همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه


2437452

همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ 14 آذر 1397 توسط انجمن آسیب شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردیدمحورهای همایش :آسیب شناسی بالینی و تشریحی شامل میکروب شناسی، ایمونولوژی، بیوشیمی، هموویژلانس و بانک خون، پاتولوژی گوارش و کبد، پاتولوژی و ن
2438490

همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

به گزارش خانم گلکار خبرنگار ماهین نیوز  از سالن همایشهای رازی علوم پزشکی ایران بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ 14 آذر 1397 توسط انجمن آسیب شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردیدمحورهای همایش :آسیب شناسی بالینی و تشریحی شامل میکروب شناسی، ایمونولوژی، بیوشیمی، هموویژلانس و بانک خون، پاتولوژی گوارش و کبد، پاتولوژی و ن
45952

رفتار شناسی فرهنگی (بخش اول)

رفتار شناسی از جمله مباحث تجربی است که می بایست محقق با رفتار فرهنگی مردم کشور خود یا کشور دیگر ، خصوصاً میزان استفاده و چگونگی بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی را درک کند. سرفصل های این درس را می توان بدین شرح نام برد: تعریف رفتار شناسی ، رفتار ، هدف از رفتار شناسی و شیوه بررسی رفتار ، شیوه معیشت و اقتصاد ایرانیان بر رفتار (یا کشورمود نظر بر مردم آن کشور) ، نظام و نوع حکومت بر رفتار، ویژگی های رفتاری ایرانیان، وحدت و کثرت در ویژگیهای رفتاری ایرانیان ، فعالیت های فرهنگی و مصرف کالای فرهنگی، چگونگی استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی به همراه آمار و ارقام ، چگونگی ارتقای استفاده از کالاهای فرهنگی، آسیب های رفتار فرهنگی، شناسایی آسیب های رفتار ، روابط اقتصادی و اجتماعیمنبع: http://negharman. /
2426535

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی معادن و صنایع واب

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی معادن و صنایع وابستهدوم تا پنجم اردیبهشت ماه 1398مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، تهران، ایران 
1831108

برگزاری همایش "آسیب شناسی درس نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی" در اهواز

دومین همایش "آسیب شناسی درس نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی"، 25 بهمن ماه به میزبانی شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.
1057488

فراخوان همایش بین المللی میکروب شناسی بالینی

فراخوان یازدهمین همایش بین المللی میکروب شناسی بالینی در شیراز منتشر شد.
68802

آسیب شناسی مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی

الگوی اقتصاد مقاومتی به معنی روش های صحیح تصمیم گیری اقتصادی در شرایط تحریم ، فشار و کمبود منابع در جامعه است ، بگونه ای که این سبک منجر به شکوفایی اقتصادی گردد. هدف از این نوشتار آسیب شناسی مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. این مقاله ، از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از جهت خصوصیت موضوع ، یک نوشتار توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات جهت مفاهیم اساسی کتابخانه ای وسایر موارد روش میدانی است که از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده است. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن ها با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان تأیید گشته است. در ابتدا مفهوم علم اقتصاد و الگوی اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفته است. سپس آسیب های موجود با استفاده از اطلاعات بدست آمده شناسایی و در پایان عنوان شده است که تدبیر و برنامه ریزی جهت تحقق کامل و موفق این الگو مست م رفع آسیب های اعتقادی ، رفتاری ، فرهنگی و روانی موجود است.منبع: http://bd-azad. /
65302

زمین شناسی پزشکی

چکیده زمین شناسی پزشکی به بررسی تاثیر فاکتورهای زمین شناسی بر سلامتی و پراکندگی بیماریها می پردازد. به این ترتیب در این گزارش مهمترین بیماریی های که از سراسر دنیا گزارش شده اند و منشا آنها فاکتورهای زمین شناسی است معرفی شده است. بیماری های فلورزیس ، گواتر، کرتینیسم، بلک فوت، کشان، کاشین بک، سرطان ریه، آسیب دیدگی های سیستم عصبی و ناهنجاری در حیوانات با آلودگی ناشی از عناصر در ارتباط بوده اند که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه بیماری ها امکان ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری یا درمان آنها را فراهم می کند. بر این اساس پس از بررسی ارتباط بیماری ها و عناصر، روش های نوینی که برای تعیین پراکندگی عناصر در برخی کشورها بکار می رود معرفی شده است. تلاش های علمی هماهنگ بین علوم زمین، زندگی و بهداشت می تواند به عنوان یکی از بهترین روش های ارتقاء سلامت جوامع در حال و آینده باشد. نمونه های جهانی مستندی از تاثیرات آرسنیک، زغال سنگ ، آب های اسیدی، گرد و خاک بر سلامتی یافت شده است. این نمونه ها چگونگی ارتباط مخاطرات ژئوشیمیایی و فرایندهای طبیعی را توضیح می دهند و به این نکته می پردازند که ممکن است تغییرات صورت گرفته به دست انسان به جای چاره سازی، منجر به بیماری شود. راه حل های موثر برای مبارزه با مخاطرات زیست محیطی و جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی هنگامی ایجاد می شود که بسیاری از افراد صاحب نظر هنگام تصمیم گیری های مهم ، روابط متقابل انسان با محیط و ضرورت فعالیت های جهانی و جامع علوم زمین و بهداشت را کاملا درک کنند. به علت اهمیت تاثیر فاکتورهای زمین شناسی و پراکندگی جغرافیایی بر بیماری ها و سلامت در سال 1996 کنگره زیست محیطی تصمیم گرفت که گروه کاری بین المللی را در ارتباط با زمین شناسی پزشکی به وجود آورد با این هدف که اهمیت این موضوع را میان دانشمندان، متخصصصین امور پزشکی و عموم مردم ارتقا دهد. منبع: http://arz2. /
87660

آسیب شناسی مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی

الگوی اقتصاد مقاومتی به معنی روش های صحیح تصمیم گیری اقتصادی در شرایط تحریم ، فشار و کمبود منابع در جامعه است ، بگونه ای که این سبک منجر به شکوفایی اقتصادی گردد. هدف از این نوشتار آسیب شناسی مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. این مقاله ، از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از جهت خصوصیت موضوع ، یک نوشتار توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات جهت مفاهیم اساسی کتابخانه ای وسایر موارد روش میدانی است که از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده است. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن ها با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان تأیید گشته است. در ابتدا مفهوم علم اقتصاد و الگوی اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفته است. سپس آسیب های موجود با استفاده از اطلاعات بدست آمده شناسایی و در پایان عنوان شده است که تدبیر و برنامه ریزی جهت تحقق کامل و موفق این الگو مست م رفع آسیب های اعتقادی ، رفتاری ، فرهنگی و روانی موجود است.منبع: http://sarbaz-rahbar. /
1605120

همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت در کرمان برگزار می شود

دبیر علمی همایش گفت: در این همایش دو روزه کارشناسان بین المللی از سازمان های جهانی فائو،who، قبرس و سایر سازمان های بین المللی حضور خواهد داشت.
128252

مدل ایجاد آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تهران قابل تعمیم به ایجاد آزمایشگاه مرجع ملی ا

ایجاد مراجع ملی استاندارد اندازه شناسی تحت نظر مرکز ملی اندازه شناسی با تعامل ها و پژوهشکده ها یکی از مراحل توسعه یافت بدون انحصار بهره برداری واستفاده از پتانسیلهای موجود کشور در سراسر ایران است.با این مدل دیگر ومی به هزینه کرد و ایجاد آزمایشگاه مرجع ملی در سازمان استاندارد ومی نداشته و صرفا اعتبار دهی از طریق مرکز ملی اندازه شناسی با معرفی در سطح ملی و بین المللی به دفتر bipm از طریق ارتباط شبکه ای فراهم میگردد.منبع: http://calibration. /
233750

ورود افراد غیر متخصص به حوزه علوم پزشکی/ عده ای با راه میانبر متخصص آزمایشگاه می شوند

نائب رییس انجمن پاتولوژی و آسیب شناسی ایران عنوان کرد: برخی افراد با انگیزه های مالی قصد دارند مجوز تاسیس آزمایشگاه بگیرند.
108062

روز آزمایشگاه

شروع کار: به دنبال بخشنامه ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مبنی بر تعیین روز 11 آبان بعنوان روز آزمایشگاه کارگروهی با حضور مدیریت محترم ، معاونت و دبیران آزمایشگاه تشکیل شد تا مقدمات و زمینه همایشی برگرفته از روش یاد ری مشارکتی بر مبنای یاد رنده محورایجاد گردد. مقدمات اجرا: از پنج روز قبل از همایش اقداماتی چون ید وسایل کمک آموزشی، امانت گرفتن مواد و ابزار آزمایشگاهی از پژوهشسرا، گروه بندی دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی برای اجرای آزمایش و تعیین نوع آزمایشات، تهیه بَنِر و دعوتنامه، زمان بندی برای اجرا و ..... انجام گرفت. شیوه اجرا: به دلیل فشرده بودن، برنامه ها در دو روزاجرا شد. برنامه اول، آموزشِ چگون کاربرد کپسول آتش نشانی بود که در روز اول و همایش اجرای آزمایشات به دلیل زمانبر بودن فعالیتها و گسترد کار به روز بعد موکول شد. دانش آموزان در 4 گروه زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی بر اساس علایق، آزمایشات را انتخاب نموده و از دو روز قبل، اطلاعات مورد نیاز آزمایشات را جمع آوری و شیوه اجرا را تمرین نمودند. محل اجرا: موضوعات مرتبط با شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی در آزمایشگاه وبرای فیزیک نیزغرفه هایی در سالن تدارک دیده شد. آنچه وِزانت همایش را دوچندان کرد بازدید معاونت آموزش اداره، مسئولین گروههای آموزشی و روابط عمومی و مسئولین مقاطع متوسطه دوره اول و دوم بود. منبع: http://lab-rey2. /
22296

روز آزمایشگاه

شروع کار: به دنبال بخشنامه ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مبنی بر تعیین روز 11 آبان بعنوان روز آزمایشگاه کارگروهی با حضور مدیریت محترم ، معاونت و دبیران آزمایشگاه تشکیل شد تا مقدمات و زمینه همایشی برگرفته از روش یادگیری مشارکتی بر مبنای یادگیرنده محورایجاد گردد. مقدمات اجرا: از پنج روز قبل از همایش اقداماتی چون ید وسایل کمک آموزشی، امانت گرفتن مواد و ابزار آزمایشگاهی از پژوهشسرا، گروه بندی دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی برای اجرای آزمایش و تعیین نوع آزمایشات، تهیه بَنِر و دعوتنامه، زمان بندی برای اجرا و ..... انجام گرفت. شیوه اجرا: به دلیل فشرده بودن، برنامه ها در دو روزاجرا شد. برنامه اول، آموزشِ چگونگی کاربرد کپسول آتش نشانی بود که در روز اول و همایش اجرای آزمایشات به دلیل زمانبر بودن فعالیتها و گستردگی کار به روز بعد موکول شد. دانش آموزان در 4 گروه زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی بر اساس علایق، آزمایشات را انتخاب نموده و از دو روز قبل، اطلاعات مورد نیاز آزمایشات را جمع آوری و شیوه اجرا را تمرین نمودند. محل اجرا: موضوعات مرتبط با شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی در آزمایشگاه وبرای فیزیک نیزغرفه هایی در سالن تدارک دیده شد. آنچه وِزانت همایش را دوچندان کرد بازدید معاونت آموزش اداره، مسئولین گروههای آموزشی و روابط عمومی و مسئولین مقاطع متوسطه دوره اول و دوم بود. منبع: http://lab-rey2. /
2247852

همایش اخلاق و رسانه برگزار می شود

همشهری آنلاین: همایش اخلاق و رسانه به منظور تبیین ،بررسی و آسیب شناسی موضوع اخلاق در رسانه فراخوان مقاله داده است.
1848204

سوابق و فعالیت های مسلم ذوقی بیلندی در همایش ها و سمینار ها

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در کاوشهای باستان شناسی در بیرجند همکاری با گروه باستان شناسی بیرجند در "اولین همایش ملی باستان شناسی ایران" در اردیبهشت ماه 1392 همکاری با گروه باستان شناسی بیرجند در "دومین همایش ملی باستان شناسی ایران" در آبانماه 1394 همکاری با "ستاد جشن ملی ثبت جهانی قنات قصبه گناباد" مهر تا بهمن ماه 1395 همکاری با تیم کاوش تپه باستانی دامغانی سبزوار در برگزاری "مراسم روز جهانی باستان شناسی" در آبانماه 1394
98458

همایش سند بیماری های غیرواگیر

اولین همایش ارائه برنامه ها و اه سند ملى و استانى پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، روز شنبه ١٧ مهر ماه سال جارى با حضور هیات رئیسه علوم پزشکى یزد و مغیثى معاون فنى مرکز مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط وزارت در محل سالن شهید علیزاده برگزارشد.. طى همایش مذکور گزارش اه و برنامه هاى سند ملى توسط دبیران کارگروه ها ارائه گردید. منبع: http://healthinallpolicies. /
1488868

برگزاری اولین همایش استانی هاری در زاهدان

اولین همایش استانی هاری با حضور رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت؛ با هدف بررسی و آسیب شناسی دلایل ابتلا به این بیماری کشنده درزاهدان برگزار شد.
68448

کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و isiدر شیراز ویژه رشته های علوم پایه

کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و isiدر شیراز ویژه رشته های علوم پایه دیگر نگران دست نوشته های خود نباشید با بهترین روش ممکن همراه با کار عملی و تمرین هفتگی موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز مدرس: سعید جوی زاده سرفصل دوره: معرفی معروفترین نویسندگان رشته های علوم زمین طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته ژئوفیزیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته هواشناسی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های شیمی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های فیزیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های فوتونیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های آمار طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های ریاضی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های علوم کامپیوتر طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی گیاهی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی جانوری طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های محیط زیست(دریا) طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی دریا طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های فلسفه طی 10 سال اخیر در جهان معرفی معروفترین نویسندگان رشته های علوم شناختی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های فلسفه طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی دریا طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های محیط زیست(دریا) طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی جانوری طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی گیاهی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های علوم کامپیوتر طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های ریاضی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های آمار طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های فوتونیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های فیزیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های شیمی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های هواشناسی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های علوم زمین طی 10 سال اخیر در جهان معرفی برترین نشریات رشته های ژئوفیزیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های ژئوفیزیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های علوم زمین طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های هواشناسی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های شیمی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های فیزیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های فوتونیک طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های آمار طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های ریاضی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های علوم کامپیوتر طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی گیاهی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی جانوری طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های محیط زیست(دریا) طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی دریا طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طی 10 سال اخیر در جهان معرفی انتشارات برتر رشته های علوم شناختی طی 10 سال اخیر در جهان معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های علوم زمین معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های ژئوفیزیک معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های هواشناسی معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های شیمی معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های فیزیک معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های آمار معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های ریاضی معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های فوتونیک معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های علوم کامپیوتر معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های زیست شناسی گیاهی معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های زیست شناسی جانوری معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های محیط زیست(دریا) معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های زیست شناسی دریا معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های علوم شناختی معروف ترین موسسات بین المللی در رشته های علوم پایه 10 سال اخیر معرفی کتاب های 2015 رشته های علوم پایه در جهان مقایسه نشریات بین المللی مجموعه علوم پایه با یکدیگر و.... اه جزئی: آشنایی با موسسه اطلاعات علمی institute for scientific information معرفی مجلات isi راه های روش انتخاب موضوع برای نوشتن یک مقاله چگونگی تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی و isi روش مکاتبات بین المللی در عرصه پژوهشگری جملات تاکیدی در مقالات علمی پژوهشی و isi آشنایی با تکنیک های آماری در مقالات بین المللی و علمی و پژوهشی شیوه انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله شیوه پیدا مقاله در رشته هدف و مورد نظر آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی وجستجو د ایگاه scopus آشنایی با پایگاه scimago آشنایی با ارکان اصلی مقاله :عنوان –نویستنده-چکیده-واژگان کلیدی-مقدمه-مواد و روش ها-نتایج و... آموزش چگونکی نحوه ارجاع دهی به مقالات آشنایی با نرم افزار endnote ونکات نگارشی درتدوین مقالات آشنایی با سرقت ادبی plagiarism واهمیت آن چگونگی کتب لاتین و مقالات رایگان معرفی وب سایتهای کنفرانس های داخلی و خارجی معرفی پایگاههای اطلاعاتی رایگان آشنایی با انواع نشریات از نظر رتبه ودرجه علمی آشنایی با فرآیند بررسی مقاله ومکاتبات لازم آشنایی با معیار های سنجش موسسه isi روند بازنگری، اصلاح مقالات روش تشخیص مجلات اصلی و تقلبی ارسال نامه به سردبیر چگونگی داوری و نتیجه آن و.... از مهمترین دستاوردهای این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود : 1-نوشتن مقاله به صورت عملی بعد از هر جلسه 2- بادگیری داوری مقالات داخلی و خارجی 3- ارتقاء سطح علمی و مهارتی محققان 4- آشنایی با موسسات و نشریات بین المللی 5- اصلاح نقائص و مشکلات احتمالی در ساختار مقاله نویسی 6- ایجاد انگیزه برای شرکت در همایش های بین المللی و ارائه مقاله در نشریات بین آدرس: شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار اره حکیمی –موسسه چشم انداز تلفن: 07132320953 07132320721 همراه : 09382252774 وب سایت: www.gisland.org تلگرام: @saeedjavizadeh آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم زمین,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم شناختی, کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های علوم زمین,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های , علوم زمین,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های علوم شناختی, منبع: http://amarfazaei. /
2443637

ع / افتتاحیه همایش بین المللی تهران هوشمند

همایش بین المللی تهران هوشمند امروز با حضور آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران و پیروز حناچی شهردار تهران در سالن همایش های برج میلاد افتتاح شد.
47150

همایش سند بیماری های غیرواگیر

اولین همایش ارائه برنامه ها و اه سند ملى و استانى پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، روز شنبه ١٧ مهر ماه سال جارى با حضور هیات رئیسه علوم پزشکى یزد و مغیثى معاون فنى مرکز مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط وزارت در محل سالن شهید علیزاده برگزارشد.. طى همایش مذکور گزارش اه و برنامه هاى سند ملى توسط دبیران کارگروه ها ارائه گردید. منبع: http://healthinallpolicies. /
1684338

افزایش تور کیش با برگزاری همایش های بین المللی در نمایشگاه کیش

مرکز بین المللی همایش های کیش با در اختیار داشتن سالن های چند منظوره همراه با امکانات جانبی و مجهز در فضایی به وسعت 13 هزار متر مربع ساخته شده است.
2441558

مدیران حوزه شهر هوشمند از روسیه، سوییس، اسپانیا و هلند به تهران می آیند

همشهری آنلاین: مشاور استراتژی و نوآوری مسکو و مدیر پروژه آزمایشگاه شهر هوشمند مسکو به همراه برخی مدیران و پژوهشگران بین المللی میهمانِ دومین همایش و نمایشگاه بین المللی تهران هوشمند خواهند بود.
150070

اهم فعالیتهای مد نظر در همایش قطبی زمین شناسی

با سلام و احترام همکاران بزرگوار اهم فعالیتهای مد نظر در همایش قطبی زمین شناسی خدمتتان ارسال میگردد.سپاسگزار خواهم بود از نکته نظرات و پیشنهادات ارزنده شما بزرگواران جهت تعالی و غنی سازی فعالیتهای همایش پیش رو بهره مند گردیم. - توجیه برنامه های عملیاتی و تبادل نظر با همکاران گرامی - تبادل نظر با سرگروه های محترم شهرستانها جهت آسیب شناسی چالشها در دروس مربوط (تحلیل نتایج امتحانات نهایی و کنکور سال 95) و ارائه را ارهای سازنده جهت بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی - برگزاری کارگاه مقاله نویسی جهت اشاعه و تشویق همکاران بزرگوار به تولید مقالات علمی درس زمین شناسی - انتخاب چند ین محورهای علمی انتخ توسط هریک از همکاران بزرگوار وسخنرانی زمان بندی شده پیرامون محورهای مربوط با تشکر از زحمات همکاران گرامی معصومه براریمنبع: http://geomazandaran. /
1819230

کهگیلویه و بویراحمد آزمایشگاه سم شناسی ندارد

معاون غذا و داروی علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان آزمایشگاه سم شناسی ندارد و مجبوریم نمونه های آزمایشی را به شیراز ارسال کنیم.
42774

آسیب شناسی رفتار خشونت آمیز جوانان

نویسنده: انور صمدی راد چکیده: مبنای مقاله حاضر پژوهشی بنیادی است که هدف اصلی آن، آسیب شناسی رفتارهای خشونت آمیز جمعی جوانان در مراسم ورزشی، با تأکید بر مسابقات فوتبال بین تیمهای سرشناس و بازیهای حساس بوده است. درعین حال، چارچوب نظری و فرضیات تحقیق بگونه ای طراحی شد که منجر به داده های کاربردی برای مسئولان و سیاست گزاران ناجا و مقامات ذیربط کشوری گردد.منبع: http://khooshoonatm. /
236620

برگزاری نخستین همایش علمی نمد چهارمحال و بختیاری

نخستین همایش علمی نمد چهارمحال و بختیاری با هدف آسیب شناسی این حوزه روز شنبه با حضور اساتید، فعالان و مسئولان این حوزه در شهرکرد برگزار شد.
618862

با تصاویر گونه های گیاهی درس آزمایشگاه گیاه

تصاویر گونه های گیاهی درس آزمایشگاه گیاه شناسی تصاویر گونه های گیاهی درس آز گیاهشناسی. هرگونه دارای یک ع به همراه نام لاتین با پسوند jpg محتوی 81 ع . مناسب استفاده دانشجویان رشته ی محیط زیست
2441592

تاخیر یک ساله بیمه ها در پرداخت مطالبات

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، شرایط اقتصادی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی را بحرانی خواند.
68092

فراخوان سیزدهمین همایش بین المللی ین مهدویت

به گزارش پایگاه خبری آینده روشن، دبیرخانه همایش ین مهدویت فراخوان سیزدهمین همایش بین المللی ین مهدویت با محور عصر ظهور در ادیان ابراهیمی را اعلام کرد.فراخوان سیزدهمین همایش بین المللی ین مهدویت(نیمة شعبان 1438 برابر با اردیبهشت ماه 1396)عصر ظهور در ادیان ابراهیمیمنبع: http://amammahdi313. /
1563720

جزئیات برگزاری چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه/ دو ارتباطات و رسانه تجلیل می شوند

محمود اسعدی رئیس چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه از چگونگی برگزاری و برنامه های این همایش خبر داد.
298318

آغاز به کار همایش بین المللی روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در مشهد

گروه معارف: همایش بین المللی روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب هم اکنون در فردوسی مشهد در حال برگزاری است. ادامه: آغاز به کار همایش بین المللی روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در مشهد
1658808

برگزاری همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در سال آینده

رضا امانی گفت: پژوهشگران تا پایان بهمن ماه برای ارسال مقالات خود به همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مهلت دارند.
1519314

آمل میزبان همایش بین المللی پیشگیری از هاری

همایش بین المللی پایش و کنترل بیماری هاری با هدف اجرای طرح های مشترک با کشور های دنیا برای مقابله با این بیماری امروز در شمال آمل آغاز به کار کرد.
1508762

برگزاری سومین همایش بین المللی شمس و مولانا در خوی

سومین همایش بین المللی شمس و مولانا با حضور صاحبنظران داخلی و سفیران و رای ن فرهنگی و سرکنسول های ۱۴ کشور در روز های ۱۵ و ۱۶ مهر در خوی برگزار می شود.
274804

تبیین برنامه های همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در م

گروه معارف: در نشست خبری همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب که ظهر امروز، 29 دی ماه در فردوسی برگزار شد، برنامه های این هماش در مشهد تببین شد. ادامه: تبیین برنامه های همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در مشهد
1168120

آغاز به کار همایش بین المللی خمس و نقش آن در تعالی فرهنگی جامعه

همایش بین المللی خمس و نقش آن در تعالی فرهنگی جامعه با حضور شخصیت های برجسته حوزوی و کشوری درمدرسه علمیه کاظم(ع) قم آغاز به کار کرد. [ مشاهده متن کامل خبر آغاز به کار همایش بین المللی خمس و نقش آن در تعالی فرهنگی جامعه در رسا ]
1205728

برگزاری دومین همایش بین المللی ریزگردها

دومین همایش بین المللی ریزگردها با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در ایلام برگزار می شود.
36142

اهدای تندیس نشان مسئولیت اجتماعی ایران به محک با حضور رئیس جمهور

محک تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران در حوزه رفاه و سلامت اجتماعی را از کار، تعاون و رفاه اجتماعی دریافت کرد. اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی ایران یادبود شهید فیاض بخش با حضور رئیس جمهور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده، مدیران تی، صاحبان صنایع و اساتید ها روز دوشنبه 24 آبان 1395 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش که با توجه به بسترسازی و گسترش فرآیندهای ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی در کشور، از طریق مشارکت نهادها و سازمان های اجتماعی، عمومی و خصوصی به وسیله تبیین و ترویج مسئولیت اجتماعی در آنان برگزار شد، دبیرخانه همایش رأسا نسبت به انتخاب مؤسسه خیریه محک اقدام و تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران را به این مؤسسه تقدیم کرد. مؤسسه مردم نهاد محک از سال 1387 به عنوان یکی از پیشگامان ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین سازمان های غیر تی و بنگاه های اقتصادی شناخته می شود و همواره در تلاش است تا به منظور فرهنگ سازی در این خصوص اقدامات مختلفی انجام دهد. نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر با موضوع سرطان کودک و مسئولیت اجتماعی در سال 89 و سه دوره همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سال های 1389،1391 و 1393 و همزمان با روز سرطان کودک به منظور نیل به این هدف برگزار شده است. محک در نظر دارد در بیست و پنجمین سال فعالیت خود چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها با محوریت تجارب عملی در جامعه مدنی را در بهمن ‎ ماه سال 1395 با حضور سخنرانان ملی و بین المللی و به منظور بررسی چگونگی عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، زیر ساخت های مورد نیاز برای عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، پیوند حسن شهرت، مسئولیت اجتماعی و تداوم سازمان، بررسی تجارب عملی و پروژه های پیشنهادی مسئولیت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی برگزار کند و امیدوار است با اشتراک گذاری ظرفیت های اجتماعی خدمات حمایتی و درمانی گسترده تری به ک ن مبتلا به سرطان در سراسر ایران ارائه نماید.منبع: http://setarehayedonbaledar. /
2021212

دومین همایش بین المللی گرد و غبار ۵ تا ۷ اردیبهشت در ایلام برگزار می شود

همشهری آنلاین: مدیر امور پژوهش و فناوری ایلام و دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی گرد و غبار گفت: این همایش ۵ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ایلام برگزار می شود.
1062706

سیزدهمین همایش بین المللی ین مهدویت در قم آغاز به کار کرد

حجت ال والمسلمین پورسیدآقایی از وصول ۵۳ مقاله از کشورهای جهان به سیزدهمین همایش بین المللی ین مهدویت خبر داد.
1430982

وم تسریع ساخت مرکز همایش های بین المللی

س رست شهرداری تبریز بر وم سرعت بخشی به بخش های فنی و تجهیزاتی این مرکز همایش های بین المللی تبریز تاکید کرد.
2187176

برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا شهریورماه در شهرستان خوی

مدیر کمیته اطلاع رسانی چهارمین همایش و جشنواره بین المللی شمس و مولانا گفت: برنامه های هفته بزرگداشت شمس تبریزی در دهه اول شهریور هم زمان با ایام عید قربان تا غدیر خم در شهرستان خوی برگزار شود.
1540436

نخستین همایش حافظ شناسی برگزار شد

نخستین همایش حافظ شناسی در راستای معرفی چهره های ادبی کشور در حضرت معصومه(س)برگزار شد.
1994182

50 کشور در همایش بین المللی پژوهش های قرآنی شرکت د/ ارسال 71 مقاله به دبیرخانه استانی همایش

دبیر استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی سمنان گفت: 71 مقاله به دبیرخانه استانی همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در استان سمنان ارسال شده است و 50 کشور در این همایش شرکت د.
1906516

همایش بین المللی « رضا(ع) و گفت وگوی ادیان» آغاز به کار کرد

نخستین همایش بین المللی رضا(ع) و گفت وگوی ادیان آذر ماه سال آینده با حضور علما و شمندان ادیان مختلف به میزبانی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
2442290

همایش و نمایشگاه بینالمللی تهران هوشمند»

مدیران حوزه شهر هوشمند از روسیه، سوییس، اسپانیا و هلند به تهران می آیندمشاور استراتژی و نوآوری مسکو و مدیر پروژه آزمایشگاه شهر هوشمند مسکو به همراه برخی مدیران و پژوهشگران بین المللی میهمانِ دومین «همایش و نمایشگاه بین‌المللی تهران هوشمند» خواهند بود که در روزهای 19 و 20 آذرماه در برج میلاد برگزار می‌شود. ادامه مطلب...
47112

گزارش کارگاه منبع شناسی

گزارش کارگاه تخصصی منبع شناسی کلاممنبع شناسی در حوزه علم کلام برای دانشپژوه کلام بسیار مهم است. زیرا با تسلط به منابع اصلی و مهم هر فرقه و مکتب کلامی می تواند به نحو احسن نظرات و اعتقدات آنها را به دست آورد و مورد بررسی قرار دهد. این کارگاه در روز دوشنبه 19/11/94 ساعت 9:00-10:00 با حضور حجت ال و المسلمین آقای فاریاب در اتاق جلسات برگزار شده است. تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه 13 نفر است.منبع: http://a-f-k. /
341464

میراث مکتوب در همایش بین المللی نسخ خطی فارسی

همشهری آنلاین: مرکز پژوهشی میراث مکتوب در برگزاری همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی که ۵ و ۶ اسفند در صوفیه بلغارستان برگزار می شود، همکاری می کند.
1518758

آغاز همایش بین المللی تحقیقات لس در گلستان

همایش بین المللی تحقیقات لس صبح امروز در علوم کشاورزی گرگان آغاز شد.
688268

همایش بین المللی علوم انسانی ی برگزار می شود

همایش بین المللی علوم انسانی ی با حضور اساتید و کارشناسانی چون حمید پارسانیا و احمد واعظی ۲۲ اسفندماه در گیلان برگزار می شود.
1513104

مقاومت در برابر برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا

اشرف بروجردی می گوید همیشه شروع هر کاری با مقاومت هایی روبرو می شود. درباره برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا هم چنین موضوعاتی مطرح شد که ضرورتی ندارد به این موضوع پرداخته شود.
1020142

ارائه بیش از 180 مقاله به همایش ملی زمین شناسی

دبیر سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی از ارائه بیش از 180 مقاله به سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی در کرمان خبر داد.
695268

همایش «نقش در کاهش آسیب های اجتماعی» در آستانه اشرفیه برگزار می شود

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد ی گیلان از برگزاری همایش استانی «نقش در کاهش آسیب های اجتماعی» در آستانه اشرفیه خبر داد.
2416784

294 اثر به همایش بین المللی مناظرات رضوی ارسال شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد ی استان اردبیل گفت: در مدت یک سال گذشته 294 اثر در بخش های مختلف به دبیرخانه همایش بین المللی مناظرات رضوی ارسال شده است.
672394

۱۰۱ساختمان بلندمرتبه پایتخت در معرض خطر مستقیم گسل ها

مهر نوشت: همایش طرح های توسعه شهری از ایده به همت کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در راستای آسیب شناسی اسناد بالادستی توسعه شهر تهران اجرایی شد.
1244008

غفور: مشکلات را با آسیب شناسی برطرف می کنیم

پشت خط زن تیم ملی والیبال گفت: به یقین عملکرد تیم ملی در لیگ جهانی مشکلاتی داشت که با آسیب شناسی باید این موارد برطرف شود.
520886

برگزاری هشتمین همایش بین المللی برق الکترونیک قدرت

هشتمین همایش بین المللی برق قدرت مشهد با نام تخصصی pedstcدر دانشکده ی فردوسی مشهد برگزار شد.
929790

برگزاری همایش بین المللی شعر عربی به میزبانی شادگان

همایش بین المللی شعر عربی ویژه اعیاد شعبانیه به میزبانی شهرستان شادگان برگزار خواهد شد.
289066

کدام حوزه پزشکی کمترین خطا و شکایت را دارد؟

نائب رییس انجمن آسیب شناسی و پاتولوژی گفت: کمترین شکایت و خطا پزشکی مربوط به آزمایشگاه ها است.

همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه