ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست آیت الله سیداصغرسعادت م


2437458

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

 ***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیک  ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا  او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا  او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است  واقعا  او  برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است  از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگار است با اراده ، اهل کار استهر که با پروردگار است  روز و شب بر او بهار استهر که با پروردگار است صاف و صادق ،بی غبار استهر که با پروردگار است از معاصی بر کنار استهر که با پروردگار است روشنی بخش دیار است **  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی 
2437528

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

 ***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیک  ماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا  او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا  او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است  واقعا  او  برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است  از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگار است با اراده ، اهل کار استهر که با پروردگار است  روز و شب بر او بهار استهر که با پروردگار است صاف و صادق ،بی غبار استهر که با پروردگار است از معاصی بر کنار است هر که با پروردگار است اهل صبر و بردبار استهر که با پروردگار است روشنی بخش دیار است **  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی 
2440816

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+آیت الله سیداصغرسعادت م

 ***نسیم معرفت*** * ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست+نسیم ادب+کلیکماندگار است ماندگار است هر که با پروردگار استهر که با پروردگار است واقعا  او ریشه دار استهر که با پروردگار است واقعا  او ماندگار استهر که با پروردگار است صاحب شأن و وقار استهر که با پروردگار است  واقعا  او  برقرار استهر که با پروردگار است واقعا او افتخار استهر که با پروردگار است پیش حق با اعتبار استهر که با پروردگار است در دو عالم تاجدار استهر که با پروردگار است نزد مردم نامدار استهر که با پروردگار است  از تکبر بر کنار استهر که با پروردگار است درحوادث استوار استهر که با پروردگار است با اراده ، اهل کار استهر که با پروردگار است  روز و شب بر او بهار استهر که با پروردگار است صاف و صادق ،بی غبار استهر که با پروردگار است از معاصی بر کنار است هر که با پروردگار است اهل صبر و بردبار استهر که با پروردگار است با تعهُّد پای کار استهر که با پروردگار است با ضعیفان غمگسار استهر که با پروردگار است اهل خدمت اهل کار استهر که با پروردگار است نام نیکش بر قرار استهر که با پروردگار است روشنی بخش دیار است **  آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی 
619390

توانا بود هرکه

معلمی گفت توانا بود هرکه..؟ دانش اموزی ادامه داد... "توانا بود هرکه دارا بود" ز ثروت دل پیر برنا بود تهی دست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را ... "توانا بود هرکه دانا بود @jokmiz @jokmiz
2432214

هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

سلامفصل فصل داغ زیارت حضرت اباعبدالله است.فصل تجدید ارادت و دلدادگی دوستدارانش.فصل خوب عاشقی و دلدادگی همه دلدادگان.شرایط کمی سخت شده اما عرض ارادت نه سختی و راحتی سرش می شود و نه دوری و راه.هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله. هرکه توفیق رفیق راه سفرش هست زهی سعادت و هرکه معذور از حضور فیزیکی است که دل را روانه کعبه این روزهای دل عشاق الحسین کند. ماس دعا.
71966

فضیلت اول وقت رو از دست ندیم ان شاء الله

رسول خدا: ی که صبح نخواند قرآن از او بیزار است.هرکه ظهر بجا نیاورد ان الهی از او بیزارند.هرکه عصر را ترک کند فرشتگان از او بیزار است.هرکه مغرب نخواند دین از او بیزار است.هرکه عشارا ترک کند خدای جهان از او بیزار است... (اسرار الصلوه/ص۳۴)منبع: http://tandisnoor1. /
188710

فضیلت .. اول وقت رو از دست ندیم ان شاء الله

رسول خدا: .. ی که .. صبح نخواند قرآن از او بیزار است.هرکه .. ظهر بجا نیاورد .. ان الهی از او بیزارند.هرکه .. عصر را ترک کند فرشتگان از او بیزار است.هرکه .. مغرب نخواند دین از او بیزار است.هرکه .. عشارا ترک کند خدای جهان از او بیزار است... (اسرار الصلوه/ص۳۴) منبع: http://tandisnoor1. .. /
171062

غدیرونفوذش تا عمق جان انسانها

گاهی اوقات هرانسانی چه باسواد و چه بی بی سواد از درک معنی و جایگاه یک کلمه یا یک بیت و حتی یک جمله می ماند وشاید تفسیرهای متفاوتی از آن برای تفهیم دیگران ارائه میکند.در این فرصت بحث در خصوص تنها کلمه غدیر است ،کلمه ای که تنها و فقط متشکل از چند حرف نیست حکایت از هزاران کلمه و جمله و مطالب دارد در وصف غدیر مارا همین بس که قرآن کریم به صراحت در خصوص این روز " الیوم اکملت لکم دینکم " ( مائده/3) اعلام نموده است و این روز را روز تکمیل دین و رضایت و خشنودی خالق یکتای جهانیان است. برهمین مبناست که این واقعه هیچگاه در حافظه تاریخ فراموش نخواهد شد چرا که چتر معنویت آن با دستان خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص)و وصی و جانشین او حضرت علی (ع) در پهنای گیتی و عرش اعلاء گسترانیده شده است.آری غدیر خمیک تاریخ ماندگاراست که تحت هیچ شرایطی مخدوش نخواهد شد وهر روز تا عمق جان انسانیت نفوذش در دل انسانیت انسانها بیشتر میگردد و همین امر مایه ناامیدی کافران از نفوذ در ارکان حقیقی .. گردیده است. عید سعید غدیر بر رهروان او که عین وجود است و تجلی صفات و باب نجات است مبارک و خجسته باد.منبع: http://majd926. .. /
1485410

شهید

ا سلاممدتهاست میدانم، و باور کرده ام، که هرکه سرش به تنش بیارزد، شهید می شود. یده و آزاد می شود. هرکه کار به درد بخوری کرده باشد، هرکه زندگی کرده باشد.اماچه می شود از بین این جانهای لرزان، برخی آنقدر استوار می شوند؟
1862216

شجره طیبه؛کفربه دین محمد!!

(ص):هرکه دینی به عهده داردکه نیت پرداخت آن راداردخداروزقیامت قرض وی رااداکند. (ص):هرکه پیش غیب گویاکاهن رودوگفته اوراتصدیق کند، به دین محمدکافرشده است. (ص):هرکه کندیا بنوشدخداایمان ازاو دهمچنانکه انسان پیراهن ازخویش بیرون میکند. (ص):هرکه فقیرنباشدوسؤال کند(گ )گویی خورده است. 96/11/18
1401220

رئیس جمهور عراق: تصمیم حزب الله در قلمون، تصمیمی درست بود/ هرکه به صداقت نصرالله شک کند، ذهنش اب است

معاون رئیس جمهور عراق، اقدام حزب الله در قلمون را بخشی از راهبرد مبارزه علیه تروریسم دانست.
1497662

سوف تحرر

مشاهده و تصویر با کیفیت بالا از اینجا هرکه دارد به لب القــدس لنا بــســم الله هرکه دارد به سرش شور و نوا بسم الله قدس هم منتظر ماست چرا بنشـستـی ؟ بهـر این قبــــــله بیا ، بســـم الله
1851206

شجره طیبه؛ ... اسراف مساوی فقر...

رسول خدا(ص):هرکه چیزمعیوبی فروشدونگوید، پیوسته دردشمنی خداباشدوفرشتگان پیوسته اورا لعنت کنند. رسول خدا(ص):هرکه میانه روی کندخدا بی نیازش کندوهرکه اسراف کندخ قیرش کندوهرکه فروتنی کندخدایش برداردوهرکه بزرگی فروشدخدایش درهم شکند. رسول خدا(ص):هرکه تنگدستی رامهلت دهدتاگشایش یابدخداگناهش رامهلت دهدتاتوبه کند رسول خدا(ص):هرکه مال ی راب دوبداندکه یست درننگ گناه آن شریک است. 96/11/16
889508

سخنان عجیب یک ک دا: هرکه توهین کند دماغش را د می کنم/ نامزدی فرزند آیت الله کاشانی و یک زن دیگر

در ادامه دومین روز از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری همچنان با حواشی زیادی همره است.
1838364

شجره طیبه؛مشارکت غی درگناه

حضرت محمد(ص):هرکه به خداوروزجزاایمان داردباهمسایه خویش نکویی کند، هرکه به خداوروز جزاایمان داردمهمان خویش راگرامی دارد، هرکه به خداوروزجزاایمان داردسخن به خیرگویدیاخاموش ماند. حضرت محمد(ص):هر ناظرمعصیتی باشدوآن رامنفورداردچنانست که غایب بوده وهر ازمعصیتی که درغیاب اوکرده اندخشنودباشدچنانست که ناظرآن بوده است. حضرت محمد(ص):هرکه به هدایتی دعوت کندپاداش وی چون پاداش همه انی است که پیروی آن کنندوازپاداش آنهاچیزی نمی کاهدوهرکه به ضل ی دعوت کندگناه وی مثل گناهان همه انی است که پیروی آن کنندوازگناه آنهاچیزی نمی کاهد. 96/11/14
1256952

عازم به کربلای معلا

بسم الله الرحمن الرحیم سلام انشاءالله اینجانب ۱۳۹۶/۴/۲ عازم سفر معنوی و زیارتی کربلای معلی هستم. و از شما دوست عزیز و بزرگمهر خداحافظی و حلالیت می طلبم و نایب ا یاره خواهم بود . هر قلبا از خدا طلب کند کربلا را ، روزی اش خواهد شد . پس بخواهیم که در دنیا روزی و قسمت ما زیارت ائمه باشد و در سرای آ ت شفاعتشان. انشاءالله که در راه حسین (ع) ثابت قدم و پایدار باشید. ✳️ هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله / هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله ✳️ " صید محمدی "
163142

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

این شعر که در چاووش خوانیهای کاروانهای مسافر کربلا خوانده می‏شد، بر گرفته از کلام حسین‏ «ع‏» هنگام وج از مکه و حرکت به سوی مسلخ عشق، کوفه و کربلاست: «الا... و من کان باذلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی‏ راحل مصبحا ان شاء الله‏» که دعوتی بود به آنکه هر آماده فدا خون و جان و مهیای دیدار خداست، سحرگاهان همراه حرکت کند.دعوت به خط شهادت و ایثار، در مرام حسینیان و عاشورائیان نهفته است و کربلا و زیارت مرقد سید ال «ع‏»، رمز این‏ دل سپردن به کعبه عشق و منای شهادت است. هرکه دارد هوس کرب و بــــلا بــســــم الله هرکه دارد به سرش شور و نوا بسم الله گرکه در خود شوق شـــهـــادت داری رود این قافله تا کرب و بــــــــلا بسم الله هرکه را میل سوی قبـــــله عشـــــــاق بود می دهدعشق به آوای رســـا بسم الله کاروانی شده آماده عشـــــاق حسیـــــــن گرکنون پای طـــلب هست تورا بسم الله عـــــلقمه منتظر ماست چرا بنشــــستـــی سوی آن چشمه پرشرم و حیا بسم الله گرکه داری گهری مشتریش هست حسین می د سوز دل و اشک حیا بسم الله زیــــر آن قبـــــــه دعـــا تـــو عجــــابــت دارد تا که نگـــذاشت تورا وقت دعا بسم الله ای « وفایی » تواگر خـــــــــیر دو دنیا طلبی چهره بگذار به خاک شـــــهدا بسم الله وفایی مارندرانی منبع: http://behnamtabibian. /
217892

هرکه گوید او منم او من نشد

هرکه گوید او منم او من نشدخوشه ی او لایق من نشدمن مشو از من بشو تا من شویخوشه شو تا لایق من شوی ... ////مولانا
1553768

و اما، اربعین 96

سلام اربعین نزدیکه... و بعد از این به بعد، پستهای مربوط بهش سرو کله شون پیدا میشه... هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله
1525042

مهمان را اکرام کنید

آیت الله مجتهدی در شرح این حدیث می گویند:باید وقتی مهمان به خانه شما آمد او را اکرام کنی.حالا مهمان هرکه می خواهد باشد.
2082294

درشعر من ز وصف تو هیچ استعاره نیست

درشعر من ز وصف تو هیچ استعاره نیستد یچ زلف تو ز جنون راه چاره نیست.باید که بشکنم سر خود را براه تودر کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.سربازتان شدم و به دوشم فقط علمبردوش ما که گندم و چندتا ستاره نیست.کوری چشم هرکه به ما طعنه میزنددرکیسه ام به جز کمر نیست.از کودکی به عشق شما لطمه میزدممردانگی فقط که به قدو قواره نیست.بسم الله ار توهم به سرت شوق کربلاستدر گود عاشقی که مجال نظاره نیست.اقا خودت بگو سفر کربلا مگ اداش هرکه دخترتان دوست داره نیست؟!.هانی خداداد
147054

دل نوشته ای برای تو

**************** من هنوز هم باور دارم…عاشــق که باشے…میتوانے صدا را بغل کنے…ببــوسے…و نـــوازش کنے…عاشــق که باشےصدایش میشـود مرحمےبر زخــم جــاده ها.. ************************ بی اجازه دوستت دارمچشم از تو اشک از مندل از تودرد از من قلب از توطپش از من نفس از تومرگ اگر باشد آن هم از من!!! *************************** چه رازی در این جمله استدوستت دارمکه هرکه می گوید عاشق تر میشودو هرکه می شنود بی تفاوت تر………..!مگر جز این میتوان گفت…… منبع: http://salarifard. /
1922710

اللهم و من ارادنی بسوء...

هرکار میکنم این فراز دعای کمیلو از ته دل بخونم، نمیتونم : (( اللهم و من ارادنی بسوء فارده ومن کادنی فکده )) به جاش دعا می کنم خدایا! هرکه بدی منو می خواد عقلش بده! هرکه قصد نیرنگ زنی به منو داره، هدایتش کن. خدایا! هر که اراده ی بدی منو کرده، تو براش اصلا خوبی مقدر فرما. راحت ترم حتی اگه دعا کنم: خدایا! ی رو که قصد بدی نسبت به من کرده موفقش دار و اگه به این شاد میشه، دلشادش کن!
1865902

شعری از اسماعیل امینی

خاک ایران یک سر از پر است هرکه نیست،نانش آجر است ملک ایران سرزمین ان آنقدر نباشد در جهان عابران هر خیابان ند دانه های برف و باران ند هم ان هم مدیران ند بیشتر از نصف ایران ند هرکه پستی دارد اینجا است دیپلم ردی ست اما است هرکه شد محبوب از ما بهتران هرکه شد منصوب بالا، است هرکه رد شد از در دانشکده یا گرفته ی یا است شعر نو مدیون ها بود تو ندانستی که نیما است؟ شاعر تیتراژ هامان است مجری اخبار سیما است آنکه مثل آفتاب نیمه شب سر زد از صندوق آرا است شادباش ای آرای ما ای جمله دانش های ما ایت نخوت ال ما ای تو افلاطون و جالینوس ما در جهانی که پر است از نابغه ی چندان ندارد سابقه بی سبب افسرده ای غم میخوری سرزمین ماست مهد ی خط مان وقتی شبیه میخ بود ای بسا در آن تاریخ بود اینهمه آدم که در عالم نبود آدمی کم بود و کم نبود من نگویم شاعران فرموده اند رخش و رستم هردو بوده اند گرچه باشد قصه ها پشت سرش ی دارند ملا و ش شاعران از رودکی تا عنصری بی گمان دارند هریک ی شعله های عشق چون گر میگرفت آتشی در خیل میگرفت عشق با نظامی قصه گو عشق با سنایی رازجو عارف شوریده مولوی نام پایان نامه او مثنوی حافظ و سعدی و خواجو ند سروقدان لب جو ند وحشی و اهلی و صائب ند تاجر و دهقان و کاسب ند بحث های جعل مدرک نان بری ست بهترین سرگرمی ما یست عده ای مشغول سازی اند عده ای سرگرم بازی اند برگرفته از کتاب " بازی"
192588

خدایا....

ای خدا، به من دلی عطا کن که مشتاق .. به تو باشد؛ و زبانی که صادق ترین سخنانش به سوی تو بالا رود؛ و دیده حقیقت بینی که به درگاه تو تقرب جوید. خدایا! آنکه به تو معروف شد، هرگز مجهول و بی نام نشود؛ و هرکه به تو پناه آورد، هرگز خوار نگردد؛ و هرکه تو به او توجه کنی، هرگز بنده دیگری جز تو نشود.به امید رحمتت، ای مهربان ترین مهربانان ...منبع: http://mokarammansurzadeh1. .. /
1168796

در آویختگان به شاخه های طوبی

روز اول شعبان را دری م درآویختگان به شاخه های طوبی : اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : خداوند عزّوجّل چون روز اوّل ماه شعبان می شود امر می کند به درهای بهشت و باز می شود و امر می کند درخت طوبی را و نزدیک می کند شاخه های خود را براین دنیا بعد ندا می کند منادی پروردگار عزّوجلّ :ای بندگان خدا این شاخه های درخت طوبی است پس به آن در آویزید که بلند کند شما را بسوی بهشت و این شاخه های درخت زقوم است پس بترسید از آن که شما را به سوی جهنم هدایت نکند. رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه و اله ـ فرمود: قسم به آنکه مرا به راستی به رس مبعوث نموده که هر که فرا گیرد درسی از خیر و نیکی در این روز در آویخته به شاخه ای از شاخه های درخت طوبی پس او را بسوی بهشت می کشد و هر که فراگیرد دری از شرّ را در امروز پس به تحقیق که در آویخته به شاخه ای از شاخه های درخت زقوم و او را بسوی آتش می کشاند «در این روز هر برای خدا مستحبی بجا آورد و هرکه در این روز روزه بدارد و هرکه میان زنی با همسرش، یا پدری با فرزندش، یا خویشاوندان، یا زن و شوهری صلح دهد» خود را به درخت طوبی نزدیک کرده است. « ی که پریشانی را از بد اری که طلبی از او دارد بزداید، یا از طلبش که بر عهده بد ار است بکاهد و ی که در حساب خود نظر کند و قرض کهنه ای را بر عهده خود ببیند که طلبکارش از به دست آوردنش مایوس شده، پس آن را به صاحبش برگرداند»، خود را به طوبای بهشتی درآویخته است. طوبی سهم ی خواهد بود که؛ «یتیمی را س رستی نماید و یا سفیهی را از ضربه زدن به آبرو و عرض مؤمنی باز دارد و ی که قرآن یا قسمتی از آن را بخواند و خدا را یاد کند، نعمت هایش را برشمارد و آنگاه شکر خدا نماید.» « ی که از بیماری عیادت کند و ی که به پدر و مادر یا یکی از آنها نیکی نماید و آن که پیش از رسیدن روز اول شعبان پدر و مادر خویش را به خشم آورده بود و در این روز خشنودشان کند و نیز هرکه جنازه ای را تشییع نماید و در این روز مصیبت زده ای را تسلی بخشد و هر در این روز چیزی از ابواب خیر را بجا آورد» در زمره انی است که در اول شعبان خود را به درخت طوبی بهشتی نزدیک و از «زقوم» جهنمی دور داشته است.
26176

غرور

یکی ازآیات قران آیه {یا ایها الانن ما غرک بربک الکریم}است.به بیان ساده این آیه میخواهد بگوید ای برادر ای خواهر هر چه باشی شاه باشی پول دار باشی بهترین زندگی را داشته باشی بهترین و زیبا ترین چهره را داشته باشی با سواد ترین باشی عالم باشی بهترین و بالا ترین مقام رسمی را داشته باشی بیشترین طرفدار را داشته باشی و هرکه و هرکه و هرکه که باشی بدان عزیز دلم تو مخلوقی هستی که دارای خالقی عظیم هستی وتمام هرانچه که داری را خالقت به تو داده پس چرا در مقابل خالق و دین خالق مغرور میشوی بدان که اگر اراده کند هرچه داری میشود هیچ پس{افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است}. یا علیمنبع: http://tarigh-69. /
682896

حجاب

تازگی میلِ عجیبی به تظاهر داردهرکه از وضع حجاب تو دلی پُردارد!پیله د به موهای تو تا دور شودذهنم از شیوه ی ی که تبحّر دارد!قصدشان امرِبه معروف و نهی است گلم!ورنه دین که چه نیازی به تذکّر داردشهر،بیمار تو و نحوه ی آرایشِ توستهرکه رخسار تو دیده دو سه دارد!خواهرم! دیر بجُنبی، پسرِ ایرانیکه کنون نانِ تو را یک تنه آجر دارد...بعداز آرایشِ بی حدّ و حسابش گویادر سر شه ی سر ِ چادر دارد!!"محمدحسین بهدانی"https://telegram.me/kashkoolebirjandi
96592

وفا وجفا دیدن رسم روزگاران است

یارب,به هرکه من وفا جفادیدم جفادیدم ولکن من وفا وفا وبخشیدم ز هرکه من جفادیدم زبهربخششم گفتن که اوحتماخوشش آمد ولکن ندانستس دراین مدت چه هادیدم من ازاین چشم خون آلودهزاران بارخندیدم ندانستند ز این خنده چه گریه هاکه من دیدم خداوندا اراین مجنون شکوه هاکرده زین دنیا مکن شکوه زاین مجنون تومیدانی چه هادیدممنبع: http://shear-man. /
1483938

شجره طیبه؛ من کشته اشکم .........

حسین(ع):چیزی رابرزبان نیاوریدکه ازارزش شمابکاهد. حسین(ع):هرکه خداراآنگونه که سزاواراست بندگی کندخداوندبیش ازآرزوهاوکفایتش به اوعطا کند. حسین(ع):من کشته اشکم.هرمؤمنی مرایادکنداشکش روان شود. حسین(ع):برهیچ چشم مؤمنی روانیست که ببیندخدانافرمانی میشودوچشم خودرافروبندد،مگر آنکه آن وضع راتغییردهد. حسین(ع):درمدت عمردرحفظ سلامت تن بکوشید. حسین(ع):هرکه باخشم خدا، خواهان خشنودی مردم باشد, خداونداورابه مردم وا می گذارد. حسین(ع):مگرنمی بینیدبه حق عمل نمیشودوازباطل اجتناب نمی گردد؟پس برمؤمن لازم است درچنین وضعی حق جوی وراغب لقای پروردگارباشد.من مرگ راجزءسعادت نمی بینم وزندگانی با ستمکاران راجزءنکبت نمی دانم. صلی الله علیک یاثارالله.96/7/5
22322

دو حدیث زیبا از اکرم (ص)

1-رسول خدا (ص) : هر قرآن را قرائت کند و آن را سبب و وسیله روزی خویش قرار دهد روز قیامت بیاید در حالی که صورتش استخوانی باشد که در آن گوشت نیست یعنی بی آبرو به م وارد شود. ثواب الاعمال صفحه 638 2-رسول خدا (ص) : هرکه ت علی (ع) را پس از من منکر شود چون ی باشد که در زندگیم پیغمبری مرا انکار نموده و هرکه پیغمبری مرا منکر باشد چون منکر ربوبیت پروردگار است. امالی صدوق صفحه 656منبع: http://avanj5389. /
1949786

اسم اعظم خداوندمتعال

اسم اعظم خدای تعالی آن است که افتتاح او الله واختتام او( هو) است وحروفش نقطه ندارد درقرآن مجید د نج آیه مبارکه ازپنج سوره آمده است.بقره وآل عمران ونساءوطه وتغابن شیخ مغربی گفته هرکه این پنج آیه مبارکه را یازده مرتبه بخواندهرآینه آسان شودبرای اوهرمهمی ازکلی وجزئی بزودی انشاءالله 1- الله لا اله الا هوالحی القیوم تاآ آیه الکرسی 2-الله لااله الاهوالحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقالم ن یدیه وانزل وراه والانجیل من قبل هدی للناس وانزل الفرقان 3- الله لا اله الاهولیجمعنکم الی یوم القیمه لاریب فیه ومن اصدق من الله حدیثا 4- الله لا اله الا هوله الاسماءالحسنی 5- الله لا اله الا هووعلی الله فلیتوکل المومنون. آدرس کلیات مفاتیح الجنان ص179
2265842

شجره طیبه؛همراه باکلام جوادالائمه

جواد(ع):هرکه کار زشتی رانیک بشمارد , درآن کارشریک است. جواد(ع):بدان که ازدید خداوندپنهان نیستی , پس بنگرچگونه ای. جواد(ع):هرکه پیش ازآزمودن به ی اطمینان کندخودرا درمعرض هلاکت وفرجامی رنج آور قرارداده است. جواد(ع):به دل آهنگ خدا داشتن برتراست تا خسته جوارح به عبادت. جواد(ع):توانگری مؤمن در بی نیازی از مردم است. شهادت محمدتقی(ع) تسلیت باد.
243642

بسم الله الرحمن ارحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم ادامه مطلب
593136

چرا آدم از بهشت رانده شد؟

"گفت: آدم بود بس عالی گهر / چون به فردوسی فرود آورد سر هاتفی برداشت آوازی بلند / کِای بهشتت کرده از صد گونه بند هرکه در هر دو جهان، بیرون ما / سر فرود آرد، به چیزی دون ما ما زوال آریم، بر وی هرچه هست / زانکه نتوان زد، بغیر دوست، دست هرکه جز جانان، به چیزی زنده شد / گر همه آدم بود، افکنده شد"
224428

دل بده ۹ | عُجب خیلی بد است...

عجب خیلی بد است... هر چقدر هم خوب هستی، هرکه را دیدی بگو این از من بهتر است. حتی معتادی را هم در کوچه دیدی، بگو شاید او عاقبت به خیر شود و من بدبخت. پناه ببریم به خدا. حجت ال و المسلمین حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی رضوان الله تعالی برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید. ثواب این طراحی تقدیم به آیت الله مجتهدی تهرانی رضوان الله تعالی ...
55294

ساقیا

ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه ن م گله مندی بنویس ساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هرکه ن د گله مندی بنویس نداند چیست امشب امشب ماجرا پس بدون معطلی نوش کن بادرا وای خال لبات باد صبا عیشو نوش تو این هوا منو محتاج طبیبیست امشبا تو حبیبیم شو عزیزم طبیبم شو تو حبیبیم شو عزیزم طبیبم شو وای ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه ن م گله مندی بنویس حال اب است گر حرام است من به می لب نزنم تو لبات جام است یا رب چه یاری یا رب چه نگاری چه زلف پریشونی عجب مهره ی ماری باز توبه ش تم هی مانع به دستم هی وای وای وای وای وای چه مستم ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه ن م گله مندی بنویس ساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هرکه ن د گله مندی بنویس وای وای دیگه بسه تا کجا مسته ساقیا ناز شستت وای وای دیگه بسه تا کجا مسته ساقیا ناز شستت وای وای دیگه بسه رفته از دست که ساقیا ناز شستتساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه ن م گله مندی بنویس ساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هرکه ن د گله مندی بنویس منبع: http://pesarane. /
128898

واجب تر ازهوا

ای شیرینترازنقل ونبات حلال جمیع مشکلات هم ردیف آب حـیات مــــوجب صلح و ثـبات وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست ای آرام جان ازتو وَی دین وایمان از تو هم این وهم آن از تو راحت انسان از تو وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست دارندگانت صاحب جاه کوه را بینند چو کاه نداران ذلیل و خوار بی مأمن وبی بزمگاه وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست تو از قانون بالاتری هم از اخلاق والاتری برترازعقل واحساسی ازعشق تواناتری وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست تو داری یک رازِ نهانی که می فهمی هرزبانی کارگشای دوجهانی جان دهی وجان ستانی وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست جهت هرآرزویی غول چراغ جادویی شفای دردها تویی تو مرهمی تو دارویی وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست منبع: http://ibakola. /
79656

واجب تر ازهوا

ای شیرینترازنقل ونبات حلال جمیع مشکلات هم ردیف آب حـیات مــــوجب صلح و ثـبات وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست ای آرام جان ازتو وَی دین وایمان از تو هم این وهم آن از تو راحت انسان از تو وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست دارندگانت صاحب جاه کوه را بینند چو کاه نداران ذلیل و خوار بی مأمن وبی بزمگاه وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست تو از قانون بالاتری هم از اخلاق والاتری برترازعقل واحساسی ازعشق تواناتری وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست تو داری یک رازِ نهانی که می فهمی هرزبانی کارگشای دوجهانی جان دهی وجان ستانی وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست جهت هرآرزویی غول چراغ جادویی شفای دردها تویی تو مرهمی تو دارویی وجودت واجب ترازهواست هرکه بی تو باشد بی نواست منبع: http://ibakola. /
1059310

بدون جیب اضافی

دست خالی از دنیا می رویم با کفنی سفید رنگ بدون جیب اضافی اسمها و رسم ها پستها و درجه حسابهای بانکی همه می مانند و ما با دستان خالی می رویم چقدر سخت است هرکه بامش بیش برفش بیشتر هرکه بالاتر سختی اش بیشتر عقربها دم تکان می دهند بچه ها مراقب باشید قبر منزل گاه ابدی ماست
256030

راز سنگ قبر آیت الله بهجت + ع

آیا آیت الله بهجت چشم برزخی داشت؟قبر آیت الله بهجت کجاست؟چشم برزخی آیت الله جوادی آملیشب اول قبر از نظر بهجتمعجزه آیت الله بهجتع ایت الله بهجتآیت الله بهجت و زمانزعفر جنی و آیت الله بروجردی ادامه مطلب
114308

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله ولی اول برود سوی رضا بسم الله از اسانش رسیدم تا به صحرای بلا این کلید روضه ی شور و عزا بسم الله من میان حرم دوست به چشمم دیدم این سفر تا کربلا یک یا رضا بسم الله خنده بر لبهای اوست هر که دارد حب دل هر قدم بر قدمی روز جزا بسم الله هر که آمد طرف عشق سعادت دادند راه عشق است و به تقدیر و قضا بسم الله شاعر از شعر و غزل با قلم دل نوشت هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله سالار*منبع: http://salar142. /
74218

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله ولی اول برود سوی رضا بسم الله از اسانش رسیدم تا به صحرای بلا این کلید روضه ی شور و عزا بسم الله من میان حرم دوست به چشمم دیدم این سفر تا کربلا یک یا رضا بسم الله خنده بر لبهای اوست هر که دارد حب دل هر قدم بر قدمی روز جزا بسم الله هر که آمد طرف عشق سعادت دادند راه عشق است و به تقدیر و قضا بسم الله شاعر از شعر و غزل با قلم دل نوشت هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله سالار*منبع: http://salar142. /
1388528

احادیث سرور کانئات حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش چهارم-احادیث سرور کانئات رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—1- ی-که حاجت بردار مومن خودرا براورده سازد- مانند ی است که عمر خودرا به عبادت گذرانده باشد—2-حق را بگو ودر راه خدا از ملامت خیچ ملامت گری نهراس- مگر در شرایط تقیه باشد---3-هرکه به خدا وروز معاد ایمان دارد- باید به وعده خود عمل کند—4- مردم همیشه درخیر خواهند بود-تا وقتی که امر به معروف ونهی از منکر میکنند- ودرنیکی وپرهیز کاری یک دیگر را یاری می رسانند-5- نخستین ی  که وارد بهشت میشود شهید است—هر صاقانه از خداوند منان شهادت بخواهد- خداوند منان اورا به مقام شهیدان میرساند- هرچند دربستر بمیرد-6- خداوند دشمن میدارد مردی راکه درخانه اش براو حمله کنند واو نجنگد-7-هرکه در راه حفظ کشته شود شهید است—8-هر د ی اموختن دانش باشد- بهشت د ی او است-9-جوینده دانش- د ناه عنایت خداوند منان است-10- ان که د ی اموختن دانش به راه افتد- پیش ازان که گام بردارد –امرزیده میشود-11- ی که دسته ای از مسلمانان را از خظر سیل یا اتش سوزی نجات دهد- بهشت براو واجب میشود—12-انچه را که موجب ازار میشود از سر راه مسلمانان دور کن- که این کار برای تو صدقه است- 13- بنده ای به سبب بر داشتن شاخه خاری از سر راه مسلمانان به بهشت میرود-14- هر چیزی  ازار دهند ای را از راه مسلمانان بر دارد –خداوند پاداش قرائت چهار صد ایه را که برای هرایه ده حسنه است درنامه اعمال او مینویسد
1990418

هرکه محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد*

سعدی در بیت فوق تو را تصویر کرده.
2442684

هرکه بی روزی است روزش دیر شد

چهل سال است که و اروپا، براندازی ایران را به عنوان یک خط استراتژیک دنبال می کنند.
7022

به نام خداوند بخشنده مهربان

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هدهد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی واللیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، قل عشق، الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهاندارمنبع: http://projectac. /
96806

به نام خداوند بخشنده مهربان

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هدهد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی واللیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، قل عشق، الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهاندارمنبع: http://projectac. /
240876

بسم الله الرحمن ارحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم
931666

حس خوب

باید در انتهایِ یک کوچه یا اصلا خیابانبایستمتمامِ بهار را دورِ خودم جمع کنمتمامِ گل هایِ رنگ به رنگمیوه هایِ نو برانهو عطرِ چای بهار نارنجیک پیراهنِ سپید به تن کنمبه هرکه از خیابان گذر کردبهار تعارف کنم به شرطِ لبخند !باید راهی پیدا کنم مردم باور کنندبهار در دستانِ خودشانانتظارِ شکوفه داردباید هرکه تنها از کنارم گذر کرد راصورتش را بگیرمپیشانیش را ببوسمو با یک لبخند بگویم :چند کوچه آنطرف ترخیابانیست به نامِلیلی و مجنونسری به آنجا بزنشاید میانِ آن همه چشمانِ منتظردو چشم از برایِ تو باشد !باید فکری بی شماردیبهشت در راه استو این همه عاشقِ نرسیده به وصلمنتظر....عادل دانتیسمپ ن : این شعر انگاری حال منو توصیف کرده خیلی مهربون و سر خوش :)
28304

اسماعیل امینی

خاک ایران ی ر از پر استهرکه نیست نانش آجر استملک ایران سرزمین اناین قدر نباشد در جهانشهر ، کوچه ، باغ دککبک ، فنچ ، زاغ دک عابران هر خیابان نددانه های برف و باران ندهم ان هم مدیران ندبیشتر از نصف ایران ندهرکه پستی دارد اینجا استدیپلم ردی ست، اما استهرکه شد محبوب از ما بهترانهرکه شد منصوب بالا استهرکه رد شد از در دانشکدهیا گرفته ی، یا استشعر نو مدیون ها بوَدتو ندانستی که نیما است؟ شاعر تیتراژهامان استمجری اخبار سیما استآن که مثل آفتاب نیمه شبسر زد از صندوق آرا استشاد باش ای آرای ما ای جمله دانش های ماای تو افلاطون و جالینوس ما ایت نخوت و مادر جهانی که پر است از نابغه ی چندان ندارد سابقهبی سبب افسرده ای، غم می خوریسرزمین ماست مهد یخط مان وقتی شبیه میخ بودای بسا در آن تاریخ بوداین همه آدم که در عالم نبودآدمی کم بود و کم نبودمن نگویم، شاعران فرموده اندرخش و رستم هردو بوده اندگرچه باشد قصه ها پشت سرش ی دارند ملا و ششاعران از رودکی تا عنصریبی گمان دارند هریک یشعله های عشق چون گر می گرفتآتشی در خیل می گرفتعشق با نظامی قصه گوعشق با سنایی رازجوعارف شوریده مولوینام پایان نامه او مثنویحافظ و سعدی و خواجو ندسروقدان لب جو ندوحشی و اهلی و صائب ندتاجر و دهقان و کاسب ندعالمان را خود حدیثی دیگر استحجت ال بهتر استبحث های جعل مدرک نان بری ستبهترین سرگرمی ما ی ستعده ای مشغول سازی اندعده ای سرگرم بازی اند شاعر: اسماعیل امینیمنبع: http://sadat90. /
397574

کتاب رفیق آیت الله pdf

کتاب رفیق آیت الله کامل رایگان کتاب رفیق ایت الل تاب رفیق آیت الله ویکی پدیارفیق آیت الله تلگرامنقد کتاب رفیق آیت الله کتاب رفیق آیت الله نویسنده ف آورکتاب های ممنوعه در ایرانکانال رفیق آیت الله ادامه مطلب
388320

حدیث روز/ پاداش انی که به دنیا بی رغبت باشند چیست؟

رسول اکرم صلی الله علیه و آله: هر که به دنیا بى ‏رغبت باشد و آرزویش را در آن کوتاه سازد، خداوند، به او دانشى عطا مى‏ کند، بى‏ آن که از ى بیاموزد.مشرق- خدا حضرت محمد صلى‏ الله‏ علیه‏ و‏ آله:هرکه به دنیا راغب باشد و رغبتش را در آن به درازا بکشانَد، خداوند، دل او را به اندازه رغبتش به دنیا، کور مى‏ گرداند.و هر که به دنیا بى ‏رغبت باشد و آرزویش را در آن کوتاه سازد، خداوند، به او دانشى عطا مى‏ کند، بى‏ آن که از ى بیاموزد و راهنمایى‏ اش کند بى‏ آن که از ى راهنمایى گیرد.متن حدیث: رسول اللّه‏ صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله : مَن رَغِبَ فِی الدُّنیا وأطالَ فیها رَغبَتَهُ أعمَى اللّه‏ُ قَلبَهُ عَلى قَدرِ رَغبَتِهِ فیها ، ومَن زَهِدَ فِی الدُّنیا و قَصَّرَ فیها أمَلَهُ أعطاهُ اللّه‏ُ عِلما مِن غَیرِ تَعَلُّمٍ وهُدىً بغَیرِ هِدایَةٍ.«تاریخ أصفهان ج1 ص 162 ح 144- کنزالعمّال ج 3 ص209ح6194»
2127700

یابود «روح الله فرزند روح الله» + ع

مراسم یادبود جوان متفکر انقل ، روح الله نامداری با عنوان «روح الله فرزند روح الله» به همراه ضیافت افطاری، توسط بسیج دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی برگزار شد.
71628

پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین میل دارد مرغ دل هرلحظه سوی اربعین ا گیرد دوباره رنگ وبوی اربعین هرکه را بینی به شوق شاه مظلومان حسین می کند پای پیاده قصد کوی اربعین ازنجف تا کربلا دریای انسانی شود جمله مستانی که مستند از سبوی اربعین مردم دنیا همه حیران این شور عظیم گرم باشد بین آنها گفتگوی اربعین هرکه را بینی شود خدمتگزار زایرین تا که گیرد آبرو از آبروی اربعین درمسیر بسوی کربلا هرچه بینی هست اوصاف نکوی اربعین ای خدا حق حسین بن علی بنما روا حاجت هر که دارد آرزوی اربعین شاعر : اسماعیل تقوایمنبع: http://harfhaiehkhoob. /
1363958

بی خ

راسخم براین عقیده ،هرکه یزدان را گزیدههم بوددنیابه کامشهم شود افزون مقامشمن شنیدم جاهلی گفت گر ی یزدان پذیرفتاین بود از بی سوادیخط کشیده روی شادیدائما در هاب است در دلش بیم عقاب است میکشد دیوار حائل بین خود با انچه مایل این حلال و ان حرام است کار دنیا بی دوام است من نخواهم قید و زندان سرخوشم بی دین و ایمان گفتمش بخشش طلب کن سجده بر درگاه رب کن باخدا باش و ازاو خواه تا شوی مقبول درگاه بی خ گرچه سهل است بهترین برهان جهل است ادمی  ازجنس خاک است عاقبت روزی هلاک است در زمین این دار  فانی هرکه دریابد   معانی میشود اگه ز رازش اگه از راه  درازش 
233580

کاش این ماجرا به سر نیاید:)

مثل آن خواب بعید است ببیند دیگرهرکه تعریف کند خواب خوشایندش را...
490504

تصویری از انقلاب

تسنیم تصویری از شیخ مرتضی حائری انقلاب و آیت الله علوی گرگانی در کنار در سال ۵۸ منتشر کرد. در این ع از چپ به راست، ، شیخ مرتضی حائری، آیت الله انگجی، شهید صدوقی، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم ، بنی صدر، آیت الله منتظری، آیت الله طاهری اصفهانی حضور دارند.
197698

غزلی از عبید زاکانی 5

.. م آن .. که غم عشق تو در دل دارد وز همه ملک جهان مهر تو حاصل دارد جور و بیداد و جفا .. و عاشق کشتن زیبد آنرا که چنین شکل و شمایل دارد عاشق دلشده را پند .. دمند چه سود رند دیوانه کجا گوش به عاقل دارد مبتلائیست که امید خلاصش نبود هرکه بر پای دل از عشق سلاسل دارد تا دم بازپسین غرقهٔ دریای غمش مدعی باشد اگر چشم به ساحل دارد هرکه خواهد که کند از تو مرادی حاصل حاصل آنست که .. شهٔ باطل دارد میکشد ساعد سیمین تو ما را و عبید میل بوسیدن س .. نجهٔ قاتل دارد منبع: http://iran-literature. .. /
1537940

احادیث سرور کانئات محمد رسول الله صلواته -علیه واله والسلم

بسم الله الرحمن الرحیم- احادیث سرور کائنات اسوه عالمیان- بخش- ششم-- حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم- پاسخ دادن به نامه همانند- پاسخ سلام-از حقوق-صاحب نامه- است—2- با نامه خود را به یکدیگر پیوند دهید—اگر چه شهر ازهم دور باشند-3—هرکه بدون اجازه به نوشته برادراش  نگاه کند—گویی به اتش نگاه میکند—4- بهترین غذا شما-نان- است-5—بهترین .پاکیزه ترین خوراک شما غذائی  است-که با اتش  پخته شود—نکته- این بهترین ها یک طبقه است که دراین طبقه ویا دسته  بهترین ها ذکر میشوند—6- پاکی خوراک برخوراک- یعنی خوراک طیب وپاکیزه باشد وپاکیزه هم درست شود دین ورورزی را می افزاید- تاثیر جسم بر روح وروان- حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلمرا حرام خوران گشتند وحرف حق بگوش انها-فرو- نمیرفت-درمعنویت هم اینطور است که معنویت پاکیزه رشد عقلانی وعاطفی وتمام استعدادانسان را رشد میدهد ودین وروزی را می افزاید—7-هر که خواستار بقا باشد- یعنی عمر طولانی- و یرا بقا نباشد برای همیشه پیش از طلوع خورشید صبحانه بخورد-علم هم اثبات کرده است در شرایط صبح بهترین موقع است زیرا بهتراز هرموقعی غذا جذب میشود-8- به لذتها های- حلال- وبازی های –حلال بپردازید—زیرا دوست ندارم در دین شما سخت گیری باشد- اصولا دین برای اسان مسائل زندگانی امده است چهدربعد مادی وچه دربعد معنی وبقول  قران مجید زنجیرهای که باطل هستند ودور دست وپای انسانرا گرفته اندباز کند وانهارا سبک بال کند که بتواند بهراحتی زندگانی کن د وودرمعنویت به پرواز دراید- 9- مومن نیروند نزد خداوند منان بهتر  ومحبوب تر از  مومن ضعیف است-پس مومن میبایست درتمام جهات نیرومند شود-10-هرکه بمیرد-ومیراث او دفتر ومداد باشد-بهشت براو واجب میشود –پس تا ا عمر بدنبال علم باید بود-

ماندگاراست ماندگاراست هرکه باپروردگاراست آیت الله سیداصغرسعادت م