مراحل حذف بازنشستگان با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری


1682528

ابلاغ یک قانون درباره ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

رئیس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
2433009

نظر انقلاب درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان/ این قانون حلقه بسته مدیریتی را برای جوان ها می گشاید +

حضرت آیت الله در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان فرمودند: این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود.
2303214

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قانون شد

سخنگوی شورای نگهبان از جلسه دیروز این مرجع درباره بحث و بررسی درخصوص طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خبر داد.
2207112

قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای ی با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مقامات مستثنی شده از این قانون را کاهش دادند.
2307320

سرانجام قانون ممنوعیت به کار بازنشستگان

شفقنا ورزشی _شمارش مع برای رؤسای بازنشسته فدراسیون ها به حرکت درآمد. با تأیید قانون ممنوعیت به کار بازنشستگان. به گزارش شفقنا ورزشی، چهار ماه پیش مجلس شورای ی قانون ممنوعیت به کار بازنشستگان را بعد از اصلاح برای تصویب به شورای نگهبان فرستادند. قانونی که طبق آن بازنشستگان دیگر اجازه ادامه کار در دستگاه های تی را […]
2440379

چقدر به اجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» برای همه امیدوارید؟

شما چقدر به کنار گذاشتن همه بازنشستگان در سطوح مختلف با اجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» امیدوارید؟ فکر می کنید منع به کارگیری بازنشستگان تا چه اندازه موجب به کارگیری نیروهای توانمند و جوان به جای افراد بازنشسته خواهد شد؟ و در آ ، پرسش این است که به نظر شما، اگر قرار باشد اصلاحی در قانون مذکور (ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان) اصلاحی صورت بگیرد، این اصلاح باید در کدام بخش باشد؟
2205044

ت به مخالفت با «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» خاتمه دهد

شاخه جوانان احزاب اصولگرا و اصلاح طلب طی نامه ای به رئیس جمهور، از تلاش برخی مقامات تی جهت به سرانجام نرسیدن طرح «اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» انتقاد د.
2320134

قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دامن رئیس بازنشسته ها را گرفت/ تقی پور رفتنی شد

قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد و وی ظرف حداکثر دوماه باید طبق قانون پست خود را ترک کند.
2320028

قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دامن رئیس بازنشسته ها را گرفت/تقی پور رفتنی شد

قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد و وی ظرف حداکثر دوماه باید طبق قانون پست خود را ترک کند.
2331152

اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت ارشاد

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را شهریور امسال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
2349834

آیا امکان بکارگیری بازنشستگان در شرکت هایی که دارای سهام تی می باشند، وجود دارد؟

طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تنها حدود چهل روز به پایان مهلت قانونی کنار رفتن بازنشستگان از مناصب مدیریتی شامل این قانون، باقی مانده است، اما خبر ها حکایت از آن دارد که برخی از مدیران عزم خود را جزم کرده اند تا در شرکت های بزرگ به صندلی های مدیریتی تکیه بزنند. حالا پرسش این است که آیا امکان بکارگیری بازنشستگان در شرکت هایی که دارای سهام تی می باشند، وجود دارد؟
2248196

قانون بازنشستگان پس از ابلاغ اجرایى مى شود

کشور درباره اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت کشور گفت: این قانون هر زمانی که به ما ابلاغ شود، اجرا می شود لذا همه باید از قانون تبعیت کنیم.
2401084

فدراسیون ها از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی نیستند

استثنایی در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون های ورزشی وجود ندارد.
1575076

جزییات ممنوعیت به کارگیری مجدد بازنشستگان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت که استفساریه ممنوعیت قانون به کارگیری بازنشستگان درواقع یک نوع رفع ابهام از قانون قبلی است و قانون گذاری جدید محسوب نمی شود.
2246544

منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداران می شود

عبدالرضا هاشم زایی با اشاره به تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های تی در مجلس گفت: این قانون شامل حال تمام شهردارهایی که بازنشسته هستند، می شود و استثنایی وجود ندارد.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عنوان کرد: به طور کلی و در نهایت اگر اجرای قانون به مشکل بخورد، باید از مجلس سوال شود زیرا تفسیر قانون با مجلس است
1935668

طرح «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» تصویب شد

طراح طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی خیر داد.
2245778

اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» تایید شد

مهر نوشت: سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید طرح «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان خبر داد.
2303224

شورای نگهبان طرح قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تأیید کرد

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از تأیید طرح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که موادی از آن برای اصلاح به مجلس شورای ی اعاده و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، خبر داد.
2316162

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت صمت اعمال شد

فقط هفت معاون وزارت صمت شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان بودند که پس از ابلاغ این قانون توسط…
2308256

چرا شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنا هستند ؟

عباس عبدی، جامعه شناس در یادداشتی در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان نوشت:
2394512

منع بکارگیری بازنشستگان به سازمان اداری استخدامی رسید

با توجه به نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای کنارگذاشتن مدیران بازنشسته بر اساس اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان رئیس سازمان ملی بهره وری تغییر کرد.
2421592

هیچ مدیری از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی نخواهد شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لیست سوالات و ابهامات سه قوه درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان هفته آینده بررسی می شود.
2303924

بهمن کشاورز: قانون منع بکارگیری بازنشستگان قابلیت گسترش به شهرداران را ندارد

یک حقوق دادن در خصوص تسری قانون منبع بازنشستگان به شهردار تهران، گفت: ضوابط مندرج در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهردار تهران تسری نمی یابد.
2305760

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ابلاغ شد

رییس مجلس شورای ی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
2213076

ت با اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان جوان و پویاتر می شود

حسین نیازآذری بابل در مجلس شورای ی با اشاره به اصلاح قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی گفت ت با استفاده ازاین قانون خودرا چابک و پویاتر نماید.
2348928

۲۱۰ مقام تی شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند

همشهری آنلاین: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه شغل شهرداری از نظر ما مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان است، گفت: در بین مقامات و مسؤولان تی ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می شوند.
2348184

۲۱۰ مقام تی شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه شغل شهرداری از نظر ما مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان است، گفت: در بین مقامات و مسؤولان تی ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می شوند.
2207052

محدودیت های جدید در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ایسنا نوشت:نمایندگان مجلس شورای ی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت های جدیدی را در این قانون اعمال د.
2250318

بازگشت قانون منع بکارگیری بازنشستگان به مجلس

شهردار تهران با بیان اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان به مجلس بازگشت داده شده است گفت: بعد از نظر نهایی شورای نگهبان مشخص می شود این قانون شامل حال چه انی می شود.
2433008

/ نظر انقلاب درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان

انقلاب در حاشیه درس خارج فقه: این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود.
2209532

آمادگی شهردار تهران برای اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

همشهری آنلاین: شهردار تهران درباره آمادگی برای اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجموعه شهرداری تهران گفت: آماده اجرای این قانون هستیم.
2346930

تاریخ ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۲۴ شهریور است/ وقت اجرا دوماه پس از ابلاغ

محمد حسن پیرزاد گفت: در قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاریخ ابلاغ اهمیت دارد که تاریخ ۲۴ شهریور ۹۷ ابلاغ این قانون به ریاست جمهوری است و ما انتظار داریم تا شصت روز پس از این روز شاهد اجرای این قانون در دستگاه ها باشیم.
2443284

قانون بازنشستگان در ها اجرا شد/ تغییر ۲ رئیس

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در های وزارت علوم خبر داد.
2315552

معاونان شریعتمداری استعفاء دادند/ قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت صمت اجرا شد

فقط هفت معاون وزارت صمت شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان بودند که پس از ابلاغ این قانون توسط رییس جمهور همگی در حمایت از این تصمیم استعفاء دادند.
2374640

۳ سفیر مشمول قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» هستند

امور خارجه تصریح کرد: تنها ۳ سفیر از مجموعه وزارت امور خارجه مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد که در پایان مهلت قانونی به کشور بازخواهند گشت.
2429396

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در اجرا با مشکلاتی مواجه است

رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه مجریان موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس هستند، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در اجرا با مشکلاتی مواجه است.
2246190

تأیید اصلاحیه «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید طرح «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان خبر داد.
2245792

شورای نگهبان قانون ممنوعیت بازنشستگان را رد کرد؟

تا دقایقی دیگر عباس علی کدخ در شبکه خبر و در ارتباطی زنده درباره طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان نظر نهایی را می دهد.
2311384

"قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" را ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا ابلاغ کرد.
2433098

قانون منع بکارگیری بازنشستگان حلقه مدیریتی را باز می کند

معظم انقلاب فرمودند: قانون منع بکارگیری بازنشستگان حلقه ی بسته ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول می کشد، باز می کند، می شکند و راه را برای جوان ها می گشاید.
2307934

جابجایی برخی از استانداران با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان

کشور با اشاره به ابلاغ قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان، گفت: اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه جا شوند.
2306564

توضیح رئیس سازمان اداری در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: این قانون تغییری در دستگاه های اجرایی ایجاد نمی کند.
1907018

جلسه ۳ ساعته بازنشستگان با کار/ ربیعی: وضع من از شما بدتر بود

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بازنشستگان معترض به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: من سخنگو و صدای بازنشستگان هستم.
2208864

ت با قانون منع به کارگیری بازنشستگان پویاتر می شود

بابل در مجلس شورای ی گفت: ت با اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان جوان و پویاتر می شود .
2439638

قانون منع بکارگیری بازنشستگان اصلاح می شود

مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس از اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس شورای ی و بررسی دقیق در مرکز پژوهش های مجلس خبر داد.
2316088

شهرداری ها و شبه تی ها مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: شهرداری ها و شبه تی ها مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند.
2402458

مجلس: زمان کناره گیری مدیران بازنشسته 26 آبان است

در قانون منع بکارگیری بازنشستگان آمده است 2 ماه بعد از تصویب این قانون این مصوبه لازم الاجرا است و باید مدیران بازنشسته میز خود را ترک کنند و تاریخ پس از دو ماه از زمان تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان 26 آبان است.
2081766

توئیت عارف در مورد بکارگیری بازنشستگان

رییس فرا یون امید مجلس از اعضای این فرا یون خواست طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب کنند.
1682934

ابلاغ قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

رئیس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
2210174

استانداری خوزستان پیشتاز بکارگیری بازنشستگان/ این 73 مدیر باید خداحافظی کنند+ اسامی

بررسی ها نشان می دهد که در پی تصویب اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ده ها مدیر در استان خوزستان، باید از سمت خود کنار بروند.
2446346

ترک خدمت بازنشستگان شاغل در نهاد های خاص

یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ترک خدمت صدها نفر از نیروهای بازنشسته شاغل در نهادهای زیر نظر ی در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد.
2207206

شهردار تهران روی تیغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

مجلس شورای ی امروز با 80 درصد رای موافق، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت های جدیدی به آن اضافه د و حال باید دید تکلیف شهردار ۵۹ ساله تهران چه می شود؟
2417090

واکنش ابتکار به خداحافظی مولاوردی

معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده به دنبال خداحافظی مولاوردی از ت به دلیل قانون منع به کار گیری بازنشستگان گفت:‏ اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نیروهای ارزشمندی را از ت جدا کرد.
1466062

ادامه رسیدگی به طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از جمله مهمترین دستورکارهای صحن مجلس در هفته آتی است.
2432005

قانون منع به کارگیری بازنشستگان بدون استثنا اجرا می شود

تبریز- معاون امنیتی و انتظامی کشور درخصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کرد: وزارت کشور در اجرای این قانون استثنایی قائل نشد و دنبال تد ر و حاشیه ها نبودیم.
2395196

۱۴ استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

کشور با بیان اینکه ١٤ نفر از استانداران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان هستند، گفت: گزینه هایی را آماده داریم و تا روز یکشنبه آنها را به ت ارائه می کنیم.
2417548

واکنش ابتکار به خداحافظی مولاوردی:دلتنگ ایشان خواهیم بود

معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده به دنبال خداحافظی مولاوردی از ت به دلیل قانون منع به کار گیری بازنشستگان گفت:‏ اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نیروهای ارزشمندی را از ت جدا کرد.
2303492

تأیید طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان

ایسنا نوشت: سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه روز چهارشنبه این نهاد خبر داد.
2399534

آ ین مهلت ترک خدمت بازنشستگان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اختلافات پیش آمده در تفسیر زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: آ ین روزی که بازنشستگان برای ترک خدمت فرصت دارند، ۱۵ آذر است.
2005160

رایزنی برای افزایش مستمری بازنشستگان/ ضرورت اجرای ماده ۹۶ قانون

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان باید با توجه به هزینه های زندگی اضافه شود، گفت: در حال پیگیری آن هستیم.

مراحل حذف بازنشستگان با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری