زیست


83156

خبر فوری -

به گزارش دبیر کانون محیط زيست : جلسه هم شی کانون محیط زيست و طرفداران محیط زيست شهرستان فریمان باحضور ریاست محترم پیام نور فریمان و مدیریت محترم محیط زيست شهرستان برگزار گردید. منبع: http://mzf89. /
37494

محیط زیست و تاریخچه رابطه آن با انسان

● تعریف محیط زيست برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط زيست از دو کلمه محیط و زيست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از ت یب طبیعت و... را شامل نمی شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه های جلوگیری از آلودگی هوا، راه های مبارزه با عوامل م ب طبیعت و ... محیط زيست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می شود. منبع: http://zist1404. /
16759

منابع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی (2)

منابع آزمون کارشناسی ارشد زيست شناسی سلولی و مولکولی 95 - 96 منابع آزمون کارشناسی ارشد زيست شناسی سلولی و مولکولی زيست شناسی سلولی و ملکولی از سال 91 مجموعه زيست شناسی به 3 گروه جداگانه تقسیم شد و هر رشته با دفترچه ای جداگانه در اختیار دانشجو قرار می گیرد: 1.مجموعه زيست شناسی سلولی ملکولی 2.مجموعه زيست شناسی گیاهی 3.مجموعه زيست شناسی جانوری زيست شناسی ـ علوم سلولی و مولکولی در 7 گرایش برگزار می شود و 1 دفترچه به دانشجو ارائه می شود با 210 سوال و 240 دقیقه زمان پاسخگویی. گرایش ها شامل: 1ـ علوم سلولی و ملکولی 2ـ ژنتیک 3ـ می ولوژی 4ـ بیوشیمی 5ـ بیوفیزیک 6ـ زيست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش می 7- زيست فناوری دریا 1ـ گرایش علوم سلولی و ملکولی: در این گرایش داشجو به دروس: زبان عمومی و تخصصی ـ مجموعه زيست شناسی ـ ژنتیک ـ بیوشیمی ـ سلولی و ملکولی ـ می ولوژی ـ مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی 2ـ گرایش ژنتیک: شامل دروس زبان عمومی و تخصصی ـ مجموعه زيست شناسی ـ ژنتیک ـ بیوشیمی ـ سلولی و ملکولی و می ولوژی و بیوفیزیک است. 3ـ گرایش می ولوژی: شامل زبان عمومی و تخصصی ـ مجموعه زيست شناسی ـ ژنتیک ـ بیوشیمی ـ سلولی و ملکولی ـ می ولوژی و مجموعه ویروس شناسی می باشد. 4ـ گرایش بیوشیمی: زبان عمومی و تخصصی ـ مجموعه زيست شناسی ـ ژنتیک ـ بیوشیمی ـ سلولی و ملکولی ـ می ولوژی و بیوفیزیک. 5ـ گرایش بیوفیزیک: زبان عمومی و تخصصی ـ مجموعه زيست شناسی ـ ژنتیک ـ بیوشیمی ـ سلولی و ملکولی ـ می ولوژی و بیوفیزیک 6ـ گرایش زيست فناوری (گرایش می ): زبان عمومی و تخصصی ـ مجموعه زيست شناسی ـ ژنتیک ـ بیوشیمی ـ می ولوژی ـ مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی 7- گرایش زيست فناوری دریا: مجموعه زيست شناسی دریا (پلانکتون شناسی ـ کفزیان ـ بوم شناسی ـ فیزیولوژی آبزیان) منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته زيست شناسی سلولی و مولکولی زبان عمومی و تخصصی: 1ـ کتاب های ( عمومی و تخصصی) 2ـ 504 لغت مجموعه زيست شناسی: 1ـ بیولوژی کمپل، ترجمه آقای میرحبیبی و پویان ژنتیک: 1ـ مبانی ژنتیک تألیف، محمد تقی آساد 2ـ مبانی و مسائل ژنتیک ویلیام استانس فیلد، مترجم رضا محمدی بیوشیمی: 1ـ بیوشیمی عمومی (جلد 1و2) تألیف، پرویز شهبازی، ناصر ملک نیا 2ـ مبانی بیوشیمی لنین جر، ترجمه رضا محمدی زيست شناسی سلولی و مولکولی: 1ـ زيست شناسی سلولی مولکولی لو ، مترجم رضا یوسفی 2ـ مبانی زيست شناسی سلولی ـ مولکولی، دورو برتیس و دورو برتیس، ترجمه، سید علی حسینی تهرانی و محمود عرفانیان احمد پور می ولوژی: 1ـ می ولوژی عمومی، فریدون ملک زاده 2ـ بیوتکنولوژی می ، فریدون ملک زاده 3ـ می ولوژی جاوتز 4ـ می ولوژی واکر 5ـ میکروب شناسی پزشکی، پرویز ادیب فر 6ـ ایمونولوژی ایوان رویت 7ـ ایمونولوژی استیتنر 8ـ ویروس شناسی فیلدز 9ـ ویروس شناسی فنز 10ـ تک یاخته شناسی، محمدی 11ـ می ولوژی محیطی، آب، پساب و خاک، اشرف السادات نوحی 12ـ می ولوژی، آقای آموزگار مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی: 1ـ ایمنی شناسی، ابوالعباس ترجمه خانم گیتی محمدی 2ـ ویروس شناسی پزشکی فنر، ترجمه خزعلی 3ـ می ولوژی جاوتز (بخش ویروس شناسی)، خزعلی 4ـ قارچ شناسی جاوتز (بخش قارچ شناسی)، خزعلیمنبع: http://boookan. /
57647

ب ایی کارگاه آموزشی حفاظت از محیط زیست و معرفی کتاب و محیط زیست در کتابخانه صارمی

کارگاه آموزشی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زيست توسط کتابخانه عمومی شهید صارمی شهرستان بروجرد برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با حضور رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بروجرد، رییس اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان و 60 نفر از اعضای فعال کتابخانه عمومی شهید صارمی برگزار شد، داود پهلوان رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی، هدف از ب ایی این نشست در محیط کتابخانه را برای حاضرین تشریح کرد. ثقلینی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بروجرد نیز طی سخنانی وضعیت و چگونگی محافظت از منابع طبیعی و محیط زيست را برای حاضرین تبیین کرد و به ارائه را ارهای موجود در این زمینه پرداخت. در پایان این کارگاه آموزشی، شراره گودرزی مسئول کتابخانه عمومی شهید صارمی به معرفی کتاب " و محیط زيست" نوشته آیت الله عبدالله جوادی آملی پرداخت و از حاضرین و علاقمندان به حوزه کتابخوانی و محیط زيست خواست که این کتاب را از کتابخانه امانت گرفته و با دقت مطالعه نمایند.منبع: http://saremilibrary. /
34554

برخورد جدی با خودروساز انی که استاندار های زیست محیطی را زیر پا می گذارند

مهردادی عنوان کرد؛ برخورد جدی با خودروساز انی که استاندار های زيست محیطی را زیر پا می گذارند مدیر کل حفاظت محیط زيست تهران گفت: اداره کل محیط زيست اختیار دارد تا با هر خودروسازی که استانداردهای زيست محیطی را رعایت نمی کند، برخورد کند و آن خودروساز را مشمول جریمه یا حتی منع تولید کند. به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شب گذشته در حالی که تهران در سیاهی مطلق از آلودگی بود، ناصر مهردادی مدیر کل حفاظت محیط زيست تهران روی خط برنامه "تهران بیست" آمد و از تمهیدات و اختیارات محیط زيست تهران برای جلوگیری از ماشین هایی که معاینه فنی ندارند و مشکلات دیگر اعم از وجود کارخانه ها در حاشیه شهر گفت و در نهایت عنوان کرد که به زودی آسمان تهران دوباره پاک و آبی می شود. مهردادی در پاسخ به این سوال که چه کارهایی برای کاهش آلودگی هوا انجام شده است گفت: هیئت ت در سال 93 تکلیف را برای مقابله با آلودگی هوا تبیین کرد و به موجب اساسنامه ای که 9 بند دارد همه دستگاه ها باید به گونه ای قدم بردارند که به کاهش آلودگی هوا کمک شود، یکی از راه حل های مهم درحال حاضر توزیع بنزین یورو 4 در 8 کلان شهر است که در حال تقسیم شدن است. وی در پاسخ این سوال هیراد حاتمی مجری برنامه که درباره خودروهایی که کماکان با بنزین یورو 2 در شهر در حال رفت و آمد هستند، افزود: این موضوع به محیط زيست ربط ندارد و شما باید بروید از دستگاه مسئول این حوزه بپرسید! مدیر کل حفاظت محیط زيست در ادامه این گفتگو اعلام کرد که اداره کل محیط زيست این اختیار را دارد که با هر خودروسازی که استانداردهای زيست محیطی را رعایت نمی کند، برخورد کند و آن خودروساز را مشمول جریمه یا حتی منع تولید کند. وی در پایان گفت: همه سازمان ها و نهادها کمک می کنند تا مشکلات درباره آلودگی حل شود، ما نیز سعی می کنیم نگرانی ها را در این زمینه حل کنیم اما دستگاه هایی هستند که وزارت نفت ، وزارت نیرو ، معاونت راهنمایی و رانندگی ، وزارت کشور و غیره متولی هستند و براساس مصوبه سال 93 حرکت رو به جلویی است. این مقام مسئول در پایان در پاسخ به سوال حسین کلهر مبنی بر نحوه برخورد با کارخانه های تولید روغن و غیره در جنوب تهران که منشأ آلودگی های اصلی است، گفت: باید مستحضر باشید که 80 درصد آلودگی ها به وضعیت حمل و نقل و 20 درصد آلاینده ها به کارخانه ها برمی گردد اما به هرحال ما وظیفه داریم برخورد قانونی با کارخانه های متخلف داشته باشیم، تا کنون با این موضوع برخورد کردیم و در ادامه نیز این کار را خواهیم کرد. منبع: http://ngo22tehran. /
22127

تحلیل درس زیست شناسی کنکور 95

تحلیل سوال های زيست شناسی کنکور 1395 دفترچه c - هادی کمشی 1) بودجه بندی و گرایش در کنکور همانطور که در ج بودجه بندی مشاهده می شود، سوال ها به طور متناسبی بین فصل های مختلف هر سه کتاب پخش شده است. البته سوال های مبحث شارش انرژی نسبت به چند سال اخیر کم تر شده است. از نظر سطح دشواری به طور مجموع سوال ها تقریباً شبیه سال قبل بود. البته در بعضی مبحث ها سوال های سخت تری طراحی شده است. اگر دانش آموزی می خواست همۀ سوال ها را در همان وقت قانونی این درس به درستی پاسخ می داد، کار دشواری بود. 2) بررسی نگارش و فن بیان سوال های کنکور سراسری 95 از لحاظ نگارشی و فن بیان به جز چند مورد که در انتها به تحلیل آن می پردازیم بسیار گویا و روان بود. 3) سبک سوال ها پرسش های کنکور امسال همچون سال های قبل در قابل های مفهومی، چند موردی، جای خالی، ترکیبی،قیددار، مقایسه ای و استنباط از شکل طراحی شدند. در مورد بودجه بندی سوال های ترکیبی می توان گفت 5 سوال از چندین فصل طراحی شده بود و نمی توان آن ها به فصل خاصی نسبت داد ولی سوال های ترکیبی دیگری نیز داشتیم که اساس سوال از یک مبحث خاص و یک یا دو گزینه از مباحث دیگر طراحی شده بود. 4) توجه طراح به تغییرات کتاب های درسی و سوال های سبک جدید یکی از نکات چشم گیر سوال های امسال توجه طراح به تغییرات کتاب های درسی و طرح سوال از آن ها بود( همان طور که در امتحان نهایی دو سال اخیر هم این موضوع رعایت شده بود) که از جملۀ این سوال ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: سوال 200 دفترچۀ c) کدام عبارت، دربارۀ اغلب سلول های مستقر در سقف حفرۀ بینی انسان صحیح است؟ 1) به ساده ترین بافت بدن تعلق دارند. 2) با دندریت نورون های بویایی در تماس هستند. 3) توسط مژک های خود با مولکول های بو در تماس می باشند. 3) می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغییر دهند. سوال 187 دفترچۀ c) چند مورد، دربارۀ هر اسپرماتوسیت موجود در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟ l کروموزوم های دو کروماتیدی دارد. l حاوی ژن یا ژن های سازندۀ تاژک می باشد. l با تقسیم خود، سلول های هاپلوئیدی می سازد. l ساختاری چهار کروماتیدی تشکیل می دهد. 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 سوال 171 دفترچۀ c) با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم، می توان بیان داشت که هوای .......... برخلاف هوای .......... بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب می شود. 1) مکمل - مرده 2) ذخیرۀ دمی - ذخیرۀ بازدمی 3) مرده - باقی مانده 4) باقی مانده - ذخیرۀ بازدمی در مورد سوا ل های سبک جدید می توان به موارد زیر اشاره نمود: سوال 174 دفترچه c) نکتۀ جدید این سوال مقایسۀ انعکاس های دفاعی بدن مثل عطسه، سرفه و استفراغ در یک سوال بود. این سوال را می توان گفت یکی از زیباترین سوال های کنکور امسال دانست. سوال 189 دفترچۀ c) نکتۀ جدید این سوال توجه به صفات وابسته به جنس در مبحث ژنتیک جمعیت و تعادل هاردی واینبرگ است. سوال 194 دفترچۀ c) نکتۀ جدید این سوال مقایسۀ دستگاه عصبی ماهی و انسان است. (البته عین این سوال چندین بار در سال های اخیر در آزمون های قلمچی مطرح شده بود.) 6) شباهت های کنکور 95 با سال های قبل همان طور که انتظار می رفت از بعضی مباحث کلیشه ای بیش تر سال ها سوال می آید. به موارد زیر توجه نمایید: 1) عمل هورمون های گیاهی از فصل 10 زيست شناسی سوم در سوال 161 دفترچه c 2) اپران لک از فصل 1 زيست شناسی پیش ی در سوال 166 دفترچه c 3) دودمانه از فصل 8 زيست شناسی سوم در سوال 175 دفترچه c 4) مقایسۀ پروتئین های غشای سلول از فصل 2 زيست شناسی دوم در سوال 180 دفترچه c 5) گلیکولیز از فصل 8 زيست شناسی پیش ی در سوال 183 دفترچه c 6)نوار قلب از فصل 6 زيست شناسی سال دوم در سوال 193 دفترچه c منبع: http://www.kanoon.ir منبع: http://fbioclub. /
2061000

ستاری: پول ت م ب زیست بوم نوآوری است

همشهری آنلاین: معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر نقش زيست بوم در توسعه اقتصادی، گفت: زيست بوم نوآوری و کارآفرینی با بودجه تی شکل نمی گیرد، پول ت را فراموش کنید، پول ت م ب این زيست بوم است.
1389329

محیط زیست از اساسی ترین ارکان توسعه پایدار است

رییس سازمان محیط زيست کشور با بیان اینکه توسعه هیچ تضادی با محیط زيست ندارد، گفت: باید مردم را با محیط زيست آشتی دهیم تا خودشان برای حفظ محیط زيست پای کار بیایند.
65978

تولید سبز و اهمیت آن در صنایع کشور

تولید سبز و اهمیت آن در صنایع کشور: امروزه تضمین توسعه ی پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده ی بهینه از منابع محدود و غیر قابل جایگزین در آن کشور است و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط ت ها انجام گرفته است که از جمله ی آن ها استفاده از مواد خام سازگار با محیط زيست در مراکز تولیدی و صنعتی، کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و نفتی و استفاده مجدد ضایعات می باشد. بنابراین به دلیل اهمیتی که به محیط زيست داده می شود، تولید سبز در صنعت مورد توجه قرار گرفته است، زیرا عواملی همچون: تولید پاک، طراحی محصول با در نظر گرفتن محیط زيست، تولید مجدد و تولید راحت را در برمی گیرد. تولید سبز عبارتست از: پیشگیری از آلودگی و ذخیره انرژی از طریق کشف و توسعه دانش جدیدی که استفاده یا تولید مواد خطرناک در طراحی، تولید و به کارگیری محصولات یا فرآیند های شیمیایی را کاهش دهد یا حذف کند. از این رو ضرورت هایی مانند پیوستن به سازمان تجارت جهانی، افزایش قوانین بین المللی زيست محیطی و تأکید مشتریان بر استفاده از محصولات سبز سازگار با محیط زيست، ایجاد تکنولوژی تولید سبز در ارائه محصولات و خدمات در صنایع کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است.منبع: http://ghadervahed. /
94809

تولید و اهمیت آن در صنایع کشور

تولید و اهمیت آن در صنایع کشور: امروزه تضمین توسعه ی پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده ی بهینه از منابع محدود و غیر قابل جایگزین در آن کشور است و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط ت ها انجام گرفته است که از جمله ی آن ها استفاده از مواد خام سازگار با محیط زيست در مراکز تولیدی و صنعتی، کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و نفتی و استفاده مجدد ضایعات می باشد. بنابراین به دلیل اهمیتی که به محیط زيست داده می شود، تولید سبز در صنعت مورد توجه قرار گرفته است، زیرا عواملی همچون: تولید پاک، طراحی محصول با در نظر گرفتن محیط زيست، تولید مجدد و تولید راحت را در برمی گیرد. تولید عبارتست از: پیشگیری از آلود و ذخیره انرژی از طریق کشف و توسعه دانش جدیدی که استفاده یا تولید مواد خطرناک در طراحی، تولید و به کارگیری محصولات یا فرآیند های شیمیایی را کاهش دهد یا حذف کند. از این رو ضرورت هایی مانند پیوستن به سازمان تجارت جهانی، افزایش قوانین بین المللی زيست محیطی و تأکید مشتریان بر استفاده از محصولات سازگار با محیط زيست، ایجاد تکنولوژی تولید در ارائه محصولات و خدمات در صنایع کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است.منبع: http://ghadervahed. /
2141344

تشکیل وزارتخانه محیط زیست اولویت ندارد

دبیر کمیته محیط زيست مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تشکیل وزارت محیط زيست اظهار کرد: با اینکه برای مدیریت محیط زيست کشور نیاز به عزم ملی داریم، اما بحث ساختار اداره محیط زيست، موضوع اولویت داری نیست.
813428

برای م بان محیط زیست چه مجازات هایی وجود دارد؟

محیط زيست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدید شدن است و هم در حال تهدید شدن! رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زيست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زيست نشود، دیگر چیزی از محیط زيست برای آیندگان باقی نمی ماند.
2144146

برگزاری مراسم روز المپیک و محیط زیست در لرستان

به مناسبت گرامیداشت روز المپیک و محیط زيست(دوم تیر )، با شعار "با قهرمانان المپیک به سوی توسعه پایدار" مراسمی با همکاری اداره کل محیط زيست لرستان، انجمن زيست محیطی ورزشکاران حامی محیط زيست و هیأت دو میدانی استان لرستان در م آباد برگزار گردید.
1559741

ضرورت مشارکت سمن ها در حفاظت از محیط زیست

رئیس محیط زيست استان تهران گفت:سمن ها و تشکل های مردمی دارای تجربه ودانش زيست محیطی هستند که برای حفاظت از محیط زيست می توانند نقش موثری داشته باشند.
552680

وم آموزش خبرنویسی محیط زیست

زینب شریفی ای رو مه نگاری محیط زيست کشور نیز در همایش ت، سمن ها، یان و رسانه به بیان وضعیت رسانه و محیط زيست پرداخت و گفت: محیط زيست، در جهان امروز، به یکی از مسایل مهم و نگران کننده تبدیل شده است. در حال حاضر و با توجه به بحران های زيست محیطی در استان های مختلف کشور ایران از جمله خوزستان، رویکرد توسعه پایدار و یکی از شاخص های اصلی آن یعنی محیط زيست، یکی از جریان های مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.
2349858

شهرداران کرج به دادگاه رفتند

مدیرکل محیط زيست البرز گفت: موضوع پییشگیری از آلودگی های زيست محیطی و هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی قابل چشم پوشی نیست و محیط زيست استان در این خصوص از جایگاه قانونی خود در برخورد با متخلفین و آلوده کنندگان محیط زيست استفاده می کند.
1953106

کلانتری در پیامی نوروزی:امیدوارم محیط زیست را در سال ۹۷ به بهترین شکل حفظ کنیم

رییس سازمان حفاظت محیط زيست ضمن اشاره به مهم ترین رویدادهای محیط زيست در سال ۹۶ ، محدودیت مالی ت را مانعی برای بهبود امکانات و رفاه پرسنل سازمان محیط زيست مطرح کرد.
1212023

بهره برداری از پروژه بدون پیوست محیط زیست بازی با جان مردم است

نایب رئیس فرا یون محیط زيست مجلس با تاکید بر ارزی زيست محیطی ۱۶۹ پروژه ت قبل، گفت: بارگذاری و عملیاتی این پروژه ها بدون آسیب شناسی زيست محیطی شوخی با جان مردم و محیط زيست است.
1313015

برگزاری کارگاه تخصصی محیط زیست در اداره کل ارشاد ی گیلان

در راستای اجرای سیاست های کلی محیط زيست ابلاغی از سوی ی ،نخستین کارگاه آموزش محیط زيست با هدف تقویت فرهنگ زيست محیطی و رسیدن به اه توسعه پایدار به منظور برخورداری از محیط زيستی سالم برگزار شد.
582907

کارنامه ت در محیط زیست بسیار درخشان است

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز محیط زيست به دغدغه اول دنیا تبدیل شده است، گفت: کارنامه ت یازدهم در زمینه محیط زيست کارنامه درخشانی است از جمله این اقدامات تقدیم 9 لایحه زيست محیطی به مجلس است.
1692809

دانش آموزان مهابادی از اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان بازدید د

رئیس اداره حفاظت محیط زيست مهاباد گفت: آموزش محیط زيست می تواند سبب تقویت فرهنگ زيست محیطی برای رسیدن به اه توسعه پایدار شود.
1776682

تصویب استانداردهای زیست مهارگرها/ معرفی جایگزین محصولات شیمیایی

دبیر ستاد توسعه زيست فناوری با بیان اینکه استاندارد زيست مهارگرها به تصویب رسیده است، گفت: زيست مهارگرها محصولات بدون سم و آفت هستند که شرکتهای ایرانی تولید می کنند.
1383992

تیتر امشب/ مهمترین اولویت سازمان محیط زیست در ت دوازدهم

رئیس سازمان محیط زيست تاکید کرد: محیط زيست یک مساله عمومی است و باید در فرهنگ عمومی مردم جای بگیرد بنابراین بیشترین سرمایه گذاری ها در بخش محیط زيست خواهد بود.
1463542

کلانتری: محیط زیست سالم حق مسلم مردم است

رئیس سازمان حفاظت محیط زيست در مراسم معارفه معاون محیط زيست انسانی سازمان حفاظت محیط زيست گفت: محیط زيست سالم حق مسلم مردم است. مدیران استانی از این پس با اختیار رئیس سازمان محیط زيست در استانها فعالیت کنند.
556758

طرح پا ازی محیط زیست در سه راهی لالی

رئیس اداره حفاظت محیط زيست شهرستان مسجدسلیمان با تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه اهمیت محیط زيست و پا ازی آن در بین مردم گفت :طرح پا ازی محیط زيست در سه راهی لالی اجراشد.
1188817

آغاز هفته محیط زیست با های بدون خودرو

صبح امروز به مناسبت هفته محیط زيست همایش دوچرخه سواری در قالب طرح های بدون خودرو با همکاری اداره کل محیط زيست استان لرستان –هیأت دوچرخه سواری استان ، شرکت انتقال گاز ایران با حضور معاونت عمرانی استانداری، مدیر کل حفاظت محیط زيست لرستان، مسئولین ادارات تی، انجمنهای زيست محیطی و تعداد زیادی از دوست داران محیط زيست در م آباد برگزار گردید.
582927

کارنامه ت یازدهم در عرصه محیط زیست بسیار درخشان است

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز محیط زيست به دغدغه اول دنیا تبدیل شده است، گفت: کارنامه ت یازدهم در زمینه محیط زيست کارنامه درخشانی است از جمله این اقدامات تقدیم 9 لایحه زيست محیطی به مجلس است.
1570032

کشور نمی تواند معطل محیط زیست بماند/ یک کارشناس آبهای ژرف نداریم

عیسی کلانتری گفت:اگر سازمان محیط زيست دو ماه به درخواست ارزی زيست محیطی پروژه جواب ندهد پرونده از سازمان خارج می شود؛ کشور را نمی توان معطل محیط زيست نگه داشت.
1550

مدرسه :)

- دبیر فیزیک : از این به بعد این شعار ما : خورشید فردا برای ما طلوع خواهد کرد. - دبیر ادبیات : جدیدا در محافل گوناگون صحبت و سوالات فراوانی در راستای به زیر سوال بردن ابعاد مختلف دینی و هویتی شما میشود . مواظب باشید که در صورت نداشتن اگاهی پذیرایش نباشید. - زنگ زيست : ترک : علت اینکه من درصدهام پایین اومده اینه که دچار خودبازی شدم! : مثلا با خودت منچ بازی میکنی یا ..؟ ترک : من با خودم بیلیارد بازی میکنم! ( حواسش نبود به جای خوددرگیری اینو گفت کلاس رفت رو هوا! ) + ترک فوبیای مار داره ! اینو وقتی بهمون گفت که نمیتونست به صفحه ای از زيست که مار داره نگاه کنه !( اخی) - کادو : دختر ها بعد از گریه هاشون و پسرها بعد از ش تن غرورشون تصمیم های بزرگی میگیرن ! :) - دبیر فیزیک : میدونستید حرم حضرت ابوالفضل ٢٠ متر زیر زمینه اطرافش اب تمیزی داره که جلبک نمیزنه و هر کاری هم با خارج ش باز هم جاویدانه ؟ ( این اب اطراف جسد میگرده و تخلیه نمیشه و برمیگرده به داستان معروف حضرت ابوالفضل با اب)منبع: http://my-dear-diary. /
515249

تشکیل وزارتخانه محیط زیست هزینه سازی است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تشکیل وزارتخانه محیط زيست را ضروری ندانست و گفت: با اختصاص منابع و نبروی انسانی کافی برای سازمان محیط زيست می توان مشکلات و چالش های زيست محیطی را حل کرد.
268508

مذاکره برای حل مشکل معدن با محیط زیست

اختلاف میان بخش معدن و محیط زيست شاید دیگر به اختلافی حل نشدنی تبدیل شده باشد؛ اختلافی که در یک سوی آن محیط زيست، بخش معدن را متهم به ت یب محیط زيست می کند و در سویی دیگر بخش معدن سازمان محیط زيست را مانع توسعه فعالیت های خود تلقی می کند. ادامه: مذاکره برای حل مشکل معدن با محیط زيست
919888

تکلیف مجلس به سازمان محیط زیست برای تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه ها

نمایندگان سازمان محیط زيست را مکلف به تعیین نیاز آبی زيست محیطی رودخانه ها، دریاچه ها و زيست بوم ها د.
1659825

تقدیم 120 شهید محیط بان در راستای مبارزه با متخلفان محیط زیست/ تجهیز محیط بانان به جلیقه های ضدگلوله و ابزارهای نوین

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زيست با اشاره به 120 شهید محیط بان در راستای مبارزه با متخلفان محیط زيست در سطح کشور گفت: محیط بانان محیط زيست در قبال تمام عوامل م ب محیط زيست وظیفه هشدار و مراقبت دارند.
1646392

راه اندازی کارگاه آموزشی محیط زیست در باغملک

جهت آموزش مسائل زيست محیطی به دانش آموزان شهر میداوود کارگاه آموزشی محیط زيست توسط اداره حفاظت محیط زيست باغملک برگزار شد.
912885

عملکرد ت یازدهم در حوزه محیط زیست/پاداش سبز

رو مه شهروند نوشت: کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زيست می گوید: تعداد روزهای پاک تهران و سایر ای آلوده بیشتر شده، بنزین یورو ٤ داریم و تالاب ها احیا شده است بهزاد، کارشناس محیط زيست: نگاه مسئولان ت یازدهم به محیط زيست، نسبت به ت های قبلی، واقعی تر و علمی تر بوده است
1926191

پاو وینت حذف ف ات سنگین از محیط زیست با استفاده از زیست توده

پاو وینت حذف ف ات سنگین از محیط زيست با استفاده از زيست تودهپاو وینت حذف ف ات سنگین از محیط زيست با استفاده از زيست توده، در حجم 37 اسلاید. بیومس یا زيست توده نوعی ماده آلی است که به وسیله گیاهان، اعم از گیاهان خاکی ) که در زمین می رویند( و گیاهان آبی ) که در آب می رویند ( و مشتقات آنها تولید می شود. زيست توده ... 
770333

پیگیری راه اندازی محاکم زیست محیطی/ پرداخت خسارت به انی که ازآلودگی های زیست محیطی متضرر شده اند

الهام امین زاده روز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، درباره حق محیط زيست سالم و پویش «نه به ریختن زباله» افزود: قرار است در سال جدید، موضوع پرداخت خسارت به انی که از آلودگی های زيست محیطی متضرر…
465645

سازمان محیط زیست با طرح های انتقال آب مخالف است/ دادستانی به طرح های غیرقانونی ورود کند

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زيست گفت: سازمان محیط زيست هیچ مجوز انتقال بین حوزه ای نداده و اگر طرحی با وجود مخالفت محیط زيست در حال اجراست باید نهادهای نظارتی گریبان آن دستگاه را بگیرند.
570789

بی اعتنایی به محیط زیست مشکلات خوزستان را پدید آورد/ برای حفظ محیط زیست به تمردان امید نداشته باشید/ بسیج وارد نظارت بر حفظ محیط زیست شود

دادستان کل کشور گفت: ان در حفظ و حراست از محیط زيست کمر همت ببندید و در این راه به ت مردان خیلی امید نداشته باشید.
433826

برخورد با 29 هزار و 137 تخلف زیست محیطی

مدیر محیط زيست شهری شهرداری مشهد از برخورد با 29 هزار و 137 تخلف زيست محیطی توسط گشت های کنترل آلاینده های زيست محیطی طی ده ماهه سال جاری خبر داد.
338955

پاو وینت محیط زیست و آلودگی محیط زیست

اختصاصی از نیک فایل پاو وینت محیط زيست و آلودگی محیط زيست با و پر سرعت . پاو وینت آماده محیط زيست با شانزده اسلاید و قابل ویرایش در مورد آلودگی های محیط زيست و باران اسیدی و غیره  با پاو وینت محیط زيست و آلودگی محیط زيست
618776

توحیدی: تناقضات بین هیئت ان و سازمان محیط زیست زیاد است/ گلایه اصغر همت از ریزگردهایی که بلای آسمانی شده است/ابتکار تع ت را پذیرفت

فرهاد توحیدی خطاب به رئیس سازمان محیط زيست گفت: چرا برای رفع بحران های محیط زيست این اندازه تعارض بین ت و سازمان محیط زيست می بینیم؟ درحالیکه مسئولیت مشترک برایشان تعریف شده است.
595425

بازدید ابتکار از غرفه محیط زیست لرستان /افتتاح دو سامانه نوین در بخش نظارت و پایش

رییس سازمان محیط زيست کشور با حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زيست از غرفه محیط زيست لرستان بازدید کرد
2153793

محیط زیست انتقال آب دریای خزر را تائید نمی کند

همشهری آنلاین: معاون زيست دریایی سازمان محیط زيست کشور گفت که امکان انتقال آب دریای خزر به دلیل آسیب های احتمالی زيست محیطی مورد تائید این سازمان نیست.
1519564

برگزاری باشکوه روز ملی کودک و محیط زیست در لرستان

همزمان با فرا رسیدن هفته ملی کودک و روز کودک و محیط زيست، همایش بزرگ "کودک و محیط زيست" در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زيست لرستان برگزار گردید.
1294398

سازمان محیط زیست دچار روزمرگی شده است

محمدرضا فاطمی، اکوبیولوژی دریا، بازگرداندن سازمان محیط زيست به اه و وظایف اصلی آن را یکی از مطالبات زيست محیطی عنوان کرد و به همشهری گفت: مدت هاست مدیریت سازمان حفاظت محیط زيست دچار روزمرگی…
1726096

تهدید کلانترى علیه آلوده کننده های هوا: از این پس افشاگری هاى محیط زیست آغاز می شود

رییس سازمان محیط زيست اعلام کرد: سلامت، امنیت زيست محیط و حقوق نسل هاى بعد قابل چشم پوشى نیست.
1569169

مشکلات مدیریتی محیط زیست منشأ «فرد محوری» دارد

با حضور معاون محیط زيست دریایی سازمان محیط زيست در غرفه «تابناک»، فرصتی پیش آمد تا در رابطه با تخلف های فراوانی که بعضاً در بستر تالاب های بین المللی کشور به ویژه تال مثل گمیشان رخ داده است، بحث کنیم؛ فرصتی که این مقام مسئول در آن به تحلیل چرایی بروز مشکلات زيست محیطی در این فضاهای جغرافیایی پرداخت و مسائلی را مطرح کرد که شاید بتوان ریشه اصلی بسیاری از مشکلات محیط زيست کشور دانست.
100970

مرغ بوتیمار به طبیعت استان اصفهان بر گشت

به نام خداوند بخشنده مهربان درباره نویسنده واه وبلاگ (habib_maheri environmental engineer ) حبیب ماهری کارشناس ی محیط زيست، با تجربه، عاشق طبیعت ایران زمین هستم وهدفم بالا بردن فرهنگ زيست محیطی جامعه از طریق فراهم اطلاعات مورد نیاز است. این وبلاگ سعی دارد، مسایل زيست محیطی را مورد نقد وبررسی قراردهد آزمایشگاه شیمی آب (مرجع و معتمد) سازمان حفاظت محیط زيست آنالیز و اندازه گیری پارامترها: (ph,cod,bod,tds,tss,ec,do) قلیائیت کل(کربنات و بیکربنات) سختی کل،کلسیم،منیزیم،کدورت،دترجنت،کلراید،فسفات،آمونیاک،سولفات،نیترات ونیتریت. بخش هوا- منابع ثابت: no,no2,co,co2,o2,nox,so2,cxhy,h2s منابع سیار: pm10 web site http://bahare-tabiat. http://bahare-tabiat.blogsky.com http://www.maheri.8m.com تماس با بهار طبیعت: [email protected] اطلاعیه با مشاهده هر گونه تخلفات زيست محیطی،اعم از تخلفات :آلوده نمودن محیط زيست طبیعی یا محیط زيست انسانی،ت یب طبیعت و محیط زيست،حیوان آزاری،فروش و نگهداری غیر مجاز و غیر قانونی حیوانات،شکاروصید غیرمجاز و زنده گیری وحوش، ت یب محیط زيست ومنابع طبیعی و جنگل و مرتع،ازبین بردن رستنیها....... حامیان حیوانات و حیات وحش می توانند موارد تخلف را از طریق شماره تماس ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ اطلاع دهند. موارد فوق به استناد مواد 10 و 11 قانون شکار و صید ایران و ماده 679 قانون مجازات ی جرم محسوب ، ومتخلفین مستوجب و مجازات قانونی قرار می گیرند. مرغ بوتیمار به طبیعت استان اصفهان بر گشت پرنده بوتیمار تنها در سواحل زاینده رود به آغوش طبیعت بر گشت و سکنی گزید.یک بوتیمار در سواحل دریاچه زاینده رود توسط ان یگان حفاظت محیط زيست شهرستان چادگان رهاسازی شد.طی تماس یکی از شهروندان دوستدار محیط زيست مبنی بر حضور یک پرنده ناشناس در حیاط منزل ،بلافاصله ان این اداره به محل اعزام شدند. ان یگان حفاظت محیط زيست شهرستان چادگان این پرنده را که یک بوتیمار از خانواده حواصیل ها بود شناسایی و به اداره منتقل د. پس از بررسی و اطمینان از سالم بودن پرنده، برای رها سازی و باز گرداندن این پرنده به زيستگاه خود اقدام شد. ان به سواحل دریاچه زاینده رود رفتند و در آنجا عملیات رهاسازی انجام شد.بوتیمار یا غم خورک گونه ای پرنده آبچر هست از راسته سقامرغ سانان،خانواده حواصیلان.ویژگی اصل این پرنده که آن را از یکدیگر اعضای تیره حواصیلان متمایز می کند،گردن کوتاه تر آن است.بوتیمار از جمله مرغان افسانه ای ادبیات پارسی است که به تنگ چشمی و بخیلی آوازه دارد.مشهور است که بوتیمار همیشه در تشنگی به سر می برده اما آن هنگام که به رودخانه و یا دریا می رسیده ،چه غم بسیار می خورده که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگی بمیرد،از این جهت آب نمی خورده .بوتیمار به معنای صاحب غم خواری است.از بوتیمار با نام هایی دیگر چون گیلان ،غم خورک ،ماهی خوار ،هوقار و مرغ غصه نیر یاد می کنند.دو زیر گونه از بوتیمار در ایران به همین نام اند که در سیستان و سواحل خزر به میان نیزارها و باتلاق ها به فصول پرباران می زیند.این دو عبارتند از بوتیمار و بوتیمار کوچک .بوتیمار آهسته و به دشواری و در ارتفاعی کم پرواز می کند و گردن خودرا هنگام پرواز جمع می کندو به هنگام خطر بی حرکت می ایستد و منقار خویش را به شکلی ویژه عمودی نگاه می دارد و به شکلی گوژپشتانه حرکت می کند.وی رابطه نامانوسی با انسان دارد و بیشتر از انسان دوری می جوید و صبح زود یا به هنگام غروب از نهنگاه خود بیرون می آید.منبع: http://bahare-tabiat. /
394496

خانه ی زیست شناسی اصفهان

خانه زيست شناسی اصفهان معرفی خانه ی زيست شناسی اصفهان خانه ی زيست شناسی اصفهان خانه , زيست شناسی , اصفهان , خانه زيست شناسی اصفهانلینک های :
1566538

نابودی زیست بوم دریایی سواحل جنوبی کشور با فروش سنگ های زنده

مدیر کل زيست بوم دریایی سازمان محیط زيست گفت: برداشت بی رویه سنگ های زنده در سواحل جنوبی کشور زيست بوم منطقه را به خطر انداخته است.
587697

با زمین نفس می کشیم

همشهری دو - زهرا تالانی: هر روز آمار زیادی از ت یب محیط زيست به دست انسان در رسانه ها منتشر می شود و هر روز هم مسئولان و دوستداران محیط زيست هشدارهایی درباره حفاظت از محیط زيست و منابع طبیعی می دهند.
451125

ع / هدیه معصومه ابتکار به آیت الله جوادی آملی

رئیس سازمان حفاظت محیط زيست روز با حضور در قم با برخی مراجع عظام دیدار کرد و در کارگروه محیط زيست و نشست فعالان محیط زيست شرکت کرد.
68413

مرغ بوتیمار به طبیعت استان اصفهان بر گشت

به نام خداوند بخشنده مهربان درباره نویسنده واه وبلاگ (habib_maheri environmental engineer ) حبیب ماهری کارشناس ی محیط زيست، با تجربه، عاشق طبیعت ایران زمین هستم وهدفم بالا بردن فرهنگ زيست محیطی جامعه از طریق فراهم اطلاعات مورد نیاز است. این وبلاگ سعی دارد، مسایل زيست محیطی را مورد نقد وبررسی قراردهد آزمایشگاه شیمی آب (مرجع و معتمد) سازمان حفاظت محیط زيست آنالیز و اندازه گیری پارامترها: (ph,cod,bod,tds,tss,ec,do) قلیائیت کل(کربنات و بیکربنات) سختی کل،کلسیم،منیزیم،کدورت،دترجنت،کلراید،فسفات،آمونیاک،سولفات،نیترات ونیتریت. بخش هوا- منابع ثابت: no,no2,co,co2,o2,nox,so2,cxhy,h2s منابع سیار: pm10 web site http://bahare-tabiat. http://bahare-tabiat.blogsky.com http://www.maheri.8m.com تماس با بهار طبیعت: [email protected] اطلاعیه با مشاهده هر گونه تخلفات زيست محیطی،اعم از تخلفات :آلوده نمودن محیط زيست طبیعی یا محیط زيست انسانی،ت یب طبیعت و محیط زيست،حیوان آزاری،فروش و نگهداری غیر مجاز و غیر قانونی حیوانات،شکاروصید غیرمجاز و زنده گیری وحوش، ت یب محیط زيست ومنابع طبیعی و جنگل و مرتع،ازبین بردن رستنیها....... حامیان حیوانات و حیات وحش می توانند موارد تخلف را از طریق شماره تماس ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ اطلاع دهند. موارد فوق به استناد مواد 10 و 11 قانون شکار و صید ایران و ماده 679 قانون مجازات ی جرم محسوب ، ومتخلفین مستوجب و مجازات قانونی قرار می گیرند. مرغ بوتیمار به طبیعت استان اصفهان بر گشت پرنده بوتیمار تنها در سواحل زاینده رود به آغوش طبیعت بر گشت و سکنی گزید.یک بوتیمار در سواحل دریاچه زاینده رود توسط ان یگان حفاظت محیط زيست شهرستان چادگان رهاسازی شد.طی تماس یکی از شهروندان دوستدار محیط زيست مبنی بر حضور یک پرنده ناشناس در حیاط منزل ،بلافاصله ان این اداره به محل اعزام شدند. ان یگان حفاظت محیط زيست شهرستان چادگان این پرنده را که یک بوتیمار از خانواده حواصیل ها بود شناسایی و به اداره منتقل د. پس از بررسی و اطمینان از سالم بودن پرنده، برای رها سازی و باز گرداندن این پرنده به زيستگاه خود اقدام شد. ان به سواحل دریاچه زاینده رود رفتند و در آنجا عملیات رهاسازی انجام شد.بوتیمار یا غم خورک گونه ای پرنده آبچر هست از راسته سقامرغ سانان،خانواده حواصیلان.ویژگی اصل این پرنده که آن را از یکدیگر اعضای تیره حواصیلان متمایز می کند،گردن کوتاه تر آن است.بوتیمار از جمله مرغان افسانه ای ادبیات پارسی است که به تنگ چشمی و بخیلی آوازه دارد.مشهور است که بوتیمار همیشه در تشنگی به سر می برده اما آن هنگام که به رودخانه و یا دریا می رسیده ،چه غم بسیار می خورده که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگی بمیرد،از این جهت آب نمی خورده .بوتیمار به معنای صاحب غم خواری است.از بوتیمار با نام هایی دیگر چون گیلان ،غم خورک ،ماهی خوار ،هوقار و مرغ غصه نیر یاد می کنند.دو زیر گونه از بوتیمار در ایران به همین نام اند که در سیستان و سواحل خزر به میان نیزارها و باتلاق ها به فصول پرباران می زیند.این دو عبارتند از بوتیمار و بوتیمار کوچک .بوتیمار آهسته و به دشواری و در ارتفاعی کم پرواز می کند و گردن خودرا هنگام پرواز جمع می کندو به هنگام خطر بی حرکت می ایستد و منقار خویش را به شکلی ویژه عمودی نگاه می دارد و به شکلی گوژپشتانه حرکت می کند.وی رابطه نامانوسی با انسان دارد و بیشتر از انسان دوری می جوید و صبح زود یا به هنگام غروب از نهنگاه خود بیرون می آید.منبع: http://bahare-tabiat. /
495909

ت تدبیر و امید م ع محیط زیست است / وم پیگیری طرح جامع زیست محیطی غرب بندر

استاندار هرمزگان گفت: ت تدبیر و امید م ع محیط زيست است و در این ت اقدامات بسیار خوبی در زمینه حفاظت از محیط زيست در سطح کشور صورت گرفته است. ادامه: ت تدبیر و امید م ع محیط زيست است / وم پیگیری طرح جامع زيست محیطی غرب بندرعباس
1223877

اطلس محیط زیست تهران رونمایی شد

مراسم رونمایی از نخستین اطلس محیط زيست شهر تهران با حضور رئیس مرکز مدیریت محیط زيست، مشاور معاون خدمات شهری و محیط زيست شهرداری تهران و شهردار منطقه۳ برگزار شد.
1648014

وسایل نقلیه عامل ۸۰ درصد آلایندگی های زیست محیطی است

همشهری آنلاین: معاون محیط زيست انسانی سازمان حفاظت محیط زيست با اشاره به تشکیل کنسرسیوم های برتر در کشور گفت: با دستور ویژه رییس جمهور مدیریت پسماند کشور با تـأمین دو میلیارد دلار اعتبار در دستور کار سازمان محیط زيست قرار گرفته است.
565032

محیط زیست حق مداخله در تاثیر پارازیت را ندارد

رئیس اداره محیط زيست شهر تهران درباره اینکه آیا پارازیت ها بر روی محیط زيست اثرگذارند یا خیر؟ گفت: سازمان انرژی اتمی متولی بررسی مسائل مربوط به اشعه در کشور است و دفتری در این سازمان وجود دارد که تخصصی روی این موضوعات کار می کند که در این زمینه قانونگذار به محیط زيست حق مداخله نداده است.
1397714

«ابتکار» جاده صاف کن «کلانتری» برای ورود به سازمان محیط زیست بود/ عدم قدرت سازمان محیط زیست به دلیل ضعف های حقوقی و ساختاری

فعال محیط زيست گفت: سازمان حفاظت محیط زيست سهمیه حزب کارگزاران از ت است و انی که به این سازمان می آیند دنبال سهم خواهی از صنایع، معادن، خام فروشی ها و حتی سدسازی ها در مقابل هزینه هایی هستند که برای انتخابات کرده اند.
151212

سازمان محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زيست ایران سازمانی تی است که بر امور مربوط به حفظ محیط زيست ایران نظارت دارد. این سازمان وابسته به ریاست جمهوری ایران است. از مهمترین وظایف آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:۱- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی ایران به منظور حفاظت از محیط زيست و تضمین بهره مندی درست و مستمر از محیط زيست و همسو با توسعه پایدار.۲- پیش ری و ممانعت از ت یب و آلود محیط زيست.۳- حفاظت از تنوع زيستی کشور.منبع: http://mohitzisttehran. /

زیست