طراقی کرد


466520

فاطمیه_شور بسیار زیبا_کربلایی مجید طراقی

کربلایی مجید طراقی با چایی روضه های تو خوب شدم...قرآن منی مسلمان شدم...هیات شاهزاده قاسم ابن الحسن کرجفاطمیه_شور بسیار زیبا_کربلایی مجید طراقی فاطمیه_لینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p |
122309

علیکانلو

روستای طراقی کرد که نام اصلی آن علیکانلومیباشد در ۱۴کیلومتری بجنوردواقع شده است واهالی این روستا مردمانی خیلی مهربان پر تلاش دارد . روستای طراقی یا علیکانلوخیلی قدمت دارد جای با صفا وسر است ومسیری که از بجنورد تا روستای علیکانلو است ملقب است به کمر بند بجنورد منبع: http://rrtzrt. /
31

علیکانلو

روستای طراقی کرد که نام اصلی آن علیکانلومیباشد در ۱۴کیلومتری بجنوردواقع شده است واهالی این روستا مردمانی خیلی مهربان پر تلاش دارد . روستای طراقی یا علیکانلوخیلی قدمت دارد جای با صفا وسر سبز است ومسیری که از بجنورد تا روستای علیکانلو است ملقب است به کمر بند سبز بجنورد منبع: http://rrtzrt. /
295847

شور و پیشواز فاطمیون با نوای کربلایی مجید طراقی

کربلایی مجید طراقی فاطمیه نزدیکه...شور؛کی میتونه مادر بشه...اجرا توسط کربلایی مجید طراقیهیات هفتگی شاهزاده قاسم ابن الحسن کرج ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ شور و پیشلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p |
1050783

نمرات میان ترم کارآفرینی

آئینه الهام  غ اسدی زهرا  2 اشتاد لیلا غ  امیدی گشتی سعید  1 آبادی مژگان غ  کیانی مهابادی شاهزاده  5 بختیاری زهرا غ  بشیری حسام غ  بیات هوشنگ  5 پشنگ درگاهی مصطفی غ  پیری زاده مهدی  4 تقدمی سر فاطمه السادات  5 حاجی غلامعلی پارسا غ  خوش روش جواد غ  دهقانی طراقی مریم غ  سعادتی زهرا  4.5 شکری مائین بلاغ بهاره غ  شیری ملاحاجیلوئی ساناز غ  صمدبین محمدمهدی غ  طاهری مصطفی غ  عبادی شیما غ  عباسیان محمد غ  عضدی ابراهیم غ  عندلی مصطفی  4.5 فراری بخش کوثر  3.5 فردین پور حمیدرضا  1 فریادیان اسماء غ  کشاورز مهناز غ  کیهانی فرد ایرج 5  گل محمدی نسرین  5 گلیج فاطمه غ  مایلی ستار غ  محمدپور علیرضا غ  مختاری قهی مرضیه غ  مرادی عباس آباد مهرناز  4 موحد پور ملیکه غ  نظری مهسا غ  نوری نسب عسکرآبادی غ  یکتاش رسول  2 یوسف وند محمد غ     
1050782

نمرات میان ترم اخلاق حرفه ای

اسدی زهرا  3.5 اصغری اکین آباد الهه  غ پور امین  0.5 انصاری امین جان الهام  4.5 بختیاری زهرا غ  بختیاری مسعود  3 بقائی طوسی الیکا غ  بیات هوشنگ  4 پیری زاده مهدی  1.5 حاجی غلامعلی پارسا غ  حسن پور مسعود  0.5 حسینی فر زهرا  4 خان محمدی حمیدرضا غ  خدایاری آزیتا  4.5 دباغیان علیرضا  5 دریانورد سهند غ  دهقانی طراقی مریم غ  زیبا میلاد غ  سلمانیان پوریا  2.5 شهریاری فرد محمدحسین غ  طاهری زهرا  3.5 عبادی شیما غ  عندلی مصطفی  3.5 غظنفری حسین  4 فردقاسمی فرهاد غ  قادری جانبهان حسین  2 قاسمی مسعود  0.5 قبادپور قورد آزیتا  4 قربان دوست فوشازدهی محسن غ  قنبری غریبه دشتی مریم  1.5 کریمی لیلا غ  کشاورز مهناز غ  کظیمی آغمیونی محمدحسن غ  گل محمدی نسرین  5 محمدزاده مهین حنانه غ  معدن دار محسن  2.5 میرزا آقائی چالکرائی محمد غ  میرعلیزاده ازگمی سیدرضا غ  نوری نسب عسکرآبادی غ  یاری شبنم غ 
1282460

نمرات درس اخلاق حرفه ای

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا ۴ داد یکشنبه  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. 17 اسدی زهرا حذف اصغری اکین آباد الهه 19.5 پور امین 20 انصاری امین جان الهام 18 بختیاری مسعود 14 بختیاری زهرا 14 بقائی طوسی الیکا 20 بیات هوشنگ 17 پیری زاده مهدی حذف حاجی غلامعلی پارسا حذف حسن پور مسعود 20 حسینی فر زهرا 10 خان محمدی حمیدرضا 20 خدایاری آزیتا 19.5 دباغیان علیرضا 11 دریانورد گورابجیری سهند حذف دهقانی طراقی مریم 12.5 زیبا میلاد 15 سلمانیان پوریا حذف شهریاری فرد محمدحسین 12.5 طاهری زهرا 15 عبادی شیما 19 عندلی مصطفی 20 غظنفری حسین 10 فردقاسمی فرهاد 13 قادری جانبهان حسین 10 قاسمی مسعود 20 قبادپور قورد آزیتا 11 قربان دوست فوشازدهی محسن 20 قنبری غریبه دشتی مریم 14 کریمی لیلا 14 کشاورز مهناز حذف کظیمی آغمیونی محمدحسن 18.5 گل محمدی نسرین 16 محمدزاده مهین حنانه 10 معدن دار محسن حذف میرزا آقائی چالکرائی محمد 14 میرعلیزاده ازگمی سیدرضا حذف نوری نسب عسکرآبادی حذف یاری شبنم
1269479

نمرات درس اخلاق حرفه ای

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا ۴ داد یکشنبه  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. 17 اسدی زهرا حذف اصغری اکین آباد الهه 19.5 پور امین 20 انصاری امین جان الهام 18 بختیاری مسعود 14 بختیاری زهرا 14 بقائی طوسی الیکا 20 بیات هوشنگ 15 پیری زاده مهدی حذف حاجی غلامعلی پارسا حذف حسن پور مسعود 20 حسینی فر زهرا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. خان محمدی حمیدرضا 20 خدایاری آزیتا 19.5 دباغیان علیرضا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. دریانورد گورابجیری سهند حذف دهقانی طراقی مریم 12.5 زیبا میلاد 15 سلمانیان پوریا حذف شهریاری فرد محمدحسین 12.5 طاهری زهرا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. عبادی شیما 19 عندلی مصطفی 20 غظنفری حسین 10 فردقاسمی فرهاد 13 قادری جانبهان حسین وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. قاسمی مسعود 20 قبادپور قورد آزیتا 11 قربان دوست فوشازدهی محسن 20 قنبری غریبه دشتی مریم وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. کریمی لیلا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. کشاورز مهناز حذف کظیمی آغمیونی محمدحسن 18.5 گل محمدی نسرین وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. محمدزاده مهین حنانه وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. معدن دار محسن حذف میرزا آقائی چالکرائی محمد وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. میرعلیزاده ازگمی سیدرضا حذف نوری نسب عسکرآبادی حذف یاری شبنم
1282458

نمرات درس کارآفرینی

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 6 داد  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. آئینه الهام 20  اسدی زهرا   15 اشتاد لیلا  16 امیدی گشتی سعید  11 آبادی مژگان غ کیانی مهابادی شاهزاده  17 بختیاری زهرا  15 بشیری حسام 9 بیات هوشنگ  20 پشنگ درگاهی مصطفی  غ پیری زاده مهدی 19  تقدمی سر فاطمه السادات  20 حاجی غلامعلی پارسا  غ خوش روش جواد 15 دهقانی طراقی مریم  غ سعادتی زهرا 17.5  شکری مائین بلاغ بهاره  غ شیری ملاحاجیلوئی ساناز 16 صمدبین محمدمهدی  14 طاهری مصطفی 14 عبادی شیما  14 عباسیان محمد  20 عضدی ابراهیم  غ عندلی مصطفی 17  فراری بخش کوثر  19 فردین پور حمیدرضا  19 فریادیان اسماء  غ کشاورز مهناز  17 کیهانی فرد ایرج  20 گل محمدی نسرین  20 گلیج فاطمه  16 مایلی ستار  8.5 محمدپور علیرضا  17 مختاری قهی مرضیه   16 مرادی عباس آباد مهرناز  20 موحد پور ملیکه  غ نظری مهسا  غ نوری نسب عسکرآبادی  غ یکتاش رسول 20  فضلی خانی  18 خدا دوست   13 یوسف وند محمد  20     علی مقدم 17.5    
1268261

نمرات درس اخلاق حرفه ای

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 3 داد یکشنبه شنبه ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. 17 اسدی زهرا حذف اصغری اکین آباد الهه 19.5 پور امین 20 انصاری امین جان الهام 18 بختیاری مسعود 14 بختیاری زهرا 14 بقائی طوسی الیکا 20 بیات هوشنگ 15 پیری زاده مهدی حذف حاجی غلامعلی پارسا حذف حسن پور مسعود 20 حسینی فر زهرا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. خان محمدی حمیدرضا 20 خدایاری آزیتا 19.5 دباغیان علیرضا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. دریانورد گورابجیری سهند حذف دهقانی طراقی مریم 12.5 زیبا میلاد 15 سلمانیان پوریا حذف شهریاری فرد محمدحسین 12.5 طاهری زهرا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. عبادی شیما 19 عندلی مصطفی 20 غظنفری حسین 10 فردقاسمی فرهاد 13 قادری جانبهان حسین وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. قاسمی مسعود 20 قبادپور قورد آزیتا 11 قربان دوست فوشازدهی محسن 20 قنبری غریبه دشتی مریم وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. کریمی لیلا وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. کشاورز مهناز حذف کظیمی آغمیونی محمدحسن 18.5 گل محمدی نسرین وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. محمدزاده مهین حنانه وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. معدن دار محسن حذف میرزا آقائی چالکرائی محمد وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل اطلاع دهید. میرعلیزاده ازگمی سیدرضا حذف نوری نسب عسکرآبادی حذف یاری شبنم
1274412

نمرات درس کارآفرینی

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 6 داد  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. آئینه الهام 20  اسدی زهرا   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید اشتاد لیلا  16 امیدی گشتی سعید   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید آبادی مژگان   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید کیانی مهابادی شاهزاده  17 بختیاری زهرا  15 بشیری حسام   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید بیات هوشنگ  20 پشنگ درگاهی مصطفی  غ پیری زاده مهدی 19  تقدمی سر فاطمه السادات  20 حاجی غلامعلی پارسا  غ خوش روش جواد 14  دهقانی طراقی مریم  غ سعادتی زهرا 17.5  شکری مائین بلاغ بهاره  غ شیری ملاحاجیلوئی ساناز   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید صمدبین محمدمهدی  14 طاهری مصطفی   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید عبادی شیما   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید عباسیان محمد  20 عضدی ابراهیم  غ عندلی مصطفی 17  فراری بخش کوثر  19 فردین پور حمیدرضا  19 فریادیان اسماء  غ کشاورز مهناز   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید کیهانی فرد ایرج  20 گل محمدی نسرین  20 گلیج فاطمه  16 مایلی ستار  8.5 محمدپور علیرضا  17 مختاری قهی مرضیه   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید مرادی عباس آباد مهرناز  20 موحد پور ملیکه  غ نظری مهسا   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید نوری نسب عسکرآبادی  غ یکتاش رسول 20  فضلی خانی   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید خدا دوست   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید یوسف وند محمد   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید     علی مقدم 17.5    
1274131

نمرات درس کارآفرینی

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 6 داد  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. آئینه الهام 20  اسدی زهرا   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید اشتاد لیلا  16 امیدی گشتی سعید   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید آبادی مژگان   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید کیانی مهابادی شاهزاده  17 بختیاری زهرا  15 بشیری حسام   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید بیات هوشنگ  20 پشنگ درگاهی مصطفی  غ پیری زاده مهدی 19  تقدمی سر فاطمه السادات  20 حاجی غلامعلی پارسا  غ خوش روش جواد 14  دهقانی طراقی مریم  غ سعادتی زهرا 17.5  شکری مائین بلاغ بهاره  غ شیری ملاحاجیلوئی ساناز   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید صمدبین محمدمهدی  14 طاهری مصطفی   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید عبادی شیما   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید عباسیان محمد  20 عضدی ابراهیم  غ عندلی مصطفی 17  فراری بخش کوثر  19 فردین پور حمیدرضا  19 فریادیان اسماء  غ کشاورز مهناز   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید کیهانی فرد ایرج  20 گل محمدی نسرین   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید گلیج فاطمه  16 مایلی ستار  8.5 محمدپور علیرضا  17 مختاری قهی مرضیه   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید مرادی عباس آباد مهرناز  20 موحد پور ملیکه  غ نظری مهسا   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید نوری نسب عسکرآبادی  غ یکتاش رسول 20  فضلی خانی   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید خدا دوست   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید یوسف وند محمد   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید     علی مقدم 17.5    
479409

زبان تاتی

  آموزش زبان تاتی (۱) یادگیری زبان تاتی   در این پست تعدادی از واژگان ساده تاتی برای آشنایی شما با این زبان قرار می گیرد. برای درک درست از نحوه تلفظ واژگان از الفبای لاتین استفاده شده است (نگاه کنید به پست قبلی). دیوانه = tur تور صورت = dim دیم داماد = zâmâ زاما پایین = jir جیر فریاد = harây هرای / qayya قیه گرگ = varg ورگ برگ = valg ولگ بینی = vini بینی بزرگ = pilla پیله خوب = xâr خار / xojir خُجیر سفید = isbi ایسبی تلخ = tal تل عدس = marju مرجو باد = vâ وا خانه = kiya کیه دست = bâl بال سگ = asba اسبه سوزن = darzen درزن عقب = pasâ پسا گریه = bərma برمه   آموزش زبان تاتی (۲) یادگیری زبان تاتی   برای یادگیری زبان تاتی فراگیری قواعد دستوری این زبان بسیار اهمیت دارد، زیرا دستور زبان تاتی در بسیاری از موارد با فارسی تفاوت داشته و با دیگر زبان های شمال غربی مشترک است. برای شروع به سه مورد از مهمترین قواعد دستوری زبان تاتی اشاره می شود. نشانه جمع در زبان تاتی -ân- است: گرگ‌ ها = vargân ورگان تات‌ ها = tâtân تاتان با اسم هایی مختوم با مصوت -y]ân]- می آید: سگ ها = asbayân اسبه‌یان دامادها = zâmâyân زامایان   در زبان تاتی برخلاف فارسی، همیشه صفت پیش از موصوف می آید: زن خوب = xojira zenak خُجیر زنک درخت بزرگ = pilla dâr پیله دار   در زبان تاتی برخلاف فارسی، همیشه مضاف الیه پیش از مضاف می آید و ره مضاف به صورت یای اشباع شده در آ مضاف الیه می آید: بینی مادر = mâri vini ماری وینی صورت پدر = piyari dim پیَری دیم گویش تاتی tati dialect گویش‌های زبان تاتی ایران از دسته زبان‌های ایرانی شاخه شمال باختری هستند. گویش‌های این زبان روزگاری از آذربایجان تا شمال اسان گسترده بود ولی امروزه با ترک‌زبان و فارسی‌زبان شدن بخشی از شمال‌ باختری ایران تنها جزیره‌هایی از گویش‌های تاتی در منطقه به جا مانده ‌است. بزرگ‌ترین این جزیره‌ها در جنوب استان مرکزی و استان قزوین، استان البرز یعنی شهرستان‌های زرندیه و تا تان و بوئین‌زهرا و شهر اشتهارد و شهرستان طالقان و شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان دیده می‌شوند. همچنین زبان تاتی در فهرست میراث ناملموس آثار ملی ایران از استان آذربایجان شرقی نیز ثبت شده است. این زبان در روستای کرینگان ورزقان سخن گفته می‌شود. هر چند که سخنوران کنونی، همگی، زبان خود را تاتی می‌خوانند (همانند نیما یوشیج در مقدمه اشعار روجا با عنوان – می اتا گپ - می نویسد که: من شاعر زبان تاتی هستم.) اما پژوهشگرانی نیز می‌کوشند تا در راستای اه پژوهش خویش نام هائی دیگر بر آن بنهند. بیش تر ایشان نام تات و تاتی را نام بومی ندانسته و در پی نامی بومی بر این زبان اند. اما احسان یارشاطر از ایرانشناسان و بنیان‌گذار بنیاد ایرانیکا در رساله خود، درباره زبان تاتی، که با راهنمایی و ر هنینگ نوشته است، نام صحیح این زبان را تاتی میداند. وی اشاره می‌کند که زبان مردم آذربایجان نه ترکی بلکه زبان تاتی بوده است. نام‌های پیشنهادی در میان غیر بومیان این گونه است: البرزی: گروهی از پژوهش گران این دسته زبانی را بر پایه پراکنش جغرافیائی سخنوران موجود زبان البرزی می‌خوانند که برگرفته از نام رشته کوه البرز است. اشتهاردی: عده‌ای براین باورند به دلیل اینکه این شهر خاستگاه زبان تاتی بوده و اولین تاتی زبان‌ها دران می زیسته‌اند وبه دلیل اینکه گویش اشتهاردی تاتی دست نخورده ترین نوع این زبان است این زبان را اشتهاردی می‌نامند رودباری: شماری از پژوهشگران بر پایه تراکم جغرافیائی سخنوران کنونی حول شهرستان رودبار و رودبار الموت و نیز برای تاکید بر پیوستگی جغرافیایی - زبانی با زبان تالشی آن را زبان رودباری می‌خوانند. آذری: شماری از پژوهشگران بر پایه شواهد تاریخی حضور جغرافیائی سخنوران در آذربایجان (ماد آتروپاتگان) آن زبان آذری می‌نامند. دیلمی: شماری بر این پندارند که سرزمینی که آن را دیلمستان می‌خوانند (به معنی جغرافیای تاریخی قوم دیلم) به این زبان گپ می زده‌اند. درباره گویش تاتی تاکنون پژوهشی مستقلی به عمل نیامده است اما با وجود این در بررسی تحقیقات بسیاری از پژوهشگران درباره گویشها ، زبانها و فرهنگها می توان به اطلاعات جالب و ارزشمندی درباره این گویش و تاریخ و ساخت آن دست  یافت که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد . عبدلی (۱۳۶۹ ) به نقل از شادروان ملک الشعرای بهار می نویسد : تات به معنی تازیک و تاجیک ، یعنی فارسی زبانان ... .  ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی تاجیک یا تاژیک می گفتند چنانکه یونانیان بربر و اعراب عجمی گویند .  این لفظ در زبان دری تازی تلفظ شد و رفته رفته خاص اعراب گردید . ولی در توارن ماواء النهر لهجه قدیم باقی و به اجانب تاجیک می گفتند ... .  بعد از اختلاط ترکان آل تایی به فارسی زبانان آن سامان ، لفظ تاجیک به همان معنی داخل زبان ترکی شد و فارسی زبانان را تاجیک خواندند و این کلمه بر فارسی ها اطلاق شد و تاجیک گفته شد . وی همچنین در کتاب « فرهنگ تطبیقی تاتی و تالشی » (۱۳۸۰ ) ضمن معرفی پیشینه این دو گویش و سیر تحول تاریخی آنها به مقایسه برخی از واژه های این دو گویش و واژه های زبان پهلوی و فارسی می پردازد و سپس فرهنگ نسبتاً جامعی از واژگان این دو گویش را به ترتیب الفبایی ارائه می دهد . وی در این کتاب ، واژه هایی از دو لهجه تاتی و تالشی ارائه داده و به ارتباط این دو لهجه اشاره کرده است و اطلاعات زیادی درباره ساختمان آوایی و دستوری این دو لهجه ارائه می دهد. تاتی یکی از کهن‌ترین زبان‌های ایرانی است که از دیدگاه زبان‌شناسی، ارزش ویژه‌ای دارد. بیشترین آمار جمعیتی تات‌های ایران متعلق به شهر کهن اشتهارد و دو شهرستان کهن تا تان و بوئین‌زهرا در قزوین می‌باشد. تاکنون هیچ آمار رسمی در مورد تات‌های این مناطق ارائه نشده‌است. تات‌های این منطقه که به تات‌های جنوب شهرت یافته‌اند، در ا و روستاهای زیر زندگی می‌کنند:اشتهارد و روستاها و دهستانهای اطراف (پسوند اوا در زبان تاتی همان آباد است): شامل مرادتپه، صحت آباد، جعفرآباد، قزل حصار، رحمانیه، مهدی‌آباد، فرد آباد، مختارآباد، عبدالله آباد، کوشک اوا، مروت اوا، پلنگ اوا، اوپشته، گنگ، جارو، نکوجار، قرقرک و بوجعفر. در دامنه جنوبی رشته کوه البرز از رودبار الموت، رودبار شهرستان، شهرستان طالقان، زیاران، شهرستان رودبار زیتون، رودبار قصران، بومی‌های شمال تهران شامل بومی‌های قدیمی تجریش و شمیران و لواسان کوچک و بزرگ و روستاهای آن تا اکثر روستاهای شهرستان دماوند مانند کیلان تات زبان هستند. (بعضی روستاهای شهرستان دماوند مهاجر نشین و کرد یا ترک زبانند (مانند روستای حصار) یا سربندان که کردزبانند.(کیلان - کلون) در شهرستان تا تان، شهر تا تان و در بخش اسفرورین، شهر اسفرورین و روستای قرقسین، تات زبان‌اند.در شهرستان بوئین زهرا، ای شال، دانسفهان و روستاهای خیارج، خوزنین، وزان، ابراهیم‌آباد و سگزآباد و … تات زبان هستند.زبان تاتی زبان ویژه منطقه تا تان قزوین، بوئین زهرا و آبادی‌های پراکنده در آذربایجان شرقی و اردبیل، از زبان‌های در معرض خطر به شمار می‌آید. در اطراف قزوین نیز روستاهایی نظیر اردبیلک، رزجرد، الولک، حصار وان و... تات زبان اند. تاتهای خلخال(کلور)، جیرنده، طارم، عنبران، میناباد، میرزانق، کلش، سروآباد، پیله‌زیر، پیله‌رود، جید، لرد، شاهرود، تولش، عنبران علیا، لنکران، ماسالی جمهوری آذربایجان و کجل. به طور کلی زنجیره مناطق تات‌نشین از شهر تا تان شروع شده و به سمت جنوب و جنوب شرقی ادامه می‌یابد و در نهایت در شهرستان بوئین زهرا به روستای تاریخی سگزآباد پایان می‌یابد. در استان مرکزی (منطقه وفس) نیز روستاهای وفس، چهرقان، گورچان و فرک به زبان تاتی صحبت می‌نمایند. این روستاها به فاصله ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتری شهر اراک و در شمالی‌ترین نقطه استان مرکزی واقع شده‌اند. مناطق کوهستانی و خوش آب و هوا و شغل مردم روستاها کشاورزی، باغداری و دامداری است که به دلیل مواجه شدن با کمبود آب و عدم توجه مسئولین به نیاز مردم و نیروهای انسانی جوان، به شدت روستاها خالی از سکنه می‌شوند و در ای مانند تهران، قم، اراک، کرج و... س ت می‌نمایند. همچنین در لهجه اراکی قدیم واژه‌های تاتی مثل چنه (چرا) برار (برادر) خوسبیدن (خو دن) ملوچ (گنجشک) گل (آویزان) بوویه (پدر) و ... بسیار دیده می‌شود. مهم‌ترین و دستنخورده‌ترین گویش تاتی، گویش اشتهاردی است که در استان تهران قرار دارد طبق کتاب تات نشین‌های بلوک زهرا نوشته جلال آل احمد این گویش شاید خالص‌ترین گویش زبان تاتی باشد چون منطقه اشتهارد که در سر راه کرج به بویین زهرا در ۸۰ کیلومتری کرج و ۲۵ کیلومتری بویین زهرا قرار دارد به علت خشکی و کمی آب از دستبرد کوچنشین‌های ترک در امان بوده و مردم آن همچنان زبان قدیم خود را حفظ کرده‌اند. گویش اشتهاردی حتی به‌عنوان یکی از گویش‌های زبان تاتی معرفی شده‌است که دارای شخصیتی منحصربه‌فرد است.   اگر جستاری صحیح انجام دهیم می‌بینیم که منطقه تات نشین‌ها به شکل ماه بوده و از اشتهارد شروع شده و به شمال ایران ختم شده و در آنجا مردم چون از ان سر در نمی‌آوردند ان را پشت کوهی دانسته. البته به علت اینکه مردم با این زبان آشنا نبوده و شاید آن را تمس نیز کرده به همین دلیل که این زبان در حال نابودی می‌باشد. زبانی که آن را به مادهای ایران نسبت داده ولی به قدری کلمات خارجی در آن وارده شده که حالا کم‌کم دارد به گویش و لهجه تبدیل می‌شود. لازم به توضیح است که هر یک از ای تات نشین گویش مخصوص خود را دارند. در حدود ۴ روستا به نام‌های سیاه‌رود، گندم‌آباد، قوهیجان و نوکیان نیز به زبان تاتی صحبت می‌شود که این روستاها در طارم علیا-بعد از درام واقع شده‌اند. زبان تاتی در این روستاها خیلی کم دستخوش تغییرات گردیده و می‌شود گفت که از زبان‌های تاتی دیگر مناطق کشور غلیظ تر است. در جنوب بجنورد در جلگه شوقان و در شهرستان ج ، شهر سنخواست و روستاهای قدیمی مثل طبر، کرف، اشا و اندقان تاتی حرف می‌زنند. در این مناطق، لهجه تاتی، زبان اصلی مردم است و در برخی روستاها، تات‌ها همراه با سایر اقوام و به ویژه با کردها زندگی می‌کنند. تات‌های ن بجنورد شامل طوایف گیفانی، گلیانی، گرمه‌ای، ج ی، رازی، سنخواستی، اشاهی، جربتی، کرفی، طبری، فیروزه‌ای، آ ی (پارتی)، اردغانی، بیدوازی، روئینی، مشهد طراقی و برخی طوایف خاوری است. برخی همچون ملک الشعرای بهار بر این عقیده‌اند که اصطلاح تات در شمال اسان برگرفته و تغییر یافته اصطلاح «تازیک» یا «تاجیک» است که پس از حمله اعراب به شمال اسان ابتدا از سوی ایرانیان به اعراب و سپس از سوی اقوام ترک به فارس زبانان اطلاق شده است.          

طراقی کرد