه بهترین تبریک شب یلدا عاشقانه جالبترین تبریک شب یلدا عاشقانه خاصترین تبریک شب یلدا عاشقانه نازترین تبریک شب یلدا عاشقانه باح رین تبریک شب یلدا عاشقانه کاملترین تبریک شب یلدا عاشقانه ادامه مطلب
97871

دلتنگیِ

همه اش یک مشت افسانه است!که معشوق برود و سالها بگذرد و تو گوشه ی پنجره دستت را بزنی زیر چانه ات و حس کنی چقدر دلتنگی...دلتن های ما جنسشان عوض شده؛از رو نمیروند.وقتی کنارت قدم میزنم، همان موقع ها که میخندی و ساعت به وقتِ همه ی پایتخت های دنیا می ایستد، دلتن ایستاده آن گوشه، ساعت مچی اش را گرفته سمت من و باضرب پا به تیک تاکِ زمانی که تا رفتنت مانده اشاره میکند...ما راه میرویم و دلتن مسیری را که یک ساعت دیگر خداحافظی میکنی و میروی نشان میدهد!ما هم را در آغوش میکشیم و دلتن هجمه ی خالی روزهای نبودنت را با دو دست به رخ میکشد....دلتنگیِ یارِ رفته ، بهانه ی قصه هاست جانانم...دوست داشتن از یک حدی که بگذرد، دیگر فرقی نمیکند تو کنارم باشی یا هزار کیلومتر آن طرف تر.دوست داشتن از یک حدی که بگذرد دلتن جوری لانه میکند گوشه ی دل آدم که حتی اگر ساعتها روی یک صندلی نشسته باشی و خیره شده باشی به من، همیشه یک چیزی هست که بگوید:"او که تا ابد روی این صندلی نمیماند..."دلتنگی؛ حکایت غریبی ست...منبع: http://afsanehdeleman. /
108607

دلتن

دلم تنگ شده برایت .... ..... اما نمیشود برایت بگویم ازاین دلتن دلتن را نشانت میدهم با این نوشته ......... جایی میگذارم که شاید یک روز از ان گذر کنی ......... بخوانی !!!!!!!!!!!! و کاش بدانی مخاطب من تو بودی ای......... تویی که اگر اجازه داشتم نشانت میدادم به همه و میگفتم او را نگاه کنید تمام دنیییییییییییییییییییای من است منبع: http://zahra130375. /
142808

دلتن

♥♥♥میگذرد روزی این شبهای دلتن ♥♥♥ ♥♥♥میگذرد روزی این فاصله و دوری♥♥♥ ♥♥♥میگذرد روزهای بی قراری و انتظار♥♥♥ میرسد همان روزی که به خاطرش گذر م فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیممنبع: http://lovefy. /
761541

استیکر عاشقانه عید نوروز 96

استیکر عاشقانه عید نوروز 96 بهترین استیکر عاشقانه عید نوروز 96 جالبترین استیکر عاشقانه عید نوروز 96 خوشگلترین استیکر عاشقانه عید نوروز 96 نازترین استیکر عاشقانه عید نوروز 96 باح رین استیکر عاشقانه عید نوروز 96 ادامه مطلب
868731

رمان عاشقانه

رمان عاشقانه رمان عاشقانه رمان عاشقانه رمان عاشقانه رمان عاشقانه ادامه مطلب
114446

دلتن های نارس.واجارگاهی

ی نمی داند قصه ی آن مردکه آغاز با پایانش سر به سجده می گریدکدام خدای درد را ضجه می زندو کدام درد را در خود می اند از ادامه ی تو به خود رسیدن یعنی نرسیدن این را من گریسته ام. جعفر محمدی واجارگاهی. از مجموعه شعر دلتن های نارسمنبع: http://vajargahi11. /
2164736

عاشقانه ترین رابطه های ستاره های هالیوودی

همه از یک داستان عاشقانه خوب خوششان می آید و به همین دلیل است که سازان از هر رابطه رمانتیکی برای الهام گرفتن به منظور ساخت یک عاشقانه استقبال می کنند. اما از یک رابطه عاشقانه که در ها به تصویر کشیده می شود یک رابطه عاشقانه واقعی است. آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که زوج های سلبریتی مورد علاقه شما چگونه با هم آشنا شده اند؟
152808

حرف حساب

حیف که دو کلمه حرف حساب هم حالی اش نمی شود; مگر نه اینکه وقتی دل داد باید فکری به حال روزهای دلتن اش هم میکرد. لعنتی من اینجایم; میان اینهمه دلتن خودم را هم گم کرده ام. باید یک جایی همین گوشه و کنارها; لای این تکه های بی پایان ر کرده باشم منبع: http://goyesh. /
533026

رمان صوتی عاشقانه

رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه ادامه مطلب
112811

حرف دل(208)

کاش میتونستم تمام دلتن هایم رو درون قاب شیشه ای میریختم و به بالاترین نقطه میبردم و از همون جا رها می ،کاش میتونستم به این دلتن پایان میدادم و تمام تور و مال خودم می ،ولی افسوس که سهم من از تو فقط و فقط دلتن شد،نمیدونم تا کی باید این بقچه دلتن رو به دوش بکشم،نمیدونم بعضی وقتا فکر میکنم باید اصلا خودخواه بودم و به تو و به خوشبختی تو فکر نمی اینجوری برای میشه کنارم بودی و اینجوری بازوانم تا ابد تو رو در آغوشم به حصار میکشید ،خسته ام از این همه دلتن و حسرت ،خسته از این همه درد نداشتنت،نمیدونی بعضی روزا نداشتنت چه جوری آتیشم میزنه،هر چه فکر میکنم به نتیجه ای نمیرسم که حکمت وجود تو و این همه دلتن من چیه،تابستان با این همه سرو صداش داره چشمهاشو میبنده،تابستان 94 بخیر،تابستان و مردادش بهشتی و رویاییش که برایم بودی و من چشمایم را به داشتنت آذین بسته بودم،سرتاپای وجودم شوق و ذوق بود ولی الان چی چشمهایم سوز دارن و با دل ماتم زده ام همراهن،و با پاییز فراق داره میرسه و نداشتنت رو دوباره برام تکرار میکنه و این یاد آوری نداشتنت برام از تلخی زهر هم تلتره،ولی مهم نیست ،مهم تویی،مهم شادی تو و خوشبختی تو هستش،مهم بودن تویی هر چند برایم تباشی،هرچند از گرمی نفسات دورم،هر چند دلم برای عطر وجودت تنگ شده ،هرچند که تنهای غریبم،هرچند که تو تمام آشنای من بودی،کاش میتونستم هر روز دلتن هام برات مینوشتم،ولی لحظه هایی که مینویسم باورمیشه که ندارمت،باور میکنم که جه بلایی به سرم اومده،دوستت دارم ،دوستت دارم به وسعت دلتن ام،ممنونم که هستیمنبع: http://loveingsister. /
44636

این آهنگها ادم را وسوسه میکند

برخیز بانو به جای عاشقانه نوشتن و گوش دادن موسیقی دلبرانه کارهایت را چای بگذار و خانه را جارو بکش عنقریب است که مهمان بیاید نه نه من این چیزها حالم نمیشود دلم عاشقانه میخواهد و دلم میخواهد تا خود شب عاشقانه بنویس داستانهای عاشقانه و رمانتیک ادم یاد آقای درا می افتد چه معنا دارد؟ باز زن سرکش و نافرمانی شده ای... شده ام که شده ام جای تو را تنگ میکنم بی خیال شو بگذار عاشقانه بنویسم عاشقانه عاشقانه دلم میخواهد... چه موسیقی جالبی رفیق.... منبع: http://zanitanhawador. /
829489

رمان جدید عاشقانه ایرانی

رمان جدید عاشقانه ایرانی بهترین رمان جدید عاشقانه ایرانی ج برین رمان جدید عاشقانه ایرانی خاصترین رمان جدید عاشقانه ایرانی زیباترین رمان جدید عاشقانه ایرانی نازترین رمان جدید عاشقانه ایرانی خوشگلترین رمان جدید عاشقانه ایرانی ادامه مطلب
305369

استیکر شعر عاشقانه تلگرام

استیکر شعر عاشقانه در تلگرام جدید ترین استیکر شعر عاشقانه تلگرام شعر عاشقانه تلگرام استیکر عاشقانه تلگرام شعر تلگرام استیکر شعر عاشقانه ادامه مطلب
256834

کانال ع پروفایل عاشقانه

جدید ترین کانال ع پروفایل عاشقانه کانال عاشقانه گروه ع پروفایل عاشقانه ع پروفایل عاشقانه کانال پروفایل عاشقانه کانال ع پروفایل ادامه مطلب
145679

آتش بدون دود...

-"روزِ مبادا" کدام روز است پسرم؟-روزی که مبادا بیاید و دردِمان از این که هست هم، بیشتر بشود. . -آه از این قلب که جز درد در آن چیزی نیست... آه از این قلب.... . . آتش بدون دودکتاب ششمنادر ابراهیمی -گاز گرفت ... سردرد و سر جه ... رفتن تا مرز بیهوشی... دلتن ... دلتن ... دلتن ... .-دیروز گچکاره گفت کمرم ش ت فارسی حرف زدم میگفتی دوستت زبون ِ منو میفهمه...-بارون هم که منتظر بود من لباس بشورم بریزم رو بند که بیاد...-یه چیزی سر جاش نیست ... نمیدونم چی...-اپلیکیشن اینستاگرام رو پاک دو روز پیش...-کاش ...منبع: http://farzmahal. /
163063

دیروز نوشت

می دانم ح خوب نیست این طور وقت ها باید آرام بنشینم نگاهم نه به لب های تو باشد نه به چشمانت اما تمام حواسم پیش تو باشد که اگر خواستی لب باز کنی مرا آغوش امنی ببینی آماده ی آرامش دادن مرا شانه ی کوهی ببینی آماده ی خیس شدن از باران اشک هایت این طور وقت ها فقط خیلی ساده باید بگویم هر وقت خواستی حرف بزنی من کنار تو هستم تشنه ی شنیدن من چاه حرف هایت خواهم بود منبع: http://beheshtbanoo. /
257342

استیکر پسرانه عاشقانه

استیکر پسرانه عاشقانه در تلگرام کانال استیکر پسرانه عاشقانه جدید ترین استیکر پسرانه عاشقانه استیکر های پسرانه عاشقانه پسرانه عاشقانه استیکر پسرانه ادامه مطلب
371631

رمان خنده دار و عاشقانه

رمان خنده دار و عاشقانه رمان خنده دار و عاشقانه رمان خنده دار و عاشقانه رمان خنده دار و عاشقانه رمان خنده دار و عاشقانه رمان خنده دار و عاشقانه ادامه مطلب
1928178

صدا کن مرا\عاشقانه

صدا کن مرا"عاشقانهصدای تو خوب استع عاشقانه+خوشنویس زیبا+خوشنویسی ش ته نستعلیق+خوشنویس شعر عاشقانه+صدا کن مرا"عاشقانه+صدای عاشقانه+سهراب سپهری
1103179

بهترین رمان های عاشقانه

بهترین رمان های عاشقانه بهترین رمان های عاشقانه بهترین رمان های عاشقانه بهترین رمان های عاشقانه بهترین رمان های عاشقانه ادامه مطلب
153703

یا رضا

پر از دلتن ام آقا...... زایری بارانی ام آقا به دادم میرسی؟ بی پناهم خسته ای تنهام به دادم میرسی!؟ گرچه آهو نیستم اما پر از دلتن ام ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟ من دخیل ماسم را به چشمانت بسته ام هشتمین دردانه زهرا (س)منبع: http://komaylali. /
114304

خیال تو در این شب سپید

شب سردم به خی گرم می شوددل سختم به یادت نرم می شودروح یار است حاکم امشبنجوای نامش تنها ترانه امشبمی نگرم سیاهی شب را که شکند برف سپیدنوائی گوید باید که عشق را دید و امیدمن و غوغای تو طنین افکنیم در شبهمه وجودم سوزان است به عاشقانه تبچه ترانه ای خواند این پاییز سردعشق باشد دوای هر دلتن ودردمی نگرم به مردمان ه در خویشتن و غمکه گوئی نخواهند دل دهند حتی اندک و کمنجوای من در این سیاهی تازیانه خورده به برفیک کلام است و نه بی کران هذیان گوئی و ناقص حرففریاد باید کشید تا آ ین دم. زند نشوم اسیر ماتم و دلمرد با تو گویم ای همه مرا عاشقانه غوغا دوست دارم توئی حکایت معنی زیستن و شادمانه آوامنبع: http://tourajatef. /
159506

قلم عاشقانه مینویسد...

کافی است تصورش کنم قلم عاشقانه مینویسداز روزهای خوب باهم بودنهمان روزهای که او پیشم بود و گرم در آغوش من ، من مست و سر خوش از با او بودنقلم عاشقانه مینویسداز همان روزهای که پر بود از عطر اقاقی ، عطر پونه ، عطر شبنمقلم عاشقانه مینویسداز همان روزهای که پر بود از فریاد شادی ما ، و من بیخیال از دنیا و هر چه در آن ، انگار که دنیا را فقط ساخته اند برای من و او تا خوش باشیم آره همان روزها که ...قلم عاشقانه مینویسد از خاطرات شبانه ی من از بغض ها ، اشک ها شبانه که صورتم را نوازش میکندمینویسد از فصل های که پشت سر هم آمدن و رفتن مینویسد از عاشقانه نوشتن های من که گاه از دلتن ، گاه الهام شدن های نیم شب بودمینویسد از آرزوهای آن روزهای من ، دیدن هر روز او ، شنیدن صدای او ، نگاه یواشکی به خنده های اوقلم خودش عاشقانه مینویسد از صبوری که نعمت بزرگ خداوند به منمینویسد از نگاه او که در عمق وجودم هستمینوسید از امید از این احساس همیش که در من تا ابد جاریه همیشه ، همیشه ، همیشه دوستش خواهم داشت فقط کافی است تصورش کنم قلم عاشقانه مینویسد "" عشقم ، بهترین خواهر هستی کفره ولی میگم چشمای تو خدای منه "" منبع: http://hardboy1992. /
830511

رمان عاشقانه انگلیسی

رمان عاشقانه انگلیسی رمان عاشقانه انگلیسی رمان عاشقانه انگلیسی رمان عاشقانه انگلیسی رمان عاشقانه انگلیسی ادامه مطلب
890480

کارگردان «دلتنگی های عاشقانه» عاشقانه دیگر می سازد

رضا اعظمیان، ساز، قصد ساخت ی به نام «بار تنهایی» را دارد که یک درام عاشقانه مثلثی و تراژیک است.
97377

نامه شماره۳۵

شده وقتی که داری تو خیابون راه میری یهو صدایِ موزیک خیلی بلند و آشنای یه ماشین تو رو از خیابون بگیره و پرت کنه تو خاطراتت؟! انگاری این روزا بعضیا عاشق آزاری دارن ؛ راه میفتن تو خیابونا و دلتن پخش میکنن لعنتیا ... شده وقتی دلتن همهٔ آدما رو شبیه اون ببینی ؟! هی دلت بریزه ، هی بلرزه ، هی بیقرار بشی ؟ وقتای دلتن کجا برم که بوی آرامش بده؟! دیگه هیچکدوم از خیابونای اهواز امن نیست ؛ تو همه جا رو مین گذاشتی و من هر لحظه از جاهای خطرناک رد میشم ؛ کافه مترو ، کنار کارون ؛ تمومِ رستورانای شهر ، تموم کوچه ها ، گذرا ... همه جا عطر تو رو داره ... شده کنار کارون بایستی و خاطرهً یه نگاه خفه ات کنه؟! دیگه کنار کارونم امن نیست ... تو باخاطره هات همه جا رو مین گذاری کردی ...منبع: http://zoha2179. /
917740

استیکر عاشقانه سربازی

استیکر عاشقانه سربازی برای تلگرام استیکر عاشقانه سربازی در تلگرام بهترین استیکر عاشقانه سربازی جدید ترین استیکر عاشقانه سربازی استیکر های جدید عاشقانه سربازی ادامه مطلب
136344

وقت دلتن

گاهی با خودم فکر میکنم کاش میشد بوها رو هم با یه وسیله ای مثه دوربین ثبت کرد، مال خود کرد، مثلا یه کیسه کوچولو داشته باشم و بتونم بوی خوش خاک بارون خورده رو توش نگه دارم ، که هروقت توو برهوت تابستون دلم برای بارون تنگ شد آروم بند ظریفش رو باز کنم و یه نفس عمیق بکشم و تازه بشم، یا توی یه کیسه دیگه بوی عودِ همون خونه خوبه، یا عطری که نیازی به برگردوندن روم ندارم برای شناختن صاحبش، یا عطر چای تازه دمی که...، یا عطر پیچ امین ال ه های حیاط قدیمیمون، عطر آبشار طلاهای خونه عمو کریم و یا خیلی از بوهایی که یه وقتایی جون میدم برای دوباره بوییدنشون ، بوهای دلتن های دیوونه وار، کاش میشد همه اینا رو توی کیسه های کوچولو کوچولو پر کرد و توی یه صندوقچه کوچیک چوب آبنوس ته کمد گذاشت و وقتای دلتن یه ذره ازشون رو بو کرد و تازه شد...منبع: http://solidream. /
160482

چقدر خوب هست

چقدر خوب هست که دلت عاشقانه برای ی به تب و تاپ بیفتد، چقدر خوب است دست فیت دست ی باشد که برایت خوشبختی را رقم میزند. چقدر خوب است که تو ساعت بازدید ی را مرتب نظاره کنی،و ندانی آن هم همین کار را میکند. چقدر خوب است آدم دلش به دل ی گره بخورد که آن حس بین هر دو مشترک باشد. چقدر حجب و حیا توام با زیر چشمی عاشقانه شدن را دوست دارم. دلم هوای عاشقانه میخواهد. دلم میخواهد کنار عاشقانه ام بر بام کوه رفته و از بالا خیره به پایین شویم و ببینیم و بدانیم که همه جهان زیر پای عاشقانه هاست. دلم حس عاشقانه دو طرفه میخواهد.منبع: http://mytimes9010. /
1147156

ع عاشقانه جدید و زیبا

مجموعه: خواندنیهای دیدنیع عاشقانه ع عاشقانه جدید ع عاشقانه غمگین  ع نوشته های عاشقانه ع عاشقانه دو نفره ع عاشقانه با متن ع عاشقانه فانتزی ع عاشقانه زیبا گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته
320639

رمان های جدید عاشقانه ایرانی

رمان های جدید عاشقانه ایرانی های جدید عاشقانه ایرانی رمان جدید عاشقانه ایرانی رمان های عاشقانه ایرانی جدید ایرانی رمان های جدید عاشقانه ادامه مطلب
100856

ملودی489

و صبح بود و صدای پرنده ها نم نم باران و درختان چنار پیر و خوابها و پریشانی ها و شعرها و خبرها که دهان به دهان می چرخند و پنجره ها که خانه های نو و قدیمی را کنارهم قاب شده و چنارهای پیر را و شیروانی ها و دلتن ها و گفتگوهای عاشقانه فنجانهای چای نیمه بر میز و نیمروهای درهم تلنگر داستانهایی که به بودن و آمدن ختمند به دوستت دارم هایی از عطر نان و باران لبریزند . . . منبع: http://fa3leaghaghi. /

دلتن های عاشقانه