عشق دین محبت


1129924

گدای محبت

محبت زیباست، ارزشمند و قدسی‌ست. ولی گدای محبت بودن، به معنی عاجزانه و ملتمسانه مهر و الفت طلبیدن از این و آن، نامربوط و خطاست. عده‌ای تشنهٔ محبت دیدنند و این وضعیت رقت‌انگیزی پدید می‌آورد. محبت را نباید گ کرد. شهریار محبت باید بود، یعنی آن را عطا کرد و نطلبید. ایضاً عرض کنم، فقط حق و حقیقت است که درخور گ ‌ست. گدای حقیقت، محبت هم می‌طلبد و نصیبش می‌گردد. ولی، از منشاء و چشمه‌ای قدسی.
2092120

غایت محبت

" معرفت، محبت، عشق " محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق خاص تر از محبت است زیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشد و محبت خاص تر از معرفت است زیرا که هر محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد. پس اول پایه معرفت باشد و دوم پایه محبت و سوم پایه عشق. و به عالم عشق که بالای همه است نتوان رسیدن، تا از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان نسازد. و معنی خُطوَتیْنِ وَ قَد وَصَلْت این است. سهروردی، مجموعه آثار ▪️این محبت هم نتیجۀ دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست دانش ناقص کجا این عشق زاد عشق زاید ناقص، اما بر جماد مولانا برگرفته از کتاب " متون عرفانی به زبان فارسی " حسین الهی قمشه ای
2222420

محبت عشق معرفت

محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانندو عشق خاص تر از محبت استزیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشدو محبت خاص تر از معرفت استزیرا که هر محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد.پس اول پایه معرفت باشد و دوم پایه محبت و سوم پایه عشق.و به عالم عشق که بالای همه است نتوان رسیدن،تا از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان نسازد.و معنی خُطوَتیْنِ وَ قَد وَصَلْت این است.- سهروردی، مجموعه آثار- این محبت هم نتیجۀ دانش استکی گزافه بر چنین تختی نشستدانش ناقص کجا این عشق زادعشق زاید ناقص، اما بر جمادمولانا - در تک آن راه دو منزل شدمتا به یکی تک به در دل شدمنظامی برگرفته از کتاب " متون عرفانی به زبان فارسی "
1376642

تا چه سنی باید به فرزندان، بیشتر محبت کنیم؟

محبت به فرزند، به سن خاصی اختصاص ندارد و تا پایان عمر بدان نیاز دارد؛ اما محبت ویژه و کامل در یک سال اول زندگی او بسیار مهم است.
210638

خدا محبت است❤

✞ نشانه ی تشخیص ایمان نجات بخش به خدا، محبت خداست. ایمان به عیسی که با محبت داشتن به او متمایز نباشد، ایمان نجات بخش نیست. خلقت تازه که در نجات روی می دهد، اراده ای جدید، اشتیاق و نگرشی عمیق در شما به وجود می آورد؛ محبتی برای خدا که درست از درون وجود شما می تابد. آن محبت به معنی اشتیاقی برای خشنودی و حرمت نهادن به او بالاتر از همه ی چیزهای دیگر است. عیسی به ما توانایی بخشید تا محبتش را بپذیریم، زیرا برای گناه ما، گناه نفرت ما از خدا، جان داد. اکنون او قادرمان می سازد که خدا را محبت کنیم. «و ی که محبت نمی نماید، خدا را نمی شناسد؛ زیرا خدا محبت است»
568358

بی محبت مادر-فرزین چت

بی محبت مادر یک قنات بی آبم مثل راه بی مقصد مثل ع بی قابم بی محبت مادر از شکوفه ها دورم یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند تم و غمگینم مثل بلبلی در بند بی محبت مادر در دلم صفایی نیست از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست. 
679550

ء ممنونم...

سلام ء... یه چیزی بگم ء ؟! این از لطف و محبت شماست که منو با شما ء میشناسن این از لطف و محبت شماست که اسم منو با شما ء میبرند حتی این از لطف و محبت شماست که میخوان با من شوخی کنند اسم شما رو میارن حتی تر تر این از لطف و محبت شماست که گفتم نطلبید راهیان ، گفتم نمیرم راهیان ملت تعجب کنن و تازه بگن من با شما قهرم !! ء ! من ای که از خود چیزی ندارم این همه لطف و محبت شما رو چطور جبران کنم ؟! فقط میتونم از خوبی هاتون برای اطرافیانم بگم... و به همه ی خسته ها و درمانده ها ، شما رو نشون بدم... ان شاءالله باهم مروج فرهنگ شما باشیم منو زندگیم.. آمین یا ارحم الراحمین...
303994

حقیقت عالم محبت

      کاش که روحم با روح اعلای شما و محبینتان آشنا باشد و الفت داشته باشد ؛ یا علی ... چه زیبا از حقیقت عالم « محبت » برداشته ای مولاجان ... اینگونه میشود راز آشنایی های از نظر مردمان عجیب غریب را و راز شدت محبت را دانست ... اینگونه میشود معنا و دلیل محبت را پی برد ... هیچ چون تو ، محبت را نمیشناسد آقاجان ... هیچ ...  
446776

برای سفارش طلسمات و دعا به شماره تلفن 09906855568 تماس حاصل فرمایید

دعایی مجرب برای جلب مهر و محبت – دعای محبوبیت دعای مهر و محبت خوراندنی بسیار قوی – محبت فوری دعای فراموش عشق – دعای دل کندن از شخص دعای آشتی میان دو نفر – دعای محبوبیت و محبت ذکر افزایش محبت زن و شوهر – دعای آشتی همسر ذکری مجرب برای رفع کدورت و رفع هم و غم دعای مهر و محبت آسان – محبوبیت و تسخیر قلوب دعای محبت سریع الاجابه – دعا برای عزیز شدن دعاهای مهرمحبت و محبوبیت – دعای محبت آسان دعای دفع دشمن ظالم – دعای مجرب جلب قلوب دعای مرجانه – دعای مهر و محبت فوری سخنی در باب مهره مار – ذکر ثروت و عزت طلسم محبت غساله – مهر و محبت و محبوبیت دعای افزایش رزق و برکت – دعای محبت آسان واقعی ذکری مجرب برای رفع کدورت و رفع هم و غم دعای محبت و محبوبیت – دعای زیاد شدن شیر مادر دستورالعملی مجرب برای صلح و آشتی – دعای افزایش رزق دعای رفع کدورت – دعای محبوبیت و تسخیر قلوب دعای تسخیر قلوب و زبان بند – یافتن گمشده دعای خانه دار شدن – محبت و آشتی با همسر دعای جلب محبت میان افراد – دعای فراموش عشق دعای مهر و محبت – دعا برای آشتی زن و شوهر دعای جذب قلوب و محبوب خلایق شدن – دعای محبوبیت آیات قرآنی برای مهر و محبت و تسخیر قلوب تحبیب قلب سریع و فوری با آیه الکرسی شریفه.
1277694

محبت

شاید یکی از دلایل این که میترسممیترسم این که چبرهای خوبی که دارم از دست بدممامانم رو از دست بدممحبت مامانم رو از دست بدمخیلی چیزای دیگه رو از دست بدمکلا از دست دادن سختهوای به حال این که کل دارایی محبت باشه
2293104

نیاز به محبت

نیاز به محبت نیاز به محبت و احترام نیازی فطری وروانی است که در همه انسانها به ویژه در ک ن وجود دارد. برخورد توام با احترام و محبت موجب سالمت روان و تقویت عزت نفس میگردد. محبت به معنی دوست داشتن ی و تکریم به معنی حب ذات و دوست داشتن خود است. اگر محبت از جانب دیگران به فرد ابراز شود، موجب احساس رضایت و خشنودی او میگردد. مصداق شعر وز محبت خار ها گل می شود را در زند گی تان تجربه کنید.
1343174

را ارهای ایجاد محبت

معجزه محبت همه به محبت جواب می دهند. اساس روابط برمحبت بناست, ذات انسان براساس محبت بنا شده است , محبت دارای انرژی بسیار زیادی است ,تمام موجودات زنده نیازمند محبت هستند و جواب محبت هیچ چیز به جز محبت نیست. آیا می دانید با را ارهای خیلی ساده می توانید محبت را بین افراد خانواده برقرار کنید واز بودن کنار هم لذت ببرید پس باما همراه شوید ... ادامه مطلب
122030

خدای زنده

-beloved,let us love one another, for love is of god ;and everyone who loves is born of god and knows god.-he who does not love does not know god,for god is love. 1john 4:7-8(amen)-ای عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم،زیرا دوستی و محبت از جانب خداست.هر که محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد .-اما،آنکه محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است،زیرا خدا محبت است.اول یوحنا 8 -4:7 (آمین)منبع: http://babilroholghodos5. /
777818

خدا خدا خدا

آدم نیاز به محبت داره خدا آدم نیاز به محبت داره تو آدم رو نیازمند به محبت آفریدی شیطون به آدم دروغ گفت که نیاز به امنیت و رفاه داره آدم همه چیز رو برای محبت میده آدم برای گرفتن محبت مشهور میشه پولدار میشه بعد میبینه گول خورده شده برده شیطون خدا آدم گناه داره برای اینکه نیاز به محبت داره تو آدم رو اینجوری آفریدی که خون باید حرکت کنه همه اندامها باید با قلب در تماس باشند دایم دایم وگرنه می میرند مهر داشتن کافی نیست اگه مثل خون جریان نداشته باشه به هیچ دردی نمی خوره باید محبت کرد محبتی که تو دل بمونه ه میشه خدایا آدمها همه فقیرند همه کمبود محبت دارند چه جوری به هم غذا بدهند؟! خدایا خدایا تو همه چیز رو کامل آفریدی خدایا به داد دل آدم برسون اونی رو که قراره برسونی . . . نگذار دل آدم بمیره خدا نگذار شیطون پیروز بشه ...
2429469

طلسمی قوی و مجرب برای عشق و علاقه و محبت

طلسمی قوی و مجرب برای  عشق و علاقه و محبتدر این مطلب دعاهایی برای عشق و محبت و علاقه بیان میشود که کاربردی و آسان است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
106082

معجزۀ محبت

مولوی : از محبت خارها گل می شود از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود ازمحبت دُردها صافی شود وز محبت دَردها شافی شوداز محبت خارها گل می شود وز محبت سرکه ها مل می شوداز محبت دار تختی می شود وز محبت بار بختی می شوداز محبت سجن گلشن می شود بی محبت روضه گلخن می شوداز محبت نار نوری می شود وز محبت دیو حوری می شوداز محبت سنگ روغن می شود بی محبت موم آهن می شوداز محبت حزن شادی می شود وز محبت غول هادی می شوداز محبت نیش نوشی می شود وز محبت شیر موشی می شوداز محبت سُقم صحت می شود وز محبت قهر رحمت می شوداز محبت مرده ، زنده می شود وز محبت شاه بنده می شوداین محبت هم نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست منبع: http://cherakhashm. /
709630

محبت چیست؟

محبت چیست؟از آتش پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من سوزانتر است از گل پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من زیباتر است از شمع پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من عاشق تر است. از خودش پرسیدم تو کیستی؟ گفت نگاهی بیش نیستم
49126

معجزۀ محبت

مولوی : از محبت خارها گل می شود از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود ازمحبت دُردها صافی شود وز محبت دَردها شافی شوداز محبت خارها گل می شود وز محبت سرکه ها مل می شوداز محبت دار تختی می شود وز محبت بار بختی می شوداز محبت سجن گلشن می شود بی محبت روضه گلخن می شوداز محبت نار نوری می شود وز محبت دیو حوری می شوداز محبت سنگ روغن می شود بی محبت موم آهن می شوداز محبت حزن شادی می شود وز محبت غول هادی می شوداز محبت نیش نوشی می شود وز محبت شیر موشی می شوداز محبت سُقم صحت می شود وز محبت قهر رحمت می شوداز محبت مرده ، زنده می شود وز محبت شاه بنده می شوداین محبت هم نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست منبع: http://cherakhashm. /
35912

اهمیت طریق محبت

محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمی برد، محبت ف نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید، به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد، محبت از بدی مسرور نمی شود ، اما با حقیقتوشادی می کند. محبت با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. محبت هرگز پایان نمی پذیرد. اما نبوتها از میان خواهد رفت و زبانها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد شد. زیرا معرفت ما جزیی است و نبوتمان نیز جزیی، اما چون کامل آید، جزیی از میان خواهد رفت. آنگاه که کودکی بیش نبودم، چون ک ن سخن می گفتم و چون ک ن می شیدم و نیز چون ک ن استدلال می . اما چون مرد شدم، رفتارهای ک نه را ترک گفتم. آنچه اکتون میبینم چون تصویری محو است در آیینه، اما زمانی خواهد رسید که رو به رو خواهیم دید. اکتون شناخت من جزیی است، اما زمانی فرا خواهد رسید که به کمال خواهم شناخت، چنانکه به کمال نیز شناخته شده ام. و حال این سه چیز باقی می ماند: ایمان، محبت و امید. اما بزرگترینشان محبت است. اول قرنتیان باب 13 آیه 13-4منبع: http://rastgarimasih. /
1354576

بد بخت ترین ن کیستند ؟

بد بخت ترین ن کیستند ؟* انی که محبت مرد را دلیل عظمت خود می پندارند.* انی که محبت مرد را جنون او می پندارند .* انی که محبت مرد را بر علیه او بکار می گیرند .* انی که محبت مرد را به پول محک می زنند .* انی که محبت مرد را انکار می کنند تا به آن پاسخ گو نباشند .* انی که محبت مرد را به س ه می گیرند.* انی که محبت مرد را به خدمت بلھوسی خود می گیرند .* انی که محبت مرد را دلیل نیازش می پندارند .* انی که محبت مرد را در رختخواب تحقیر میکنند .* انی که محبت مرد را چاپلوسی میدانند.* انی که محبت مرد را در فرزندان خود نابود می کنند .از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 34
34636

مادر

بی محبت مادریک قنات بی آبممثل راه بی مقصدمثل ع بی قابمبی محبت مادراز شکوفه ها دورمیک کبوتر بی بالیک چراغ بی نورمبی محبت مادرچون لبان بی لبخند تم و غمگینممثل بلبلی در بندبی محبت مادردر دلم صفایی نیستاز بهار در قلبمهیچ ردپایی نیستمنبع: http://karimi4758. /
2310260

دومین شب مراسم عزاداری حسینی (ع) در حسینیه (ره)

در این مراسم که هزاران تن از قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان حضور داشتند، حجت ال والمسلمین رفیعی با تبیین آثار دوستی و محبت اهل بیت علیهم السلام، گفت: محبت اهل بیت علیهم السلام باید برای خدا، بدون منت و همراه با عمل باشد. سخنران مراسم، ترجیح دادن دستورات اهل بیت علیهم السلام بر همه امور را شرط دیگر محبت راستین خواند و افزود: اگر چنین محبتی در زندگی ایجاد شد، مراتب عالی محبت به اهل بیت علیهم السلام محقق شده است.
1429636

نقش محبّت در زندگى از نگاه علی (ع)

(علیه السلام) فرمودند: اظهار محبت و دوستى با مردم نیمى از عقل است.
2436803

ای صاحب زمین و زمان و هر چه که هست

محبت ولیّ تو، تنها محبت باقی ست و هر چیز جز آن فانی.
2074294

محبت شرطی ممنوع

محبت شرطی ممنوع ▪️بعضی رفتارهای همسرش آزارش می داد. می خواست غیر مستقیم، رفتار درست را به او نشان دهد. ▫️برای این کار از سلاح محبت استفاده کرد. اما مقداری ناشیانه عمل کرد و این طرز تفکر برای همسرش بوجود آمد که: «محبت می کند تا من را تغییر دهد؛ پس من در مقابل این محبت با شدت می ایستم.» ▪️گاهی نیت ما از انجام برخی امور، کاملا خیرخواهانه است؛ اما روش ما برای انجام آن اشتباه و نتیجه خلاف انتظار ما خواهد بود. ▫️اگر قصد انجام چنین کاری داریم، باید اول محبت خالص و بدون چشم داشت خود را به همسرمان نشان دهیم1 و بعد از مدتی، وقتی این محبت، ملکه ی ذهنی برای او شد، آن گاه به حل مشکلات بپردازیم. منبع: 1. محسن عباسی ولدی، تا ساحل آرامش، ج 2(قایق مهربانی)، ص 144
681636

دعای مهر و محبت همسر – دعای محبوبیت فوری 09906855568

دعای مهر و محبت و آشتی زن و شوهر صرفا در امر حلال استفاده شود. برای آشتی زن و شوهر و یا آشتی و محبت میان دو نفر ، دعای شریف ذیل را ۴۴۴ مرتبه بر قطعه ای از نبات یا شیرینی بخواند و آنرا به فرد مورد نظر بخوراند. میان آنها آشتی و محبت شدید برقرار میشود. مجرب است. (یا مُقَلِّبَ القلوب قَلِّب قَلبَها و روحَها و جَسدَها علیٰ مَحبَّتی و عشقی و اُنْسی و اُلفَتی و مَوَدَّتی و قبولِ قَوْلی بِحَقِّ یا بَدوح و یا وَدود اَجِب دَعوتی یا وَصْلائیل) .
74718

محبت اهل بیت

حجت ال #رفیعی ✔️محبت به اهل بیت علیه السلام.. @basirateroz محبت به اهل بیت علیهم السلام به خاطر خدا باید باشد، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا را برای خدا دوست داشته باشید و ما را برای خدا، هیچ گاه بین ما و خدا مقایسه ایجاد نکنید. همه ی علاقه ی شما به رضا و حسین علیهما السلام به خاطر فانی شدن در راه خدا بود.
27416

محبت والدین و رشد کودک

محبت والدین و رشد کودک انسان ها دو جزء فعال وجودی دارند که شامل تفکر و هیجان است که این ها احساسات درونی هستند و بخشی از آنها بصورت یادگیری هستند... همه افراد باید صحبت را تجربه کرده باشند، زیرا افراد تنها زمانی می توانند محبت خود را انتقال دهند که آن را در وجود خود پرورش داده باشند... برای انتقال بهتر محبت از مادر به فرزندان باید حتما محبت را در وجود خود رشد و توسعه داده باشند... زیرا بعدها بدلیل عدم محبت ممکن است مستعد زمینه هایی برای افسردگی و سایر مشکلات گردد...محبت والدین و رشد کودک مادرها در دوران بارداری و بعد از آن حتما باید مورد محبت قرار گیرند و محبت تصنعی نمی تواند این حس را به فرزند منتقل کند...منبع: http://moshavere-ezdevaj. /
1882454

ظریف: امیداورم بتوانم شایسته محبت ی باشم

ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص قدردانی انقلاب از وی در دیدار امروزشان با مردم تبریز هم خاطرنشان کرد: ایشان از همه آنچه که در صحبت های خصوصی و علنی گفتیم، اطلاع دارند. مثل همیشه محبت می فرمایند و بنده سپاسگزارم و امیداورم بتوانم شایسته محبت ایشان باشم.
185620

ای عشق

مرا به بوسه های لبانت ببوس، زیرا که عشق تو از .. نیکوتر است!(غزل غزلها ۱.۲) محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی برد؛ محبت ف .. نمی فروشد و کبر و غرور ندارد.(قرنتیان ۱۳.۴) رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید؛ به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد(قرنتیان ۱۳.۵) محبت از بدی مسرور نمی شود، امّا با حقیقت شادی می کند.(قرنتیان ۱۳.۶) محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند.(قرنتیان ۱۳.۷) بیا تا بامداد از عشق سیر شویم؛ بیا تا یکدیگر را از عشق سرمست کنیم!(امثال ۷.۸) او مرا به میخانه درآورده، و عشق است پرچمِ او بر فرازم.(غزل غزلها ۲.۴) همچون غزالی دلپذیر و آهویی زیبا، .. هایش تو را همیشه .. ّم سازد و عشق او سرمستت کند.(ا مثال ۵.۱۹) را تا سیر نگشته، زحمت مرسانید و بازمدارید (غزل غزلها ۸.۴) تو در طلب عشق چه ماهرانه راه خود را پیدا می کنی! تا بدان جا که حتی به .. ن بدکاره نیز درس می دهی! (ارمیاأ ۲.۳۳) امّا خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گنا .. ار بودیم، .. در راه ما مرد.(رومیان ۵.۸) منبع: http://masihezendeh. .. /
702250

از محبت خار ها گل می شود

‏یکی از معدود آدمایی که واژه ی انسانیت برازندشونه، ایی هستن که میدونن ممکنه محبتشون جبران نشه، ولی بازم محبت میکنن.... با محبت به دیگران زندگیتون رو شیرین کنین :))) محبتتون مستدام :)
1154998

چند نکته برای پس از انتخابات

انی که به ک رأی می دهند هرچند اداره امور خود را برعهده می گذارند به لحاظ قانونی نیز م م به تبعیت از تصمیمات و راهبری های او می شوند. در فرهنگ تشیع وَلایت (محبت) با وِلایت (حکومت) پیوستگی دارد، یعنی حاکمی که مورد محبت مردم است اطاعت از او عملی می شود و نیز حکومتی که مورد اطاعت مردم است به شرطی که مورد محبت مردم و علاقه آنان واقع شود ثبات و ماندگاری پیدا می کند.
1015284

نرخ محبت

نرخ محبت درحیات زمینی ھر چیزی قیمتی دارد . خداوند که خود اسوه عشق و ایثار مطلق است این واقعیت را بهبشر گوشزد می کند که حیات دنیا کالائی است که فروش آن به مفت و مجانی به خدا ارزش این تجارت رادارد و مابقی تجارتھا سراسر زیان است .و امّا غیر تجارت ترین و یا به لحاظی گران قیمت ترین کالاھا ھمانا عشق و محبّت است . آیا شما تا کجا وبهچه قیمتی حاضرید که محبّت کنید و به آن ادامه دھید و محبّت را به صرفه می دانید ؟بی تردید محبّت تنھا کالائی است که مشتریان بسیار بسیار فراوان دارد ولی ھیچ حاضر نیست نرخیبرایش بپردازد و بلکه در اکثر موارد جواب محبّت ، جفا و خیانت و عداوت و انتقام است . اینست که در دورانحاکمیت مطلقه پول ، محبت یک کالای بی ارزش و نایاب است . مسئله اصلی اینست که آنکه محبّت میکند خودش بیشتر به آن محتاج است و اینست که مخاطبانش تازه منّت ھم می نھند تا محبّتی را بپذیرند .این داستان ھمیشگی محبّت در تاریخ بشر بوده است . و امّا اھل محبت تا کجا و به چه حدّی از منّت پذیریو جفاپذیری حاضر است که به محبت خود ادامه دھد .اھل محبّت بایستی از مال و وقت و انرژی و احساس و فکر و تن خود سرمایه کند و گاه به قیمت حیثیت خودو حتّی جان خود و گاه انواع تھمتھای دیگر از جمله کفر و الحاد به پیش برود . و ی که محبّت را کل ھدفزندگی خود می سازد بایستی از ھمه اینھا به نوبت عبور کند و نھایتاً دل خود را ھم قربانی نماید آنجا کهمحبوب فرد کل جریان محبت را توطئه و خیانت و مکر می نامد و حتّی جادوگری .فقط انبیای بزرگ و اولیای خدا این راه را تا به آ طی نموده اند . ما بقی بشر ، بسیاری که ھرگز براینوادی که وادی انسانیت است وارد نمی شوند و ما بقی ھم بین راه پشیمان شده و باز می گردند و از خداو خلقش کینه می کنند .بھر حال نرخ محبت نرخی مطلق است و به قیمت کل حیات و ھستی است و فقط عاشقان فنا (خدا) اینراه را طی می کنند . از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی - جلد پنجم ص 278  
2448114

محبت داروی همه دردها

محبت حضرت علی علیه السلام : دل آدمی رمنده ایست که بامحبت رام می شود. حضرت علی علیه السلام :محبت نردبان رفعت است . درعالم چیزی بالاترازمحبت نمی بینم -بتهوون درجهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.افلاطون دنیارامحبت می تواندنجات دهد واین مرض بزرگ بشریت رامحبت می توانددرمان کند-کمال الملک شمشیری علیه محبت وجودندارد-مثل ژاپنی ی که محبت می کاردحق شناسی درومی کند-مثل تازی محبت درازدواج ازاحترام ایجادمی گردد.فنلون محبت راازماهی بایدآموخت که ازآبش بیرون آری میمیرد.مثل ایرانی یک کلمه محبت آمیزمی تواندتمام فصل زمستان انسان راگرم کند-مثل ژاپنی مهربانی زبانی است که لال می تواندباآن سخن گوید.کروناشنوامی تواندآنرابشنودوبفهمدوکوریان نا می تواندآنراببیند-بووی زندگیتان سرشارازعشق ومحبت
1801176

محبت

نقل است از لقمان حکیم که فرمود: سال هاست که با داروهای گوناگون آدمیان را مداوا کنم و در این مدت هیچ دارویی را موثر تر و کارساز تر از محبت نیافتم...
979162

معجزه محبت در زندگی شویی

عاطفه مادری که اساس شکل دهی شخصیت کودک را تشکیل می دهد از دریافت محبت زن از مرد نشات می گیرد. به بیان دیگر، اگر زنی از مهر شوهرش برخوردار نباشد، نمی تواند فرزندان خود را از مهرمادری سیراب کند.
1305706

محبت افراطی؛ سد رشد شخصیت تک فرزندی ها است

محبت افراطی و توجه ویژه به ک نی که تنها فرزند خانواده هستند اثرات م بی در بزرگسالی برای آنها به همراه دارد.
2419669

اگر رحمت و محبت و رفق و مدارای نبود، دلی نرم نمی شد

رسول خدا (ص) با رحمت و محبت، و رفق و مدارا رس خود را پیش برد و این امر در تحول انسان و جامعه به سوی کمال و اصلاحات اجتماعی ای که مأمور بدان بود نقشی کلیدی داشت.
2312492

در کربلا هم قحطی آب بود و هم قحطی محبت

مرحوم میرزا اسماعیل ، عارف سالکی است که روز به روز بر تعداد شیفتگان کلامش افزوده می شود. خواندن " طوبای محبت " او در این روزها بیش از هر زمان دیگری بر دل می نشیند.
832566

با تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)

تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام) تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تحقیق، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه موضوع تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، روش تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحی...
1722308

دنیایی به رنگ محبت، کاش ابدی باشد...

بدبختیِ آدما، از اون جایی شروع میشه که به ماهیت هم پی میبرن... که با هم زندگی می کنن و شناخت پیدا میکنن... اون وقته که براشون سخت میشه، محبت ... آدما تا وقتی ی بهشون بدی نکرده به همه چیز و همه محبت میکنن اما وقتی، ی، زخمی شون میکنه، انتظار نداشته باشید مثه قبل باشن... گاهی بهتره درک کنیم آدمای اطرافمونو.... شاید اگه روح ما اون زخم رو برداشته باشه، خیلی بدتر رفتار کنیم...
1828464

قدرت بالای محبت کلامی در حفظ زندگی شویی

مدرس هاروارد گفت: در خانواده باید تلاش جدی برای افزایش ا یژن عاطفی صورت گیرد که یکی از راه های آن تبادل ابراز دوستی و محبت کلامی است.
288290

آدم شناسی

به نام زیبایش سلامبعضیا میگن:آدم شناسی و شناخت آدم باید در سفر اتفاق بیفتهبعضیا میگن:موقع عصبانیت!بعضیا میگن:موقع و هوس!بعضیام میگن:وقت ثروتمندی!اما من میگم:وقت محبت! به آدمها محبت کنخیلی زود خود واقعیشون رو نشون میدنبه آدمها اعتماد و محبت در طول عمرم میدونم و مطمئنم خود حقیقیشون رو میبینی!
865326

محبت دوستا

باران هرروز بهم پیام می ده. میگه خوبی؟ بهتری؟ زود خوب شو. غزل هم خیلی همفکری و راهنمایی برام انجام داده. چجوری اینهمه لطف رو جبران کنم خدا... ؟ اینم از بچه های که اینطوری محبت دارن... کاش لایقش بودم :) که نیستم...
48754

شکوه آیین محبت در سیرۀ (ص) از نظر آیت الله مکارم

شکوه آیین محبت در سیرۀ (ص) از نظر آیت الله مکارم اگر بخواهیم در بین مردم جایگاهی پیدا کنیم راهی جز حسن خلق و جوشیدن با مردم و اظهار محبت‏ با آنها وجود ندارد، لذا مبلغان و اهل علم اگر بخواهند در تعلیم و تربیت موفق و مؤثر باشند، باید پایه اصلی کارشان را روی اصل محبت قرار دهند. منبع: http://rahmateslami95. /
1252298

چگونگی محبت به اعضای خانوادم رو بلد نیستم

سلام دوستان. روزهاتون قبول باشه. دختری هستم که کودکی که گذروندم بدون سختی نبوده و دوران نوجوانی و دبیرستانمم همینطور ، به محبت نیاز داشتم ،پدر مادرم در حد توان خودشون محبت می و برای من کافی نبود و... گذشته ها گذشته..دختری احساساتیم ، خواهر برادرای بزرگتر از خودم که ازدواج در حد معمولی بودیم و رابطه عاطفی خیلی خوبی با هم نداریم . میخوام رابطه عاطفی مون رو قوی کنم . دوران سنی که احتیاج به دریافت محبت داشتم به اندازه کافی دریافت ن و متاسفانه دچار کمبود محبت هستم.میخوام در محیط خانودم دریافت و ابراز کنم اما محبت رو بلد نیستم نمیدونم چطوری انجام بدم، چقدر باید محبت کنم ؟. یه برادر کوچکتر از خودم دارم .میدونم نیاز به محبت داره ، باید بهش توجه بشه نمیخوام تنهایی وح ی که من داشتم اون تجربه کنه و میخوام بهش محبت کنم که اعتماد به نفسش بره بالا و در زندگی وایندش به مشکل نخوره. زود وابسته نشه و بتونه راحت حرفاشو بزنه وخیلی از پوئن های دیگه.اما نمیدونم باید چه کارهایی باید واسش انجام بدم؟ تقریبا 17 سالشه . ادامه مطلب
2082992

خلاصه خیلی قند و خیلی عسلین !

فکر میکنم هروقت از خودم ع ی میزارم و کامنتای محبت آمیز میگیرم باید جواب بدم حتی ایموجی هارو. بعد این کار برای من نابلد که زبونم به بعضی کلمات محبت امیز باز نمیشه(حتی به بعضی اموجی های محبت آمیز) سخته. خیلی سخته مخصوصا که میخوام جواب همه رو یه جور خوبی بدم و تازه برابری و عد رو هم بین شون رعایت کنم!! یک پادشاه عادل
479672

نتیجه محبت

#کلامکم_نور ▪️نتیجه محبت ▪️ خدا- صلّی الله علیه و آله - فرمودند: ای سلمان محبت [حضرت]فاطمه[سلام الله علیها] و دوست داشتن او در صد موقف و جایگاه از مواقف قیامت سودمند است، آسان ترین این مواقف: مرگ و قبر و میزان و م و (پل) صراط و موقف محاسبه اعمال است. بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۱۱۶ ___________ ▪️آداب زندگی شیعی کانال کلام اهل بیت علیهم السلام [email protected]
2206992

شعر مهربانی

مهر و محبت متاع گرانی استگه آشکار و گهی هم نهانی استشاید ز گفته پشیمان شود یاما محبت ما بی پشیمانی استزرد و خسته و نالان نمی شودهر که عادت او مهربانی استشاعر: اکبر پورآقا(بداهه همین الآن در شرکت رادیاتور ایران)
1991790

چطور با محبت کلامی عشقم رو به خانمم نشون بدم ؟

سلام دوستان من پسری ۲۵ ساله هستم که در شرف نامزدی ام و از اون جایی که با هیچ دختری در ارتباط نبودم خیلی خوب محبت کلامی بلد نیستم و نهایتا همین دو جمله دوستت دارم و عاشقتم رو بلدم. میدونم که موضوع محبت کلامی خیلی مهمه و حتی دریچه ای برای ورود به مسائل است. از شما می خوام که من رو راهنمایی کنید و جملات محبت آمیز و حتی ای که می تونه عشق من رو بهش نشون بده رو آموزش بدید. ممنون از همگی
1362040

کلمات محبت آمیز

کلمات محبت آمیز می توانندکوتاه و گفتن آن ها آسان باشد،ولی بازتاب آن ها واقعاً بی پایان است. #مادر_ترزا@psychogram93
116368

منم میخوام برم...

بعضی وقتا ما آدما با خودخواهی خودمون میخوایم بقیه رو برا خودمون نگه داریم بعدم طلبکار میشیم که من این همه بهت محبت ... اگه محبت رو برا خودم کردی که نباید منت بذاری این نشون میده این محبته از خودخواهی دل خودت نشأت می ره.... منشأ این محبت باید برا خدا باشه اگه برا خدا دوستش داری برا خدا هم باید ازش بگذری... عشق نوشت: جنس غمت رو می فهمم دلم میخواد به آرزوت برسی... منبع: http://bandeyekoochaketo. /
699678

افتتاحیه خیریه کانون محبت: فاطمه گودرزی و پسرش

خیریه «کانون محبت» که به تازگی توسط افسانه بایگان راه اندازی شده با حضور هنرمندان و ورزشکاران روز…
1955904

محبت؛ منشأ ایمان

ابراهیمی دینانی با بیان اینکه اساس این عالم بر مهر و کین استوار است، گفت: هستی عین عشق است. حق تعالی عین عشق است. حق تعالی عین محبت است و انی که این مطلب را نمی دانند توحید را نمی دانند.
2074292

محبت، کلید حل مشکلات

محبت، کلید حل مشکلات ▪️تازه عقد کرده و هنوز اول راه بودند. اطلاعات زیادی از تفاوت های وجودی زن و مرد نداشتند. با کوچکترین اختلاف سلیقه ای از هم ناراحت و دلگیر می شدند و سکوت می د. سکوت مطلق... اما نباید به این زودی به این مرحله می رسیدند؛ پس شروع به مشاوره و مطالعه د. ▫️نتایج بسیار جالب بود. اگر قرار است برای هم آرامش1 باشیم؛ پس باید با هم حرف بزنیم. محبت کنیم؛ حتی محبت کلامی. ▪️گاهی همین سکوت، باعث بوجود آمدن سوء تفاهم های زیادی می شود. صحبت ، علاوه بر، برطرف سوء تفاهم موجود، باعث ایجاد محبت و دوستی هم می شود. منبع: 1. سوره روم، آیه 21: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها...
45768

محبت آمیز ترین شعر مولانا محمد رومی ( مولوی )

از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود ازمحبت دُردها صافی شود وز محبت دَردها شافی شود از محبت خارها گل می شود وز محبت سرکه ها مل می شود از محبت دار تختی می شود وز محبت بار بختی می شود منبع: http://mehr17. /
699254

افتتاحیه خیریه کانون محبت: احترام برومند,اکرم محمدی و همایون ارشادی

خیریه «کانون محبت» که به تازگی توسط افسانه بایگان راه اندازی شده با حضور هنرمندان و ورزشکاران روز…
1968364

دخیا: در اسپانیا احترام و محبت ندارم!

در انگلیس و در لیگ برتر من بسیار مورد محبت قرار می گیرم و از احترام زیادی در این کشور برخوردارم؛ اما در اسپانیا اینگونه نیست و خیلی به من توجه نمی شود.
1771610

هر به والدینش توهین کند می شود!!!

چه حکم جالبی... این را قبول داریم که توهین به والدین عملی است قبیح و زشت اما صحبتمان با آن دسته از افرادی است که را متهم به خشونت های کاذب می کنند ومدعی هستند که حکم به هیچ وجه در عهدین وجود ندارد. یت مدعی و محبت است، آیا این محبت است؟؟
161202

محبت میان خدا و انسان از دیدگاه ملاصدرا

در آیاتی از قرآن کریم از محبت خداوند به آدمیان و محبت عده ای از آدمیان به خداوند سخن گفته شده است. ملاصدرا با تعریف محبت به «ابتهاج به امر موافق»، حقیقت آن را در خداوند می داند و بیان می کند که اطلاق محبت بر غیر خداوند مجازی است؛ همان گونه که اطلاق وجود بر غیر او به مجاز است. بنابراین هر ممکنی جهتی از جهات کمال خداوندی است و محبت خداوند به ذاتش، محبت به تمامی ممکنات است؛ اما ممکنات در قبول تجلی خداوند و حکایت از ذات الهی از نظر قرب و بُعد یا کثرت و قلّت حجاب، متفاوت هستند و آدمی می تواند با ایمان و عمل صالح، حجاب را از قلبش مرتفع کند و دارای وجودی قوی تر و به­تبع آن مورد محبت بیشتر از طرف خداوند واقع شود. برای مطالعه اصل مقاله روی عنوان ذیل کلیک فرمایید: محبت میان خدا و انسان از دیدگاه ملاصدرامنبع: http://aliakbari1. /

عشق دین محبت