هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند


2349535

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز جمهوری ی ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت. فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند. وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پزشک حضور خواهد داشت. هوانیروز آمادگی دارد  در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند
2348488

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز جمهوری ی ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت. فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند. وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پزشک حضور خواهد داشت. هوانیروز آمادگی دارد  در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند
2350346

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز   ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پزشک حضور خواهد داشت.هوانیروز آمادگی دارد  در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند
2348414

آمادگی هوانیروز برای انجام یت اورژانس هوایی در خاک عراق

فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.به نقل از روابط عمومی ، سرتیپ دوم خلیان «یوسف قربانی» در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت. فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند. وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پزشک حضور خواهد داشت.
2347702

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز   ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پزشک حضور خواهد داشت.هوانیروز آمادگی دارد  در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند
2349186

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز   ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پزشک حضور خواهد داشت.هوانیروز آمادگی دارد  در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند
1250279

مخالفت با همه پرسی استقلال کردستان عراق

نخست عراق اعلام کرد که همه پرسی استقلال که کردستان عراق در قصد دارد سپتامبر آینده اجرا کند "غیرقانونی" است.
2237109

دست ما نمک ندارد یا نخست عراق نمک نشناس است؟!

حیدر عبادی اعلام کرده عراق تحریم های را با بی میلی اجرا می کند. این صدا اما از کردستان عراق و پا تان و حتی افغانستان شنیده نمی شود. وقت تجدید نظر در سیاست ها نیست؟
2220191

چه ی شش ماه قبل از حمله به عراق، حتی پیروزی را نیز پیش بینی کرد؟ / چگونه با توصیه عدم کمک به صدام در زمان حمله، روابط حسنه ایران با ت بعد تضمین شد؟ / چرا بخش فارسی ، همان خط رادیو عربی را برای خلع سلاح عراق در پیش گرفته است؟

حضور نیروهای در ترکیه، خلیج فارس و دریای مدیترانه، حکایت از آمادگی برای حمله به عراق دارد... میان و عراق یک نابرابری نظامی قابل توجهی وجود دارد. قطعا حمله به عراق شدیدتر از حمله به افغانستان خواهد بود و احتمال موفقیت آن نیز می رود... هر نوع حمایت از ت فعلی عراق (زمان صدام حسین) که ایران را در مقابل ت آینده عراق قرار دهد، اشتباه است.
2011472

حاتمی: ایران آمادگی همه جانبه برای حمایت از ملت عراق را دارد

دفاع کشورمان در ادامه برنامه هایش در عراق، با رئیس ستاد عراق و هیئت نظامی این کشور دیدار و پیرامون مسائل منطقه مذاکره و گفت وگو کرد.
2157356

عراق حکم ۱۲ تروریست را اجرا کرد

مقامات ت عراق اعلام د که صبح امروز( ) حکم ۱۲ تروریست را اجرا کرده اند.
1495350

وزارت کشور عراق: طرح امنیتی دهه اول محرم در کربلا موفق اجرا شد

وزارت کشور عراق اعلام کرد که طرح امنیتی این وزارتخانه برای تأمین امنیت زائران در دهه اول محرم با موفقیت اجرا شد.
907884

فرمانده هوانیروز: مانع ورود به ایران شدیم

: فرمانده هوانیروز گفت:در سال 93 نیروهای تکفیری تا خانقین عراق جلو آمدند و قصد ورود به مرزهای ما را داشتند. نیروی زمینی در مرزهای غرب مستقر شد و هوانیروز هم با تیم های آتش سنگین وارد عمل شد و جلوی ایستادیم.
409230

روزهای آ ش را در عراق سپری می کند

همزمان با آمادگی نیروهای مشترک عراق برای آغاز مرحله سوم عملیات موصل، سازمان ملل در عراق اعلام کرد که روزهای آ ش را در عراق سپری می کند.
907368

فرمانده هوانیروز : سال 93 مانع ورود به ایران شدیم

تسنیم نوشت: فرمانده هوانیروز گفت:در سال 93 نیروهای تکفیری تا خانقین عراق جلو آمدند و قصد ورود به مرزهای ما را داشتند. نیروی زمینی در مرزهای غرب مستقر شد و هوانیروز هم با تیم های آتش سنگین وارد عمل شد و جلوی ایستادیم.
2011395

آمادگی همه جانبه ایران در حمایت از ملت عراق/ تقدیر از نقش بارز و برادرانه ایران در پیروزی های عراق بر

دفاع ایران در ادامه برنامه هایش در عراق، با رئیس ستاد عراق و هیأت نظامی این کشور دیدار و پیرامون مسائل منطقه مذاکره و گفتگو کرد.
1898075

وزارت خارجه عراق: ایران در جنگ با تروریست ها در کنار عراق ایستاد

هرگونه اظهاراتی و از هر طرفی که به دخ در امور عراق و یا سیطره بر آن اشاره دارد را رد می کنیم و هیچ کشوری بر عراق سیطره ندارد.
1905873

طرح سوآپ نفتی ایران و عراق به دلیل نگرانی های امنیتی اجرا نشد

رویترز به نقل از مقامات ایرانی اعلام کرد: طرح سوآپ ۶۰ هزار بشکه نفت ایران و عراق به دلیل نگرانی های امنیتی اجرا شد.
1992734

عزت دوری: را وارد عراق کرد

همشهری آنلاین: دبیرکل حزب بعث عراق در سخنرانی خود به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد شکل گیری این حزب گفت را وارد عراق کرد و عربستان در معرض همان توطئه ای قرار دارد که عراق با آن مواجه شد.
2273965

قاسمی: عراق امن و پیشرفته برای ایران اولویت دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برکناری مشاور امنیت ملی ت عراق توسط نخست آن کشور یک مساله داخلی در عراق است، برای ما یک عراق امن، متحد و پیشرفته بیش از هر چیزی اولویت دارد.
1484407

عراق اولین مرحله از هشدار پروازممنوع برای کردستان را اجرا کرد

ت عراق به شرکت های هواپیمایی خارجی ابلاغ کرد که از روز آینده هرگونه پرواز به مبدا و مقصد اربیل را لغو کنند.
1188045

آمادگی همکاری عراق با ایران برای حل گرد و غبار

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: کشور عراق حدود دو ماه و نیم پیش به ما اعلام کرد که آمادگی همکاری با ایران را در زمینه رفع معضلات گرد و غبار دارد و پیشنهاد ما در مرحله اول این است که یک مزرعه آموزشی با همکاری یکدیگر ایجاد کنیم.
328564

آمادگی ایران برای صدور گاز به عراق

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت آمادگی عراق مشکلی از نظر انتقال برای صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه وجود ندارد، اظهار داشت: پیش بینی می شود با آغاز صادرات گاز، فاز دوم خط لوله انتقال گاز به عراق هم آماده بهره برداری شود.
1223386

اعلام آمادگی عراق برای اعزام نیرو به قطر

رئیس مجلس عراق می گوید: اگر اجازه دهیم قطر توسط عربستان بلعیده شود، به صدها هزار شهید در عراق و نیازمند خواهیم بود تا خطر سعودی را دفع کنند.
2247579

چرا عراق نمی تواند تحریم های ایران را به اجرا بگذارد؟

نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر حیدرالعبادی، رئیس جمهوری عراق مبنی بر تبعیت کشورش از تحریم های علیه ایران نوشت، عراق در شرایطی نیست که بتواند از اجرای تحریم ها علیه ایران سخن بگوید.
2071496

مقتدی صدر چگونه به مرد اول عراق تبدیل شد؟

انتخابات عراق در حالی برگزار شد که دیگر پرچم سیاه در نقطه ای از عراق در اهتزاز نیست و سیاست و حکومت در عراق دوران جدیدی را طی می کنند. عراق را از این لحاظ باید عراق جدیدی متصور بود.
2097374

العبادی: پا ازی عراق از ادامه دارد

نخست عراق اعلام کرد: عملیات پا ازی اراضی عراق از به ویژه در مناطق غیرمس ی ادامه دارد.
1485220

آماده همکاری با عراق برای استقرار در مرزهای مشترک هستیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ایران صرفا عراق یکپارچه، واحد و حاکمیت قانونی بر اساس قانون اساسی و رای تمامی ملت عراق را قبول دارد و جدا شدن بخشی از کشور عراق را به رسمیت نمی شناسد.
922704

«کردستان» از عراق جداشدنی نیست/ کُردها توان تأسیس ت مستقل را ندارند

عضو شورای استانداری بغداد، طرح ج منطقه «کردستان» از عراق را طرحی مردود دانست که هیچ گاه اجرا نخواهد شد.
1929977

«شاخه زیتون» در ماه می تکمیل می شود/ عملیات مشترکی علیه پ.ک.ک در عراق اجرا می کنیم

خارجه ترکیه با اعلام تاریخ تکمیل شدن عملیات شاخه زیتون در عفرین، گفت پس از آن می توانند با عراق عملیات مشترکی علیه پ.ک.ک اجرا کنند.
2246280

چرا عراق نمی تواند تحریم ها علیه ایران را به اجرا بگذارد؟

نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر حیدرالعبادی، رئیس جمهوری عراق مبنی بر تبعیت کشورش از تحریم های علیه ایران نوشت، عراق در شرایطی نیست که بتواند از اجرای تحریم ها علیه ایران سخن بگوید.
1515226

بارزانی برای گفتگو با بغداد اعلام آمادگی کرد

رئیس اقلیم کردستان عراق بر آمادگی اربیل برای مذاکره با ت مرکزی عراق بدون پیش شرطی از سوی دو طرف تاکید کرد.
1515147

اعلام آمادگی بارزانی برای گفتگو با بغداد

رئیس اقلیم کردستان عراق بر آمادگی اربیل برای مذاکره با ت مرکزی عراق بدون پیش شرطی از سوی دو طرف تاکید کرد.
1346268

ریاضت مالی را اجرا می کند

یک سند تازه کشف شده از موصل در عراق نشان می دهد که گروه در حالیکه سال ۲۰۱۴ حقوق های هنگفت و امکانات گسترده ای به تروریست ها به ویژه خارجی می داده، از سال گذشته سیاست سختگیرانه ای را اجرا کرده است.
1570620

راه ناهموار تجارت ایران با عراق

رضا کربلایی: هرچند عراق در جمع ۵کشور نخست صادرات کالاهای ایرانی قرار دارد، اما این ترکیه است که موفق شده دست کم یک پنجم از بازار عراق را در دست بگیرد.
2109906

العبادی: ترکیه باید به حاکمیت عراق احترام بگذارد

نخست عراق اعلام کرد که گزارش ت عراق حکایت از لغو نتایج انتخاباتی دارد که در اردوگاه های آوارگان و خارج از کشور برگزار شده است.
1758082

نخست عراق: اربیل درآمد هنگفتی از فروش نفت داشته و دارد

نخست عراق با اشاره به اجرای سند ملی بازسازی عراق به ارزش 100 میلیارد دلار، درباره قدرالسهم منطقه کردستان از بودجه 2018 عراق و دلایل تغییرات در بودجه امسال در مقایسه با سال قبل، توضیحاتی را ارائه داد.
1933723

بغداد قصد دارد «پ.ک.ک» را همانند «گرو منافقین» از عراق ا اج کند

پارلمان عراق و رئیس حزب «جبهه ترکمن های عراق» می گوید بغداد به کمک آنکارا درصدد است عناصر تروریستی «حزب کارگران کردستان» را همانند «کرو منافقین» از خاک عراق بیرون کند.
1293253

مقاومت در عراق وضعیت بسیار خوبی دارد/ عراق از وضعیت تاریک و سیاه عبور کرده است

رئیس شبکه رسانه ای عراق گفت: امروز مقاومت در کشور عراق وضعیت بسیار خوبی دارد.
550532

العبادی: هیچ نیروی خارجی در عراق با نمی جنگد/ ماتیس: عراق قدرت نظامی بالایی دارد

ایسنا نوشت: نخست عراق در دیدار با دفاع تأکید کرد که هیچ نیروی خارجی بر روی خاک عراق با نمی جنگد.
1249137

مسجدی: سفر «حیدرالعبادی» به تهران در چارچوب روابط عالی دیپلماتیک انجام می شود

سفیر ایران در عراق گفت: عراق با پشت سرگذاشتن چالش های امنیتی وارد مرحله جدیدی از عمران، توسعه و پیشرفت شده و ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار این کشور قرار دهد.
1855224

آمادگی روسیه برای تجهیز عراق به سامانه اس-۴۰۰

سفیر روسیه در عراق از آمادگی کشورش برای بررسی امکان تجهیز عراق به سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ خبر داد.
2110051

العبادی: نتایج انتخابات خارج از عراق و آوارگان لغو شود/ترکیه باید به حاکمیت عراق احترام بگذارد

نخست عراق اعلام کرد که گزارش ت عراق حکایت از لغو نتایج انتخاباتی دارد که در اردوگاه های آوارگان و خارج از کشور برگزار شده است.
1849679

«رغد صدام» در امارات است/ ت عراق مدارک کافی علیه وی دارد

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به مکانی که هم اکنون دختر صدام معدوم در آن قرار دارد از مدارک بسیاری که بغداد علیه «رغد» دیکتاتور معدوم عراق در اختیار دارد، خبر داد.
1528913

آمادگی کردستان عراق برای مذاکره با بغداد

شورای عالی منطقه کردستان عراق روز چهارشنبه آمادگی اربیل را برای آغاز گفتگوهای نامحدود و بدون پیش شرط با بغداد اعلام کرد. به گزارش کارگرانلاین، شورای عالی منطقه کردستان عراق بعد از نشستی که به ریاست مسعود بارزانی رئیس این منطقه برگزار شد در بیانیه ای اعلام کرد اجرای نتایج همه پرسی (ج ) منطقه کردستان عراق در گرو گفتگوی سازنده و مسئولانه با ت مرکزی عراق است و اعمال تحریم علیه مردم منطقه کردستان غیرقانونی است و به سود هیچ طرفی نیست بلکه باعث بحرانی تر شدن اوضاع می شود. شورای عالی منطقه کردستان عراق در این بیانیه افزود: اربیل آماده گفتگوی نامحدود با مقامات ت مرکزی عراق در بغداد بدون پیش شرط است. در این بیانیه از ت عراق درخواست شده است تهدید، محاصره و مجازات جمعی مردم در منطقه کردستان را متوقف کند. بر اساس این بیانیه، ادامه برگزاری جلسات و نشست های احزاب منطقه کردستان عراق ضروری است. در این بیانیه تاکید شده است پارلمان منطقه کردستان عراق تنها مرجعی است که تصمیم خواهد گرفت انتخابات پارلمانی و انتخابات برای مشخص شدن رئیس منطقه کردستان برگزار خواهد شد یا خیر.
1547409

واشنگتن از نفوذ ایران در عراق بیم دارد

روز یکشنبه 15 اکتبر، با تهدید کردستان از سوی عراق مبنی بر عقب نشینی از مناطق نزدیک شهر کرکوک، پنتاگون، نیروهای امنیتی عراق و ت منطقه ای کردستان را به "اجتناب از اقدامات تشدید کننده" دعوت کرد. ایالات متحده گفت که با خشونت از سوی هر حزب مخالف است و هر گونه اقدام می تواند به بی ثباتی عراق و جلوگیری از جنگ با منجر شود.
306420

مسعود بارزانی: اگر نوری مالکی برگردد اعلام استقلال می کنیم / ایران بیشترین نفوذ را در عراق دارد / نفوذی در عراق ندارد

بارزانی همچنین تصریح کرد: "به نظر من در عراق نفوذ ندارد و این ایران است که بیشترین نفوذ را در عراق دارد".
1495294

طرح امنیتی دهه اول محرم در کربلا موفق اجرا شد

وزارت کشور عراق اعلام کرد که طرح امنیتی این وزارتخانه برای تأمین امنیت زائران در دهه اول محرم با موفقیت اجرا شد.
329169

آمادگی ایران برای صدور گاز به عراق

یک مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت دومین خط لوله صادرات گاز ایران به عراق، اعلام کرد: گاز تا مرز عراق منتقل شده و ایران آماده صادرات گاز به این کشور همسایه است.
1443814

خدمات امدادی هوانیروز به ۱۷ استان کشور/

 ؛ سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی در حاشیه برگزاری آیین دومین یادواره ی امداد و انتقال هوایی و تجلیل از پیش وتان بهداشت، امداد و درمان هوانیروز که در ستاد فرماندهی برگزار شد، اظهار کرد: پیش از این هوانیروز در ۱۵ استان کشور خدمات امدادی و انتقال هوایی داشت که اخیرا دو استان دیگر را به این مجموعه اضافه کرده ایم. وی با اشاره به آمادگی هوانیروز در اجرای انواع یت های پیشرو، گفت: از ت می خواهیم تا با افزایش بودجه و اعتبارات، بستر مناسب را جهت افزایش پایگاه های اورژانسی در سراسر کشور فراهم کند.
1515215

اعلام آمادگی بارزانی برای گفت وگوی بدون پیش شرط با بغداد

رئیس اقلیم کردستان عراق بر آمادگی اربیل برای مذاکره با ت مرکزی عراق بدون پیش شرطی از سوی دو طرف تاکید کرد.
1215649

عراق هم برای میانجی گری در بحران قطر اعلام آمادگی کرد

ایسنا نوشت: رئیس جمهوری عراق از آمادگی کشورش جهت میانجی گری در حل بحران کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر خبر داد.
1686940

عراق توانایی همگرا کشورهای منطقه را دارد

عضو دفتر جریان حکمت ملی با تاکید بر بازسازی عراق در دوران پسا گفت: عراق پس از پیروزی های اخیر این توانایی را دارد که دیدگاه کشورهای منطقه را به یکدیگر نزدیک کند.
1928701

ایران آمادگی دارد در بازسازی عراق مشارکت جدی تر داشته باشد

معاون اول رییس جمهور گفت: ایران و عراق نیازمند یک سند جامع برای همکاری اقتصادی هستند تا آن را مبنای همکاری های اقتصادی فی م ن قرار دهند.
1285344

پیشمرگه: هنوز در خاک عراق حضور دارد

پیشمرگه، نیروهای کرد تحت امر منطقه کردستان عراق که با در نبرد هستند، اعلام کرده که این گروه تروریستی هنوز در بخش هایی از خاک عراق حضور دارد.
1037531

آمادگی برای بستن مرز با عراق در برابر نفوذ

برای بستن مرز این کشور با عراق در برابر نفوذ تروریست های آمادگی دارد.
324918

حیدر العبادی: نفت عراق فقط برای عراق ‏‎هاست

نخست‎ عراق اعلام کرد که «از ت ترامپ پیام‎هایی درباره افزایش کمک‎ها به عراق دریافت کردیم.»
769484

برنامه ریزی ترامپ برای آینده عراق

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری در دیدار با نخست عراق از وج ننظامیان یی از عراق ابراز پشیمانی کرد؛ شواهد نیز حاکی از آن است که کاخ سفید درجهت تحکیم نفوذش در عراق برای آینده برنامه هایی دارد.
2285126

العبادی به دنبال اجلاس فوری پارلمان عراق

نخست عراق از آمادگی خود برای حضور در جلسه آتی پارلمان عراق برای بررسی مشکلات استان بصره و خواسته های معترضان نان این استان خبر داد.
2068636

عراق پس از انتخابات

در چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سال 2003، شاهد پایین ترین سطح مشارکت مردمی بودیم که نشان از نومیدی و ن یتی عمیق مردم عراق از وضعیت کنونی و نظام حاکم دارد.

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند