سگون وقتی پیش توام یه آدمه دیگم وقتی تو با منی من تو


2246345

بی تو هر جا از غمت، غمگین آن فال توام

تا ابد در زندگی، من مرد بد حال توامخیره ام بر ع تو، من محو آن خال توامبس که از دلتنگی ات، بی تاب رویت گشته اماز فراق و دوری ات، هر جا به دنبال تو امفال قوه می زنم،یک فال حافظ می کشمبی تو هر جا از غمت، غمگین آن فال توامیاد شال مشکی ات، در آن زمستان قشنگبی تو حالا هر زمان، دلتنگ آن شال توامسرزمین قلب من، چشمان تو شدچون فلسطین شد دلم، حالا به تواممحمدصادق رزمی
1442187

ever never ever

 قلب ، درست ترین چیزیه که آدم باید داشته باشه . قلب همون فکر آدمه . نهیبِ آدمه . همه ی چیزِ یه آدمه . من گمان نمی کنم آدمی که نمی فهمه و فکر نداره و عاجزه از پشیزی درک، قلب داشته باشه . قلب همونجاییه که راحتت نمیذاره وقتی با بدیِ تمام ، میدون جنگ به پا می کنی بین چند نفر . قلب همون چیزیه که نمیذاره احساسِ بین دو نفرو اب کنی ، قلب فقط خوبی و خوشبختی می خواد . آدمی که قلب داره ، فقط خوشبختی می خواد . مهم نیست صدات به کی میرسه و به کی نمیرسه . کی یادشه و کی فراموشت میکنه ، قلب راه خودشو میره ... همه چیزو نگه میداره حتی اگه  بخوای بریزیشون دور . اگه از همه ی آدمام فاصله بگیری . قلب داشتن اینجوریه .
1380557

from the other side

 قلب ، درست ترین چیزیه که آدم باید داشته باشه . قلب همون فکر آدمه . نهیبِ آدمه . همه ی چیزِ یه آدمه . من گمان نمی کنم آدمی که نمی فهمه و فکر نداره و عاجزه از پشیزی درک، قلب داشته باشه . قلب همونجاییه که راحتت نمیذاره وقتی با بدیِ تمام ، میدون جنگ به پا می کنی بین چند نفر . قلب همون چیزیه که نمیذاره احساسِ بین دو نفرو اب کنی ، قلب فقط خوبی و خوشبختی می خواد . آدمی که قلب داره ، فقط خوشبختی می خواد . مهم نیست صدات به کی میرسه و به کی نمیرسه . کی یادشه و کی فراموشت میکنه ، قلب راه خودشو میره ... همه چیزو نگه میداره حتی اگه  بخوای بریزیشون دور . اگه از همه ی آدمام فاصله بگیری . قلب داشتن اینجوریه .
565935

خستمه

اگه حالم بدتر از اون نباشهبهتر هم نیستبی خو مغازهدرسپروژ ارگاهفکرفکرفکرمیگه ما از اول اشتباه کردیمآدمه هم نیستیمخیلی خب، راه بازهبرو با آدمه خودتنابود شدم
161197

بوریا

هزارویک شب است من،اسیرِقصه ی توام تو شاه قلبمی ومن، فقیرِ قصه ی توام اگرچه خط به خط دلم، نوشته عاشقت منم نگاه کُن که موبه مو، نظیر قصه ی توام ردای عشق بوریاست،نشسته بروجود من گمانم از لطافتت، حریر قصه ی توام میان شهرعاشقان، ز ازدحام گُم شَوم ولی به رسم عاشقی،شهیر قصه ی توام شبیه ذره های خاک،شبیه قطره های اشک به خاطرات کوچکی، کبیر قصه ی توام صدای نِی نمیرسد،زبس دلش پُر است نی دلِ نی اَم تهی نما،حصیر قصه ی توام نترس #پروانه ی عشق،بسوز شعله را بساز بگو که در مرام عشق،دلیر قصه ی توام #ناص روانی منبع: http://ghazalparvani. /
1090169

از همه دل کندم و پیوسته در بند توام (علی قیصری)

از همه دل کندم و پیوسته در بندِ توام سالها ای باغ گل دلخوش به پیوند توام آنقدَر نازی که مبهوتم هنوز از جذبه ات محو رخسار قشنگ و محــو لبخند توام شاید ای بانوی زیبا رو نمی دانی هنوز در هـوای بوسه بر دست هنرمند توام دین و ایمان را گرفتی با نگاه نافــذت بارها گفتی که در خلـوت خداوند توام دکمه ی پیراهنت را بیگمان وا کرده ای در مسیر باغی از بوی خوش آیند توام ایکه میخندی میان کوچه ی گلها به ناز در پی شعر شکرگـون از لب‌ قند توام حلقه را بر در بزن یعنی به سروقتم بیا ای عسل، ای آرزویم آرزومــــند توام
1514959

هرچه هستی باش، اما باش!

با توامای لنگر تسکینای تکان های دلای آرامش ساحلبا توامای نورای منشورای تمام طیف های آفت ای کبود ِ ارغوانیای بنفش با توام ای شور، ای دلشوره ی شیرینبا توامای شادی غمگین با توامای غمغم مبهمای نمی دانمهر چه هستی باشاما کاش...نه ، جز اینم آرزویی نیستهر چه هستی باشاما باش ...
85657

آینه.....

بعضی چیزا خیلی مهمتر از اینن که بتونی بگی بعدا !!!بعضی چیزها خیلی درناک تر از اینن که بتونی بگی بع شاری که بعضی ادمها وارد میشه خیلی مهمتر از اینه که بتونی بگی بعداحتی بعضی قول ها خیلی مهمتر از اینن که بتونی بگی بعدا !!!! وقتی مثل همیشه واسش لطف میشه وظیفه و وظیفه میشه حق و حق میشه طلب وقتی اگه ماهم واسش از اسمون بیاری ، باز وظیفه ت بوده ، وقتی از همه ی ناراحتی و وجودت بگذری واسه رابطه و این وظیفه ت باشه !!! و اونی که هیچوقت انجام نمیده ، " اشتباه " کافی ش باشه ... وقتی دلسردی تو همه ی وجودت موج میزنه وقتی فرار از اشتباه و خودخواهی الفبای رفتارشهوقتی ا شب باز شنیدن طلبکاری ، ش ، نفهمیدنش ، هیییییچ شدن همه ی تلاش روزت ، تو رو به مرز سکته ببره ، وقتی تماس بگیری یه غمی رو شریک بشی و بهت بی احترامی بشه که چرا تماس گرفتی وقتی پشت بندش حال بدت ، بدتر وبدتر شه ، جلوی مهمونا ابرو داری کنی ، بعدش بری تا بیهوشیپدرت دست تنها بترسه ، بری و .... وقتی ح بهم بخوره که باهاش درد و غمی رو شریک شی که خودش باعثشه وقتی حتی نمیفهمه تو بیمارستان چه حالی بودی و چجوری بردنت !و واسه پیام ندادن بخواد بااااااز هم تلخی بسازهوقتی خودخواهی و همیشه نفهمیدنشحتی به همون سر سوزن حس نگرانی ش بچربه که با یه پیام ه بی خود و پر از فاز اول صبحت و مثل همیشه اب کنه و نرسه به جایی که : یه عاشق حال عشق رو میپرسهیه مرد نگران حال زنش میشه وقتی نتیجه ی خونه زنده موندن کافیه.... وقتی هیچ وقت ، روی یه ادمی ،نه رو حضورش و نه رو حرفش و نه رو درکشنشه حساب کرد ، وقتی دروغ هزار تاا توجیه داشته باشه ، وقتی راجع به هیچ چیز نشه باهاش حرف زد وقتی تو خودت ریختن ه همه ی حرفا و لبخند ردن بشه تنها راه آرامش ظاهری رابطه ی ... انگشتات و بذار جلوی اینه ببینم میتونی بیچارگی ت و بشمری؟؟؟منبع: http://suicide04. /
660485

نرگس شهلا

من اب نگه نرگس شهلای توامبی خود از باده‌ی جام و می مینای توامتو به تحریک فلک فتنه‌ی دوران منیمن به تصدیق نظر محو تماشای تواممی‌توان یافتن از بی سر و سامانی منکه سراسیمه‌ی گیسوی سمن‌سای تواماهل معنی همه از ح من حیرانندبس که حیرت‌زده‌ی صورت زیبای توامتلخ و شیرین جهان در نظرم ی ان استبس که شوریده‌دل از لعل شکرخای تواممرد میدان بلای دو جهان دانی کیست؟من که افتاده‌ی بالای دلارای توامسر مویی به خود از شوق نپرداخته‌امتا گرفتار سر زلف چلیپای توامبس که سودای تو از هر سر مویم سر زدمو به مو با خبر از عالم سودای توامزیر شمشیر تو امروز فروغی می‌گفتفارغ از کشمکش شورش فردای توامفروغی بسطامی
1005164

از همه دل کندم و پیوسته در بند توام (علی قیصری)

از همه دل کندم و پیوسته در بندِ توام سالها ای باغ گل دلخوش به پیوند توام   آنقدَر نازی که مبهوتم هنوز از جذبه ات محو رخسار قشنگ و محــو لبخند توام   شاید ای بانوی ایرانی نمی دانی هنوز در هـوای بوسه بر دست هنرمند توام   دین و ایمان را گرفتی با نگاه نافــذت بارها گفتی که در خلـوت خداوند توام   ایکه میخندی میان کوچه ی گلها به ناز در پی شعر شکرگـون از لب‌ قند توام   حلقه را بر در بزن یعنی به سروقتم بیا ای عسل، ای آرزویم آرزومــــند توام
203093

!

هر چه هستی ، باش با توام ای لنگر تسکین !ای تکانهای دل !ای آرامش ساحل !با توام ای نور !ای منشور !ای تمام طیفهای آفت .. !ای کبود ِ ارغوانی ! ای بنفش .. !با توام ای شور ، ای دلشوره ی شیرین !با توام ای شادی غمگین !با توام ای غم !غم مبهم !ای نمی دانم !هر چه هستی باش !اما کاش...نه ، جز اینم آرزویی نیست :هر چه هستی باش !اما باش! از : قیصر امین پور منبع: http://tanhaleyla. .. /
147202

عاشقتم

دوست دارم نرو دوست دارم بفهمدوست دارم بمونمن عاشق توامتو هستی منیبه جون هردومونوقتی که با تواموقتی که پیشمیآرومه زند ما عاشق همیماین حس روشنو باید بهم ب م دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیادمن عاشق توام این زند اگه،دور از تو بگذرهمیافته از چشممدیوونتم نرو،تا من کنار تودیوونه تر بشمدنیای من تویی،باور کن عشق منبه جون هردومونمن بی تو میشکنم،این حرف آ ویادت نره بمون دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیا من عاشق توام منبع: http://love-4u-b-s. /
167931

در انتظار .. زمان(ع)

عمری است که سربار توام یوسف زهراتو یاری و من عار توام یوسف زهرا سرمایه ام اشکی است که آن هم کرم توست بی مایه .. یدار توام یوسف زهرا خوشتر بُوَد از دیدن گل های بهشتییاد گل رخسار توام یوسف زهرا با مهر تو باکی ز هجوم گنهم نیست من تکیه به دیوار توام یوسف زهرا با آنکه به زنجیر گنه بسته وجودم یک عمر گرفتار توام یوسف زهرا خوشتر بود از خواب به گ .. ار بهشتمآن لحظه که بیدار توام یوسف زهرانام و نسب و شأن و مقامم همه این است خاک ره زوار توام یوسف زهرا مگذار گنه .. کشد بین .. من تشنه ی دیدار توام یوسف زهرا بر سلطنت هردو جهان ناز فروشم تا سائل بازار توام یوسف زهرا من میثم و وصف تو بود میوه ی نخلم بی برگم و پر بار توام یوسف زهرامنبع: http://hosineshgh. .. /
104276

رهی ....

لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد و گل آسمانی مجلسی آراستند روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد پای سروی جویباری زاری از حد برده بود هایهای گریه در پای توام آمد بیاد شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی از تو و دیوان های توام آمد بیاد منبع: http://sh5409. /
4147

تصویرگاه دویست و سی و چهار

با توام ای لنگر تسکینای تکان های دلای آرامش ساحلبا توام ای نور! ای منشورای تمام طیف های آفت ای کبودِ ارغوانیای بنفش آبی با توام ای شورای دل شوره ی شیرین!با توام ای شادی غمگینبا توام ای غم، غم مبهم.. ای نمی دانم..هرچه هستی باشای کاش..نه، جز اینم آرزویی نیستهرچه هستی باشاما باش.. پ .ن: یادت هست هنوز....منبع: http://hezartoyezehn. /
60693

عاشقتم

دوست دارم نرو دوست دارم بفهمدوست دارم بمونمن عاشق توامتو هستی منیبه جون هردومونوقتی که با تواموقتی که پیشمیآرومه زندگیما عاشق همیماین حس روشنو باید بهم بگیم دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیادمن عاشق توام این زندگی اگه،دور از تو بگذرهمیافته از چشممدیوونتم نرو،تا من کنار تودیوونه تر بشمدنیای من تویی،باور کن عشق منبه جون هردومونمن بی تو میشکنم،این حرف آ ویادت نره بمون دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیا من عاشق توام منبع: http://love-4u-b-s. /
1272963

بی تاب توام

گفتی: چه ی؟در چه خیالی؟به کجایی؟بی تاب توام!محو توام !خانه ابم!"بیدل دهلوی"برگرفته از کانال:@baran_e_del
732126

دویست و هشتاد

غمگینم مثل ی که شاعر مورد علاقه ش رفته.دیگه از کجا مسکن بیارم به وقت خلق تنگی و ناآرومی روحم آقای ! وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید... + وقتی زیر پست تسلیتش برای فوت علی معلم ، فوت خودش رو تسلیت میگن میفمم این دنیا چقد الکیه. مرگ سایه به سایه آدمه. بیخ گوش!
24063

چه آنلاین باشم چه آفلاین...

چه آنلاین باشم چه آفلاین بازم یادتم و دوستت دارم میم جان * * ─═ঊঈ چکاوکـــــــــــ ঊঈ═─: دوستت دارم و دیوانه ی چشمان توام مثل یک کلبه ی ویران شده ویران توام دوستت دارم و از گفته ی خود خوشحالم گفته ام عاشقم و واله و حیران توام دوستت دارم و عاشق به دو ابروی توام مثل جسمی تویی و من به مثل جان توام دوستت دارم و رسوای جهانم ز رخت تو "شهنشاهی" و من حاجب و دربان توام دوستت دارم و مهرت به دلم جا کرده تو چو ابری و خودم بارش باران توام @chakok ─═ঊঈ چکاوکـــــــــــ ঊঈ═─ * تقدیم به میم جان.ش منبع: http://1379m. /
1594061

دوستت دارم جذاب من

play یه آدمه جدید اومد تو زندگیم قول داده بشه کل زندگیم یه آدم عجیب عوض کرده منو تو چشام نگاه کرد و گفت که نرو یه آدمه جدید اومد تو زندگیم رفته تو قلبمو شده زندگیم یه آدمه مثبت و خیلی مهربون بیا جونم واسه تو فقط بمون یه آدمه جذاب یه عشقه تازه من اونو میخوام بی اندازه یه عالمه عشق تو چشماشه من اونو میخوام هر جوری که باشه یه آدمه جذاب یه عشقه تازه من اونو میخوام بی اندازه یه عالمه عشق تو چشماشه من اونو میخوام هر جوری که باشه ---- من نمیرم آخه پاکه دلت تو رو ندیدن خیلی مشکله بدونه تو دیگه سخته برام با تو باشم حله مشکلام یه آدمه جذاب یه عشقه تازه من اونو میخوام بی اندازه یه عالمه عشق تو چشماشه من اونو میخوام هر جوری که باشه یه آدمه جذاب یه عشقه تازه من اونو میخوام بی اندازه یه عالمه عشق تو چشماشه من اونو میخوام هر جوری که باشه یه آدمه جذاب یه عشقه تازه من اونو میخوام بی اندازه یه عالمه عشق تو چشماشه من اونو میخوام هر جوری که باشه
124787

دلتنگ توام

دلتـنگ توام جانا هردم که روم جـایی با خود به سفر بردم یاد تو و تنـهایی رفتم که سفر شاید درمان دلم گـردد رفتن نبُود چاره وقتی که تو اینـجایی از کوی تو رفتم من تا دل بشود آرام بیهوده سفر وقتی که تو مـاوایی با یک غزل ساده از عشق تو مـیـگویم آ چه شود حاصل جزغصه و رسـوایی در حسرت دیدارت بی خوابم و بـیدارم یاد دل من هستی؟ای مظهر زیـبـایی تلخ ست همه ی عمرم از شدت دلتن یا سوی تو باز آیم؛یا اینکه تو می آیی!منبع: http://asmanbaranie. /
319514

(بدون عنوان)

اینو کنار زاینده رود گذاشتن. این یه مشکلی نداره؟ آدم اول با اسب بالدار اشتباه می کنه ولی اسبه از این اسبای بدون بال و رایجه. در عوض آدمه خودش بال داره پس چرا نمی پره و سوار اسبه شده؟ به جایی از اسبه هم بند نیست که آدم احتمال بده اسبش رو هم با خودش می پرونه. اسب می افته زمین داغون میشه. اسبه چیکاره اس؟ رسوندن آدمه به سرعت لازم برای تیک آف؟
93226

مردونگی

وقتی از دوست داشتن ی مطمئن نیستی "حق نداری"دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی ...وقتی ی رو سهم خودت نمیدونی" حق نداری"پیچ و تاب بدنش رو زیر و رو کنی ...وقتی موندنی نیستی "حق نداری"از آینده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رویا بسازی...وقتی دلت به بودنش شک داره "حق نداری""بهش ب عشقم..".وقتی همیشه دنبال یه حرفی،بحثی،سندی،بهانه ای که ترکش کنی"حق نداری "ادعای دوست داشتن کنی...وقتی به اعتماد ی تکیه گاه شدی ... "حق نداری"زمینش بزنی ...اگه همه این کارو کردی فارغ از یتت "مـــــردی..." منبع: http://tanhayebito6877. /
6348

مردونگی

وقتی از دوست داشتن ی مطمئن نیستی "حق نداری"دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی ...وقتی ی رو سهم خودت نمیدونی" حق نداری"پیچ و تاب بدنش رو زیر و رو کنی ...وقتی موندنی نیستی "حق نداری"از آینده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رویا بسازی...وقتی دلت به بودنش شک داره "حق نداری""بهش بگی عشقم..".وقتی همیشه دنبال یه حرفی،بحثی،سندی،بهانه ای که ترکش کنی"حق نداری "ادعای دوست داشتن کنی...وقتی به اعتماد ی تکیه گاه شدی ... "حق نداری"زمینش بزنی ...اگه همه این کارو کردی فارغ از یتت "مـــــردی..." منبع: http://tanhayebito6877. /
184982

بعد از تو

لوس و بی خاصیت شده بودم هی بغض می .. چشام لامصب هی پر می شد توام ول می کنی میری به دکمه پیرهنتم تیست آدمه پ .. ر میشه سرت نمیشه دست خودت نیست ولی فهمیدم چجوری میشه خوب شد باید به گند بکشیش آدم دیگه یادش نمی کنه حالا یه کمی جریحه دار میشی ولی میشه بعدش کرختی و بی حسیه همون بی تفاوتی که دنبالش بودی دیگه هر چی بشه مثه اولش نمیشه اصن می شینی یه گوشه که هر چی میخواد بشهمنبع: http://mehnevis. .. /
352391

وقتی دلم عاشقته...

چتر رو ببند...من با توام وقتی که چشمات میباره
576011

ترسناکه که ی صدای فکر آدم رو بشنوه

وقتی ی رو بیهوش میکنن، بعد به هوش اومدن چرت و پرت میگن؟ همه بیهوشی ها یا فقط بعضی هاشون؟ فقط حرفای خنده دار میزنن یا ممکنه که آدم رازهاش رو هم بگه؟ راز بزرگی وجود نداره اما بلع ه حس میکنم هیچ هم خوشش نمیاد بعضی فکرهاش رو یه وقتی بلند بگه خب! :( هر چی ویدیو میکنم می بینم همینجوریه، تایتل زده فانی چی چی، آخه برای خود اون آدمه که فانی نیست که. :||
29174

بودن و داشتن

انسان آنچنان به داشتن فرو می رود که به بودن خود غافل است. در واقع انسان به داشتن می شد به بودن نمی شد. در حالی که اصل بودن است انسان تا نباشد داشتن معنی ندارد و وقتی بودن را می فهمد تازه متوجه می شود چه چیزی داشتن آن مضر یا ثواب است. مبادا داشتنها از بودن جلوگیری کند. انسان وقتی به تعلقات دل بندد از بودن غافل و هر چه از بودن غافل باشد از شدن غافل می شود و وقتی شدن نباشد طفل باقی می ماند. پس فرق بین انسان کامل با طفل در شدن است......... ببینید چقدر طفل در دنیا داریم...منبع: http://khodshenasiii. /
22629

صدای خدا

بر بال دانش سوار میشم انگار یک دنیا صدایم شده مثل خدای آفرینش شدم مثل ستاره تو دلم روشنه وقتی میبینم که صدای خدا میرسه به ماه و اون ستاره ها وقتی میبینم که بغل ابرها مینویسم و میخونم یا الله (داداش) منبع: http://del-del. /
12800

ارامش

شاید یکی از اروم ترین ریل ترین شبا رو گذروندم،انقد سبک شدم انقد حالم خوب شده،میدونی وقتی صدات رو میشونم وقتی حرفامو گوش میکنی احساس میکنم برای خودمی،خوده خودم،کاش داشتمت همین اسم موزیکه راسی؟ منبع: http://3kamhabs. /
15334

سوالات

علت یک تنبلی طولانی مدت با وجود درک اینکه چقدر برام مضر چیه؟ واقعا چی انقدر منو تنبل کرده وقتی عملا دارم میبینم هر روز فقط با یه ساعت تلاش چقدر میتونم یاد بگیرم؟ چقدر میتونم کار انجام بدم؟ چطور وقتی با تمام پوست و استخونم دلم میخواد مفید باشم باز نمیتونم؟ چطور وقتی این همه رؤیای خوب ب ذهنم میرسه وقوی میتونم ب مدرسه ی استعداد ی ب تاثیر گذاریم در اینده ب یه عالمه رویا فکر کنم برای تحققشون تلاش نکنم؟ چطور وقتی حالم از این بی حوصلگی و وقت تلف همیشگی حالم بهم میخوره باز ادامش میدم؟ دلیلش نته؟ اگ اره پس وقتایی ک قطع چطور باز با چی وقتمو تلف میکنم؟ من مشکل جسمی دارم؟ چرا این همه به خودم ظلم میکنم؟ چرا وقتی میدونم میتونم از پسش بربیام براش تلاش نمیکنم؟ هنوز لذت تلاش و نچشیدم؟ من ک خیلی سعی خسته شدم دیگ. ولی این خستگی فوق فوقش ب یه تلاش خوب یه هفته ای منجر میشه. بعد اون دوباره تا یه ماه همون آش و همون کاسه ازم بخواین هر روز برنامه ی دقیق اون روز و بهتون بگم. دقیق دقیق دقیق. چطوره؟ منبع: http://fekr-m. /
2257244

ای جان

چشم در چشم تو و گوش به فرمان توامتو   اگر  دم بزنی   مرغ   سخندان   تواممی نویسم که نسیم از نفست می خیزدعاشق   لب زدن  و  گفتن   ای جان تواممحمودمسعودی@sadeabad
1416303

وقتی درا رو میبنده و پنجره ها رو باز...

وقتی اتاق نداری و خونه پر از آدمه میفهمی از خوبیای دسشویی و اینه که میتونی تنها توش گریه کنی و از خوبیای آلرژی اینه که ی نمیپرسه چرا چشمات قرمزه... . +وی ندوست.
107320

همه جا با توام

زهرای من : قلبم را دادم به تو که عشق منی ، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو میخواهی، با تو می آیم ، می آیم به هر جا که بروی ، با تو میروم ، میروم هر جا که بروی…. همه جا با توام ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشمنیست یادی در قلبم جز یاد تو ، نیست مهری جز مهر تو در دلمچشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت دنیای عاشقانه من استهمه جا با توام ، آنجا و اینجا در قلبم ، اینجا و آنجا در قلبت ، می تابم و و میت ، میمانم و میمانی، میدانم و میدانی که چقدر هم تو مرا دوست داری ، هم من دیوانه توام…چه خوب میفهمی در دلم چی میگذرد ، چی خوب معنا میکنی نگاهم را ، چه عاشقانه میشنوی حرفهایم راپاسخ دل گرفته ام را با عشق میدهی، وقتی دلتنگم ، خبر داری از دل تنگم ، وقتی تشنه دیدارم ، سیراب میکنی مرا عشقمهمه جا با همیم ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست راهی که بی تو رفته باشم…همه جا خاطره ، همه جا عشق ، همه جا عطر حضور تو ، جایی نیست که نباشد عطر نفسهای توهمه جا خاطره ، جایی نیست که نمانده باشد یادی از تو….تویی که جان داده ای به تنم و این یاد تو است که نفس میدهد به این تنی که روحش در وجود تو استروح عشق در وجودمان، این است روزهای زند مان ، با عشق روزمان شب میشود و با یاد هم شبهایمان را سر میکنیم…همه جا با توام ، تو اینجا همیشه در قلبمی و من آنجا باز هم به عشقت نفس میکشم…منبع: http://me-zahra. /
1223972

داستانک”من عاشق توام”_علی عبدالرضایی

ام یعنی هستم مثل am، من اما آدمی بود اسم ندار، سرصاف بود مثل o اما مثل تو در انگلیسی زندگی نمی کرد. تو آدمی بود مودار مثل to که هر چه بیشتر یک سرصاف عاشق اش می شد، بیشتر می شد عین too، اما عاشق نه من بود نه اصلن خودِ عاشق که اگر من نبود کشته می شد وسط فارسی. پس تو مهم است که وقتی می رود، خانه اب می شود. وقتی که در یک جمله زندگی می کنند از آرامش بیشتری برخوردارند، برای همین جای پلاک بر سر درِ خانه شان نوشته بودند، من عاشق توام، کاش فارسى o داشت.
200365

are you there?

- تو اینجایی؟ - ... - اینجایی. - ... - چقدر صدام می پیچه. آآآاا... هِی ـی ـی... هی..! اینجایی؟ با توام! - ... - من که می دونم اینجایی. ته قلبم مطمئنم این گرمایی که اینجا پیچیده حاصل نفس کشیدن بیش از یک نفر آدمه. تو هستی فقط نمی دونم که چرا یک کلمه هم با من حرف نمی زنی. - ... - هی! اه! خب یه چیزی بگو! - ... - صرف اینکه باشی کافی نیست ها. صرف اینکه من بدونم هستی. حداقل یکم جلوی چشمم باش تا بتونم گاهی نگاهت کنم لعنتی... - ... - تو اینجایی؟ و سالن انگار می رفت که سردتر بشود... منبع: http://dreams98. .. /
54650

لطفا زود بیا

وقتی تو نیستی من میشم بین این ادما مثل ی غریبه و تو هم همه ها گم میشم دنبال تو دنبال تو... زودتر برگرد... قرارمون ی روز بود... الان داره کم کم میشه دو روز اگه امروز هم برم نباشی چ کار کنم ... وقتی نیستی اصلا دوست ندارم بیام اونجا لطفا بیا... منبع: http://deltangiha0. /
664552

دل من در پناه توست

خانه فیروزه ای > بلند نوین: در ساحل به یاد توام در باران به یاد توام
2061223

وقتی حواست نیست*

میشناسمت.تو آدم رفتن نیستی فقط یه عادت بدی داری وقتی میگم نرو تندتر دور میشی. بلدم تو رو، برای همین سرم رو گرم میکنم به زندگی به کار تا تو آروم بشی. به بقیه نمیگم گله نمیکنم چون من می بخشمت یادم میره بدیهاتو با لبخندت اما بقیه یادشون می مونه. هر بار که خوبیم در گوشم میگن این همون آدمه؛ حواست هست! و من حواسم نیست. خیلی وقته که حواسم نیست
68916

درد دل

به نام خداوند بزرگ من می دانم که خیلی چیز ها در این دنیا هست که آنقدر زیباست و نوید دهنده که جایی برای شکایت نمی ماند اما خب هر بار که سعی از شکایت ها و گله هایم فرار کنم در دلم تپه ای ساختم از ن یتی ها و آنگاه بود که قلبم سرار غم گشت... وقتی من خ دارم با وسعتی بی انتها و ی که دنیایم برای بودن در راه او می گذرد دیگر گله و شکایت از بیگانه چرا؟ وقتی تمنایم پیش بزرگترین ها یدار دارد و وقتی که خدایم از عشق سیرابم می کند تمنای بیگانه چرا؟؟؟ مگر من آن مینو ی کوچک او نبودم؟ پس درد دیدار بیگانه چرا؟ خدا جانم یک خواهش از تو دارم... فقط اجازه نده به بهانه ی هر چیزی که اصلا برایم مهم نیست قلبم تیره گردد... من دگر تاب تنش های بسیار ندارم...منبع: http://paradise-minoo. /
85658

قرمززززز

آدمها قرار نیست نگران ما باشننگران حالمون ، دلمون ، دغدغه هامون ، سلامتی مون ، آیند ه موناما یه آدم باید باش ه نگران باشهنگران حال ه دلت ، وقتی ١ ماهه بچه ت و ندیدی نگران اشکاتنگران یه عالمه کاری که مونده و تو نمیدونی تو سرما چجوری بری سراغشوننگران غصه هاتحرفای نزده تمریضی ت که بی خیالش شدییه آدم باید باشه که همیشه نگران ه همه ی اینا باشهولی اگه اون آدمنپرسه ح و وقتی بازم بچه ت نیستحدس نزنه چند ساعت جلو ع ش گریه کردیهمه ی دنیاش شاد تو نباشهاگه انقد غریبه باشه که نتونی بگی : با هم بریم سراغ کارام ، ماشین بیاری ....اگه انقد بلدت نباشه و واسش مهم نباشی که خودش بگه : تو این سرما کجا میری از این سر شهر به اون سر شهر .... وایسا با هم بریم اگه یه وقتی ولت کرده با مریضی ت و مرگت خبر خوشش بوده...حالا حتی نپرسه : خوبی ؟؟ بهتر شدی ؟وقتی انقدرررر ترسناک باشه حریم شکنی هاش که حتی نتونی بهش بگی : " اونجور که من میخوام جواب بده کیلو چنده ؟ پرتی از قصه آقاااا"وقتی انقد دور باشه که حتی دلت بر نداره بهش بگی : " قرار گذاشتیم همه مسایل و با هم حل کنیم ، اینکه بگی نفرست ، جدای توهینش ، نقض قراره اقا ، حواست نیست بازم؟" وقتی اونی که باید باشه فقط باعث شه راه و رسم سکوت و بهتر یاد بگیریبهتره تا آ عمر دور کلمه خوشبختییه دایره قرمز پررنگ بکشی....منبع: http://suicide04. /
1745525

احساس میکنم نفس بد ترین دشمن آدمه

سلام کاش یه اپلیکیشینی بود که میشد قبل از اینکه کاری انجام بدیم خدا موافقت یا مخالفتش رو میگفت ... خودِ خُدا .. نه طبق سلیقه و میل ی کاری رو انجام بدیم .خیلی درگیر این کارم کوچکترین کاری که میخوام انجام بدم میگم شاید این کار گناهه و اشتباه .. از یه ع گذاشتن تو اینستا بگیر تا یه حرف زدن با نامحرم .. خودم خ خیلی مراعات میکنمو سخت گیرم .. مثلا یه ی داشتم خیلی مرد خوبی بود و آقا .. همش بهش فکر میکرم . میگفتم که خوش به حال خانوادش یا اینکه دست مادر و پدرش درد نکنه که همچین مردی بار آوردن ( آخه معمولا اطرافم از این جور آدما کم بود ) خیلی از جو کلاسش خوشم میومد و تعریفشو پیش همه می .. بعد یه مدت میگفتم نکنه گناه بزرگی .. یا وقتی یه پسری رو میدیم که خوش تیپ بود یا خوشگل درسته همون موقع سرمو مینداختم پایین .. ولی وقتی هنوز تو ذهنم نگاهش می سریع لعنت میفرستاد مو از خودم بدم می اومد . یا وقتی یه ذره رُژَم پر رنگ میشد یا هر چی .. سریع پاکش می .. نمیدونم چیکار باید کنم .. احساس میکنم نفس بد ترین دشمن آدمه ..
1270158

چند وقتی است که تو ... بی خبر از حال منی

چند وقتی است که تو ... بی خبر از حال منی فارغ از دغدغه ی پرسش ِ احوال منی مثل یک سایه ی موهوم نمی دانم ... نه من به دنبال توام ... یا تو به دنبال منی ؟! گله ای نیست اگر یک دفه دورم بزنی تو همان سیب نچرخیده ی اقبال منی این همه بد به دلت راه نده ، طوری نیست ...! تو مگر ، نیمه ی آشفته ی آمال منی ؟ سالها دل طلب جام جمت را می کرد ... هر نفس در هوس ِ گردش امیال منی اِی ... من با تو عوض شد به خیالم یا نه ... من همه مال توام یا تو همه مال منی زندگی در نفس توست خدا می داند ... گرچه هر روز ِ خدا ، بی خبراز حال منی ( سید مهدی نژادهاشمی )
1017737

آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه

آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه با متن و کیفیت عالی     آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه با متن و کیفیت عالی آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی ۷ باند بنام حواسم به توئه همراه با ت ت موزیک و new 7 band – havasam be toe withtext on saba- and s متن آهنگ حواسم به توئه ۷ باند تو رو میبینم و عشق منو سمتت میکشه بودنت برای من باعث آرامشهتو بخندی همه چی با خوشی حل میشه بین ما خوشبختی حرف اول میشهمن حواسم به توئه دلخوشی هام با توئه توی فکرم این روزها فکر فردام با توئهفکر آرامش تو فکر دنیای توام وقتی که حرف میزنی محو چشم های تواممحو چشم های توام …تو یه حس تازه یه شروعی واسم اومدی تا با عشق خودمو بشناسمخنده هات تصویر خوبی از هر فصله یه جهان آرامش به نگاهت وصلهمن حواسم به توئه دلخوشی هام با توئه توی فکرم این روزها فکر فردام با توئهفکر آرامش تو فکر دنیای توام وقتی که حرف میزنی محو چشم های تواممحو چشم های توام …
161522

رمان من ارباب توام با فرمت apk, epub, jar, pdf

رمان من ارباب توام با فرمت apk, epub, jar, pdf . خلاصه داستان:دختری که در خانواده ای با وضعیت مالی مناسب بزرگ شده .. هرچند که زیاد اهل و روزه نیست و انچنان با دینش آشنا نیست ولی دل پاک و صاف و ساده ای داره … همه چیز عادیه تا وقتی پدر دختر داستان ما موضوعی رو با دخترش در میون میذاره که باعث میشه… . رمان من ارباب توام منبع: http://1roman. /
1787837

پر شال توام

دست در گردن هر جاده به دنبال توام توی تقویم پی ی امسال توام از نشستن چه نصیبم شده جز بی حالی؟ پا نیامد. به امید توام و بال توام عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت عاشق شور و شر عشقم و دنبال توام غمزه داری؟چه خیالیست .به جان خواهانم اخم داری؟چه غمم ؟چون که پر شال توام من سرگشته هم از اهل سلامت بودم که یدار نگاه توام و فال توام
691388

ما بچه های آدم و آدمه

ما بچه های آدمیم بچه آدم و آدمه مشی و مشیانه باید مثل بچه آدم زندگی کنیم بچه آدم یه صفاتی داره از دروغ بدش میاد از کار سخت و بی لذت بدش میاد از کنکور بدش میاد از امتحان رانندگی خوشش میاد بچه آدم دل داره عاشق میشه فطرتا با وفاست پشت کله اش دیگه صورت نداره که رو صندلی اتوبوس یه روش به همسرش باشه و یه روش به دیگری ... اووه انقدر باید تلاش کنه کلاس بره تمرین کنه تا روون بشه بتونه مثل بلبل دروغ بگه و دروغ بشنوه بعضی وقتها بچه های آدمی رو می بینی که دیگه پیر شدن اما هنوز دست از تلاش برنمی دارن و این خیلی غم انگیزه
60781

قسمت های برگزیده از کتاب «نه تر و نه خشک»

من پیش از دیدن او تنها بودم . خج ی بودم . غمگین بودم . اما دلم مال خودم بود . می دانستم چه کنم . با دردهای خودم می ساختم . اما حالا عاشق شدم . عشق مرا گرم کرد . از تنهایی در آورد . اما غم عشق با همه ی شیرینی ، سخت جانم را آزار می دهد . اگر در هر نقطه از طبیعت عمیق شویم ، کم کم چیزهای درشت که زودتر به چشم می آیند ، محو می شوند . چیزهای تازه ای می بینیم ، دنیای کوچکمان بزرگ و بزرگ تر می شود . آفریدگار ، جهان را این گونه ساخته است . تو مرا اسیر کردی . وقتی به قصه ات گوش می دادم ، وقتی اسیر قصه ات شدم ، برایم زندان ساختی . حالا این جا زندان است . قفس است . وقتی قصه ای گفته می شود ، باد می ایستد ، گیاهان از قد کشیدن دست می کشند و پرندگان سیر جوجه هایشان را از یاد می برند . تا عاشق نشوی ، رهایی . وقتی عاشق شدی گرفتاری . تا عاشق نشدی آرزو نداری . آدم بی آرزو مرده است و وقتی آرزومند شدی ، دربندی ، اسیری . هر چیز در مخالفش زنده است . روشنی در برابر تاریکی روشن است و اگر تاریکی نباشد پس روشنایی نیستمنبع: http://gotvandpl. /
79131

حیف که وان ندارم!!

کاری بهتر از دوش گرفتن توی دنیا هست!؟ دوش بگیری بعدش بری قدم بزنی یا قدم بزنی بعدش بری دوش بگیری صبح بعد از خواب شب قبل از خواب قبل از غذا بعد از غذا اصن وقتی ادم اعصاب نداره یا وقتی خیلی شادی حتی!!! میدونم هیچ مثل من دیوونه ی دوش گرفتن نیست اما خودمم نمیدونم چرا اینجوریم!!!منبع: http://princess1990. /
9852

95-8-20

امشب خونتون بودیم و تو نبودی تبریز همایش بودنمی دونم چه همایشیساعت 1 برگشتیوقتی اومدی تو دلم ریخت مثل همون روزی که داشتیم واسه بابات آش پشت پا می پختیم!اون روز سعی اصلا بهت توجه نکنم ولی بدبختانه می تونم اعتراف کنم اون لباس ها رو فقط واسه این که تو ببینیم پوشیده بودمنمی دونم چرا نمی تونم از دلم بیرونت کنمهر موقع که می خوام به یکی دیگه فکر کنم تو میای جلو چشمم دلم راضی نمیشه ولی من اصرار می کنم که محبت یکی دیگه رو تو دلم بذارم هر موقع هم که می بینمت می بینم پووووووووووووف تمام این کارام باد هوا بود دوباره برگشتم سر خونه ی اولامروز بعد از مدت ها جنگ با دلم باز وقتی دیدمت محبت دلم به غلیان افتادوقتی صورتت رو آوردی تو نیم سانتی متری صورتم و من اجبارا سرم رو گرفتم پایین و سرخوش از حس شیرینی که زیر پوستم دویده بود شدم.وقتی داشتم خداحافظی می و یه سوال ازت پرسیدم زل زدی تو چشمام نتونستم چشمام رو از چشمات بردارم فقط امیدوارم نگاهم لوم نداده باشه. وقتی خیرت شدم فهمیدم که چقدر دوستت دارم با تمام وجودم و واقعا نمی تونم تو رو فراموش کنمچی داری که من رو این همه به خودت وابسته می کنی؟آیا تو هم همون حس رو به من داری؟وقتی اون طوری بهم زل می زنی میام و ساعت ها به خودم نگاه می کنم و لبخند از لبم کنار نمیره.چرا نگاهم می کنی؟ این حس دو طرفه است یا می خوای اذیتم کنی؟وقتی اون طوری نگاهم می کردی هیچ خواسته ای نداشتم جز این که زمان متوقف بشه و من تو، توهمون ح بمونیم، انقدر که من سیر بشم از نگاه بهت. گاهی موقع ها میگم اگه قراره من بهت نرسم خدا کنه یه طوری محبتت از دلم بیرون بره.گاهی موقع ها حس می کنم وقتی داری نگاهم می کنی با چشمات حرفات رو بهم می زنی. آیا واقعا این طوریه یا من صرفا توهم زدم؟ نمیشه یه نشونی بدی؟من دارم کم طاقت میشم دیگهمنبع: http://manmovafaqam. /
84396

شمارش مع

الهی من قربون عشقم برم که داره میاد پیشم حس خودمو خوشگل واسه شوهریم که وقتی بعد از یه مدت منو میبینه قند تو دلش آب بشه. به بابا گفتم خودم تنهایی بیام سراغت که بیایم خونه.بابا گف منم دوس دارم بیام.سر راه واسه شوهریم یه دسته گل میگیرم که وقتی میاد بهش تقدیم کنم. قربون دستای خوشگلت که دلم واسشون یه ذره شده
78490

تموم شد

تیکه های قلبمو کجا ببرم؟؟!!؟ أوج نامردی بود اقای ر. اووووج نامردی.... میدونی چ حالی شدم وقتی پیماتو با مریم جونت دیدم ؟؟؟؟ ( مریم جونم!) ب منم میگی صبا جونم !!! چ جالب...همه چیزایی ک ب اون گفتی منم تو گوشیم دارم !!! چ جالب!!!!!! قلبم...إحساسم .... تموم شد! اولش فکر حالم ازت بهم میخوره ولی وقتی دیدمت فهمیدم من همیشه بهت مریضم... تو... نامرد ترین مردی هستی ک تو زندگیم دیدم تو اوج نامردی هم حس دوست دارم و من احمق ترین دختر روی زمینم... وقتی بت گفتم دیگه دوست ندارم نتونستم بفهمم ح ت چ جوریه... البته خیلی مهم نیست.... من دیگه باورت نمیکنم ٥ آذر ٩٥منبع: http://deltangiha0. /
1025721

آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه

آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه با متن و کیفیت عالی     آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه با متن و کیفیت عالی آهنگ جدید ۷ باند حواسم به توئه آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی ۷ باند بنام حواسم به توئه همراه با ت ت موزیک و new 7 band – havasam be toe withtext on saba- and s متن آهنگ حواسم به توئه ۷ باند تو رو میبینم و عشق منو سمتت میکشه بودنت برای من باعث آرامشهتو بخندی همه چی با خوشی حل میشه بین ما خوشبختی حرف اول میشهمن حواسم به توئه دلخوشی هام با توئه توی فکرم این روزها فکر فردام با توئهفکر آرامش تو فکر دنیای توام وقتی که حرف میزنی محو چشم های تواممحو چشم های توام …تو یه حس تازه یه شروعی واسم اومدی تا با عشق خودمو بشناسمخنده هات تصویر خوبی از هر فصله یه جهان آرامش به نگاهت وصلهمن حواسم به توئه دلخوشی هام با توئه توی فکرم این روزها فکر فردام با توئهفکر آرامش تو فکر دنیای توام وقتی که حرف میزنی محو چشم های تواممحو چشم های توام … ۷ باند حواسم به توئه
1529580

دقت کردین ؟

دقت کردین ؟ بهترین جا برای خواب، خونه ی خود آدمه راحت ترین تو ، تو خونه ی خود آدمه راحتترین لباس، لباس خود آدمه خوش فرمون ترین ماشین، ماشین خود آدمه بهترین جزوه ،جزوه ی خود آدمه تمیزترین دست، دست خود آدمه بامزه ترین بچه، بچه ی خود آدمه ولی نمیدونم چرا بهترین شوهَر، شوهر مردمه! واقعا چرا؟؟ hamid_masouminejad  
337819

آهنگ همیشگی من فاتح نورایی

آهنگ همیشگی من فاتح نورایی   آهنگ همیشگی من فاتح نورایی آهنگ همیشگی من فاتح نورایی امشب آهنگی دیگر برای شما عزیزان صبا موزیکی ،  آهنگ جدید فاتح نورایی به نام همیشگی من همراه با ت ت و کیفیت بی نظیر در ادامه مطلب.. new “hamishegi e man” of fateh nooraee whit s on saba- متن آهنگ همیشگی من از فاتح نورایی با هر چی خوب و بد با هر چی که گذشتهمدیگه رو میخوایم برای زندگیاین بهترین حسه وقتی که میپرسمعشقت کیه میگی همون همیشگیبا هر چی خوب و بد با هر چی که گذشتهمدیگه رو میخوایم برای زندگیاین بهترین حسه وقتی که میپرسمعشقت کیه میگی همون همیشگیهمیشگیه من آی زندگیه مندیوونه ی توام تا آ ین نفسبا هرچی بود و هستدیوونه ی توامهمیشگیه من آی زندگیه مندیوونه ی توام تا آ ین نفسبا هرچی بود و هستدیوونه ی توامتو این زمونه ای که عشق بازیهآدما عاشقن برای چند ساعتمنو تو پای هم همیشه وایستادیماین بهترین حالو تو بدترین ح همیشگیه من آی زندگیه مندیوونه ی توام تا آ ین نفسبا هرچی بود و هستدیوونه ی توام همیشگی من فاتح نورایی منبع : آهنگ همیشگی من فاتح نورایی  
1529588

دقت کردین ؟

دقت کردین ؟ بهترین جا برای خواب، خونه ی خود آدمه راحت ترین تو ، تو خونه ی خود آدمه راحتترین لباس، لباس خود آدمه خوش فرمون ترین ماشین، ماشین خود آدمه بهترین جزوه ،جزوه ی خود آدمه تمیزترین دست، دست خود آدمه بامزه ترین بچه، بچه ی خود آدمه ولی نمیدونم چرا بهترین شوهَر، شوهر مردمه! واقعا چرا؟؟ hamid_masouminejad  
1236563

با توام ای رفته از دست

با توام ای رفته از دستهر کجا باشم غمت هستکاش روز رفتن توگریه چشم م را نمیبست
86675

ساعت سازان بنشینید،زمان را بی هویت کنید

زمان که میدهی تغییر غافلگیرت میکند.تا به خودت بیایی دیگر چای ات هم سرد شده.صبر ، تمرین سختی بود. وقتی بگذاری ی با خودش کنار بیاید ،بدان میخواهد ترا کنار بگذارد. وقتی بگذاری ی با خودش خلوت کند ،دیگری جای تو در خلوتش می اساید .من اثبات میکنم ،صبر آن هم به اجبار ،و سکوت آن هم به اختیار ،زجر آور ترین شکنجه تاریخ است .منبع: http://pegahsaatsaz. /

سگون وقتی پیش توام یه آدمه دیگم وقتی تو با منی من تو