دلت قرص من اجازه نخواهم داد


965374

حجت ال رئیسی:اجازه نخواهم داد«فساد» در هیچ جای کشور لانه کند

ک دای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر خداوند به من توفیق مسئولیت دهد، مطلقاً اجازه نخواهم داد فسادر در هیچ کجای کشور لانه کند.
1273324

پیغمبر کافر

من آن چوپان بی دینم که پیغمبر نخواهم شدمرا بگذار و بگذر چون از این بهتر نخواهم شدنخواهم شد شبیه این همه پیغمبر کافرشبیه این همه پیغمبر کافر نخواهم شدبه چندین چشم زخمم دلخوشم با اینکه میدانمکه با هر چشم زخمی مالک اشتر نخواهم شدنه از پاییز باکم هست نه از دست تو چون منگل ابریشم قالیچه ام پ ر نخواهم شدنگو دلواپسم هستی که چشمت زیر گوشم گفت:برایت دایه ی عاشق تر از مادر نخواهم شد- غلامرضاطریقی
512437

العبادی: اجازه ت یب و تضعیف الحشد الشعبی را نخواهم داد

نخست عراق تاکید کرد: هرگز اجازه ت یب و تضعیف نیروهای الحشد الشعبی را نخواهم داد.
102036

عشق خدا

یاسمین جان تحمل کن .... سکوتم را ش تم من خدایا ... ولیکن با که گویم دردمندم خدایاجز از درگاه تو چاره نخواهم .... بجز عشق تو یاری نخواهم تمام هستی و مستیم تو باشی .... بجز اشک سحرگاه چیزی نخواهم به درگاهت همی ناله کنم من بجز جوش و وش و مستی ات چیزی نخواهمکنون رنجی به من حایل آمد ... بجز رنج تو من چیزی نخواهم کمک کن همی عاشق تو باشم ... بجز عشق تو من چیزی نخواهممنبع: http://ofogh. /
5479

مست می

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد منبع: http://toktamvakhoda. /
899134

شعری از عراقی

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد <<ف الدین عراقی>>
1168904

فرار از هوشیاری

من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد
1168640

فرار از هوشیاری

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد
1217136

به تو نخواهم گفت نرو

به تو نخواهم گفت نرواگر سردت شدبارانی ام را برداراین ساعت ها بهترین لحظه های روزند کنارم بمانبه تونخواهم گفت نرواما بازخودت می دانیاگر دروغ می خواهیاز من نخواهی شنید من دلت را با دروغنمی آزارم به تونخواهم گفت نرواما نرو ، لاوینا نام ات را پنهان خواهم کردآن قدر که حتی تو هم نخواهی فهمید ازدمیر آصف مترجم : سیامک تقی زاده
2203390

امید

هیچ وقت به فرزندانم نخواهم گفت کتاب بخوانند! نخواهم گفت حافظ و سعدی حرف های خوب زده اند! نخواهم گفت که مفهومی به نام "عمق" وجود دارد و می شود که از سطح زندگی جدا شد و اعماقی را درک کرد که معنای زندگی را عوض می کند! نخواهم گفت چون دنیا پر از آدم هایی است که در سطح مانده اند و هر روز آدم هایی را که معصومانه در اقلیت اند، ناامید می کنند! ناامیدی بدترین درد بشر است! عمیقا دلم می خواهد فرزندانم درد ناامیدی را تجربه نکنند...
1995098

دیالوگ

زمان گذشت و من زن های بسیاری را دوست داشتم، همگی آنان مرا در آغوش میگرفتند و می پرسیدند که آیا آنها را فراموش نخواهم کرد میگفتم آری فراموش نخواهم کرد، اما تنها ی که هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد ی بود که هرگز از من نپرسید... مالنا / جوزپه_تورناتوره
1768901

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... وقتى که صداى عشق در پس طوفان زمان گم مى شود، وقتى که برق سیم وزر تلالو عشق را مى رباید، دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد، قسمها دروغینند در بالین .... وقتى که تنها صداى نفس، عطش عشق نام گیرد دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... نگاه و عطر و طعم عشق، وهمند در هنگام دورى... و چون دور باشى، عشق از یاد خواهد رفت.... دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... زندگى چون ى در جام ش ته، قطره قطره فرو شد تو هنوز در حیرت دروغ زیبایى مانده اى....
815956

هرگز به بندت باز نخواهم گشت

تا دیروزگمانم بود جهانبسته توستو خورشیداز سمت تو طلوع می کندو ماهاز جانب تو نمایان می شودو شببا تو سحر می شودو روزاز چشمان تو سر می زندو امروزکافر شده اممرا بکش اگر دلت می خواهدنمیخواهم توبه کنمهرگز به بندت باز نخواهم گشتدستم را خواهم ش ت و دیگر باز نخواهم آمدحنان حسنی مترجم : بی بی سمانه رضایی
2044151

نورافکن: اگر استقلال اجازه ندهد، جدا نمی شوم

بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: اگر باشگاه استقلال اجازه ندهد از این تیم جدا نخواهم شد.
2044237

نورافکن: استقلال اجازه ندهد از تیم جدا نمی شوم

بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: اگر باشگاه استقلال اجازه ندهد از این تیم جدا نخواهم شد.
965333

رئیسی: رئیس جمهور شوم اجازه نمی دهم، «فساد» در هیچ کجا لانه کند

داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر رئیس جمهور شوم مطلقاً اجازه نخواهم داد «فساد» در هیچ کجای کشور لانه کند، گفت: ظرف ۶ ماه گزارش اصلاح ساختارهای فسادزا را اعلام می کنم.
292793

شعری که هر شب شهید سجاد طاهرنیا میخوندند

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد
276951

اوباما در آ ین نشست خبری: می خواهم استراحت کنم، اما ت نخواهم بود

فعلا برای مدت زمانی می خواهم استراحت کنم اما در مقابل تضییع حقوق شهروندان سکوت نخواهم کرد.
108205

....

اگر به 20 سال پیش باز گردم بی شک بسیاری از تصمیم هایم را تکرار نخواهم کرداین رشته ی تحصیلی احمقانه را..این شغل مس ه.. ی که به آن رفتم...حتی شاعری را ...اما در 2 چیز تردید نخواهم کرد اینکه دوباره عاشق شوم..و اینکه باز عاشق تو..
943936

739- پدرانه (19)

امروز دخترم سه ساله شد و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ، بسیار سپاسگزارم. روزگاری مردان و نی بودند – و متاسفانه هنوز هم هستند – که دلشان فقط پسر می‌خواست و قدرناشناس فرزندان دختر خود بودند، اما برای من حقیقتا ت فرزند کوچکترین اهمیتی ندارد. برای من مهم است که فرزندم انسانی باشد که در جهات گوناگون انسانی ببالد و رشد کند. خودش را بشناسد، خودش و دیگران را دوست داشته باشد، مثبت و مسئولیت پذیر بشود و کنترل سرنوشت و زندگیش را خودش به دست بگیرد، عزت نفس داشته باشد و یاد بگیرد با مشکلات روبرو شود و توان حل مساله پیدا کند و جرات سعی و خطا و تجربه پیدا کند. تا جایی که بتوانم سعی خواهم کرد که از همان نوجوانی مستقل باشد و روی پای خودش بایستد. من هرگز فرزندم را اسیر رقابت‌های اشتباه نخواهم کرد و از او برای تفا سوءاستفاده نخواهم کرد. او را به اجبار به کلاس‌های گوناگون نخواهم فرستاد و اجازه خواهم داد که در دسالی بیشتر وقتش صرف بازی و شادی شود. من به او فرصت خواهم داد که به شکل طبیعی درس بخواند و ببالد. به او فرصت خواهم داد صحبت‌های من یا معلمان خویش را چشم‌بسته نپذیرد و برای تفکرات خودش ارزش قائل باشد. او را برای شاگرداول شدن تحت فشار نخواهم گذاشت. اجازه خواهم داد خودش را بشناسد و خودش انتخاب کند که کدام هنر یا کدام ورزش را بیشتر می‌پسندد. برای من مهم اصلا مهم نیست که او در آینده یا نشود. او را با برچسب نابغه و تیزهوش از اجتماع جدا نخواهم کرد تا بداند تمام آدمیان ارزشمند و هریک در جایگاه خود محترم هستند. برایم این مهم است که فرزندم با خودش و دیگران صادق باشد و در مسیر علاقه‌ها و استعدادهای راستین خودش حرکت کند و وجودش برای خودش و دیگران مایه‌ی عشق و امید و آرامش و برکت باشد. من آرزومندم که کودک آگاهانه به دنبال رویاها و آرزوهای شخصیش برود. می‌دانم که کودکم تنها امانتی موقت است که چندسالی وظیفه کمک به رشد او را بر عهده دارم و پس از آن، باید اجازه دهم برای خودش و به دلخواه خودش زندگی کند.
1224241

معظمی: به وزارت نفت فکر ن و نخواهم کرد

شرق نوشت: رییس هیات عامل ایدرو در واکنش به این موضوع که اگر به شما پیشنهاد وزارت نفت بشود، قبول می کنید؟ عنوان کرد: من هرگز به این موضوع فکر ن و فکر نخواهم کرد.
2282843

توان مــــــــــــــــــــن

اگر توانم باشد که یک دل را از ش تن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کرد 
541726

عطار اشرفی: هیچ جرات برکناری من را ندارد

عضو پیشین شورای عالی فنی وزنه برداری گفت: تا زمانی که مرادی در فدراسیون حضور دارد، نه تنها در جلسات شورا شرکت نخواهم کرد، بلکه پایم را هم به فدراسیون نخواهم گذاشت.
1457963

مانه: از این به بعد محتاط تر نخواهم بود

سادیو مانه، ستاره لیو ول مدعی شد که قصد ندارد اجازه دهد برخورد شدید او با ادرسون، گلر منچسترسیتی، تغییری در نوع فوتبال او به وجود آورد و او را محتاط کند.
637867

مورینیو: هرگز به بارسا نخواهم رفت/یونایتد به رونی اجازه رفتن داد/ زلاتان طوفان به پا کرد

نیم صفحه رو مه های ورزشی خارجی چاپ امروز، 13 اسفند (3 مارچ) به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.
1062695

راموس: به ایگواین اجازه گ نی نخواهم داد

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید از حالا برای گونسالو ایگواین، مهاجم یوونتوس و هم تیمی سابقش خط و نشان کشید.
1364026

فریب خورده

همچنان عاشق باقی خواهم ماند. حتی اگر معشوقه مرا همچنان، هیچ و بی‌ارزش به حساب آورد. اجازه نخواهم نداد با عادت‌های شما مسموم بشوم. در سلول تنهایی خودم، باقی خواهم‌ماند و تن به سازش با شما نخواهم داد. چون نمی‌خواهم یکی از فریب خوردگان باشم. من، نمی‌خواهم یک از شماها باشم... پیام/آوار
362944

در خانه خداوند

 تمامی عُشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه صبایوت می گوید مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ ملکی ۳.۱۰
2349531

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در کشور بیفتد. # _مردمی_انقل #بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم #مرد_میدان_باش
1566328

پاسخ هر نقض عهدی را قاطع می دهیم/ برای امنیت دانشجویان و فضای معامله نخواهم کرد

رئیس جمهور گفت: آینده دانشجویان، خطی که ت از ابتدا اعلام کرده است با هیچ ی معامله نکرده ام و بدانید معامله نخواهم کرد.
586106

(بدون عنوان)

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشبو تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویمچه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریضتو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچممثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همهبوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام
478233

از هیچ فرد یا جناحی در انتخابات حمایت نخواهم کرد

رئیس جمهور سابق با صدور اطلاعیه ای، ضمن رد برخی شایعات در باره حمایت وی از یک ک دای خاص اعلام کرد: اینجانب از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد و این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب…
496502

وعده افزایش قدرت ید کارگران

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.
495465

ربیعی: از اینکه نتوانستیم تحولات ایجاد کنیم، شرمسارم

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.
1398300

مقاومت محیط زیست برای حفاظت از دریاچه گهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: اگر ۱۰۰بار عزل شوم اجازه احداث جاده کشی به گهر را نخواهم داد و با تمام توانم مانع این کار می شوم.
1398301

مقاومت محیط زیست برای حفاظت از دریاچه گهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: اگر ۱۰۰بار عزل شوم اجازه احداث جاده کشی به گهر را نخواهم داد و با تمام توانم مانع این کار می شوم.
586638

باز دعایت

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشبو تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویمچه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریضتو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچممثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همهبوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام
683823

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون: فصل آینده قطعا در تبریز نخواهم بود

افضل گفت: فصل آینده قطعا در تبریز نخواهم بود و برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم.
572735

نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهم شد/ معرفی تیم کاری نامزد واحد جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی به مردم

رئیس فرا یون اصولگرایان در مجلس نهم گفت: بنده اصلا برای حضور در انتخابات آتی اعلام آمادگی ن و نامزد انتخابات نیز نخواهم بود.
1707424

: اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند

    : اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند / بعدها راجع به توافق صحبت خواهم کرد / هیچ نمی تواند بگوید این توافق منطبق با عظمت ایران نیست سال گذشته سهم نفت در بودجه یک سوم بوده و این یک مشکل است، اقتصاد ما نفتی است یعنی اقتصادی برونزا است. دیدار تلاشگران عرصه تعاون با  رییس جمهوری عصر امروز (شنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد.به گزارش «انتخاب»، رئیس جمهور در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون با حضور تعاون گران، شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاونی و مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است، اظهار داشت: اگر حقوق کارمندان بر مبنای چاه های نفت تنظیم می‌شده و اگر برنامه ریزی برای این کشور بر مبنای بشکه ای نفت تعیین می‌شده، زمانی بوده است که نقش نفت در بودجه ۵۰ درصد بوده است. افزود: سال گذشته سهم نفت در بودجه یک سوم بوده و این یک مشکل است، اقتصاد ما نفتی است یعنی اقتصادی برونزا است.وی تصریح کرد: در دوران تحریم دیدیم در زمینه نفت کشورهایی به ما تحمیل د که روزانه فقط یک ملیون بشکه نفت می توانید تولید کنید، تولید اگر متوقف شود چاه نفت بسته می‌شود.   وی افزود: بعدها راجع به توافق صحبت خواهم کرد و اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند. رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: به معنای ش تن همه این زنجیرهاست  ،  ملت ما ملتی بزرگ در طول تاریخ است متاسفانه برخی حرکت‌های نا دقیق الماس گرانبهایی را در یک مسیری برده و این الماس را به دور انداخته است ، همه تلاش ت این یوده این الماس را خارج کند، درخشش این الماس را دنیا میبیند.وی افزود:  ما باید از شرایطی که در آن قرار گرفتیم استفاده کنیم، قهرمانان ملی ما در مقابل شش قدرت جهانی شبانه روز تلاش د، متنی به دست آمد که هیچ نمی تواند بگوید منطبق با عظمت ایران نیست.
965341

رئیس جمهور شوم اجازه نمی دهم «فساد» در هیچ کجای کشور لانه کند/ ظرف ۶ ماه گزارش اصلاح ساختارهای فسادزا را اعلام می کنم

داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر رئیس جمهور شوم مطلقاً اجازه نخواهم داد «فساد» در هیچ کجای کشور لانه کند، گفت: ظرف ۶ ماه گزارش اصلاح ساختارهای فسادزا را اعلام می کنم.
2001940

حمایت اینستاگرامی الوصلی ها از سرمربی

رودلفو در نشست خبری پس از بازی لیگ گفته بود که من در آینده قطعا مربی تیم الوصل نخواهم بود و در تورنمنت پیش فصل روی نیمکت این تیم نخواهم نشست. برخی این حرف را به معنی حضور الوصل با تیم جوانان در مسابقات پیش فصل دانستند و عده ای گفتند که رودلفو برکنار خواهد شد.
224259

در حق خودم از دو نفر نخواهم گذشت(حدیث دشت عشق)

ادامه: در حق خودم از دو نفر نخواهم گذشت(حدیث دشت عشق)
495508

وعده ربیعی برای افزایش قدرت ید کارگران

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.
1483916

بی عنوان

در ولایت ما،آب رویاها رابا نی باورهای شیرین نمی نوشنداین فقط من هستمکه بی اجازه،لیوان احساس رابا لبانی که مهر و وفا نمیدانندلمس نخواهم کرد...ای دل خوش خیال!در ولایت ما،سالکان، قدر عاشقی و حق بیان ندانند؛چه برسد به عز جام احساس.....! ""ترمه سلطانی هفشجانی"" 
1738187

یک ریال از تی نگرفته ام و نخواهم گرفت

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: من تا کنون یک ریال از بودجه تی نگرفته و نخواهم گرفت.
904758

کلهر: به نفع بقایی کنار نخواهم رفت/با شیوه اجرای ت قبل مشکل دارم/هر تی که روی کار آمد باید کشور را از رکود اقتصادی خارج کند

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که ایا به نفع اقای بقایی کنار می روید گفت: به نفع بقایی از عرصه انتخابات کنار نخواهم رفت.
179293

خداوند شبان من است

خداوند شبان من است؛محتاج به همه چیز نخواهم بود.در مرتعهای سبز مرا می خواباند،بسوی آبهای آرام هدایتم می کند و جان مرا تازه می سازد.او بخاطر نام پر شکوه خود مرا به راه راست .. ی می کند.حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم،نخواهم ترسید،زیرا تو ای شبان من،با من هستی!عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد.مز .. ٢٣آیه١-٢-٣-٤منبع: http://shabanenikroo. .. /
934973

ایران عضو غایب کمیته پیگیری فاجعه منا/ دستبندهای الکترونیکی ی نیست/ ادعای ضرر و زیان سعودی ها از لغو حج ۹۵

ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: اگر ذره ای ناامنی در عربستان علیه زائران ایرانی احساس کنم، اولین شخصی هستم که اجازه نخواهم داد مردم به حج بروند، چون از جانب ولی فقیه حفظ جان و شأن مردم هستم.
916269

تا جان در بدن دارم، در خدمتگزاری به مردم فروگذار نخواهم کرد

این جانب خود را سرباز ملت ایران و معظم انقلاب می دانم و تا جان در بدن دارم، در خدمتگزاری به مردم فروگذار نخواهم کرد. از نیروهای انقلاب می خواهم صفوف خود را فشرده تر کنند و در تشکیل یک ت انقل فراگیر متحد شوند.
1491501

زمانى: تا وقتى سرمربى جدید انتخاب نشود، حرفى نخواهم زد

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال با تکذیب خبر منتشر شده از سوى او گفت: تا وقتى سرمربى جدید انتخاب نشود هیج گونه صحبتى نخواهم کرد.
86551

برای عشق تازه اجازه بی اجازه!!!!

آبی دریا قدغن..... برای خواب تازه اجازه بی اجازه..... برای شعر تازه اجازه بی اجازه...... گلایه قدغن تو قدغن من قدغن برای روز تازه اجازه بی اجازه..... ..................... بعضی اوقا بعضی شعرها ارزش هزاربار خواندن کتاب را دارند.... منبع: http://asrebarfie94. /
227079

چیشد ؟ بازی خوردی ؟

سادگی محض شاید ، تنها خاصیت این روزهایم باشد ، روزهای به غایت پردرد و دشوار ، فردا که بشود ، سنم سی نخواهد شد ، بزرگ نخواهم شد ، اما دیگر بچه نخواهم بود .. بچگی را فراموش ، هر از گاهی تصور محوی شاید ، قدم بنهد در پستوی خاطرات خاک خورده که می آمیزد به غم ها و دردها ، به درک امروزی ام .. بزرگ شدن دارد همه چیز را نابود میکند ، همه چیز را ..
1351786

این آواز قوی ما خواهد بود...

مثل مرگه...تنها اینجا بودن...دیگه هیچوقت اواز نخواهم خونددیگه هیچوقت تو رو نخواهم دیدو تو یه روز دیگه هم نمیمونی...و ایناین آواز قوی ما خواهد بود...
2153521

توقف ساخت خانه های دودکشی در تهران

شهردار تهران گفت با تاکید بر بلندمرتبه سازی در پایتخت تنها براساس طرح جامع و تفصیلی گفت: دیگر اجازه نخواهم داد ساختمان هایی مثل دودکش به نام مجموعه مس ی ساخته شود، ساختمان هایی که مانع دید و منظر مردم و آفتاب گیری ساختمان ها می شدند.
478922

تا آ عمر تئاتر را کنار نخواهم گذاشت

یگانه رجبی بازیگر تئاتر و سینما گفت: تا آ عمر تئاتر را کنار نخواهم گذاشت، اما خوشحالم که زحمات چند ساله ام برای نخستین بار بر سینما به نمایش در آمد. این هنرمند تئاتر و سینما در گفت وگو با فارس عنوان…
1727340

ز له آمد و رفت... و تمااام :))

سلام ب (29 آذر) تهران ز له آمد. من متوجه نشدم. مشغول کارهای مامان بودم. ولی مامان صدای بلندی رو حس کرده بود که فکر کرده بود طوفان شده... ولی صدای ز له بود... مثل همیشه مامان صداش رو شنید!! در نهایتِ آرامش و خنده و شوخی، کارهایی که لازم بود انجام بدیم رو ، انجام دادیم. و تا خود صبح، در ح آماده باش، جک خوندیم و جک فرستادیم و قاه قاه خندیدیم... به عمرم تا این حد شب تا صبح نخندیده بودم! اونم به ز له!!!! فک کنننن.... به خیلی چیزها فکر ... شب عجیبی بود... پی نوشت: نوشته بود:" یادتون باشه که اولین نفر کی بود که ح ون رو پرسید..." و فراموش نخواهم کرد که 5 دقیقه بعد از وقوعش، پیام ارسال شد... و اینکه چطوری تموم شد هم بماند.......... ... و فراموش نخواهم کرد که با چه حال اب و اضطر از یزد زنگ زد... که فقط بگو خوبی؟؟ و داد زد که: چرا گوشی ت رو چک نمیکنی خووو؟؟؟ پیام سحرگاه رو هم فراموش نخواهم کرد...
1721840

ز له آمد و رفت... تمام :))

سلام ب (29 آذر) تهران ز له آمد. من متوجه نشدم. مشغول کارهای مامان بودم. ولی مامان صدای بلندی رو حس کرده بود که فکر کرده بود طوفان شده... ولی صدای ز له بود... مثل همیشه مامان صداش رو شنید!! در نهایتِ آرامش و خنده و شوخی، کارهایی که لازم بود انجام بدیم رو ، انجام دادیم. و تا خود صبح، در ح آماده باش، جک خوندیم و جک فرستادیم و قاه قاه خندیدیم... به عمرم تا این حد شب تا صبح نخندیده بودم! اونم به ز له!!!! فک کنننن.... به خیلی چیزها فکر ... شب عجیبی بود... پی نوشت: نوشته بود:" یادتون باشه که اولین نفر کی بود که ح ون رو پرسید..." و فراموش نخواهم کرد که 5 دقیقه بعد از وقوعش، پیام ارسال شد... و اینکه چطوری تموم شد هم بماند.......... ... و فراموش نخواهم کرد که با چه حال اب و اضطر از یزد زنگ زد... که فقط بگو خوبی؟؟ و داد زد که: چرا گوشی ت رو چک نمیکنی خووو؟؟؟ پیام سحرگاه رو هم فراموش نخواهم کرد...
2282842

تسلیــــــــــم نخواهم شــــــــــد

خدای مهربونم)تسلیم نخواهم شد !زندگی می کنم ...برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند ...من فرصتی برای بودن دارم،پس ت نمی نشینم ....!!!می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شا ار زندگی خود هستم ؛کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم ...!!!چون رویاهایم آنجاست ،و من فقط ؛ یک بار فرصت زندگی را دارم ..
134088

نشانی هفتم

... دیگر سراغت را از نارنجِ رها شده در پیاله ی آب نخواهم گرفت دیگر سراغت را از ماه، ماهِ درشت و گلگون نخواهم گرفت دیگر سراغت را از گلدانِ ش ته بر ایوانِ آذرماه نخواهم گرفت دیگر نه خوابِ گریه تا سحر، نه ترسِ گمشدن از نشانیِ ماه، دیگر نه بن بستِ باد و نه بلندای دیوارِ بی سوال ...! من، همین منِ ساده ... باور کن برای یکبار برخاستن هزار هزار بار فروافتاده ام. سید علی صالحىمنبع: http://littlesecrets. /

دلت قرص من اجازه نخواهم داد