نوشتن طرح ب و کار تجاری ۵ نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق


2350352

نوشتن طرح ب و کار تجاری – 5 نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق

نوشتن طرح ب و کار تجاری ( بیزینس پلن ، طرح توجیهی  business plan )نوشتن طرح ب و کار تجاری ( بیزینس پلن ، طرح توجیهی business plan ) موفق یکی از نیازهای یک کارآفرین است . اما سوالی که بسیار از ما پرسیده می‌شود که بعد از نوشتن طرح ب و کار تجاری ، این سند چند صفحه است ؟ سه صفحه یا سی صفحه  ؟ باید گفت که چیزی که مهم خواهد بود که نوشتن طرح ب و کار تجاری باید به اندازه ادامه پیدا نماید که موجب رضایت فرد خواننده از طرحی است که در حال دفاع و توجیه آن هستید . این طرح ب و کار تجاری باید دارای 5 معیار باشد . در هنگام نوشتن طرح ب و کار تجاری خود باید به ایده ، محصول ، بازار ؛ تیم و پول توجه نمود.نکات طلایی برای نوشتن طرح ب و کار تجاریایده ب و کار ( ایده تجاری )البته خلق ایده تجاری ، سخت‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. این ایده تجاری باید با جزئیات مشخصی همراه باشد. نوآوری در ب و کار بسیار مهم است. مثلا نمی‌شود گفت : “من می‌خواهم یک ب‌وکار تو اینترنت” راه بی اندازم. باید ایده به صورت معنی‌داری بتواند جزئیات کار را مشخص نماید . مثلا : من می‌خواهم یک و ب سایت راه‌اندازی کنم که موسیقی گروه و افراد مستقل را جمع‌آوری و دسته‌بندی نماید و به بازار معرفی تا برای آنان سرمایه‌گذار جذب نمایم “نکته : اگر در این مرحله از نوشتن طرح ب و کار تجاری  گیر نموده‌اید ، از خود این سوال را بپرسید : چرا این ب‌وکار مهم است ؟ بعد با دوستان خود در این مورد صحبت نمایید تا زمانی بتوانید عناصر کلیدی ، مزایا و ویژگی‌های اساسی ب‌وکار خود را تشریح نمایید.ادامه :  نوشتن طرح ب و کار تجاری – 5 نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق
730610

۹ نکته برای نوشتن یک رزومه موفق

رزومه، معرفی‌نامه‌ای است که شما را در عرض چند ثانیه به کارفرما معرفی می‌کند؛ بنابراین خیلی مهم است که برای تأثیرگذاری بیشتر، در نوشتن آن یک سری اصول اولیه رعایت شود.
2350349

نوشتن طرح ب و کار تجاری – ۵ نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق

نوشتن طرح ب و کار تجاری ( بیزینس پلن ، طرح توجیهی  business plan )نوشتن طرح ب و کار تجاری ( بیزینس پلن ، طرح توجیهی business plan ) موفق یکی از نیازهای یک کارآفرین است . اما سوالی که بسیار از ما پرسیده می شود که بعد از نوشتن طرح ب و کار تجاری ، این سند چند صفحه است ؟ سه صفحه یا سی صفحه  ؟ باید گفت که چیزی که مهم خواهد بود که نوشتن طرح ب و کار تجاری باید به اندازه ادامه پیدا نماید که موجب رضایت فرد خواننده از طرحی است که در حال دفاع و توجیه آن هستید . این طرح ب و کار تجاری باید دارای ۵ معیار باشد . در هنگام نوشتن طرح ب و کار تجاری خود باید به ایده ، محصول ، بازار ؛ تیم و پول توجه نمود.نکات طلایی برای نوشتن طرح ب و کار تجاریایده ب و کار ( ایده تجاری )البته خلق ایده تجاری ، سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. این ایده تجاری باید با جزئیات مشخصی همراه باشد. نوآوری در ب و کار بسیار مهم است. مثلا نمی شود گفت : “من می خواهم یک ب وکار تو اینترنت” راه بی اندازم. باید ایده به صورت معنی داری بتواند جزئیات کار را مشخص نماید . مثلا : من می خواهم یک و ب سایت راه اندازی کنم که موسیقی گروه و افراد مستقل را جمع آوری و دسته بندی نماید و به بازار معرفی تا برای آنان سرمایه گذار جذب نمایم “نکته : اگر در این مرحله از نوشتن طرح ب و کار تجاری  گیر نموده اید ، از خود این سوال را بپرسید : چرا این ب وکار مهم است ؟ بعد با دوستان خود در این مورد صحبت نمایید تا زمانی بتوانید عناصر کلیدی ، مزایا و ویژگی های اساسی ب وکار خود را تشریح نمایید.ادامه :  نوشتن طرح ب و کار تجاری – ۵ نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق
143171

5 دلیل نوشتن بیزینس پلن

نوشتن بیزینس پلن business plan ( طرح توجیهی ) به معنای این نیست که باید برای ماهای متمادی کار کتابخانه ای انجام دهید تا 1000 صفحه مطلب جمع آوری نمایید. نوشتن بیزینس پلن در حدود یک ماه کاری زمان نیاز دارد. همه موسسین شرکت ها و یا کارآفرینان ی ان عمل نمی نمایند. شما حتما به بیزینس پلن برای افزایش سرمایه و یا مدیریت ریسک پیش رو نیاز دارید. مدیری به بیزینس پلن با جزئیات کمتری نیاز دارد که با ریسک بالا مواجه نیست و یا به تغییرات سرمایه نیازمند نباشد. کلا اگر هدف های مالی با چالش بزر روبرو نباشد، نیاز به بیزینس پلنی با جزئیات کم است. در غیر این صورت، حتما به نوشتن یک بیزینس پلن حرفه ای و با جزئیات زیاد نیاز دارید. چرا ؟ چرا نوشتن بیزینس پلن مهم است ؟ 1- نوشتن بیزینس پلن برای جلو ری از اشتباهات مهلک و بزرگ : آ ین چیزی که نیاز دارید این است که بعد از گذشت یک سال از فعالیت شرکت، تازه متوجه شوید که از مسیر را از ابتدا به اشتباه آمده اید. بسیاری از موسسین شرکت ها متوجه شدند که اگر شرکتی با سرمایه کم و نامناسب فعالیت خود را شروع نمایند، به اه مدنظرشان دست پیدا نخواهند نمود و یا اگر شریکی بدون مهارت لازم را جذب نمایند و یا راه و رسم ب درآمد و روش های جایگزین آن را نداند. نوشتن بیزینس پلن می تواند به شما این امکان را بدهد که در مسیر درستی قرارگرفته اید. 5 دلیل نوشتن بیزینس پلنمنبع: http://iranmct. /
41551

5 دلیل نوشتن بیزینس پلن

نوشتن بیزینس پلن business plan ( طرح توجیهی ) به معنای این نیست که باید برای ماهای متمادی کار کتابخانه ای انجام دهید تا 1000 صفحه مطلب جمع آوری نمایید. نوشتن بیزینس پلن در حدود یک ماه کاری زمان نیاز دارد. همه موسسین شرکت ها و یا کارآفرینان ی ان عمل نمی نمایند. شما حتما به بیزینس پلن برای افزایش سرمایه و یا مدیریت ریسک پیش رو نیاز دارید. مدیری به بیزینس پلن با جزئیات کمتری نیاز دارد که با ریسک بالا مواجه نیست و یا به تغییرات سرمایه نیازمند نباشد. کلا اگر هدف های مالی با چالش بزرگی روبرو نباشد، نیاز به بیزینس پلنی با جزئیات کم است. در غیر این صورت، حتما به نوشتن یک بیزینس پلن حرفه ای و با جزئیات زیاد نیاز دارید. چرا ؟ چرا نوشتن بیزینس پلن مهم است ؟ 1- نوشتن بیزینس پلن برای جلوگیری از اشتباهات مهلک و بزرگ : آ ین چیزی که نیاز دارید این است که بعد از گذشت یک سال از فعالیت شرکت، تازه متوجه شوید که از مسیر را از ابتدا به اشتباه آمده اید. بسیاری از موسسین شرکت ها متوجه شدند که اگر شرکتی با سرمایه کم و نامناسب فعالیت خود را شروع نمایند، به اه مدنظرشان دست پیدا نخواهند نمود و یا اگر شریکی بدون مهارت لازم را جذب نمایند و یا راه و رسم ب درآمد و روش های جایگزین آن را نداند. نوشتن بیزینس پلن می تواند به شما این امکان را بدهد که در مسیر درستی قرارگرفته اید. 5 دلیل نوشتن بیزینس پلنمنبع: http://iranmct. /
2355157

نکته بهداشتی: ارزی نوشتن کودک

همشهری آنلاین: کودکی که نوشتن برایش سخت است، ممکن است در معرض مشکلاتی باشد که توانایی برای یادگیری را مختل می کند.
337255

به کار بستن این پنجاه نکته شما را به فردی موفق تر از قبل تبدیل می کند

خبرگزاری آریا - julie bort رو مه نویسی است که با افراد متفاوتی مصاحبه کرده است. از مدیر عامل ... ادامه: به کار بستن این پنجاه نکته شما را به فردی موفق تر از قبل تبدیل می کند
312065

۲۰ نکته طلایی برای ثروتمند شدن

اختصاصی از حامی فایل ۲۰ نکته طلایی برای ثروتمند شدن با و پر سرعت . در دنیای دیجیتال امروز، افراد بیش از پیش به این موضوع علاقه مند شده اند که چطور با استفاده از شیوه های نوآورانه از نظر مالی به موفقیت دست پیدا کنند و زندگی شان را به بهترین نحو تغییر دهند....در این مقاله ۲۰ نکته طلایی که افراد موفق به کار بسته اند را با هم مرور کنیم، به این امید که بتوانیم در آینده نزدیک به اه مالی مورد نظر دست ی م. با ۲۰ نکته طلایی برای ثروتمند شدن
342141

کتاب چهل نکته طلایی تدریس

اختصاصی از فایل هلپ کتاب چهل نکته طلایی تدریس با و پر سرعت .  توضیحات کتاب : رایگان کتاب چهل نکته طلایی تدریس  , رایگان  چهل نکته طلایی تدریس , کتاب چهل نکته طلایی تدریس , کتاب چهل نکته طلایی تدریس  , کتاب چهل نکته طلایی تدریس  , کتاب چهل نکته طلایی تدریس  ,جلیل معماریانی ,رمان, کتاب,داستان,کتاب چهل نکته طلایی تدریس  ,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران , , رایگان, کتاب, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, رایگان, امید ایران, رایگان کتاب , کتاب, کتاب رایگان , کتاب پی دی اف , کتاب pdf کتابخانه الکترونیکی, کتابpdf کتاب کتاب رایگان, کتاب , رایگان کتاب , کتاب پی دی اف,کتاب,ebook for free , ebook,ebook ,توضیحات کتاب : کتاب چهل نکته طلایی تدریس برخی سرفصل ها:خلاقیت؛ شرط اول موفقیت : این پنج هدف آموزشی و تربیتی را نشانه بروید / شناخت ومعرفت ایجاد کنید / عشق ، شور و اشتیاق را تولید و توزیع کنید / الگوی پشتکار باشید / جلوه استقامت و صبر و مقاومت باشید / هماهنگ و متعادل باشید و این ح را منتقل کنیدچهار کلید ارتباطی با دانش آموز را به کار بگیرید / شناساندن هدف ها / شناساندن وظیفه ها / شناساندن ایستگاه ها و مراحل رسیدن به هدف / افزودن صداقت ، محبت و صمیمیت به ارتباطشیوه های ادراکی را بشناسید / نحوه ارتباط گیری آدم ها با محیط اطرافشان / تکنیک های ارتباط گیریهفت قالب ارتباطی آدم ها را دری د / جذبی یا دفعی / درونی یا بیرونی ( داخلی یا خارجی ) / مجبور یا مختار چند کتاب که مطالعۀ آن ها ضروری استاگر در این فکر هستید که در کارتان موفق باشید ، ناگزیرید خلاقیت را به کارتان اضافه کنید . معلم موفق باید خلاق باشد و خلاقیت تجلی اتصال است .  با کتاب چهل نکته طلایی تدریس
932595

چند نکته مهم در نوشتن سفته که باید بدانید

سفته یکی از اسنادی است که حتما باید در نوشتن آن دقت بسیاری داشته باشید، زیرا در غیر این صورت می…
1795958

داستان سرایی تجاری؛ آشنایی با بهترین روش های نوشتن یک محتوای تبلیغاتی خوب

این روزها محتوانویسی تبلیغاتی از شغل های پردرآمد و جذاب در دنیاست که اتفاقا طرفداران زیادی هم دارد. نکته اینجاست که بخش مهمی از هر ب و کاری، بازاری محتوایی است. بازاری محتوا به آن سادگی هم که به نظر می رسد نیست. داستان سرایی تجاری روش فوق العاده ای برای پروبال دادن به برند است. امروز برایتان از داستان سرایی […] نوشته داستان سرایی تجاری؛ آشنایی با بهترین روش های نوشتن یک محتوای تبلیغاتی خوب اولین بار در چطور پدیدار شد.
1190562

اوایل داد

قرار بود بیشتر بنویسم اما انقدر درگیر بودم که اعصاب نوشتنم نبود. گفتم امشبو بیام و غباری از این وبلاگ بزدایم. کارا خوبه تقریبا خودمم خوبم. این چند روزه خیلی دلم میخواست خودنویسمو جوهر کنم و یه چیزایی باهاش بنویسم. هنوز موفق به این کار نشدم. دلم برا خود نویسم تنگ شده. خیلی وقتم بود ندیده بودم. تو این یکی دو روز موفق شدم 3 تا ببینم.موضوع خاصی برای نوشتن تو ذهنم نیست. آدم وقتی دنبال نوشتنه مطالب رو توی ذهنش یکم دسته بندی میکنه و بعد شروع میکنه به نوشتن. اما وقتی به نوشتن فکر نکنه نمیدونه چی بنویسه. نمیشه همینجوری شروع کنی به نوشتن و انتظار داشته باشی نوشته ات خوب از آب در بیاد. مثل همین متنی که الان دارید میخونید میشه چهار کلمه حرف بی سر و ته. باید بیشتر به نوشتن فکر کنم. خیلی بیشتر.
1565773

۴ تفاوت اصلی بین نوشتن ایمیل برای مصرف کننده (b2c) با نوشتن ایمیل برای ب و کار (b2b)

پیش از آنکه با عجله به سراغ نوشتن ایمیل بعدی بروید، باید به یک نکته مهم دقت کنید: آیا مخاطب شما یک ب و کار دیگر است یا اینکه مستقیماً با یک مصرف کننده سر و کار دارید. در واقع، این از آن چیزی که احتمالاً تصور می کنید مهم تر است. اگرچه امروزه برندهای[ادامه مطلب]
1565235

۴ تفاوت اصلی بین نوشتن ایمیل برای مصرف کننده (b2c) با نوشتن ایمیل برای ب و کار (b2b)

پیش از آنکه با عجله به سراغ نوشتن ایمیل بعدی بروید، باید به یک نکته مهم دقت کنید: آیا مخاطب شما یک ب و کار دیگر است یا اینکه مستقیماً با یک مصرف کننده سر و کار دارید. در واقع، این از آن چیزی که احتمالاً تصور می کنید مهم تر است. اگرچه امروزه برندهای[ادامه مطلب]
816327

ویدیو: نه نکته برای یک تجارت موفق

در این ویدیو به نه نکته برای موفق شدن در یک تجارت نوپا اشاره میکنیم. تماشای این ویدیو را توصیه می کنیم.
411980

جوجه کباب معنوی!

بدون هیچ شک و شبهه ای بهترین و مؤثرترین راه برای این که در نوشتن جزو درجه یک ها شوید، «خواندن» است. ما وقتی نوشته ای را می خوانیم، علاوه بر این که گریزی به محتوا و مفهوم مطلب می زنیم و به درستی بش می کنیم، ناخودآگاه یا از روی آگاهی، نکاتی از حیث نگارش دستگیرمان می شود و طبق روال عادی با خواندن نوشته های مختلف و خوب و امتحان پس داده، انشای ما روان تر و خامۀ وجودی ما قادر می شود و درست نوشتن و خوب نوشتن عادت و ملکۀ ذهن ما می شود. انسان است دیگر، عشق می کند مطالب خوب بخواند. نوشتن از طریق مطالعه در دراز مدت معجزه می کند و سودمندترین راه برای ب فیض نوشتن است، شک نکنید. پس بگردید، خوب ها را سوا کنید و از دریچۀ ذهن تان عبورشان دهید که روح تان نیاز به جوجه کباب معنوی دارد؛ آن هم بدون استخوان. موفق تر از همیشه باشید!
99076

۵ نکته در مورد کارآفرینان موفق

وجه مشترک کارآفرینان موفق چیست؟ آنها چه کارهایی می کنند که کارآفرینان پر تلاش نمی کنند؟ اگر می توانستیم فرمول جادویی آن را پیدا کنیم آنوقت می توانیم تصور کنیم که به اندازه آنها به موفقیت می رسیدیم. البته، یک فرمول جادویی برای اطمینان از بقای ب وکار شما وجود ندارد، با این حال، مطالعات جدیدی روی بیش از ۲۰۰۰ کارآفرین صورت گرفته تا مشخص شود آنهایی که موفق شدند در ح کلی چه کارهایی را با چه تفاوتی نسبت به انی که ش ت خوردند انجام دادند. برای ادامه کلیک نمایید. ۵ نکته در مورد کارآفرینان موفق منبع: http://padidehtabar. /
1075481

۱۰ نکته مهم که هر وبلاگ نویس سفر باید بداند

نوشتن از تجربه‌های سفر در میان انبوه وبلاگ‌ها نیازمند مهارت‌های نویسندگی و اینترنتی است. با کجارو همراه باشید تا ۱۰ نکته طلایی در این مورد را بخوانید.
1737606

استارتاپ های موفق خارجی و نکته هایی جذاب درباره آنها

شاید باور این حقیقت کمی سخت باشد که طی چند سال گذشته، تعداد استارتاپ های موفق خارجی که بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارند، رشد چشم گیری داشته اند. در این میان طبقه ی جدیدی از استارتاپ ها متولد شد؛ شرکت هایی که ارزشی بالاتر از ۱۰ میلیارد دلار داشتند. این استارتاپ های موفق خارجی ضمن دنبال تأمین […] نوشته استارتاپ های موفق خارجی و نکته هایی جذاب درباره آنها اولین بار در چطور پدیدار شد.
38541

نوشتن

وقتی خشمگینم یا خیلی ناراحت یا خیلی خوشحال نباید حرف بزنم چه برسه به نوشتن.. حرف نزدن که زیاد مهم نیست اما بدون نوشتن نمیشه زنده موند اینم میدونم که برای نوشتن خوب باید سنگ بود. یه سنگ مقدس منبع: http://sayesiyaheshab. /
411378

بی انگیزگی برای نوشتن در وبلاگ

نمی دونم چرا دیگه انگیزه چندانی برای نوشتن در وبلاگ ندارم. البته این سرنوشت اغلب وبلاگ هاست که نویسنده هاشون بعد از مدتی نوشتن تو وبلاگ رو؛ رها می کنن،منم تقریبا دارم به همون ح می رسم. چون هزینه نوشتن وبلاگ بیش از منافع داشتن وبلاگ هست (البته اگر وبلاگ نوشتن منافعی داشته باشه!!!). فعلا تصمیم دارم برای چند هفته وبلاگ نوشتن رو تعطیل کنم تا بعد ببینم چی میشه.تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا کلا بیخیال وبلاگ نویسی بشم.
1136242

نوشتن

گاهی اوقات فکر میکنم نوشتن تنها راه نجات است. وقتی دنیایم را سوار بر امواج میبینم و هیچ راه فراری پیدا نمیکنم نوشتن است که دستم را میگیرد.
1026975

پاس شیری و گل طلایی جعفری؛/ سایپا 1 - ماشین سازی 0؛ یک جوان فرکی را نگه داشت

شاگردان حسین فرکی موفق شدند با گ نی در دقیقه 4+90 خود را در لیگ برتر نگه دارند، رضا جعفری، تعویض طلایی نارنجی پوشان موفق شد گل برتری را به ثمر برساند.
977868

ویدیو: ده نکته برای سرمایه گذاری موفق

در این ویدیو به ده نکته برای سرمایه گذاری بلند مدت موفق میپردازیم.
1305194

حرفه: نوشتن

مجید مظفری: ۱۴ تیر ماه به عنوان روز قلم در تقویم به ثبت رسیده است؛ روزی که امیدوارم بتواند بهانه ای باشد برای تاکید بر اهمیت «نوشتن». نوشتن در مفهوم متعالی اش به تعبیر ویلیام فاکنر؛ «عرق ریزان روح» است.
775071

آرزویش نوشتن رمانی از سید ال (س) است/«پدر، عشق و پسر» و رازهای آن

سید مهدی شجاعی که درصدد نوشتن رمانی حول شخصیت اباعبدالله (ع) بود به این نتیجه رسید که نوشتن درباره آن حضرت در توان او نیست.
170806

در باب نوشتن

شبیه زمانی که سیگار می کشی که سیگار کشیده باشی، نوشتن هم گاهی خود دلیلِ خویش است؛ مغزت شروع می کند به پردازش های تکرار شونده که تا مسکّنِ نوشتن نباشد، آرام نمی گیرد. با این همه، رانه ی اصلیِ نوشتن، فقدان است؛ نوشتن یکی از اَشکالِ والای بروز فقدان است. وقتی می نویسیم، گویی دستی از درون ذهن مان بیرون می آید تا سرمان را در بر گیرد. علاوه بر این، نوشتن شکل هوشمندانه ای از بروز فقدان است، زیرا با نوشتن هم نیاز ابراز شده و هم شرمِ ناشی از نادیده انگاشته شدنِ نیاز از جانبِ «دیگری» به کلّی از بین می رود. برای آن دسته از افراد که توانایی نوشتن، آن گونه که بتواند تکافوی نیازِ پیش آمده را کند، را دارند، نوشتن علاوه بر یک امکان، می تواند یک ضرورت باشد. ضرورتی از جنسِ درمانِ روحِ ناآرام. یکشنبه، دهم مرداد نود و پنجمنبع: http://sianespar. .. /
234131

نکات ضروری آیلتس

نکات ضروری آیلتس تعداد صفحات : 58 صفحه نکات کلیدی 4 مهارت ضروری آیلتس فهرست مطالب: نکات اسپیکینگ ضوابط نمره دهی آزمون بایدها و نبایدها در آزمون اسپیکینگ در هر 3 بخش نکات طلایی نکات لیسنینگ آیلتس نکات طلایی انواع سولات و روش پاسخ دهی منابع لیسنیگ آمادگی آزمون آیلتس نکات ریدینگ آیلتس نکات طلایی نکات رایتینگ آکادمیک نکات طلایی نکات رایتینگ بخش اول نکات رایتینگ بخش دوم انواع essay چگونه یک essay عالی بنویسیم؟ روش نوشتن essay روش نوشتن introduction روش نوشتن body روش نوشتن conclusion نکات طلایی ضوابط نمره دهی هر بخش نکات گرامری ید و - 5800 تومان
893514

روش نوشتن و خواص دعای شرف شمس

روش نوشتن و خواص دعای شرف شمس   نوشتن دعای شرف شمس که خواص بسیاری برای آن ذکر شده است ، آداب خاص و شرایط ویزه ای دارد از جنس سنگ تا نوع نوشتن و حتی رنگ جوهر نوشتن حرز شرف شمس. در این مطلب ازهرچی میخوای  ، متن دعا و راههای نوشتن شرف شمس را بررسی میکنیم.
419514

۹ دلیل برای نوشتن بیزینس پلن ( طرح توجیهی ) business plan

آیا بیزینس پلن هنوز کاربردی است ؟ بیزینس‌پلن ( طرح ب‌وکار تجاری ) برای بسیاری از کارآفرینان یک چیز غیرمرسوم است و تنها در زمانی که بخواهند وامی از بانک دریافت نمایند، سند ب‌وکار تجاری را به عنوان یک مدرک تکمیلی در پرونده خود قرار  می‌دهند ! این مدیران هرگز به این فکر نمی‌کنند که داشتن یک نقشه راه می‌تواند به آن‌ها کمک نماید. از همین روست که بسیاری از آنان ، خطاهای بزرگی را چندین بار تکرار نموده و اشتباهات خویش را به گردن نصیب و قسمت و شانس می‌اندازند. طرح‌توجیهی حتی اگر ناشیانه و فقط در یک صفحه باشد ، بهتر از نبودش در سازمان است. برای اجرایی شدن هر ایده‌ای نیاز به یک نقشه راه است. بیزینس پلن می‌تواند بین توانایی‌های اجرایی و منابع شما یک تعادل منطقی ایجاد نموده و پیام برند را به درستی به مخاطب منتقل نماید. بیزینس پلن یک دارایی ارزشمند است. این نکته را دوباره گوشزد می‌نماییم که طرح توجیهی یا طرح ب‌وکار تجاری تنها برای جذب سرمایه‌گذار و یا دریافت وام نیست. بیزینس پلن مانند فانوس دریایی ، هادی شماست . فردی که به دنبال تدوین طرح توجیهی است ، حتما باید به نکات زیر توجه نماید. ۹ دلیل برای نوشتن بیزینس پلن   شفافیت نوشتن طرح توجیهی برای سازمان و یا یک سرمایه‌گذار، به شما به این امکان را می‌دهد که در مورد کاری که انجام می‌دهید و جایی که می‌رود ، دوباره فکر نمایید. شاید بسیاری از اطلاعات غیراساسی موجود در آن سند ، حتی در طی زمان پرینت گرفتنش ، منسوخ‌شده باشد ، پس از کلیات طرح توجیهی به عنوان یک نقشه راه استفاده نمایید و نیاز نیست همه‌چیز را موبه‌مو مدنظر قرار ندهید. شناخت عمیق و درستی از بازار هرچند که ممکن است که نوشتن طرح توجهی کامل و دقیق چند هفته زمان نیاز داشته باشد و در آ برای مدت‌ها هم به آن سر نزنید ، اما اولین دفع ای که آن را مطالعه نموده‌اید ، کلیات برنامه‌ها در ذهن شما ترسیم می‌گردد و چهارچوب ذهنتان شکل می‌گیرد که کجا هستید و چگونه مقصد کجاست. این شاخت اصولی و کلی از موقعیت خود بازار ، به شما کمک می‌کند که ریسک‌های عمدا و خطرناک را شناخته و برای آنان از پیش برنامه‌ای  داشته باشید. راهبری سازمان یکی از اصلی‌ترین دلایل نوشتن طرح توجیهی ، صرف‌نظر از اه مالی ، کمک به حفظ سکان مدیریت سازمان در مسیر درست است . هر ب‌وکاری بدون یک برنامه مدون ، حتما از مسیر اصلی خود خارج و سازمان متحمل مشکلاتی خواهد نمود. یک طرح توجیهی با پیش‌بینی هزینه‌ها ، پیش بنی درامدها و چیزهایی دیگر ، به دستی سازمان برای رسیدن به اه بلندمدت کمک خواهد نمود. ادامه مطلب :    ۹ دلیل برای نوشتن بیزینس پلن ( طرح توجیهی ) business plan  
2331300

من با رویای تو زنده ام

این رویای منه که تو این بخش خبره و دانا باشم .رویای منه و هربار که تکرار می کنم این رویای منه،لذت می برم. و نمی تونم به درخواست اینترنهای خسته ای که حوصله خلاصه پرونده نوشتن ندارن و این رو بیگاری می دونن، خلاصه پرونده نوشتن، مشاوره نوشتن، نسخه نوشتن و این دست کارهای پیش پاافتاده رو یاد نگیرم. من از رکود بیزارم. از رنج نادانی بیش از هر رنجی کمرم می شکند !
2232325

مهدوی راد: به گمان برخی برای کودک نوشتن، یعنی شُل و بی سوادانه نوشتن

دبیر علمی جایزه کتاب سال در آئین رونمایی از مجله قرآنی، ادبی و هنری «شبنم»، بیان کرد: برخی فکر می کنند برای کودک، نوجوان و جوان نوشتن، یعنی شل و بی سوادانه نوشتن. در این حوزه ضمن حفظ استواری متن باید مطلب…
1529890

آموزش ا ل مقدماتی (قسمت چهارم)

طریقه نوشتن آدرس محدودهء انتخاب شده : برای نوشتن آدرس مربوط به محدوده انتخاب شده از دو عملگر : ( به معنی تا ) و ; ( به معنی و ) استفاده می کنیم . آدرس یک محدوده : برای نوشتن آدرس یک محدوده از اول تا آ یکی از قطر های آن را در نظر می گیریم . مثل a2:c5 آدرس چند محدوده : برای نوشتن آدرس چند محدوده آدرس هر محدوده را نوشته و بعد از آن علامت ; را میگذاریم و سپس آدرس بعدی را می نویسیم . مثل a3:d5;g9:i12 آدرس یک سطر : برای نوشتن آدرس سطر پنجم می نویسیم : 5:5 آدرس یک ستون : برای نوشتن آدرس ستون f می نویسیم : ّf:f نکته مهم : هنگام نوشتن فرمول اگر بخواهیم به آدرس سلولی در صفحه دیگر ( غیر از صفحه جاری ) اشاره کنیم باید ابتدا نام صفحه را همراه با علامت ! وارد کرده و سپس آدرس سلول را بنویسیم . به طور مثال اگر بخواهیم به آدرس سلول a2 از صفحه sheet2 اشاره کنیم باید بنویسیم : sheet2!a2 فرمول نویسی در excel هنگام نوشتن روابط محاسباطی در ا ل به نکات زیر توجه می کنیم : تمامی فرمولها و روابط محاسباتی در ا ل با علامت = شروع می شوند . عملگر های محاسباتی مورد استفاده و ترتیب اعمال آنها به شرح زیر می باشد : ( ^ ) توان ( * و /) ضرب و تقسیم ( + و -) جمع و تفریق در روابط محاسباطی ابتدا داخل پرانتزها محاسبه می شود . ادامه مطلب
121194

مجال نوشتن

امروز هم روزی از روزهای خداست و من آرامتر از دیروز و سرمست از تو می نویسم باز هم مثل همیشه برای نوشتن تو را بهانه میکنم چه لذت بخش است از تو نوشتن و چه زیباست برای تو نوشتن لحظه های بی تو بودن را با خیال تو سر می کنم و معتقدم دوری مانع از رسیدن نیست من هر شب به تو میرسم، هر ساعت، هر دقیقه، هرثانیه... وهر لحظه ای که به تو می شم تو را در کنار خویش و در وجودم احساس می کنم این برای من خود رسیدن است... این فاصله ها فقط بهانه ای است برای نوشتن نانوشته هایی که مجالی می خواهند برای نوشته شدن منبع: http://bato20. /
1047241

اعتماد به نفس در برابر غرور در کارآفرینان موفق

وقتی که صحبت از کارآفرینان به میان می آید، یکی از ویژگی هایی که همواره باعث رنجش و آزار آنها می گردد همانا غرور و تکبر است. اعتماد به نفس در برابر غرور در کارآفرینان موفق نکته اینجاست که اگر اعتماد به نفس نداشته باشید، به سختی موفق می شوید. پس یقیناً دوست دارید اعتماد به نفس داشته باشید […]
76766

مجال نوشتن

امروز هم روزی از روزهای خداست و من آرامتر از دیروز و سرمست از تو می نویسم باز هم مثل همیشه برای نوشتن تو را بهانه میکنم چه لذت بخش است از تو نوشتن و چه زیباست برای تو نوشتن لحظه های بی تو بودن را با خیال تو سر می کنم و معتقدم دوری مانع از رسیدن نیست من هر شب به تو میرسم، هر ساعت، هر دقیقه، هرثانیه... وهر لحظه ای که به تو می شم تو را در کنار خویش و در وجودم احساس می کنم این برای من خود رسیدن است... این فاصله ها فقط بهانه ای است برای نوشتن نانوشته هایی که مجالی می خواهند برای نوشته شدن منبع: http://bato20. /
2285479

دوباره

از اولین وب نویسی هایم هفت هشت سال می گذرد. عمری بسیار کم و ناچیز. این مدت فاصله دلم دیگر پر نبود.حرفی هم نبود برای نوشتن. اما حالا بعد از این مدت، دوباره دلم هوای نوشتن کرده. حرف نزدن با باقی آدم ها و فقط و فقط نوشتن.
2283386

نوشتن ...

نوشتن برایم سخت شده... آنقدر سخت که وقتی میخواهم شروع به نوشتن کنم همه ی دغدغه ها و موضاعاتی که صف بسته بودند تا بنویسمشان فراموشم میشوند. همه چیز... جزئی و کلی...و تا قلم را سر جایش میگذارم انگار همه ی همان موضوعات دو باره به صف میشوند منتظرِ نوشتن... نمیدانم این روز ها چرا دست و دلم به نوشتن نمیرود.انگار میخواهم همه چیز را بگویم ، انگار بیشتر هم صحبت میطلبم، انگار میخواهم همه را شفاهاً تعریف کنم و همفکری بطلبم... انگار کلمه ها در ذهنم رژه می روند و اصرار دارند که بگویمشان تا اینکه بنویسم. نوشتن کلمات برایم سخت شده همان کلماتی که با نوشتنشان همه چیز برایم آسان می شد، همان کلماتی که احساسم را در آنها می ریختم و تهی میشدم از هر حسی، همان کلمات. نوشتن برایم سخت شده ، همان نوشتن هایی که راه حل میشد برای مسئله های زندگی ام، همان ها که شادی هایم را برای همیشه ثبت میکرد، همان نوشتن ها. این روز ها اصلا دست و دلم به نوشتن نمیرود...
1722722

پیله ست یعنی ؟

نمیدونم این ح و دوره ای که توش افتادم چیه ؟! ولی امیدوارم تهش یه پروانه ای چیزی بشم ! + نجاتم بده .. + نوشتن چجوری بود ؟ افتادم تو خط عکاسی، چه بخوام چه نخوام .. وقتی به یه بُعدی بیش از حد بها میدی اون یکی بُعده انگار میره یه گوشه کز میکنه، باید برم منت کشی ش ! نوشتن یه چیز دیگه ست .. نوشتن یه شور عاشقانه ست ..
388884

یه قسمت از زندگی من

1- حدود یه ماهی بود به علت کارهای زیادی که داشتم توجهی به اطرافم نداشتم که خیلی بده ( و وقتم شبا آزاد بود که انرژی نداشتم )وقتی میرفتم سراغ لباسها یم با فشار وهل دادن؛ کشو سر جایش قرار میگرفت :)بقیه کشوها هم همینطور (مادر جان کلا حوصله کار خونه رو ندارن یا اینکه کمر درد دارند )بعد از ظهر امروز شروع به تمیز خونه و مرتب کشو ها؛ گرد گیری ؛و.....(البته روزهای قبل؛ فقط یه کوچولو تمیز کاری)(یه خونه ت ی حس )خونه شده الان دسته گل ( اول نظافت در زندگی من ) 2 -و هنوز موفق به پیدا رمان نشده ام . (دوم مطالعه )3- الان هم حوصلم سر رفته از بیکاری :)تصمیم گرفتم پست بزارم (سوم نوشتن )4.هدف من از نوشتن این که بتونم حرفهایم رو بنویسم .نوشتن رو خیلی دوست دارم .امیدوارم که بتونم
2150722

نون

دلش نوشتن می خواهد. پست های طولانی. حرف زدن از کارهایی که کرده، آدم هایی که دیده و روزهایی که از سر گذرانده. نوشتن از هایی که درگیرش کرده اند و کتاب هایی که غرقشان شده و گذر زمان طاقت فرسا در اتوبوس و ماشین و جاده را نفهمیده. دلش کامنت نوشتن و کامنت خواندن می خواهد. دلش نوشتن می خواهد نه هیچ چیز دیگری... نه هیچ چیز دیگری... نه هیچ چیز دیگری (اکوی صدا) هاهاهاهااا
1482010

چگونه با افراد موفق تر ارتباط برقرار کنیم

همه‌ی ما با این نکته آشنا هستیم که افراد، شبیه اطرافیان خود می‌شوند و چه‌بهتر که در میان اطرافیان خود افراد موفق و پیشرو داشته باشیم.
412300

sept :)

وقتی یهو دلت یه نوشتن میخواد! یه نوشتن از ته دل :) یه نوشتن واسه یکه دوسش داری.. که این دوست داشتن خیلی بیشتر از خیلیه! واسه اون ی که ثانیه هات با وجود اون نفس میکشن و به امید اون میگذرن :) وقتی که دلت یه نوشتن یهویی میخواد... :) الآنه.. :)
431857

نوشتن اسم برای آیدی تلگرام با فونت های مختلف و جدید و زیبا

نوشتن اسم با فونت های مختلفنوشتن اسم با فونت زیبا در تلگرامتبدیل فونت انگلیسی به فانتزیفونت آنلاین فارسیزیبا سازی اسم پروفایلنوشتن اسم با فونت زیبا برای اسم آیدی تو تلگرامنوشتن اسم با شکلکزیبا سازی اسم در تلگرام ادامه مطلب
303963

6 نکته طلایی درباره حریق پلاسکو

گروهی از امدادگران پیش وت ضمن ارج نهادن به خدمات ارزشمند و ماندگار ان آتش نشانی در عملیات حادثه ساختمان پلاسکو که برای همیشه در خاطره مردم کشور ثبت شده است، برای کمک به اینکه عملیات مشابه در حوادث دیگر، طی کمترین زمان ممکن و با حداقل تلفات به نتیجه بهتری برسد، شش نکته طلایی را گوشزد کرده اند.
91629

دلنوشتی برای شروع دوباره نوشتن

شاید زند ده سال قبل من در نوشتن خلاصه بشود ،بیشترین کاری که در طول این ده سال انجام دادم نوشتن بود . اگر درسی را در می افتادم مینوشتم ،اگر از ی عصبانی میشدم می نوشتم ،اگر ی من را ترک می کرد می نوشتم، خلاصه نوشتن رفیق همه وضعیت های من بود . مدت زیادی است که ننوشتم ولی در این روزهای ت و بی ابهام زند می خواهم دوباره بنویسم ، و هر چه از منظومه شمسی ذهن من می گذرد را با فونت تهاما بر روی صفحه لپ تاپم چاپ کنم . فکر میکنم دو سه روزی یکبار این وبلاگ را اپدیت کنم شاید هم بیشتر .........
179957

مراحل اجرایی یک ظرح درس

مراحل اجرایی یک ظرح درس یکی از مواردی که قبل از نوشتن طرح درس باید مورد توجه قرار گیرد این است که متن درس و یا محتوای آموزشی که می بایست درآن روز تدریس شود مطالعه و نکات کلیدی ، اطلاعات طلایی ، مفاهیم جدید و مهارتهای نو را یادداشت کنید تا اه .. جزیی درس است .. اج شود 2- از روی اه .. جزیی است .. اج شده برای درس خود اه .. رفتاری بنویسید ( رفتاری که دوست دارید از فراگیر شما سر بزند تا شما بعنوان مدرس با مشاهده و اندازه گیری آن متوجه شوید که او درس را یاد گرفته و در رفتار او تغییر ایجاد شده). 3- هنگام نوشتن اه .. رفتاری که همان آزمون پایانی تدریس شماست چند نکته را رعایت فرمایید: منبع: http://drnazari. .. /
2038735

ویژگی های یک لیست روزانه موفق؛ نوشتن مواردی که نباید انجام دهید!

همه ما نوشتن لیست روزانه یا to-do list را دوست داریم و برای ساماندهی امور و کار ها از آن استفاده می کنیم. مواردی در برنامه ریزی های ما وجود دارند که ریتم کار را بسیار کند نموده و ما را از رسیدن به اه اصلی باز می دارند. در این نوشته با نوعی خاص از لیست ... نوشته ویژگی های یک لیست روزانه موفق؛ نوشتن مواردی که نباید انجام دهید! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.
2038736

ویژگی های یک لیست روزانه موفق؛ نوشتن مواردی که نباید انجام دهید!

همه ما نوشتن لیست روزانه یا to-do list را دوست داریم و برای ساماندهی امور و کار ها از آن استفاده می کنیم. مواردی در برنامه ریزی های ما وجود دارند که ریتم کار را بسیار کند نموده و ما را از رسیدن به اه اصلی باز می دارند. در این نوشته با نوعی خاص از لیست ... نوشته ویژگی های یک لیست روزانه موفق؛ نوشتن مواردی که نباید انجام دهید! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.
2320698

نگارش دوازدهم کارگاه نوشتن درس اول

نگارش دوازدهم کارگاه نوشتن درس اول الف_ کدام ویژگی ها این نوشته را به عنوان خاطره از سایر قالب ها مجزا می کند؟ این نوشته نثری ساده و شیوا دارد. لحن عاطفی و پر احساس نویسنده، خواننده را با متن همراه می کند و بر لطف و کشش متن افزوده است. فضا سازی نویسنده در ترسیم محیط زادگاه خود بی نظیر است. نویسنده در توصیف صحنه ها و شخصیت پردازی، نکته ش و نکته گو است. در مجموع سادگی و بی تکلف بودن نثر باعث تمایز این خاطره با سایر قالب ها شده است. ب- متن را با توجه به معیارهای زیر بررسی کنید.موضوع : دوران تحصیل در دبستان (برشی از دوران کودکی ) زاویه دید: اول شخصشروع: بر اساس رویداد(مرگ پدر راوی ) سادگی و صمیمیت زبان: متن نثری ساده و بی تکلف دارد. لحن عاطفی و پر احساس نوشته منجر به تولید متنی زنده و پر کشش شده است.
1674254

پاو وینت درس ششم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان

پاو وینت درس ششم کاروفناوری پایۀ ششم دبستان پاو وینت درس نوشتن با رایانه کاروفناوری پایۀ ششم دبستان پاو وینت کارو فناوری , پاو وینت کارو فناوری , پاو وینت نوشتن با رایانه ,پاو وینت درس نوشتن با رایانه , پاو وینت درس نوشتن با رایانه , پاو وینت درس نوشتن با رایانه پایه ی ششم ابت ,پاو وینت کارو فناوری پایه ششم ابت کار و فناوری ,کار و فناوری ششم ابت ,نوشتن با رایانه, درس نوشتن با رایانه پایه ششم ,پاو وینت نوشتن با رایانه ,پاو وینت درس 6 کار و فناوری , پاو وینت درس 6 کار و فناوری , پاو وینت نوشتن با رایانه , درس نوشتن با رایانه پایه ششم , نوشتن با رایانه,پاو وینت درس ششم کار و فناوری کاروفناوری پایه ششم دبستان, پاو وینت کاروفناوری ششم دبستان, پاو وینت پایه ششم, پاو وینت پایه ششم ابت , پاو وینت پایه ششم دبستان کاروفناوری درس ششم, پاو وینت پایه ششم کاروفناوری درس ششم, پاو وینت جدید درس 6 کاروفناوری پایه ششم, پاو وینت جدید درس ششم کاروفناوری پایه ششم, پاو وینت جدید کاروفناوری پایه ششم, پاو وینت جدید کاروفناوری پایه ششم ابت , پاو وینت جدید کاروفناوری پایه ششم دبستان, پاو وینت درس 6, پاو وینت درس 6 نوشتن با رایانه کاروفناوری, پاو وینت درس 6 کاروفناوری, پاو وینت درس ششم کاروفناوری , پاو وینت درس ششم کاروفناوری پایه ششم, پاو وینت درس کار و فناوری, پاو وینت درسی, پاو وینت نوشتن با رایانه, پاو وینت کاروفناوری پایه ششم, پاو وینت کاروفناوری پایه ششم دبستان, پاو وینت کاروفناوری ششم, پاو وینت کاروفناوری درس ششم, ید پاو وینت, ید پاو وینت درس 6 کاروفناوری پایه ششم, ید پاو وینت درس ششم کاروفناوری پایه ششم دبستان, دانلو , پاو وینت درس کار و فناوری, پاو وینت کتب درسی، کاروفناوری, درس, درس 6, درس ششم, درس ششم پایه ششم, درس ششم پایه ششم دبستان, درس ششم پایه ششم دبستان نوشتن با رایانه, درس ششم پایه ششم نوشتن با رایانه, درس ششم درس نوشتن با رایانه, درس نوشتن با رایانه, درس نوشتن با رایانه پایه ششم دبستان, رایگان درس 6 کاروفناوری پایه ششم, رایگان درس ششم کاروفناوری پایه ششم, رایگان درس نوشتن با رایانه, رایگان درسهای پایه ششم, رایگان درسهای پایه ششم دبستان, رایگان کاروفناوری پایه ششم, رایگان کاروفناوری پایه ششم ابت , رایگان کاروفناوری پایه ششم دبستان, رایگان کاروفناوری درس نوشتن با رایانه پایه ششم, رایگان کاروفناوری نوشتن با رایانه پایه ششم دبستان, رایگان کاروفناوری نوشتن با رایانه پایه ششم, نوشتن با رایانه, کاروفناوری, کاروفناوری پایه ششم, کاروفناوری پایه ششم ابت , کاروفناوری پایه ششم دبستان, کاروفناوری ششم, کاروفناوری ششم دبستان, درس 6 درس نوشتن با رایانه, درس 6 کاروفناوری ششم, درس ششم از پایه ششم, درس ششم از پایه ششم دبستان, درس ششم از ششم, درس ششم از کاروفناوری, درس ششم درس نوشتن با رایانه, درس ششم کاروفناوری , لینک
2161957

روزهایی پر از هیچ

دلم برای نوشتن تنگ شده است. هیچ نوشتی جای نوشتن در اینجا را برایم نمی گیرد. مدتی ست که ننوشته ام و حال بدم را اینجا فریاد نزده ام، نه اینکه فریادی نباشد، دل مشغولی بسیار است که مانع از نوشتن می شود. حرف بسیار و آرزوها طولانی، اما فرصت کم و اراده ناچیز. چه می شود کرد، از کاری ن که به جایی نمی توان رسید.
940138

ید و مقاله نوشتن انواع join ها با استفاده از linq

اختصاصی از فایلکو ید و مقاله نوشتن انواع join ها با استفاده از linq با و پر سرعت . مقاله درمورد نوشتن انواع join  ها با استفاده از linqتعداد صفحات:21نوع فایل :wordمقدمه و قسمتی از مقاله درمورد نوشتن انواع join  ها با استفاده از linq:یکی از چالش هایی که برنامه نویسان در حیطه ی کاری خود با آن برخورد می کنند نوشتن کوئری با استفاده از زبان t-sql یا linq است.بخصوص نوشتن انواع join ها در linq ، دلیل نگارنده از پرداختن به این موضوع نشأت گرفته از صحبت های برخی از برنامه نویسان در مورد عدم وجود امکانات t-sql در linq می باشد. نکته : هدف این مقاله آموزش t-sql یا linq نیست به همین دلیل برای درک بهتر مطالب شما باید با نحوه نگارش دستورات ، آشنایی داشته باشید. قسمتی از مقاله درمورد نوشتن انواع join  ها با استفاده از linq:باید به این نکته اشاره کرد که لینک صرفا یک زبان برای دسترسی به داده ها در یک بانک اطلاعاتی نیست و برای این کار ساخته نشده است(پس این نکته را در نظر داشته باشید که لینک برای query گرفتن از بانک اطلاعاتی نیست). linq زبانی است برای query گرفتن از مجموعه ها(هر منبع داده ای).  با ید و مقاله نوشتن انواع join ها با استفاده از linq
999780

یادگیری مداوم، عادت مشترک افراد موفق در دنیای تجارت

اکثر افراد موفق و شناخته‌شده در دنیای تجارت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن، اهمیت یادگیری مداوم برای پیشرفت است.
1662409

تقویت مهارت نوشتن با ۱۰ توصیه ساده و کاربردی

آیا از نوشتن لذت می برید؟ آیا استعداد ذاتی برای نوشتن دارید؟ همه ی همکاران از نوشته های دقیق و زیبای شما تعریف می کنند؟ تبریک می گوییم! به این خاطر که اگر شما در اداره ای کار می کنید یا ب و کار خودتان را دارید، احتمالا یک چهارم از زمان خود را صرف یک کار می کنید: «نوشتن» در این مقاله تصمیم داریم که […] نوشته تقویت مهارت نوشتن با ۱۰ توصیه ساده و کاربردی اولین بار در چطور پدیدار شد.
1656367

سرنخِ ۷

لرد عزیزدلتنگی ام را ازپس این واژه های سرد ... آه چه عذ ستنوشتن از دلتنگی های مدامنوشتن از خستگیپس از یک عمر شنیده نشدننوشتن از تووقتی نیستی وقتی تمام شده ای و مناز گذشتهتورا به حال میکشانمچه تلاش بیهوده و چه غم سنگینی ستلرد عزیز اکنون مندلی زرد و عاشق دارمتو راست میگفتی...در منپاییز است
1270232

خوب نوشتن ا ام پروپوزال نویسی موفق

خوب نوشتن ا ام پروپوزال نویسی موفقخوب نوشتن یکی از مهارت های ا امی برای پروپوزال نویسی محسوب می شود که داشتن و یا نداشتن این مهارت تمام تجربه پروپوزال نویسی شما دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. اگر خوب نوشتن را بلد باشید از هر لحظه پژوهش و نگارش پروپوزال لذت خواهید برد و گرنه فقط آنچه که پیش رویتان است خلاصی از پژوهش خواهد بود. انجام هر کار خوب طبیعتاً نیاز به مهارت و منابعی دارد, خوب نوشتن هم نیاز به منابعی برای آموزش دارد.                                                                                                            خوب نوشتن یعنی ساده و پخته نویسی و مثل هر مهارت دیگری در ابتدا دشوار و در ادامه و با ممارست و تکرار آموختنی خواهد بود. اگر قرار است نوشتن علاوه بر مقولهپروپوزال نویسی, جایی در زندگی شغلی ما داشته باشد, حتماً لازم است برای آموختن آن سرمایه گذاری کنیم و با تمرین و تکرار مستمر آن را تبدیل به عادتی لذت بخش  برای خودمان کنیم.داشتن پرسش های خوب و کاربردی به هنگام مطالعه, به پخته نویسی و همچنین ساده نویسی کمک شایان توجهی خواهد نمود. خواندن نمونه های خوب, بهره گیری از منابع آموزشی ساده و مقدماتی, تمرین و تمرین و بازخورد همگی مواردی هستند که به بهبود نوشتن شما کمک می گنند.زمان دریافت نقد و بازخورد رو در رو, مثلاً در جلسه دفاع از پروپوزال و یا پایان نامه تماً مشتاقانه به سخنان اساتید نقد کننده گوش دهید, نکته دریافتی از انتقادات را یادداشت نموده و به تک تک پرسش ها و ابهامات به صورت لمی و و با استناد به بخش های مختلف پروپوزال پاسخ دهید.واقعاً ارادتمند و مشتاق یادگیری باشید, چرا که در غیر این صورت و با نمایشی رفتار حس شما به راحتی به مقدین و اساید داور انتقال یافته و تصویر شما بعنوان یک پژوهشگر بد در ذهن آنها ثبت خواخهد شد و این مسئله طبیعتاً برای آینده تحصیلی و شغلی شما در آینده مطلوب نخواهد بود.انجام پروپوزالسفارش پروپوزال
1374993

آمپول و شرنویسی

من یه جای دیگه آمپول زدم جای سوزنش یه جای دیگه درد میکنه! این چه زندگیه آخه؟! * نوشتن، حتی شر نوشتن خارج از کنترل منه، حالا اگه به این قیمت تموم بشه که اسم اینجا رو از "نوشته های بی ملاحظه" تنزل بدم به "کِرمِ نوشتن"!
99753

لذت شبانه

نوشتن ثبت لحظاتی ست برای خودم تا تغییر دهم زمان را، تا بودنم را به یادم آورد، تا دوره کنم عشق را اما هر چه هست از جنس فاصله است، که انرژی نوشتن می شود، لذت نوشتن در هجا به هجای کلمه فاصله نهفته است. مرد سنگ صبور است، بی وقفه، اما نوشتن وقفه ایست برای خودم توقف زمان است نه تغییر زمان است، نوع و جنس تغییر منه و این تفاوت انسانهاست که چگونه رقم می زنند زند شان را چقدر آرام و رهایم من و بی هیچ تکلفی می نویسم، شاید فقط دقت می کنم صحیح بنویسم یا صحیح هم نه صریح ، صحیح نوشتن به چه کار من می آید، حالب تر اینحاست که وقتی صریح می نویسی مگر می شود صحیح ننویسی!منبع: http://a26. /
1051315

مرزی برای نوشتن قائل نیستم /نوشتن همه سهم من از لذت های زندگی است

مژده لواسانی مجری رادیو و تلویزیون گفت: من مرزی برای نوشتن قائل نیستم و سعی دارم خودم را در این زمینه محک تازه بزنم.

نوشتن طرح ب و کار تجاری ۵ نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق