قبولی های کنکور را اطلاع دهید


2493707

قبولی های کنکور را اطلاع دهید

اشتری ماهینی امنه 1716 7505
2482286

سهم کنکور در قبولی افزایش یافت یا کاهش؟!

برخلاف آنچه در این روز ها از زبان مسئولان و دست اندرکاران مصوبه اخیر به گوش می رسد، سهم کنکور در پذیرش ها از سال آتی رو به افزایش است نه کاهش. واقعیتی عجیب و شگفت آور که با قیاس ادعا های قبلی مسئولان در خصوص کنکور و طرح و برنامه آتی برای کنکور ۹۸ خودنمایی می کند.
2163020

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی شهرسازی پردیس خودگردا

  هر ساله رشته  ی شهرسازی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته ی شهرسازی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی دررشته  ی شهرسازی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی شهرسازی در کنکور سراسری 96 در های  تیپردیس خودگردان را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
2146488

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی معماری تی روزانه ک

 هر ساله رشته  ی معماری متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته ی معماری در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته  ی معماری می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی معماری در کنکور سراسری 96 در های  تی روزانه را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است .  برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
2148964

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی نفت پردیس خودگردان بی

 هر ساله رشته  ی نفت متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته  ی نفت در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشته  ی نفت می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی نفت در کنکور سراسری 96 در های  تی پردیس خودگردان را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
2148842

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی برق پردیس خودگردان بی

 هر ساله رشته  ی برق متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته  ی برق در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشته  ی برق می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی برق در کنکور سراسری 96 در های  تی پردیس خودگردان را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
239912

موسسه کنکور گل های دانش-کنکور تضمینی -کنکور97 با مرکز مشاوره گل های دانش تهران

اساتید بزرگ کنکور در موسسه کنکور گل های دانش- دبیرستان و مرکز مشاوره تجصیلی گل های دانش تهران  7674-4438-021   مشاوره و برنامه ریزی درسی مشاوران برجسته کنکور تهران:رضایی مقدم-اسماعیلی-عسگری   کنکور97-قبولی تضمینی مشاوره و برنامه ریزی ویژه کنکور     همایش های و کارگاه های مشاوره میلاد رضایی مقدم   رتبه های برتر کنکور پشتیبان شما تا کنکور 97 می باشند.   کنکور تضمینی+منابع کامل کنکور 97+آزمون شبیه ساز کنکور97   قبولی تضمینی کنکور97 به سبک موسسه گل های دانش   همچنین می توانید جهت رزرو و تعیین وقت مشاوره(ویژه کنکور97) نام و نام خانوادگی/شهرمحل س ت/سال تولد/رشته تحصیلی خود را به سامانه 0939-250-5001 ارسال نمایید.تا در اسرع وقت مشاوران ما با شما تماس بگیرند.     راه موفقیت  در کنکور 97 با موسسه کنکور گل های دانش مشاوره فردی و گروهی تا کنکور 97 + آزمون های شبیه ساز کنکور97+ کلاس های نکته و تست و جمع بندی کنکور موسسه گل های دانش(کنکور97 تضمینی)
2155276

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی صنایع پردیس خودگردان

 هر ساله رشته  ی صنایع متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته ی صنایع در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی دررشته  ی صنایع می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی صنایع در کنکور سراسری 96 در های  تی پردیس خودگردان را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
2092192

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی پردیس خودگردان کنکور

 طبق اطلاعیه سازمان سنجش کنکور سراسری 97 در روزهای 7 و 8 تیرماه 97 برگزار می شود و یک میلیون و 11 هزار و 360 داوطلب در 5 گروه آزمایشی کنکور ریاضی ، کنکور تجربی ، کنکور انسانی ، کنکور زبان و کنکور هنر با یکدیگر رقابت می نمایند . بسیاری از داوطلبان برای ب موفقیت در رشته و مورد نظر خود به فکر تهیه یک برنامه ریزی دقیق و اصولی هستند . از این رو اطلاع از حداقل درصد دروس لازم وآ ین رتبه قبولی پردیس خودگردان کنکور 96 برای هر رشته سبب می شود تا بسیاری از داوطلبان به هدف خود دست یابند . به همین دلیل تصمیم به نگارش این مقاله گرفته ایم تا با ارائه کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی کنکور 96 – 97 در های پردیس خودگردان به کلیه متقاضیان در خصوص انتخاب رشته کنکور سراسری 97 یاری دهیم . در ادامه لینک کلیه مقالات ارائه شده در رابطه با کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در هر رشته ای را ذکر نموده ایم ، برای مطالعه کافیست روی اسم مقاله کلیک کنید .  ادامه مطلب...
2148840

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی عمران پردیس خودگردان

 هر ساله رشته  ی عمران متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته  ی عمران در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشته  ی عمرانمی تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی عمران در کنکور سراسری 96 در های  تی پردیس خودگردان را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
2152648

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی هوافضا پردیس خودگردان

 هر ساله رشته  ی هوافضا متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته ی هوافضا در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی دررشته  ی هوافضا می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی هوافضا در کنکور سراسری 96 در های  تی پردیس خودگردان را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
2132178

آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی روزانه کنکور 96 - 97

 هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته اتاق عمل وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آماررتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته اتاق عمل در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت درانتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی اتاق عمل تی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
1813942

تغییر نوع کنکور باید تدریجی و با اطلاع رسانی باشد

نمایندگان مجلس و وزاری آموزش و پرورش و علوم پس از بررسی قانون حذف کنکور برای مشکلات این قانون را ارهایی ارائه دادند.
2122896

آ ین رتبه قبولی رشته هوشبری تی روزانه کنکور 96 - 97

 هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته هوشبری وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آماررتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته هوشبری در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته هوشبری در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت درانتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی هوشبری تی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
2434867

رشته های بی نیاز از کنکور تا پایان دی ماه مشخص می شوند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: رشته های بی نیاز از کنکور تا پایان دی ماه مشخص می شوند و پس از نهایی شدن پیش از ثبت نام کنکور سراسری در بهمن ماه اطلاع رسانی می شوند.
1631002

سکته در ضرب آهنگ فرایند کنکور/ تغییرات داوطلبان را سرگردان کرد

در حالی که برای قبولی در کنکور به برنامه ریزی حداقل ۳ ساله نیاز است، تعدد مصوبات و قوانین و واکنش ون به موضوع کنکور، سکته ای در ضرب آهنگ این فرآیند اجتماعی ایجاد می کند.
2152640

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی کامپیوتر پردیس خودگرد

 هر ساله رشته  ی کامپیوتر متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته  ی کامپیوتر در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشته  ی کامپیوتر می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی کامپیوتر درکنکور سراسری 96 در های  تی پردیس خودگردان را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . برای اطلاع از آ ین رتبه ها و درصد های قبولی سایر رشته ها می توانید مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97? را مطالعه نمایید . ادامه مطلب...
2136386

آ ین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی تی روزانه کنکور 96 - 97

 هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی تی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
2124348

آ ین رتبه قبولی پرستاری تی روزانه کنکور 96 - 97

  هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته پرستاری وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته پرستاری در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته پرستاری در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی پرستاری تی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
311734

کنکور هلپ-کانال تلگرام موسسه باراد-قبولی تضمینی-موسسه باراد پیشتاز عرصه آموزش

مشاور کنکور تهران میلاد رضایی مقدم دوره های ویژه روانشناسی و روانکاوی کنکوری ها: کنکوریهای 97-تضمین قبولی با اساتید برتر کنکور مشاور مدارس ا هرا و فرزانگان تهران میلاد رضایی مقدم دوره های روانکاوی مشاوره امور تحصیلی(کنکوریهای 97) دوره های آموزشی در دفتر مشاوره تحصیلی رضایی مقدم برگزار می گردد. جهت هماهنگی با  5001-250-0939 تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید نام و نام خانوادگی/ سال تولد/رشته تحصیلی  خود را به شماره پیامگیر 5001-250-0939 پیامک کنید و منتظر تماس کارشناسان باشید.   /دورخوانی زیست پایه تا کنکور (ویژه کنکور 97)در کلاسهای مشاوره و برنامه ریزی درسی کنکور 97 میلاد رضایی مقدم/   تمرین دورخوانی زیست از پایه تا کنکور با مشاور مدارس فرزانگان و ا هرا تهران  میلاد رضایی مقدم مشاور رتبه ساز کنکور (دوره سوم کلاسهای برنامه ریزی و مشاوره کنکور 97) تلفن تماس: 5001-250-0939  راه موفقیت کنکور 97با موسسه مطالعاتی باراد(قبولی تضمینی کنکور97)   ********************************************************** ********************************************************** ********************************************************** مشاوره تضمینی کنکور(موسسه باراد) موسسه تضمینی کنکور باراد مشاوره تضمینی کنکور پزشکی کلاس کنکور تضمینی(کنکور97) موسسه مطالعاتی باراد(قبولی تضمینی پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی) مشاوران برتر تهران:مهدی نکوئی - دیبازر مشاوران برتر تهران:میلاد رضایی مقدم- رامین نیکخو مشاوران برتر تهران:محمدرضا پوردستمالچی-ایمان سرو ور مشاوران برتر تهران:سهراب فرهپور- حسین جعفرقلی بهترین مشاوران کنکور تهران-------------صعود در کنکور 97 ـــــــــــــــــــــمشاوره تحصیلی را در کنکور 97جدی بگیریدـــــــــــــــــــــــ مشاوره تضمینی کنکور(موسسه مطالعاتی باراد) قبولی تضمینی کنکور 97 پزشکی موسسه تضمینی کنکور(موسسه باراد)         برچسب:کنکور هلپ-کنکور تضمینی-مشاوره کنکور-تضمینی کنکور-قبولی تضمینی کنکور-مشاوره تضمینی پزشکی-قبولی تضمینی کنکور پزشکی-کنکور اهواز-شماره تماس موسسه کنکور باراد-اساتید برتر کنکور ایران
2122898

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی هوشبری تی روزانه کنکور 96

 هر ساله رشته هوشبری متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته هوشبری دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته هوشبری می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی هوشبری تی روزانه کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند . ادامه مطلب...
2053380

حذف کنکور ۶ماهه اجرا نمی شود/ آمار موسسات غیر مجاز کنکور

معاون آموزشی علوم گفت: حذف کنکور ظرف شش ماه و یک سال عملیاتی نمی شود و در حال حاضر ۱۲ هزار آموزشکده در سطح کشور در رابطه با کنکور فعال هستند.
1719442

منابع کنکور ارشد فناوری اطلاعات

برای قبولی در کنکور ارشد فناوری اطلاعات عوامل موثر زیادی دخیل می باشند. یک عامل مهم در این امر انتخاب درست منابع کنکوری می باشد. از این رو تیم کنکور کامپیوتر به کمک تجربه و با توجه به طرزفکر طراحان سوال منابع کنکور ارشد it را در صفحه منابع کنکور ارشد فناوری اطلاعات برای شما عزیزان ارائه نموده است
2152644

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی هوافضا تی روزانه ک

 هر ساله رشته  ی هوافضا متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته ی هوافضا در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته  ی هوافضا می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی هوافضا در کنکور سراسری 96 در های  تی روزانه را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . ادامه مطلب...
311430

کنکوریهای97،قبولی تضمینی،موسسه باراد،مطالعه کنکور به سبک باراد. 02144387674

مشاور کنکور تهران میلاد رضایی مقدم دوره های ویژه روانشناسی و روانکاوی   کنکور را به سبک موسسه باراد بخوانید(قبولی تضمینی در کنکور) موسسه کنکور باراد/مشاوره کنکور ارسال مشخصات به 5001-250-0939 اعتبار موسسه باراد به نام اساتید برتر کنکور تهران(قبولی در کنکور 97) کنکوری ها: کنکوریهای 97-تضمین قبولی با اساتید برتر کنکور مشاور مدارس ا هرا و فرزانگان تهران میلاد رضایی مقدم دوره های روانکاوی مشاوره امور تحصیلی(کنکوریهای 97) دوره های آموزشی در دفتر مشاوره تحصیلی رضایی مقدم برگزار می گردد. جهت هماهنگی با  5001-250-0939 تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید نام و نام خانوادگی/ سال تولد/رشته تحصیلی  خود را به شماره پیامگیر 5001-250-0939 پیامک کنید و منتظر تماس کارشناسان باشید.   /دورخوانی زیست پایه تا کنکور (ویژه کنکور 97)در کلاسهای مشاوره و برنامه ریزی درسی کنکور 97 میلاد رضایی مقدم/   تمرین دورخوانی زیست از پایه تا کنکور با مشاور مدارس فرزانگان و ا هرا تهران  میلاد رضایی مقدم مشاور رتبه ساز کنکور (دوره سوم کلاسهای برنامه ریزی و مشاوره کنکور 97) تلفن تماس: 5001-250-0939  راه موفقیت کنکور 97با موسسه مطالعاتی باراد(قبولی تضمینی کنکور97)   ********************************************************** ********************************************************** ********************************************************** مشاوره تضمینی کنکور(موسسه باراد) موسسه تضمینی کنکور باراد مشاوره تضمینی کنکور پزشکی کلاس کنکور تضمینی(کنکور97) موسسه مطالعاتی باراد(قبولی تضمینی پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی) مشاوران برتر تهران:مهدی نکوئی - دیبازر مشاوران برتر تهران:میلاد رضایی مقدم- رامین نیکخو مشاوران برتر تهران:محمدرضا پوردستمالچی-ایمان سرو ور مشاوران برتر تهران:سهراب فرهپور- حسین جعفرقلی بهترین مشاوران کنکور تهران-------------صعود در کنکور 97 ـــــــــــــــــــــمشاوره تحصیلی را در کنکور 97جدی بگیریدـــــــــــــــــــــــ مشاوره تضمینی کنکور(موسسه مطالعاتی باراد) قبولی تضمینی کنکور 97 پزشکی موسسه تضمینی کنکور(موسسه باراد)
2232466

کنکور زبان

اول که سلام...ببخشید بعد یک ماه اومدم :دی دوم : رفقا ی اینجا کنکور زبان داده؟ یا اطلاع خاصی از کنکور زبان دارید؟ اگه آره لطفا بهم بگید... سوم : هرجا ، هروقت مسابقه عکاسی دیدید مرا خبر نمایید...با تشکر :دی چهارم : به ی که برای بار دوم کنکور قبول نشده چی باید بگم؟:(((( که هیچکدوممون غصه نخوریم:((
2433780

میزان درآمد سنجش از کنکور و عایدی آموزش و پرورش از درآمد موسسات کنکور

همشهری آنلاین: بخشی از موافقان حذف کنکور معتقدند دست اندرکاران تی و موسسات کنکور از جمله عوامل به تعویق افتادن حذف کنکور هستند و از عنوان مافیای کنکور استفاده می کنند. رئیس سازمان سنجش که در یک مناظره شرکت کرد، آمارهای جالبی در واکنش به اتهامات اعلام کرد.
2049874

تغییر شرایط سهمیه خانواده ایثارگران در کنکور/ قبولی سخت تر شد

قبل از این حد نصاب شرایط علمی برای خانواده های ایثارگر ۷۰ درصد بود که با این قانون آن ها برای قبولی در کنکور سراسری باید بیشتر تلاش کنند.
2124832

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی پرستاری تی روزانه کنکور 9

  هر ساله رشته پرستاری متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته پرستاری دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته پرستاری می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی پرستاری تی روزانه کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند .  ادامه مطلب...
1918998

آ ین رتبه قبولی فیزیوتراپی تی روزانه کنکور 96 - 97

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربی عرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته فیزیوتراپی در  های تی روزانه صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته فیزیوتراپی برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپیدر  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی فیزیوتراپی تی روزانه در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
1908046

آ ین رتبه قبولی مامایی تی روزانه کنکور 96 - 97

آ ین رتبه قبولی مامایی تی روزانه کنکور 96 - 97کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربی عرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته مامایی در  های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته مامایی برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته مامایی در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی مامایی  تی روزانه در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
2107304

روایت دانشجوی مهاجر افغانستانی از ب رتبه اول کارشناسی ارشد/ کلاس کنکور نرفتم

رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای رسیدن به این رتبه در مؤسسات کنکور شرکت کرده است، گفت: به دلیل بالا بودن میزان شهریه ها در مؤسسات کنکور شرکت ن ، برخی از دوستانم در این مؤسسات شرکت د، اما از سرنوشت قبولی آنها اطلاعی ندارم.
2120864

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی دامپزشکی تی روزانه کنکور

 هر ساله رشته دامپزشکی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته دامپزشکی دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته دامپزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی دامپزشکی  تی روزانه کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند . ادامه مطلب...
2155156

شانس قبولی ۷۵ درصدی در کنکور ۹۷/اعمال تغییرات آزمونی از سال ۹۸

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور ۹۷ گفت: ظرفیت پذیرش همانند سال گذشته خواهد بود و به طور کلی در مجموع گروه ها شانس قبولی ۷۵ درصد است.
2138700

آ ین رتبه قبولی علوم تغذیه تی پردیس خودگردان بین الم

 هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته علوم تغذیه وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته علوم تغذیه در  تی پردیس خودگردان بین الملل در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته علوم تغذیه در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی علوم تغذیه تیپردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
2152646

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی مکانیک تی روزانه ک

 هر ساله رشته  ی مکانیک متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته ی مکانیک در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته  ی مکانیک می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی مکانیک در کنکور سراسری 96 در های  تی روزانه را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . ادامه مطلب...
2169074

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی معدن تی روز

 هر ساله رشته  ی معدن متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته ی معدن در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته  ی معدن می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی معدن در کنکور سراسری 96 در های  تی روزانه را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است .  ادامه مطلب...
2049612

قبولی در کنکور

قبولی در کنکور در مدت کم | قبولی در کنکور در ۳ ماه قبولی در کنکور در دو ماه,قبولی در کنکور در یک ماه قبولی در کنکور در زمان کم,قبولی در کنکور در ۴ ماه,قبولی در کنکور در 5 ماه قبولی در کنکور در 3 ماه,قبولی در کنکور در 4 ماه,قبولی در کنکور در سه ماه قبولی در کنکور ارشد ازاد | احتمال قبولی در کنکور ارشد ازاد برنامه ریزی برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد قبولی در کنکور ارشد پیام نور,قبولی در کنکور ارشد قبولی در کنکور ارشد ازاد,قبولی در کنکور ارشد قبولی در کنکور ارشد مدیریت بازرگانی,قبولی در کنکور ارشد در یک ماه قبولی در کنکور ارشد,قبولی در کنکور ارشد عمران,قبولی در کنکور ارشد روانشناسی رشته های قبولی کنکور هنر,رشته های قبولی در کنکور هنر,کارنامه قبولی کنکور هنر قبولی های کنکور هنر 97,قبولی های کنکور هنر 97 رتبه ی قبولی کنکور هنر,درصد قبولی کنکور هنر,قبولی های کنکور هنر 97 رتبه قبولی کنکور هنر,نمونه کارنامه قبولی کنکور هنر,درصد های قبولی کنکور هنر درصد قبولی در کنکور هنر,شانس قبولی در کنکور هنر,احتمال قبولی در کنکور هنر رتبه لازم برای قبولی در کنکور هنر,شرایط قبولی در کنکور هنر قبولی های کنکور هنر,قبولی های کنکور هنر 97 قبولی در کنکور هنر,چگونگی قبولی در کنکور هنر,قبولی کنکور هنر درصد قبولی رشته تجربی در کنکور 97,احتمال قبولی در کنکور 97 تجربی درصد قبولی رشته تجربی در کنکور,درصد قبولی رشته تجربی در کنکور 97 درصد قبولی کنکور تجربی سال 97,درصد قبولی کنکور تجربی 97 درصد قبولی کنکور تجربی,درصد قبولی کنکور تجربی 97 کارنامه قبولی های کنکور تجربی 97,قبولی های کنکور 97 در رشته تجربی روش قبولی در کنکور تجربی,کارنامه قبولی های کنکور تجربی 97 رتبه های قبولی کنکور تجربی97,حدود رتبه های لازم برای قبولی در کنکور تجربی رتبه های قبولی کنکور تجربی 97,آ ین رتبه قبولی کنکور تجربی رتبه قبولی کنکور تجربی,رتبه لازم برای قبولی در کنکور تجربی رتبه قبولی کنکور تجربی 97,رتبه های قبولی کنکور تجربی,رتبه های قبولی در کنکور تجربی شانس قبولی در کنکور تجربی,درصد قبولی در کنکور تجربی 97 چگونگی قبولی در کنکور تجربی,شرایط قبولی در کنکور تجربی درصد قبولی در کنکور تجربی,شانس قبولی در کنکور تجربی 97 برای قبولی در کنکور تجربی,راه قبولی در کنکور تجربی,راه های قبولی در کنکور تجربی قبولی در کنکور تجربی,قبولی در کنکور تجربی,رتبه قبولی در کنکور تجربی راه های قبولی در کنکور پزشکی,نحوه قبولی در کنکور پزشکی رتبه قبولی پزشکی در کنکور 97,بهترین راه قبولی در کنکور پزشکی رتبه قبولی پزشکی کنکور 97,رتبه مورد نیاز برای قبولی در کنکور پزشکی رتبه قبولی کنکور پزشکی ازاد,رتبه قبولی پزشکی کنکور 97 رتبه قبولی در کنکور برای پزشکی,آ ین رتبه قبولی در کنکور پزشکی رتبه های قبولی در کنکور پزشکی,رتبه لازم برای قبولی در کنکور پزشکی شرایط قبولی در رشته پزشکی کنکور سراسری,شرایط قبولی در رشته پزشکی بدون کنکور شرایط قبولی در کنکور رشته پزشکی,شرایط قبولی کنکور پزشکی درصد قبولی در کنکور پزشکی,راز قبولی در کنکور پزشکی,منابع قبولی در کنکور پزشکی ا ین رتبه قبولی کنکور پزشکی ازاد چند است,احتمال قبولی در کنکور پزشکی راه قبولی در کنکور پزشکی,روش قبولی در کنکور پزشکی شرایط قبولی در کنکور پزشکی,رتبه قبولی در کنکور پزشکی شانس قبولی در کنکور پزشکی,قبولی در کنکور پزشکی قبولی در کنکور پزشکی ازاد,قبولی در کنکور پزشکی آزاد قبولی در کنکور پزشکی,قبولی در کنکور پزشکی در سه ماه قبولی در کنکور هنر|قبولی در کنکور در 3 ماه قبولی در کنکور|قبولی در کنکور پزشکی|قبولی در کنکور تجربی قبولی در کنکور(پزشکی، حقوق، ی،آزمون نمونه و تیزهوشان) با کنکو لاس(فوق حرفه ای) افزایش فالوور اینستاگرام واقعی با ربات اینستاگرام رایگان ربات پیشرفته اینستاگرام ربات پیشرفته اینستاگرام ninjagram کرک شده + آموزش ربات پیشرفته اینستاگرام - فالو / آنفالو / لایک / کامنت / خ ر برنامه ربات پیشرفته اینستاگرام از بازار اندرویدی مایکت رایگان ربات فوق پیشرفته اینستاگرام نوشتن ربات اینستاگرام ساخت ربات اینستاگرام ربات فوق پیشرفته اینستاگرام رایگان | رایگان ربات پیشرفته اینستاگرام ربات همه کاره اینستاگرام | بهترین ربات اینستاگرام ربات پیشرفته اینستاگرام | ربات پیشرفته اینستاگرام رایگان ربات پیشرفته اینستاگرام ربات پیشرفته اینستاگرام ب درآمد میلیونی با 5000 تومان درآمد روزانه 50 هزار تومان درآمد روزانه 200 هزار تومان درآمد روزی 50 هزار تومان از هر کلیک 7 هزار تومان درآمد کنید ب درآمد روزانه 300 هزار تومان در 30 دقیقه درامد روزی 500 هزار تومان ب درآمد 300000 تومان در کمتر از 30 دقیقه ب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه
2143970

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان بین

 هر ساله رشته کاردرمانی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته کاردرمانی دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشته کاردرمانی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند . ادامه مطلب...
1916552

آ ین رتبه قبولی شنوایی سنجی روزانه کنکور 96 - 97

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربی عرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته شنوایی سنجی در  های روزانه صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته شنوایی سنجی برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته شنوایی سنجی در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی شنوایی سنجی  روزانه در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
2134482

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی اعضای پردیس خودگردان

 هر ساله رشته اعضای  متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته اعضای  در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس پردیس خودگردان ( بین الملل ) برای قبولی در رشتهاعضای  می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقال ارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی اعضای پردیس خودگردان کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند . ادامه مطلب...
2163026

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی ی مواد و متالوژی

  هر ساله رشته  ی مواد و متالوژی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته  ی مواد و متالوژی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته درکنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته  ی مواد و متالوژی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی مواد و متالوژی در کنکور سراسری 96 در های  تی روزانه را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . ادامه مطلب...
2116794

کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی بینایی سنجی تی روزانه کنکور 9

هر ساله رشته بینایی سنجی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته بینایی سنجی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته بینایی سنجی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی بینایی سنجی تی روزانه کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند . ادامه مطلب...
1901596

آ ین رتبه قبولی دامپزشکی پردیس خودگردان بین الملل کنکور

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربیعرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته دامپزشکی در  های پردیس خودگردان ( بین الملل ) صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته دامپزشکی برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است کهبرنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته دامپزشکی در پردیس خودگردان ( بین الملل ) در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی دامپزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
1926792

آ ین رتبه قبولی پرستاری پردیس خودگردان بین الملل کنکور

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربیعرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته پرستاری در  های پردیس خودگردان ( بین الملل ) صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته پرستاری برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته پرستاری در  پردیس خودگردان ( بین الملل ) در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسریهیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
2146414

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی ی برق تی روزانه کنکو

 هر ساله رشته  ی برق متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته  ی برق در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته  ی برق می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته  ی برق در کنکور سراسری 96 در های  تی روزانه را در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 ومنطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است . ادامه مطلب...
2100260

آ ین رتبه قبولی داروسازی تی پردیس خودگردان بین الملل

 هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته داروسازی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آماررتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته داروسازی در  تی پردیس خودگردان بین الملل  در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته داروسازی در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی داروسازی تی پردیس خودگردان بین الملل  کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
2084348

حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی پرستاری تی روزانه

 هر ساله رشته پرستاری متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشتهپرستاری در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشتهپرستاری می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله سعی شده حداقل درصد دروس و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته پرستاری در کنکور سراسری 96 در های  تی روزانهرا در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 در اختیارتان قرار دهیم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول حدودی و با ضریب خطای حداکثر 5 درصد است .  ادامه مطلب...
2135920

آ ین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی تی پردیس خودگردان بی

 هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی در  تی پردیس خودگردان بین الملل در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته علوم آزمایشگاهی در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی تی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
1787748

برنامه مطالعاتی ویژه فارغ حصیلان تجربی ( 23 الی 29 دی)

این برنامه به پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان برای فارغ حصیلان وپشت کنکوری ها رشته ی تجربی از23 الی29 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.برای مشاهده ادامه متن کلیک کنیدکلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی برای سال سوم تجربی |یک برنامه ریزی خوب برای کنکور |مشاوره رایگان کنکور تجربی |برنامه رایگان کنکور |برنامه ریزی برای کنکور تجربی |برنامه ریزی صحیح برای کنکور |بهترین برنامه ریزی برای کنکور تجربی |روش های برنامه ریزی درسی |روش های برنامه ریزی برای کنکور |مراحل برنامه ریزی درسی
1910112

آ ین رتبه قبولی بینایی سنجی تی روزانه کنکور 96 - 97

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربی عرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته بینایی سنجی در  های تی روزانه صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته بینایی سنجی برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته بینایی سنجی در   روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی بینایی سنجی  روزانه در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
1903976

آ ین رتبه قبولی هوشبری پردیس خودگردان بین الملل کنکور 9

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربی عرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته هوشبری در  های پردیس خودگردان ( بین الملل ) صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته هوشبری برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته هوشبریدر   پردیس خودگردان ( بین الملل ) در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی هوشبری   پردیس خودگردان ( بین الملل ) در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
2100256

کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی داروسازی تی روزانه کنکور 96 -

 هر ساله رشته داروسازی متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته داروسازی دردفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته داروسازی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی داروسازی تی روزانه کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند . ادامه مطلب...
1905952

آ ین رتبه قبولی اتاق عمل پردیس خودگردان بین الملل کنکور

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربی عرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته اتاق عمل در  های پردیس خودگردان ( بین الملل ) صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته اتاق عمل برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل در   پردیس خودگردان ( بین الملل ) در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی اتاق عمل   پردیس خودگردان ( بین الملل ) در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا مراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
2124874

آ ین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی شنوایی سنجی تی روزانه کنکو

 هر ساله داوطلبان زیادی به قصد قبولی در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) وارد عرصه رقابت تنگاتنگ کنکور سراسری می شوند در نتیجه داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) در  تی روزانه در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 ، برای دستی به هدفشان دهد . لازم به ذکر است که پذیرش در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) در های تی صرفا براساس کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . در ادامه قصد داریم رتبه قبولی شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) تی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه های مختلف در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع ازآ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها کلیک کنید . ادامه مطلب...
1890324

آ ین رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکو

 کنکور سراسری 97 به دلیل ظرفیت محدود در رشته ها و های پرطرفدار همانند سال های گذشته برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربیعرصه رقابتی تنگاتنگ و نزدیک می باشد . پذیرش در رشته پزشکی در  های پردیس خودگردان ( بین الملل ) صرفا براساس کنکور سراسریانجام می شود و متقاضیان برای ادامه تحصیل در این رشته می توانند پس از ب نمره قبولی در کنکور 97 و موفقیت در انتخاب رشته 97 در این رشته مشغول به تحصیل شوند . قبولی در رشته پزشکی برای بسیاری از متقاضیان کنکور تجربی به عنوان هدفی است که برنامه ریزی کنکور 97 خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کرده اند . داشتن اطلاعاتی از آمار رتبه قبولی پذیرفته شدگان رشته پزشکی در  پردیس خودگردان ( بین الملل ) در سال های پیش می تواند به علاقه مندان به این رشته نگرش خوبی برای تنظیم برنامه ای صحیح برای دستی به هدفشان دهد . در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) در کنکور 96 – 97 را در اختیارتان قرار دهیم . برای اطلاع از آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 – 97 در سایر رشته ها می توانید به نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوامراجعه نمایید .  ادامه مطلب...
2052784

آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 - 97

 کنکور سراسری رقابت بزرگی که به دلیل جامعه آماری شرکت کنندگان بالای آن حساست قبولی در آن بالاتر می باشد . متقاضیانکنکور 97 برای آنکه دید بهتری نسبت به قبولی خودشان در انتخاب رشته 97 پیدا کنند به دنبال آمار آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری 96 - 97 تی روزانه و پردیس خودگردان ( بین الملل ) هستند . اما همانطور که می دانید قبولی در کنکور سراسری تنها با داشتن هدف و مطالعه براساس برنامه ریزی دست یافتنی است و آمار ارائه شده نمیتواند مبنای قبولی انتخاب رشته کنکور سراسری 97 هم باشد بنابراین توصیه میکنیم تا از فرصت باقی مانده به بهترین شکل استفاده نمایید و با برنامه ریزی در جهت موفقیت در کنکور سراسری 97 گام بردارید . در این مقاله اطلاعات آ ین رتبه قبولی کنکور سراسری را با استفاده از نفرات پذیرفته شده در کنکور سال گذشته در اختیارتان قرار خواهیم داد که این آمار می تواند برای متقاضیان کنکور 98 که در حال برنامه ریزی کنکور 98 هستند نیز قابل استفاده باشد .  ادامه مطلب...
1684090

کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی شود / از مافیای کنکور خبر نداریم

کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی شود / از مافیای کنکور خبر نداریم کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی شود ، رئیس سازمان سنجش گفت: همه ما موافق حذف کنکور هستیم اما باید معیار جایگزین داشته باشیمt قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های پرمتقاضی حذف کنیم.برای مشاهده ادامه مطلب روی کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی شود کلیک کنید.
2221422

داشتن «پشتکار و انگیزه» رمز موفقیتم در کنکور سراسری بود

رتبه دوم گروه آزمایشی هنر کنکور سراسری 97 گفت: داشتن پشتکار و انگیزه می تواند کمک بسیاری در موفقیت افراد برای قبولی در کنکور سراسری باشد.
2138626

کارنامه و درصد های آ ین رتبه قبولی علوم تغذیه تی روزانه کنکو

 هر ساله رشته علوم تغذیه متقاضیان زیادی را برای رقابت در کنکور سراسری به خود جذب می کند . اولین موردی که علاقه مندان رشته علوم تغذیهدر دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند ، های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است . با توجه به این که اطلاع از کارنامه آ ین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس تی روزانه برای قبولی در رشته علوم تغذیه می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 97 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد . در این مقاله کارنامه و درصد آ ین رتبه قبولی علوم تغذیه تی روزانه کنکور 96 را در سهمیه مناطق مختلف ( منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 ) ارائه داده ایم و لازم به ذکر است که درصد های ذکر شده در جداول زیر به صورت حدودی می باشند . ادامه مطلب...

قبولی های کنکور را اطلاع دهید