مستمری مشمولین قان


1159206

تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان ت

تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان ت ( بخشنامه شماره 96/1754 مورخ 1396/02/24سازمان تامین اجتماعی) دریافت فایل
59832

نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت شدگان

طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود. باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل ازکارافتادگی، بازنشستگی و... فرق وجود دارد، اما این سوال در مورد مستمری ناشی از فوت وجود دارد که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می شود؟ برای مثال فردی که فوت می کند، ورثه اش عبارتند از: یک پسر و یک دختر و یک همسر، در این ح مستمری باید چگونه تقسیم شود؟ ماترک یا اموال به جا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به خاطر فوت، از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می شود، اما مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست. در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند، ولی از اموال متوفی ارث ببرند. از این رو باید توجه داشت که برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن می باشد و در صورت استحقاق دریافت بر خلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود. در صورتی که متوفی بد ار باشد، برای مثال قبل از فوت محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا می توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟ مستمری جزو ترکه نیست، بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت شده در نظر گرفته است. بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی است و امکانپذیر نمی باشد. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزو ماترک محسوب نمی شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می شود. اگر در بیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد. چه انی بازماندگان متوفی محسوب می گردند؟ به موجب ماده 81 قانون تامین اجتماعی بازماندگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع می باشند، عبارتند از: 1- همسر دائمی بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است. در صورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری نماید، مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مستمری او دوباره برقرار می شود. قابل ذکر است برقراری مجدد مستمری از تاریخ فوت شوهر دوم محاسبه شده و چنانچه مستمری بگیر مزبور ازدواج سوم داشته باشد، ضمن قطع مستمری، با فوت شوهر سوم مستمری برقرار نخواهد شد. 2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند. 3- پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل او بوده و سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال کرده باشد. یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند. سهم مستمری هر یک از بازماندگان چگونه تعیین می گردد؟ همسر یا همسران بیمه شده 50 درصد مستمری استحقاقی بیمه شده و هر فرزند 25 درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می کنند. پدر و مادر نیز 20 درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می نمایند. بدیهی است مجموع مستمری های بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی نماید و چنانچه کند، سهم هر کدام به نسبت دریافت تقلیل می یابد. در ضمن چنانچه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاق دریافت مستمری گردد، سهم بقیه به نسبت مذکور اضافه می شود تا به 100 درصد مستمری برسد. منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری دریافتی حین فوت او می باشد. در مورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.منبع: http://delforooz. /
1055424

هیچ پیامکی به مشمولین سهام عد ارسال نشده است

با توجه به گذشت بیست روز از آمادگی سامانه سهام عد برای دریافت شماره حساب شبا از مشمولین حدود 20 میلیون نفر شماره حساب ارائه کرده اند که تایید شماره حساب بعد از شهریور ماه از طریق پیامک به مشمولین اطلاع…
1637656

مشمولین سهام عد تنها ۱۱ میلیارد تومان به حساب ت ریختند/ بدهی مشمولین ۲۷ هزار میلیارد تومان

طبق گزارش مجلس کل بدهی مشمولین بابت ۴۹ شرکت واگذار شده قطعی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان است.
934210

کدام بازماندگان،مستمری می گیرند؟

پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، وراث وی می توانند برای برقراری مستمری مذکور اقدام کنند.
258368

افزایش مستمری مستمری بگیران بیمه اجتماعی

مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش ۱۰ درصدی مستمری مستمری بگیران از دی ماه خبر داد.
1744984

ع | مسن ترین مستمری بگیر کشور ن در جزیره قشم

روستای سوزا در جزیره قشم یکی از پیرترین مستمری بگیران کشور را دارد. «علی رجستری رمکانی» متولد ۱۲۷۵ است و از سال ۱۳۸۴ مستمری از کارافتادگی می گیرد.
1407720

وم افزایش مستمری گروه هایی از مستمری بگیران تامین اجتماعی

مردم شاهین شهر، برخوار و میمه درمجلس شورای ی گفت: لازم است مستمری گروه هایی از مستمری بگیران تامین اجتماعی که بین 4 تا 10 میلیون ریال دریافتی ماهیانه دارند، افزایش یابد.
898900

اطلاعیه درباره افزایش مستمری مددجویان

ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد (ره) و سازمان بهزیسیتی کشور، مستمری مددجویان مذکور افزایش یافته است.
1069392

خانوارهای کم درآمد مستمری می گیرند/ اعلام میزان مستمری

رئیس سازمان بهزیستی، گفت: تمام خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است می توانند مستمری مددجویی دریافت کنند.
1070252

خانوارهای کم درآمد مستمری می گیرند/ ۲۵۰ هزار تومان مستمری برای خانواده های دو نفره

میزان نوشت: رئیس سازمان بهزیستی، گفت: تمام خانوارهایی که درآمد آن ها کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است می توانند مستمری مددجویی دریافت کنند.
1563374

افزایش مستمری مددجویان بهزیستی منتفی شد؟/ دلخوشی 2 ماهه پایان یافت

افزایش مستمری مددجویان بهزیستی که همزمان با ایام انتخابات اتفاق افتاده بود، متوقف شده و مستمری به ماننده گذشته به این افراد پرداخت می شود.
2414244

افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران روستایی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران این صندوق از مهرماه خبر داد و درباره علت تاخیر در افزایش مستمری های سالانه گفت: صندوق بیمه اجتماعی صندوقی جوان است و اولین مستمری های بازنشستگی چند ماهی است که برقرار شده است.
1174268

ثبت نام جدید برای سهام عد متوقف شد

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: فعلا در مورد ثبت نام مشمولین جدید سهام عد برنامه ای نداریم و تنها مشمولین قبلی تا نیمه اول شهریور ماه تعیین تکلیف خواهند شد.
243954

افزایش مستمری مددجویان از ابتدای سال آینده اعمال می شود

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس برای افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، تأکید کرد: اکنون این دستگاه ها م م به اجرای افزایش مستمری ها هستند.
898682

اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها درباره افزایش مستمری

ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد (ره) و سازمان بهزیسیتی کشور، مستمری مددجویان مذکور افزایش یافته است.
84534

بخشنامه موضوع نحوه ی ارتقاء مشمولین

بخشنامه شماره 136000/700 مورخ 2/8/95 موضوع نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای شماره بخشنامه : 700/136000 تاریخ بخشنامه : 02/08/95 فایل ضمیمهمنبع: http://akhbar20. /
754172

مدیرعامل تامین اجتماعی: ت یازدهم پرداخت مستمری ها را 81 درصد افزایش داد

در سال ١٣٨٩ مستمری ها ٦ درصد و در سال ١٣٩٠ این افزایش به ٢ درصد رسید که اگر با نرخ تورم تعدیل کنیم، رشد مستمری ها در هشت سال پیش از ت یازدهم بیش از ٣٧ درصد نخواهد بود.
606774

مشمولین سهام عد ، از اوا سال 96 سود می گیرند

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین سهام عد ، از اوا سال 96 سود سال مالی 95 خود را می گیرند.
228312

ا ام بهزیستی و کمیته امداد به افزایش مستمری مددجویان

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور گفت: نمایندگان مجلس شورای ی با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی موافقت کرده و اکنون این دستگاه ها م م به اجرای افزایش مستمری ها هستند.
1795260

برقراری«خارج از نوبت»مستمری خانواده دریانوردان سانچی

یک مقام مسئول با اشاره به دستور کار برای پیگیری خارج از نوبت برقراری مستمری خانواده جان باختگان حادثه نفتکش گفت: مستمری بازماندگان متوفیان این حادثه به زودی پرداخت می شود.
898370

اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها درباره افزایش مستمری مددجویان

ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد (ره) و سازمان بهزیسیتی کشور، مستمری مددجویان مذکور افزایش یافته است.
2406160

سه انتقاد به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در بخشنامه بودجه ۹۸

در ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ بود که رئیس جمهور بخشنامه سال ۱۳۹۸ را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. در بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آمده بود که افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها ۲۰ درصد تعیین گردد. سه انتقاد به این پیشنهاد ت وارد است.
1471386

مستمری مددجویان بهزیستی ۳.۴ برابر افزایش یافت

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان بهزیستی گفت: مستمری مددجویان بهزیستی هر سال افزایش می یابد که در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل از رشد ۳.۴ برابری روبه رو بوده است
785160

سود نقدی پرداختی به مشمولین سهام عد پس گرفته می شود

سود نقدی پرداختی در سالهای گذشته به برخی از مشمولین سهام عد ، از ارزش کلی سهامشان ر می شود.
1014558

جزییات افزایش پرداختی مستمری بگیران در سال 96 اعلام شد/ افزایش 14/5 درصدی نرخ پرداختی مستمری بگیران

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش نرخ پرداختی به مستمری بگیران از نرخ تورم در سال 96 بیشتر است.
1017366

جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در سال ٩٦ را تشریح کرد.
775986

آغاز به کار مجدد سامانه سهام عد از ۱۴ فروردین

سامانه سهام عد که برای بروزرسانی صورتحساب مشمولین از ۳۰ اسفند ۹۵ از دسترس خارج شده است، از روز ۱۴ فروردین، دوباره در دسترس مشمولین قرار می گیرد.
1053400

نام نویسی معافیت جریمه مشمولین غایب و فراری خدمت سربازی

معاون وظیفه عمومی فارس گفت: ثبت نام معافیت جریمه مشمولین غایب و فراری بیش از 8 سال از 16 اردیبهشت ماه آغاز شده است.
1056608

نام نویسی معافیت جریمه مشمولین غائب و فراری خدمت سربازی

معاون وظیفه عمومی فارس گفت: ثبت نام معافیت جریمه مشمولین غائب و فراری بیش از 8 سال از 16 اردیبهشت ماه آغاز شده است.
928402

مشمولین سهام عد شرایط سنی ندارند/مبلغ سود سهام عد مشخص شد

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین سهام عد ، شرایط سنی ندارند.
1969000

افزایش 10 درصدی مستمری مددجویان

خانواده های پنج نفره، 460 هزار تومان مستمری دریافت می کنند که با 220 هزار تومان از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش 10 درصدی مستمری طی سال جاری به 700 هزار تومان می رسد
1074992

چه ی مستمری فقرا را افزایش داد؟

افزایش مستمری نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد (ره) یکی از پربحث ترین مباحث در سومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری بود.
2207894

پرداخت بیش از پنج هزار میلیارد انواع مستمری در گیلان در سه ماهه اول سال جاری

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه بزرگ ترین گروه تعهداتی سازمان را مستمری ها تشکیل می دهد از پرداخت افزون بر پنج هزار و 122 میلیارد ریال انواع مستمری در سه ماهه اول سال جاری خبر داد
1292242

40 درصد مشمولین، قید سود سهام عد را زدند

از زمان آغاز ثبت نام سهام عد ، حاشیه های پیش آمده پیرامون این طرح بسیار بوده است. این ماجراها الان به آنجا رسیده که بنا بر آمار 40 درصد مشمولین، قید سود سهام عد را زده اند و جهت ارائه شماره شبای حساب بانکی اصلا به سامانه مراجعه نکرده اند و همین باعث شده تا سازمان خصوصی سازی طی یک هفته دو اطلاعیه صادر کند.
883664

شروط سنی برای دریافت مستمری تامین اجتماعی

میزان مستمری افراد بر اساس مدت بیمه پردازی و دستمزدی که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت می کنند، محاسبه می شود.
341436

اعتبار دفترچه بیمه برای فرزندان پسر تحت تکفل پدر تا چند سالگی است؟

در قانون تامین اجتماعی 2 درصد از مستمری ر می شود بابت درمان مستمری بگیر و افراد تحت تکفل.
1068430

رد ادعای رئیسی در خصوص تبلیغاتی بودن افزایش مستمری مستمری بگیران

مدیر کل دفتر امور اسیب های اجتماعی وزارت رفاه نسبت به صحبت های یکی از نامزد های ریاست جمهوری واکنش نشان داد.
702696

انتقاد از پایین بودن مستمری ماهیانه مددجویان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:مددجویان کمیته امداد با ۱۸۰ هزار تومان مستمری نمی توانند، زندگی کنند.
1931482

میانگین مبلغ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی ازکارافتادگان معادل ٧٥٦ هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمه شدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است.
1295482

قطع مستمری دادماه مددجویان کذب است

همشهری آنلاین: رئیس سازمان بهزیستی کشور«قطع مستمری» افزایش یافته مددجویان را که از فروردین ماه امسال بر اساس مصوبه مجلس اعمال می شود را تکذیب کرد.
2434896

مستمری 19 هنرمند از کار افتاده کردستانی برقرار شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی کردستان گفت: با پیگیری های انجام شده، مستمری 19 نفر از هنرمندان معمر از کارافتاده استان از طریق صندوق اعتباری هنر برقرار شد.
890388

مشمولین سهام عد باید بصورت جداگانه حساب شبا تهیه کنند

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین سهام عد باید به صورت جداگانه شماره حساب شبا دریافت کنند تا در زمان مشخص شده، سود به حساب شخصی افراد واریز شود.
1048020

مردم مراقب کلاهبرداران سهام عد باشند/ پیامکی ارسال نشده است

در حالی که تعدادی از سودجویان برای شهروندان پیامک هایی با مضامین مختلف درباره سهام عد ارسال می کنند، سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که تاکنون هیچ پیامکی برای مشمولین سهام عد ارسال نکرده و آن مشمولین…
945922

پرداخت 1000 میلیارد تومان مستمری در هر هفته

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اشاره به اینکه 61 درصد تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش مستمری هاست، گفت: در سال جاری بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می شود که معادل هزار میلیارد تومان در هر هفته است.
1224332

ماجرای «نه» جسورانه فتاح به / تخلف ۲ماهه ت در پرداخت مستمری

رئیس کمیته امداد گفت:رئیس جمهور فی البداهه قول ۵برابری مستمری مددجویان را داده و گفته که تا پایان ت، فقر مطلق را ریشه کن می کند، این وعده ها خوب است اما باید مدیریت شود.
2443731

زمان واریز مبلغ «بسته حمایتی» به حساب مستمری بگیران

بیمه شدگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران طی هفته آینده این بسته را دریافت می کنند.
1298858

افزایش مستمری مددجویان؛ شوی انتخاباتی آقای رئیس جمهور

ت در آستانه انتخابات، مستمری مددجویان را سه برابر افزایش داد اما فقط برای ۲ ماه.
1227540

تخلف دوماهه ت در پرداخت افزایش مستمری مددجویان

رئیس کمیته امداد تأیید کرد که مخالف پیشنهاد رئیس جمهور با ۵ برابر شدن مستمری مددجویان است و این مخالفت را به شخص نیز اعلام کرده است.
1015602

شرایط ضامن شدن مستمری بگیران چگونه است؟

مستمری بگیران فقط می توانند ضامن افراد درجه یک خانواده خود شوند.
1607566

افزایش ۳برابری مستمری مددجویان ز له زده در آبان ماه

مستمری مددجویان شش شهرستان ز له زده استان کرمانشاه در آبان ماه سه برابر پرداخت می شود.
1607778

افزایش ۳برابری مستمری آبان مددجویان ز له زده

مستمری مددجویان شش شهرستان ز له زده استان کرمانشاه در آبان ماه سه برابر پرداخت می شود.
1430066

۵ برابر شدن مستمری مددجویان بهزیستی

میزان مستمری مددجویان بهزیستی تا پایان ت دوازدهم باز هم افزایش پیدا می کند.
887430

ابهام در پرداخت افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی/ مددجویان در انتظار دریافت 20 درصد حداقل دستمزد

در شرایطی که بر اساس مصوبه مجلس، باید از ابتدای سال 96 افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی بر مبنای 20 درصد حداقل دستمزد اجرایی شود، پرداخت رقم جدید مستمری ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
873832

سبد معاش بازنشستگان خالیست

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران) در ارتباط با مصوبه افزایش چهارده ونیم درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: انتظار بازنشستگان و مستمری بگیران بیش از این ها بود.
595618

حداقل معیشت حداقل حق ۶ میلیون نفر

اکبر ترکی: الان هر خانواده نیازمند بین ۵۰ تا ۷۰هزار تومان مستمری می گیرد، حتی خانواده های پرجمعیت ۶-۵نفره هم در ماه همین مبلغ ناچیز را به عنوان مستمری ماهانه دریافت می کنند.
439368

طرح جدید ت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان/ مستمری برخی معلولان 10 برابر می شود

براساس لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از معلولان، مستمری بگیران از سازمان بهزیستی با درجه معلولیت شدید، با افزایش چشمگیر دریافتی خود مواجه خواهند شد.
2067416

پرداخت مستمری ماهیانه به ملی‎پوشان ایران در جام جهانی روسیه

صندوق حمایت از قهرمانان و پیش وتان ورزش ارائه خدمات ویژه و از جمله مستمری ماهیانه به بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال در جام جهانی را در برنامه قرار داده است.
1016254

جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در سال ٩٦ را تشریح کرد.
788726

سود نقدی پرداختی به مشمولین سهام عد پس گرفته می شود

طرح توزیع سهام عد از سال 85 در حالی در کشور اجرایی و عملی شده است که بر اساس آن قرار شد در مدت 10 سال از محل سود این سهام، اقساط سهام عد پرداخت شود و از ابتدای سال 95 این سهام قابلیت ید و فروش توسط سهامداران را پیدا کند. البته طی این سالها بخشی از سود مالی سالهای 85 و 86 سهام عد به برخی از مشمولین در سالهای 86 و 87 در قالب رقم‌های 40 و 80 هزار تومانی پرداخت شده که پس از آن، قانونی به تصویب رسید تا تعیین تکلیف سهام عد دیگر سود نقدی به مشمولین پرداخته نشود. ادامه خبر

مستمری مشمولین قان