هخا ان 657 رانی هخا ان اردشیر 360 زن نامشروع داشت و به دختر خود هم رحم نکرد


535294

هخا ان (657) : رانی هخا ان / اردشیر 360 زن نامشروع داشت و به دختر خود هم رحم نکرد

رانی هخا ان / اردشیر 360 زن نامشروع داشت و به دختر خود هم رحم نکرد هخا ان (بخش657) " ... اردشیر آتس سا دختر خود را برخلاف قوانین پارس ازدواج کرده بود و ... سیصد و شصت زن غیرعقدی داشت ... " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1040 #ادعای_از_نسل_کوروش #و_از_نسل_داریوش_بودن #افتخار_یا_ننگ؟ ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
242378

هخا ان (272) : اردشیر دوم هخا دست کم ، 115 پسر داشت

اردشیر دوم 115 پسر داشت هخا ان (بخش272) " ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نباید مایه حیرت شود ، زیرا باید پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) " امپراتوری هخا ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234 1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . #فرزندان_حرامزاده_هخا ان #فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم #115_پسر_حرامزاده_اردشیر_دوم #ادعای_از_نسل_کوروش #و_از_نسل_داریوش_بودن #افتخار_است_یا_ننگ؟ ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
535300

هخا ان (651) : کاری و حرامزادگی در خاندان هخا / اردشیر 360 زن مشروع و نامشروع داشت

کاری و حرامزادگی در خاندان هخا / اردشیر دوم 360 زن مشروع و نامشروع داشت هخا ان (بخش651) " ... اردشیر به قول بعض مورخین قدیم ، 360 زن عقدی و غیرعقدی داشت و چنانکه ژوستن گوید دارای یکصد و پانزده پسر و دختر بود ، ولی اغلب آنها در زمان حیات او مرده بودند . از پسران او اسم چهار نفر در تاریخ باقی مانده : 1 . داریوش که بزرگتر از همه بود . 2 . آریاسپ 3 . اخس 4 . ارسام . سه پسر اولی از زن عقدی بودند و ارسام از زن غیرعقدی . " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1039 #ادعای_از_نسل_کوروش #و_از_نسل_داریوش_بودن #افتخار_یا_ننگ؟ ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
1833912

ماجرای دختر 25ساله ای که به امید ازدواج با مرد 48ساله، با او رابطه نامشروع داشت

رو مه اسان نوشت:دختر 25 ساله ای به همراه مادرش وارد کلانتری شد تا راز ارتباط مخفیانه با صاحبکارش را فاش کند.
450616

هخا ان (553) : از نسل کوروش و داریوش بودن افتخار یا ننگ ؟ / اردشیر دست کم 17 فرزند حرامزاده داشت

از نسل کوروش و داریوش بودن ، افتخار یا ننگ ؟ / اردشیر دست کم 17 فرزند حرامزاده داشت هخا ان (بخش553) " ... اردشیر میل داشته که در جنگ ها شرکت کند ولی به شکار ، چنانکه کتزیاس گوید چندان رغبت نشان نمی داده ، بلکه بیشتر مایل بوده که اوقات خود را در میان ن غیرعقدی (= ن نامشروع) بگذراند . ... اردشیر در بدو سلطنت در شوش می زیست ولی بعد برای اقامت بابل را اختیار کرد و بیشتر اوقات خود را در این شهر می گذرانید . شاید به همین جهت در میان زوجات او ن بابلی زیاد بودند . ... خانواده ی اردشیر چنانکه از نوشته های مورخین یونانی استنباط می شود ، اینها بودند : زن عقدی یا ملکه داماسپیا نام داشت که باید یونانی شده ی جاماسپیه باشد . در میان ن اردشیر این زن متنفذ بود و اردشیر از این زن فقط یک پسر داشت که خشایارشا می نامیدند . از ن غیرعقدی (=نامشروع) نیز اولادی داشت که عده شان به 17 می رسید . از این عده آنهایی که اسمشان در تاریخ مانده این چند نفرند : 1 . سغدیانس یا سکودیانس از زن بابلی آلوگونه نام 2 . اخس از مارتی دین که نیز بابلی بوده 3 . بغ پاءوس و پروساتس از زن بابلی آندیا یا آندریا نام 4 . آرسی تس از زنی که اسمش معلوم نیست و نیز بابلی بود . " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 861-860 تذکر : 1 . مسلما همانطور که در تواریخ آمده ، شاهان دیگر هخا هم ، چنین ن نامشروع و فرزندان حرامزاده ای داشته اند . 2 . فرزندان و نوادگان این فرزندان حرامزاده در ایران تکثیر یافته و اکنون نوادگان آنان در ایران حضور داشته ، و بخشی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند . با توجه به احادیثی که از (ص) و ان (ع) در رابطه با حرامزاده بودن دشمنان و اهل بیت به ما رسیده ، شاید بتوان گفت کوروش پرستان و نژادپرستانی در ایران که نسبت به (ص) و اهل بیت (ع) بغض دارند ، در واقع از نوادگان حرامزاده ی همین شاهانند . ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
329234

افشای رابطه نامشروع مدیر هتل با یکی از پرسنل

افشای رابطه نامشروع مدیر هتل با یکی از پرسنل/ جنایت در «گلستان»/ سرقت ۱۰۰ تن آهن آلات در پنج استان کشور/ جوان ۲۵ ساله آملی در آتش سوخت/ قتل ٢ دختر به دست مادر روانی/ تصادف خونین مینی بوس با دیوار در ولنجک/ خواستگاری پر دردسر/ اعتراف به قتل فروشنده/ اعترافات عامل اسیدپاشی هولناک
1607244

جنجال رابطه نامشروع رونالدو با دختر 21 ساله!! ع

ناتاشا دختر 21 ساله ایست که ادعا می کند یک شب را با رونالدو سپری کرده است.
1600370

جنجال رابطه نامشروع رونالدو با دختر 21 ساله!! ع

ناتاشا دختر 21 ساله ایست که ادعا می کند یک شب را با رونالدو سپری کرده است.
458314

هخا ان (563) : ازدواج با در خاندان هخا / ازدواج داریوش دوم با خواهرش پروشات

ازدواج با در خاندان هخا / ازدواج داریوش دوم با خواهرش / مرگ اکثر فرزندان حاصل از این ازدواج حرام هخا ان (بخش563) " ... اردشیر میل داشته که در جنگ ها شرکت کند ولی به شکار ، چنانکه کتزیاس گوید چندان رغبت نشان نمی داده ، بلکه بیشتر مایل بوده که اوقات خود را در میان ن غیرعقدی (= ن نامشروع) بگذراند . ... اردشیر در بدو سلطنت در شوش می زیست ولی بعد برای اقامت بابل را اختیار کرد و بیشتر اوقات خود را در این شهر می گذرانید . شاید به همین جهت در میان زوجات او ن بابلی زیاد بودند . ... خانواده ی اردشیر چنانکه از نوشته های مورخین یونانی استنباط می شود ، اینها بودند : زن عقدی یا ملکه داماسپیا نام داشت که باید یونانی شده ی جاماسپیه باشد . در میان ن اردشیر این زن متنفذ بود و اردشیر از این زن فقط یک پسر داشت که خشایارشا می نامیدند . از ن غیرعقدی (=نامشروع) نیز اولادی داشت که عده شان به 17 می رسید . از این عده آنهایی که اسمشان در تاریخ مانده این چند نفرند : 1 . سغدیانس یا سکودیانس از زن بابلی آلوگونه نام 2 . اخس از مارتی دین که نیز بابلی بوده 3 . بغ پاءوس و پروساتس از زن بابلی آندیا یا آندریا نام 4 . آرسی تس از زنی که اسمش معلوم نیست و نیز بابلی بود . ... راجع به پروساتس باید در نظر داشت که این اسم را هم یونانی شده ی پروشات یا پروشاتو می دانند ... استرابون ، اسم این زن را که در زمان دو شاه (داریوش دوم و اردشیر دوم) آنقدر در دربار نفوذ داشت فارسیریس نوشته ولی پلوتارک اسم اولی را ذکر کرده ... کتزیاس همین زن را که بعدها ملکه گردید ، دیده بود و اسم او را پروساتس نوشته ... " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 862-860 " ... داریوش (دوم) سیره ی خود را بر سیره ی خشایارشای اول قرار داده ، زمام امور را بدست ن و خواجه سرایان سپرد . یکی از آنها آرت ارس نام داشت و چنانکه بالاتر گفته شد در زمان اردشیر درازدست به ارمنستان تبعید شده بود . دومی را آرتابازان می نامیدند و سومی را آتواوس . نفوذ این سه نفر با هم به قدر نفوذ پروشات زن شاه نبود . این زن که ملکه و زن شاه بود (کتزیاس او را داریوش دانسته ، ولی دینون گوید که خواهرش بود) از حیث حیله ، تزویر و دسایسی که همواره به کار می برد و نیز در قساوت قلب و خونریزی چنانکه بیاید ، مثل و مانند نداشت . کتزیاس طبیب یونانی اردشیر دوم این ملکه را دیده بود و مورخ مذکور گوید خود پروشات به من گفت که سیزده پسر و دختر برای شاه زاءیده و اکثر آنها مرده اند . " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 866 #ادعای_از_نسل_کوروش #و_از_نسل_داریوش_بودن #افتخار_یا_ننگ؟ ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
2262882

طرح دوباره فرزند نامشروع ترامپ از سوی سی ان ان

همشهری آنلاین: شبکه تلویزیونی سی ان ان بار دیگر به موضوع فرزند نامشروع ترامپ پرداخت و نوشت: دربان سابق برج دونالد ترامپ که چندی پیش از وجود فرزند نامشروع رئیس جمهوری خبر داده بود، اکنون می تواند از مفاد قرارداد امضا شده با شرکت امریکن میدیا صحبت کند.
450618

هخا ان (551) : تعدد زوجات در ایران باستان / اردشیر هخا ، چند همسر ایرانی و غیرایرانی داشت

چند همسری در ایران باستان / اردشیر هخا چندین همسر ایرانی و غیرایرانی داشت هخا ان (بخش551) " ... اردشیر میل داشته که در جنگ ها شرکت کند ولی به شکار ، چنانکه کتزیاس گوید چندان رغبت نشان نمی داده ، بلکه بیشتر مایل بوده که اوقات خود را در میان ن غیرعقدی (= ن نامشروع) بگذراند . ... اردشیر در بدو سلطنت در شوش می زیست ولی بعد برای اقامت بابل را اختیار کرد و بیشتر اوقات خود را در این شهر می گذرانید . شاید به همین جهت در میان زوجات او ن بابلی زیاد بودند . ... خانواده ی اردشیر چنانکه از نوشته های مورخین یونانی استنباط می شود ، اینها بودند : زن عقدی یا ملکه داماسپیا نام داشت که باید یونانی شده ی جاماسپیه باشد . در میان ن اردشیر این زن متنفذ بود و اردشیر از این زن فقط یک پسر داشت که خشایارشا می نامیدند . از ن غیرعقدی نیز اولادی داشت که عده شان به 17 می رسید . از این عده آنهایی که اسمشان در تاریخ مانده این چند نفرند : 1 . سغدیانس یا سکودیانس از زن بابلی آلوگونه نام 2 . اخس از مارتی دین که نیز بابلی بوده 3 . بغ پاءوس و پروساتس از زن بابلی آندیا یا آندریا نام 4 . آرسی تس از زنی که اسمش معلوم نیست و نیز بابلی بود . " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 861 - 860 ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
2144890

بازپس گیری اموال نامشروع مقامات در صورت تصویب

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای ی با اشاره به تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: در صورت تصویب این طرح اموال نامشروع مقامات به مردم بازگردانده می شود.
1910606

نباید در عودت اموال نامشروع مسئولان مماشات شود/با اجرای این طرح جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود

مردم زاهدان در مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باید هر چه سریع تر در دستور کار مجلس قرار گیرد و بر این اساس اموال نامشروع از هر ی که هست پس گرفته شود.
1923122

بعید می دانم ای مخالف طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان باشد/ آنها که آلوده نیستند حمایت می کنند

مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان یک انقلاب بزرگ است، گفت: مردم انتظار دارند با فساد، رانت و اموال نامشروع برخورد مناسب شود و بعید می دانم ای مخالف طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان باشد.
685368

هخا ان (768) : چند همسری ( تعدد زوجات ) هخا ان ( ایرانیان باستان) / داریوش سوم 360 زن نامشروع داشت

چند همسری (تعدد زوجات) هخا ان / داریوش سوم علاوه بر زن مشروعش ، 360 زن نامشروع داشت هخا ان (بخش768) " ... دورتر به فاصله یک ، گردونه ای می آمد که سی سی گامبیس مادر داریوش در آن بود و در گردونه ی دیگر ، زن داریوش حرکت می کرد . خدمه این دو ملکه سواره از عقب گردونه ها می رفتند . پانزده گردونه دیگر موسوم به آرماما اطفال شاه و مربیان و خواجه سرایان آنها را حمل می کرد . بعد ن غیرعقدی (نامشروع) شاه می آمدند . عده اینها 360 ... بود . " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1166 ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
503364

هخا ان (623) : هخا ان به دختران خود هم رحم نمی د / و ازدواج اردشیر با دختران خود

هخا ان به دختران خود هم رحم نمی د / و ازدواج اردشیر دوم با دختران خود هخا ان (بخش623) " ازدواج اردشیر با آتس سا (آتوسا) : اردشیر دختری داشت که یونانی ها اسم آنرا آتس سا ضبط کرده اند . شاه عاشق او شد و می خواست او را ازدواج کند ، ولی از پروشات ملاحظه می کرد ؛ اگرچه بعضی نوشته اند که در نهان با او مراوده داشت . به هر حال همین که ملکه قضیه را دریافت به آتس سا بیش از سابق نزدیک شده محبت ورزید و در نزد اردشیر همواره به توصیف زیبایی و خوش خویی او پرداخته ، بالا ه گفت که داشتن چنین زنی در خور مقام شاه است ؛ و به این هم اکتفا نکرده ، برای اینکه شاه را از خود کاملا راضی دارد به او نصیحت داد که آتس سا را به حباله ی نکاح درآورد . بعد برای تایید و اجرای نظر خود چنانکه پلوتارک گوید پروشات روزی به اردشیر گفت : "خودت را فوق قانون و عقیده ی یونانی ها قرار ده . تو را خدا به جای قانون به پارسی ها داده (!) و رفتار تو مانند مصدری افعال خوب یا بد را را معین می دارد (1) ." بعض مورخین که از جمله هراکلید کومی است ، گویند که اردشیر بعد از این دختر ، آمستریس دختر دیگر خود را نیز ازدواج کرد ؛ ولی از نوشته های پلوتارک چنین بر می آید که اردشیر آمستریس را قبل از آتس سا ازدواج کرده بود . به قول پلوتارک ، اردشیر به قدری آتس سا را دوست داشت که حتی وقتی که مرض جذام در این اوان در ایران منتشر و این زن سخت مبتلای این مرض گردید او را از خود دور نکرد و همواره در معبد ژونن در مقابل هیکل این ربه النوع به زانو درآمده ، برای سلامتی زن خود دعا می کرد . (مقصود پلوتارک از ژونن در اینجا باز باید آناهیتا (ناهید) باشد که در مذهب زرتشت یکی از ایزدان است و ایرانی های قدیم برای او پرستشی داشتند . چنانکه از کتیبه های این شاه معلوم است اردشیر برای مهر و آناهیتا معبدی ساخته و هیکل های آنها را در آن گذارده بود) ... " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 991 - 990 1 . نشستن به جای خدا و حکم صادر به جای او ، غیر از شاه پرستی است ؟ هخا ان هر کاری و جنایتی دلشان می خواسته می کرده اند و آنرا به خدا نسبت داده و مشروع جلوه می داده اند . ملاحظه کنید که مردم و دین خدا تا چه حد در دست آنان بازیچه بوده است . ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
408320

هخا ان (514) : اردشیر هخا ، فرزندان حرامزاده فراوان داشت

اردشیر هخا ، فرزندان حرامزاده فراوان داشت هخا ان (بخش514) پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می نویسد : " ... به گزارش کتسیاس ، اردشیر 18 پسر داشت و خشایارشای دوم ، که پس از مرگ او به فرمانروایی رسید ، تنها فرزند او از داماسپیا ، همسر رسمی اش بود . دیگر پسران معروف اردشیر عبارتند از سگدیانه از همسری بابلی به نام الوگونه ، اخس و ارسیتس . اردشیر در زمان حیات خود اخس را به ساتراپی هورکانیا گمارد و خواهر خود پروشیاتیش را به همسری او داد . دختر اردشیر نیز پروشیاتیش نامیده می شد ، که در دربار دو شاه ، داریوش دوم و اردشیر دوم ، از قدرت و نفوذی فوق العاده برخوردار بود . (1) " و ر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 462 1 . مسلما فرزندان اردشیر به این 18 پسر محدود نمی شده ؛ و دخترانی هم داشته است . بنابراین تعداد فرزندان حرامزاده اردشیر از 17 نفر بیشتر است . #ادعای_از_نسل_کوروش #و_از_نسل_داریوش_بودن #افتخار_یا_ننگ؟ ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
1629872

مردی که با زنی با دختر دسالش آشنا شده و قصد به دختر دسال را داشت نه مادر او

مرد م که در سایت غیراخلاقی با مادر دختر 8 ساله ای آشنا شده بود و در وعده دیدار با این زن قصد آزار دختر دسالش را داشت پس از دستگیری و محاکمه به 10 سال زندان محکوم شد.
2145094

تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای بازپس گیری اموال غیرقانونی و باد آورده/ بازپس گیری اموال نامشروع مقامات در صورت تصویب طرح

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای ی با اشاره به تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: در صورت تصویب این طرح اموال نامشروع مقامات به مردم بازگردانده می شود.
1918320

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به دنبال تفکیک بین خادمین از خائنین است

مردم تبریز در مجلس شورای ی با تاکید بر اهمیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: این طرح به دنبال آن است که خائن از خادم در میان مسئولان از هم تفکیک شود و اگر مسئولی مالی را به نامشروع ب کرده این دارایی به بیت المال بازگردد.
233830

امروزه ایده نیل تا فرات از سوی صهیونیست ها فراموش شده/هاشمی ی را شایسته تر از انقلاب برای ی نظام نمی دانست

اطلاعات گفت: پیدایش رژیم صهیونیستی نامشروع و استمرار آن نیز نامشروع است.
887348

آزار و اذیت دختر 3 ساله استرالیایی توسط پدرش سوژه رسانه ها شد +تصاویر

این دختر معصوم در 12 ساعت پایانی قادر به راه رفتن، خوردن و خو دن نبود و این پدر بیرحم به ماس های وی توجهی نکرد.
585672

هخا ان (694) : هخا ان به خواهر و مادر و دختر خود هم رحم نمی د / ازدواج اردشیر دوم و سوم

هخا ان به خواهر و مادر و دختر خود هم رحم نمی د / ازدواج اردشیر سوم با آتس سا (خواهر و مادر خود) و اردشیر دوم با دخترانش (آمستریس و آتس سا) هخا ان (بخش694) اخس (اردشیر سوم) هخا با آتس سا ، دختر و زن اردشیر دوم ازدواج کرد . با توجه به اینکه او خود نیز پسر اردشیر دوم بوده ، او با خواهر و مادر خود ازدواج کرده است (درباره تنی یا ناتنی بودن این خواهربرادری اطلاعی ندارم) . حتی اگر آتس سا ، مادر و خواهر تنی اردشیر سوم هم نبوده باشد ، باز هم او مادر و خواهر ناتنی اردشیر سوم ، و از اوست . اینگونه ازدواج ها - ازدواج با - در خاندان و حکومت هخا ، امری رایج بوده . آنان به خواهر و مادر و دختر خود هم رحم نمی د . چنانکه قبلا هم گفتیم هخا ان را می توان بدعت گذاران و مروجان این ازدواج حرام و شرم آور در بین ایرانیان باستان دانست ؛ چرا که در زمان کمبوجیه و اردشیر دوم ، این عمل ، در بین پارسیان ، امری خلاف عرف و قانون بوده است . درباره این ازدواج - ازدواج اردشیر سوم با آتس سا - در کتاب ایران باستان ، حسن پیرنیا ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1066 ، چنین آمده : " ... آتس سا زن اردشیر (سوم) ... " . و در پانوشت کتاب در توضیح آن آمده است : " این همان آتس سا است که دختر اردشیر دوم و زن او بود و بعد زن اردشیر سوم گردید . " البته ما قبلا به ازدواج اردشیر دوم با آتس سا پرداخته ، و از کتاب مذکور ، مطالب دیگری هم آورده ایم . اطلاعات بیشتر در این باره و درباره ازدواج کمبوجیه با خود ، که بر خلاف عرف و قانون زمان خودشان بوده ، در لینکهای زیر آمده است : ازدواج هخا ان با خود / اردشیر دوم با دو دختر خود ازدواج کرد : https://goo.gl/agpwcr ازدواج هخا ان با / اردشیر دوم با دختر خود ازدواج کرد : https://goo.gl/sb0k14 و ازدواج با در خاندان هخا / رابطه اخس با خواهر خود / ازدواج اردشیر با دختر خود : https://goo.gl/r6uyfn هخا ان به دختران خود هم رحم نمی د / و ازدواج اردشیر دوم با دختران خود : https://goo.gl/fktxta ازدواج کمبوجیه با / ازدواج بین خواهر و برادر، سنتی پارسی نبود / هخا ان ، آغازگران و مروجان ازدواج با در ایران باستان : https://ume.la/qkxsma ازدواج فرزند و جانشین کوروش با / ازدواج کمبوجیه با خواهرانش : https://goo.gl/uw4s3i #ادعای_از_نسل_کوروش #و_از_نسل_داریوش_بودن #افتخار_یا_ننگ؟ ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
2206774

صداقت

دختر و پسر کوچکی با هم در حال بازی بودند ، پسر تعدادی تیله براق و خوشرنگ و دختر چند تایی شیرینی خوشمزه با خود داشت.پسر به دختر گفت : من همه تیله هایم را به تو می دهم و تو هم در عوض همه شیرینی هایت را به من بده.دختر بلافاصله قبول کرد، پسر بدون این که دختر متوجه شود، قشنگ ترین تیله را یواشکی زیر پایش پنهان کرد و مابقی تیله ها را به دخترک داد. ولی دختر روی قولش ماند و هرچه شیرینی داشت، به پسرک داد.همان شب دختر مثل فرشته ها با آرامش خو د؛ ولی پسر نمی توانست بخوابد؛ چون به این فکر می کرد همان طور که خودش بهترین تیله اش را به دختر نداده، حتماً دختر هم چند تا شیرینی قایم کرده و همه را به او نداده ! ...! نتیجه اخلاقی :عذاب وجدان همیشه با ی است که صادق نیست.آرامش با ی است که صادق است.لطفا نظر بدید
1905786

نمایندگان عزم خود را برای عودت اموال نامشروع مسئولان و برخورد با افراد متخلف در این باره جزم کرده اند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه امضاکنندگان طرح عودت اموال نامشروع مسئولان ساده و سرسری نبوده گفت: عزم خود را برای کار جزم د تا اموال نامشروع ر شده توسط برخی مسئولان مسترد شده و با این خاطیان برخورد شود.
512422

هخا ان (632) : هخا ان ، بت پرست هم بودند/ پرستش و دعا به درگاه بت آناهیتا توسط اردشیر

هخا ان، بت پرست هم بودند / پرستش و دعا به درگاه هیکل (بت) آناهیتا ، توسط اردشیر هخا ان (بخش632) " ازدواج اردشیر با آتس سا (آتوسا) : اردشیر دختری داشت که یونانی ها اسم آنرا آتس سا ضبط کرده اند . شاه عاشق او شد و می خواست او را ازدواج کند ، ولی از پروشات ملاحظه می کرد ؛ اگرچه بعضی نوشته اند که در نهان با او مراوده داشت . به هر حال همین که ملکه قضیه را دریافت به آتس سا بیش از سابق نزدیک شده محبت ورزید و در نزد اردشیر همواره به توصیف زیبایی و خوش خویی او پرداخته ، بالا ه گفت که داشتن چنین زنی در خور مقام شاه است ؛ و به این هم اکتفا نکرده ، برای اینکه شاه را از خود کاملا راضی دارد به او نصیحت داد که آتس سا را به حباله ی نکاح درآورد . بعد برای تایید و اجرای نظر خود چنانکه پلوتارک گوید پروشات روزی به اردشیر گفت : "خودت را فوق قانون و عقیده ی یونانی ها قرار ده . تو را خدا به جای قانون به پارسی ها داده (!) و رفتار تو مانند مصدری افعال خوب یا بد را را معین می دارد (1) ." بعض مورخین که از جمله هراکلید کومی است ، گویند که اردشیر بعد از این دختر ، آمستریس دختر دیگر خود را نیز ازدواج کرد ؛ ولی از نوشته های پلوتارک چنین بر می آید که اردشیر آمستریس را قبل از آتس سا ازدواج کرده بود . به قول پلوتارک ، اردشیر به قدری آتس سا را دوست داشت که حتی وقتی که مرض جذام در این اوان در ایران منتشر و این زن سخت مبتلای این مرض گردید او را از خود دور نکرد و همواره در معبد ژونن در مقابل هیکل این ربه النوع به زانو درآمده ، برای سلامتی زن خود دعا می کرد . (مقصود پلوتارک از ژونن در اینجا باز باید آناهیتا (ناهید) باشد که در مذهب زرتشت یکی از ایزدان است و ایرانی های قدیم برای او پرستشی داشتند . چنانکه از کتیبه های این شاه معلوم است اردشیر برای مهر و آناهیتا معبدی ساخته و هیکل های آنها را در آن گذارده بود) ... " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 991 - 990 1 . نشستن به جای خدا و حکم صادر به جای او ، غیر از شاه پرستی است ؟ هخا ان هر کاری و جنایتی دلشان می خواسته می کرده اند و آنرا به خدا نسبت داده و مشروع جلوه می داده اند . ملاحظه کنید که مردم و دین خدا تا چه حد در دست آنان بازیچه بوده است . ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
450614

هخا ان (555) : برادرکشی هخا ان / پسر اردشیر هخا ، پسر حلال زاده اش را کشت

برادرکشی هخا ان / پسر حرامزاده اردشیر ، پسر حلال زاده اش را کشت هخا ان (بخش555) " قتل خشایارشای دوم : مدت سلطنت این شاه خیلی کوتاه بود . توضیح آنکه سغدیان ، برادر او - از آلوگونه زن غیرعقدی (=نامشروع) اردشیر - با خواجه ای فارناسیاس نام همدست شده ، شبی که خشایارشا در حال مستی به اطاق خوابش رفت ، به خوابگاه درآمد و او را در خواب کشت . نعش شاه مقتول را با نعش اردشیر و داماسپیا (زن مشروع اردشیر) که نیز در روز فوت اردشیر درگذشته بود ، یک جا برای دفن در مقبره ی شاهان هخا به پارس بردند . " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 863 - 862 ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
232814

اطلاعات: امروزه ایده نیل تا فرات از سوی صهیونیست ها فراموش شده

اطلاعات گفت: پیدایش رژیم صهیونیستی نامشروع و استمرار آن نیز نامشروع است.
2495266

پمپئو: ت «مادورو» نامشروع است!

خارجه با دخ آشکار در امور داخلی ونزوئلا ادعا کرد: ت «نیکلاس مادورو» نامشروع است!
233764

پیدایش رژیم گر قدس نامشروع و استمرار آن نیز نامشروع است

اطلاعات گفت: پیدایش رژیم گر قدس نامشروع و استمرار آن نیز نامشروع است.
1546756

افشای جزئیات ارتباط نامشروع ستاره فوتبال توسط یک زن

ناتاشا سوفیا در یک برنامه تلویزیونی پرتغال از ارتباط نامشروع با کریستین رونالدو خبر داد.
2367948

رابطه نامشروع راننده تا ی با زن متاهل

راننده اینترنتی به اتهام ارتباط نامشروع با یک زن جوان و متأهل از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به هفت سال ونیم حبس وشلاق محکوم شد.
1401500

اعتراف به قتل برای ایجاد رابطه نامشروع

با پیدا شدن جنازه دختر 30 ساله در جاده نمین، پلیس توانست عامل اصلی جنایت و همدستش را شناسایی و دستگیر کند.
519372

توبه

seyed mehdi nezhadhashemi: به قول توبه شکن , گرچه اعتماد نکرد    خودش خلاف هرآنچه که قول داد نکرد بساط عشق فروشی اگر چه پهن شده  توجهی به چنین حرفه ی اد نکرد  تو ماه چهاردهی و به تو نظر   به غیر ِغصه و غم در دلش زیاد نکرد  حساب کار جهان آمده به دستانش  که تکیه بر نفس ِسردوگرم ِباد نکرد  زمانه ایست عجیب و غریب هیچ ی  ازآن ی که به عشق تو مُرد یاد نکرد  ببند دفتر ِشعر مرا که می دانم  تورا به وفق ِروال ِگذشته  شاد نکرد  #سید_مهدی_نژاد_هاشمی  @poemnezhadhashemi
1104186

دختر دسال: آقای قاضی! من شاهد ملاقات های مادرم با مردان غریبه بودم؛ تهدیدم کرد اگر حرفی بزنم...

ایران نوشت: زن جوانی که به اتهام رابطه نامشروع دستگیر شده بود هنگام محاکمه در دادگاه کیفری تهران منکر رابطه ی با مردان شد. اما همان زمان دختر دسالش قدم در دادگاه گذاشت و شهادت داد که شاهد رابطه ی مادرش بوده است.
300208

عمر ملعون خلافت ابوبکر را نامشروع می دانست

  عمر ملعون خلافت ابوبکر را نامشروع می دانست :   به نقل از کتب اهل سنت: انما کانت بیعه بکر فلتۀ .. و لکن الله وقی شرها... من بایع رجلا من غیر مشورۀ من المسلمین فلا یبایع هو و لا الذی بایعه تغره ان یقتلا   مضمون ترجمه: عمر گفت بیعت ابوبکر امری ناگهانی و بدون م بود که خدا شرش را نگهداشت. پس از این اگر ی بدون م با مسلمین با ی بیعت کند بیعتش باطل است و بیعت کننده و بیعت شونده باید کشته شوند. منبع: صحیح بخاری:8/587 ، کتاب المحاربین من اهل الکفر و والرده، باب رجم الحبلیمن ا نا اذا احصنت   گفتنی است عمر ملعون با این جملات هم خلافت خود را و هم خلافت عثمان را باطل و نامشروع اعلام کرده است چه این که ابوبکر در انتخاب عمر با مسلمین م نکرد! و عمر نیز برای تشکیل شورای ساختگی و در نهایت خلافت عثمان با مسلمین م ننمود.در نتیجه بنابر نظر عمر خلافت خودش و عثمان نامشروع است چون با مسلمین م نشده است!
1931512

ترامپ همچنان درگیر پرونده ارتباطات نامشروع

ترامپ با «استفانی کلیفورد» که نام هنری وی «استورمی دنی » است، در سال 2006 (یک سال بعد از ازدواج ترامپ با ملانی) رابطه نامشروع برقرار کرده بود.
428768

هخا ان (539) : کاری در ایران باستان / هخا ، زن نامشروع داشت

کاری در ایران باستان / هخا ، زن نامشروع داشت هخا ان (بخش539) " ... اراتس تن در کتاب خود راجع به ثروت نوشته که یکی از ن غیرعقدی اردوان از اهل اری تره تمیستوکل را به او معرفی کرد . (1) " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 829 - 828 1 . در قسمتهای قبل - با سند - آوردیم که در ایران باستان ، امری رایج بوده است . ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
284584

ساعت عمر من ...

ساعتِ عمر مــن افتاد و دگر کـــار نکرد  هیچ یادی از این ساعتِ بیمار نکرد سالها خانه ی من گوشه ی دیوار تو بود حیف لبهایِ تو یـــک خنده به دیوار نکرد چه غم انگیز به پا خاست غمم از لبِ تار احدی گریه ولی بـــــــــر غم گیتار نکرد روزهایم همه در روزه ی چشمانِ تو رفت شامگاهان شد و چشمانِ من افطار نکرد خواب رفتم که ببوسم لبت و وقت وداع تــــــنِ تبدار مرا عقربه بیدار نــــــکرد بعد از آن از منِ بیچاره فقط خاطره ماند خاطراتی که مـــــرا جز به سرِ دار نکرد گر چـــه بیچاره ترینم به دلِ خــاک ولی هیچ خاکی به خدا چون تو مرا زار نکرد تو بگو باد صــــــبا صبح به یارم که غروب مونست رفت و بر این زندگی اصرار نکرد ..   #سهیل_اوحدی
1912086

استقبال نوبخت از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان +

سخنگوی ت در نشست خبری هفتگی، درباره اموال مشروع یا نامشروع مسئولان، به سوال های خبرنگاران پاسخ داد.
1931722

حقوق های نجومی مصداق اموال نامشروع است/ «بازگشت اموال نامشروع مسئولان» جنگ تمام عیار علیه مفسدان اقتصادی است

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران اجرای طرح بازگشت اموال نامشروع مسئولان را یک جنگ تمام عیار علیه مفسدان اقتصادی عنوان کرد و گفت: انقل ون با این کار دست به انقلاب جدیدی می زنند و با تبعیض ز و فسادز مقدمات اقتصاد مقاومتی را فراهم می کنند.
230348

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

بسم الله الرحمن الرحیم فال حافظی که نصیبمون شد...دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد/ یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت/ یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم / چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد شوخی مکن که مرغ دل بی قرار من/ سودای دام عاشقی از سر به در نکرد هر که دید روی تو بوسید چشم من /کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع / او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد یلداتون مبارک ان شاالله کنار خانواده و اقوام شب خوشی داشته باشید... آذر هم تموم شد و فردا اولین،روز اولین ماه زمستانیه...تولدش مبارک..
1927650

جراحی بزرگ و دردناک

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» با هماهنگی نمایندگان مجلس و کارشناسان تدوین شده و قرار است که به اموال مسئولان رسیدگی کند و اگر اموالی نامشروع بوده آن را به بیت المال برگردانند.
2368092

رابطه نامشروع راننده تا ی با زن متاهل

راننده اینترنتی به اتهام ارتباط نامشروع با یک زن جوان و متأهل از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری…
605728

جنجالی شدن بارداری نامشروع مرلین مونرو ! ع

ع هایی از مرلین مونرو منتشر شده است که نشان می دهد این بازیگر بصورت نامشروع باردار شده بود!
550650

عشق به «شهادت» از توجهش به «خانواده» کم نکرد

همسر شهید نریمانی گفت: بیش از همه دلم برای مهربانی هایش تنگ شده است. مهربانی هایی که در هیچ شرایطی از من دریغ نکرد و در سخت ترین شرایط هم به من توجه داشت.
629224

جنجالی شدن بارداری نامشروع مرلین مونرو !

بارداری نامشروع مرلین مونروبارداری نامشروع مرلین مونرو , اخیراً تصاویری در شبکه های اجتماعی میان کاربران در حال انتشار است، این تصاویر متعلق به مرلین مونرو می باشد، که در سال ۱۹۶۰ میلادی یعنی در حدود ۵۷ سال پیش از وی در شرایطی متفاوت که تا چندی پیش ی از ان خبر نداشت به ثبت رسیده است.وی پس از برقراری رابطه غیراخلاقی با یک بازیگر فرانسوی باردار می شود، [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1927866

اعاده اموال نامشروع؛ ضرورتی که ۴۰ سال به تاخیر افتاد/ کار به افراد پاکدست س شود

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: رسیدگی به اموال نامشروع مسؤولان که سال ها به تأخیر افتاده، باید به عنوان یک مطالبه پیگیری و توسط کارشناسانی که در ۴۰ سال عمر انقلاب لکه ننگی بر دامن ندارند بررسی شود.
2367880

رابطه نامشروع با زن متاهل، راننده تا ی را هفت سال ونیم پشت میله ها فرستاد

ایران نوشت: راننده اینترنتی به اتهام ارتباط نامشروع با یک زن جوان و متأهل از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به هفت سال ونیم حبس وشلاق محکوم شد.
1931262

طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم

توکلی: طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم است / رئیس سازمان عد و شفافیت گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در راستای مطالبه جدی مردم است.
1931776

تنها یک گام تا اجرایی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

امضاهای نمایندگان مجلس شورای ی بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به ۱۸۲ افزایش یافت.
1911516

پست محمد دهقان درباره اموال نامشروع برخی از مسئولین +ع

محمد دهقان در صفحه تویئترش در رابطه با اموال نامشروع مسئولان پستی منتشر کرد.
183758

حکایت 2

حکایت 2 موسی مندلسون، پدر بزرگ آهنگساز شهیر آلمانی، انسانی زشت و عجیب الخلقه بود. قدّی بسیار کوتاه و قوزی بد شکل بر پشت داشت. موسی روزی در هامبورگ با تاجری آشنا شد که دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی به نام فرمتژه داشت. موسی در کمال ناامیدی، عاشق آن دختر شد، ولی فرمتژه از ظاهر و هیکل از شکل افتاده او منزجر بود. زمانی که قرار شد موسی به شهر خود بازگردد، آ .. ین شجاعتش را به کار گرفت تا به اتاق دختر برود و از آ .. ین فرصت برای گفتگو با او استفاده کند. دختر حقیقتاً از زیبایی به فرشته ها شباهت داشت، ولی ابداً به او نگاه نکرد و قلب موسی از اندوه به درد آمد. موسی پس از آن که تلاش فراوان کرد تا صحبت کند، با شرمساری پرسید: - آیا می دانید که عقد ازدواج انسانها در آسمان بسته می شود؟ دختر در حالی که هنوز به کف اتاق نگاه می کرد گفت: - بله، شما چه عقیده ای دارید؟ - من معتقدم که خداوند در لحظه تولد هر پسری مقرر می کند که او با کدام دختر ازدواج کند. هنگامی که من به دنیا آمدم، عروس آینده ام را به من نشان دادند و خداوند به من گفت: «همسر تو گوژپشت خواهد بود» درست همان جا و همان موقع من از ته دل فریاد برآوردم و گفتم: «اوه خداوندا! گوژپشت بودن برای یک زن فاجعه است. لطفاً آن قوز را به من بده و هر چی زیبایی است به او عطا کن» فرمتژه سرش را بلند کرد و خیره به او نگریست و از تصور چنین واقعه ای بر خود لرزید ..................منبع: http://nasrollahi654. .. /
1927668

اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» به افراد پاکدست س شود

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: موضوع رسیدگی به اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع آنها باید توسط کارشناسان اقتصادی ضد فساد، افرادی که در این ۴۰ سال لکه ننگی در دامن ندارند، بررسی شود.
1891762

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به امضاء نمایندگان رسید؟

محمد دهقان مردم طرقبه و ش ز در مجلس شورای ی طرحی را برای اعاده اموال نامشروع…
1921538

نظر افروغ درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

جامعه شناس و تحلیل گر مسائل گفت: بنده به عنوان یک شهروند می گویم اگر طرح «اعاده اموال نامشروع» به نتیجه نهایی برسد و حقیقتاً مقابله با فساد صورت گیرد، اعتماد به نظام و انقلاب دوبرابر می شود.
535296

هخا ان (655) : ازدواج هخا ان با / اردشیر دوم با دختر خود ازدواج کرد

ازدواج هخا ان با / اردشیر دوم با دختر خود ازدواج کرد هخا ان (بخش655) " ... اردشیر آتس سا دختر خود را بر خلاف قوانین پارس ازدواج کرده بود ... " حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1040 تذکر : این مطلب و نیز مطلب دیگری که قبلا درباره ازدواج کمبوجیه با ش گذاشتیم ، نشان می دهد که ازدواج با در ایران در زمان هخا ان امری قانونی و عرفی نبوده است ؛ و می توان هخا ان را آغازگر و مروج این عمل شرم آور در بین ایرانیان باستان دانست . مردم به شاهشان نگاه می د (و از او تقلید می د) . #ادعای_از_نسل_کوروش #و_از_نسل_داریوش_بودن #افتخار_یا_ننگ؟ ############### کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
1918884

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» فراجناحی و غیر است/ حضور افراد از جناح های مختلف در طراحی طرح

عضو فرا یون ت مجلس با تاکید بر اهمیت و ضرورت دنبال «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» گفت: این موضوع نه یک بحث و جناحی است بلکه موضوعی است که خواسته همه دلسوزان نظام محسوب می شود.
193766

مهدی .. (بیهق )

"سعدیا گفتی که مهرش میروداز دل ولی مهر رفت و ماه آبان نیز آرامم نکرد" بعد آبان ماه هم ، آذر نمایان گشت باز موسم ِ پاییز و باران نیز آرامم نکرد با تحمل بر زمستان ، دی شد و اسفندرفت اوج سرما ،برف و بوران نیز آرامم نکرد چون بهاران آمد و گل بر گلستان نقش بست ارغوان و ناله های عندلیبان نیز آرامم نکرد ماه .. داد و تموز تیر و مردادان گذشت گرمیِ آن سبزه زاران نیز آرامم نکرد روز از نو آمد و مهر آمد و آبان رسید این گذشت ِ روز گاران نیز آرامم نکرد #مهدی .. (بیهق)منبع: http://beihagh. .. /
1935526

همه چیز درباره طرح «اعاده اموال نامشروع»/ از قطع دست درازشده به سوی بیت المال تا اعلام آمادگی برای ارائه اموال

مسؤولان ارشد استان یزد نظرات خود را در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در گفت وگو با خبرگزاری فارس تشریح د.

هخا ان 657 رانی هخا ان اردشیر 360 زن نامشروع داشت و به دختر خود هم رحم نکرد