علم کامپیوتر


43463

مزیت های کامپیوتر

از بین مزیت های مختلفی که برای استفاده از کامپیوتر در مقایسه با انسان وجود دارد سه مورد نسبت به بقیه مشخص تر است که تقریبا تمام کاربران کامپیوتر با آنها سروکار دارند. 1. سرعت بالای کامپیوتر در انجام محاسبات و اجرای دستورات 2. دقت بالای کامپیوتر در اجرای دستورات به گونه ای که در کارکامپیوترهیچ گونه خطا واشتباهی وجود ندارد. 3. ظرفیت بالای کامپیوتر در ذخیره سازی اطلاعات و نتایج و همچنین عدم فراموشی آنها بنا به استفاده کامپیوتر برای هر کاربری ، علاوه بر این موارد ممکن است مزیت های دیگری نیز قابل ذکر باشد که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: امکان برقراری ارتباط با سایر کاربران ، افزایش کارآیی های موجود، سهولت در انجام کارها و کاهش نیروی انسانی با وجودتمام این مزایا ذکراین نکته لازم است که یک کامپیوتر به تنهایی قادر به کار و تصمیم گیری نیست و حتما به کاربری نیاز دارد که با دادن داده های اولیه آن را راه اندازی نماید. -مزایای کامپیوتر بر انسان: 1-سرعت 2-صحت 3-دقت 4-خستگی ناپذیری 5-فراموش ن منبع: http:// 80. /
529300

کانال ع پروفایل ی کامپیوتر

لیست کانال ع پروفایل ی کامپیوتر بهترین کانال ع پروفایل ی کامپیوتر جدید ترین کانال ع پروفایل ی کامپیوتر کانال های ع پروفایل ی کامپیوتر کانال ع ی کامپیوتر کانال ع پروفایل ی ادامه مطلب
1853619

فرضیه دنیای علم و کامپیوتر فرض کنید شما کامپیوتر لپ تاب

امروزه پیشرفته ترین  لپ تاپها  ساخته  می  شود  دنیای علم و کامپیوتر فرضیه  دنیای علم و کامپیوتر  فرض کنید  شما  کامپیوتر  لپ  تاب  دارید بیسوادی در کامپیوتر چیست؟  اما  هیچ چیزی در  موردش  را  بلد  نیستید  حتی  خاموش  روشن    انرا  چرا باید کامپیوتر یاد بگیریم؟ تو میدونی بگو.. چگونه کامپیوتر را یاد بگیرم؟ برای یادگرفتن کامپیوتر چند راه وجود داره یا به صورت علمی یا به صورت تجربی. اما بستگی به این داره که از کامپیوتر شخصی برای چه چیزی استفاده کنی ب درامد به صورت اینترنتی یادگیذی فتوشاپ در عکاسی و خدمات کامپیوتر یا اینکه به صورت سرگرمی.  وب سایت آرمین تری دی دات کام خلاصه به هر ح ی که باشه دانستن ضروری است و واقعا اگر امروزه ی کار با کامپیوتر را بلد نباشه به او سخت میگذره و عقب میمونه.
1145921

ع برای دسکتاپ کامپیوتر 96

ع برای دسکتاپ کامپیوتر برای تلگرام زیبا ترین ع برای دسکتاپ کامپیوتر ع برای دسکتاپ کامپیوتر بهترین ع برای دسکتاپ کامپیوتر ع های جدید برای دسکتاپ کامپیوتر ادامه مطلب
1145923

اینستاگرام برای کامپیوتر

اینستاگرام برای کامپیوتر اینستاگرام برای کامپیوتر اینستاگرام برای کامپیوتر اینستاگرام برای کامپیوتر اینستاگرام های جدید برای کامپیوتر ادامه مطلب
1008794

ع برای دسکتاپ کامپیوتر

ع برای دسکتاپ کامپیوتر در تلگرام زیبا ترین ع برای دسکتاپ کامپیوتر ع های جدید برای دسکتاپ کامپیوتر ع های باحال برای دسکتاپ کامپیوتر جدید ترین و بهترین ع برای دسکتاپ کامپیوتر ادامه مطلب
1325713

بسیبس یل سیل سشبسب سیل سیبل یبسل سیل

سیفسبیل سیب سیل سیل سشیب سیب سیل ثقل قفا قفاقف ا ثص بقللفات فغت قفثقل ثقل قفا قفا ثقل ثقلثف ا ق لقفاع تفغتف غت فغا قفل ثقل قفا قفت اقفغتقفغا ثقف ثقغ غثقفغ قفعت قفغت قفاغ ثق اغقفت قف تقفا قفا قف آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر آموزش تعمیرات کامپیوتر
118152

تاریخچه کامپیوتر در ایران

تاریخچه کامپیوتر در ایران را می توان به 4 دوره تقسیم کرد: 1_پیدایش:کامپیوتر در سال 1341 وارد ایران شد.بدین ترتیب پیدایش کامپیوتر در ایران تقریبا 10 سال بعد از ظهور کامپیوتر در کشور های صنعتی بود. 2_توسعه:دوره توسعه کامپیوتر از سال 1350 در ایران آغاز و تا سال 1360 ادامه یافت. 3_بازنگری:با ظهور انقلاب ی، در زمینه کامپیوتر نیز تغییر و تحولاتی صورت گرفت ودر نهایت تا سال 1359 یک سری بازنگری کلی انجام شده. 4_بلوغ:پس از بازگشایی ا در سال 1362 مرحله بعدی رشد کامپیوتر آغاز شد و هر 2 شاخه نرم افزار و سخت افزار توسعه فراوانی یافتند.از مهم ترین کارهای این دوره می توان پردازش زبان و خط فارسی را نام برد.منبع: http://paraste. /
1899591

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1- رها زارع نوربخش---ارشد ی کامپیوتر---9206032432-لیلیا پور مدحجی-----ارشد ی کامپیوتر---9401050803-سعیدحسین زاده قنواتی-ارشد ی کامپیوتر-9200216254-مجتبی نکویی فر-----ارشد ی کامپیوتر---93108310165-امین برومی--------ارشد ی مواد-------9200949616-محمد کردی----------ارشد ی مکانیک-----930280940
1181848

۱۵ داد: معرفی کامپیوتر شخصی اپل 2

۴۰ سال پیش در چنین روزی، اولین کامپیوتر شخصی شرکت اپل با نام اپل ۲ به بازار معرفی شد. استیو وزنیاک و استیو جابز به کمک یکدیگر این کامپیوتر را تولید کرده بودند.
391789

گزارش کار آموزی کامپیوتر در کارگاه کامپیوتر آزاد

گزارش کار آموزی کامپیوتر در کارگاه کامپیوتر آزاد1395-11-12 | توسط bahareh | دسته دسته‌بندی نشدهگزارش کار آموزی کامپیوتر در کارگاه کامپیوتر آزاد به صفحه گزارش کار آموزی کامپیوتر در کارگاه کامپیوتر آزاد خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((گزارش کار آموزی کامپیوتر در کارگاه کامپیوتر آزاد)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین […]ادامه مطلب +
2292000

برنامه جلسات دفاع

1-الهام خدایار---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:08:00---1397/6/202-محمدقربانی---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:09:30---1397/6/203-کمیل صفی خانی-ارشد ی کامپیوتر--ساعت:11:00---1397/6/204-مریم ثابت----ارشد ی کامپیوتر---ساعت:12:35---1397/6/205-راضیه زاده-ارشد ی کامپیوتر---ساعت:14:00---1397/6/206-زهراعلی حمیدیان-ارشد ی کامپیوتر-ساعت:15:30---1397/6/207-نازنین نیک زاد--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:17:00---1397/6/208-نیمایگانه-----ارشد ی مکانیک---ساعت:10:00---1397/6/209-رضاعلی پور---ارشد ی مکانیک---ساعت:11:30---1397/6/2010-مهدی زیدی --ارشد ی مکانیک---ساعت:18:00---1397/6/2011-عقیل دراجی--ارشد ی مکانیک---ساعت:15:00---1397/6/2012-وحیدظریف---ارشد ی مواد----ساعت:12:00----1397/6/2013-احسان قنواتیان-ارشد ی مواد---ساعت:16:00----1397/6/2014-مجتبی صلاحیان-ارشد ی عمران--ساعت:08:00----1397/6/20
492212

10 را ار برای افزایش سرعت کامپیوتر

با افزایش سن کامپیوتر، سرعت آن کاهش می یابد. برای بسیاری از کاربران، نگهداری از کامپیوتر در اولویت قرار ندارد. بنابراین احتمالا پس از مدتی سرخورده و ناامید شده، به فکر تعویض سیستم خود می افتند. اگر شما هم از این دست افراد هستید، قبل از تعویض سیستم خود، را ارهای ما جهت افزایش سرعت کامپیوتر را بخوانید. ... نوشته 10 را ار برای افزایش سرعت کامپیوتر اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
1267557

جدیدترین کامپیوتر رومیزی لنوو رونمایی شد

شرکت لنوو به طور رسمی از جدیدترین کامپیوتر رومیزی و شخصی (pc) خود با نام اختصاصی "تینک استیشن پی 320 تاینی" (thinkstation p320 tiny) رونمایی کرد. این کامپیوتر رومیزی قدرتمند وزنی برابر با مک بوک ایر اپل دارد که بسیار جالب توجه به نظر می رسد. با سایت شبکه همراه باشید تا مروری از مشخصات سخت افزاری این کامپیوتر داشته باشیم.
1716173

airdord

سلام دوستان شما می توانید با برنامه ی ایردرد گوشی انذرویدی خود را بدون سیم به کامپیوتر با وارد کدی در مرورگر {که در ایردرد وجود دارد } تمان تنظیمات گوشی خود را در کامپیوتر انجام دهید و میتوانید با نصب ایر درد بر روی کامپیوتر زمانی که گوشی را به کامپیوتر متصل می کنید هر کاری روی گوشی میکنید به صورت بزرگ بر روی کامپوتر ببینید
474239

راهنمای ید کامپیوتر تا بودجه ۶ میلیون تومان

اگر در انتخاب قطعات و گردآوری یک کامپیوتر تا سقف ۶ میلیون تومان نیاز به راهنمایی دارید، راهنمای ید کامپیوتر زومجی شما را کمک می‌کند. 
758762

نمونه سوالات استخدامی تخصصی رشته کامپیوتر

نمونه سوالات استخدامی تخصصی رشته کامپیوتر -نمونه سوالات استخدامی تخصصی رشته کامپیوتر ، رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته ی کامپیوتر،نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته کامپیوتر با پاسخنامه ،سوالات استخدامی کامپیوتر با پاسخ، رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی کامپیوتر،منابع آزمون استخدامی رشته کامپیوتر،منابع تخصصی رشته کامپیوتر،نمونه سوالات استخدامی رشته فناوری اطلاعات، نمونه سوالات استخدامی تخصصی کامپیوتر
480455

با گزارش کارآموزی در کارگاه کامپیوتر

گزارش کارآموزی در کارگاه کامپیوتر گزارش کارآموزی در کارگاه کامپیوتر، در قالب word و در 107 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: آشنایی با سخت افزار کامپیوتر، مقدمه ای بر کامپیوتر، دستگاه های ورودی و وجی در کامپیوتر (لیست قطعات کامپیوتر)، برد اصلی، ریزپردازنده، میزان
182621

سریع ترین کامپیوتر جهان در حال ساخت است!

ژاپن سریع ترین .. کامپیوتر جهان را می سازداین کشور گفته که در نظر دارد بودجه ای بالغ بر ۱۹.۵ میلیارد ین (۱۷۳ میلیون دلار) را صرف ساخت کامپیوتر اِی آی بی سی ( aibc) کند. نام کامل این کامپیوتر ai bridging cloud است.⚡️ژاپن امیدوار است که اِی آی بی سی به سرعت ۱۳۰ پتافلاپ برسد و از سان وِی تایهولایت، .. کامپیوتر چین که هم اکنون سریع‎ترین کامپیوتر جهان است، پیشی بگیرد.یک پتافلاپ معادل هزار تریلیون عملیات ممیز شناور ( floating point operation) در هر یک ثانیه است.منبع: http://pishgaman-elm. .. /
1687605

نحوه رفع اشکالات بازی دستینی ۲ کامپیوتر

بالا ه کاربران کامپیوتر می توانند از بازی دستینی ۲ لذت ببرند. اگر هنوز در جریان نیستید، دستینی ۱ هیچ وقت برای کامپیوتر منتشر نشد و […]
1675371

تاثیر سرعت رم بر عملکرد کامپیوتر

از جمله مواردی که در کامپیوتر و لپتاپ مورد توجه قرار می گیرد، میزان حافظه رم است. در واقع اگر به راهنمای ید کامپیوتر و […]
1740338

نشانه های ویروسی شدن کامپیوتر را بشناسید

ویروسی شدن کامپیوتر دردسرهای زیادی در پی دارد. اما نشانه های ویروسی بودن کامپیوتر چیست؟ در این مطلب به بررسی علائم ویروس کامپیوتری می پردازیم.
695918

کامپیوتر جیبی (gpd pocket) و آینده ویندوز 10

اکثر کاربران به دنبال کامپیوترهای قابل حمل و سبک هستند، به همین دلیل زمانی که gpd pocket یا کامپیوتر جیبی معرفی شد با موفقیت زیادی همراه بود. این کامپیوتر از سری اتم پردازنده های اینتل استفاده می کند و می توانید آن را در جیب خود جای دهید.
351556

استخدام آشنا به کامپیوتر در شهر شیراز

به دو آشنا به کامپیوتر آقا ترجیحا لیسانس با فن بیان خوب و با حقوق عالی در شیراز نیازمندیم. ... نوشته استخدام آشنا به کامپیوتر در شهر شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد. ادامه: استخدام آشنا به کامپیوتر در شهر شیراز
959722

کاهش دلار عامل ثبات در بازار کامپیوتر

تحرک مثبت برای بازار کامپیوتر قابل پیش بینی است. این آینده نگری برخی از فعالان بازار کامپیوتر است که معتقدند این بازار در سال جدید متاثر از میزان تقاضا در سال گذشته باقی مانده و تا پیش از برگزاری انتخابات…
954594

آموزش کنترل و مدیریت کامپیوتر با موبایل از راه دور

احتمالاً برای همه پیش آمده که گه گاه به یکی از فایل های کامپیوتر خود نیاز داشته باشند اما کامپیوتر نزدیکشان نباشد. خوشبختانه، یک راه ساده برای دسترسی از راه دور به کامپیوتر از طریق موبایل یا تبلت وجود دارد که این مشکل را حل می کند. اگرچه راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد، ولی ما[ادامه مطلب]
2292536

گرایش های ی کامپیوتر

گرایش های ی کامپیوتر دانشجویانی که میخواهند در کنکور ارشد کامپیوتر امتحان بدهند، در ذهنشان سوالاتی بسیاری دارند که نمی دانند جواب سوالشان چیست؟ بطور مثال:در کنکور ارشد کامپیوتر چه گرایش هایی وجود دارد؟ یا در کنکور ارشد کامپیوتر چه دروسی در هر گرایش می آید و ضریب هر درس چقدر است؟ اگه من بنشینم و کلی درس بخوانم و در آ در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی قبول شوم، چه بازار کاری برای من فراهم است؟ یا در مقطع ارشد کامپیوتر چه مهارت هایی را ب می نمایم؟ و ... اینها تنها بخش کوچکی از سوالات داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر است که احتمالا تا کنون نتوانستند پاسخ های دقیق و کاملی برای این سوالات پیدا کنندبه همین دلیل در صفحه زیر بطور کامل گرایش های ارشد کامپیوتر را معرفی کرده ایم و در مورد آینده شغلی هر یک از گرایش های ارشد کامپیوتر صحبت کرده ایم. گرایش های ارشد ی کامپیوتر
1808695

نگاهی به نکات ریز و درشت ساخت کامپیوتر کوانتومی

بررسی مجدد تراشه‌های کامپیوتر توسط ان نیوساوت و ، نشان می‌دهد که یک کامپیوتر کوانتومی چگونه ساخته می‌شود. 
501576

10 را ار برای افزایش سرعت کامپیوتر

با افزایش سن کامپیوتر، سرعت آن کاهش می یابد. برای بسیاری از کاربران، نگهداری از کامپیوتر در اولویت قرار ندارد. بنابراین احتمالا پس از مدتی سرخورده و ناامید شده، به فکر تعویض سیستم خود می افتند. اگر شما…
527233

10 روش برای افزایش سرعت کامپیوتر

با افزایش سن کامپیوتر، سرعت آن کاهش می یابد. برای بسیاری از کاربران، نگهداری از کامپیوتر در اولویت قرار ندارد. بنابراین احتمالا پس از مدتی سرخورده و ناامید شده، به فکر تعویض سیستم خود می افتند.
265985

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی- سوالات پیام نور

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی سوالات پیام نور نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی کد درس : 1217182-1115006-1211364_995نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۹3-۹2 نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب تستینمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم۹۱-۹2 نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب تستینمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستینمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستنمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۸۹-۸۸ نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۸8-۸7 با جواب تستی نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۸8-۸7
2302252

برنامه جلسات دفاع

1-حجت تر گودرزی--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:14:30--1397/6/252-زهره خیرآبادی -----ارشد ی کامپیوتر--ساعت:16:30--1397/6/253-فاطمه ممبینی------ارشد ی کامپیوتر--ساعت:14:00--1397/6/274-سحرمحمدی -------ارشد ی کامپیوتر--ساعت:15:00--1397/6/27
1628997

سایت مرکزی کامپیوتر یاسوج افتتاح شد

سایت مرکزی کامپیوتر یاسوج باحضور رئیس، معاونین و جمعی از مسئولان این سایت کامپیوتر خوارزمی در محل کتابخانه بهمن بیگی این به بهره برداری رسید.
229537

تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج

تعمیر لپ تاپ کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرجتعمیر کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار - شبکه) کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرجنصب و راه اندازی تجهیزات جدید کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرجکرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج کرج  09121410469
470821

بیست و دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران

 بیست و دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران معتبرترین کنفرانس علمی کشور، در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات همراه با کارگاه‌های آموزشی مسابقه کد نویسی مبهم (spaghetti) برگزار می‌شود.
81681

کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در برق و کامپیوتر

نخستین کنفرانس توسعه پژوهش های نوین با محوریت برق و کامپیوتر، electrical & computer, conference on innovative researches development چهارم و پنجم اسفندماه امسال به میزبانی موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام واقع در شهرستان تربت جام- اسان رضوی برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس، ایجاد یک محفل علمی برجسته و محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی و ارائه آ ین یافته های علمی و پژوهشی توسط یان، سازمانها و صنعتگران در همه زمینه های مهنسی برق، کامپیوتر و ی پزشکی می باشد. کمیته علمی کنفرانس از کلیه صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان در رشته های مختلف ی برق، ی پزشکی و ی کامپیوتر دعوت می نماید مقالات خود را که حاوی آ ین یافته های علمی- فنی می باشد، چه در زمینه های تنوری و چه کاربردهای عملی آنها به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. کمیته برگزار کننده درصدد است با برگزاری نشست های علمی- تخصصی، برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری میزگردهای علمی و نمایشگاه، علاقمندان را با آ ین دستاوردهای دانش فنی و چالش های مرتبط با زمینه های مختلف علوم ی برق، کامپیوتر و ی پزشکی آشنا سازد. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طبق هماهنگی های به عمل آمده با سایت مرجع دانش (سیویلیکا، civilica) که بانک مقالات علمی کشور می باشد، تمامی مقالات تایید شده این کنفرانس در سایت مذکور نمایه خواهد شد. همچنین مقالات برتر کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در ی برق و کامپیوتر در پایگاه نمایه سازی جهان isc نمایه سازی می شوند. علاوه بر این مقالات برتر در ژورنال ijmec چاپ خواهند شد. منبع: http://am-ece. /
1772199

جزوۀ کامپیوتر

سلام به همه. با نوجه به این که شنبه آزمون کامپیوتر داریم، جزوۀ کامپیوتر رو این زیر گذاشتم. اگر ی نکتۀ یا درخواست یا سؤالی داره تو بخش نظرات بگه. بگیر که اومدحجم: 166 کیلوبایت
351555

تیم دانش آموزی المپیاد کامپیوتر ایران ششم جهان شد

تیم دانش آموزان المپیاد کامپیوتر ایران با تصاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه ششم المپیاد بین المللی کامپیوتر در قزاقستان قرار گرفت. ادامه: تیم دانش آموزی المپیاد کامپیوتر ایران ششم جهان شد
1008103

با گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر

گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر گزارش کارآموزی با موضوع آزمایشگاه کامپیوتر، در قالب docx و در 34 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: معرفی محل کارآموزی، فصل دوم: آشنایی با مبانی کامپیوتر، فصل سوم: توانایی راه اندازی کامپیوتر و کار با سیستم عامل dos، فصل چهارم...
194114

کامپیوتر ها از نظر تجهیزات و قدرت پردازش

1- ریز کامپیوتر ها مانند کامپیوتر های شخصی micro computer 2- کامپیوتر های کوچک مانند کامپیوترهای مراکز تجاری و .. ی mini computer 3- کامپیوتر بزرگ مانند کامپیوتر های مراکز بزرگ .. تی main frame 4- ابرکامپیوتر ها مانند کامپیوتر مرکزی سازمان ناسا super computer 9- کامپیوتر ها از نظر ظاهر و اندازه به چند دسته نقسیم می شوند؟1- رومیزی desktop 2- کیفی laptop 3- دستی palmtop 4- همکار دیجیتال شخصی pda10- یک کامپیوتر رومیزی چه قسمتهایی دارد؟ 1- کیسcase 2- مانیتور monitor 3- کی برد keyboard 4- ماوس mouse 5- بلندگوspeaker 6- چاپگر printer 7- اسکنر scaner11- بخشهای درون کیس کامپیوتر را نام ببرید.1- منبع تغذیه power supply 2- برد اصلی (مادر )main board 3- سی پی یوcpu 4- رم ram 5-هارد دیسکhard disk 6- فلاپی دیسک floppy disk 7- درایور سی دی compact disk driver 8- مودم modem 9- کارت گرافیک vga card 10- کارت صدا sound card 11- کارت شبکه network card (lan) 12- کارت تلویزیون tv card. منبع: http://paraste. .. /
1933494

رونق بازار کامپیوتر رومیزی در دیوار

ید و فروش کیس کامپیوتر کار هر ی نیست. حرفه‌ای‌ها، تدوین‌گران، گیمرها و ان معمولا به کامپیوتر و کیسی نیاز دارند که کار را برای خود راحت‌تر کنند.
551013

با خیره شدن طولانی به کامپیوتر کور نمی شوید!

خستگی چشم ناشی از خیره شدن به صفحه ی کامپیوتر نام خودش را دارد: «سندرم بینایی کامپیوتر» (computer vision syndrome). با وجود تفاوت تخمین ها، این سندرم نسبتا شایع است. نشانه های این سندرم، تاری دید، سردرد، خشکی چشم، آبریزش و خستگی چشم است.
194120

تاریخچه کامپیوتر در ایران

تاریخچه کامپیوتر در ایران را می توان به چهار دوره تقسیم کرد: ـ پیدایش: کامپیوتر در سال ۱۳۴۱وارد ایران شد.بدین ترتیب پیدایش کامپیوتر در ایران تقریبا ۱۰ سال بعد از ظهور کامپیوتر در کشور های صنعتی بود ـ توسعه: دوره توسعه کامپیوتر از سال ۱۳۵۰ در ایران آغاز و تا سال ۱۳۶۰ ادامه یافت. این دوره همراه با رقابت زیاد برای .. ید سخت افزار , پیاده سازی سیستم های عظیم نرم افزری , استخدام هر چه بیشتر نیروی انسانی و دنبال .. برنامه های جامع با توجه به واقعیت های فنی ئنیروی انسانی کشور بود. ـ بازنگری: با ظهور انقلاب .. ی, در زمینه کامپیوتر نیز تغییر و تحولاتی صورت گرفت و در نهایت تا سال ۱۳۵۹ یک سری بازنگری کلی انجام شد. ـ بلوغ : پس از بازگشایی .. ها در سال ۱۳۶۲ مرحله بعدی رشد کامپیوتر آغاز شد و هر دو شاخه نرم افزار و سخت افزار توسعه فراوانی یافتند. از مهمترین کارهای این دوره می توان پردازش زبان و خط فارسی را نام برد. منبع: http://paraste. .. /
1191616

مستقیم پاو وینت مبانی کامپیوتر قسمت دوم

پاو وینت مبانی کامپیوتر قسمت دوم برچسب ها : پاو وینت مبانی کامپیوتر قسمت دوم , پاو وینت مبانی کامپیوتر , پاو وینت مبانی کامپیوتر , مبانی کامپیوتر , مبانی کامپیوتر , تحقیق مبانی کامپیوتر , تحقیق مبانی کامپیوتر , پروژه مبانی کامپیوتر , پروژه مبانی کامپیوتر , کامپیوتر , کامپیوتر , پاو وینت , مبانی دسته: کامپیوتر فرمت فایل: pptx حجم فایل: 89 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 پاو وینت مبانی کامپیوترقسمت دوم شامل 36 اسلاید می باشد و برای دانشجویان رشته کامپیوتر کاربرد دارد؛در ادامه ابتدا بخشی از متن و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید رایگان فایل pdf مبانی کامپیوتر2 برچسب ها : پاو وینت مبانی کامپیوتر قسمت دوم , پاو وینت مبانی کامپیوتر , پاو وینت مبانی کامپیوتر , مبانی کامپیوتر , مبانی کامپیوتر , تحقیق مبانی کامپیوتر , تحقیق مبانی کامپیوتر , پروژه مبانی کامپیوتر , پروژه مبانی کامپیوتر , کامپیوتر , کامپیوتر , پاو وینت , مبانی
371015

استخدام کامپیوتر مسلط به شبکه در تهران

به کامپیوتر مسلط به شبکه جهت کار در شرکت نیمه تی در تهران نیازمندیم.از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه ... نوشته استخدام کامپیوتر مسلط به شبکه در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد. ادامه: استخدام کامپیوتر مسلط به شبکه در تهران
371013

استخدام کارمند اداری مسلط به کامپیوتر

به کارمند اداری مسلط به کامپیوتر با روابط عمومی بالا ۲۰ تا ۳۰ سال در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام کارمند اداری مسلط به کامپیوتر اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد. ادامه: استخدام کارمند اداری مسلط به کامپیوتر
1778294

دانشجوی ریاضی تهران

عاره خلاصه، فکر میکردیم میریم سی اس کبیر میخونیم. ولی خب ای دل غافل! امسال سهمیه ۵درصدی که اضافه شد هیچ، ظرفیتا که کم شد هیچ، علاقه ی ملت به کامپیوتر زیاد شد. علاقه که چه عرض کنم، فکر برن کامپیوتر بخونن مثل چی پول درمیارن. رفتن! کامپیوتر جای برق و مکانیک رو گرفته الان! کامپیوتر واسه ریاضیا مثل پزشکی واسه تجربیاست!!!! عاره دیگه چندروزیه تهران مستقرم و سومین روز هست که رفتم . راضیم به رشته م، و خب به هدفایی که برای بعدش دارم هم راضیم. خوش میگذره خوش بگذرونید شماعم :دییییی
1608083

سوالات استخدامی تخصصی ی کامپیوتر شرکت نفت

سوالات استخدامی تخصصی  ی  کامپیوتر   شرکت نفت سوالات استخدامی تخصصی  ی  کامپیوتر   شرکت نفتبسته سوالات استخدامی تخصصی ی کمپیوتر  شرکت نفت:1000 سوال استخدامی  ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها  ی  کامپیوتر  شرکت نفت1000 سوال استخدامی  سیستم های عامل  ی  کامپیوتر  شرکت نفت1000 سوال استخدامی  شبکه های کامپیوتری  ی  کامپیوتر  شرکت نفت1000 سوال استخدامی  پایگاه داده های  ی  کامپیوتر  شرکت نفت1000 سوال استخدامی  ی نرم افزار  ی  کامپیوتر  شرکت نفت
1587396

اپل imac ۲۰۱۷؛ جوان سازی یک کامپیوتر پا به سن

شرکت اپل به تازگی فروش نمونه های سال 2017 کامپیوتر رومیزی all-in-one خود و یا imac را آغاز کرده است و با وجود انتظار بازار نسبت به تغییر و تحولی کلی در طراحی ظاهری این کامپیوتر سر شناس، اپل هنوز اعتقادی به تغییر در طراحی آن ندارد.
442704

مرکز تعمیرات نوت بوک، تعمیرات هارد و تعمیرات مادربرد کامپیوتر

تعمیرات نوت بوک (تعمیرات لپ تاپ) و کامپیوتر و همچنین مجهزترین مرکز آموزش تعمیرات نوت بوک (آموزش تعمیرات لپ تاپ) و کامپیوتر. ارائه کلیه خدمات سخت افزاری (تعمیرات سخت افزار و تعمیرات انواع بوردهای الکترونیکی) آیا می دانید چرا بیشتر نوت بوک ها دچار مشکلات گرافیکی می شوند؟ و آیا را ار های جلوگیری از بروز اینگونه مشکلات را می دانید؟ شما می توانید از طریق مشاوره به صورت تلفنی از مشکل دستگاه خود و هزینه تقریبی آن مطلع شوید و در صورت امکان خود اقدام به رفع مشکل مورد نظر نمائید. تعمیرات نوت بوک تعمیرات کامپیوتر تعمیرات تخصصی کلیه قطعات نوت بوک و کامپیوتر تعمیرات تخصصی نوت بوک (laptop ،notebook) تعمیرات تخصصی کامپیوتر (computer) تعمیرات نوت بوک (تعمیرات لپ تاپ) تعمیرات کامپیوتر (تعمیرات سخت افزاری) تعمیرات تخصصی نوت بوک و کامپیوتر (100%تضمینی) سونی ، توشیبا ، دل ، ایسر ، اچ پی ، اسوس sony ،toshiba ،dell،hp ،asus ،acer تعمیرات مادربرد نوت بوک ( main board) تعمیرات هارد نوت بوک (h.d.d) تعمیرات مانیتور و ال سی دی نوت بوک (monitor ،lcd) تعمیرات مودم نوت بوک (modem) تعمیرات کارت گرافیک نوت بوک (vga)
511885

ویندوز: آموزش اسمبل کامپیوتر و نصب ویندوز

احتمالاً تاکنون بارها با مشکلاتی در زمینه نصب سخت افزارهای کامپیوتر شخصی تان و یا نصب ویندوز مواجه شده اید و در این زمینه هزینه هایی را متقبل شده اید. در این ویدیو که با در «تابناک» می بینید، علاوه بر آشنایی با قطعات و سخت افزارهای کامپیوتر، روش نصب کامل یک سیستم از صفر تا صد و همچنین نصب ویندوز 10 را فرا میگیرد.
1474915

حل المسایل معماری کامپیوتر موریس مانو

حل المسایل معماری کامپیوتر موریس مانوحل المسایل معماری کامپیوتر موریس مانو؛ یکی از کامل ترین و بهترین منابع درس معماری کامپیوتر بی شک کتاب موریس مانو است که در تمام دنیا با نام computer system archtecture شناخته شده است. این کتاب در ایران نیز با ترجمه قدرت سپید نام منبع اصلی اکثر دانشچویان کامپیوتر و همچنین ...
2061204

تعمیر کامپیوتر شماره 1212

کامپیوتر کند بوده و وقتی وارد ویندوز می خواهیم بشویم ، پیغام please wait  می دهد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1997225

تعمیر کامپیوتر شماره 1212

کامپیوتر کند بوده و وقتی وارد ویندوز می خواهیم بشویم ، پیغام please wait  می دهد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1618887

۲۶ آبان: ثبت پتنت ماوس کامپیوتر

۴۷ سال پیش در چنین روزی، پتنت ماوس، یکی از پرکاربردترین تجهیزات کامپیوتر شخصی به نام داگلاس انگلبارت ثبت شد.
204103

منابع امتحانی درس آشنایی با کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

با سلام. منابع امتحانی درس آشنایی با کامپیوتر و کاربرد کامپیوتر در مدیریت دو جزوه ا .. ل و پاو .. وینت 2007 که در وبلاگ موجود است، می باشد. دانشجویان می توانند جهت آشنایی با سؤالات، از نمونه آزمون هایی که در پایان هر فصل هست(آزمون های چهار گزینه ای و تشریحی )استفاده کنند. در ضمن فقط پنج فصل اول ا .. ل و هفت فصل پاو .. وینت جزء موارد امتحانی است. منبع: http://qavamnia. .. /
2071666

دسترسی به کامپیوتر از راه دور با چند نرم افزار کاربردی و آموزش نصب آنها

گاهی اوقات نیاز داریم که در خانه، به فایل های کامپیوتر محل کارمان دسترسی داشته باشیم یا مشکل ساده ی کامپیوتر دوست مان را از راه دور حل کنیم. برای این کار، به نرم افزارهایی نیاز داریم که به آنها نرم افزارهای دسترسی از راه دور (remote access) گفته می شود. این نرم افزارها امکان کنترل کامپیوتر از راه دور را برای مان فراهم […] نوشته دسترسی به کامپیوتر از راه دور با چند نرم افزار کاربردی و آموزش نصب آنها اولین بار در چطور پدیدار شد.
209054

راهنمای ید کامپیوتر با بودجه متوسط دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

اگر بودجه متوسطی داشته و قصد ید کامپیوتر دارید، راهنمای ید کامپیوتر زومجی با بودجه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را از دست ندهید. 
1950790

ساخت کوچک ترین کامپیوتر جهان توسط ibm

آی‌بی‌ام به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کمپانی‌های فعال در زمینه ساخت و تولید کامپیوتر در جهان به تازگی از یک کامپیوتر بسیار کوچک در رویداد سالانه‌ی خود رونمایی کرده است.
2277209

صورتجلسه دفاعیه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-الهه جاویدان --- ارشد ی کامپیوتر --- 9305052952-ویدا ناظرزاده --- ارشد ی کامپیوتر --- 911081002153-وحید غلامی -ارشد ی مکانیک ---- 9304678384-سیدمصطفی -ارشد ی مواد---- 9206063705-محمد هیربد --- ارشد ی مکانیک ---- 9206062386-اسیه عزیزی ---- ارشد ی کامپیوتر ---9206033367-غلامحسین ع ی- ارشد ی برق -----9303674748-مجید پور افشار --- ارشد ی کامپیوتر-- 9401630819-محمد پور میرزا ---ارشد ی عمران ---- 94000719110-رامین غفو ور--- ارشد ی مکانیک --- 90072387811-سیدحسن عامری- ارشد ی عمران ---- 920118044

علم کامپیوتر