فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی با آرمان های ره تجدید میثاق د


1639908

تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی با آرمان های

فرماندهان نیروی دریایی با آرمان های تجدید میثاق د.  دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این نیرو، با حضور در حرم مطهر راحل، با آرمان های تجدید میثاق د.
2428993

فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی با آرمان های (ره) تجدید میثاق د

در آستانه هفتم آذر «روز نیروی دریایی ایران»، کارکنان و فرماندهان این نیرو صبح امروز ( ۶ آذر) با حضور در حرم مطهر (ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب ی و تجدید میثاق د.در این مراسم دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی  ، حمزه علی کاویانی معاون هماهنگ کننده نداجا، تورج حسنی مقدم جانشین نیروی دریایی و حجت ال محمد مظفری نژاد رییس سازمان عقیدتی نداجا حضور داشتند.
2439077

فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی با آرمان های (ره) تجدید میثاق د

در آستانه هفتم آذر «روز نیروی دریایی ایران»، کارکنان و فرماندهان این نیرو صبح امروز ( ۶ آذر) با حضور در حرم مطهر (ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب ی و تجدید میثاق د.در این مراسم دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی  ، حمزه علی کاویانی معاون هماهنگ کننده نداجا، تورج حسنی مقدم جانشین نیروی دریایی و حجت ال محمد مظفری نژاد رییس سازمان عقیدتی نداجا حضور داشتند.فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی
1639022

تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی با آرمان های

فرماندهان نیروی دریایی با آرمان های تجدید میثاق د.  دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این نیرو، با حضور در حرم مطهر راحل، با آرمان های تجدید میثاق د.
2425840

فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی با آرمان های (ره) تجدید میثاق د

در آستانه هفتم آذر «روز نیروی دریایی ایران»، کارکنان و فرماندهان این نیرو صبح امروز ( ۶ آذر) با حضور در حرم مطهر (ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب ی و تجدید میثاق د.در این مراسم دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی  ، حمزه علی کاویانی معاون هماهنگ کننده نداجا، تورج حسنی مقدم جانشین نیروی دریایی و حجت ال محمد مظفری نژاد رییس سازمان عقیدتی نداجا حضور داشتند.فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی
2437439

فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی با آرمان های (ره) تجدید میثاق د

در آستانه هفتم آذر «روز نیروی دریایی ایران»، کارکنان و فرماندهان این نیرو صبح امروز ( ۶ آذر) با حضور در حرم مطهر (ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب ی و تجدید میثاق د.در این مراسم دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی  ، حمزه علی کاویانی معاون هماهنگ کننده نداجا، تورج حسنی مقدم جانشین نیروی دریایی و حجت ال محمد مظفری نژاد رییس سازمان عقیدتی نداجا حضور داشتند.فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی
1846186

تجدید میثاق کارکنان فرماندهی حفاظت با آرمان های راحل

رکنا : در پنجمین روز از دهه فجر فرماندهان و جمعی از کارکنان فرماندهی حفاظت با آرمان های راحل تجدید میثاق د.
1383552

فرماندهان با آرمان های (ره) تجدید پیمان د

فرماندهان با حضور در مرقد (ره) با آرمان های معمار کبیر انقلاب تجدید پیمان د.  فرماندهان ایران با حضور در مرقد (ره) با أرمان های معمار کبیر انقلاب تجدید پیمان د. در این مراسم سرلشکر فرمانده کل ، سیاری فرمانده نیروی دریایی، اسماعیلی فرمانده پ ند هوایی، شاه صفی فرمانده نیروی هوایی، حیدرى فرمانده نیرو زمینی، پوردستان جانشین فرمانده کل ، حجت ال و المسلمین محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی و جمعی از فرماندهان حضور دارند. لازم به ذکر است پس از تجدید میثاق فرماندهان بر سر مزار ی رسانه، م عان حرم و ی ی، پاسدار و حضور خواهند یافت. گفتنی است امروز اولین روز کاری سرلشکر به عنوان فرمانده کل ایران است.
2087964

جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با آرمان های راحل (ره) تجدید میثاق د

جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به مناسبت سالروز آزادسازی مشهر با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب با آرمان های (ره) تجدید میثاق د. جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به مناسبت سالروز آزادسازی مشهر صبح امروز (۳ داد ماه) با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب با آرمان های راحل ( ره ) تجدید میثاق د. در این مراسم شیخ حسنی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع، احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا، ابراهیم گلفام جانشین معاونت تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و شماری از فرماندهان نیروهای مسلح حضور داشتند.
1126268

رزمایش نیروی زمینی در سالروز سوم داد /تجدید میثاق فرماندهان نیروهای مسلح با آرمان های

همزمان با سالروز آزادسازی مشهر، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با آرمان های (ره) تجدید میثاق د. در سویی دیگر نیز نیروی زمینی همزمان با سوم داد، در حال برگزاری رزمایش بیت المقدس ۲۹ در منطقه نصر آباد اصفهان است.
1639930

تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی با آرمان های

فرماندهان نیروی دریایی با آرمان های تجدید میثاق د.  دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران به همراه معاونین و فرماندهان عالی رتبه و کارکنان این نیرو، با حضور در حرم مطهر راحل، با آرمان های تجدید میثاق د
928662

فرماندهان آجا با آرمان های راحل تجدید میثاق د

با حضور جانشین فرمانده کل فرماندهان آجا با آرمان های راحل تجدید میثاق د.
2086746

تجدید میثاق فرماندهان نیروهای مسلح با آرمان های (ره)

ری- فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح به مناسبت سوم داد، سالروز آزادسازی مشهر با آرمان های (ره) تجدید پیمان د.
1043362

سربازان و کارکنان وزارت دفاع با آرمان های (ره) تجدید پیمان د

  جمعی از کارکنان و سربازان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در حرم بنیان گذار کبیر انقلاب با آرمان های تجدید میثاق د.    در این مراسم تمیزی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و جمعی از فرماندهان فرماندهان و و نیروی انتظامی حضور دارند.    لازم به ذکر است نهمین جشنواره جوان سرباز به میزبانی وزارت دفاع برگزار خواهد شد و این مراسم پیش آغازی برای جشنواره حضرت علی اکبر است.
2087818

جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با آرمان های راحل (ره) تجدید میثاق د

جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به مناسبت سالروز آزادسازی مشهر با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب با آرمان های (ره) تجدید میثاق د.جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به مناسبت سالروز آزادسازی مشهر صبح امروز (۳ داد ماه) با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب با آرمان های راحل ( ره ) تجدید میثاق د.در این مراسم شیخ حسنی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع، احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا، ابراهیم گلفام جانشین معاونت تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و شماری از فرماندهان نیروهای مسلح حضور داشتند.
1033328

تجدید میثاق دو هزار سرباز با آرمان های (ره)

و هزار نفر از سربازان به همراه جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح به مناسبت برگزاری نهمین جشنواره جوان سرباز با آرمان های بنیان گذار انقلاب ی تجدید میثاق د.
1397658

فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی با آرمان های (ره) تجدید میثاق د

اسماعیلی و جمعی از فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی با آرمانهای راحل تجدید میثاق د.
1155600

تجدید میثاق مدیران صنعت نفت با آرمان های راحل

شهرری ـ ایرنا ـ معاونان، مدیران و جمعی از کارکنان وزارت نفت روز با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب ی، با آرمان های والای راحل تجدید میثاق د.
1608242

تجدید میثاق مسئولان سازمان اوقاف با آرمان های راحل

مدیران، معاونان و کارکنان سازمان اوقاف وامورر خیریه در آستانه هفته وقف با حضور در حرم مطهر راحل با آرمان های کبیر انقلاب ی تجدید میثاق می کنند.
442386

فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی با انقلاب ی دیدار د

در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار د.
1861178

تجدید میثاق فرماندهان نیروی هوایی با آرمان های راحل+ع

جمعی از کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی با آرمان های راحل تجدید میثاق د. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1039820

سربازان و کارکنان وزارت دفاع با آرمان های (ره) تجدید پیمان د

  جمعی از کارکنان و سربازان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در حرم بنیان گذار کبیر انقلاب با آرمان های تجدید میثاق د.  در این مراسم تمیزی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و جمعی از فرماندهان فرماندهان و و نیروی انتظامی حضور دارند.  لازم به ذکر است نهمین جشنواره جوان سرباز به میزبانی وزارت دفاع برگزار خواهد شد و این مراسم پیش آغازی برای جشنواره حضرت علی اکبر است. 
105376

کتابداران و کارکنان نهاد با آرمان های راحل(ره) تجدید میثاق د

همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار»؛ کتابداران و کارکنان نهاد با آرمان های راحل(ره) تجدید میثاق د دبیرکل، کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور در حرم بنیانگذار ایران با آرمان های حضرت (ره) تجدید میثاق د. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار» صبح امروز (شنبه 22 آبان ماه) مراسم تجدید پیمان کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با آرمان های بنیانگذار ایران، حضرت (ره) و ی انقلاب ی و دفاع مقدس با حضور دبیرکل، مشاورین، معاونین، مدیران و کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مرقد مطهر (ره) برگزار شد. منبع: http://libraryshohada-f. /
1385830

تجدید میثاق فرمانده کل با آرمان های

سرلشکر سید عبدالرحیم صبح امروز به همراه جمعی از فرماندهان در مرقد مطهر بنیانگذار حضور یافت.
442566

دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با فرمانده کل قوا

دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با فرمانده کل قواهم زمان با نوزدهم بهمن ماه سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با حضرت (رحمه الله) و روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ایران و قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) صبح امروز ( ) با حضرت آیت الله فرمانده معظم کل قوا دیدار د.
380194

تجدید میثاق با آرمان های (ره)

حجت ال و المسلمین رئیس جمهوری و اعضای هیات ت روز دوشنبه در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب ی و دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر (ره) با آرمان های بلند بنیانگذار ایران تجدید میثاق د.
452186

فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی با انقلاب دیدار می کنند

 در سالروز بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار می کنند.مشروح این خبر متعاقباً منتشر می شود.
1385824

حاشیه های حضور فرمانده کل در حرم

صبح امروز فرماندهان ارشد ایران با حضور در مرقد مطهر (ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب ی تجدید میثاق د.
1131044

ع / تجدید میثاق نیروهای مسلح با آرمان های (ره)

همزمان با سالروز آزادسازی مشهر در عملیات بیت المقدس، صبح امروز سوم داد جمعی از فرماندهان و یگان های منتخب نیروهای مسلح و جانبازان هشت سال دوران دفاع مقدس با حضور در مرقد مطهر (ره) با آرمان های معمار کبیر انقلاب ی تجدید میثاق د.تجدید میثاق نیروهای مسلح با آرمان های (ره)
2282424

تجدید میثاق اعضای خبرگان با آرمان های

رییس و اعضاء مجلس خبرگان ی، با حضور در حرم مطهر بنیان گذار ایران با آرمان های ایشان تجدید میثاق د.
1267194

تجدید میثاق مسئولان قوه قضاییه با آرمان های

آیت الله آملی لاریجانی و مسئولان عالی قضایی بعدازظهر امروز و در سومین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در حرم (ره) با آرمان های راحل و انقلاب ی تجدید میثاق د.
1464838

تجدید میثاق اعضای خبرگان با آرمان های

رییس و اعضاء مجلس خبرگان ی، با حضور در حرم مطهر بنیانگذار ایران با آرمان های ایشان تجدید میثاق د.
1034502

سربازان و کارکنان وزارت دفاع با آرمان های (ره) تجدید پیمان د

سربازان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در حرم بنیان گذار کبیر انقلاب با آرمان های راحل تجدید پیمان د.
440724

دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با انقلاب

در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت (ره) در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار می کنند.
2262228

هیئت ت با آرمان های (ره) تجدید میثاق کرد

رئیس جمهور و اعضای هیئت ت با حضور در حرم مطهر (ره) با آرمان های بنیانگذار انقلاب ی تجدید میثاق د.
113218

کتابداران و کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز با آرمان های راحل(ره) تجدید میثاق ک

همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار؛ کتابداران و کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز با آرمان های راحل(ره) تجدید میثاق د دبیرکل، مشاورین، معاونین، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران و کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور در حرم بنیانگذار ایران با آرمان های حضرت (ره) تجدید میثاق د. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز؛ همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار صبح امروز (شنبه 22 آبان ماه) مراسم تجدید پیمان کتابداران و کارکنان کتابخانه های عمومی استان البرز و کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با آرمان های بنیانگذار ایران، حضرت (ره) و ی انقلاب ی و دفاع مقدس با حضورمختا ور دبیرکل، مشاورین، معاونین، حجت ال والمسلمین فلاح مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز، نیک نام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران و کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مرقد مطهر (ره) برگزار شد.منبع: http://shahidannasiri. /
2017890

فرماندهان نیروی دریایی عراق و در تهران

فرماندهان نیروی دریایی عراق و برای شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند، به طور جداگانه وارد تهران شدند.
1119174

تجدید میثاق رییس جمهور با آرمان های راحل

رییس جمهور به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با حضور در مرقد مطهر (ره)، با آرمان های بلند بنیانگذار ایران تجدید میثاق کرد.
1844160

تجدید میثاق با آرمان های و انقلاب

جامعه ی جیرفت با آرمان های (ره) و تجدید میثاق د.
1851122

حضور در 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمان های انقلاب است

یزد - ایرنا - معاون فرماندار اردکان با اشاره به اهمیت 22 بهمن امسال گفت: مشارکت پرشور مردم در این ، تجدید میثاق با آرمان های انقلاب است.
431614

تجدید میثاق مهاجرین افغانستانی با آرمان های راحل(ره) + تصاویر

عصر روز گذشته جمعی از مهاجرین افغانستانی با حضور در مرقد مطهر حضرت (ره) بار دیگر با آرمان های ایشان تجدید میثاق و بیعت د.
1854148

فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با انقلاب دیدار د

در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی دیدار د.
442494

دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با «فرمانده کل قوا»

در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت (ره)، فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با فرمانده کل قوا دیدار د.
443188

ع / دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با معظم انقلاب

همزمان با نوزدهم بهمن ماه سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با حضرت (ره) و روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ایران و قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) صبح امروز ( ) با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی دیدار د.
2430743

تجدید میثاق شهردار تهران با آرمان های راحل

شهردار تهران پس از ادای سوگند برای تجدید میثاق با آرمان های (ره) در مرقد ایشان حاضر شد.
935946

تصاویر | دیدار فرماندهان و کارکنان با انقلاب

در ایام گرامیداشت روز ، جمعی از فرماندهان و کارکنان ایران، صبح امروز چهارشنبه با حضرت آیت الله -فرمانده کل قوا - دیدار د.
406276

نیروی هوایی با آرمان های ( ره) تجدید پیمان کرد

، فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ایران صبح امروز 13 بهمن با حضور در حرم مطهر بنیان گذار کبیر انقلاب با آرمان های آن بزرگوار تجدید پیمان د. در این مراسم سرتیپ شاه صفی فرمانده نیروی هوایی، نصیر زاده مسول هماهنگ کننده نهاجا، حجت ال والمسلمین جلیل صفت رئیس سازمان عقیدتی نیروی هوایی و جمعی از پرسنل این یگان حضور داشتند. لازم به ذکر است کارکنان نیروی هوایی پس از حضور در حرم مطهر و نثار گل به روح پر فتوح بنیان گذار انقلاب بر سر مزار همسر نیز حاضر شدند.
2030166

تجدید میثاق اعضای شورای شهر با آرمان های

اعضای شورای شهر تهران، ری و تجریش با حضور در مرقد (ره) با آرمان های بنیانگذار ایران تجدید میثاق د.
1856106

حضور در 22 بهمن تجدید میثاق با آرمان های و است

کانون ی دانش آموختگان شبه قاره هند اعلام کرد:دانش آموختگان این منطقه با حضور پرشور و حماسی در 22بهمن، بار دیگر، ضمن بیعت مجدد با ی با آرمان های بلند کبیر(ره) و ی انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد.
1119834

رئیس جمهور منتخب با آرمان های راحل تجدید میثاق کرد + ع

رئیس جمهور منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز با حضور در حرم مطهر حضرت (ره) با آرمان های وی تجدید میثاق کرد.
88996

هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی

هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی بر دریادلان غیور ایرانی مبارک هفتم آذرماه (۱۳۵۹) یادآوری روزی است که کارکنان شجاع نیروی دریایی ایران با کمترین امکانات و با ایثار جان بهترین عزیزان و همرزمان خود، بزرگترین ضربه را بر پیکر نیروی دریایی بعث عراق وارد ساختند و شجاعانه از حقانیت و تمامیت ارضی ایران ی دفاع د. هفتم آذرماه یادآور خاطرات با شکوه روزهایی است که دلاور مردان دریادل نیروی دریایی ایران براساس عشق به استقلال ایران عزیز و با شه ای پاک و نیتی خالص، در مقابل هجوم دشمن م چونان سدی پولادین نقش آفرینی نمودند و با جانفشانی در این راه نورانی و عزتمند، حیاتی شدند در پیکره نیروی دریایی تا امروز جوانان برومند این مرز و بوم با پیشروی در آب های بین المللی حافظ صلح و آرامش ایران اقتدار ملت ایران در دفاع از منافع کشور در خلیج فارس و دریای عمان" گردند. آنان با اهدا خون خود در دل آبهای مواج و وشان خلیج فارس برای حراست از مرزهای آبی کشور عزیزمان ایران با افتخار شربت شهادت نوشیدند . گرامی میداریم یاد ی والامقام ناوچه موشک انداز پیکان در نبرد قهرمانانه مروارید در مصاف با نیروی دریایی دشمن بعثی در هفتم آذر ماه ۱۳۵۹، روز نیروی دریایی را به فرماندهان و کارکنان مردمی نیروی دریایی ایران تبریک گفته و توفیق و سربلندی این نیروی پرتوان را برای ادامه مسیر دفاع و صیانت از این مرز و بوم از درگاه ایزد منان خواستار است. یاد و نام همه ی راه استقلال ایران گرامی باد .منبع: http://golelale91. /
1848554

تجدید میثاق با آرمان های راحل باشرکت در مراسم غبارروبی گ ار

رییس آزاد ی واحدایوان گفت:شرکت کنندگان در این مراسم با غبارروبی و عطرافشانی گ ار با آرمان های راحل ، ی عزیز تجدید میثاق د.
439350

دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با انقلاب

فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار می کنند.
2423942

دیدار فرماندهان نیروی دریایی با انقلاب

همشهری آنلاین: جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ایران، ظهر چهارشنبه به مناسبت هفتم آذرماه روز نیروی دریایی، با حضرت آیت الله فرمانده کل قوا دیدار د.
73670

کتابداران و کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز با آرمان های راحل(ره) تجدید میثاق ک

همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار؛ کتابداران و کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز با آرمان های راحل(ره) تجدید میثاق د دبیرکل، مشاورین، معاونین، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران و کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور در حرم بنیانگذار ایران با آرمان های حضرت (ره) تجدید میثاق د. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز؛ همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار صبح امروز (شنبه 22 آبان ماه) مراسم تجدید پیمان کتابداران و کارکنان کتابخانه های عمومی استان البرز و کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با آرمان های بنیانگذار ایران، حضرت (ره) و ی انقلاب ی و دفاع مقدس با حضورمختا ور دبیرکل، مشاورین، معاونین، حجت ال والمسلمین فلاح مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز، نیک نام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران و کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مرقد مطهر (ره) برگزار شد.منبع: http://shahidannasiri. /
1848614

دهه فجر زمانی برای تجدید میثاق با آرمان های و انقلاب است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تیران و کرون گفت:دهه فجر زمانی برای تجدید میثاق با آرمان های و انقلاب است و مردم باید با حضور پرشور خود وحدت و مودت را به همگان نشان داده و نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی و منافقان کوردل اعلام کنند.
1830990

تجدید پیمان معاونان، مدیران و کارکنان وزارت کشور با آرمان های (ره)

در آستانه آغاز دهه فجر انقلاب ی، معاونان، مدیران و کارکنان وزارت کشور با آرمان های (ره) تجدید پیمان د.
399058

تصاویر | تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه با آرمان های (ره) | حضور سید حسن

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضایی با آرمان های بنیانگذار انقلاب ی تجدید بیعت د.
399666

تصاویر | تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه با آرمان های (ره) | حضور سیدحسن

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضایی با آرمان های بنیانگذار انقلاب ی تجدید بیعت د.
1136810

سربازان و کارکنان وزارت دفاع با آرمان های ( ره) تجدید پیمان د

  جمعی از کارکنان و سربازان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در حرم بنیان گذار کبیر انقلاب با آرمان های تجدید میثاق د.  در این مراسم تمیزی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و جمعی از فرماندهان فرماندهان و و نیروی انتظامی حضور دارند.  لازم به ذکر است نهمین جشنواره جوان سرباز به میزبانی وزارت دفاع برگزار خواهد شد و این مراسم پیش آغازی برای جشنواره حضرت علی اکبر است. 

فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی با آرمان های ره تجدید میثاق د