عاشورا رودیان محرم نود چهار


1488126

گلچین مداحی شب عاشورا محرم +

به مناسبت برگزاری سوگواری سالار شهیدان(ع)، شما می توانید فایل صوتی مداحان را درشب عاشورا از ماه محرم کنید.
116111

اتفاقات و واقعه روز عاشورا به روایت ع

اتفاقات و واقعه روز عاشورا به روایت ع وقتی در این 10 روز از محرم قرار می ریم ماتم و عزای حسینی تمام کشور را فرا می رد تا قیام حسین و حماسه عاشورا را تا ابد زنده نگه دارد. قیام حضرت حسین (ع) از روز خودداری از بیعت با یزید تا روز عاشورا ۱۷۵ روز طول کشید. قیام سالار شهیدان از مدینه آغاز و به کربلا ختم شد. این قیام یک هفته در مدینه، ۴ ماه و ۱۰ روز در مکه، ۲۳ روز بین راه مکه تا کربلا (از دوم محرم تا دهم محرم) به طول انجامید.ورود حسین (ع) به مکه، ماندن چهار ماه و پنج روز در این شهر و تبلیغ برای قیام، حرکت از مکه به طرف کوفه، استقرار در کربلا، چگون خیمه زدن، عدم آغاز حمله تا عصر تاسوعا و علت ی آن، بخشی از تصاویر روزشمار عاشورا است.منبع: http://iauashoora. /
1492350

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمیو در این ساعت از : مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای مداح حاج محمود کریمی با کیفیت عالی و e madahi mahmoud karimi be name moharram 96 az khazar مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی با مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی مداحی محمود کریمی شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های محمود کریمی
1492356

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمیو در این ساعت از خزر موزیک: مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای مداح حاج محمود کریمی با کیفیت عالی و e madahi mahmoud karimi be name moharram 96 az khazar مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی با مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ محمود کریمی مداحی محمود کریمی شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های محمود کریمی
1492348

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مهدی رسولی

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مهدی رسولی با کیفیت عالی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مهدی رسولی با کیفیت عالی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مهدی رسولیو در این ساعت از خزر موزیک: مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای مداح حاج مهدی رسولی با کیفیت عالی و e madahi mehdi rasouli – moharram 96 az khazar “ویژه محرم و ایام سوگواری” مداحی شب عاشورا محرم ۹۶هیئت ثارا.. رهروان و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مهدی رسولی با مداحی شب عاشورا مهدی رسولی محرم ۹۶ مداحی مهدی رسولی شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های مهدی رسولی
52252

اتفاقات و واقعه روز عاشورا به روایت ع

اتفاقات و واقعه روز عاشورا به روایت ع وقتی در این 10 روز از محرم قرار می گیریم ماتم و عزای حسینی تمام کشور را فرا می گیرد تا قیام حسین و حماسه عاشورا را تا ابد زنده نگه دارد. قیام حضرت حسین (ع) از روز خودداری از بیعت با یزید تا روز عاشورا ۱۷۵ روز طول کشید. قیام سالار شهیدان از مدینه آغاز و به کربلا ختم شد. این قیام یک هفته در مدینه، ۴ ماه و ۱۰ روز در مکه، ۲۳ روز بین راه مکه تا کربلا (از دوم محرم تا دهم محرم) به طول انجامید.ورود حسین (ع) به مکه، ماندن چهار ماه و پنج روز در این شهر و تبلیغ برای قیام، حرکت از مکه به طرف کوفه، استقرار در کربلا، چگونگی خیمه زدن، عدم آغاز حمله تا عصر تاسوعا و علت ی آن، بخشی از تصاویر روزشمار عاشورا است.منبع: http://iauashoora. /
1492346

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مجید بنی فاطمه مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مجید بنی فاطمه مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مجید بنی فاطمهو در این ساعت از خزر موزیک: مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای مداح حاج سید مجید بنی فاطمه با کیفیت عالی و e madahi seyed majid banifatemeh be name moharram 96 az khazar “ویژه محرم و ایام سوگواری” مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مجید بنی فاطمه با مداحی شب عاشورا سید مجید بنی فاطمه محرم ۹۶ مداحی سید مجید بنی فاطمه شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های سید مجید بنی فاطمه
1492351

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخیو در این ساعت از : مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای حاج حسین سیب سرخی با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ e madahi hossein sibsorkhi be name moharram 96 az khazar مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی با مداحی شب عاشورا حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۶ مداحی حاج حسین سیب سرخی شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های حاج حسین سیب سرخی
1492357

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخیو در این ساعت از خزر موزیک: مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای حاج حسین سیب سرخی با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ e madahi hossein sibsorkhi be name moharram 96 az khazar مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ حاج حسین سیب سرخی با مداحی شب عاشورا حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۶ مداحی حاج حسین سیب سرخی شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های حاج حسین سیب سرخی
1492349

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مهدی میرداماد

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مهدی میرداماد با کیفیت عالی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مهدی میرداماد با کیفیت عالی مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مهدی میردامادو در این ساعت از خزر موزیک: مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای مداح حاج سید مهدی میرداماد با کیفیت عالی و e madahi seyed mehdi mirdamad be name moharram 96 az khazar “ویژه محرم و ایام سوگواری” مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ سید مهدی میرداماد با مداحی شب عاشورا سید مهدی میرداماد محرم ۹۶ مداحی سید مهدی میرداماد شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های سید مهدی میرداماد
1492352

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ کربلایی جواد مقدم

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ کربلایی جواد مقدم با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ کربلایی جواد مقدم با کیفیت عالی و مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ کربلایی جواد مقدمو در این ساعت از خزر موزیک: مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با صدای مداح حاج کربلایی جواد مقدم با کیفیت عالی و e madahi javad moghaddam be name moharram 96 az khazar مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ کربلایی جواد مقدم با مداحی شب عاشورا کربلایی جواد مقدم محرم ۹۶ مداحی کربلایی جواد مقدم شب عاشورا به صورت یکجا همه نوحه های کربلایی جواد مقدم
1501471

«دیپلماسی محرم» ایرانیان در چین+ ع

مقابله با عملیات روانی علیه عزاداری های محرم، نیازمند فعالیت هایی در سطح بین المللی است که می توان اهدای خون به مردم چین در روز عاشورا را یکی از این اقدامات به عنوان "دیپلماسی محرم" نامید.
1500878

۱۶ هزار دقیقه برنامه با موضوع عاشورا و محرم/ب ایی موکب بزرگ احمدبن موسی (ع) در کربلا

مدیرکل صدا وسیمای فارس گفت: ۱۶ هزار دقیقه برنامه با موضوع محرم و عاشورا در این مرکز تولید و پخش شده است.
1707046

روز عاشورا -محرم 1395(روضه وداع و قتلگاه )

جهت کامل مراسم روز عاشورا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1490618

هایی که محرم را به تصویر کشیدند

واقعه عاشورا و قیام حسین (ع) دستمایه ها و سریال های زیادی قرار گرفته است. برخی از آنها به بخشی از تاریخچه این رویداد پرداخته اند و برخی دیگر، داستانی را در بستر ایام عزاداری محرم روایت کرده اند. در این ویدئو برخی از مهمترین آثاری را که با محوریت «واقعه عاشورا» ساخته شده اند، مرور می کنیم.
2311203

روایت جوانمردیِ پیری ۷۵ ساله در شب تاسوعا

تاسوعا، روز نهم ماه محرم است. تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم، فقط بر نهمین روز محرم اطلاق شده است. آ ین روزی است که حسین بن علی(ع) سومین شیعیان و یارانش شبانگاه آن را درک کرده اند و این روز به شب عاشورا پیوند خورده است. این روز در نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است. شیعیان این روز را منتسب به عباس بن علی(ع) نیز می دانند، و این روز را بسان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به سوگواری می پردازند.
1499313

یازدهم محرم؛ تجلی تداوم نهضت عاشورا +

امروز یازدهم محرم است و این نام در پایتخت شور و شعور حسینی معنای دیگری دارد و آن چیزی جز تجلی تداوم نهضت عاشورا و یادآور دردهای پیام رسان کربلا در قالب اجتماع عظیم زنجانی ها با حضور در دسته زینبیه اعظم زنجان نیست.
1487661

وقتی هنر روایت گر مضامین عاشورا می شود

هفته دوم مهر ماه با ب ایی نمایشگاه هایی با موضوع محرم و عاشورا در گالری ها و نگارخانه های تهران حال و هوای دیگری به خود گرفته است.
1707047

شب عاشورا -محرم 1395(روضه حسین علیه السلام)

جهت کامل مراسم شب عاشورا محرم1395 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2072004

تی محرم عاشورا

قیمت : 18000 تومانتی محرم عاشورااتوکشی شده و سلفون کشیپارچه پنبه ای دو رودر رنگ بندی مشکی و درجه یک [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2306373

گزارش خبری؛ شهر سین برخوار حال و هوای محرم به خود گرفت+تصاویر

در آستانه و فرارسیدن ماه محرم الحرام ۱۴۴۰ کاروان ندای محرم با همکاری چندین گروه موزیک از خیابان باغ نو شهر تاریخی و مذهبی سین شهرستان برخوار به طرف میدان عاشورا حرکت کرد.
2309063

عزاداری های رادیو محرم پررنگ تر می شود/ اعتبارسنجی مداحی ها

مجتبی تونه ای مدیر «رادیو محرم» درباره پخش عزاداری ها در رادیو محرم بیان کرد که در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورا شیب پخش این عزاداری ها تندتر می شود.
1500091

اقامه ظهر عاشورا در خوزستان

ظهر عاشورا همزمان با دهم ماه محرم و عاشورای حسینی در اهواز و دیگر ای خوزستان بر پا شد.
1497540

گلچین مداحی شب عاشورا محرم 96

به مناسبت برگزاری سوگواری سالار شهیدان(ع)، شما می توانید فایل صوتی مداحان را درشب عاشورا از ماه محرم کنید.
1511089

سیزدهم!

بعضی ها هم هستند که فکر می کنند محرم ده شب اول است و تمام... اما به نظرم اصل محرم از عاشورا تازه شروع می شود...تا قبل ش که اتفاقی نیفتاده است، همه دلهره ی اتفاق های عاشورا را دارند...اما..تازه از شب دهم به بعد است...که همه چیز شروع می شود و بانویی که موهای ش سفید می شود...تازه منزل ها... ابه ها...مجلس ها...بازماندگان مصبیت...... یازینب... برچسب: ی حسین نعم ال ...
85805

آزاده باشید

اینم بگم برم سر پلانم،یکی از امون اهل تسنن،بعد قبل تاسوعا عاشورا با ایشون کلاس داشتیم،اومدن چهار ساعت از برنامه کلاسی حرف زدن،رای گیری واسه موضوع پروژه،آ ش که می خواست خ ظی کنه گف:این ایام تاشورا،ببخشید عاشورا و... عه عه ماه محرم رو تسلیت میگم بهتون! داداش شما با منی که اسمم مهدیه اس چپ نباش،تسلیت و احترام به عقاید به کنارمنبع: http://choanar. /
1516682

اشک واره ۳۰ عکاس در محرم

همشهری آنلاین: سی ع از ۳۰ عکاس با موضوع محرم و عاشورا در خانه عکاسان جوان نمایش داده می شود.
1492347

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶

مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ با کیفیت عالی و از خزر موزیک مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ با کیفیت عالی و از خزر موزیک مداحی شب عاشورا محرم ۹۶و در این ساعت از خزر موزیک: مداحی شب عاشورا محرم ۱۳۹۶ با کیفیت عالی و از خزر موزیک e madahi shabe sevome moharram 96 az khazar مداحی شب عاشورا محرم ۹۶“ویژه ماه محرم و ایام سوگواری” مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ با مداحی شب عاشورا محرم ۹۶ نام هر شب محرم بنام کدام شهید کربلاست؟ آفتاب محرم برمی اید و کربلای دل را در پرتو خود می سوزاند. سرخی بیرق ایستادگی از گلدسته دست ها بالا می رود و در باد به حرکت در می اید. عطر شهادت مشام را می نوازد و چشم ها در انتظار طراوت اشک به تماشا می نشیند. عقربه زمان روی نقطه پنجم عشق قفل می شود. خواب ها از چشم های خسته می گریزد و حسینیه ها سیاه پوش می شود. آری محرم شده و انتظار لباس های مشکی به سر آمده است. این شب ها باید به سوگ نشست. هر شب به سوگ ستاره ای از آسمان حسین(ع) . هر یک از محرم به نام یکی از یا شخصیت ها یا وقایعی مرتبط با جریان کربلا نام گذاری شده است. نام گذاری این شب ها با گذشت زمان صورت گرفته و واضع خاصی ندارد. این کار از طرف مداحان و ذاکران اهل بیت و بر اساس جایگاه شهیدان کربلا، هر یک از آنها به نقطه وحدت بخش کربلا یعنی حسین(ع) و هم آهنگی شور و هاب مراسم و روضه آنان با مرکز شورآفرین شب عاشورا صورت گرفته است. شب دهم: شب عاشوراشب حسین بن علی(ع) الگوی آزادگان جهان. شهامت، ایثار، بردباری، تسلیم، رضا، وفا، فروتنی، شجاعت و پایداری امواج اقیانوس بی منتهای حسین است. اگر این قیام چنین درون مایه ارزشمندی از فضایل انسانی را نداشت، این گونه بر پیشانی تاریخ نمی درخشید. عاشورا این گونه توانست حصار زمان و مکان را درهم شکند و تاریخ را درنوردد. نوحه محرم
2315072

توئیت اردوغان برای عاشورا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به مناسبت روز عاشورا، گفت: با وجود اینکه از دهم محرم سال ۶۱ بیش از ۱۳۷۹ سال می گذرد، هنوز دلهایمان در سوز این حادثه است.
1495035

پاییز با حس و حال محرم

پاییز نود و شش خاصتر بود چون عطر حسینی داشت.محرم امسال ،متفاوت بود  چون شهید حججی  داشت ،یه مرد بزرگ ....،وصیتی که به پسر کوچولوش داشت همیشه مرور میکنم....خیلی حرف بزرگی بود " جوری زندگی کن خدا عاشقت بشه اگه خدا عاشقت بشه خوب تورو یداری میکنه.سعادت اینکه برای تشییع این شهید بزرگ حضور داشته باشم را نداشتم اما از تی وی تماما دنبال و فقط اشک بود که صورتم رو خیس میکردحتی حس وحال درس هم نداشتم.هفتمین روز محرم روضه خونه دعوت بودیم و خیلی خوب بودشب تاسوعا و روز تاسوعا و روز عاشورا  هم قسمت شد برم ح و هیئتهرچند  قلبا دلم هوای 10 شب عزاداری و هیئت رفتن داشت  .ناهار ظهر عاشورا به رسم هرسال خونه عمو بودیمزیارتی که رفتیم قم ،قسمت شد که  برای ختم  گروهی زیارت عاشورا و ختم قرآن شرکت ،ختم زیارت عاشورا از روز عاشورا شروع شد تا اربیعنوختم گروهی قران از 11مهر ماهبه امید حاجت روایی همه و بعد خودم.
2310551

تصاویر | علم گردانی در کوچه های کاه گلی هزاوه

آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای تاریخی هزاوه که قدمتی ۳۰۰ ساله دارد، در اول محرم آغاز و تا روز دهم محرم ادامه دارد. عزاداران هیات سادات هزاوه همگی با لباس های مشکی و شال های سبز در این آیین شرکت می کنند و علم عاشورا را به عنوان نماد رشادت علمدار کربلا در روز اول محرم آذین کرده و تا دهم محرم در میان ن عزادار در بین محله های روستا به حرکت در می آورند.
2371285

آیت الله مکارم: دستور من برای نخواندن زیارت عاشورا دروغ است

آیت الله مکارم با اشاره به شایعاتی در خصوص عدم پخش زیارت عاشورا در شبکه ولایت اظهارکرد: اینکه گفته می شود بنده دستور داده ام که در شبکه ولایت زیارت عاشورا خوانده نشود دروغ است؛ من در محرم و صفر، دو ماه تمام و یا ۴۰ روز، زیارت عاشورا می خوانم، زیرا با برکت است.
2315154

مراسم ظهر عاشورا در تهران (ع )

همزمان با دهمین روز از ماه محرم و روز عاشورا مردم عزادار تهران از صبح امروز با حضور در مساجد، تکایا و حسینیه ها و زاده ها ضمن گرامیداشت شهادت حسین (ع) و یارانش عزاداری د.
1470664

دهه اول محرم در گلستان هیئت کجا برویم؟

روز ۳۱ شهریور، اولین روز ماه محرم است، ماهی که با حماسه عاشورا و شهادت حضرت سیدال (ع) و یارانش در کربلا زبانزد است. شما برای شرکت در هیات های عزاداری امسال چه برنامه ای دارید؟
170733

کربلا هوایی عاشورا تاسوعا عتبات عالیات عاشورا هوایی 5 و 8 روزه

کربلا هوایی5 و 8 روزه دهه اول و دوم محرم تاسوعا عاشورا عتبات عالیات کربلا نجف دهه اول محرم تاسوعا عاشورا کاروان زیارتی کربلای معلا نجف اشرف و کاظمین هر هفته به صورت نقد و اقساط تاریخ اعزامهای کربلا هوایی ویژه مهر ماه 1395 1 مهر ماه هوایی 5 و 8 روزه ایام عادی 8و9 مهر ماه کاروان هوایی 5 و 8 روزه ویژه اول محرم و تعویض پرچم 15 و 16 مهر ماه کربلا هوایی 8 روزه ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی کاروان هوایی 8 روزه ویژه تاسوعا عاشورا 18 به 25 مهر ماه کاروان هوایی 5 روزه ویژه تاسوعا عاشورا 18 به 22 مهر ماه 95/7/15 کاروان هوایی عاشورا 15/7/95 کاروان زمینی کربلا عاشورا 18/7/95 کاروان 5 و 8 روزه عاشورا 19/7/95 کربلا هوایی 8 روزه ویژه عاشورای حسینی 22/7/95 کاروان هوایی هشت روزه ایام عادی 25/7/95 کاروان هوایی 5 و 8 روزه کربلا ایام عادی کاروان زمینی کربلا نجف ویژه تاسوعا عاشورای حسینی : 16 مهر ماه به 23 مهر 25و26و27 مهر ماه کاروان هوایی 5 و 8 روزه کربلا ایام عادی تاریخ اعزام کربلا ویژه دهه اول محرم تاسوعا عشورای حسینی : 14و15 و 16 مهر ماه 95 روزهای چهار شنبه و پنج شنبه هر هفته به طور منظم با خدمات کامل و فول بورد صبحانه نهار شام مدیر و مداح 24 ساعته همراه کاروان بلیط ویزا بیمه برنامه زیارت دوره کامل مسجد سهله و کوفه و ./.. طفلان مسلم و حضرت حر . مقام .. زمان . تل زینبیه .... اقساط 30 درصد پیش و مابقی به صورت 5 تا 7 ماه تصفیه می باشد . مدارک مورد نظر پاسپورت با 1 ع .. رنگی حد اقل اعتبار مورد نیاز پاسپورت 2 ماه امکان ارسال و ایمیل و تلگرام .. ع .. مدارک وجود دارد . شماره تلگرام ما : 09356585775 پروازها همه هفته از تهران و فرودگاه .. .. می باشد شرکت یاران سیر تهران - خ قزوین غربی . به طرف دوراهی قپان . ابتدای .. زاده حسن 09122405793 44821262 09356585775 کربلا محرم هوایی a . عتبات عالیات عید غدیر خم . کربلا هوایی عید غدیر. کربلا اقساط هوایی . کربلا هوایی هر دهفته . دهه اول محرم کربلا نجف هوایی . کاظمین سامرا کربلا نمجف حرم .. حسین حرم حضرت علی هوایی نقد اقساط . کاروانهای ویژه روز عرفه . عید قربان . عیدغدیر . تاسوعا و عاشورای حسینی . دهه اول و دوم محرم و 28 صفر به طور منظم و هر هفته اجرا می شوند /.عاشورا کربلا هویی . تاسوعا کربلا هوایی . عتبات علیات هویی نقد قساط . عتبات عالیت اقساط . عتبات عالیات هوایی هر هفته منبع: http://karbalanajaf. .. /
1444396

هدف کتاب سال عاشورا شناسایی خلاء های فرهنگ عاشورایی است/ معرفی 40 اثر عاشورایی در محرم 96

علی عظیمی گفت: جمع آوری آثار عاشورایی از جمله کارهایی است که هر ساله در ماه محرم انجام می شود.
186995

آداب و رسوم مردم لرستان در ایام محرم

مردم استان لرستان برای عزاداری محرم و ایام تاسوعا و عاشورا آداب و رسوم خاص و ویژه ای دارند که از جمله آنها می توان به چهل منبر و به گل افتادن، اشاره کرد. مردم استان لرستان در ایام محرم هر کدام به نوعی ارادت خود را به .. حسین(ع) و مقوله عاشورا به اثبات می رسانند، به طوری که مرد و زن پیر و جوان در مراسمی که بیشتر با همان شیوه سنتی برگزار می شود، شرکت می کنند. منبع: http://lor-culture. .. /
2299814

محرم

دوباره بوی محرم به مشام می رسد و پرچم های مشکی در گوشه و کنار شهر بر در و دیوار خودنمایی می کند نام حسین وِرد زبانها می شود و قصه اش همه جا نقل می گردد قصه ای پرغصه ،قصه ی عاشورا ،روزی که با هفتاد و دو تن از یاران باوفایش قیام کرد و اینک سال هاست عزادارانش سوگوارند و یادش زنده تر از همیشه استعاشورا چه قصه ها در دل دارد! قصه ی ابوالفضل العباس(ع)،قاسم جوان رشید را،رقیه طفل سه ساله را،علی اکبر و علی اصغر را و زینب بزرگ را…از کدام یک باید بگویم از علی اصغر که دشمنان بی رحم بر تشنگی اش رحم ن د و تیری بر گلویش زدند و جویباری از خون جاری ساختند یا از رقیه که هجر پدر را طاقت نیاورد و با سر پدر نجوا کرد و نمی دانم چه شنید که آرام شد برای همیشه،آرامشی در کنار پدر،یا از زینبی که این همه بار مصیبت به دوش کشید اما استوار ماند…محرم ،عاشورا ، قصه ی غمباری است که مشتاقان اباعبدالله الحسین را  هرساله به خود می خواند …+اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
1479150

متفکر یی یک شبه عاشق محرم شد

ماجرای آشنایی چلکوفسکی با واقعه عاشورا به سفر وی به ایران برمی گردد. زمانی که وی برای تحقیقاتش به شهر رشت سفر کرده بود با اجرای یک مراسم تعزیه مواجه شد. وی در این باره می گوید: «یک شبه عاشق محرم شدم.»
1499847

اقامه ظهر عاشورا در الیگودرز

همزمان با دهم ماه محرم و عاشورای حسینی، ظهر عاشورا به امات حجت ال ترکی در مصلی الیگودرز اقامه شد.
1611186

هر روز عاشوراست

از این به بعد هر چند وقت یکبار اینجا مطالبی منتشر می شود با یک هدف. انتشار شعار "کل یوم عاشورا". حتما می پرسید الان که محرم و صفر تمام شده. یا اینکه چرا دوست دارید ما همه اش گریه و زاری کنیم؟! اما اینطوری نیست. اتفاقا من می گویم مطالب عمیق و مفهومی عاشورا باید وقتی گفته شود که مردم شور حسینی را دریافت کرده باشند و حالا بخواهند به شعور حسینی برسند. این مطالب را به قول اینستا نشینان با هشتگ! #کل_یوم_عاشورا بخوانید و نشر دهید. شاید سال آینده در ماه محرم اتفاقات خوبی برایمان رقم بخورد.
1479131

چرا برای حسین (ع) از اول محرم عزاداری می کنیم؟

عزاداری حسین (ع) همزمان با شروع ماه محرم آغاز می شود، این در حالی است که ایشان روز عاشورا به شهادت رسیده اند.
186133

مفهوم و جایگاه عاشورا

پرسش:عاشورا در تاریخ و سیره .. حسین(ع) به چه معنا و مفهومی است و از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار است؟پاسخ:عاشورا برگرفته از «عشر» به معنای ده است و عاشورا به معنای دهم می باشد. اطلاق کلمه «عاشورا» بر دهم ماه محرم، پس از شهادت .. حسین و یاران آن حضرت، صورت پذیرفته است، و در دوره پیش از .. به دهم ماه محرم، عاشورا نمی گفتند. کاروان اباعبدالله الحسین(ع) در روز دوم محرم، در سرزمین مقدس کربلا فرود آمد و تا روز عاشورا در آن سرزمین بود. اما چون حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، لذا این دو روز برجسته تر شده و تاسوعا و عاشورا نامیده شدند. یعنی نهم و دهم محرم الحرام. مورخین همانند «ابن اثیر» می نویسند: «عاشورا» یک اسم .. ی است که در دوره جاهلیت به این نام معروف نبود. (الصحیح من سیره النبی، ص 106)بنابراین پیش از .. دهم محرم را عاشورا نمی گفتند ولی پس از شهادت .. حسین(ع) در کربلا در روز دهم محرم، آن روز در میان مردم به روز عاشورا معروف شد و شیعیان علی(ع) آن روز را روز عزا و عزاداری قرار دادند. در مقابل آنان، بنی امیه و پیروانشان، آن روز را روز جشن و سرور قرار دادند و به تدریج، دشمنان شیعه درباره عاشورا احادیث جعلی و دروغینی ساختند، تا آن روز را با فضیلت نشان دهند، در حالی که آن روز، روز غم و اندوه است و روز مصیبت و نکبت است و روزی است که بهترین انسان ها را کشتند و .. ن و ک ن .. گرامی(ص) را به اسارت درآوردند. آیا چنین روزی می تواند روز مبارکی باشد؟شیخ عباس قمی(ره) در کتاب مفاتیح الجنان صفحه 476 می نویسد: روز دهم ماه محرم روز شهادت .. حسین(ع) است، روز مصیبت و حزن ائمه(ع) و شیعیان آنان است و شایسته است که شیعیان در این روز مشغول کارهای دنیوی نشوند و مشغول گریه و نوحه باشند و زیارت عاشورا بخوانند. وی به نقل از نویسنده «شفاءالصدور» می نویسد: بنی امیه روز عاشورا را مبارک می دانستند و در این روز برای خود .. ید می .. د، و .. ید را در آن روز، سنت خود کرده بودند. آنان در این روز مراسم عید ب .. ا می .. د و آن روز را روزه می گرفتند، و در آن روز، طلب حوائج را مستحب می دانستند و برای همین، درباره عاشورا، فضائل و مناقبی جعل .. د. بنابراین از دیدگاه شیعیان روز عاشورا نه تنها مبارک نیست بلکه روز حزن، اندوه و ماتم و عزاست. روزی است که تمامی دوستداران اهل بیت(ع) باید کار و .. ب خود را تعطیل کنند و به مراسم عزاداری و سوگواری بپردازند و در پرتو این عزاداری ها با فلسفه قیام .. حسین(ع) و اه .. و سیره نظری و عملی آن حضرت آشنا شوند تا بتوانند آنها را در زندگی و سلوک فردی و اجتماعی خود پیاده کنند.منبع: http://ashorayan. .. /
1486287

هشدار؛ آرایش محرم ممنوع است

نایب رئیس اتحادیه آرایشگران ن تهران با اعلام ممنوعیت انجام هرگونه خدمات تحت عنوان آرایش محرم در کلیه سالن های آرایشی از تعطیلی آرایشگاه های نه در ایام تاسوعا و عاشورا خبر داد.
1491994

آیین های سنتی هرمزگانی ها در ایام محرم+ تصویر

اجرای آیین های بومی و سنتی در ماه محرم یکی از تاثیر گذارترین روش ها برای انتقال پیام نهضت عاشورا به نسلهای آینده است.
165388

تاسوعا و عاشورا به چه معنا است وآیا قبل از شهادت حسین (ع)تاسوعا و عاشورا وجود داشت؟

عاشورا از ریشة عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است . این لفظ فقط بر نهمین و دهمین روز محرم اطلاق شده است. به لحاظ آن که حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، این دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا یعنی روز نهم و دهم محرم الحرام در فرهنگ مسلمانان به ویژه شیعیان از جایگاه خاصی بهره مند شد. ابن اثیر در کتاب «نهایه» میگوید: «عاشورا یک اسم ی است» .(1) همین مطلب را طریحی در «مجمع البحرین» گفته است. (2) البته پیش از واقعه کربلا ، هم (ص) و هم حضرت علی(ع) شهادت حسین(ع) را در کربلا پیشگویی کرده بودند. حسین(ع) نیز شهادت خود را پیشگویی کرده، به برخی از ان پیشین نیز شهادت آن حضرت وحی شده بود. (3). پس از آن که حضرت در کربلا به شهادت رسید، روز عاشورا میان مردم به روز حزن و اندوه شناخته شد و شیعیان علی(ع) آن روز را روز عزا و عزاداری قرار دادند . از این رو به نام عاشورای حسینی شهرت یافت. صادق(ع) فرمود: و أمّا یوم عاشورا فیوم أصیب فیه الحسین(ع) صریعاً بین أصحابه و أصحابه حوله صرعی عراة؛(4) عاشورا روزی است که حسین(ع) میان یارانش کشته شد و بر زمین افتاد. یاران او نیز پیرامون او به خاک افتاده و بودند. روز نهم محرّم، تاسوعای سال 61 هجری حسین و یارانش در محاصرة نیروهای دشمن بودند. در این روز دشمن آب را به روی اهل بیت حسین(ع) و یاران او بسته بود. این روز به دلیل این که بر اهل بیت سخت گذشت و شاید یکی از روزهای بسیار سخت و مصیبت بار برای خاندان بود،به عنوان تاسوعای حسینی، مورد توجه شیعیان قرار گرفت. ادامه مطلب کلیک نماییدمنبع: http://library14gil. /
130814

مرثیه بانام(ماه محرم)

ماه محرّم،رسیده برما؛شد بر دل ما،یادکربلا دیوانه شده،باز این دل ما؛ازغم و یاد،روز عاشورا ای ن،بر سر هم زنید؛ازماتم آن،شاه کربلا ماه محرم،یادآور عشق؛ذبح بهترین،عاشقان عشق ماه محرم، یاد عاشورا؛یاد عباس و یاد نینوا شد پر زماتم، همه دنیا؛ له و غم،ش ته دلها دوای درد،همه حسین؛دوای درد،مظلوم حسین راه سعادت،راه حسین؛راه هدایت،راه حسین بیا تا با هم،بر درگه او؛بان برآریم،تا او بیاید.منبع: http://513mazyar. /
2315932

صوت/ حاج مهدی سماواتی؛ شب عاشورا محرم ۹۷

صوت مداحی شب دهم محرم سال ۱۳۹۷ حاج مهدی سماواتی در «بیت المهدی» را در ادامه می توانید نمایید.
26859

مرثیه بانام(ماه محرم)

ماه محرّم،رسیده برما؛شد بر دل ما،یادکربلا دیوانه شده،باز این دل ما؛ازغم و یاد،روز عاشورا ای ن،بر سر هم زنید؛ازماتم آن،شاه کربلا ماه محرم،یادآور عشق؛ذبح بهترین،عاشقان عشق ماه محرم، یاد عاشورا؛یاد عباس و یاد نینوا شد پر زماتم، همه دنیا؛ له و غم،ش ته دلها دوای درد،همه حسین؛دوای درد،مظلوم حسین راه سعادت،راه حسین؛راه هدایت،راه حسین بیا تا با هم،بر درگه او؛بانگی برآریم،تا او بیاید.منبع: http://513mazyar. /
1466301

زیارت عاشورا.. دسته جمعی

سلام دوستای گل خوش آمدیددوستان ما قرار شده از اول محرم دسته جمعی زیارت عاشورا بخونیمبه نیت سلامتی و حاجاتی که مد نظرمونهروالشم اینطوریه که دوستان هر کی موافقه بگه که من اسمش را بنویسم و از اول محرم به امید خدا شروع میکنیم به روزی یک بار زیارت عاشورا خوندن به نیت برآورده شدن حاجات ی که اون روز نوبتشه یعنی هر روز برای یک نفر زیارت عاشورا میخونیم..انشاالله نفسمون برای همدیگه حق باشه و همگی حاجت روا شیم.. الهی آمین1- ملی جون2- زهرآ ( خودم)3- بهار جون۴- فرانک جون۵- صبیره جون۶- خواهرْ جونِ زهرآ۷- ناهید جون۸- رها جون۹- مریم بانو جون۱۰- زینب جون مسافر کربلا۱۱- ژیلا جون۱۲- بهار۲ جون۱۳- زهرا ۲ جون۱۴- خواهر جونْ بزرگهِ ملی۱۵- لبخند جان ۱۶- بهامین جان....
2314603

آیین گل مالی و عزاداری روز عاشورا در م آباد

گِل مالی یا آیین گِل آئینی است که مردم لر در سوگواری های مختلف از جمله در مرگ افراد خانواده یا عزاداری های مذهبی انجام می دهند. گل مالی در زبان لری با عنوان خَه رَّه گیری تلفظ می شود. خَه رّه به معنای گِل است. آئین گل مالی در روز عاشورا در ماه محرم در استان های غربی ایران در منطقه زاگرس به ویژه استان های لرستان، کرمانشاه و ایلام برگزار می شود. همچنین در بخش هایی از استان های خوزستان، مرکزی و همدان نیز مراسم گل مالی در روز عاشورا دیده می شود. آیین خاص گل مالی در م آباد و مناطق اطراف آن دارای چند مرحله است که از روز هفتم محرم که به روز «تراش عباس» موسوم است شروع می شود. در روز هفتم محرم عزاداران حسینی به رفته و پس از اصلاح سر و صورت و نظافت کامل، لباس های تمیز می پوشند که این روز را «تراش عباس» می نامند. از این روز به بعد، عده ای برای افروختن آتش در صبح عاشورا به جمع و گردآوری هیزم در سطح شهر می پردازند تا اگر در روز عاشورا برف و باران ببارد و احیاناً هوا سرد باشد، عزادارانی که در گِل می افتند (مراسم گِل افتادن) از سرما حفظ شوند. به این منظور عده ای در محل دوره افتاده و با خواندن جملاتی از خانه ها تقاضای هیزم می کنند که مردم نیز با کمال میل بسته به نذری که دارند به آنان هیزم می دهند. در روز تاسوعا نیز عزاداران خاک نرم و مخصوصی بنام گل باغچاله (گل رس) را مهیا کرده و در میدان های بزرگ و کوچک که معمولاً با آجر چینی در جلوی خیمه ها و تکیه های شهر درست می شود می ریزند و در روز عاشورا این خاک را با گلاب مخلوط کرده و گل روز عاشورا را مهیا می کنند. روز عاشورا، عزاداران فراخوانده شده با حضور در تکیه های محله و گل مالی خود گرد آتش می ایستند تا از سرما محفوظ مانده و شروع به زنی و عزاداری می کنند. آیین گل مالی و عزاداری روز عاشورا در م آباد را می بینید.
1479761

«نذر خون» را به تاسوعا و عاشورا موکول نکنید

سخنگوی سازمان انتقال خون از مردم خواست که نذر اهدای خون خود را به روزهای تاسوعا و عاشورا موکول نکنند و در طی ماه های محرم و صفر اقدام به اهدای خون کنند.
128437

تاسوعا و عاشورا (تعزیه خوانی در نردین)

پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است..گفتم: که چیست محرم؟باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است با عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی،اینجانب علی محمدی راد امروز می خواهم از چگون برگزاری مراسمات محرم و صفر در روستای زیبا و تاریخی نردین الخصوص در رابطه با نحوه تعزیه خوانی و هییت های مذهبی برای اطلاع و شرکت در این مراسمات برای شما هموطنان ایرانی بنویسم منبع: http://nardinrad. /
128290

تاسوعا وعاشورا

پرسش : تاسوعا و عاشورا به چه معنا است وآیا قبل از شهادت حسین (ع)تاسوعا و عاشورا وجود داشت؟ پاسخ : عاشورا از ریشة عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است . این لفظ فقط بر نهمین و دهمین روز محرم اطلاق شده است. به لحاظ آن که حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، این دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا یعنی روز نهم و دهم محرم الحرام در فرهنگ مسلمانان به ویژه شیعیان از جایگاه خاصی بهره مند شد. ابن اثیر در کتاب «نهایه» میگوید: «عاشورا یک اسم ی است» .(1) همین مطلب را طریحی در «مجمع البحرین» گفته است. (2)منبع: http://fadak1395. /
1496269

امدادرسانی به ۱۳۸ بیمار ومصدوم در روز تاسوعا و عاشورا

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در روز نهم و دهم محرم، به ۱۳۸ بیمار و مصدوم در روز تاسوعا و عاشورا امدادرسانی شد.
39086

تاسوعا وعاشورا

پرسش : تاسوعا و عاشورا به چه معنا است وآیا قبل از شهادت حسین (ع)تاسوعا و عاشورا وجود داشت؟ پاسخ : عاشورا از ریشة عشر به معنای ده و دهم و تاسوعا از ریشه تسع به معنای نه و نهم است . این لفظ فقط بر نهمین و دهمین روز محرم اطلاق شده است. به لحاظ آن که حوادث مهم کربلا در روز نهم و دهم ماه محرم الحرام اتفاق افتاد، این دو روز را برجسته تر نموده و به نام تاسوعا و عاشورا یعنی روز نهم و دهم محرم الحرام در فرهنگ مسلمانان به ویژه شیعیان از جایگاه خاصی بهره مند شد. ابن اثیر در کتاب «نهایه» میگوید: «عاشورا یک اسم ی است» .(1) همین مطلب را طریحی در «مجمع البحرین» گفته است. (2)منبع: http://fadak1395. /
1499945

محدویت ترافیکی روز عاشورا دهم محرم در گرگان

محدودیت های ترافیکی به مناسبت دهم محرم در گرگان اجرا می شود.
1494735

ایران میزبان «عاشورا تا اربعین» می شود/ اجرای تئاتر تا پایان صفر

رییس کانون تخصصی نمایش های دینی اعلام کرد که از دهه دوم ماه محرم همایش «عاشورا تا اربعین» در سراسر ایران برگزار می شود و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
1499929

زاده صالح امروز میزبان رهروان پیام آور عاشورا

همایش رهروان زینبی عصر امروز دوازدهم محرم به منظور الگوسازی از سیره پیام آور عاشورا در بقاع متبرکه و زادگان کشور برگزار می شود.
1488427

هشدار به آرایشگران/ آرایش محرم ممنوع

نایب رئیس اتحادیه آرایشگران ن تهران با اعلام ممنوعیت انجام هرگونه خدمات تحت عنوان آرایش محرم در کلیه سالن های آرایشی از تعطیلی آرایشگاه های نه در ایام تاسوعا و عاشورا خبر داد.

عاشورا رودیان محرم نود چهار