دلت قرص من اجازه نخواهم داد


965374

حجت ال رئیسی:اجازه نخواهم داد«فساد» در هیچ جای کشور لانه کند

ک دای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر خداوند به من توفیق مسئولیت دهد، مطلقاً اجازه نخواهم داد فسادر در هیچ کجای کشور لانه کند.
1273324

پیغمبر کافر

من آن چوپان بی دینم که پیغمبر نخواهم شدمرا بگذار و بگذر چون از این بهتر نخواهم شدنخواهم شد شبیه این همه پیغمبر کافرشبیه این همه پیغمبر کافر نخواهم شدبه چندین چشم زخمم دلخوشم با اینکه میدانمکه با هر چشم زخمی مالک اشتر نخواهم شدنه از پاییز باکم هست نه از دست تو چون منگل ابریشم قالیچه ام پ ر نخواهم شدنگو دلواپسم هستی که چشمت زیر گوشم گفت:برایت دایه ی عاشق تر از مادر نخواهم شد- غلامرضاطریقی
102036

عشق خدا

یاسمین جان تحمل کن .... سکوتم را ش تم من خدایا ... ولیکن با که گویم دردمندم خدایاجز از درگاه تو چاره نخواهم .... بجز عشق تو یاری نخواهم تمام هستی و مستیم تو باشی .... بجز اشک سحرگاه چیزی نخواهم به درگاهت همی ناله کنم من بجز جوش و وش و مستی ات چیزی نخواهمکنون رنجی به من حایل آمد ... بجز رنج تو من چیزی نخواهم کمک کن همی عاشق تو باشم ... بجز عشق تو من چیزی نخواهممنبع: http://ofogh. /
899134

شعری از عراقی

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد <<ف الدین عراقی>>
1168904

فرار از هوشیاری

من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد
1168640

فرار از هوشیاری

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد
1217136

به تو نخواهم گفت نرو

به تو نخواهم گفت نرواگر سردت شدبارانی ام را برداراین ساعت ها بهترین لحظه های روزند کنارم بمانبه تونخواهم گفت نرواما بازخودت می دانیاگر دروغ می خواهیاز من نخواهی شنید من دلت را با دروغنمی آزارم به تونخواهم گفت نرواما نرو ، لاوینا نام ات را پنهان خواهم کردآن قدر که حتی تو هم نخواهی فهمید ازدمیر آصف مترجم : سیامک تقی زاده
2203390

امید

هیچ وقت به فرزندانم نخواهم گفت کتاب بخوانند! نخواهم گفت حافظ و سعدی حرف های خوب زده اند! نخواهم گفت که مفهومی به نام "عمق" وجود دارد و می شود که از سطح زندگی جدا شد و اعماقی را درک کرد که معنای زندگی را عوض می کند! نخواهم گفت چون دنیا پر از آدم هایی است که در سطح مانده اند و هر روز آدم هایی را که معصومانه در اقلیت اند، ناامید می کنند! ناامیدی بدترین درد بشر است! عمیقا دلم می خواهد فرزندانم درد ناامیدی را تجربه نکنند...
1995098

دیالوگ

زمان گذشت و من زن های بسیاری را دوست داشتم، همگی آنان مرا در آغوش میگرفتند و می پرسیدند که آیا آنها را فراموش نخواهم کرد میگفتم آری فراموش نخواهم کرد، اما تنها ی که هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد ی بود که هرگز از من نپرسید... مالنا / جوزپه_تورناتوره
815956

هرگز به بندت باز نخواهم گشت

تا دیروزگمانم بود جهانبسته توستو خورشیداز سمت تو طلوع می کندو ماهاز جانب تو نمایان می شودو شببا تو سحر می شودو روزاز چشمان تو سر می زندو امروزکافر شده اممرا بکش اگر دلت می خواهدنمیخواهم توبه کنمهرگز به بندت باز نخواهم گشتدستم را خواهم ش ت و دیگر باز نخواهم آمدحنان حسنی مترجم : بی بی سمانه رضایی
943936

739- پدرانه (19)

امروز دخترم سه ساله شد و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ، بسیار سپاسگزارم. روزگاری مردان و نی بودند – و متاسفانه هنوز هم هستند – که دلشان فقط پسر می‌خواست و قدرناشناس فرزندان دختر خود بودند، اما برای من حقیقتا ت فرزند کوچکترین اهمیتی ندارد. برای من مهم است که فرزندم انسانی باشد که در جهات گوناگون انسانی ببالد و رشد کند. خودش را بشناسد، خودش و دیگران را دوست داشته باشد، مثبت و مسئولیت پذیر بشود و کنترل سرنوشت و زندگیش را خودش به دست بگیرد، عزت نفس داشته باشد و یاد بگیرد با مشکلات روبرو شود و توان حل مساله پیدا کند و جرات سعی و خطا و تجربه پیدا کند. تا جایی که بتوانم سعی خواهم کرد که از همان نوجوانی مستقل باشد و روی پای خودش بایستد. من هرگز فرزندم را اسیر رقابت‌های اشتباه نخواهم کرد و از او برای تفا سوءاستفاده نخواهم کرد. او را به اجبار به کلاس‌های گوناگون نخواهم فرستاد و اجازه خواهم داد که در دسالی بیشتر وقتش صرف بازی و شادی شود. من به او فرصت خواهم داد که به شکل طبیعی درس بخواند و ببالد. به او فرصت خواهم داد صحبت‌های من یا معلمان خویش را چشم‌بسته نپذیرد و برای تفکرات خودش ارزش قائل باشد. او را برای شاگرداول شدن تحت فشار نخواهم گذاشت. اجازه خواهم داد خودش را بشناسد و خودش انتخاب کند که کدام هنر یا کدام ورزش را بیشتر می‌پسندد. برای من مهم اصلا مهم نیست که او در آینده یا نشود. او را با برچسب نابغه و تیزهوش از اجتماع جدا نخواهم کرد تا بداند تمام آدمیان ارزشمند و هریک در جایگاه خود محترم هستند. برایم این مهم است که فرزندم با خودش و دیگران صادق باشد و در مسیر علاقه‌ها و استعدادهای راستین خودش حرکت کند و وجودش برای خودش و دیگران مایه‌ی عشق و امید و آرامش و برکت باشد. من آرزومندم که کودک آگاهانه به دنبال رویاها و آرزوهای شخصیش برود. می‌دانم که کودکم تنها امانتی موقت است که چندسالی وظیفه کمک به رشد او را بر عهده دارم و پس از آن، باید اجازه دهم برای خودش و به دلخواه خودش زندگی کند.
541726

عطار اشرفی: هیچ جرات برکناری من را ندارد

عضو پیشین شورای عالی فنی وزنه برداری گفت: تا زمانی که مرادی در فدراسیون حضور دارد، نه تنها در جلسات شورا شرکت نخواهم کرد، بلکه پایم را هم به فدراسیون نخواهم گذاشت.
1364026

فریب خورده

همچنان عاشق باقی خواهم ماند. حتی اگر معشوقه مرا همچنان، هیچ و بی‌ارزش به حساب آورد. اجازه نخواهم نداد با عادت‌های شما مسموم بشوم. در سلول تنهایی خودم، باقی خواهم‌ماند و تن به سازش با شما نخواهم داد. چون نمی‌خواهم یکی از فریب خوردگان باشم. من، نمی‌خواهم یک از شماها باشم... پیام/آوار
362944

در خانه خداوند

 تمامی عُشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه صبایوت می گوید مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ ملکی ۳.۱۰
1566328

پاسخ هر نقض عهدی را قاطع می دهیم/ برای امنیت دانشجویان و فضای معامله نخواهم کرد

رئیس جمهور گفت: آینده دانشجویان، خطی که ت از ابتدا اعلام کرده است با هیچ ی معامله نکرده ام و بدانید معامله نخواهم کرد.
586106

(بدون عنوان)

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشبو تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویمچه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریضتو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچممثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همهبوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام
496502

وعده افزایش قدرت ید کارگران

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.
586638

باز دعایت

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشبو تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویمچه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریضتو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچممثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همهبوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام
1398300

مقاومت محیط زیست برای حفاظت از دریاچه گهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: اگر ۱۰۰بار عزل شوم اجازه احداث جاده کشی به گهر را نخواهم داد و با تمام توانم مانع این کار می شوم.
1707424

: اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند

    : اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند / بعدها راجع به توافق صحبت خواهم کرد / هیچ نمی تواند بگوید این توافق منطبق با عظمت ایران نیست سال گذشته سهم نفت در بودجه یک سوم بوده و این یک مشکل است، اقتصاد ما نفتی است یعنی اقتصادی برونزا است. دیدار تلاشگران عرصه تعاون با  رییس جمهوری عصر امروز (شنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد.به گزارش «انتخاب»، رئیس جمهور در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون با حضور تعاون گران، شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاونی و مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است، اظهار داشت: اگر حقوق کارمندان بر مبنای چاه های نفت تنظیم می‌شده و اگر برنامه ریزی برای این کشور بر مبنای بشکه ای نفت تعیین می‌شده، زمانی بوده است که نقش نفت در بودجه ۵۰ درصد بوده است. افزود: سال گذشته سهم نفت در بودجه یک سوم بوده و این یک مشکل است، اقتصاد ما نفتی است یعنی اقتصادی برونزا است.وی تصریح کرد: در دوران تحریم دیدیم در زمینه نفت کشورهایی به ما تحمیل د که روزانه فقط یک ملیون بشکه نفت می توانید تولید کنید، تولید اگر متوقف شود چاه نفت بسته می‌شود.   وی افزود: بعدها راجع به توافق صحبت خواهم کرد و اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند. رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: به معنای ش تن همه این زنجیرهاست  ،  ملت ما ملتی بزرگ در طول تاریخ است متاسفانه برخی حرکت‌های نا دقیق الماس گرانبهایی را در یک مسیری برده و این الماس را به دور انداخته است ، همه تلاش ت این یوده این الماس را خارج کند، درخشش این الماس را دنیا میبیند.وی افزود:  ما باید از شرایطی که در آن قرار گرفتیم استفاده کنیم، قهرمانان ملی ما در مقابل شش قدرت جهانی شبانه روز تلاش د، متنی به دست آمد که هیچ نمی تواند بگوید منطبق با عظمت ایران نیست.
2001940

حمایت اینستاگرامی الوصلی ها از سرمربی

رودلفو در نشست خبری پس از بازی لیگ گفته بود که من در آینده قطعا مربی تیم الوصل نخواهم بود و در تورنمنت پیش فصل روی نیمکت این تیم نخواهم نشست. برخی این حرف را به معنی حضور الوصل با تیم جوانان در مسابقات پیش فصل دانستند و عده ای گفتند که رودلفو برکنار خواهد شد.
495508

وعده ربیعی برای افزایش قدرت ید کارگران

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.
1483916

بی عنوان

در ولایت ما،آب رویاها رابا نی باورهای شیرین نمی نوشنداین فقط من هستمکه بی اجازه،لیوان احساس رابا لبانی که مهر و وفا نمیدانندلمس نخواهم کرد...ای دل خوش خیال!در ولایت ما،سالکان، قدر عاشقی و حق بیان ندانند؛چه برسد به عز جام احساس.....! ""ترمه سلطانی هفشجانی"" 
904758

کلهر: به نفع بقایی کنار نخواهم رفت/با شیوه اجرای ت قبل مشکل دارم/هر تی که روی کار آمد باید کشور را از رکود اقتصادی خارج کند

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که ایا به نفع اقای بقایی کنار می روید گفت: به نفع بقایی از عرصه انتخابات کنار نخواهم رفت.
1351786

این آواز قوی ما خواهد بود...

مثل مرگه...تنها اینجا بودن...دیگه هیچوقت اواز نخواهم خونددیگه هیچوقت تو رو نخواهم دیدو تو یه روز دیگه هم نمیمونی...و ایناین آواز قوی ما خواهد بود...
478922

تا آ عمر تئاتر را کنار نخواهم گذاشت

یگانه رجبی بازیگر تئاتر و سینما گفت: تا آ عمر تئاتر را کنار نخواهم گذاشت، اما خوشحالم که زحمات چند ساله ام برای نخستین بار بر سینما به نمایش در آمد. این هنرمند تئاتر و سینما در گفت وگو با فارس عنوان…
1721840

ز له آمد و رفت... تمام :))

سلام ب (29 آذر) تهران ز له آمد. من متوجه نشدم. مشغول کارهای مامان بودم. ولی مامان صدای بلندی رو حس کرده بود که فکر کرده بود طوفان شده... ولی صدای ز له بود... مثل همیشه مامان صداش رو شنید!! در نهایتِ آرامش و خنده و شوخی، کارهایی که لازم بود انجام بدیم رو ، انجام دادیم. و تا خود صبح، در ح آماده باش، جک خوندیم و جک فرستادیم و قاه قاه خندیدیم... به عمرم تا این حد شب تا صبح نخندیده بودم! اونم به ز له!!!! فک کنننن.... به خیلی چیزها فکر ... شب عجیبی بود... پی نوشت: نوشته بود:" یادتون باشه که اولین نفر کی بود که ح ون رو پرسید..." و فراموش نخواهم کرد که 5 دقیقه بعد از وقوعش، پیام ارسال شد... و اینکه چطوری تموم شد هم بماند.......... ... و فراموش نخواهم کرد که با چه حال اب و اضطر از یزد زنگ زد... که فقط بگو خوبی؟؟ و داد زد که: چرا گوشی ت رو چک نمیکنی خووو؟؟؟ پیام سحرگاه رو هم فراموش نخواهم کرد...
1727340

ز له آمد و رفت... و تمااام :))

سلام ب (29 آذر) تهران ز له آمد. من متوجه نشدم. مشغول کارهای مامان بودم. ولی مامان صدای بلندی رو حس کرده بود که فکر کرده بود طوفان شده... ولی صدای ز له بود... مثل همیشه مامان صداش رو شنید!! در نهایتِ آرامش و خنده و شوخی، کارهایی که لازم بود انجام بدیم رو ، انجام دادیم. و تا خود صبح، در ح آماده باش، جک خوندیم و جک فرستادیم و قاه قاه خندیدیم... به عمرم تا این حد شب تا صبح نخندیده بودم! اونم به ز له!!!! فک کنننن.... به خیلی چیزها فکر ... شب عجیبی بود... پی نوشت: نوشته بود:" یادتون باشه که اولین نفر کی بود که ح ون رو پرسید..." و فراموش نخواهم کرد که 5 دقیقه بعد از وقوعش، پیام ارسال شد... و اینکه چطوری تموم شد هم بماند.......... ... و فراموش نخواهم کرد که با چه حال اب و اضطر از یزد زنگ زد... که فقط بگو خوبی؟؟ و داد زد که: چرا گوشی ت رو چک نمیکنی خووو؟؟؟ پیام سحرگاه رو هم فراموش نخواهم کرد...
2282842

تسلیــــــــــم نخواهم شــــــــــد

خدای مهربونم)تسلیم نخواهم شد !زندگی می کنم ...برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند ...من فرصتی برای بودن دارم،پس ت نمی نشینم ....!!!می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شا ار زندگی خود هستم ؛کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم ...!!!چون رویاهایم آنجاست ،و من فقط ؛ یک بار فرصت زندگی را دارم ..
134088

نشانی هفتم

... دیگر سراغت را از نارنجِ رها شده در پیاله ی آب نخواهم گرفت دیگر سراغت را از ماه، ماهِ درشت و گلگون نخواهم گرفت دیگر سراغت را از گلدانِ ش ته بر ایوانِ آذرماه نخواهم گرفت دیگر نه خوابِ گریه تا سحر، نه ترسِ گمشدن از نشانیِ ماه، دیگر نه بن بستِ باد و نه بلندای دیوارِ بی سوال ...! من، همین منِ ساده ... باور کن برای یکبار برخاستن هزار هزار بار فروافتاده ام. سید علی صالحىمنبع: http://littlesecrets. /
971506

حجت ال رئیسی:اجازه نخواهم داد«فساد» در هیچ جای کشور لانه کند

سیاست > احزاب و تشکلها .jwplayer{ display: inline-block; } ک دای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر خداوند به من توفیق مسئولیت دهد، مطلقاً اجازه نخواهم داد فسادر در هیچ کجای کشور لانه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ال سید ابراهیم رئیسی ک دای انتخابات ریاست جمهوری بعد از دیدار با نمایندگان مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های ت کار و کرامت برای اصلاح ساختارهای فساد، اظهار کرد: بنده دستگاه های کشور را به خوبی می شناسم و معتقدم می توان ساختارها را اصلاح کرد. بنده بعد از گذشت ۶ ماه از فعالیت تم حتماً روند اصلاح ساختارهای فساد را به مردم و نمایندگان گزارش خواهم کرد و می گویم که ساختارهای کدام بخش اصلاح شدند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
40306

نشانی هفتم

... دیگر سراغت را از نارنجِ رها شده در پیاله ی آب نخواهم گرفت دیگر سراغت را از ماه، ماهِ درشت و گلگون نخواهم گرفت دیگر سراغت را از گلدانِ ش ته بر ایوانِ آذرماه نخواهم گرفت دیگر نه خوابِ گریه تا سحر، نه ترسِ گمشدن از نشانیِ ماه، دیگر نه بن بستِ باد و نه بلندای دیوارِ بی سوال ...! من، همین منِ ساده ... باور کن برای یکبار برخاستن هزار هزار بار فروافتاده ام. سید علی صالحىمنبع: http://littlesecrets. /
1046932

دلم برای روزهایی تنگ است

دلم برای روزهایی تنگ استکه می دانم دیگر باز نخواهند گشت،برای چیزهایی که دیگر هیچ گاه به دست نخواهم آوردبرای انسانهایی که دیگرحضورشان را احساس نخواهم کرد،برای فرصتهایی که دیگر هیچ گاه تکرار نخواهند شددلم تنگ است…
2041344

ثانی مجهول

قبلا از کوله گردی همین جا نوشته بودم، نه؟ کوله شصت لیتری ام را آماده کرده ام. پوتین هایم را نو کرده ام و فردا راه میفتم. از دیاری به دیاری دیگر. نمیدانم چقدر طول میکشد، زنده بر میگردم یا مرده یا اصلا برنمیگردم و نمیدانم چه ماجراهایی در انتظارم است، چقدر خیس و خاکی میشوم، چقدر گرمم میشود یا چقدر یخ میزنم، غذا میخورم یا گرسنه میمانم و همه ی چیزهای دیگری را که نمیدانم را هم نمیدانم. اثری از من نخواهد بود و ی از من خبری نخواهد داشت. در موردش هیچوقت و هیچ جا حرفی نخواهم زد، خاطره ای نخواهم گفت و هیچ چیز نخواهم نوشت. میروم برای چندی گم شدن.
1369522

بعد از سالها....

بعد از یک سال و نیم ابعاد قضیه نفوذ به این وبلاگ برام. واضحتر شد. ظاهرا دو نفر از همکاران که یکیشون هم با اجازه تون رئیسه مطالب وبلاگ رو خوندن و پرینت گرفتن و به اسم من به این و اون نشون دادن! اولش عصبانی شدم و. خواستم واکنش نشون بدم اما بعد به این نتیجه رسیدم که این فقط می تونه از حس حقارتی باشه که دارن وگرنه . گرچه این صفحات رو خیلی از دوستان قدیم و جدید از سر لطف می خونن اما این نوشته ها نه چیزی رو اثبات می کنه و نه رد!گرچه شوری رو که برای نوشتن توی این وبلاگ داشتم دیگر هرگز بدست نخواهم آورد و بسیاری از حرفهای خودمونی رو که توی این وبلاگ می زدم دیگه هرگز نخواهم زد و...
949786

زاکانی: برای موفقیت رئیسی و قالیباف از هرگونه کمکی دریغ نخواهم کرد

همشهری آنلاین: داوطلب احرازصلاحیت نشده انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد: برای موفقیت «رئیسی» و «قالیباف» از هرگونه کمکی دریغ نخواهم کرد.
86004

اشعار مناجات با رضا(ع) - سید پوریا هاشمی

بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد عزیز کرده برای خدا نخواهم شد به جزتو با احدی آشنا نخواهم شد دخیل مرحمت هر کجا نخواهم شد گدای لقمه مشتی گدا نخواهم شد فراز گنبد تو آشیانه را عشق است برای عرض ارادت بهانه را عشق است صدای م نقاره خانه را عشق است ز دستهای شما آب و دانه را عشق است اگر کریم تویی جز گدا نخواهم شد عطش شدم نم دریا به این گدا دادند چه چیزها که در اینجا به این گدا دادند نگفته زود مداوا به این گدا دادند بن غذای شمارا به این گدا دادند گرسنه هم بشوم بی غذا نخواهم شد کبوترم هوس پشت بام را دارم پرم ش ته ولی یام را دارم دراین حرم همه جور احترام را دارم چرا مقام بخواهم؟مقام را دارم خوشم به خاک تو بودن طلا نخواهم شد درست شد همه سور و سات من باتو چه زعفران و چه ظرف نبات من باتو حکایتی شده این ارتباط من باتو بده برات حرم را برات من باتو وگرنه راهی کرب وبلا نخواهم شد ای آستان شما آستان کرببلا به لطفتان شده ام میهمان کرببلا مرا بکش طرف طوس جان کرببلا به اقتدای تو ای روضه خوان کرببلا به غیر گریه کن روضه ها نخواهم شد سید پوریا هاشمیمنبع: http://sebteyn. /
496250

وعده افزایش قدرت ید کارگران/ فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف نمی شود

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.
151944

به یاد نخواهم آورد

دیگر شعر نمی گویمدیگر شعر نمی خوانمدیگر تو را دوست نخواهم داشتتو را از یاد خواهم برداحساس خوبی نخواهم داشتنگاه پنجره ها را دیوار خواهم کشیدباغچه را از تکلم حیات باز خواهم داشتدر شنوای خاموش آ ین بیت خزانآیه یاس را فریاد خواهم کردتو را از یاد خواهم برداحساس خوبی نخواهم داشت مرا چه ی به یاد می آوردجز ی که از سر جبرفراموشی را در گوشم اقامه کرده است؟ (محمد.طه) پ.ن: بیش تر آدم ها می خواهند تا ابد زنده باشند، ولی این تمام حقیقت نیست، چیز دیگری هم هست: اشتیاق به فراموش شدن. ساموئل بکت منبع: http://shaer20. /
207544

رنج عشق

چقدر زیبا و دلنشین است طلب معشوق .. حسرت و اه کشیدن از نیستی رویا ساختن و از تار پود خاطرات خاطره بافتن باغ بیداری است مثل حریر شبهای تابستان شور مستی و شوق هستی است رویا ساختن گرچه تلخ و شیرین است ولی زیباست رنج عشق بردن نخواهم پیدایش کنم نخواهم شیداش کنم عشق است وعشق است مستی منبع: http://sereish. .. /
980854

از دست نخواهم داد...دامان تو را هرگز !

تو که راه می افتی ،دل من هم ......راه می افتد اما همیشه "دو قدم عقب تر" ......تا از پشت سر نگاهت کند . . . از پشت ،همه چیز هولناک است . . . یک وقت هایی دلت می خواهد جلو بدوی و ماس کنی که "حسین.....نه....!!حسین.....اصلا نرو ....اگر رفتی با خودت خانواده نبر .....اگر بردی بچه ها را نبر .....سه ساله میبری ،لااقل ۶ ماهه نبر . . . . بردی ... ؟؟؟عیبی ندارد . . . .لااقل علی هایت را انقدر پشت سر هم جلو نبر . . . .دستت را بالا نبر ح س ی ن . . . . . . .برادرت را اجازه ی میدان نده ح س ی ن . . . .. . . . توی گودال . .. . این را چه بگویم ... ؟؟؟؟؟گودال را که کاری نمیتوان کرد . . . . . . فقط میتوان بعدش آمد و کنارت مُرد . . . لعنت ... !لعنت به من که همیشه پشت سرت هستم . . . هیچ وقت نشد "یک قدم" "با تو "بردارم . . . همیشه از پشت برایت فقط اشک ریختم . . . خاک بر سر تر از من هم عاشق داری یا حداقل در این یک مورد در صدر لیست به سر میبرم....؟؟؟؟؟؟تو همه چیز را جلو تر از منی که پشت سرت ایستاده ام می دانی ....تو ۲۸ رجب ۶۰ هجری ۶ اردیبهشت ۹۶ را دیده ای .....و میدانی اینی که پشت سرت با شرمندگی راه افتادهتمام امیدش این است که اجازه اش دهی برای لحظه ای دامنت را بگیرد و در هوایت فقط نفس"رآحت" بکشد . . . .بلکه بتواند بار ِ روزهای سختش را روی دوشش بکشد ....مثل تو مرد ِ روزهای سخت باشد ......مرد ِ دیدنِ نامردی ها .......مرد ِ صبوری ها ....مرد ِ شمشیر خوردن ولی ندیدن....!!!!مرد ِ عزیز دادن پای عقیده . . . که امروز دلی دارم در خــــــــــــــون غلتیده ...... . . گر نیست شوم هستم....ور قطع شود دستم از دست نخواهم داد دامان ِ تو را هــــــــــــــــــــــــرگز !
332968

من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندی

من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندیکه دلپسند تو ای دوست دل بخواه من استشهریار
136910

44.هیچ وقت مامان نخواهم شد....

هیچ وقت مامان نخواهم شد.... شاید فکر کنید خودخواهم اما نه اتفاقا الان بیشتر به فکر اون بچه هستم تا خودم هیچ وقت مامان نخواهم شد.... وقتی که ممکن است نتوانمعشق کافی به بچه ام ببخشم وقتی که ممکن است نتوانم از خودم بگذرم به خاطرش وقتی که ممکن است با رفتارهای غلطم به او روحی و جسمی آسیب بزنم وقتی که ممکن است او روزی ارزوی مرگ کند به خاطر بی تدبیری های من وقتی که ممکن است نتوانم مرهم باشم بر زخم هایش وقتی که ممکن است نتوانم صبوری کنم خطاها و ناتوانی اش را + مامان اسم مقدسیه اما بعضی از مادر لیاقت این اسم و ندارند مامان هایی که حتی حوصله خودشونو ندارند. + تا وقتی این امکان ها صفر نشود نظرم همین است. منبع: http://silver-156-star. /
40730

44.هیچ وقت مامان نخواهم شد....

هیچ وقت مامان نخواهم شد.... شاید فکر کنید خودخواهم اما نه اتفاقا الان بیشتر به فکر اون بچه هستم تا خودم هیچ وقت مامان نخواهم شد.... وقتی که ممکن است نتوانمعشق کافی به بچه ام ببخشم وقتی که ممکن است نتوانم از خودم بگذرم به خاطرش وقتی که ممکن است با رفتارهای غلطم به او روحی و جسمی آسیب بزنم وقتی که ممکن است او روزی ارزوی مرگ کند به خاطر بی تدبیری های من وقتی که ممکن است نتوانم مرهم باشم بر زخم هایش وقتی که ممکن است نتوانم صبوری کنم خطاها و ناتوانی اش را + مامان اسم مقدسیه اما بعضی از مادر لیاقت این اسم و ندارند مامان هایی که حتی حوصله خودشونو ندارند. + تا وقتی این امکان ها صفر نشود نظرم همین است. منبع: http://silver-156-star. /
32462

مرگ

از مرگ بدم می آید، وقتی آدمی مثل توران میرهادی را می برد. از مرگ بدم می آید، وقتی به ک ن نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید وقتی به پدربزرگ و مادربزرگ نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید، و هیچ وقت با او سر آشتی نخواهم داشت. فقط اجازه دارد سر برج ها که حقوق ها را می ریزند شانه به شانه ام بیاید، و تا پایان قسط دادن همراهی ام کند. قسط این بانک، قسط آن یکی بانک، قسط بیمه. بعد باید برود به درک. برود که روی ننگش را نبینم. از مرگ بدم می آید.منبع: http://maher123. /
95042

مرگ

از مرگ بدم می آید، وقتی آدمی مثل توران میرهادی را می برد. از مرگ بدم می آید، وقتی به ک ن نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید وقتی به پدربزرگ و مادربزرگ نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید، و هیچ وقت با او سر آشتی نخواهم داشت. فقط اجازه دارد سر برج ها که حقوق ها را می ریزند شانه به شانه ام بیاید، و تا پایان قسط دادن همراهی ام کند. قسط این بانک، قسط آن یکی بانک، قسط بیمه. بعد باید برود به درک. برود که روی ننگش را نبینم. از مرگ بدم می آید.منبع: http://maher123. /
1028194

از بر نخواهم گشت الا اینکه شهید شوم یا پرچم پیروزی را در دست داشته باشم..

((از # بر نخواهم گشت الا اینکه شهید شوم یا پرچم پیروزی را در دست داشته باشم))شهید سید #مصطفی_بدرالدین ؛ فرمانده کل #مقاومت_ ی #لبنان#جدید_ترین_ع _شهید
1089452

بی ترین زن عالمم

نگی یعنی اینکه گوشی تلفن را برداری و برای جایی رفتن از ی اجازه بگیری... نه که عهد قجر باشد، نه که اجازه ات دست خودت نباشد، یک وقت هایی آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست ی تا دلش قرص شود که مهم است برای ی! این روزها که بی اجازه و به اختیار می زنم بیرون انگار بی کَس ترین زن عالمم...! #پریسا_زابلی_پور
2287446

سرما انرژی نیست...سرما نبود گرماست

هیچ روی دگری نیست مراپشت دردم درد است؛کی دور شدیم از هم،؛که این فاصله افتاد، رشد کرد و رشد کرد....و امشب ، لب هایش را که خاراند، خشک شد ریشه ام.نه هیچ نشناختمش یاغی دوست داشتنی ام را ؛ که پاریس همه چیزم را از من گرفت.  دیگر هیچ نامه ای به هیچ شاهدختی  نخواهم نوشت. و کاش که میسر نشود آرزوی دیدار دیدار، که سنگ خوشحال نمی شود.پس لعنت به لعنتی که جز "من"نثار کنم. و به همین شب قسم که هیچ زمستانی ازین سردتر نمیشود هیچ وقت....که امشب را فراموش نخواهم کرد.
95040

مرگ

از مرگ بدم می آید، وقتی آدمی مثل توران میرهادی را می برد. از مرگ بدم می آید، وقتی به ک ن نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید وقتی به پدربزرگ و مادربزرگ نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید، و هیچ وقت با او سر آشتی نخواهم داشت. فقط اجازه دارد سر برج ها که حقوق ها را می ریزند شانه به شانه ام بیاید، و تا پایان قسط دادن همراهی ام کند. قسط این بانک، قسط آن یکی بانک، قسط بیمه. بعد باید برود به درک. برود که روی ننگش را نبینم. از مرگ بدم می آید.منبع: http://maher123. /
2252278

یک سال گذشت

اداره ثبت شرکت ها بود اساسنامه اشکال داشت کارش انجام نشده بود. دو هفته بود میرفت اما نتیجه نگرفته بود. چندین بار خواهش اجازه بدین من انجام بدم گفت شما حجم کارت زیاده؛ هر حدود وظایف خودش! در نامه استعفا یک سری دلیل من درآوردی نوشتم. غمگین بودم ترکشون میکنم ولی مطمئن بودم کنار کافرمایی که حتی برای پیشرفت مجموعه خودش فرصت نمیده از همه توانم استفاده کنم آینده خوبی نخواهم داشت.
111030

be with you - quique-the king of latin pop (enrique miguel iglesias preysler)

i know the sound of your voice من صدای تو رو میشناسم can save my soul میتونه روح منو نجات بده ............................................. آن شب فکر می که دیگر هیچ نیرویی برای دوباره عاشق شدن ندارم و هرگز لب به خنده نخواهم گشود و دنبال هیچ سو نخواهم رفت اما هرگز خیلی زیاد است . این را در زند طولانی ام بارها آموخته ام ...! (خانه ی ارواح - ایزابل آلنده )منبع: http://pause-play. /
1737164

بیادت می آورم ..

حال به یادت دارم اما دیگران ... نشاید ... حتما از تو نمی دانند .. و در ذهن خود از برای تو هیچ ندارند افسوس افسوس ار آن زمانی که من تو را بیاد نیاورم ... و در آن هنگام ... تو بر سر زبان دل ها خواهی بود ... و من تنها در غروب خود محو می شوم ... بدون آنکه بدانی ی که برای تو یاد گذاشت من بودم و بس ... تا هستم تا در غروب خود محو نشده ام بیا و تو هم مرا به یاد آر ... شاید ... نه ... حتما دیگران را پس خواهیم زد ... اصلا دیگرانی وجود نخواهند داشت که تو را بعد از منی که نخواهم بود به یاد بیاورند ... نه .. مطمئن باش به این زودی ها من امحاء نخواهم شد ... به امید روزی که در وجود تو محو شوم و تنها در آغوش من آرام بگیری .
285198

بمفورد: از دورانم در چلسی با علاقه یاد می کنم؛ برای همیشه درها را به روی چلسی نخواهم بست

پاتریک بمفورد احتمال بازگشت دوباره به چلسی را رد نمی کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1767834

الهى آن خواهم که هیچ نخواهم .الهی نامه علامه حسن زاده آملی

الهی نامه علامه حسن زاده آملی --الهى آن خواهم که هیچ نخواهم
2095386

مذاکره براساس دیکته غرب به معنای امضای استعمار کشور است/ کدام کشور در دنیا برای دفاع از خود اجازه گرفته که ما اجازه بگیریم؟

یکی از مراجع تقلید گفت: می گوید هرچه که ما خواستیم ایران باید چشم بگوید، آن ها می گویند که اگر می خواهید وسایل دفاعی برای کشور خود فراهم کنید از ما اجازه بگیرید؛ کدام کشور در دنیا برای دفاع از خودش اجازه گرفته است که ما اجازه بگیریم؟
9986

be with you - enrique

i know the sound of your voice من صدای تو رو میشناسم can save my soul میتونه روح منو نجات بده ............................................. آن شب فکر می که دیگر هیچ نیرویی برای دوباره عاشق شدن ندارم و هرگز لب به خنده نخواهم گشود و دنبال هیچ سو نخواهم رفت اما هرگز خیلی زیاد است . این را در زندگی طولانی ام بارها آموخته ام ...! (خانه ی ارواح - ایزابل آلنده ) .............................................. پیشنهاد : suite francaise......سوییت فرانسوی......سال دیب منبع: http://pause-play. /
2348484

دلت قرص، من اجازه نخواهم داد

انقلاب ی فرمودند: با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در کشور بیفتد. # _مردمی_انقل #بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم #مرد_میدان_باش
911804

من دلسوز نمیخوام

برای اون تعداد محدودی که پیام خصوصی میدن: بنده دلسوز، هم زبان، هم صحبت نخواسته و نخواهم خواست. چرا که بعد از خدا، خودم، خانواده ام و دوستای مورد اعتمادم هستن. ابدا احساس تنهایی نمیکنم، که اگرهم م با این پیام ها ( که حس میکنم همه اشون از جانب یه نفر هست) و به این شکل دنبال هم زبون و هم صحبت نخواهم گشت!!!! قبل از کامنت دادن کمی هم شخصیت طرف مقابلتون رو سبک سنگین کنین!!! مررررررسی اَه ه ه ه 
674012

حمید بقایی: افتخار می کنم که بدون اجازه آب نمی خورم

بقایی گفت: شنیده ام که می گویند حمید بقایی بدون اجازه آقای آب نمی خورد. من می گویم این برای من مایه افتخار است که بدون اجازه یک مسلمانِ ایرانی آب نخورم. بحمدلله بنده از آن هایی نیستم که برای آب خوردن از بیگانگان اجازه بگیرم.

دلت قرص من اجازه نخواهم داد