دلتن های عاشقانه


119444

باز دلتن ...و تنهایی

خدایا بازم دلتن و تنهایی اومده سراغم... بازم اون حال زار و احساس پوچی و بی ی ... این حال منو هیچ جز خودم درک نمی کنه ... بعضی وقتها اینقدر حالم بد میشه و دلم سخت تنگه که از این دنیا و خودم هیچ توقعی جز مرگ ندارم... هنرمند ی است که بتونه تو چنین لحظه ای کنارت باشه. و آرومت کنه .. ولی نیست متأسفانه.. خ من تو می دونی که جز اشک پناهی نیست.. جز اشک دوایی نیست ..درمانی نیست....و ی نیست که همکلامش بشی و .. من ب حالم بد بود و دنبال بهانه و جایی بودم که بتونم خودمو خالی کنمـ... ولی نشد..نبود...وقت نداشت ...گرفتار بود....و دست خودشم نبود.. و من به دیگه ای پناه بردم و کنارش حس اشک ریختم و باران هم منو همراهی کرد که خج نکشم... و اون مات و مبهوت منو نگاه کرد و بعدش گونه های مردونه اش خیس شد .. و گفت اگه ح خوب می شه گریه کن !!!و منم..... با یه کوله غم و تنهایی و درد درونی که تو قلبم داشتم به بهانه سرماخورد یا سردرد و یا... تو خودم بغض ... اما هیچ تو نمی شی ...من بازم ب دلم ازت گرفت...بغضم بیشتر شد... یه باردیگه بدون اینکه بخوای و مقصر باشی ازت رنجیدم...عشق من!!!!! منبع: http://mahboobeh5050. /
114448

دلتن های نارس

کنار دلواپسی های این سمت عبور میان رسیدن و نرسیدنپیاده می کنم احساس راباران تشنه می بارید و من سی و ساله بودمسراغ تو را در یکی از روزهای بارانی گرفتمو غروبها که سایه ی درختان کل محو می شد عاشقانه هایم را مرور می و سیگار می کشیدمتو دورترین اتفاق رسیدن بودی و من به نرسیدن خو گرفته بودمتنهایی انتظاری را کم داشت و من در دلم تو را دست و پا می زدمجوانیم را تهران از من گرفت و قلبم را تو چیز دیگری ندارم جز حسرتهای گاه بی گاه آن روزهای پر از دلتن واجارگاهی.دلتن های نارسمنبع: http://vajargahi11. /
132868

دلم برات تنگ میشه

تو در مورد دلتن واقعی چیزی نمیدونی چون این تنها زمانی اتفاق می افته،که ی رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی !من او را دوست داشتم ...… هر روز نبودنت را روی دیوار خط کشیدم و حالا این دیوار شده پر از خط!خوش بحال تو که فقط یک خط کشیدی آن هم رویه من .... بــرگـردنـه اینکــهבلم برایــت تـــنـگ شـבه باشـבنــــه (!)خنـجــرت جـا مـانـבه است؛نمــے گـذارב تکیــه بـבهــم … منبع: http://mzm. /
126682

چیزی که ته کمد است بالا ه هست

دلم برایت تنگ شده. دلم برایت تنگ می شود. باید از زمان مضارع استفاده کنم. می خواهم به استمرارش توجه داشته باشی. اما دلتن برای تو چیزی است که رویش پارچه می کشم و می گذارم ته کمد تا چشمم به آن نیفتد. اما چیزی که ته کمد است بالا ه هست. و این هستن را نمی شود انکار کرد. بالا ه هر روز آدم در کمدش را باز می کند و بالا ه یکی از این هر روزها آدم می خواهد چیزی را از ته کمد بردارد و دستش می خورد به یک دلتن سُر و مُر گنده که ته کمد افتاده. دلتن چیزی نیست که آدم از پنجره پرتش کند بیرون، یا بگذارد جارو برقی آن را قورت بدهد یا بگذارد دم در تا ی ببرد. نه، دلتن همان پیراهنی است که دوبار پوشیده­ای و گران یده ای و دیگر نمی خواهی. دلتن همان کت است که کادو گرفتی، اما قبلاً یک جلد از آن داشتی و دوستت در صفحه اولش برایت چیزی نوشته. دلتن باید باشد. دلتن هست. دلتن ته کمد می ماند و نمی رود و فقط می­ آید جلوی چشم و باز از جلوی چشم می رود. [...] رویای منتهی به کابوس بی فایده است. بهمن/اسفند 94منبع: http://observations. /
112220

دلتن

دلتن بی هوا می آید!مثلا در شلوغی و ازدحام و هیاهوی مردم بوی عطرش به مشامت بخورد... و تا اعماق قلبت رسوخ کند و بی قرارت...و هی سر بچرخانی و در دلت بگویی نکند اینجاست؟!باید ببینمش!یا وقتی مشغول قدم زدن در خیابانی و داری تک تک خاطراتت را مرور میکنی،ناگهان صدای مردانه اشآنِ بَم دوست داشتنیِ دلنشینش به گوشت میخورد... و دوس داری با تمامِ وجود صدایش کنی تا مگر از همان جانِ دلم هایی که مواقعی خودت را برایش لوس میکردی نثارت کند...دلتن خبر نمیکند جـانم!!دلتن همیشه و همه جـا هست...کاش همان موقعی که می رفتی ،این دلتن هایِ لعنتی را راهمبا خودت می بردی...منبع: http://1impaier. /
123916

دلتن

دلتن یعنی همین که داری تند تند وسایلت رو جمع میکنی که به میتینگ برسی و بعد بین خ را دنبال اونی هستی که آقای همسر از کنفرانس یرات آورده. انگار مثلا اگه اون خ ر مخصوص رو بردارم دلتن م کمتر میشه ! نوشته شده توسط نگار, دلتنگ اما متوکل منبع: http://delnegareman. /
146836

دلتن

دلتن در زند همه ی آدم ها هست، حتی نوعش هم فرق میکند... دلتن برای بعضی ها به یاد آوردن خاطره هایی که با عزیزترین فرد زند شان داشتند که با بی رحمی فراوان آن ها را با بار سن نی از خاطرات ترک د. عده ای دیگر دلتن برگشت به زمان کودکی شان را دارند؛ موقعی که آن ها هیچ دغدغه ای جز گره های گاه کور بند کفش شان نداشتند. دلشان تنگ شده است تا باز هم به آن زمان برگردند. حتی دلتن را می توان برای مادری توصیف کرد که سال ها در انتظار فرزند شهیدش هست و هیچ گاه از آمدنش ناامید نمی شود. می بینی؟ دلتن در زند آدم ها متفاوت است؛ قطعا هر در مشکلاتش دلتن را هم به همراه دارد و همه ی ما انسان ها تا لحظه ای که زنده ایم باید با آن زند کنیم.منبع: http://mowhix133. /
120918

دلتن

یه دلتن ایی هست... که فکر میکنی با شنیدن صداش تموم میشه... که فکر میکنی با دیدن ع اش تموم میشه... که فکر میکنی با مرور خاطراتش تموم میشه... ... که فکر میکنی با دیدن خوابش تموم میشه... ... اما نمیشه... فقط بیشتر میشه... فقط به دلتن بی قراری هم اضافه میشه... یکم که بگذره... بغض دیگه دست از سرت برنمیداره... این دلتن ... فقط با دیدن چشماش... فقط با گرفتن دستش... فقط با در آغوش کشیدنش... فقط با... بوسیدنش... تموم میشه... اونم فقط برای چند ساعت یا چند روز... ... فقط دلتنگم... همین! منبع: http://royaye-mahtabii. /
1014810

رمان عاشقانه من پیش از تو

رمان عاشقانه من پیش از تو لینک رمان عاشقانه من پیش از تو بهترین رمان عاشقانه من پیش از تو جالبترین رمان عاشقانه من پیش از تو خاصترین رمان عاشقانه من پیش از تو باح رین رمان عاشقانه من پیش از تو نازترین رمان عاشقانه من پیش از تو کاملترین رمان عاشقانه من پیش از تو ادامه مطلب
112816

برای سام(203)

دلم برات تنگ شده تنگتر از هر لحظه،نداشتنت بد جور اذیتم میکنه،امروز و دیروز اومدم که ببینمت دیروز حوالی ساعت 8شب اومدم و امروز حوالی ساعت 1 اما حتی از دور هم نتونستم ببینمت،نمیدونم چرا دوام آوردم،اگه پای خوشبختی تو در میون نبود به این ساد دلتن رو تحمل نمی ،باز امشب هم بدون چشمات موندم،بازم باید دلتن رو به آغوش بکشم و با حسرت چشمهایم رو ببندم،باز باید بغض گلو رم را از چشمام خازج کنم،دیگه این دلتن ام حرف هم حالیش نمیشه،دیگه حوصله اش سر رفته،مثل بچه ها همش نق میزنه و تو رو میخواد و به هیچ بهونه ای آروم نمیشه،وقتی دلتنگتم،وقتی ندارمت،شادی برایم کلمه غریبی است،دیگه هیچ چیزی مرا از ته دل نمیخنداند،اغوشم پر شده از این همه دلتن و دنبال فرصتی میگردد تا خودش را رها کند چقدر دلم برای چادرت تنگ شده تا به صورتم بچسبانم و با چشمهایم نوازشش کنم،مهربونم من به اندازه همه دلتن ات دلتنگتم ،مثل موریانه ای این دلتن به جون من افتاده و هرروز به موهای سیاهم رنگ سفید میزنه، کاش روزی روزگار من هم میشد و به این دلتن ام سرو سامانی میداد ،کاش سرنوشت بقیه ام را خوب مینوشت،دلتنگتم و دلتن من تا بودنم ادامه داردمنبع: http://loveingsister. /
117772

دلتن این روزهای من

فـآصله ی دلتن این روزهای من ، شده اندازه ی این حرف تا حرف بعدی ... به اندازه ی جمله ای که الـآن میگم و منتظره بعدی ام .. دلتن این روزهای من ، به سرعت جوونه ی بادام داره شکوفه میزنه .. رشد میکنه ، بزرگ میشه و بارش سن نی میکنه روی دلم ؛ بهش فک میکنم ، گولــه میشـه ، میشینه پشت پلکهـــآم .. فک نکنم ، مثل کارهای عقب مونده ، مثل تَه ظرفهای نشسته باید بذارمش کنار ، برای بعدی ... اونوقت خدا به داد " بعدم " برسه ... ! دلتن این روز های من ، هنوز کــآلـه ، طعم گس داره .. تلخــه .. : ) تا بیاد یه رنگ و بو بشینه ، چشم من شاخــه هاش خشک شده .. منبع: http://lvlarlb0r0. /
1891044

شب یلدا عاشقانه

شب یلدا عاشقانه بهترین شب یلدا عاشقانه کاملتربن شب یلدا عاشقانه جالبترین شب یلدا عاشقانه زیباترین شب یلدا عاشقانه خوشگلترین شب یلدا عاشقانه نازترین شب یلدا عاشقانه ادامه مطلب
161102

حکایت دلتن

حکایت دلتن در میان مرغان نجوایی ز دلتن سر آمد شاهین می گفت: دلتنگم و قلبم مچاله شده دریغ از راهی که بگشاید گره ای چند درنا می گفت: شب و روز دلتنگم حتی آدینه ! که گلویم پر از نغمه و ه نی برای هم زبانی نیست سیمرغ گفت: بی قرار و بی تاب، آشکار و نهان دلتنگ مهر یاری هستم که مرا توان بودن می بخشید و حضورش نسیم آرامش بود بلبل می گفت: یادش چون تند باد سرکش پنجره احساسم را بر هم می کوبد و ریزش باران، جوشش آب چشمه و بخار بالای کوه و ترانه بلبلان یاد آور دلتن اوست همای گفت: دلتن بغض دردناک ابرهای خا تری یا طپش تند قلب دریا و اشک پیاپی تالاب است. فی الجمله مرغان دلتنگ پرواز بودن نه به آسمان بلند! بلکه به آسمان عشق منبع: http://homayounkhoshravan. /
1891056

متن عاشقانه شب یلدا 97

متن عاشقانه شب یلدا 97 بهترین متن عاشقانه شب یلدا 97 جالبترین متن عاشقانه شب یلدا 97 باح رین متن عاشقانه شب یلدا 97 زیباترین متن عاشقانه شب یلدا 97 خاصترین متن عاشقانه شب یلدا 97 ادامه مطلب
142808

دلتن

♥♥♥میگذرد روزی این شبهای دلتن ♥♥♥ ♥♥♥میگذرد روزی این فاصله و دوری♥♥♥ ♥♥♥میگذرد روزهای بی قراری و انتظار♥♥♥ میرسد همان روزی که به خاطرش گذر م فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیممنبع: http://lovefy. /
114446

دلتن های نارس.واجارگاهی

ی نمی داند قصه ی آن مردکه آغاز با پایانش سر به سجده می گریدکدام خدای درد را ضجه می زندو کدام درد را در خود می اند از ادامه ی تو به خود رسیدن یعنی نرسیدن این را من گریسته ام. جعفر محمدی واجارگاهی. از مجموعه شعر دلتن های نارسمنبع: http://vajargahi11. /
2164736

عاشقانه ترین رابطه های ستاره های هالیوودی

همه از یک داستان عاشقانه خوب خوششان می آید و به همین دلیل است که سازان از هر رابطه رمانتیکی برای الهام گرفتن به منظور ساخت یک عاشقانه استقبال می کنند. اما از یک رابطه عاشقانه که در ها به تصویر کشیده می شود یک رابطه عاشقانه واقعی است. آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که زوج های سلبریتی مورد علاقه شما چگونه با هم آشنا شده اند؟
152808

حرف حساب

حیف که دو کلمه حرف حساب هم حالی اش نمی شود; مگر نه اینکه وقتی دل داد باید فکری به حال روزهای دلتن اش هم میکرد. لعنتی من اینجایم; میان اینهمه دلتن خودم را هم گم کرده ام. باید یک جایی همین گوشه و کنارها; لای این تکه های بی پایان ر کرده باشم منبع: http://goyesh. /
533026

رمان صوتی عاشقانه

رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه رمان صوتی عاشقانه ادامه مطلب
44636

این آهنگها ادم را وسوسه میکند

برخیز بانو به جای عاشقانه نوشتن و گوش دادن موسیقی دلبرانه کارهایت را چای بگذار و خانه را جارو بکش عنقریب است که مهمان بیاید نه نه من این چیزها حالم نمیشود دلم عاشقانه میخواهد و دلم میخواهد تا خود شب عاشقانه بنویس داستانهای عاشقانه و رمانتیک ادم یاد آقای درا می افتد چه معنا دارد؟ باز زن سرکش و نافرمانی شده ای... شده ام که شده ام جای تو را تنگ میکنم بی خیال شو بگذار عاشقانه بنویسم عاشقانه عاشقانه دلم میخواهد... چه موسیقی جالبی رفیق.... منبع: http://zanitanhawador. /
256834

کانال ع پروفایل عاشقانه

جدید ترین کانال ع پروفایل عاشقانه کانال عاشقانه گروه ع پروفایل عاشقانه ع پروفایل عاشقانه کانال پروفایل عاشقانه کانال ع پروفایل ادامه مطلب
257342

استیکر پسرانه عاشقانه

استیکر پسرانه عاشقانه در تلگرام کانال استیکر پسرانه عاشقانه جدید ترین استیکر پسرانه عاشقانه استیکر های پسرانه عاشقانه پسرانه عاشقانه استیکر پسرانه ادامه مطلب
1928178

صدا کن مرا\عاشقانه

صدا کن مرا"عاشقانهصدای تو خوب استع عاشقانه+خوشنویس زیبا+خوشنویسی ش ته نستعلیق+خوشنویس شعر عاشقانه+صدا کن مرا"عاشقانه+صدای عاشقانه+سهراب سپهری
114304

خیال تو در این شب سپید

شب سردم به خی گرم می شوددل سختم به یادت نرم می شودروح یار است حاکم امشبنجوای نامش تنها ترانه امشبمی نگرم سیاهی شب را که شکند برف سپیدنوائی گوید باید که عشق را دید و امیدمن و غوغای تو طنین افکنیم در شبهمه وجودم سوزان است به عاشقانه تبچه ترانه ای خواند این پاییز سردعشق باشد دوای هر دلتن ودردمی نگرم به مردمان ه در خویشتن و غمکه گوئی نخواهند دل دهند حتی اندک و کمنجوای من در این سیاهی تازیانه خورده به برفیک کلام است و نه بی کران هذیان گوئی و ناقص حرففریاد باید کشید تا آ ین دم. زند نشوم اسیر ماتم و دلمرد با تو گویم ای همه مرا عاشقانه غوغا دوست دارم توئی حکایت معنی زیستن و شادمانه آوامنبع: http://tourajatef. /
159506

قلم عاشقانه مینویسد...

کافی است تصورش کنم قلم عاشقانه مینویسداز روزهای خوب باهم بودنهمان روزهای که او پیشم بود و گرم در آغوش من ، من مست و سر خوش از با او بودنقلم عاشقانه مینویسداز همان روزهای که پر بود از عطر اقاقی ، عطر پونه ، عطر شبنمقلم عاشقانه مینویسداز همان روزهای که پر بود از فریاد شادی ما ، و من بیخیال از دنیا و هر چه در آن ، انگار که دنیا را فقط ساخته اند برای من و او تا خوش باشیم آره همان روزها که ...قلم عاشقانه مینویسد از خاطرات شبانه ی من از بغض ها ، اشک ها شبانه که صورتم را نوازش میکندمینویسد از فصل های که پشت سر هم آمدن و رفتن مینویسد از عاشقانه نوشتن های من که گاه از دلتن ، گاه الهام شدن های نیم شب بودمینویسد از آرزوهای آن روزهای من ، دیدن هر روز او ، شنیدن صدای او ، نگاه یواشکی به خنده های اوقلم خودش عاشقانه مینویسد از صبوری که نعمت بزرگ خداوند به منمینویسد از نگاه او که در عمق وجودم هستمینوسید از امید از این احساس همیش که در من تا ابد جاریه همیشه ، همیشه ، همیشه دوستش خواهم داشت فقط کافی است تصورش کنم قلم عاشقانه مینویسد "" عشقم ، بهترین خواهر هستی کفره ولی میگم چشمای تو خدای منه "" منبع: http://hardboy1992. /
890480

کارگردان «دلتنگی های عاشقانه» عاشقانه دیگر می سازد

رضا اعظمیان، ساز، قصد ساخت ی به نام «بار تنهایی» را دارد که یک درام عاشقانه مثلثی و تراژیک است.
136344

وقت دلتن

گاهی با خودم فکر میکنم کاش میشد بوها رو هم با یه وسیله ای مثه دوربین ثبت کرد، مال خود کرد، مثلا یه کیسه کوچولو داشته باشم و بتونم بوی خوش خاک بارون خورده رو توش نگه دارم ، که هروقت توو برهوت تابستون دلم برای بارون تنگ شد آروم بند ظریفش رو باز کنم و یه نفس عمیق بکشم و تازه بشم، یا توی یه کیسه دیگه بوی عودِ همون خونه خوبه، یا عطری که نیازی به برگردوندن روم ندارم برای شناختن صاحبش، یا عطر چای تازه دمی که...، یا عطر پیچ امین ال ه های حیاط قدیمیمون، عطر آبشار طلاهای خونه عمو کریم و یا خیلی از بوهایی که یه وقتایی جون میدم برای دوباره بوییدنشون ، بوهای دلتن های دیوونه وار، کاش میشد همه اینا رو توی کیسه های کوچولو کوچولو پر کرد و توی یه صندوقچه کوچیک چوب آبنوس ته کمد گذاشت و وقتای دلتن یه ذره ازشون رو بو کرد و تازه شد...منبع: http://solidream. /
917740

استیکر عاشقانه سربازی

استیکر عاشقانه سربازی برای تلگرام استیکر عاشقانه سربازی در تلگرام بهترین استیکر عاشقانه سربازی جدید ترین استیکر عاشقانه سربازی استیکر های جدید عاشقانه سربازی ادامه مطلب
160482

چقدر خوب هست

چقدر خوب هست که دلت عاشقانه برای ی به تب و تاپ بیفتد، چقدر خوب است دست فیت دست ی باشد که برایت خوشبختی را رقم میزند. چقدر خوب است که تو ساعت بازدید ی را مرتب نظاره کنی،و ندانی آن هم همین کار را میکند. چقدر خوب است آدم دلش به دل ی گره بخورد که آن حس بین هر دو مشترک باشد. چقدر حجب و حیا توام با زیر چشمی عاشقانه شدن را دوست دارم. دلم هوای عاشقانه میخواهد. دلم میخواهد کنار عاشقانه ام بر بام کوه رفته و از بالا خیره به پایین شویم و ببینیم و بدانیم که همه جهان زیر پای عاشقانه هاست. دلم حس عاشقانه دو طرفه میخواهد.منبع: http://mytimes9010. /
1147156

ع عاشقانه جدید و زیبا

مجموعه: خواندنیهای دیدنیع عاشقانه ع عاشقانه جدید ع عاشقانه غمگین  ع نوشته های عاشقانه ع عاشقانه دو نفره ع عاشقانه با متن ع عاشقانه فانتزی ع عاشقانه زیبا گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته
100856

ملودی489

و صبح بود و صدای پرنده ها نم نم باران و درختان چنار پیر و خوابها و پریشانی ها و شعرها و خبرها که دهان به دهان می چرخند و پنجره ها که خانه های نو و قدیمی را کنارهم قاب شده و چنارهای پیر را و شیروانی ها و دلتن ها و گفتگوهای عاشقانه فنجانهای چای نیمه بر میز و نیمروهای درهم تلنگر داستانهایی که به بودن و آمدن ختمند به دوستت دارم هایی از عطر نان و باران لبریزند . . . منبع: http://fa3leaghaghi. /
134466

دلتن

دل رم ازدلتن اینروزهای گنگ دل یک بهانه تا ابد در دست های تو این سکه ی بی شیر و خط انگار مجنون ست لیلی ندارد رو کند در بست های تو... #فرزانه_شفیعی === قبولی کارشناسی ارشد == خوشحالی نامعلوم سرتاسر تردید = کاش یه جایی از زند یکی میگفت این راه درسته ، این راه غلطه . اینو انتخاب کن یا ... بدترین جای زند اونجاست که نتونی تصمیم ب ری و جهان دو راهی بشه روبروت .. منبع: http://seedayeman. /
1374726

منتظر ادامه «عاشقانه» نباشید

منوچهر هادی با اشاره به مجموعه نمایش خانگی «عاشقانه» که تولید و پخش آن را تازگی به پایان رسانده است، تاکید کرد، «عاشقانه یک فصل بوده و تمام شده است.»
2440191

عاشقانه یا کمدی؟ رقابت «بمب یک عاشقانه» با «کلمبوس»

دو «بمب یک عاشقانه» و «کلمبوس» اکران خوبی را آغاز د و به نظر می رسد در ادامه با توجه به استقبال مخاطبان، گیشه پرفروشی را داشته باشند.
545702

رمان عاشقانه واقعیت و افسانه

رمان جدید و عاشقانه افسانه و واقعیت با رمان عاشقانه افسانه و واقعیت با در تلگرامرمان افسانه و واقعیت با رمان عاشقانه افسانه و واقعیت با فرمت pdf رمان عاشقانه افسانه و واقعیت با رمان عاشقانه افسانه و واقعیت ادامه مطلب
145684

ز له...

دلتن بی خبر میاد وسط یه مهمونی وقتی داری میخندی و خوش میگذرونی ... به شکل یه آدم میاد یه نگاه که خیلی شبیه ... و ی... سرتو میندازی پایین که نبینی ، که یادت بره ... که یادت نمیره آخه بینوا مگه میشه یادت بره... مهمونی تموم شده یه اتوبان خلوت و تو ... و یکی که از ضبط صوت ماشین میخونه : "اندوه بزر ست زمانی که نباشی..." "پریسا زابلی پور" فکر میکنم بزرگترین دلتن اونیه که وقتی تو خواب و بیداری حس میکنی زمین زیر پات شناوره وقتی که داری میدویی که فقط از زیر این سقف فرار کنی که نریزه رو سرت که زمینی که زیر پاته دهن باز نکنه نبلعه تو رو دلتن ه اونیه که فکر میکنی اگه همه چیز یه جور دیگه تموم شده بود اگه این سه ثانیه شده بود سی ثانیه اگه ساختمونی که توشی نتونسته بود تحمل کنی اونوقت ... نمیتونم جمله امو تموم کنم از امروز نمیدونم دوباره تا چند روز نه درست میخوابم نه آرامش دارم ... انگار یکی گرفته زمینو زیر پاهام ت میده... میترسم.... منبع: http://farzmahal. /
112394

دلتن

خیلی بده که از دلتن تا صبح خوابت نبره وقتی ساعت ده صبح از خواب پاشی چشای پف کرده داشته باشی نه از خواب بلکه بخاطر گریه های دلتن ات فک میکنی به اینکه چکار میکنه؟ خوبه حالش؟ میخنده؟ خوابه؟! خیلی دلت واسش تنگ شده و محکومی که فقط دلتنگ باشی دنیا محکومت کرده اونم از فرسنگها دورتر براش آرزوهای رنگارنگ کنی :) و با خودت عهد کنی یه عهد بزرگ شاید این متنو بخونی و بخندی و ب دروغه شایدم هرگز این متنو نخونی.... من با خودم عهد که جز تو دلتنگ هیچ ی نشم و جز نذارم هیچوقت هیچ تو زند م پا بذاره شده ا عمرم توقعی هم ندارم ینی اصلا ندارم اینجوری بهتره شاید دنیا و حتی خوده من در واقعیت هرگز نخوایم برای من باشی اما هیچ نمیتونه تو رو تو خیالم از من ب ره اینو مینویسم تا هیچوقت گریه های بم یادم نره :) ۲۳/۸/۹۵ نیمه شبمنبع: http://sabagola. /
864638

هزینه سریال «عاشقانه» چقدر بوده است؟

تهیه کننده سریال عاشقانه می گوید که برداری سریال عاشقانه از امشب یکشنبه۲۰ فروردین از سر گرفته می شود.
132890

با توام ای رفته از دست

روز گذشته 95/9/2 خبری ناگوار را از دوستم فرشید چچانی از سنندج شنیدم.یکی از دوستان قدیم ما ، حاج مرتضی حیدری در حین بازگشت از سفر اربعین به سرزمین خون و کربلا ، در شهر قروه و در اثر سانحه رانند به دیدار معبود شتافته است.این دلنوشته را در حالی که اصلآ احوال خوشی ندارم برای او نوشتم. با توام ای رفته از دست.. کربلایی مرتضی، برادر دیرینه ام ، خبر رفتنت را چگونه باور کنم.در تصویر آگهی ترحیمت (پرواز شهادت گونه) را نوشته بودند.نمی توانم باور کنم، تویی که عاشقانه در طولانی اربعین حسینی به کربلا رفتی،امید همه ما به بازگشت عاشقانه ات بود، اما غافل از اینکه خودت این تفکر را نداشتی.حاج مرتضی ، رفتی و دلتن ام در خانه تنها ماند.برادر عزیزم...منبع: http://afelegari. /
1844664

نقد «بمب؛ یک عاشقانه»

بمب، یک عاشقانه، به کارگردانی پیمان معادی و با بازی لیلا حاتمی، یکی از ‌های بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره فجر است که در این مطلب به نقد آن پرداخته‌ایم.
455282

سریال عاشقانه محمدرضا گ ار

  سریال عاشقانه سریال جدید عاشقانه سریال عاشقانه محمدرضا گ ار   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
658470

سریال عاشقانه محمدرضا گ ار

  سریال عاشقانه سریال جدید عاشقانه سریال عاشقانه محمدرضا گ ار   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
126432

انتظار در کنار فراموشی....

من انتظارت را کشیدم. وبعد در بالا ترین نقطه نامیدی فراموشت . هردوی این ها بسیار سخت است. اما سخت تر از این ها میدانی چیست؟ این که در تمام این مراحل عاشقانه دوستت داشتم. این که در زمان فراموشی باز هم در انتظار تو بودم. حتی با این که قلبم خبراز رفتن همیش تو میداد اما باز هم نمیتوانستم باورکنم که تو رفته باشی تویی که تمام دنیایم را به پایت گذاشتم، تمام عاشقانه هایم برای تو بود. اما تو آن اول شخص غائبی هستی که هیچگاه نمیخواست مخاطبه من باشد. تمام دلتن هایم را در قفس قلبم حبس تا دیگر مرا به یاد تو نیاورد. کاش میتوانستم با تمام این ناباوری ها هنوز هم چشم انتظارت باشم.منبع: http://mig-mig511. /
166012

دلتن ...

دلتن یعنی: چن روزی یه بار یه پیام چند کلمه ای از حالش خبر نداشتن چی پوشیدنش چی خوردنش حس نبودنش یعنی بخوای ببینیش اما نتونی یعنی فاصله های دور فراموش شدنت دوست نداشتنت یعنی نگا به ع اش یاد خاطراتت زند تلخ یعنی... دیگه نمیدونم چی بگم فقط داغونم... منبع: http://textclub4. /
277090

سریال عاشقانه با

سریال عاشقانه با بازی محمدرضا گ ار و مهناز افشار (شبکه نمایش خانگی)  رایگان سریال عاشقانه با .:: سریال عاشقانه با کیفیت عالی ::. سریال عاشقانه serial asheghaneh
325638

سریال عاشقانه با

سریال عاشقانه با بازی محمدرضا گ ار و مهناز افشار (شبکه نمایش خانگی)  رایگان سریال عاشقانه با .:: سریال عاشقانه با کیفیت عالی ::. سریال عاشقانه serial asheghaneh
326382

سریال عاشقانه با

سریال عاشقانه با بازی محمدرضا گ ار و مهناز افشار (شبکه نمایش خانگی)  رایگان سریال عاشقانه با .:: سریال عاشقانه با کیفیت عالی ::. سریال عاشقانه serial asheghaneh
112810

حرف دل(209)

دلتنگتم ،بیشتر از هر لحظه و زمان،بیشتر از ظرفیتم،بیشتر از تصورت،چند روزی هست که درد دلامو ،دلتن هامو ،نداشتنت رو برات نمینویسم،نمینویسم چون نمیخوام حتی نوشته هام هم باعث ناراحتیت بشه،دلتنگتم دلتنگ تویی که خواستنت محاله و داشتنت ممنوع،دلتنگ تویی که در حسرتت باید سوخت،دلتنگ تویی که از نداشتنت خیلی تلخم ،چقدر دلم هوایت رو کرده،تویی که برام آروم جونی،تویی که داری فراموشم میکنی،تویی که به دلتن هام بی تفاوت شد ه ای،گاهی وقتا که دلتن بهم هجوم میاره،شروع میکنم به گله و شکایت،گله از نداشتنت،میدونم حق ندارم گله کنم،حق ندارم نبودنتو به روت بیارم،ولی تو هم انصاف داشته باش،یکم رعایت حالم رو ،آروم جونم میدونم حق ندارم آرامشت رو بهم بزنم،کاش میتونستم بدون ملاحظه نداشتنتو فریاد بزنم،کاش میتونستم آزادانه دلتن هامو به صف بکشم،کاش میتونستم بهت بگم که دوستت دارم،کاش میتونستم بهت بگم که هیچوقت نمیتونم فراموشت کنم،کاش میتونستم بهت بگم که میدونم بدون تو چه بلایی به سرم اومده،دلتنگ تویی که فقط میتونم سخت دلتنگت باشم،کاش میتونستم تو رو از واژه هام بکشم بیرون و در آغوشم پنهون کنم،تویی که پنهانی ترین دلتن های منی ،کاش لیاقت داشتنت رو داشتم،کاش میتونستم خودخواه باشم ،دوستت دارم و هر لحظه دلتنگتم منبع: http://loveingsister. /
1226056

کانال عاشقانه های من

کانال عاشقانه های من ع و متن و آهنگ عاشقانه بدون تبلیغات ع و متن و آهنگ عاشقانه بدون تبلیغات. ادامه مطلب
1103178

رمان عاشقانه ایرانی بدون سانسور

رمان عاشقانه ایرانی بدون سانسور رمان عاشقانه ایرانی بدون سانسور رمان عاشقانه ایرانی بدون سانسور رمان عاشقانه ایرانی بدون سانسور رمان عاشقانه ایرانی بدون سانسور ادامه مطلب
808924

ویدیو: سکانس های یک عاشقانه ساده

درام «یک عاشقانه ساده» اثر سامان مقدم است. مقدم در ششمین سینمایی اش کوشیده بود تا در بستر روستا یک عاشقانه متفاوت را خلق کند اما نه داستان تکراری این چنین کششی را داشت و نه بازی مهناز افشار و…
158034

روایت های دلتن

پیشترها دوستی داشتم که حلقه ی مشترک بسیاری از خاطره های من در یک دوره مشخصی هم هست. نمیدونم میشه برای توصیف آدمهایی از این دست کلماتی جُست که بتونن مجموعه یِ در هم تنیده یِ احساساتی که بهشون داری رو به خوبی بیان کنه یا نه! اما از اونجایی که ذهن ما ین به صورت مزمن گرفتار عادت دسته بندی ه من بصورت سرانگشتی به اونها عنوان شخصیت های مرزی رو اطلاق میکنم. چون دوره های مختلف زند تو رو به پیش و پس از آشنایی با خودشون تقسیم میکنن. یه جورایی روی رد پای عبور زمان در ذهن تو پرچین های خودشون رو میکوبند و یه محدوده ای رو قرق میکنن. زند اما یه رودخونه است و پشت هیچ سدی نمی مونه. ممکنه مدتی طول بکشه تا نمه نمه پشت دیوار اون سد قد بکشه و بالا بیاد اما بالا ه دوباره سرازیر میشه و راه میفته. یعنی بالا ه زند یه بهونه ای پیدا میکنه و بین تو و صاحبان اون پرچین ها فاصله میندازه. حالا گاهی این بهونه شغلی هست که یه جای دیگه ی دنیا به تو پیشنهاد شده ، گاهی مهاجرته، گاهی اختلافات جدی هست که با همدیگه پیدا کردین، گاهی اسمش مشکلات و در ری های زند ه، گاهی تغییر مسیرهاست و گاهی هم تلخ تر از همه بسته شدن دریچه فرصت های زند هست. به هر حال همه ی این آدمهای کلیدی در دنیای خاطره ها یا شخصیت های مرزی یک ویژ مشترک دارن. ویژ مشترکی که همراستا هم هست با همه ی خوبی هایی که دارن. همه شون وقتی دیگه نیستن دلتن میارن. دلتن ! و ب هم اینه که نمیدونی کی و کجا دلتن شون هوار میشه روی سرت. ممکنه بهانه دلتن شون شنیدنِ یه آهنگ باشه. ورق زدن یه آلبوم. پیدا یه دست نوشته یِ کوچیک لابلای کتابها یا خوندن یک شعر. اونوقته که دلتن ابری بزرگ میشه توی پهنایِ ات. درست همونجوری که ابرهای خزر، دره های رشت و فومن رو پر میکنن جوری که از بالای البرز هم نتونی آبی دریا رو ببینی. به اینجور آدمها که برخوردید اگه طاقت اینجور دلتن ها رو ندارین قبل از اون که پرچین هاشون رو توی دنیاتون عَلَم کنن، فرار کنید همونجور که غزالها از سکوتِ جنگل در نگاهِ مستترِ یوزها!منبع: http://3khordad92. /
36198

عاشقانه

•.•.•.•.•.•.•.•عاشقانه•.•.•.•.•.•.•.• آدمایی که عشقشون رو مثل کانال تلویزیون عوض میکنن آ ش باید بشینن برفک تماشا کنن ! •.•.•.•.•.•.•.• عاشقانه•.•.•.•.•.•.•.• بگذار سر به ی من تا بگویمت اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟ بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . . •.•.•.•.•.•.•.• عاشقانه•.•.•.•.•.•.•.• تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند و من رگ غیرتم باد ! عجب نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . ! •.•.•.•.•.•.•.•ا عاشقانه•.•.•.•.•.•.•.• از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی زندگی ام دگر “پا” نگرفت !منبع: http://nasimearamesh. /
125572

زهرِ دلتن ....

به نام خدا.... سلام.... خدایا من با تو عهد ..... توکل ..... میدونم خیر برام میخوای.... چند روزه که تمومش ..... چند روزه که سخت شدم .... خواستم با سخت بودنم بهت بگم من به تو توکل ..... تسلیم خواسته تو شدم..... گفتم هرچی ب من راضیم.... ولی امشب دیگه این عقده دلتن ترکید..... امشب نشد سخت بمونم.... امشب ش تم.....با .... خدایا درد داره......دلتن خیلی درد داره.... دلم برای صداش خیلی تنگ شده.... برای خوندنش.... برای حرف زدنش.... برای خندیدنش.... برای لحن شوخش.... بدای لحن ج .... بدا ذره ذره وجودش..... خدایا دلم تنگه...... آخ که کاش میشد همین الان از ته دلم زار بزنم.... خدایا اینا معنیش این نیست که توکلمو از دست دادم ... فقط نمیتونم دلتنگ نشم....دلم دست من نیست.... خدایا دلم مال من نیست.... دلم به هوای یکی دیگه میزنه.... الانم هواشو کم اورده داره بی ت میکنه.... خداجونم دلم خیلی زیاد تنگ شده براش.... الان کجاست؟ چیکار میکنه؟ حالش چطوره؟ کاش بدونه من هنوزن دوسش دارم حتی خیلی بیشتر از قبل.... خدایا ببخش که اینقدر پررو ام ببخش.....منبع: http://harfhayebedunemarz. /
282712

اس ام اس های عاشقانه و احساسی سری 65

ادامه: اس ام اس های عاشقانه و احساسی سری 65
371108

اس ام اس های عاشقانه و احساسی سری 64

ادامه: اس ام اس های عاشقانه و احساسی سری 64
2330256

برش هایی از دلتنگی های عاشقانه

«دلتنگی های عاشقانه»، چهارمین رضا اعظمیان در مقام کارگردان و محصول سال 1391 است. فرشته و منوچهر به هنگام بازگشت از ماه عسل متوجه حمله نیروهای عراقی به ایران شده و زندگی عاشقانه شان دستخوش تغییراتی می شود. منوچهر به جبهه می رود و این آغاز یک داستان عاشقانه است... . محمدرضا فروتن، میترا حجار، رویا تیموریان، شاهرخ فروتنیان، سیامک اطلسی، مریم کاویانی، شیوا خنیاگر و... در این سینمایی مقابل دوربین نادر معصومی بازی د.
137276

دلتن

روزهای خوبی را تجربه نمی کنم این روزها دلم برای بی ی خودم که هیچ برای بی ی دخترانم بیشتر می سوزد نمی توانم خوشهال از بزرگ شدنشان باشم و این تنها اولین کاریه که از دست من بر نمیاد کاش زند کمی روی خوش نشان می داد کاش ... همه دلتن های این روزهای من در دلخوشی ک نه بچه هایم گم شده است هیچ وقت از هیچ انتطار نداشته ام دنیای این روزهای من چیزی شبیه مرگ تدریجی شده است چیزی شبیه کابوس و بختک های هر شب تا کجا؟ تا کی ؟ نمی دانم کجای این برزخ برهوت گم شده ام که دستم به دعاهایی که می کنم نمی رسد! مگر میشود آدمی هیچ آرزویی نداشته باشد ؟ تنها آرزوی من زیر یک سنگ زیر یک وار دلتن زیر نگاههای سن ن آدمهایی که در نگاهشان انعکاس لحظه های مرگ و زند را به وضوح می بینی جا خوش کرده است آسمان روی سرم سن نی میکند... تمام خنده هایم را نذر کرده ام که گریه ام ن رد! هر چه خودم را به کوچه بی خیالی میزنم باز سر از کوچه دلتن در میاورم... کاش از اول نبودی؛ دلم برایت تنگ نمیشد ... کاش منبع: http://farokhpor. /
153826

فریدون آسرایی / دلتن ام

موزیک ویدئوی جدید فریدون آسرایی به نام دلتن ام ،تو میفهمی حال و هوای منو/خبر داری از حس دلتن ام ، تمام جهان چشم به راه توء/بگو من کدوم سمت دنیا بیام/به امید اینکه یه روزی بیای ، دعا می کنم با تمام وجود/که ای کاش میشد ببینم تو رو ، که ای کاش هر روز من بود ... منبع: http://tnhaomid. /

دلتن های عاشقانه