ملی و زندگی


52808

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگی میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگی می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /
936

تولد

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهریمنبع: http://babaey95. /
25450

سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی واژه ی (سبک زندگی) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگی به عنوان نحوه روش زندگی عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /
96240

topic 208

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /
66640

topic 208

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /
15938

روز شمار هفته کودک و نوجوان

پنج شنبه 15/7/95 خانواده مهربانی وزندگی کودک امروز 16/7/95 باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگی کودک امروز شنبه 17/7/95 میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز یکشنبه 18/7/95 امنیت وسلامت در زندگی کودک امروز دوشنبه 19/7/95 دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگی کودک امروز 20/7/95 گذشت وفداکاری در زندگی کودک امروز چهارشنبه 21/7/95 شجاعت وسخاوت در زندگی کودک امروز منبع: http://sahebazzamanpahnaye. /
28574

زندگی و دستهای خدا

زندگی، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگی تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان می خورند و گویا همه بار زندگی می خواهد از روی آن به زمین بیفتد و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیقت درون زندگی رهنمون باش که آرامش و شادی در آن است ... علیرضا منبع: http://alirezatabatabai47. /
34368

هفته کتاب

دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگی نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد) جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد! این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن! لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟ فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کارش نمی آید و آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت: حالا برو و زندگی کن! او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشید. اما می ترسید حرکت کند! می ترسید راه برود! نکند قطره ای از زندگی از لای انگشتانش بریزد. قدری ایستاد، بعد با خود گفت: وقتی فر ندارم، نگاه داشتن این زندگی جه فایده ای دارد؟ بگذار این یک مشت زندگی را ج کنم. آن وقت شروع به دویدن کرد. زندگی را به سرو رویش پاشید، زندگی را نوشید و بویید و چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا بدود، می تواند پا روی خورشید بگذارد و می تواند... او در آن روز آسمان اشی بنا نکرد، زمینی را مالک نشد، مقامی را به دست نیاورد، اما... اما در همان یک روز روی چمن ها خو د، کفش دوزکی را تماشا کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آن هایی که نمی شناختنش سلام کرد و برای آن ها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد. او همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد و لذت برد و سرشار شد و بخشید، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد! او همان یک روز زندگی کرد، اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند: او درگذشت، ی که هزار سال زیسته بود... عرفان نظر آهاری... این یه کتاب خوب رو به عنوان این که هفته کتابه بهتون معرفی میکنم.... خیلی کتاب خوبیه... حس خوبی داره... تونستید حتما بخونیدش
101236

سبک زندگی» چیست؟

مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگی می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظام مندی، کلیت، هویت وتمایز در بیانات اخیر فرزانه انقلاب نیز حاکی از همین مطلب است و به همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت سبک زندگی ی و غربی سخن میگوییم. واژگان مترادف سبک زندگی ی: سبک زندگی شیعی، ارزشی، ایدئولوژیک، جهادی،انقل ، دینی و تع ر معادل سبک زندگی غربی: سبک زندگی اروپایی، ی، یی و وسترنیزه می باشد اما آن چه در تعریف های سبک زندگی، جلوه گر می شود آن است که این تعریف قرابت بسیاری با مفهوم هویت پیدا می کند اما با این تفاوت که علاوه برهویت، مناسبات و رفتارهای عینی و واقعی زندگی را نیز شامل می شود و می توان مثالهاو مصداق هایی از زندگی واقعی را شاهد آورد که انقلاب نیز به بیش از بیست مورداز آنها اشاره د. منبع: http://padafandweb. /
23028

قطعه همیشه گمشده

شاید حق با مستره و من کم کارى میکنم شایدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعی بودن و من به این سبک زندگی عادت حق با هرکى که هست این وسط هیچکدوم از ته دل راضى نیستیم و یه جایى احساسمون میلنگه .... +تو زندگی همه زوج هاى دنیا یه گوشه هایى از قلب و منطقشون هست که به هیچ عنوان با آدم زندگیشون جور نمیشه و پر نمیشه مهم چگونگى پذیرش این موضوعه ! من هنوز اینجوریم متاسفانه
21650

خشم چیست؟چگونه ایجادمیشود؟

مقدمه خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم. اشکال خشم این است که اگرچه بخشی از زندگی است ؛ ولی ما را از رسیدن به اه خود بازمی دارد و علت این که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همین نکته است. منبع: http://fatemeslm7215. /
88414

نذر کرده ام...

نذر کرده امیک روزی که خوشحال تر بودمبیایم و بنویسم کهزندگی را باید با لذت خوردکه ضربه های روی سر را باید آرام بوسیدو بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتادیک روزی که خوشحال تر بودممی آیم و می نویسم کهاین نیز بگذردمثل همیشه که همه چیز گذشته است وآب از آسیاب و طبل طوفان از نوا افتاده استیک روزی که خوشحال تر بودمیک نقاشی از پاییز میگذارم، که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیستزندگی پاییز هم می شود، رنگارنگ، از همه رنگ، ب و ببریک روزی که خوشحال تر بودمنذرم را ادا می کنمتا روزهایی مثل حالاکه خستگی و ناتوانی لای دست و پایم پیچیده استبخوانمشانو یادم بیاید کههیچ بهار و پاییزی بی زمستان مزه نمی دهدوهیچ آسیاب آرامی بی طوفان"مهدی اخون ثالث"منبع: http://royayebito1374. /
10836

گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی در قائم شهر برگزار شد

گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی با حضور دنش آموزان در دبیرستان حضرت معصومه (س) شهرستان قائم شهر برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر ، فاطمه قدوسی نژاد در این گفتمان که روز چهارشنبه 28 مهر ماه 95 برگزار شد ، گفت : مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت های گوناگون ، عاقلانه و درست رفتار کنیم ؛ به طوری که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده و بدون استفاده از خشونت بتوانیم مسائل پیش آمده را حل کنیم و ضمن به دست آوردن موفقیت در زندگی ، احساس شادمانی داشته باشیم . مبلغه برجسته اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر تقویت اعتماد به نفس ، تقویت روحیه مشارکت و همکاری ، رشد ، تقویت عواطف انسانی و مهارت حل مسأله را از اه مهارت های زندگی برشمرد و افزود : ما هر روزه با مسائل فراوانی روبه رو هستیم که برخی ساده و برخی پیچیده اند . وی یاد آور شد : مهارت حل مسأله ، این توانایی را به ما می دهد که با توجه به تجربه های عملی و توانمندی های ذهنی خود بتوانیم در جهت حل مسأله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه دلخواه دست ی م. قدوسی نژاد خاطر نشان ساخت : نداشتن و دانستن مهارت های زندگی انسان را در برابر ملایمات و ناملایمات زندگی ، آدمی را مانند کوه مستحکم و استوارمی کند و اگر انسان نسبت به زندگی شناخت کافی و لازم را نداشته باشد شخص موفقی نخواهد بود . وی به ویژگی های یک شخص موفق اشاره کرد و بیان داشت : برای موفقیت در کارها ابتدا توکل به خدا ، سپس ایمان و تقویت بنیه مذهبی ، پشتکار ، برنامه ریزی و نظم در امور از مهم ترین کارها است . منبع: http://gbfghaemshahr. /
33604

سبک زندگی ایرانی - ی برای همه چیز نسخه دارد

سبک زندگی یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که با تمام اجزای زندگی ما گره خورده و تمام ارزش ها، رفتار ها و گفتار ما را در بر می گیرد. آموزه های دین مبین و همچنین فرهنگ غنی ایرانی ما الگوهای تمام عیاری برای سبک زندگی ارائه می کند. با وجود این اما به دنبال ای کم کاری های داخلی و هجمه های خارجی سبک زندگی در کشورمان در برخی از نقاط آسیب دیده است؛ امری که معظم انقلاب هم در دیدار با جوانان اسان شمالی در سال 91 بر آن تأکید داشتند و اصلاح انحراف از سبک زندگی ایرانی - ی را مطالبه فرمودند. تفکر اما در طول سال های پس از انقلاب اثبات کرد ظرفیت بالایی برای اجرا و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی - ی دارد و با عنایت به عضویت ده ها میلیون ایرانی در این بزرگترین نهاد مردم نهاد در کشورمان بسیج و تفکر قابلیت آن را دارد تا سبک زندگی اصیل ایرانی - ی را به طور تمام و کمال در کشور به اجرا در آورد. به مناسبت هفته بسیج در میزگردی با مینو اصلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه ن و فریبا تدریس، رئیس سازمان بسیج ن تهران به موضوع سبک زندگی و تفکر پرداخته ایم. سبک زندگی بخش عمده فرهنگ یا به عبارتی تمام فرهنگ است. پس بحث مهمی به شمار می رود به گونه ای که ی می فرمایند: «فرهنگ به مثابه هوایی است که تنفس می کنیم» و این نشان می هد که ما چقدر به فرهنگ تعریف شده و در مسیر تعالی انسان نیاز داریم تا بتوانیم در فضای سبک زندگی ایرانی - ی که یکی از پایه های مباحث فرهنگی است یک جامعه روبه رشد و متعالی را رقم بزنیم. رئیس بسیج جامعه ن با اشاره به تعریف سبک زندگی افزود: مردم ما اعتقادات قوی نسبت به قرآن کریم و سیره اهل بیت دارند که این همان تعریف ما از سبک زندگی به شمار می آید اما این سبک زندگی بنابر هجمه های فرهنگی دشمن که به شبیخون و ناتوی فرهنگی تبدیل شد آسیب دیده است و همچنین در مسیر تمدن ی بخشی از موضوعات هم مسکوت مانده است و بهره برداری مناسبی از متون ی در حوزه نظر صورت نگرفته است تا بعد به حوزه رفتار و عمل در جامعه تسری یابد. منبع: http://padafandweb. /
88206

معرفی کتاب "برای زندگی خود به پا خیزید"

برای زندگی خود به پاخیزید،نوشته شریل ریچاردسون ،ترجمه بهنام ،نسل نو ش ،1384 برنامه عملی گام به گام برای ساختن اعتماد به نفس و قدرت شخصی؛ با این کتاب شما می آموزید که : چه ی هستید:از این پس انتخاب هایتان را طبق خواسته های خود انجام می دهید نه انتظار دیگران و از این بابت نیز احساس خودخواهی نخواهید نمود. ارزش هایتان را مشخص می کنید: ارزش های خود را شناخته و روش هایی را فرا می گیرید که به کمک آنها خود و زندگی تان را متحول نمایید. خوب را با عالی جایگزین می کنید: با پی بردن به استانداردهای معنوی خود انتخاب های عالی تری انجام خواهید داد و دیگر به خوب قانع نمی شوید.منبع: http://r-imamalilibrary. /
10922

در عجبم از زندگی

خواهرم معتقده هر ادمی باید حداقل یک کتاب بنویسه و تفکرات و بینش و برداشت خودش رو ثبت کنه ، البته من می خوام ایده ش رو کامل تر کنم به این شکل که از اونجا که نمیدونیم اینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد باید هرساله چکیده ای بنویسیم و سالهای بعد کاملترش کنیم.در عجبم که روزهای سخت گذشت و من به زندگی عادی برگشتم و در بیداری زندگی می کنم در عجبم از ترک زانا و زندگی بدون این ماده !دخترم برای کارهاش تهران رفته ، من و پسری هستیم و از اینکه هنوز پیشمه خوشحالم ، هر کدومشون و هر تعداد روزی که کنارم هستند خوشبختی هست این روزها معده ی من مثل خندق شده و سیری ناپذیر و برای منی که همیشه از خوردن فراری بودم عجیبه !امروز پشت پنجره های حیاط رو بامبو نصب کردیم صبحا افتاب می ت د و پسرم از این وضعیت ناراحت بود امروز صبح به قصد کاموا یدن بیرون رفتم اول بنزین زدم اما بعد منصرف شدم ترجیح دادم اگر قراره احساسی ید کنم گشت و گذار بین میوه های رنگارنگ پاییزی باشه تا کامواهای رنگیگریپ فروت هم یدم که از زمان دبیرستان نخورده بودم و خوشم اومد ! خوشمزه و ابدار بود . ایده ی یدش رو از خونه خواهرم گرفتم دیدم معمولن شوهرش می ه .بی ارزو زندگی می کنم و خیلی هم بد نیست ارزوهام بعضیاشون خاطره شدن و بعضیاشونم مردن !منبع: http://fourleafclover. /
76468

این زندگی من است

دلم تو را می خواهد. دلم زندگی روشن و پاک با تو را می خواهد. در سکوت و در فاصله. شبیه آفتاب پاییز که تند نیست و داغ نیست. حالا می بینم امید شبیه انتظار یک روز تعطیل هنوز ته دلم را گرم می کند. انگار خیال کنم بعد از این لجنزار، بعد از این تعفن قرار است اتفاقی بیفتد. یک باشد، پس این دوری. تابستان که برسد، هوا که گرم شود، اگر زنده باشم برای زندگی خودم تصمیمی خواهم گرفت. احساس می کنم هفده سال کافی بود برای این که روابط دور و کج وکوله ی تخیلی داشته باشم. حالا چیزی بیش از این می خواهم. واقعا از این تاریکی خسته ام. دیگر نمی خواهم. دیگر چیزی را نیم بند نمی خواهم. دیگر نمی خواهم خودم را گول بزنم. کلمات برای من کافی نیستند. نامه ها و داستان ها و شعرها و تصاویر و نقاشی ها و گلدان ها و گیاهان برای من کافی نیستند. دلم کمی واقعیت هم می خواهد. از خیال خسته ام. دوست ندارم زندگی ام شبیه زندگی دختر کبریت فروش باشد. روز چه زود می گذرد. دارد تمام می شود، هنوز شروع نشده. مادرم می گفت روز خیلی طولانی است و لحظات کش دار می گذرند و تمام نمی شود. برای من اما این طور نیست. شاید چون هنوز جوانم. شاید هنوز امیدی باشد. شاید کاتیا هنوز در من نفس بکشد. لاغر و کم رنگ و با قدم های به شماره افتاده.منبع: http://gheiby. /
81492

داســـــــــــــــــــــــــــــــــتانک

انعکاس صدا پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فریاد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فریاد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فریاد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضیح داد:((مردم می گویند این انعکاس کوه است ولی در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی که بگویی یا انجام دهی، زندگی عیناً به تو جواب می دهد. اگر عشق را بخواهی، عشق بیشتری در قلب تو به وجود می آید و اگر دنبال موفقیت باشی، آن را حتماً بدست خواهی آورد. هر چیزی را که بخواهی و هر گونه که به دنیا و آدم ها نگاه کنی، زندگی همان را به تو خواهد داد.)) منبع: http://zah arnian13811381. /
71948

زندگی با بمب ساعتی

نامزدم خلق و خوئی وحشتناک دارد. من در ترس همیشگی از او زندگی می کنم. زندگی با شخصی عصبانی به مانند زندگی با یک «بمب ساعتی» است. هرگز نخواهید دانست که چه موقع منفجر خواهد شد. بنابراین در تنش و ترس همیشگی از او بسر خواهید برد. وقتی عاشق ی هستید که حمله های عصبانیت دارد، احساس می کنید که توسط خشم او کنترل می شوید و این خشم شما را از اینکه حقیقتاً آسوده باشید و آرامش داشته باشید باز می دارد؛ زیرا که مایل نیستند غافلگیر شوید. وقتی همسرتان مشکل عصبانیت دارد، سعی می کنید خود را با اوضاع وفق داده و قسمتهائی از خود را ویرایش کنید تا که موجبات ناراحتی و عصبانیت او را فراهم نکرده باشید.می باشد، خشمی است که غیرمعمول و نامتناسب باشد. آیا همسرتان تندخو و پرخاشگر است؟ در زیر برخی از نشانه های هشدار که حاکی از این هستند که همسرتان در رابطه با خشم مشکل جدی دارد، آورده شده است. اگر همسر شما در این مواقع خشمگین می شود:منبع: http://khashm11. /
28878

سبک زندگی ایرانی – ی جوانان ایرانی

سبک زندگی ایرانی – ی جوانان ایرانی سبک زندگی (life style) در مطالعات فرهنگی به مجموعه­ ی رفتارها و الگوی کنش های هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی است اطلاق می شود. کشور ما ضمن برخورداری از جمعیتی جوان و جامعه ای در حال تغییر، نیازمند شناخت روزافزون مسائل در حال تغییر نسل جوان ایرانی است. برای مشاهده ادامه، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید. منبع: مشرق نیوز، یاسر تک فلاح، دانشجوی ای رشته فقه و حقوقمنبع: http://tarbiaty. /
62326

زندگی....

زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ .ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ .ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ .ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ .ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ .ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ .ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ..منبع: http://erahbar. /
59568

باز، سال تمام شد و سالی نو با روزی نو آغاز شد، با نام نوروز باز، آ ین برگ دفتری از عمر بسته شد و دفتری با برگ نو شروع شد باز، اسفند جای خود را و چه زود به فروردین داد، زمستان به بهار باز، مویی دیگر سپید شد و مویی دیگر بر زمین افتاد، باز، دوره ای از زندگی طی شد و دوری دیگر آغاز شد، باز به آ ین روز این دوره رسیدیم، چه با راحتی و چه به سختی باز، قلم بدست گرفتم و ای را با صدای خسته و دلگیر و بلند می نویسم و می خوانم وقتی از جاده و حواشی خوش رنگ آن که سبز باشد عبور می کنیم و به جاده و کناره های بی رنگ و خشک دیگری می رسیم، می توانیم به آینه نگاه کنیم و گذشته ای را چون گذر عمر بینیم که کجا بودم و کجا می روم. حتی باز میتوانیم و اگر خواهیم برگردیم اما عمر طی شده ما چون آب در جوی، برگشتی ندارد و نمی توانیم و باید برویم و می رویم کاش سرنوشتمان چون جوی آب، به رود و دریا باشد، کاش، در رود و دریا، جشن زندگی آغاز شود، کاش، همه جوی های آب آنجا باشند، کاش، یاد رفته گان به دیدار ابدی بیانجامد. پس زندگی سبزمان را با روزی نو در دفتری نو در فروردین باز می کنیم تا .... منبع: http://samfonipishdad. /
86040

"باید مدتها پیش دیوانه شده باشم"

باید مدت ها پیش دیوانه شده باشم باید تنم را داده باشم برای دراز کشیدنی ابدی یا که هنوز همان جا روی همان نیمکت مشغول زار زدن باشم نگاه کن من دارم می خندم و می نویسم و کار می کنم و هنوز در پیاده روها می دوم تا به اتوبوس برسم نگران نباش من روی کاغذها ... آدم ها و آسف خیابان گریه ات نمی کنم من تورا می خندم هنوز چون آدم دیوانه ای که تنش بعد ضربات پی در پی بی حس شده باشد من دارم زندگی ام را می کنم همان قدر که هنوز دارم روی آن نیمکت زار میزنم اوه عزیزم نگران نباش من توی تابوت کوچکم دراز کشیده ام و زندگی ام را می کنم منبع: http://differentfictions. /
41386

دل من ( 2 )

زندگی رو باختی دل من مردم رو شناختی دل من تا به کی سرا پا حقیقتی تا به کی ابه محبتی ه نه این و اون میشی خسته و پریشون و خون میشی دشت بخت تو کویر میشه مرغ ارزوت اسیر میشه روبه روت سراب پشت سر اب روبه روت سراب پشت سر اب ت و صبوری دل من مثل اوفه کوری دل من زندگی رو باختی دل من مردم و شناختی دل من کوله بار غم روی شونه ام گم شده تو شهر نشونه ام کی می دونه ای بینوا دلم غیر غم ی راه خونه ام ستونهاش اب پایه هاش بر آب زندگی رو باختی دل من مردم رو شناختی دل من زندگی رو باختی دل من مردم رو شناختی دل منمنبع: http://sherkadde. /
43706

خلاصه دروس جامعه شناسی (2)

درس اول ورودی اول – پدیده های درون جهان اجتماعی جهانی که در آن زندگی می کنیم شامل دو قسمت می باشد الف – جهان طبیعی ب – جهان اجتماعی جهان طبیعی مجموعه پدیده هی طبیعی است مانند جنگل ودریا -------- جهان اجتماعی : مجموعه پدیده های اجتماعی مانند خانواده وامنیت ورودی دوم – معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می گیرد . بر اساس این قاعده کنش های اجتماعی انسان وپیامد های آن به جهان اجتماعی تعلق دارد . احترام به قانون یک کنش است اما صلح وامنیت حاصل کنش اجتماعی است . هر پدیدهای که بر روی زندگی انسان اثر بگذارد در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد . به عنوان مثال ز له وخش الی پدیده های طبیعی هستند . اما به دلیل اینکه بر روی زندگی اجتماعی انسان اثر می گذارند در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد . ورودی سوم بسط جهان اجتماعی شناخت خداوند وفرشتگان وجهان ماوراء طبیعی آرمان ها وارزشهایزندگی ادمیان را تغییر می دهند و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد . بنابر این هر یک از موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند به واسطه ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کند می توانند در گستره جهان اجتماعی قرار گیرند . منبع: http://sociology4. /
43218

عاشورا

یکی از ماندگارترین پیام های عاشورا که برای تمام بشریت در طول تاریخ،چه مسلمان و چه غیرمسلمان،آموزنده و زندگی سازاست،این جمله (ع) است که فرمودند: «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.» (ع) در این جمله به این نکته اشاره می کند که انسانیت یک ملاک بسیار ارزشمند است که جدای از هر دین و مسلک که انسان ها از آن پیروی می کنند و مؤمن به خداوند که یا کافر هستند، یک گوهر درونی در وجود تمام آنهاست که به نام انسانیت که اگر هر فرد به آن مراجعه کند، می تواند راه درست و حقیقت را پیدا کند و حق و ناحق را به واسطه همین گوهر درونی تا حدود زیادی تشخیص دهد. در جای دیگرایشان فرمودند: «دین لغلغه دهان شما نباشد.» یعنی به مسایل دین به صورت ظاهری نگاه نکنید بلکه تلاش کنید تا آن را در زندگی خود متبلور و متجلی کنید. نمود حضور دین در زندگی ایشان،بزرگی روح، عزت و کرامت انسانی، به اسارت نگرفتن روح انسان در دام خواهش ها و وسوسه ها و تسلیم نشدن در برابر آنچه انسانیت و روح انسانی را ذلیل می کند، خواهد بود. به همین دلیل است که (ع) می فرماید: «مرگ در مسیر عزت،حیات جاودان است.»منبع: http://defai15. /
15444

فعلا با خدا تنهاباشم...

تورا فراموش نمیکنم و بخاطر میسپارم همه ی خاطره های تلخ و شیرین را اما ادامه ی زندگی من باید صرف خدا شود باید .. چون دلیل این فاصله خداست .. باید زندگی ام را فقط برای او پیش ببرم ببخش اگر عاشقانه هایم را کم میکنم.. تو باید بدانی عشق در من پایانی ندارد و اگر کم نوشتم دلیلش قلیل بودن این عشق نیست . . . . . . . +حالم خوب نیس یکمی فاصله گرفتم از خدا بخاطر علاقه ی زیادی به یه مخلوق دارم خالق رو فراموش میکنم نه .. هیچوقت این اتفاق نمیافته هیچوقت نمیزارم یاد تو خدا رو از من بگیره من تورو دیوانه وار دوست دارم ولی نه به اندازه ای که خدا رو از یاد ببرم ببخش ا یژن جان اگه کمتر تو آینده عاشقانه نوشتم..منبع: http://silentzr. /
21992

بعضیا مث زگیل میمونن

تا حالا چیزی راجب زگیل شنیدید؟ یه سری از موجودات هستند توی زندگیت که حکم زگیل رو دارن های دورو برت، توی وجودت که رخنه کنه، زگیل توی بدنت رشد میکنه اگه زگیل رو بخوای ببری و بندازی دور، درد داره، جاشم برای همیشه رو بدن باقی میمونه اگه بخواد بمونه، توی بدن ریشه میدوونه و زمین گیرت میکنه تنها راهش اینه که با یه چی محکم ببن تا خودش خشک شه و بیوفته زگیلای زندگیتونو محکم با تنفر و بی توجهیتون ببندید، یه روزی خودشون خشک میشن و میوفتن با زندگی خودتون خوش باشید، با خانوادتون، رفقای قدیمی و خاصتون، با دلخوشی های روزای نابتون.... برا خودتون زندگی کنید، زگیلا خوشون خشک میشن و از زندگیتون حذف میشن...منبع: http://heartbroken67. /
47478

بی حیایی

نوشته: لطیف رضوی امروز دلم برای امروز گرفت امروز دلم برای دیروز گرفت امروز دلم برای حیای ی گرفت امروز دلم برای حیا دلتنگی کرد و برای بی حیایی انزجار. بی حیایی که دور و برمان را احاطه کرده و ی را یارای مقابله با آن نمی بینم. امروز زندگی، پر شده است از بی حیایی، بی آبرویی و پرداختن به رفتارهایی که زمانی هنجار جامعه نبود. امروز دلتنگ هنجارهای دیروزم. امروز زندگی را با هنجارهایی می گذرانم که زمانی هنجار جامعه نبودند. و من اکنون گیج و مبهوت مانده و هیچ نمی دانم که زندگی ماست که بی حیایی در آن بی داد می کند یا... می شنویم و بسیار می شنویم که " زندگی کن" می زنند و بر عاریه های نامیمون مهر تایید می زنند. امروز بسیار می شنویم که می گویند " دیجیتالی زندگی حق شهروند است" امروز برای ک ن ما "زندگی باید کرد"جمله ی آشنایی است. یادم هست که زمانی زندگی برای ما بود و ما برای زندگی شادکامی داشتیم و لذت هایی که به واسطه ی آن از زندگی خوشمان می آمد. خوبی، خوشی، می و شاد در ما موج می زد و ما ک نی بیش نبودیم که بزرگترها ما را دغدغه نمی دانستند. نمی دانم چرا اکنون ک ن دغدغه بزرگترهایشان هستند. شاید دلیل آن را بدانم اما یک دلیل؟ دو دلیل؟ سه دلیل؟ دلیل ها وجود دارند که ک ن دغدغه بزرگترهایشان هستند و نمی توان دلایل آن را برشمرد. گاه موجه هستند و گاه توجیه ندارند. می گویند زندگی به سبک گذشته اکنون توجیه پذیر نیست و زندگی دیجیتالی باید جایگزین آن شود. به رغم گروهی سبک زندگی با سیاق جدید دلیل منطقی دارد و گروهی نیز آن را رد می کنند و سبک زندگی جدید را از مخاطرات روزگار می دانند. گروهی نیز هستند که سبک جدید را کاری پسندیده می دانند و در عین حال از سبک گذشته روی گردان نیستند. یک نظر بر سبک جدید ایراد می گیرند و بی حیایی را نتیجه آن می شمرند و من می توانم حدس بزنم که بی حیایی دوربرومان را گرفته است و این بی حیایی است که زندگی نمی شناسد نه زندگی ما که می توان در دوره هایی آن را از هرگونه ورود ففضای ناسالم دور نگه داشت. امروز ک ن ما می خورند، حرف می زنند، می شند، می نویسند، می خوابند و می توان به صراحت گفت که خواب آنها، بیداری آنها و شه های آنها متفاوت با شه های گذشته ی جامعه ی انسانی است. ک نی که می توان آنها را " نسل امروز" خواند با رویکرد جدید و نگرش تازه پا به عرصه ی وجود می گذارند و دنیای اکنون را با جهان بینی خود می سنجند و برای خود قواعدی خاص تعیین می کنند و در مواقعی نیز قواعد تحمیل شده ای را برتر تشخیص داده و در انجام آن سبقت نیز می گیرند. به هر حال می توانم بگویم که خواب ما و سکنات ما همانند ک ن امروزمان نیست. ک ن ما به طریق دیگری می شند و ما به طریق دیگر می شیدیم. ما می خوردیم و می خو دیم و درباره ی هر موضوع اجتماعی می کوشیدیم تا نتیجه ی دلخواه مان بزرگترهایمان را نیازارد. امروز واقعیت ها چیزی دیگری است و حقایق را نباید کتمان کرد. وجود دلایل حقیقت است و بدون آن واقعیتی صورت نمی گیرد. بنابراین واقعیت ها را باید دید و به آن دقیق شد. تا شاید واقعیتی در جهان صورت نگیرد که ناخوشایندی ها در پی داشته باشد. در یک نظر می توانم بگویم که بی حیایی واژه ای است که اکنون تنها ک ن ما را درگیر خود ساخته است و بزرگترها نیز با با آن مانوس هستند با این تفاوت که اغلب می توان به این نکته اشاره کرد که ک ن بی حیایی را یاد می گیرند و بزرگترها با آن گلاویز می شوند. (رضوی، لطیف)منبع: http://chalesheno. /
99764

بی حیایی

نوشته: لطیف رضوی امروز دلم برای امروز گرفت امروز دلم برای دیروز گرفت امروز دلم برای حیای ی گرفت امروز دلم برای حیا دلتنگی کرد و برای بی حیایی انزجار. بی حیایی که دور و برمان را احاطه کرده و ی را یارای مقابله با آن نمی بینم. امروز زندگی، پر شده است از بی حیایی، بی آبرویی و پرداختن به رفتارهایی که زمانی هنجار جامعه نبود. امروز دلتنگ هنجارهای دیروزم. امروز زندگی را با هنجارهایی می گذرانم که زمانی هنجار جامعه نبودند. و من اکنون گیج و مبهوت مانده و هیچ نمی دانم که زندگی ماست که بی حیایی در آن بی داد می کند یا... می شنویم و بسیار می شنویم که " زندگی کن" می زنند و بر عاریه های نامیمون مهر تایید می زنند. امروز بسیار می شنویم که می گویند " دیجیتالی زندگی حق شهروند است" امروز برای ک ن ما "زندگی باید کرد"جمله ی آشنایی است. یادم هست که زمانی زندگی برای ما بود و ما برای زندگی شادکامی داشتیم و لذت هایی که به واسطه ی آن از زندگی خوشمان می آمد. خوبی، خوشی، می و شاد در ما موج می زد و ما ک نی بیش نبودیم که بزرگترها ما را دغدغه نمی دانستند. نمی دانم چرا اکنون ک ن دغدغه بزرگترهایشان هستند. شاید دلیل آن را بدانم اما یک دلیل؟ دو دلیل؟ سه دلیل؟ دلیل ها وجود دارند که ک ن دغدغه بزرگترهایشان هستند و نمی توان دلایل آن را برشمرد. گاه موجه هستند و گاه توجیه ندارند. می گویند زندگی به سبک گذشته اکنون توجیه پذیر نیست و زندگی دیجیتالی باید جایگزین آن شود. به رغم گروهی سبک زندگی با سیاق جدید دلیل منطقی دارد و گروهی نیز آن را رد می کنند و سبک زندگی جدید را از مخاطرات روزگار می دانند. گروهی نیز هستند که سبک جدید را کاری پسندیده می دانند و در عین حال از سبک گذشته روی گردان نیستند. یک نظر بر سبک جدید ایراد می گیرند و بی حیایی را نتیجه آن می شمرند و من می توانم حدس بزنم که بی حیایی دوربرومان را گرفته است و این بی حیایی است که زندگی نمی شناسد نه زندگی ما که می توان در دوره هایی آن را از هرگونه ورود ففضای ناسالم دور نگه داشت. امروز ک ن ما می خورند، حرف می زنند، می شند، می نویسند، می خوابند و می توان به صراحت گفت که خواب آنها، بیداری آنها و شه های آنها متفاوت با شه های گذشته ی جامعه ی انسانی است. ک نی که می توان آنها را " نسل امروز" خواند با رویکرد جدید و نگرش تازه پا به عرصه ی وجود می گذارند و دنیای اکنون را با جهان بینی خود می سنجند و برای خود قواعدی خاص تعیین می کنند و در مواقعی نیز قواعد تحمیل شده ای را برتر تشخیص داده و در انجام آن سبقت نیز می گیرند. به هر حال می توانم بگویم که خواب ما و سکنات ما همانند ک ن امروزمان نیست. ک ن ما به طریق دیگری می شند و ما به طریق دیگر می شیدیم. ما می خوردیم و می خو دیم و درباره ی هر موضوع اجتماعی می کوشیدیم تا نتیجه ی دلخواه مان بزرگترهایمان را نیازارد. امروز واقعیت ها چیزی دیگری است و حقایق را نباید کتمان کرد. وجود دلایل حقیقت است و بدون آن واقعیتی صورت نمی گیرد. بنابراین واقعیت ها را باید دید و به آن دقیق شد. تا شاید واقعیتی در جهان صورت نگیرد که ناخوشایندی ها در پی داشته باشد. در یک نظر می توانم بگویم که بی حیایی واژه ای است که اکنون تنها ک ن ما را درگیر خود ساخته است و بزرگترها نیز با با آن مانوس هستند با این تفاوت که اغلب می توان به این نکته اشاره کرد که ک ن بی حیایی را یاد می گیرند و بزرگترها با آن گلاویز می شوند. (رضوی، لطیف)منبع: http://chalesheno. /
47584

خیلی تلخ!

امروز از نزدیک دیدی چیزی رو که همیشه توی ا دیده بودی. رفته بود اون بالای بالا . می خواست خودشو بندازه پایین . تقریبا مسن بود. لباسای کارکنان دانشکده تنش بود . یه لباس نوک مدادی که زیر نور آفتاب اون بالا برق میزد. داشت گریه می کرد . همه از پایین با استرس و دلهره نگاهش می . یه سری از همکاراش ماس می که تو رو خدا بیا پایین ولی کو گوش شنوا . گریه می کرد ، می گفت خسته شدم می گفت می دونم که بهشت خیلی جای خوبیه ولی نمی خوامش وقتی خدا منو نمی خواد منم بهشتو نمی خوام . چه دلهره ای .همیشه فکر می کردی که زندگی باید چقدر به یکی فشار آورده باشه که طرف بره و خودشو بکشه... به کمک بقیه ایشون اومدن پایین ولی آدمی که بخواد خودشو بکشه هیچ وقت دیگه نمی تونه نرمال زندگی کمه....منبع: http://othername. /
99510

دخترم هستی...

دخترم،هستی زمان انقدر فراتر از تصورم گذشت که امروز که تو را در اغوش می گیرم باور نمی کنم بیش از ١٦ بهار گذشته و تو دیگر هستی کوچولوی دیروزهای من نیستی، تو دیگر یک دختر جوان و زیبا شده ای که حرفهایت رنگ عروسک و شکلات نیست،حرفهایت دارد کم کم بوی و عاشقی و اماده شدن برای رفتن به میدان زندگی را می دهد. دخترم،هستی زندگی به همان اندازه که زیباست،بی رحم هم میشود ،اماده بی رحمی ها باش اما تا توان داری،انطور که دلت شاد میشود،زندگی کن و فرصتهایت را برای شاد بودن و چشیدن طعم خوشبختی از دست نده. دخترم عاشق شو! و بدان عاشقی به همان اندازه که دلت را گرم می کند،می تواند قامتت را هم خم کند،دلت را بشکند و غرورت را جریحه دار کند ،اما دخترم،باهمه دردهای راه عشق،عاشق بمان و با درد عشق،قد بکش.که تنها راه رشد انسان،عشق است .دردانه ى من ،عشقت را محدود نکن و یقین بدان اگر عاشقی مرامت شود،دنیا را به جای بهتری برای زیستن تبدیل خواهی کرد هم برای خودت و هم برای دیگران. همه ئ هستی من، ایمان دارم تو قوی ترین و زیباترین دختر میدان این زندگی خواهی بود فقط بدان،هر وقت از مبارزه های شخصی زندگیت خسته شدی،هر وقت دلت ش ت و دنبال پناهی برای اشکهایت بودی ، هر وقت تنهایی و بی وفایی ادم ها قلبت را فشار داد با تمام وجودم منتظرت ایستاده ام تا مثل کودکی هایت ارامت کنم،برایت لالایی بخوانم در اغوشم ببویمت و زخمهایت را مرهم بگذارم و تکیه گاه خستگی هایت باشم.دخترم،همه هستی من،بدان با تک تک سلول های وجودم مادرانه،دوستت دارم. مادرت الههمنبع: http://shapary. /
54314

تولدت مبارک عزیزم

زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم . . . ی ال بزرگتر شدی و من ی ال دیگه پیر تر شدم از پیری هراسی ندارم چون عصایی چون تو خدا بهم هدیه داده دوستت دارم همه هستی و نیستی ام دوستت دارم ای بهانه ی همه ی تحملم تو مشقات زندگی دوستت دارم عزیز دلم " دخترم "
81228

فراخوان کاربرد ریاضی در زندگی واقعی

فراخوان دبیرخانه کشوری کاربرد ریاضی در زندگی واقعی در قالب مقاله، دست سازه، ع ، و ... همکاران محترم آثار خود را تا ۹۵/۱۲/۱۵ به ایمیل گروه ریاضی استان ارسال نمایند. توضیح: قالب های پیشنهادی برای ارسال مقالات همراه با توضیحات لازم بصورت word را از اینجا کاربردهای-ریاضی.zip و نمونه مقاله ای در این زمینه را می توانید از exact.pdf دریافت نمایید.منبع: http://riyazisarakhs. /
60794

ارتباط موثر اجتماعی و موفقیت

امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که ناگزیر در ارتباط وبرخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ قادر نیست بدون کمک ومساعدت وارتباط با دیگران ، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد .حال سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم وجهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه چه کارهایی نباید انجام دهیم. در معا باید با روی گشاده ونرمی ومهربانی با همه رفتار نمود وتند خویی با هر که باشد بد است .اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم واز زبان آنها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده کنیم ،اغلب به نتیجه دلخواه می رسیم وبا دیگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراری ارتباط موثرمی باشد .بعضی ها گمان می کند که ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن ویا بحث است ، اینها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می گوییم که پیامی در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک می شود، خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ، عمدی و…. ولی اگر ادراک شود ،جنبه پیام ارتباطی پیدامی کندوهمین عدم درک پیام رابطه رامختل،معشوق ونارسامی سازد. ارتباطات عامل ومنشا بسیاری از شادیها وغصه ها و رنجها زندگی است ، زندگی شاد ، زندگی سرشار از دوستی است . روشن است که با افراد متفاوت ، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاکید بر خصوصیات مشترک ارتباط را موثر می کند ، ما انسانها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم ،با کمی تمرین می توان خود را همراه دیگران بی م و با آنها دوست وهم رای شویم.منبع: http://bavar77. /
40278

رییس اداره تبلیغات ی نور:

کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می کند رییس اداره تبلیغات ی شهرستان نور بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در نشست خبری گفت: کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می کند به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی نور، حجت ال جواد رییس این اداره در روز 24 آبان ماه جاری بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می کند و به همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دل ها می بارد و شه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می دهد. وی در ادامه افزود: کتاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن و پرواز آماده می سازد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می رسد. کتاب، والاترین جایگاه را در گستره های فردی و اجتماعی داراست که بر شه ها و دل ها می درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد. رییس اداره تبلیغات ی شهرستان نور به تحولات زندگی بشر در امر کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و بیان داشت: در روزگار پیشرفت های چشم گیر بشر در عرصه های دانش و نوآوری و فرهنگ کتاب نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، که گسترده تر و تازه تر شده و جلوه هایی پایدارتر یافته است. بی گمان آنان که گام های بلندی در پیشرفت های گوناگون برداشته اند، هرگز با کتاب و کتاب خوانی بیگانه نبوده اند. آنها مطالعه را به عنوان عنصری اصلی و ضروری در زندگی خود دانسته و آن را برای بازتاب نور، جلوه و جمال فرهنگ بر دل های همه جهانیان برای تحولی اساسی مناسب دانسته اند. منبع: http://adaretablegat. /
76696

امنیت وسلامت در زندگی کودک امروز

امنیت وسلامت در زندگی کودک امروز امروز در بازدید 80 نفر از دانش آموزان پایه سوم از مرکز در هفته ملی کودک در کنار فعالیت های اجرا شده توسط مربیان فرهنگی و ادبی از کارشناسان مرکز بهداشت استان دعوت شده بود تا برای ک ن با توجه به شعار امروز امنیت وسلامت درنشستی با این ک ن آنها را بیشتر با سلامت و بهداشت آشنا د . منبع: http://kanoonbaharan. /
41422

تهران و زندگی

تهران و زندگی تحمل یکدیگر را ندارند ، مردم گمان می کنند که چون باران نمی بارد حال امروزشان خوب نیست اما واقعیت را باید از زبان گنجشگ ها شنید آسمان هوای دیگری در سر دارد ، تهران باید دست اهواز را بگیرد تا همراه خوزستان زنده بماند ، تهران باید دست به دامن البرز شود بلکه دل زاگرس به رحم آید ، تهران باید رو به قبله ی آفتاب نفس بکشد اگر می خواهد، پُشت اش به دماوند گرم باشد اگر نَفَسِ سیرجان به عشق اسان بند باشد دشت صبور کویر هنوز می تواند سالهای دراز واسطه آشتی شمال و جنوب باشد ، درد تهران و تبریز و اصفهان فقط پدیده وارونگی هوا نیست که وارونگی ِسودای دل است در هوایی به غیر از هوای کوی یار و عشق دلدار ، تهران پیش چشم های ک ن در برابر آلودگی، قربانی می شود ؛ باران بهانه است ، و بی آبی فریاد عطشِ خاک بر سر روزگار بی رحم و مروت است ....علیرضا منبع: http://alirezatabatabai47. /
21410

نوشته محمد رضا شعبانعلی

بعضی روزها، شیرینند. زود می گذرند. می ماند خاطره ای برای مرور در آینده دور و نزدیک. مثل یک گردش یک روزه در اطراف شهر بادوستان قدیمی .بعضی روزها، مهم اند. زود می گذرند. اما اثر آنها تا ماهها و سالها باقی می ماند. شاید آن روز مهم را دیگر به خاطر نیاوریم. اما تأثیر آن تاآ ین روزهای زندگی با ما می ماند. مثل روزی که عاشق می شویم .بعضی روزها تلخ اند. اما بازهم زود می گذرند. فراموش می کنیمشان. می ماند خاطره ای دوردست در پس ذهن. مثل روزی که یکی ازنزدیکانمان را از دست می دهیم .بعضی روزها متفاوتند. زود می گذرند. اما بارها و بارها آن ها را در ذهن خود تکرار می کنیم. و بارها با آن روزها زندگی می کنیم. می میریم وزنده می شویم. مثل روزی که با عزیزترین مان می گذرانیم .بعضی روزها سردند. بعضی روزها گرم اند. بعضی روزها، کوتاهند. بعضی روزها طولانی اند .و بعضی روزها، هستند. فقط هستند. می آیند. می مانند. و نمی گذرند. مثل امروز منمنبع: http://albertazad. /
81548

دیدگاههای نظری پرخاشگری

1ـ پرخاشگری به عنوان رفتار غریزی الف ـ نظریه فروید: فروید در مقالات اولیه خود، رفتار انسان را حاصل مستقیم یا غیر مستقیم غریزه زندگی معرفی می کند که انرژی آن یا لیبیدو معطوف به طولانی زندگی و توالد و تناسل است. در این چهارچوب، پرخاشگری به طور ساده واکنش در مقابل توقیف یا ابطال تکانه های لیبیدوئی تلقی می شود. از این دیدگاه، پرخاشگری نه جزء خ ر و نه غیر قابل اجتناب زندگی شمرده شده است. پس از حوادث غمبار جنگ جهانی اول فروید تدریجا موضع تیره تری در مقابل ماهیت پرخاشگری انسان انتخاب کرد. او وجود غریزه مهم دیگر، به نام غریزه مرگ را مطرح ساخت. به نظر فروید، تمام رفتار انسان از تعامل پیچیده این غریزه و غریزه زندگی و تنش مداوم بین آن دو ناشی می گردد، چون غریزه مرگ اگر مهار نشود، به خود ویرانی سریع منجر می‎گردد، چنین فرض شد که از طریق مکانیزمهای دیگر نظیر جابجائی انرژی تاناتو مجددا متوجه خارج می شود، بطوریکه پایه ای برای پرخاشگری در مقابل دیگران را به وجود می آورد. از دیدگاه فروید پرخاشگری در درجه اول از تغییر جهت غریزه خود ویرانگر مرگ از خود به طرف دیگران ناشی می شود. ب : نظریه لورنتس : به عقیده کنراد لورنتس، پرخاشگری که موجب آسیب رساندن به دیگران می گردد، از غریزه جنگیدن برمی خیزد که مشترک بین انسان و سایر ارگانیسم ها است و انرژی مربوط به این غریزه به طور خود به خود با عیاری کم یا بیش ثابت در ارگانیسم تولید می‎شود، احتمال پرخاشگری در نتیجه بالا رفتن میزان انرژی انبار شده و وجود و شدت محرکهای آزاد کننده پرخاشگری افزایش می یابد. پرخاشگری غیرقابل اجتناب است و گاهی حملات خود به خودی آن روی می دهد. 2.ادامه مطلب...منبع: http://porsesh-e-mehr1395. /
4432

هدف زندگی

بعضی وقتا به این فکر می کنم که هدف زندگی ما چیه واسه چی آفریده شدیم ؟ برخی پاسخ ها که از بیرون دریافت : آیت الله بهجت :از ما چیز زیادی را نخواسته اند..فقط خواسته اند یه سری کار ها را نکنیم...گناه نکنیم...شاه کلید ارتباط با خدا گناه ن است. رائفی پور: اینکه 14 معصوم(کلمات الله) رو الگوی خودمون قرار بدیم و سعی کنیم مانند اونا رفتار کنیم و شبیه اونا بشیم. بر اساس آیات قرآن چند امر روشن گشت: اول: هدف زندگی خارج از آن و در پایان راه آن قرار دارد، نه در متن آن. دوم:هدف زندگی رسیدن و بازگشت به حقیقت اصلی خود یعنی «حقیقت انسان» و «روح خدا» است. سوم:خداوند چگونگی و کیفیت رسیدن به این هدف را توسط انبیاء الهی برای ما روشن ساخته است. خداوند در کنار عقل که حجت درونی است و در راه رسیدن به هدف زندگی ما را به کلیاتی رهنمون می‏کند انبیا و کتب آسمانی را به منظور راهنمایی و معرفی جزئیات این راه و مسیر، فرستاده است. چهارم:ایمان و عمل صالح دو رکن اصلی و مهم برای نیل به هدف حقیقی زندگی تلقی شده است. شناخت هدف زندگی، تنها در توان حیات آفرین است. عبادت خدا پس ما برای این به دنیا آمده ایم که کار مشخصی را انجام دهیم، و این کار هدف ماست. اگر به آن کار نپردازیم و آن را انجام ندهیم، در این صورت هیچ کاری انجام نداده ایم. _رسیدن به کمال یادم باشه بیشتر بهش فکر کنم. منبع: http://moon14. /
30844

تغییر را دوست ندارم...

هیچ از آینده خبر ندارد ، مردی که امروز با عجله توی مترو از تو ساعت پرسید شاید یک ماه بعد به نام کوچکش او را صدا بزنی ، شاید دختری که امروز با او قدم میزنی و بستنی می خوری ، چند سال بعد خسته و کالسکه به دست از رو به رو سمتت بیاید و تو سرت توی کیفت باشد و با تنه از کنارش رد شوی ، شاید او برگردد تو هم برگردی یک ثانیه به هم خیره شوید و یک سال خاطره زنده شود ، اصلا شاید هم او از خستگی برنگردد و به پسرش توی کالسکه خیره شود و اطمینان پیدا کند که بیدار نشده باشد ، تو هم همچنان دنبال کاغذ حساب های شرکت توی کیف ات باشی ، امروز شاید علاقه ی عجیب و شدیدی به موهای داشته باشی و چند سال بعد موهای مشکی ات را با دست از جلوی صورتت کنار بزنی و ظرفی که آب کشیدی را توی آبچکان بگذاری ، هیچ از آینده خبر ندارد شاید امروز از این که دیگر نیست ، از این که رفته است توی تاریکی هق هق کنی و دو سال بعد روی نیمکت های پارک ملت به آمدن اش از دور با لبخند نگاه کنی ، نزدیک که شد با خنده بگویی : باز که دیر کردی ، شاید هم همچنان توی اتاقت باشی و فکر کنی حست چقدر شبیه دو سال پیش همین موقع است ، فهمیدی می خواهم چی بگویم ؟ نه ، نمی خواهم بگویم همه دردها فراموش می شود ، نمی خواهم بگویم حتما زمان ی که امروز دوست داری را از یادت می برد ، نمی خواهم بگویم ی که امروز کنار توست دو سال بعد می رود ، خواستم بگویم تغییر شاید نام دیگر زندگی باشد ، خواستم بگویم : بس کن ، دست بردار از این که فکر کنی همه چیز را باید تو درست کنی ، دست بردار از این که فکر کنی همیشه تو مدیر زندگی ات هستی ، آنقدر برای فردا ، برای یک سال بعد ، برای آینده با فلانی ، برنامه نریز و نخواه که همه چیز همان طوری پیش برود که می خواهی ، خواستم بگویم خیلی چیزها دست تو نیست و این اصلا چیز بدی نیست ، اینطوری می توانی با خیال راحت تری چای ات را کنار پنجره بنوشی و مطمئن باشی زندگی هم انقدرها دست و پا چلفتی نیست ، تو را می برد آنجایی که باید باشی پیش آن ی که باید باشی ، خواستم بگویم آنقدر مطمئن نباش به حس و حال امروزت که همیشگی خواهد ماند ، خواستم بگویم شاید تغییر نام دیگر زندگی است پس ، بهترین آهنگ و بهترین لباست را برای همین ثانیه از زندگی ات آماده کن چون هیچ از آینده خبر ندارد.منبع: http://royayebito1374. /
31582

خاطرات

١٠ سال پیش در رفت امد کلاسهای جهاد با فرشته اشنا شدم! فرشته دانشجوی سال اول حقوق بود و من دانش اموز سال دوم دبیرستان. اینکه چطور و چگونه ستاره یمان هم را گرفت، نمیدانم. من فرشته را با فرانسه، انگلیسی، نقاشی و احسان شناختم... احسان... ما همه با احسان زندگی کردیم حقیقتا! احسان مجازی... و البته پایان تلخش... منِ تمام ان روزها با فرشته بودم. تلخ و شیرینش را. هیاهوی اولین عشق اصلا چیز دیگری ست... فرشته اولین دوستی در زندگی ام بود که همیییشه بود. مثل یک خواهر بزرگتر کنارم. از ان تولدی که بی برنامه به خانه پاستور امد با یک شال سفید و تو گردنی نقره و فیروزه تا سفر کیش و سوغاتی و ...( ان موقع ها ی غیر از مادرم از این کارها نمیکرد که) و ١٧ شهریور و ید و ... اها و البته جمع گندکاری های من! او حقیقتا همیشه و هر لحظه که خواستم بود. در سخت ترین روزها. همیشه بود! حتی ان روزی که من از گریه در خیابان ولو شده بودم... مثل برق خودش را رساند.تکه هائم را جمع کرد.چه حال بدی داشتم! بعد ٨-٩ سال هنوز درد دارد یاداوری خاطرات ان روزها!منبع: http://specially. /
85272

فال امروز من

سال ببرعجول و بی پروا . خوش گذران و سخاوت مند . یا-غی و معشوق خطرناک . دارای چشمان مغناطیسی و گیرا . لجوج و نا آرام . ماجراجو و سرسخت . جذاب و چشمگیر . شهو-تران . عاشق ی . مورد احترام مردم . مخالف قدرتهای مستقر . عاشق هدفهای بزرگ و خطرناک . واقعا مقدس و با ایمان و پرهیزکار . طالب اطاعت از مردم . پوچ گرا و اهل بط و خوش گذرانی . اهل ریخت و پاش و ول جی و عیش و نوش . محافظ شدید خانه و اموال و پول وزندگی . مرد عمل و پیش آهنگ و اهل حمله و هجوم .عاشق پیشه و اهل شهو-ت ناگهانی . پر رو و گستاخ و بی رحم . واقعا درنده خو و ستیزه جوست . شتابکار و عجول .بی گدار به آب زن . عاشق فرماندهی و ریاست و یست ولی استعداد این کار را ندارد . گاهی ساده لوح و بی فکر و تنها و بی پشتیبان می شود .گاهی اصلا محبوبیت خود را از دست می دهد . قبل از حمله و شروع به کار احتیاج دارد که او را راهنمایی و هدایت و نصیحت کنند .همیشه در حال غرش و طوفان است . مقاومت در مقابل او بسیار دشوار است . عاشق هدفهای خطرناک در زندگی است . در زندگی و جنگ و دعوا هیچگونه احساس مسولیت و خسارت نمی کند . شخصیت جاذب او باعث می شود تا اطرافیان از او اطاعت کنند .در مقابل دشمن حتی پستی می کند . با وجودی که خودخواه است اما مراعات همه چیز را می کند . بسیار بخشنده و با سخاوت است .از آرامش نفرت دارد . با وجودی که دشمن شدید ان است است ولی یکدفعه ممکن است گانگستر ها شود .و بالا ه آنها زندگی را یک خطر و یک قما-ر و یک ریسک می دانند.منبع: http://vasiyatname. /
1520968

تولدت مبارک سهراب عزیز!

زندگی چیزی نیست که لب طاغچه ی عادت از یاد برود زندگی؛ بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه ی شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطار است که در خواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیما خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی «ماه» فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه ده شاهی در جوی خیابان است زندگی «مجذور» آینه است زندگی گل به «توان» ابدیت زندگی «ضرب» زمین در ضربان دل ما زندگی «هندسه» ساده و ی ان نفس هاست زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق...
66642

topic 204

سونائید ،،، گاه سخت تر از گفتن ، نگفتن است سخت تر از انتظار ، استقبال است حتی سخت تر از تنفر ، دوست داشتن است و سخت تر از جان کندن و مرگ ، همین به اصطلاح زندگی است سی سال است منتظر تعبیر آیه ٥ و ٦ آن سوره اممنبع: http://soonaeid. /
7566

رنگ و نور در سیمای شهر های ی – ایرانی

سهیلا عسگری زاده اردستانی 1- کلیات طرح تحقیق 1-1 طرح مساله ما در دنیای رنگ ها زندگی می کنیم و تا حد بسیار زیادی به رنگ ها خو گرفته ایم. رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبت های الهی است که باعث شادی و نشاط انسانها شده و موجب رسیدن به امید و آرامش در آنان می شود... رنگ یکی از جنبه های مهم زندگی شهری است. رنگ از جمله خصوصیاتی است که در کنار شکل ، ابعاد ، ت و بافت هر شیء، حجم یا فضای آن را به ما می شناساند. در محیط شهری رنگ را همه جا می توان دید؛ در بدنه و نمای ساختمان ها، پوشش بام ، کف سازی ها، مبلمان شهری، فضا ی سبز، خودروها و حتی آسمان شهر و نیز رنگ آمیزی لباس افراد که همگی نقش مهمی در تعیین چهره رنگی شهر دارند. رنگ ها علاوه بر زیبایی بخشی تاثیرات عاطفی، روانی قوی بر اشخاص دارند رنگ ها فضا را متنوع و سرزنده می کند و هم چنین با رنگ می توان به فضا یکپارچگی و وحدت بخشید. نور، رنگ، آب، سه عنصر زیبایی شناسی معماری ی اند. نور عمده ترین مشخصه معماری ایران است و نمادی از عقل الهی است . رنگ در انقطاب نور حاصل می آید و آب تصویر طبیعت ، در معماری ی است.منبع: http://sonami1390. /
81594

بیمارگونه همسرتان را چک می کنید؟

باما صادق باشید. نمی توانید بگویید که حسود نیستید و در زندگی مشترک یا اجتماعی تان، هیچ وقت احساس عمیق اما ناخوشایند حسادت را تجربه نکرده اید. اغلب ما کم و بیش با این احساس آشنا هستیم اما نکته همین جاست. شما کمی حسادت دارید یا اینکه در آن غرق شده اید؟ اگر می خواهید پاسخ این سؤال را پیدا کنید، به سؤال های زیر صادقانه پاسخ دهید. پاسخ سؤالات شما می گوید حسادت از رابطه شما محافظت می کند یا اینکه به خطری جدی برای زندگی مشترک تان تبدیل شده است. چه نمره ای می گیرید؟ به جواب های «الف» امتیاز 2 و به جواب های «ب» امتیاز یک بدهید. حالا امتیازهای تان را با هم جمع کنید. از صفر تا 20 چه نمره ای گرفته اید؟ وقت آن رسیده که نمره تان را با پاسخ های زیر مقایسه کنید و ببینید کجای کار هستید. 12تا20: حسادت یا آن چیزی که خودتان اسمش را غیرتی بودن می گذارید، همه زندگی شما را در اختیار خود گرفته و به تهدیدی جدی برای رابطه تان تبدیل شده است. اگر هرچه زودتر از یک مشاوره خانواده وقت نگیرید و نگاه تان را تغییر ندهید، خیلی زود با مشکلات جدی تری روبه رو خواهید شد. 8تا11: حسادت در زندگی شما یک مشکل است اما می توانید با مدیریت ذهن و آموختن مهارت های ارتباطی، سهم آن را آرام آرام کمتر کنید. اگر چنین امتیازی گرفته اید، خواندن کتاب های روانشناسی و زوج درمانی را به شما توصیه می کنیم. سری به شهر کتاب بزنید و از مشاوره کتابفروشی بخواهید تاثیرگذارترین توصیه هایی که به کار زوج های جوان می آید را به شما معرفی کند. 4تا7: شما آنقدرها هم که فکر می کنید حسود نیستید. کافی است نامزدتان را بیشتر بشناسید و در جریان رابطه، اعتماد متقابل را تقویت کنید. یک رابطه خوب و متعادل و از سوی دیگر تلاش خودتان، می تواند شما را از شر این تردیدها خلاص کند. صفر تا3: شما اندکی حسود هستید اما این میزان حسادت نمی تواند مشکل بزرگی را در رابطه شما ایجاد کند. تصور می کنیم بیشتر از آنکه این تردید به رابطه شما لطمه بزند، کمی هوشیار نگاه تان می دارد و نمی گذارد تهدیدهای کوچک و بزرگ میان شما و نامزدتان فاصله بیندازد. به جای گیر دادن به او عشق بدهید به جای آنکه همسرتان را با حساسیت های آزار دهنده به زندگی مشترک امیدوار کنید، عشق تان را به او نشان دهید. گفتن دوستت دارم شاید موثرترین و ساده ترین راه باشد اما بد نیست گاهی بی بهانه برایش هدیه ب ید یا با لبخند پشت در به استقبالش بروید. حل مشکلات زندگی مشترک را برای فردا نگذارید. هرشب پیش از خو دن اختلافات را حل کنید و هرگز به دلیل دلخوری از همسرتان، جای خواب تان را جدا نکنید.حسادت گاهی ناشی از احساس خود کم بینی است که در زندگی شما ریشه دوانده، پس بهتر است توانایی های خود را تقویت کنید تا تصور اینکه هر زنی توانایی تصاحب زندگی شما را دارد از سرتان بیرون رود. در این مورد هرچه بگوییم کم گفته ایم؛ شما و همسرتان می توانید با کمک جلسات مشاوره خانواده خود و یکدیگر را بیشتر بشناسید. نیازی نیست که حتما کارد به استخوان شما برسد تا سراغ مشاوره بروید. حتی در شیرین ترین لحظات زندگی تان هم م با یک روانشناس می تواند راهگشا باشد.منبع: http://moshavere-ezdevaj. /
3496

با توام

زندگی آیینه ای شفاف نیست زندگی جوی زلالی وسط مزرعه نیست زندگی آسمان آبی نیست زندگی ابر است گاهی زندگی باران نیست می بارد گاهی زندگی کوه بلندی است به قامت دشت بی انتها زندگی کلبه ای است که در پشت درش چلچله ها می خوانند زندگی آسان نیست لیک ولی می گذرد زندگی آیینه ای شفاف نیست زندگی مال من است زندگی زنده به عاشق بودن است زندگی محو تماشای شاپرکی است که گلی می جوید زندگی می گذرد #لیلیمنبع: http://manohooman. /
24054

رویاهام.امشب.خدایا شکرت.

من از عاشق شدنم پشیمون نیستم قبلا اصلا عاشق شدن و قبول نداشتم اما الااااان خودم عاشقم یه عاشق که هیچ وقت عشقش و فراموش نمیکنه دارم گریه میکنم تا شاید یه ذره اروم بشم خدایاااااااااا دلم میلرزه وقتی فکرش و میکنم که الان هیچ سهمی ندارم دیونه میشم نمیدونم چیکار کنم که ارامش کامل داشته باشم سخته که تموم زندگیت و رویاهات ساختی این که با هم بریم مسافرت تو زندگی چیکار کنیم همه ارزوهام و رویاهام به باد رفتن من موندم یه دنیا خاطره یه دنیا رویاه یه دنیا ارزو.تموم حرفات میاد تو ذهنم.اون لباسایی که قرار بود ب ی برام کارایی که قول دادیم انجام بدیم هوووووف نمیدونم چه جور بگم خلاصه به زندگی که با هم ساختیم فکر میکنم نمیدونم چیکار کنم:(دلم بدجور گرفته صبح کلاس دارم دلم بی قراره امشب خوابم نمیبرههههه:(سرما خوردم حالم خوب نیست.امشب همه چیز دست به دست هم دادن:(((خدایا با همه اینا بازم شکرت ....منبع: http://sunny -1996. /
37304

این متن را برای دخترم، نفسم، عشقم، زندگی ام می نویسم ........

برای حذف ادم های سمی از زندگی ات هیچ گاه احساس گناه نکن...فرقی نمیکند،از بستگانت باشد یا عشقت یا یک اشنای تازه...مجبور نیستی برای ی که باعث رنج و احساس حقارت در تومیشود جایی باز کنی...ج ها تلخند و ازار دهنده!اما از دست دادن ی که قدر تو را نمیداند و به تو احترام نمیگذارد در حقیقت منفعت است نه خسارت...هرگز سعی نکن ی را متوجه ارزشت کنی...اگر فردی قدر تو را نمیداند این یعنی لیاقت تو را نداردبه خودت احترام بگذار و با انی باش که واقعا برای تو ارزش قائلند...منبع: http://blackflower. /
53438

این زندگی من است

باید به خودم کمک کنم. باید چراغ بردارم و بروم درون خودم و فرو بروم و پایین بروم و به سرچشمه های آب های سرد و منبع قندیل های تیز و بلورهای شفاف و غارهای تاریک برسم. می خواهم احساسم را بگیرم دستم و خوب نگاهش کنم. توی نور بچرخانمش و همه ی شیارها و ش ت ها و برش هایش را نگاه کنم تا بدانم کیستم، چه می خواهم باشم، چه می توانم باشم. موضوع و موضع تنها دوست داشتن او نیست. دوست داشتن تنها یک حس نیست، یک غریزه نیست که با هورمون بالا و پایین بشود، یک پدیده است که همه ی زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. دوست داشتن او، تاثیر مستقیم بر کار و بارم دارد، چرا که شغل من جوری است که از احساساتم تغذیه می کند و اگر من نتوانم احساسم را زنده و جوان نگه دارم، اگر چهره ی احساسم برای خودم محو و نامشخص باشد، دیگر نمی توانم آن را ج کنم، چون نمی دانم دستم را که توی کیسه می کنم، چی بیرون می آورم. روح برای من، مثل جسم است برای ورزشکار حرفه ای که همیشه باید ورزیده و سالم باشد. منبع: http://gheiby. /
37494

محیط زیست و تاریخچه رابطه آن با انسان

● تعریف محیط زیست برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از ت یب طبیعت و... را شامل نمی شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه های جلوگیری از آلودگی هوا، راه های مبارزه با عوامل م ب طبیعت و ... محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می شود. منبع: http://zist1404. /
101234

ملاحظاتی پیرامون سبک زندگی ایرانی ی

مفهوم سبک زند (life style) از زمره مفاهیمی است که در حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهن برای بیان ای واقعیت های فرهن آن را مطرح و به کار می برند و دامنه به کارگیری آن در رسانه هم رواج زیادی یافته است . اما به چه چیزی سبک زند می گویند و چقدر می­توان در زمینه سبک زندگی ایرانی ی توجه کرد. «سبک زند که شامل مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زند اجتماعی می ، باشد اطلاق می شود و نشان دهنده کم و کیف نظام باورها و کنش های فرد است. به عبارتی سبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص تعاملات و کنش های اشخاص در هر جامعه دل دارد و مبین اغراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زند روزانه است.» «سبک زند پایه و اساس فهم شرایط فرهن موجود و تحولات پیش رو در این حوزه تلقی می شود و نشان می دهد که در بطن ارزش های موجود در ده نظام فرهن چه می ­گذرد. در واقع با به کارگیری مفهوم سبک زند و تعمق در آن می توان از هنجارهای پنهان در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه، سر درآورد و از جهت گیری ها و الگوهای موجود یا در حال شکل گیری، تفسیر واقع بینانه ای اریه کرد. » منبع: http://padafandweb. /
47260

زندگی یعنی

زندگی یعنی شادی و لبخند زدن زندگی یعنی تو یعنی من هر کجا نسیم به صبح است وزان هر لحظه که صبح میشود وس خوان هر دم که به غصه ها نکنی هیچ نظر زنده ای و زندگی را داشته باش تو باور زندگی سیبیست که میچرخد از درخت تا به زمین زندگی یاسیست که میبوید و هواست عطر آگین زندگی نقش و نگاریست که سپیده به صبح نقاشی هدیه داده زندگی کودکیست که در درون مادری ، نور جا داده زندگی کاغذ است و قلم است و ترشح های فکر زندگی شاد ست و نشاط و شعرهای تازه ، بکر زندگی هستیم و ما زندگی را بنگر که جاریست در دنیامنبع: http://bekhaaterepaaeez. /
91060

برای یک سیبیلو

میدانی؛ من از ان دست ادمهایی هستم که عاشق صدای ادم ها میشوم! و تو؛ اولین ی بودی که تن صدایت مرا عاشق کرد! من شاید نه با تو که با صدایت مدتها زندگی حتی بعد از ان وقفه طولانی این باز صدایت بود کن مرا شیفته کرد حتی حال که مدتهاس از تو بی خبرم... گرمای صدایت ست که ارامم می کند.
930

مسابقه مسابقه

مسابقه مکتوب از کتاب:طریق عشق به مناسبت ماه صفر وهفته کتاب کتابخانه عمومی پرفسورراستان 1- در کربلا به حسین گفتند تو را به خاطر...........می کشیم. الف)به خاطر بیعت ن ب)به خاطر بغض پدرت علی(ع) ج)به خاطر دشمنی با د) دشمنی با یزید 2-این سخن از کیست؟(( گمشدگان را چون آتشی بر بلندی و گرمابخش سرمازدگان است و در حوادث هولناک راهنماست و هرکه از او جدا شود نابود و هلاک می گردد)) الف) علی(ع) ب) حسین(ع) ج) رضا(ع) د) (ص) 3-بزرگترین رخداد دوره نبوت گرامی کدام است؟ الف)غدیرخم ب)صلح حدیبه ج) هجرت د) معراج 4) ام الائمه چه ی است؟ الف) حضرت خدیجه (س) ب) حضرت زینب (س) ج)حضرت فاطمه(س) د)حضرت رقیه (س) 5) جبرئیل به گفت و وصایت در نسل کدام قرار دارد؟ الف) حسن(ع) ب) حسین (ع) ج) سجاد(ع) د) حضرت مهدی(ع) 6- چرا در زمان معاویه قیام نکرد؟ الف) ترس از معاویه ب) پیمان صلح حسن با معاویه ج)معاویه انحراف از نداشت 7) چرا در جواب مروان فرمودند که فاتحه را باید خواند؟ الف) چون امت دچار زمامداری چون یزید است. ب)چون جامعه ی دچار فساد زیادی شده است ج) مردم دچار فساد اخلاقی شده اند . د) چون وقت شهادت رسیده است 8) حسین در وصیت خود به محمد حنیفیه دلیل قیام خود را چه چیزی بیان د؟ الف) برای استکبار و بیدادگری خود ب) اصلاح امت جدم محمد(ص) ج) برای براندازی حکومت یزید د) به خاطر دشمنی با معاویه 9) پس از مواجه با یاران حر در خطبه خود مرگ و زندگی با ستمگران را چه می دانند؟ الف) مرگ را ذلت و زندگی را سخت ب) مرگ را بسیار دشوار و زندگی را ناچاری می دانند ج) مرگ را سعادت و زندگی را ننگ و ذلت د) مرگ را ناگوار و زندگی را شیرین 10- بزرگترین شا ار حضرت زینب(س) چه بود؟ الف) شجاعت در کربلا ب) همراهی کاروان تا شام ج)صبر د)رس ابلاغ پیام نهضت عاشورا پاسخنامه سئوال الف ب ج د 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نام نام خانوادگی :...............................کد ملی .............................. تلفن:................... ..........سن: ......... جنس: .........منبع: http://hoseinabadnazem. /
2382182

زنده بودن، بدون زندگی ؛ این خطر را جدی بگیریم

زندگی حساب و کت یعنی زندگی که در آن لذت جایی ندارد و زندگی که در آن لذت زندگی نباشد به پشیزی نمی ارزد.
41392

افسردگی : یک کلمه ، چند معنا

کلمه افسردگی آنقدر به کار برده شده است که به نظر موضوع ساده ای می رسد اما ماجرای بیماری که با شکایت از افسردگی یا با علائم افسردگی به پزشک مراجعه می کند ، ماجرای پیچیده ای است . آماری از انگلستان نشان می دهد که تنها 30% از بیمارانی که دچار افسردگی می شوند به مراکز پزشکی مراجعه می کنند و تنها 30% انی که به مراکز پزشکی مراجعه می کنند تشخیص صحیح دریافت می کنند و تنها 30% انی که تشخیص افسردگی دریافت می کنند درمان صحیحی را از پزشکان دریافت می کنند! چرا ماجرا اینقدر پیچیده است ؟ زیرا « افسردگی » بعنوان یک « علامت » چیزی متفاوت از « افسردگی» بعنوان « تشخیص» است . همانطورکه همه انسانها بارها در زندگی خود « درد» را تجربه کرده اند ، «افسردگی» را هم بصورت یک « تجربه » از سر گذرانده اند یعنی زمانی دچار ح ی شده اند که با احساس غم ، دلتنگی ، بی حوصلگی و بی انگیزگی مشخص بوده و در این ح نگاه آنها به خودشان ، دیگران و زندگی ، نگاه خاصی شده است . نگاهی که با ناامیدی ، ارزی منفی از وقایع و فقدان درک زیبائی و حساس شدن به محرکهای ناخوشایند مشخص است . اما نمی توانیم بگوئیم همه انسانها افسردگی را بعنوان یک « بیماری» نیز تجربه کرده اند . تحقیقات نشان داده اند که تنها 10% انسانها در زندگی شان افسردگی را بعنوان یک «بیماری» تجربه می کنند . در اینجا حالات مختلفی که می توان بعنوان افسردگی تجربه کرد نام می برم و سپس به شرح برخی از آنها می پردازیم : 1- افسردگی بعنوان یک واکنش (reaction) 2- افسردگی بعنوان سوگواری (grief) 3- افسردگی بعنوان مزاج (temperament) 4- افسردگی بعنوان منش (character) 5- افسردگی بعنوان بیماری (disease)منبع: http://darbandi-moshaver. /
1294

دآستآن وآقعی..

نه پینوکیو آدم شد. نه سیندرلا مهربون بود |مآدر ناتنی شو میکشه|. نه سفید برفی به عشقش میرسه|شب عروسیش میمیره| !# خلآصه گفتم در جریآن بآشین :|#برنآمه ریختم.اگه بتونم عملیش کنم،زندگی بسی زیبآست :)منبع: http://x95x. /

ملی و زندگی