نصفه شبی


2393780

نصفه نیمه نباشیم

با نیمه عاشق ها ننشین. به نیمه رفیق ها اعتماد نکن. نصفه نیمه زندگی نکن. نصفه نیمه امیدوار نباش. برای ی که نصفه نیمه گوش می دهد نخوان. نصف جواب را انتخاب نکن. روی نیمه ای از حقیقت پافشاری نکن. رویای نصفه نیمه نخواه تا انتهای سکوتت ت باش و به حرف که آمدی تمام حرفت را بزن. سکوت نکن که حرف بزنی و حرف نزن که سکوت کنی. نصف، در واقعهمان چیزی است که تو را میان آشنایانت غریب جلوه می دهد. اگر رضایت داری کاملا راضی باش و اگر نمی خواهی کلا بگو من نمیخواهم. خنده ی نیمه کاره، یعنی به تعویق انداختن خنده. دوست داشتن نصفه نیمه یعنی هجران. رفاقت نصفه نیمه یعنی بلد نبودن رفاقت. نوشیدن نصفه نیمه عطشت را کم نمی کند و خوردن نصفه نیمه سیرت نمی کند. راهِ ناتمام به جایی نمی رساندت. زندگی نصفه نیمه یعنی تو ناتوانی در زندگی و تو ناتوان نیستی تو کاملی عزیز من تو کاملی و نه نصفی از هر چیزی. تو به دنیا آمدی برای کامل زندگی و نه زندگی در نصفه نیمه ها و ناتمام ها. چیزی را دوست داری با تمام وجودت به سمتش برو. چیزی را نمیخواهی محکم بگو: "نه" جبران خلیل جبران
2421131

به دنبال نیمه ها نباش

با نیمه عاشق ها ننشین. به نیمه رفقا اعتماد نکن. نصفه نیمه زندگی نکن. نصفه نیمه نمیر. نصفه نیمه امیدوار نباش. برای ی که نصفه نیمه گوش می دهد نخوان. نصف جواب را انتخاب نکن. روی نیمه ای از حقیقت پافشاری نکن. رویای نصفه نیمه نخواه و نصفه نیمه امیدوار نباش. تا انتهای سکوتت ت باش و به حرف که آمدی تمام حرفت را بزن. سکوت نکن که حرف بزنی و حرف نزن که سکوت کنی. نصف، همان چیزی است که تو را میان آشنایانت غریب جلوه می دهد. اگر رضایت داری کاملا راضی باش و اگر نمی خواهی به تمامی نخواه. رد ِ نیمه کاره یعنی پذیرفتن. خنده ی نیمه کاره، یعنی به تعویق انداختن خنده. دوست داشتن نصفه نیمه یعنی هجران. رفاقت نصفه نیمه یعنی بلد نبودن رفاقت. نوشیدن نصفه نیمه عطشت را کم نمی کند و خوردن نصفه نیمه سیرت نمی کند. راهِ ناتمام به جایی نمی رساندت. زندگی نصفه نیمه یعنی تو ناتوانی در زندگی و تو ناتوان نیستی؛ تو کاملی و نه نصفی از هر چیزی. تو به دنیا آمدی برای کامل زندگی و نه زندگی در نصفه نیمه ها و ناتمام ها. جبران خلیل جبران ترجمه: محسن بوالحسنی
221728

نصفه- زن بودن

هیچ زنی ته دلش نمی خواهد به یک نصفه-زن تبدیل شود. نصفه-زن بودن خیلی سخت است. نصفه زن ها نباید از رنگ های شاد خوششان بیاید، نباید بابت جزئیات کوچک و بی اهمیت خیلی ذوق کنند. نباید حرف دلشان را راحت به زبان بیاورند. باید ته دلشان یک اقیانوس احساس ابراز نشده باشد و بماسد. نباید دل بسوزانند، باور کنند، اعتماد کنند، عاشق شوند. نصفه زن باید سعی کند کاملِ جامعه ی خودش باشد، یعنی بازتاب همان تصویری که جامعه از او کشیده و خواسته. زنی که نصفه خصوصیات نه اش را بلعیده و یک عالمه ویژگی نامتناجس را به خود آویزان کرده بلکه فرصت پیدا کند چند قدم به جلو بردارد.
2248040

نصفه شبی خسته

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1906878

40. تو تمام من باش...!

زنها دوست داشتن نصفه نیمه را نمی فهمند... نمی خواهند... آنها از تو از وجود ات از بودن ات از دوست داشتن ات از عشق تو تمام ات را می خواهند... نصفه و نیمه اینها در دید یک زن به درد "لای جرز دیوار" هم نمی خورد یک زن از تو و عشق ات تمام ات را می خواهد... نه نصفه و نیمه ات را... که اگر اینطور است همان بهتر که دوستش نداشته باشید...! + چقدر دلم می خواست می تونستم عاشقت شم... کاملا خاص... کاملا خاص .. کاملا...
2430504

نصفه نیمه ام

نوشته ام دارم چنگ میزنم به همه چی، ولی اگر نخواهم خودم را گول بزنم من نه به هیچی چنگ میزنم نه تلاشی میکنم برای چنگ زدن، انگار طلسم شده ام از اول زندگی همین بوده ام.من ادم نصفه نیمه ایم ادم بودن های نصفه نیمه خواستن های نصفه نیمه رفاقت های نصفه نیمه من توی زندگی ام هیچوقت کامل نبوده ام نه برای خودم و نه دیگران. این روزهاهم نصفه نیمه ام بیشتر از تمام نصفه نیمه ها نا تمام های زندگی ام .حوصله ام را به شدت سر میبرد این روزها هروقت حوصله ام سر برود نصفه نیمه هم نیستم هیچی نیستم تونمیدانی نبودن هیچی چگونه است چون برای توهمیشه چیزی بوده است همان چیزهایی که برای من نصفه نیمه بود تونمیدانی من هم نمیدانم فقط میدانم من توی ویژگیهای خوبم هم نصفه نیمه ام این مرا غمگین میکند مرا ببینی ردی ازغم نمیبینی چون من میخندم بلدم بخندم این را خوب بلدم قشنگتر از تو حتی اگر صدای اسب هم بدهم خنده هایم قشنگ است .امشب که زنگ زده بود تلفن را روی تخت گذاشته بودم و تست زیست میزدم و وسطش چندتا اهوم هوم میگفتم تا قهر نکند من حوصله قهر را ندارم قهر یک چیر کامل است ج مطلق ،من ادم نصفه نیمه ایم از هرچیز مطلقی بیزارم.به حرف هایش گوش نمیدادم چون حوصله ام را سر میبرد عین تو نه توکه نه ادمهای غیر تورا میگویم. دورغ نگویم ازارم میدهد این نصفه نیمه بودنم توی خیلی چیزها همینکه من صد درصدهم توی چیزی خوب نبودم یعنی هیچی نبودم.همیشه یکجای کارم میلنگید.ولی سعی میکنم فکر نکنم به هرچیز که بیشتر سعی میکنم فکرنکنم بیشتر فکرمیکنم مثل همین نصفه نیمه بودنها که همیشه تلاش کرده ام کامل باشم ا حوصله ام سررفته است. -همیشه برایم سخت بوده سر ته متن را جمع جور کنم اولیهارا به ا یها ربط بدهم برای همین توی دفتر برای چندسال بعدم نوشتم من این ادم مز فی نیستم که میبینی.
18288

درد دل نصفه شبی

خیلی میخوام که قوی باشم و خودمو قویتر از اون چیزی که هستم نشون بدم. اما یه جاهایی میبرم. مثل امشب... کاش آدما میدونستن که چقدر رفتاراشون ممکنه اثر بدی داشته باشه ... که ممکنه موجب یه بیخو نصفه شبی بشه. باید که قوی بشم. قویتر از بیخو ای نصفه شبی! قویتر از دلگیری! قوی میشم. خدایا بابت رفتار بدش معذرت میخوام .. بخشش منو قوی میکنه .. خدایا سپاسگذارم که این بینشو دادی تا بدونم باید قوی بشم .. من خود عشقم و به این ایمان دارم!منبع: http://mania3717. /
616182

دارم قهر تر میشم هی با وبلاگم

نمی دونم جریان چیه ولی همه ی پست هام نصفه آپ میشن و این کلافه کننده ست...وقتم برای نوشتن خاطراتم خیلی کمه و وقتی می نویسم یهو تو همین صفحه می نویسم و نه ورد، در نهایت با یه پست نصفه نیمه مواجه میشم و دلم می خواد کله مو بکوبم به دیوار... از غلطهای نگارشی و املایی زیادمم دل خونم، دلخووونپست قبلی از نصف هم نصف تر اومده
1324502

برج میلاد را به شکل یک میله نیمه کاره و رها شده تحویل گرفتم/ ت ارزش افزوده و درآمد پایدار شهری را منهدم کرد

قالیباف گفت: می گویند برج میلاد ساخته شده است به چه دردی می خورد؟ وقتی که وارد شهرداری شدیم، یک میله نصفه را دیدیم ولی آن میله نصفه در تفکر آنها بنا شد و پل طبیعت با تفکر ما بود.
1509796

نصفه شبی یکککاره

نصفه شب یکککاره بیخو زده به سرم! فردا صبح آزمون دارم. آزمون زبان! قبلش هم یه مسافت طولانی رو باید رانندگی کنم تا به محل آزمون برسم ساعتها رو نمیدونم بالا ه کشیدن جلو یا کشیدن عقب؟ هیچ وقت معنی این مس ه بازیا رو نفهمیدم خب بجای بازی با ساعت ، زملن قرارهاتون رو تغییر بدید
1591106

نصفه شب!!!

سلام علیکمالان که دارم می نویسم ساعت 58 : 3 بامداد روز چهارشنبه استموندم این نصفه شبی چرا، 3 نفر در حال بازدید از اینجا هستند؟!!...خواب ندارید؟!(لبخند)خودم به علت کمبود خواب، عن قریبه که بیفتم دیگه...هوا هم به شدت سرده...خلاصه که همه چی دست به دست هم داره میده که به خواب ابدی بپیوندم(لبخند) ادامه مطلب
2236826

no مانی

فکر میکنم دلیل این کلافگیم رو کشف .کلی چیز هست که نیاز دارم ب م اما مجبورم پولامو پس انداز کنم.من از این ماه نصفه پول اجاره خونم رو میدم به بابام. نصف بیشتر اون نصفه هم که میمونه رو باهاش قسط وام خونم رو میدم. و در نهایت مبلغ کمی برام باقی می مونه که باید هزینه باشگاهم رو بدم. شارژ خط و اتوبوس ب م و دیگر هیچ........آدم پولکی نیستم اما وقتی به اندازه نیازم پول توی حسابم نداشته باشم و مجبور بشم آهسته برم آهسته بیام، استرس میگیرم.
1495466

????

ساعت سه نصفه شب ... در حال سرچ و ترجمه تکالیف ! فک نمی هفته دوم مهر مجبور باشم تا سه نصفه شب بیدار بمونم و مشق بنویسم! اصولا در فرجه امتحانات ادم شب زنده داری میکنه ولی گویا این ترم از اول میخواد پرفشار و سنگین شروع شه! تازه این هفته که جلسه دوم هست میرم ، پرزنت هم دارم! به هر کی گفتم باور نکرد انقد بدبخت باشم ولی واقعیت همینه! این هفته به خیر بگذره خیلی خوشحال خواهم شد! فعلا برم بخوابم که ب شدت خواب بر من غلبه کرده...
150936

قدری تامل

نوزاد از مادرش شیر میخورد تا آنکه سیر میشودکلسیم ازاستخوان های مادر کم میشود و دندان های او را به درد می آوردو سبب استرس و اضطراب مادر میشودهنگامیکه آن نوزاد برای خود مردی میشودپایش را بر روی پای دیگر می اندازد ودر قهوه خانه ای با کلاس با ادعای علم و فرهنگ میگوید :عقل زن نصفه و نیمه میباشدتا به حال از خودت پرسیدی عقل تو که کامل است چگونه کامل شد؟عقل تو از غذای همان صاحب عقلی که نصفه و نیمه هست کامل شد.
2165196

از صبح داریم کلوچه میخوریم

سلام روزتون خوشامروز صبح قبل از اینکه بیام دفتر مامان مغزبادوم زنگ زد گفت میخواد بره دندان پزشکیامروز روز شیفت مامان بودبابا هم که طبق معمول میومد دفتر بنابراین مجبور بودیم مغزبادوم را بیاریم دفتربا بساط صبحانه اومدیماز صبح هم بساط میوه و کلوچه و آب را گذاشتیم براش روی میزبساط آبرنگ و نقاشی هم این ور میزبساط کاردستی هم اونورترخلاصه که از کار و طراحی هیچ خبری نبود... به امید اینکه ظهر بشه ... خواهر بیادخواهر که اومد ، مغزبادوم خانم تصمیم گرفتن که تا شب بموننبا گریه و زاری همه را راضی کرد و موند...تا این لحظه که من موفق به انجام هیچ کاری نشدمتمام مدادرنگیهام پخش هست روی میزکلی خوردنیه نصفه نصفه آبرنگ و یه نقاشی نصفه کاردستی نصفه و یه عالمه مقوا و قیچی و چسبو .... پ ن 1: آقای صدبار تا ظهر زنگ زد... دلتنگی عستپ ن 2: برنامه قطعی برق را از سایت دریافت ... باید یه برنامه ریزی وجود داشته باشه... اما انگار برنامه شون هم بیخوده... چون درست نیستپ ن 3: میگه میخوام برم کلاس سفال.. اما همون اول هم گفتم فقط به شرطی که تو باهام بیای... چون من بدم میاد دستام گلی بشه
187426

بجنب دختر

مچ دستم و گردنم درد میکنه.. اره خب تقصیر خودمه.. .. ب سمیرا و زهرا رسیدن خونه نزدیکای دو بود.. ی ازادی یواشکی هم داشتم با تی .. و شلوار نصف شبی وسط کوچه بودم. حوصله درست .. پاور بهار و نداشتم بی خیالش شدم فعلا.. خیلی مز .. ف شده اخلاقم همه کارا نصفه.. هزار تا کار نصفه نیمه دارم! امروز یهو هوس .. تی .. مشکی بپوشم مث چن سال قبل.. لباسای تکرارای حالمو بهم میزنه.. ادمای تکراری چیزای تکراری.. روزای تکراری.. کاش ک موفق بشم.. کاش ک تلاش کنم.. کاش و کوفت نقطهمنبع: http://puchpuch. .. /
134126

نصفه نیمه..تلخ..

بعضی آدم ها را نمیشود که یکهو تمامشان کرد. بعضی آدم ها آنقدر خوبند که ح را خوب میکنند، که تمام شدنشان برای تو سخت است، همین است که تمامشان نمیکنی، سعی میکنی آرام آرام کنار بکشی اما نمیشود که بشود...اما میدانی بودنت هم برایشان چندان خوشایند نیست و گاهی آزاردهنده میشود اگر زیاد باشد. راستش گاهی آدمی از جایی به بعد، آدم های نصفه نیمه را هم قبول میکند، دوست های نصفه نیمه را هم می پذیرد.میداند که اولویت های آدم ها انقدر زیاد است که بهشان اجازه ندهد که بخواهند تمام وقت باشند، امابودشان خوب است، انرژی بخش است.همه چیز را خودت قبول میکنی، می پذیری کم و زیاد بودنشان را، دیر یا زود شدن های بودنشان را...دوستت می مانند، دوستشان می مانی اما با همان شرایط نصفه نیمه...کاش میشد تمامش کنیم... سفارشی:صالحهمنبع: http://alipishro32. /
81788

نصفه نیمه..تلخ..

بعضی آدم ها را نمیشود که یکهو تمامشان کرد. بعضی آدم ها آنقدر خوبند که ح را خوب میکنند، که تمام شدنشان برای تو سخت است، همین است که تمامشان نمیکنی، سعی میکنی آرام آرام کنار بکشی اما نمیشود که بشود...اما میدانی بودنت هم برایشان چندان خوشایند نیست و گاهی آزاردهنده میشود اگر زیاد باشد. راستش گاهی آدمی از جایی به بعد، آدم های نصفه نیمه را هم قبول میکند، دوست های نصفه نیمه را هم می پذیرد.میداند که اولویت های آدم ها انقدر زیاد است که بهشان اجازه ندهد که بخواهند تمام وقت باشند، امابودشان خوب است، انرژی بخش است.همه چیز را خودت قبول میکنی، می پذیری کم و زیاد بودنشان را، دیر یا زود شدن های بودنشان را...دوستت می مانند، دوستشان می مانی اما با همان شرایط نصفه نیمه...کاش میشد تمامش کنیم... سفارشی:صالحهمنبع: http://alipishro32. /
331624

ویدیو: جنگ روانی با ترامپ به وسیله یک پیاز!

جو غالب رسانه ای علیه دونالد ترامپ است و رئیس جمهور نیز با مواضع شدیدی که بارها علیه رسانه ها داشته، بر این هاب افزوده است. اکنون در همین بستر، یک کمپین برای به چالش کشیدن ترامپ به راه افتاده و برای یک نصفه پیاز صفحه توییتری راه افتاده: «کمک کنید این نصفه پیاز از دونالد ترامپ فالوئر های بیشتری بگیرد» گزارش کوتاه هافینگتون پست در رابطه با این اتفاق را با در «تابناک» تماشا می کنید
2037028

پلیس فتا: تلگرام هیچ کمکی در حادثه تروریستی مجلس نکرد/ تلگرام می توانست جلوی این حمله را بگیرد/ توئیتر بستر فعالیت تروریست ها

تلگرام نیز اطلاعات ناقص و نصفه و نیمه ای از این فرد در اختیار ما قرار داد و این فرد هم متواری شد. در حالیکه تلگرام می توانست به راحتی اطلاعات این افراد را قبل از وقوع هر حادثه ای در اختیار ما قرار دهد و به نظر می رسد پس از این حادثه تروریستی نیز با توجه به اینکه آبروی بین المللی تلگرام در خطر بود حاضر به ارائه این اطلاعات نصفه و نیمه شده و اعلام کرد که این فرد در کشور عراق است.
1389990

فایت کلاب

باید به خندوانه گفت که «بابا! یک فینچر را بگذارید برای ما بماند».. حالا پس فردا همان دختر لوس هایی که پست اینستاگرام می گذاشتند «عجیجای دلم! تولوخدا به مجید جونم لَی بدید»، می افتند توی کار تحلیل فینچر. «املوز خیلی «تایلر دالدنی*» با لاکام لفتال کلدم. همه شو دادم به دختل همسایه».* تایلر داردن، یکی از سه کاراکتر اصلی در فایت کلاب دیوید فینچر، با بازی برد پیت+ همین پریشب نشسته بودیم با فرزانه می دیدیمش. من برای چندمین بار داشتم از لحظه لحظه اش لذت می بردم و فرزانه تا نصفه دید و نصف آن نصفه را هم جلوی چشم هایش را گرفته بود که نبیند.
833548

نصفه شبى

ساعت 2 شب شده و من هنوز خوابم نبرده...خداااااا؟؟؟؟؟ کمک...
80158

نصفه ی دیگمم زیر زمینه

مدتی قطع شده دیگه صله رحمم با کاغذ و قلمم گل پره دور من دیگه نصفه ی دیگمم زیر زمینه همه دورم اشک میریزین قضیه ازینه همه رنگ زندگی قبلم شدن سیاه و کبود مث سقفم شدن حال قدیمارو دارم حال نوار کاست دارم میشنوم از بلندگو عبدالباسط رو پوش سفیدم سفیدتر از رنگ پوستم اون طرف دیگه میبینم یه دونه نگاه منو یاد دردم انداخت دردی که حالا رفع شده و ندارع اشکال اینجا همه دور همن، همه ی همه همه اونایی که رو گونشون خشک و تره همه اونایی که غم و حزنشون اداست همه اونایی که قبل این بودن عذاب حالا دیگه تصویرخوبی دارم ازشون در حال تکمیل...منبع: http://mtyaghi. /
7756

نصفه شبی 23:09

نصفه سبی یاد یه خاطره وحشتاااک افتادم البته منو که میشناسین از هر چیز تلخی یه مس ه بازی خوشگذرونی میسازم. یعنی یه خاطره خوش. لوکیشن اردو جهادی. دخترا زیاد شلوغ می . موقع تلفن حرف زدن میرفتم تو یه کلاس. درهرصورت صدای جیغ جیغاشون اکو میشد. چون مدرسه خالی بود دیگه. تلفنی حرف میزدیم ،تلفن قطع شد. از کلاس اومدم بیرون. رفتم یه چرخی زدم . فک می شارژم تموم شده که تلفن قطع شد. ایشون زنگ زد. داشتم میرفتم سمت کلاس که حرف بزنم، یهو یکی از دخترا اومد طرفم گفت گفت برادرته؟ چی میتونستم بگم. شلووووغ ترین و شیطون ترین دختر دنیا جلوی روی من ایساده بود و هرلحظه ممکن بود یه حرفی بزنه یا یه کاری کنه کل ساختمون بره رو هوا نمیشناسیدش وگرنه درک نیکردین.
875306

واقعن ک!

نصفه شبی مردم حتما ب کباب پز جادویی تو نیاز دارن...اه!
645408

صد و پنجاه و چاهارم

نصفه شبی حالا سینا مسیج داد غلط اصن نمیخواستم به اینا شماره مو بدما!!!اه
705108

293_

لعنت به پسر شانزده ساله ای که دیر به خانه اش می آیدلعنت به پسر شانزده ای که باعث چشم انتظاری پدر و مادر و خواهرش تا سه شب میشودلعنت به پسر شانزده ساله ای که باعث  پیرشدن پدرِ پیرش در یک شب به اندازه یک سال میشودلعنت به پسر شانزده ساله ای که باعث حرص خوردن خواهر بزرگترش میشود و زار زدنش در دو نصفه شبلعنت به پسر شانزده ساله ای تا سه نصفه شب به خانه اش برنمیگردد...لعنت به همه انی که به اسم فامیلی دردی روی دردهات اضافه میکنندلعنت به  شبکه مخابراتیی  که مبلغ مانده شارژ گوشی ات رابالا میکشد تا تو در یک شب نگران کننده دستت به هیچ جا بند نباشدلعنت به همه این چنینی،که تو را وادار میکند تا بیدار بمانی و خواب از سرت بپرد...لعنت به همه شبهایی که گریه اور است،بغض اور است...لعنت به نگرانی هایی که من مسوولش نیستم...
1302230

پوچ گرایی

به جون شوما نباشه به جون خودم اگه تو این مدت بعد ماه رمضون یه کار مفید کرده باشم.حالم دیگه از خودم داره بهم میخوره.باشگاه که نرفتم. صبح میگم عصر، عصر میگم فردا صبح.کار که تموم شد.کلاس که ندارم.کتاب باز میکنم نصفه صفحه به زور میخونم میبندم.میام وبگردی دو دقیقه بعد گوشی رو میندازم اونور.طرحی که زده بودم نصفه مونده.دلم میخواد بزنم از خونه بیرون اما حالشو ندارم.خواهری میاد اینجا حوصله شلوغ بازیای بچه ش رو ندارم دلم میخواد زودی بره.اما عوضش شبا ساعت ۹ که میشه خوابم میگیره. میرم میخوابم تا ۵ صبح. بعدش بیدارم تا شب.همینجوری دور خودم میپلکم و تو دلم غرغر میکنم..........۲ گیگ دیگه هم از نتم مونده که اگه تموم بشه، معلوم نیس دوباره شارژ کنم.
1571142

تصویر نصفه و نیمه ای از گوشی وان پلاس 5t منتشر شد + قیمت احتمالی

رندر 3 بعدی تازه ای از گوشی وان پلاس 5t به صورت نصفه و نیمه منتشر شده است. این رندر شبیه به تصویر واقعی وان پلاس 5 تی است که هفته ی گذشته منتشر شده بود. وان پلاس امسال با معرفی گوشی وان پلاس 5 خود، موفق شد سرانجام نام خودش را در سرزمین هایی فراتر از چین ... نوشته تصویر نصفه و نیمه ای از گوشی وان پلاس 5t منتشر شد + قیمت احتمالی اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
2237538

همساده

همسایمون ساعت یک و نیم نصفه شب اومده در خونه ما نون بگیره!!!! یاد سریال های طنز افتادم اصلا:|
1371668

منتظری به سرنوشت آندو و خسرو دچار شد؟

کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی، لیست نصفه و نیمه ایران را اعلام کرد.
1671998

خیابانی که نصفه و نیمه آسف شده است + تصاویر

تصاویری از وضعیت عجیب آسف در خیابان سعدی کرمان را مشاهده می نمایید.
2150502

سکوتِ شب ، یه آسمون و یک ستاره

با دستم یه جایی از آسمونو نشونش دادم و گفتم اون ستاره رو میبینی ؟ اون که از همه پر نورتره ، اون ستاره ی منه :) گفت ماهو میگی که :))) و بعد با دستش یه جایی از آسمونو نشونم داد و گفت اون ستاره هارو میبینی ؟ اونا هم مال منن ، خیلی دوستشون دارم ، همیشه بهشون نگاه میکنم ، شبیه یه قلب نصفه س ... با تعجب گفتم قلب نصفه ؟ گفت آره فقط یه طرفش هست ، هنوز کامل نشده گفتم شایدم الان دیگه کامل شده فقط هنوز نورش به ما نرسیده ، خندید و گفت شایـــــد :)) چند ماهه که منتظر زمستونم ، تا یه شبی که دوباره بشه اون ستاره ها رو دید ، با دستم یه جایی از آسمونو نشونش بدم و بگم اون ستاره ها رو میبینی ؟ اونایی که شبیه یه قلبن ، بالا ه کامل شدن ، اونا ستاره های مان ، ستاره های دوتاییمون :)
747864

(بدون عنوان)

همه پرونده‌ها رو ول کن باز باشه. تو مسئول تموم آدمای نصفه و پاک جای پاشون نیستی...  فقط آروم باش و صبر داشته باش.
2425146

چه جوری دلم و متصل کنم به خدا ؟

سلام وقت همه ی کاربران عزیز بخیر میخواستم درباره موضوعی کمکم کنید ، بنده دختری هستم در آستانه ۲۲ سالگی ، که تا الان دستورات دینم رو همه نصفه نیمه انجام میدادم یا حتی انجام نمیدادم الان که در آستانه ۲۱ سالگی هستم از خودم بدم اومده ، دوست دارم تغییر کنم . دوست دارم عوض بشم، از این دختر الان که هستم خسته ام من نمیخونم روزه هامم نصفه نیمه است ، یا میخونم اما نصفه نیمه یک هفته میخونم دوباره نمیخونم تا ماه بعد شاید ، از خودم خسته شدم، تو رو خدا بهم کمک کنید. ادامه مطلب
1541488

نصفه شب

قندعسل چقدر زود بزرگ شدی وقتی نصفه شبی، مریض هستی مادر شیشه می دهد دستت که بخوری تا تب ات پایین بیاید، بین خواب و بیداری وتب، جواب می دهی: مامان جون! من دیگه بزرگ شدم. در جواب مادربزرگ که پای تلفن با ذوق می گوید: سلام سلام صدت ، بجای سلام، جواب میدی: مامانی من دیگه بزرگ شدم، بچه نیستم. یا گوشی را بر می داری و برای پارک رفتن، برایم کامل قضیه را توضیح می دهی که بیایم خانه تان، چون قندک خواب است و مادر باید بیرون برود و شما دوست داری بروی پارک... حالا من بیایم پیش قندک، تا بابا شما را پارک ببرد. اما حیف که آنقدر خسته بودم که توان بیرون آمدن نداشتم. قندعسل بزرگ شدی عزیز دل ... چقدر حرف زدن با تو دلچسب است...
2066514

چرا باید هوشمند باشیم؟

خیلی اوقات استفاده نصفه ونیمه از تکنولوژی، فایده ای که ندارد هیچ، باعث هدررفت سرمایه و انرژی هم می شود.
2432684

حال الان من

تا حالا شده ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه نصفه شب با چشمای خسته خواب آلود نیمه باز، به این فکر کنید که خوشبخترین آدم هستید؟
668576

هر کجا انقل عمل کنیم موفق خواهیم شد

سیاستگذاری دشمن با هزینه های زیاد برای این است که سخنان ی اجرا نشود و یا نصفه نیمه انجام شود.
1572572

وقتی فوتبال را در تلویزیون نصفه و نیمه دیدند!

در زمان پخش زنده بازی استقلال و نفت تهران تبلیغات کنار زمین دیده نمی شد.
561190

تاثیر نصفه و نیمه رضاییان روی گل(ع )

هافبک راست سرخ پوشان دوندگی زیادی برابر الهلال داشت اما نفوذهای او برخلاف بازی های لیگ موجب پیروزی نشد.
1276476

به وقت بامداد

یکی از همین فیضای روح شاد کن مجردی نصفه شب،مس ه بازی پیامکی با نجمه ست... الحمد الله علی کل حال :) 
881860

شما به جای من ...

+چرا عاشقش شدیـ؟ -نصفه شبی زنگ میزد میگفت دلم یهویی برا صدات تنگ شد شما بودی عاشقش نمیشدیـ؟:)
1453420

تمرین نصفه و نیمه استقلالی ها در

تعدادی از بازیکنان استقلال امروز در زمین شماره 2 تمرین سبکی را برگزار د.
2094056

عروسک..

منو اهسته بغل کرد...توی دستای ظریفش...انگاری بود همه دنیام...توی آغوش لطیفش...یه صدای آشنایی...توی نور نصفه نیمه...می گفت ای وای این عروسک...مال وقت بچگیمه...
1095848

دستیار هوشمند گوگل نصفه و نیمه به آیفون آمد!

غول جستجو در کنفرانس google i/o 2017 خود رسما خبر از قابلیت استفاده دستیار هوشمند گوگل توسط اپلیکیشن google بر روی گوشی های آیفون داد. کنفرانس سالانه توسعه دهندگان گوگل ساعاتی پیش برگزار شد و ما خبرهای جذ در مورد دستیار هوشمند گوگل داریم. طبیعیست گوگل دستیار هوشمندی که سال گذشته عرضه کرده را توسعه ... نوشته دستیار هوشمند گوگل نصفه و نیمه به آیفون آمد! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
1149392

پاپی - ان و یک دنیا ابهام

تمدید قرارداد با پاپی فقط خلاصه شده به یکی دو جلسه نصفه و نیمه و البته ذکر دوباره این نکته که طلب او پرداخت نخواهد شد.
1796168

#38

خب... امتحان بعدی یی ک واقعا صفر میشیم عربی عه... تقریبا 12 ساعت دیگ امتحان دارم و فقط 1 درس کامل و 1 درس نصفه خوندم✌ #مرگ_بر_عربی :||
1251296

آموزش ک ن درباره داشتن احساس خوب

به فرزندانتان کمک کنید تا با احساساتشان به شکلی درست روبرو شوند، برای کمک به احساسات ،به جای نصفه ونیمه گوش ،باتوجه کامل گوش دهید.
139696

روزبارانی من

سلام من: بازهم با صدای زنگ گوشی چشمم باز شد هنوز که نصفه شبه چرا صدای این در اومد اَه ... با چشم بسته قطع ... باز هم زنگ خورد ایندفعه دیگه باورم شد که صبحه با هوشیاری نصفه و نیمه اَم باز هم صدایش را قطع و به بقیه خواب شیرین صبحگاهی اَم ادامه دادم... آخ که چقدر دلنشین بود همون 1 ساعت و دقیقه انگار نه انگار که تمام شب را خواب بودم !!! ساعت 7 با ژولید تمام از رختخواب دلی کنیدم و به سمت wc روانه شدم و... مانتویی اتو زدم و با چشمانی پف آلود به سمت ایستگاه مترو حرکت ... آخ که چه هوایی به به... خوشحالم از مترو به منزلمان... به قطار 7:20 مثلاً سریع و السیر رسیدم طبق معمول دقیقه 90... جان شیرین بگوید که بعد از 45 دقیقه به صادقیه جان رسیدم و با مچاله شدن در قطار شهری و پیاده روی بسی اندک تو این هوای بارانی به محل کار رسیدم و اینجاست که شاعر عزیز میگوید روز از نو و روزی از نو...منبع: http://ruzhayefafa. /
1223658

نوشیدنی الکلی حاوی سم رتیل! / ماجرای رستوران مرد نصفه چیست؟ / همسر پادشاهان ایران شیشه اشک داشتند +تصاویر

منتخب اخبار باشگاه شبانه در این بسته خبری جمع آوری شده اند.
648548

ان نصفه و نیمه در حساس ترین بازی فصل

تیم فوتبال ان در شرایطی میزبانی ذوب آهن را بر عهده دارد که 6 بازیکن اصلی این تیم در این دیدار حساس به دلایل مختلف غایب خواهند بود.
1931816

خطر بزرگ قلبی برای افرادی که نصفه شب سراغ یخچال می روند

وعده خوراکی نیمه شب مشکلاتی برای شما ایجاد می کند که چیزی فراتر از اضافه وزن صرف محسوب می شود.
1017846

پرسپولیس نصفه مقابل سیاه جامگان/ منصوریان و منارجنبان آبی/ علی در کنار پله، رونالدو و اوزه بیو

تصاویر نیم صفحه رو مه های ورزشی سیزدهم اردیبهشت به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.
237254

اعصاب خورد کن.

یه شوخی خیلی مز ف و رایج بین دخترا هست که میگه: دیگه وقتشههههههه هااااااا !! با همین غلظت. میدونی ... فک کنم نصفه شبی زده به سرم ! پ.ن : آقا یا خانوم ناشناس. جواب کامنتتونو تو پست مربوط بهش دادم.
27210

راز ماندگاری کارخانجات ریسندگی و بافندگی مقدم چه بوده ؟

علیرغم طوفان های سنگین که بعد از ذو دهه از وقوع انقلاب ی در ایران وزیدن گرفت و خیلی از اندوخته های صنعت نساجی دستخوش تیوری ها و تحلیل های نصفه و نیمه تیوریسین های کم تجربه آقای هاشمی رفسنجانی ، شد : در آن سالها درک غالب از صنعت نساجی قطعا" اشتباه بود و تاون این اشتباه بزرگ را هزاران نفر از برادران و خواهران ما که در سر تا سر کشور در کارخانه های نساجی بیکار شدند دادند ، و این را اضافه کنیم که هزاران نفر دیگر امکان اشتغال را از دست دادند ! صد ها کارخانه قلبشان از حرکت ایستاد و اما کارخانجات مقدم علیرغم بی مهری های زیادی که از سر گذراند ، گرچه نصفه ونیمه اما مرحوم حاج عبدلله مقدم در سالهای 1337منبع: http://sanaten aji. /
633902

آشتی نصفه و نیمه پرشورها با تراکتور

هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی در دیدار مقابل سایپا استقبال بهتری نسبت به قبل از دیدار تیمشان د و حدود 15 هزار نفر به ورزشگاه رفتند.
2136238

بیچاره شمعدانی ها و بنفشه ها

امروز از آن روزهاست که باید دوربینم را بردارم و به دل طبیعت بروم. با باران نصفه ونیمه و رنگین کمان بعدش مصمم تر می شوم تا احوالی از طبیعت بپرسم.
1337158

مثبت نگری

سلام شنیدید احتمالا ولی گفتنش خالی از لطف نیست یکی میگفت بدتر از دیدن یه کرم توی سیب دیدن یه کرم نصفه توی گازی که از سیب زدیه. برای گیلاسم صادقه البته.

نصفه شبی