طراقی کرد


466520

فاطمیه_شور بسیار زیبا_کربلایی مجید طراقی

کربلایی مجید طراقی با چایی روضه های تو خوب شدم...قرآن منی مسلمان شدم...هیات شاهزاده قاسم ابن الحسن کرجفاطمیه_شور بسیار زیبا_کربلایی مجید طراقی فاطمیه_لینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p |
1050782

نمرات میان ترم اخلاق حرفه ای

اسدی زهرا  3.5 اصغری اکین آباد الهه  غ پور امین  0.5 انصاری امین جان الهام  4.5 بختیاری زهرا غ  بختیاری مسعود  3 بقائی طوسی الیکا غ  بیات هوشنگ  4 پیری زاده مهدی  1.5 حاجی غلامعلی پارسا غ  حسن پور مسعود  0.5 حسینی فر زهرا  4 خان محمدی حمیدرضا غ  خدایاری آزیتا  4.5 دباغیان علیرضا  5 دریانورد سهند غ  دهقانی طراقی مریم غ  زیبا میلاد غ  سلمانیان پوریا  2.5 شهریاری فرد محمدحسین غ  طاهری زهرا  3.5 عبادی شیما غ  عندلی مصطفی  3.5 غظنفری حسین  4 فردقاسمی فرهاد غ  قادری جانبهان حسین  2 قاسمی مسعود  0.5 قبادپور قورد آزیتا  4 قربان دوست فوشازدهی محسن غ  قنبری غریبه دشتی مریم  1.5 کریمی لیلا غ  کشاورز مهناز غ  کظیمی آغمیونی محمدحسن غ  گل محمدی نسرین  5 محمدزاده مهین حنانه غ  معدن دار محسن  2.5 میرزا آقائی چالکرائی محمد غ  میرعلیزاده ازگمی سیدرضا غ  نوری نسب عسکرآبادی غ  یاری شبنم غ 
1282460

نمرات درس اخلاق حرفه ای

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا ۴ داد یکشنبه  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. 17 اسدی زهرا حذف اصغری اکین آباد الهه 19.5 پور امین 20 انصاری امین جان الهام 18 بختیاری مسعود 14 بختیاری زهرا 14 بقائی طوسی الیکا 20 بیات هوشنگ 17 پیری زاده مهدی حذف حاجی غلامعلی پارسا حذف حسن پور مسعود 20 حسینی فر زهرا 10 خان محمدی حمیدرضا 20 خدایاری آزیتا 19.5 دباغیان علیرضا 11 دریانورد گورابجیری سهند حذف دهقانی طراقی مریم 12.5 زیبا میلاد 15 سلمانیان پوریا حذف شهریاری فرد محمدحسین 12.5 طاهری زهرا 15 عبادی شیما 19 عندلی مصطفی 20 غظنفری حسین 10 فردقاسمی فرهاد 13 قادری جانبهان حسین 10 قاسمی مسعود 20 قبادپور قورد آزیتا 11 قربان دوست فوشازدهی محسن 20 قنبری غریبه دشتی مریم 14 کریمی لیلا 14 کشاورز مهناز حذف کظیمی آغمیونی محمدحسن 18.5 گل محمدی نسرین 16 محمدزاده مهین حنانه 10 معدن دار محسن حذف میرزا آقائی چالکرائی محمد 14 میرعلیزاده ازگمی سیدرضا حذف نوری نسب عسکرآبادی حذف یاری شبنم
1282458

نمرات درس کارآفرینی

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 6 داد  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. آئینه الهام 20  اسدی زهرا   15 اشتاد لیلا  16 امیدی گشتی سعید  11 آبادی مژگان غ کیانی مهابادی شاهزاده  17 بختیاری زهرا  15 بشیری حسام 9 بیات هوشنگ  20 پشنگ درگاهی مصطفی  غ پیری زاده مهدی 19  تقدمی سر فاطمه السادات  20 حاجی غلامعلی پارسا  غ خوش روش جواد 15 دهقانی طراقی مریم  غ سعادتی زهرا 17.5  شکری مائین بلاغ بهاره  غ شیری ملاحاجیلوئی ساناز 16 صمدبین محمدمهدی  14 طاهری مصطفی 14 عبادی شیما  14 عباسیان محمد  20 عضدی ابراهیم  غ عندلی مصطفی 17  فراری بخش کوثر  19 فردین پور حمیدرضا  19 فریادیان اسماء  غ کشاورز مهناز  17 کیهانی فرد ایرج  20 گل محمدی نسرین  20 گلیج فاطمه  16 مایلی ستار  8.5 محمدپور علیرضا  17 مختاری قهی مرضیه   16 مرادی عباس آباد مهرناز  20 موحد پور ملیکه  غ نظری مهسا  غ نوری نسب عسکرآبادی  غ یکتاش رسول 20  فضلی خانی  18 خدا دوست   13 یوسف وند محمد  20     علی مقدم 17.5    
1274412

نمرات درس کارآفرینی

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 6 داد  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند[email protected] gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید. آئینه الهام 20  اسدی زهرا   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید اشتاد لیلا  16 امیدی گشتی سعید   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید آبادی مژگان   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید کیانی مهابادی شاهزاده  17 بختیاری زهرا  15 بشیری حسام   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید بیات هوشنگ  20 پشنگ درگاهی مصطفی  غ پیری زاده مهدی 19  تقدمی سر فاطمه السادات  20 حاجی غلامعلی پارسا  غ خوش روش جواد 14  دهقانی طراقی مریم  غ سعادتی زهرا 17.5  شکری مائین بلاغ بهاره  غ شیری ملاحاجیلوئی ساناز   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید صمدبین محمدمهدی  14 طاهری مصطفی   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید عبادی شیما   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید عباسیان محمد  20 عضدی ابراهیم  غ عندلی مصطفی 17  فراری بخش کوثر  19 فردین پور حمیدرضا  19 فریادیان اسماء  غ کشاورز مهناز   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید کیهانی فرد ایرج  20 گل محمدی نسرین  20 گلیج فاطمه  16 مایلی ستار  8.5 محمدپور علیرضا  17 مختاری قهی مرضیه   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید مرادی عباس آباد مهرناز  20 موحد پور ملیکه  غ نظری مهسا   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید نوری نسب عسکرآبادی  غ یکتاش رسول 20  فضلی خانی   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید خدا دوست   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید یوسف وند محمد   وضعیت تحقیق مشخص نیست از طریق ایمیل تماس بگیرید     علی مقدم 17.5    

طراقی کرد