ملال ناشی


1276121

#رنج_ملال

بین رنج و ملال پیوسته در آمد و شدیم. یک نمودار سینوسی. رنج ، ملال، رنج، ملال، رنج، ملال. مدت ها رنج میکشیم برای پرداخت یک وام تا آنچه را میخواهیم ب یم و مدت ها ملال وجودمان را مشغول این میکند که از همان حاصل دست رنجمان خسته شده ایم. مستهلک شده. سر ناسازگاری دارد. باید عوضش کنیم. مرحله ی اول رنج است و آ ملال. ما به آخِر میرسیم. همیشه به آخِری آ میرسیم. باید جایگزینشان کنیم با یکی بهتر. خانه هایمان را، ماشین هایمان، لپ تاپ هایمان، موبایل هایمان و هرچه را که داریم حذف میکنیم و جایگزین میکنیم. ما در رنج و ملالیم. از حذف آدم ها از زندگیتان نترسید. میشود یک آدم بهتر را جایگزینش کرد، همانطور که میشود همه ی آنچه وجود دارد را با بهترش جایگزین کرد. ملال ماندنشان ارزشی ندارد. ملال ماندنشان هیچ ارزشی ندارد. نهراسید از نبودنشان.
1277157

#رنج_ملال

بین رنج و ملال پیوسته در آمد و شدیم. یک نمودار سینوسی. رنج ، ملال، رنج، ملال، رنج، ملال. مدت ها رنج میکشیم برای پرداخت یک وام تا آنچه را میخواهیم ب یم و مدت ها ملال وجودمان را مشغول این میکند که از همان حاصل دست رنجمان خسته شده ایم. مستهلک شده. سر ناسازگاری دارد. باید عوضش کنیم. مرحله ی اول رنج است و آخِر ملال. ما به آخِر میرسیم. همیشه به آخِری آخَر میرسیم. باید جایگزینشان کنیم با یکی بهتر. خانه هایمان را، ماشین هایمان، لپ تاپ هایمان، موبایل هایمان و هرچه را که داریم حذف میکنیم و جایگزین میکنیم. ما در رنج و ملالیم. از حذف آدم ها از زندگیتان نترسید. میشود یک آدم بهتر را جایگزینش کرد، همانطور که میشود همه ی آنچه وجود دارد را با بهترش جایگزین کرد. ملال ماندنشان ارزشی ندارد. ملال ماندنشان هیچ ارزشی ندارد. نهراسید از نبودنشان.
1222784

we are all the same یا سروته یه کرباسیم

مدرن شدن، صنعتی شدن، حاصلش خالی شدن روستا و لبریز شدن شهر هاست. تغییر سطح انرژی، از ملال روستایی، به ملال شهری.(از مکاشفات دو روز حضور در تفرش)میشه خشت زد البته، ولی نه :)
1041649

چطور از ملال در ورزش جلوگیری کنیم؟

همشهری آنلاین: ادامه دادن برنامه ورزشی تان در صورتی از این برنامه احساس و ملال کنید، کار مشکلی است.
386058

دفع ملال

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
386800

دفع ملال

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2344093

کودکی با فلسفه ملال!

بعد از سلام و احوالپرسی هنوز چند قدمی نرفتیم که می گه روزت مبارک. همزمان که تمام مناسبت هایی که ممکنه به من مربوط بشن تو ذهنم به هم می ریزن، می پرسم: روزم؟ با تظاهر آشکاری به عادی بودن چیزی که می خواد بگه، سعی می کنه نگاهش رو ثابت و مستقیم (و البته جایی غیر از من) نگه داره: روز کودکه! بعد هم می گه برات کتاب آوردم، فلسفه ملال!
1905783

نمایش های ملال آور برای ایران ستیزی و کمک به گران به یمن است

نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه ای بر حل بحران یمن تاکید و اعلام کرد: ادعاهای تکراری و نمایش های ملال آور برای ایران ستیزی و کمک به گران به یمن است.
212757

پروپوزال رابطه آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی (pms) با رضایت

پروپوزال رابطه آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی (pms) با رضایت شویی زوج های جوان
2351496

فلسفه ملال

ملال چیست؟ چه زمانی ایجاد می شود؟ چرا اینچنین است؟ چرا بدان گرفتار می شویم؟ چگونه بر ما مستولی می شود؟ چرا نمی توان با نیروی اراده بر آن غالب شد؟ تفاوت ملال و افسردگی چیست؟ تفاوت ملال و بی علاقگی چیست؟ ملال پدیده ای متعلق به دوران مدرنیته است، ملال امتیاز انسان مدرن است، وقتی ساختارهای سنتی معنا را درهم ش تیم ملال را ساختیم. بعید نیست بی اینکه بدانیم گرفتار ملال باشیم و گاهی بی اینکه دلیلش را بدانیم این حال بر ما چیره شود. ملال «فرسایش ناب» است که تاثیری نامحسوس دارد و به تدریج فرد را به ویرانه ای تبدیل می کند که دیگران نمی فهمند و در واقع خود آن فرد هم نمی فهمد. ملال غیرانسانی نیز هست؛ چون معنا را از زندگی انسان می رباید، یا اینکه جلوه ای از این واقعیت است که چنین معنایی حضور ندارد. ملال را با مصرف موادمخدر، الکل، سیگار، اختلالات تغذیه، بی بندوباری ، ویرانگری، افسردگی، ستیزه جویی، خشونت، دشمنی، خودکشی، رفتارهای پرخطر و مواردی اینچنینی مرتبط می دانند و آمارها نیز موید این ارتباط است. ملال با فقدان معنا همراه است و فقدان معنا برای ی که به آن دچار شده مشکلی جدی است. ملال از غم در چهره گرفته تا از دست رفتن معنای زندگی را شامل می شود. اغلب از ی که از ملال می نالد می خواهیم خود را جمع و جور کند، قدر زندگی اش را بداند، ضعیف نباشد، انسان های بیچاره تر از خود را ببیند و شکرگزار باشد، نیمه پر لیوان را ببیند، غر نزند ولی گفتن چنین جملاتی به انسانی ملول همان قدر درست است که به کوتوله ای دستور بدهیم قدش را بیشتر کند. ملال همواره عنصری انتقادی است چون این ایده را بیان می کند که یک موقعیت مشخص یا کل هستی عمیقا ما را ناراضی می کند. افزایش ملال به معنای این است که جامعه یا فرهنگ که حامل معناست دچار نقصی جدی است. ما دیگر چندان از تشویش رنج نمی بریم، بلکه بیشتر گرفتار ملالیم. یا به زبان هایدگر «تشویق دیگر چندان تشویش انگیز نیست، ولی ملال هر روز ملال انگیزتر می شود». ادامه مطلب
1773079

رابطه ی زمان لذت و رنج و ملال

زمان و لذت و رنج و ملال رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در هنگام لذت، زمان برای ما به سرعت پیش می رود و بر ع ش در هنگام رنج و ملال زمان به کندی می گذرد. هیچ وقت پیش نیامده که ما در حال لذت باشیم و زمان کند بگذرد و یا در حال رنج و ملال و زمان زود بگذرد. به عبارتی زمان و لذت و یا زمان و رنج لازم و م وم یکدیگرند. دو نتیجه با استفاده از مقدمه ی بالا: یک اینکه زمان با ذهن انسان ارتباط کاملی دارد به گونه ای که حالات ذهنی مختلف، بر رویش اثر میگذارد و آن را کم و بیش میکند. از این استدلال میتوان چنین نتیجه گرفت که زمان میتواند امری ذهنی باشد و نه خارجی و عینی. -چنانچه کانت به آن اشاره کرده است- دو اینکه ذات زندگی -به زندگی اشاره و نه طبیعت چرا که معتقدم برخلاف گفته ی شوپنهاور این طبیعت نیست که شر است بلکه رابطه ی حیوان و طبیعت که زندگی نامیده میشود شر به حساب می آید. ما نباید شر بودن این رابطه را به کل طبیعت تعمیم دهیم- نمی تواند خیر تلقی شود چرا که لذت در هنگامی حاصل میشود که زندگی با سرعت میگذرد و رنج و ملال در هنگامی است که ما در حال بهره ی کامل از زندگی هستیم و زندگی در نهایت کندی خویش است. میتوان نتیجه ای کاربردی نیز از این مطلب داشت که به جای پیدا لذت و تلاش برای دستی به آن طوری زندگی کنیم که زندگی هر چه تندتر بگذرد چرا که در شتاب زمان است که لذت ایجاد میشود. حتی میتوان خودِ گذر عمر را نیز جزیی از لذات به حساب آورد.
120396

تره هی نوم سه،هر ایبتیداهه

رو نوشت به سین،الف،دوست نامه ای و نادیده شهریور بیشتر از هر زمانی تو سال کش میاد.ازش گریزی نیست.جلو نمیره.بقول دوستی نگا به دستت میکنی میبینی چهار ساعته سیگارت نسوخته،اولشه.من خسته م.حوصله هیچ چیزی رو ندارم.حوصله پول داشتن رو هم حتی ندارم.حتی حوصله تار رو هم.همه چیز کند و ملال آور جلو میره و تموم شدنی نیست.ملال،تموم شدنی نیست.با هیچی از بین نمیره.با شلوار زرد خال خالی،با آش،با هاروکی موراکامی،با م، م های ترسناک اندروید هم از بین نمیره. م بازی میکنم و از خودم میترسم.هیچ چیزی برای پناه بردن نیست و به ناچار توی گوشیم میرم و توپ های ف ی رو به هرم های کریستال پرت میکنم و از صداشون میترسم.قلبم تند میزنه.از بازی هم می ترسم.از بازی میام بیرون عموما و بعد دوباره ملال هست.میشه دیدش.توی کل عمر کمم فقط تونستم با عاشق شدن و خوراکی خوردن ملال ز کنم.که هر دو را ار منجر شده به اتفاقات بدی مثل اسهال یا معده درد،و یا _بطور قطع_ تبدیل شدن احساسات به یه رفتار رقت ان زی که باید ازش خج کشید.از اینکه بعد از بیست سال فهمیدم که عاشق ی شدن چیز از مد افتاده و احمقانه ایه،بدم میاد.من می خواستم از عاشق شدن برای ملال ز استفاده کنم ولی ملال برگشت،با چندتا پیام ترسناک:«من همیشه هستم.»«تو یه احمقی»و بدتر از همه،جمله ی آ که:«هرچیز یا ی که خوبه،مشکوکه.» ملال منو شکاک و وسواسی کرده.از حرف هام میترسم،از راه رفتنم،از ناخن هام،زانوهام و چیزای دیگه ای که درست یادم نیست. باید تموم شه.همون جور که همیشه میشده.همه آدما هر صبح خودشونو از زیر وار فکرهای پلنگ کش بشون نجات میدن.فقط من نیستم که أین وار رو تحمل میکنم و گاهی حتا بغل.بالا ه سر و کله ابرهای باران زا میاد و ملال پاییزی،قابل تحمل تره.حداقل یه کتی،کاپشنی چیزی تنشه.همینجور واینستاده جلو روم. پ.ن:تره،هی نوم سه،هر اینتیهاهه.منبع: http://haniesoleimani. /
1576141

شبهای ملال آور پاییز است...

ملال آور پاییز است هنگام غزل های غم انگیز است گویی همه غم های جهان امشب در زاری این بارش یکریز است ای مرغ سحر ناله به دل بشکن هنگامه ی آواز شباویز است دورست ازین باغ خزان خورده آن باد فرح بخش که گلبیز است ساقی سبک آن رطل گران پیش آر کاین عمر گران مایه سبک خیز است خا تر خاموش مبین ما را باز آ که هنوز آتش ما تیز است این دست که در گردن ما د هش دار که با دشنه ی خونریز است برخیز و بزن بر دف رسوایی فسقی که در این ی پرهیز است سهل است که با سایه نیامیزند ماییم و همین غم که خوش آمیز است شاعر : هوشنگ ابتهاج
1831869

تعیین نرخ ارز و سیاست گذاری اقتصادی ت

اصغر شاهمرادی در رو مه دنیای اقتصاد نوشت: در کشور ما تحلیل سیاست گذاری اقتصادی کار ملال آور، پیچیده و ناخوشایندی است. ملال آور است؛ چون یک گزاره ساده و مورد قبول علم اقتصاد را باید صدها بار تکرار کرد و هر بار انتظار داشت که سیاست گذار نشنود و نخواند و سوالی کند که نشان دهنده عدم علاقه او به اصلاح سیاست گذاری اش است. پیچیده است؛ زیرا متغیرهای بسیاری را باید دید و تحلیل کرد تا سیاست گذار گمان نکند شما چیزی را از قلم انداخته اید.
218709

خدای من

خدایا! من اگر یاری ات نکنم، تو را ملال نگیرد و بر تو باکی نیست.   تو اما اگر یاری ام نکنی... تو خ و من بنده گنا ار تو. باز بر تو ملال نیست و نه باکی. اما همچنان تو خ و من بنده گنا ار تو.
1787681

گاهی گر از ملال محبت بخوانمت

گاهی گر از ملال محبت بخوانمتدوری چنان مکن که به شیون برانمتچون آه من به راه کدورت مرو که اشکپیک شفاعتی است که از پی دوانمتتو گوهر سرشکی و دردانه صفامژگان فشانمت که به دامن نشانمتسرو بلند من که به دادم نمی رسیدستم اگر رسد به خدا می رسانمتپیوند جان جدا شدنی نیست ماه منتن نیستی که جان دهم و وارهانمتماتم سرای عشق به آتش چه می کشیفردا به خاک سوختگان می کشانمتتو ترک آبخورد محبت نمی کنیاینقدر بی حقوق هم ای دل ندانمتای غنچه گلی که لب از خنده بسته ایبازآ که چون صبا به دمی بشکفانمتیک شب به رغم صبح به زندان من بتابتا من به رغم شمع سر و جان فشانمتچوپان دشت عشقم و نای غزل به لبدارم غزال چشم سیه می چرانمتلبخند کن معاوضه با جان شهریارتا من به شوق این دهم و آن ستانمت شهریار
828936

خسته ام می فهمی؟!

بررسی پدیده شایع «ملال اجتماعی»
308969

حکمت دمندان

-کیست که نداند برای به خاطر آوردن، نخست باید از یاد برد؟ -تقریبا هیچ ! -آن که قهقهه می زند، میخواهد لذت خندیدن را برای دیگران، زهرمار کند! -من برترینم -راست میگویی؟ -آری، به قدری که راستش را به هر ی نگویم! -امان از این قفس، هیچ چیز به مانند این روحم را نمی آزارد! -امان از تو ای روح! بیشتر از هر که دیده و شناخته ام، مرا می آزاری! -اینک انسان، ظفرمندتر از همیشه بر قله های افتخار گام می گذارد، آغاز تاریخ او خجسته باد! -آنک ملال! برفراز سر تمام انسان ها، آنانی که چشمان شان تنها جلوی سر شان را می بیند، نه بالای سرشان را، ایستاده و حکمرانی میکند. -پس تمام این قرون متمادی رنج و پیشرفت، برای آن بود که ملال را به بالای کوه برسانیم؟ چنین گفت ملالی که خود را ظفرمندانه فاتح قله ها بر دوش آدمیان می دید...
12988

در کجا ...

در کجای این فضای تنگ بی آوازمن کبوترهای شعرم را دهم پرواز ؟شهر را گویی نفس در پنهان است.شاخسار لحظه ها را برگی از برگی نمی جنبد.آسمان در چار دیوار ملال خویش زندانی است.روی این مرداب یک جنبنده پیدا نیست !آفتاب از اینهمه دلمردگی ها روی گردان است.بال پرواز زمان بسته است.هر ص را زبان بسته است.زندگی سر در گریبان است!در کجای این ملال آبادمن سرودم را کنم فریاد؟در کجای این فضای تنگ بی آوازمن کبوترهای شعرم را دهم پرواز؟(فریدون مشیری)منبع: http://paeezejalal. /
2117631

1466 :ملال

+ملال ، عنکبوت خاموش، در همه زوایای دلش تار میتنید. +زندگی های دیگر هرچقدر هم که یکنواخت بود ، دستکم امید رخدادی در آنها وجود داشت. ماجرایی گاهی اتفاقات بیشماری در پی می آورد، و چشم اندازها و صحنه ها تغییر میکرد. اما برای او هیچ اتفاق نمی افتاد و این را خدا خواسته بود! آینده دالان درازی بود و در انتهایش در محکم بسته. خب بخش اول تموم شد. مول زندگی میمونه.بلد نیستم چیزی بگم راجع بهش. شاید فقط یک بار بخونمش اما مطمئنم همین یک بار دیگه از ذهن ادم پاک نمیشه. نمیخوام برم خونه خالم تا قبل تشییع جنازه که ساعت پنج اما بابابزرگم میره اونجا بعد ناهار اینه که مام میریم اونو ببینیم. یه یکی دوساعت دیگه...
108329

فلسفه تعالی فردی

فیلسوف بزر که معروف است به فیلسوف بدبین می گفت :زند انسان یک چرخه است یک چرخه چهار مرحله ای است خواستن ، شادی گذرا، وبیشتر خواستن به بیشتر خواسته ها که برسیم به ما شادی میدهند .ماشین ، خونه، وقتی بهشون میرسیم ملال آور میشن چون تکراره وما برای جبران اون ملال دوباره بیشتر می خواهیم چون شادی هایی که مردم دنبالش هستن شادی های بیرونی اند . وشادی های بیرونی دوام ندارند وگذرا هستن . تنها شادی پایدار شادی درونی است واون شادی به معنای واقعی کلمه شادی حاصل از شکفته شدن درست مثل یک گل . سکفته شدن گل وجود آدمی این یک معنای کلی وعمومی تعالی فردی است .منبع: http://f-nami80. /
2344428

اقدام جالب یک راننده تا ی برای رضایت مسافرانش (ع )

نخستین چیزی که با شنیدن «تا ی» و «تا ی سوار شدن» به ذهن ما خطور می کند، خستگی و ملال است. اما همیشه این طور نیست.
1249631

گفتگو با زن و مردی که در تغییر ت داده اند | چرا «ماه عسل» دعوتمان نمی کند؟

نگار لطفعلی ، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ملال تی ایران می گوید: «ترنسکشوال» یعنی گذر از ت.
2297080

یک ثانیه از لذت فوری تا ملال فوری

فردین علیخواه | گروه جامعه شناسی گیلان
1195655

او

« میتوانست ملال آورترین آدم دنیا را جذاب جلوه دهد. هروقت با او حرف میزدم ، همین احساس را داشتم . انگار زندگی بی مزه من حادثه بزرگی بود. »
1468981

465 : و چه زود پائیز شد

خب میدونی همه چی داره اومدن پائیز رو اعلام میکنه. از هوای خنک شده بگیر تا تاریک تر شدن زودتر هوا یا کشیده شدن ساعت به عقب. من پائیزو دوست دارم عاشق حالو هواشم فکر می امسالم مثل چند سال اخیر اومدنش خوشحالم میکنه. تا یکی دوماه پیش براش لحظه شماری می که بیادو بزنم از خونه بیرون. اما ظاهرا امسال قشنگ معلومه همه چی فرق داره. یه اندوه بدی وجودمو گرفته که نمیتونم هیچکاری باهاش م. با این حال از بودنش ناراحت نیستم شاید باید جور دیگه ای هم درکش کنم. این چند وقته هی برمیگردم عقب و مقایسه میکنم گذشته و حالمو ...جا داره به بودلر بگم جانا خیلی از دل ما حرف زدی. یه جوریم تو ذهنم مونده بودی که نتونستم انکارت کنم بیشتر از همیشه میفهممت... ملال پاریس وبرگزیده ای ازگلهای بدی،اثر شارل بودلر، ترجمه ی محمد علی ی ندوشن،نشرفرهنگ جاوید
1479572

465 : و چه زود پائیز رسید...

خب میدونی همه چی داره اومدن پائیز رو اعلام میکنه. از هوای خنک شده بگیر تا تاریک تر شدن زودتر هوا یا کشیده شدن ساعت به عقب. من پائیزو دوست دارم عاشق حالو هواشم فکر می امسالم مثل چند سال اخیر اومدنش خوشحالم میکنه. تا یکی دوماه پیش براش لحظه شماری می که بیادو بزنم از خونه بیرون. اما ظاهرا امسال قشنگ معلومه همه چی فرق داره. یه اندوه بدی وجودمو گرفته که نمیتونم هیچکاری باهاش م. با این حال از بودنش ناراحت نیستم شاید باید جور دیگه ای هم درکش کنم. این چند وقته هی برمیگردم عقب و مقایسه میکنم گذشته و حالمو ...جا داره به بودلر بگم جانا خیلی از دل ما حرف زدی. یه جوریم تو ذهنم مونده بودی که نتونستم انکارت کنم بیشتر از همیشه میفهممت... ملال پاریس وبرگزیده ای ازگلهای بدی،اثر شارل بودلر، ترجمه ی محمد علی ی ندوشن،نشرفرهنگ جاوید
1257732

گفتگو با زن و مردی که تغییر ت داده اند

نگار لطفعلی ، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ملال تی ایران می گوید:…
1339261

صفت های پراستفاده درباره تیم های انگلیسی/ ملال یونایتد، شرم آرسنال ، نژادپرستی چلسی

یک کاربر شبکه های اجتماعی با استفاده از یک الگوریتم، 3 کلمه محبوب به کار رفته برای تیم های لیگ برتر را منتشر کرده است.
1235626

سریال های ماه رمضانی که در خاطره ها مانده اند

حالا دیگر دو دهه از زمانی که صدا و سیما تصمیم گرفت ماه رمضان را یک سره وقف برنامه های کلیشه ای دهه های 70، مسابقه های یکنواخت و تکراری و موعظه های کم تماشاگر ملال آور نکند، گذشته است.
1130901

نکته بهداشتی: آیا حقیقتا گرسنه هستید؟

همشهری آنلاین: خوردن به دلایل عاطفی یا صرفا دچار ملال بودن می تواند به افزایش وزن غیرضروری و دریافت کالری های غیرلازم بینجامد.
648140

بذارید بچه ها حوصله شون سر بره!

بگذارید بچه ها حوصله شان سر برود. تحقیقات نشان داده است که ملال و خستگی احساس آرامش درونی ایجاد می کند، احساسی که به ک ن کمک می کند خودآگاهی خود را توسعه بدهند.
316185

«خَیرُ الکلامِ ما لا یُمِلُّ ولا یَقِلُّ»

على علیه السلام«خَیرُ الکلامِ ما لا یُمِلُّ ولا یَقِلُّ»«بهترین گفتار آن است که نه ملال آور باشد و نه نارسا»غرر الحکم، ح4969؛ دانشنامه قرآن و حدیث: ج15، ص278.. على علیه السلام«خَیرُ الکلامِ ما لا یُمِلُّ ولا یَقِلُّ»«بهترین گفتار آن است که نه ملال آور باشد و نه نارسا»غرر الحکم، ح4969؛ دانشنامه قرآن و حدیث: ج15، ص278
1340132

صفت های پر استفاده درباره تیم های انگلیسی؛/ ملال یونایتد، شرم آرسنال، نژادپرستی چلسی

یک کاربر شبکه های اجتماعی با استفاده از یک الگوریتم، 3 کلمه محبوب به کار رفته برای تیم های لیگ برتر را منتشر کرده است.
140965

فیه مالا فیه

داستان تکرار داستان پر شه ای است وهر از سر آن بی خبر افتد هر تکراری را ملال آور بخواند و هر دوباره ای را را بی ثمر که چنین نیست و بسیارند تکرار هایی که بلندتر و متعالی تر می کنند و واین تعالی جز به تکرار میسر نمی شود اما تکرار ملال آور آن است که ریاست انتص در یک ژست دموکراتیک از دوستان در مورد بحث نظر می خواهد و در یک روند تکراری وبا درایتی که خاص ایشان است همه ی بحث هار ا بدون نظر خواهی کنار می زند و طبل خود می کوبد..این تکرار ملال آور است هرچند بحث های ایشان جالب اند و جالب اند اما در انتخاب آنها تنها فیگور دموکراتیک گرفته می شود و اصحاب هم از شدت خست و یا بی حالی و یا ارادت و یا ....به آن تن می دهند و وقتی یک جمع فرهیخته اینچنین تسلیم است وای به ملت پر ریخته ..به هر حال چون فراوان دوست دارم ریاست را این گونه نقد می کنم و اطمینان دارم که موثر نخواهد بود..الایحال این رباعی از مولا نا بسیار خوش بود ماییم که با باده ی بی جام حوشیم هر صبح خوشیم ما و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شما ماییم که به هیچ سرانجام خوشیم و گلستان و توشه ی عمر بنان و سوری که کم آورد در برابر عزیزان و حاصلش شرم منبع: http://hasratedarya. /
1256494

مکالمات بار

هر سری که به آرایشگاه می رم برای برداشتن ابروهام با دو- سه جمله و سوال تکراری زن آرایشگر مواجه می شم."دیر اومدی این دفعه هم؟ کی بود اومدی بار آ ؟" "سرِ کار می ری تو؟" ... و اینگونه است که می شود فهمید که دنیای آرایشگری دنیایی است که بس محدود و ملال آور... اما رنگارنگ.
41263

فیه مالا فیه

داستان تکرار داستان پر شه ای است وهر از سر آن بی خبر افتد هر تکراری را ملال آور بخواند و هر دوباره ای را را بی ثمر که چنین نیست و بسیارند تکرار هایی که بلندتر و متعالی تر می کنند و واین تعالی جز به تکرار میسر نمی شود اما تکرار ملال آور آن است که ریاست انتص در یک ژست دموکراتیک از دوستان در مورد بحث نظر می خواهد و در یک روند تکراری وبا درایتی که خاص ایشان است همه ی بحث هار ا بدون نظر خواهی کنار می زند و طبل خود می کوبد..این تکرار ملال آور است هرچند بحث های ایشان جالب اند و جالب اند اما در انتخاب آنها تنها فیگور دموکراتیک گرفته می شود و اصحاب هم از شدت خستگی و یا بی حالی و یا ارادت و یا ....به آن تن می دهند و وقتی یک جمع فرهیخته اینچنین تسلیم است وای به ملت پر ریخته ..به هر حال چون فراوان دوست دارم ریاست را این گونه نقد می کنم و اطمینان دارم که موثر نخواهد بود..الایحال این رباعی از مولا نا بسیار خوش بود ماییم که با باده ی بی جام حوشیم هر صبح خوشیم ما و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شما ماییم که به هیچ سرانجام خوشیم و گلستان و توشه ی عمر بنان و سوری که کم آورد در برابر عزیزان و حاصلش شرم منبع: http://hasratedarya. /
978155

چه گویمت؟ که تو خود با خبر ز حال منی

چه گویمت؟ که تو خود با خبر ز حال منیچو جان، نهان شده در جسم پر ملال منیچنین که می گذری تلخ بر من، از سرِ قهرگمان برم که غم انگیز ماه و سال منیخموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توأملطیف و دور گریزی، مگر خیال منی..!سیمین_بهبهانی
368218

اردویژه هلند؛ در مسیر ملال آوری و ل کنندگی

معتبرترین رسانه ورزشی هلند با انتشار گزارشی به همراه تصویری از صحنه گل رضا قوچان نژاد، مهاجم هیرنوین از ل شدن این رقابت ها برای طرفداران فوتبال در سال های اخیر خبر داده است.
1201040

الیوت و بودلر، بذر گل های ملال در سرزمین هرز

الیوت کارِ شعری خود را با اعاده حیثیتی تمام عیار از بودلر آغاز کرد، با نقدِ خوانش ها و ترجمه های سایمنز از آثار بودلر.
2027743

بیب ... بیب ... بیب

گنگنامفهوم خلأ _______ لطیف دل انگیز قشنگ _______ تکراری خسته کننده ملال آور _______ مهیج پرشور و هیجان بوم! عالی :) مجموعه سینوسی خیلیامون همینه این روزها :) یکی در میون تلخ و شیرین بود! نه این , نه اون ملس باشیم :)
322288

سه معجزه سجاد ع

سه معجزه از سجاد ع صلوات نطق میخواهد سخن گوید زبان لال است و لال وصف مه را کی تواند کرد ای دل پر ملال نا امید از خود مشو خاموش ن و بزن دست بر دامان او تا او دهد بر تو مجال ادامه مطلب
1550391

چرا تلویزیون فقط با ش ت خورده ها کار می کند؟/ انتقادی تند از سریالی تازه در رو مه جوان

رو مه جوان نوشت: سریال «عقیق» مصداق ضرب المثل «نه هر که سر تراشد، قلندری داند» است؛ سریالی که فضای آن ملال آوری دیالوگ های نچسب نویسنده اش را بیش از پیش به خورد بیننده اش می دهد.
980245

قبل از این که به کتابفروشی بروید، بخوانید

درباره «فلسفه ملال» و چند کتاب دیگر؛ قبل از این که بخواهید به کتابفروشی بروید، این صفحه را تا ته بخوانید، پیشنهادهای خوبی دارد.
325922

(بدون عنوان)

اگر درزمانی که گرسنه نیستید از غذا به عنوان دارویی برای درمان ملال-کمبودهای عاطفی-تنهایی-بیماری واسترس استفاده کنید نتیجه آن افزایش وزن،کاهش اعتماد به نفس،تکرار عادت واحساس عذاب وجدان می باشد.
1425243

انتقاد بوفون از سوت های اعتراضی هواداران ایتالیا

بازی شب گذشته ایتالیا مقابل رژیم گر قدس به قدری ملال آور بود که مورد انتقاد هواداران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت.
1287142

محمدعلی ی ندوشن؛ شاعر روشنایی سیاه

محمدعلی ی ندوشن سال ها پیش «ملال پاریس» و گزیده ای از «گل های بدی» شارل بودلر را به فارسی ترجمه کرده بود و به تازگی این ترجمه او در نشر فرهنگ جاوید بازچاپ شده است.
1573459

پائیز شهرک !

خب انی هم هستند که به فصولی مثل پائیز یا زمستان علاقه مندند ، ما به سلیقه ی آنها احترام می گذاریم . اما واقعا پائیز مگر چه دارد جز تلون چشمنواز برگ های درختان و نباتات که آماده ی خواب زمستانی می شوند ؟! و همانا همین رفتار طبیعی گیاهان است که شعرای شوریده حال و افسرده را به سمت قصیده سرایی در مدح فصل خزان سوق می دهد تا جوانان عاشق پیشه را به خیالبافی رهنمون شوند ! ...با این اوصاف من متوجه شدم که درختان شهرک همان یک قلم رنگ به رنگ شدن را هم ، در فصل ملال از خود بروز نمی دهند ! به اینصورت که (اغلب درختان) مثلا امروز برگ هایشان سبز است با ۱۰۰% موجودی ، سه روز بعد باز هم برگ هایشان سبز است اینبار با ۶۰% موجودی ! ... بعد ، یکی دو هفته که گذشت ، کل ذخیره ی برگی شان را از دست داده می شوند بدون گذراندن مرحله ی رنگ به رنگ شدن ! به نظرم این رفتار اصلا طبیعی نیست (؟) احتمالا درخت های ما یک مشکلی چیزی دارند که اینطور بی مقدمه و بدون گذر از مراحل نرمال طبیعی شروع به برگ ریزی می کنند و به خواب می روند (؟) ...خلاصه از پائیز و جلوه های بصری ش ، برای ما شهرک نشینان این گوشه ی  دنیا ، تنها ملال و شاخه های درختان نصیب مانده ، در عصر درهمریختگی آب و هوا ...!
1394784

چنین گفت یوزف کا بزرگوار

البته خالی شدن زندگی از رویا، وصف بزرگسالی نیست، وصف روزگار بیمار و بیمارکننده ی ماست. در این روزگار، چنان مصرف زده شده ایم -حتا ماها که خود منتقد مصرف گرایی هستیم- که برای ملال ذاتی عمر انسان، هیچ وقعی قایل نیستیم. فکر میکنیم رویا و آرزو آن است که هیچ ملال و رنج و ش تی نداشته باشی و همه چیز دلپذیر باشد. بزرگسالی فصل مرگ رویا نیست، فصل رویارو شدن با حقیقت ملال آور رویاهامان است، و چون مصرف ما را از ملال تا مغز استخوان ترسانیده، پس تاب ملال را نمی آوریم و رویا را سرکوب می کنیم. باید برای رویا جنگید و از آن دفاع کرد، نه در برابر و به رغم واقعیت، بل از خلال و برای آن. زندگی واقعی ما، تنها جایی ست که رویا در آن ممکن است. رویای در بزرگسالی، رنجی ست که در کودکی خوابش را می دیدیم و از بن وجود خواستارش بودیم...«آوخ» منبع پست
1408737

مراقبه روزانه "ی ال معجزه" 11 شهریور

یازدهم شهریور: بدترین شکل آشفتگی روانی آنست که ندانی با خود و زندگی خود چه کار کنی. مهمترین چیزی که در زمان های قطع مصرف باعث وسوسه در من می شد احساس بی حوصلگی نسبت به پیوند با جلسات بود. هر چقدر احساس بی حوصلگی بیشتر بود شدت وسوسه نیز بیشتر می شد. احساس ن یتی از خود مرا به سمت لغزش می کشید تا شاید با مصرف نیکوتین خلاء خود را پر کنم. وقتی احساسات درونی را با صدای بلند اقرار می کنم واقعیت آن ها آشکار می شود. در دوران مصرف از اقرار این احساسات می ترسیدم و با مصرف نیکوتین آن ها را خفه می . در گذشته و شاید هنوز، با صمیمیت با خود و دیگران مشکل داشته و دارم. بخشی از اعتیاد ملال آور و خسته کننده است. نیکوتین چسبنده، غبارآلود، خفه کننده، سست کننده، منزوی کننده و محدودیت ساز است و تاثیری خفقان آور دارد. در تنبلی و سستی، مل و خستگی، سبب ملال و خستگی بیشتر و بیشتر می شود. برای امروز برای رسیدن به آرامش، به جای مصرف نیکوتین به مراقبه می پردازم.
1834050

گند همه چیز درآمده و حوصله ی خودمان را هم نداریم!

واقعیت تلخ این است که گند همه چیز درآمده و آدم ها حوصله خودشان را هم ندارند، بنابراین نه تنها با تنهایی خصومت می ورزند بلکه سعی می کنند با تمام توان از ملالی به ملال دیگر فرار کنند.
115386

با ای که سخن به لطف آب است

یا این که سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است آب ارچه همه زلال خیزد از خوردن پر ملال خیزد کم گوی گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر لاف از سخن چو در توان زد آن خشت بود که پر توان زد یک دسته گل دماغ پرور از من صد اه بهترمنبع: http://pransesana. /
817548

خداحافظی برای همیشه

اگه حس می کنید مطلبی نیاز هست که کپی بشه تو هاردتون، معطل نکنید که تا ا هفته ی جاری کل وبلاگ حذف میشه(گرچه ارشیوش تا مدتی در گوگل میمونه) گفتم چند روز جلوتر بگم که جای گله نمونه..بدی خوبی حلال ملال.. یا علی
724974

روایت اصول گرایان از وحدت

مهسا صفایی در عصر ایران نوشت: دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و اصولگرایان در عمل ثابت کرده اند به راحتی از این عرصه مهم نمی گذرند. البته به راحتی نگذشتن از این میدان باعث نشده مشکلات تکراری و ملال آور همیشگی سر راه آنها نباشد.
2251709

حال ما را پاییز کردید آقای چهارفصل!

فریدون صدیقی | رو مه نگار: حال ما را تمام قد پاییز کردید در خسته ای از این تابستان ملال، آقای چهارفصل های عمر!
1743616

یکی از روزها....

یکی از روزهای چهل و چند سالگیتدر میان گیر و دار زندگی ملال آورتلابه لای آلبوم ع هایتع دختری مو مشکی را پیدا میکنیزندگی برای چند لحظه متوقف میشودو قبض های برق و آب برایت بی اهمیتتازه میفهمیبیست و چندسال پیش چه بی رحمانه او را در هیاهوی زندگی جا گذاشتی!#یغما_گلرویی
1876016

1021 : دلم هیچ غذایی نمیخواهد هیچ نمیخواهد

مادر در تلاش است تا به وی نحوه درست فسنجون (فسنجان حالا هرچی ) را بیاموزد. وی سعی در فرار از این وضعیت ملال اور را دارد در حال حاضر هیچ غذایی را دوست ندارد میل ندارد از اشپز خانه نیز بیزار است. اوووف فقط دلم میخواد برم زیر پتو و دیگه هیچ نفهمم. هیچ.
155748

دو شعر کوتاه

سلام ! ای همه ی ناتوانی ها نداشتن ها سلام ! ای همه ی عرق های شرم سلام ! ای زند ! ای ملال بی پایان ! سلام ! ای دل قاچ قاچ ای چاقوی خود ساخته ! ......................... ......................... پیر مردِ همسایه ما فقط آ ایمر داشت دیروز بی خودی شلوغش کرده بودند او فقط یادش رفت از خواب بیدار شود از حسین پناهیمنبع: http://ebi1366. /
494346

سریال «اولیو کیتریج»، حکایت افسردگی و ملال در یک شهر کوچک

در این مطلب سراغ مینی سریال چهار قسمتی اولیو کیتریج رفتیم؛ اگر توقع تماشای یک سریال متفاوت را دارید و معمولا مغلوب جو بازار سریال های پرسر و صدا نمی شوید، دیدنش را از دست ندهید.
1214429

ملال محبت *

گاهی گر از ملال محبت برانمت دوری چنان مکن که به شیون بخوانمتچون آه من به راه کدورت مرو که اشکپیک شفاعتی است که از پی دوانمتتو گوهر سرشکی و دردانه صفامژگان فشانمت که به دامن نشانمتسرو بلند من که به دادم نمی رسیدستم اگر رسد به خدا می رسانمتپیوند جان جدا شدنی نیست ماه منتن نیستی که جان دهم و وارهانمتماتم سرای عشق به آتش چه می کشیفردا به خاک سوختگان می کشانمتتو ترک آبخورد محبت نمی کنیاینقدر بی حقوق هم ای دل ندانمتای غنچه گلی که لب از خنده بسته ایبازآ که چون صبا به دمی بشکفانمتیک شب به رغم صبح به زندان من بتابتامن بسان شمع سر و جان فشانمتچوپان دشت عشقم و نای غزل به لبدارم غزال چشم سیه می چرانمتلبخند کن معاوضه با جان شهریارتا من به شوق این دهم و آن ستانمت" شهریار "* عنوان شعر متعلق به شاعر است

ملال ناشی