وضوی عشق


515473

رساله آموزشی - اقسام وضو (جبیره و ارتماسی)

رساله آموزشی - اقسام وضو (جبیره و ارتماسی) #رساله_آموزشی_بخش_نوزدهم #شرایط_وضو وضوی ارتماسی معنای وضوی ارتماسیدر وضو جایز است که انسان به جای ریختن آب بر روی صورت و دستها، آنها را به قصد وضو در آب فرو ببرد و بیرون بیاورد و این را «وضوی ارتماسی» می گویند. احکام وضوی ارتماسی۱. در وضوی ارتماسی نیز واجب است که اعضای وضو از بالا به پایین شسته شوند.۲. در وضوی ارتماسی فقط دو بار می توان صورت و دستها را داخل آب کرد: بار اول واجب، بار دوم جایز است و بیش از آن مشروع نیست، و در مورد دستها، باید قصد شستن وضویی آنها هنگام خارج آنها از آب باشد تا بتوان از این طریق مسح را با آب وضو انجام داد. وضوی جبیره یی معنای وضوی جبیره ییاگر روی زخم بسته است، باید جاهایی را که می شود شست بشوید و روی زخم بند (جبیره) به جای شستن، دست تر بکشد. به این وضو، «وضوی جبیره یی» می گویند. احکام وضوی جبیره ییاگر در اعضای وضو (صورت و دستها) زخم یا ش تگی است و روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید آن را بشوید، و اگر شستن آن مضر است باید اطراف آن را بشوید و احتیاط (واجب) آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد.اگر محل مسح، زخم است و نمی تواند روی آن، دست تر بکشد، باید به جای وضو، تیمم کند، ولی در صورتی که می تواند پارچه یی روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد احتیاط (واجب) آن است که علاوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد. ی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که دایماً از آن خون می آید، واجب است جبیره یی را بر روی زخم بگذارد که خون از آن بیرون نمی آید، مثل نایلون.
107691

دو کودک با ادب

روزی حسن(ع) و حسین(ع) که هر دو کودک بودند، برای خواندن به مسجد رفتند. پیرمردی در حال وضوگرفتن بود. حسین(ع) در حرکات پیرمرد دقت د و دیدند، درست وضو نمی رد. حسین(ع) بدون این که پیرمرد متوجه شود، ماجرا را برای برادرش حسن(ع) تعریف نمود و در گوش برادر گفت: «چگونه به این پیرمرد بگوییم وضویش اشتباه است؟» حسن(ع) کمی فکر کرد و پاسخ داد: «باید طوری به او بگوییم که ناراحت نشود».آن دو نزد پیرمرد رفتند و گفتند: «پدرجان سلام! ما با هم برادریم، هرکدام فکر می کنیم دیگری وضوی نادرست می رد. اگر زحمتی نیست میان ما داوری کنید تا بفهمیم وضوی کداممان درست است.» پیرمرد پذیرفت. اول حسین(ع) که کوچک تر بود وضو گرفت، پیرمرد متوجه شد وضوی او درست است و به اشتباه خودش در وضوگرفتن آگاه شد، اما تصمیم گرفت تا ببیند برادر بزرگ تر چه می کند. حسن(ع) هم وضو گرفت، وضوی او هم بدون اشتباه بود. پیرمرد فهمید آن دو کودک درست وضو می رند. پس به آن ها گفت: «وضوی هر دوی شما صحیح است. من وضوی اشتباه می گرفتم». دو برادر، از پیرمرد، تشکر و خداحافظی د و رفتند و پیرمرد، به خود گفت: «به به عجب ک ن با ادبی... آن ها احترام مرا نگه داشتند و کاری د که من خودم به اشتباهم پی ببرم، بدون این که آن ها به من چیزی بگویند.»منبع: http://herfe-rszy. /
133247

بررسی تغییرات وضو پس از رحلت (ص)

خلیفه سوم در سال های میانی دوران خلافت خود، نسبت به چگون وضوی (ص) گرفتار تردید شد؛ سپس او وضوی حضرت رسول(ص) را به شکلی که اکنون میان اهل سنت مرسوم است، اعلام کرد. نوشتار پیش رو به اختصار اشاره دارد به مسئله کیفیت وضوی (ص) و بدعتی که متأسفانه پس از رحلت ایشان به وجود آمد.منبع: http://neayesh. /
81502

بررسی تغییرات وضو پس از رحلت (ص)

خلیفه سوم در سال های میانی دوران خلافت خود، نسبت به چگونگی وضوی (ص) گرفتار تردید شد؛ سپس او وضوی حضرت رسول(ص) را به شکلی که اکنون میان اهل سنت مرسوم است، اعلام کرد. نوشتار پیش رو به اختصار اشاره دارد به مسئله کیفیت وضوی (ص) و بدعتی که متأسفانه پس از رحلت ایشان به وجود آمد.منبع: http://neayesh. /
966652

گفت و شنود/ ارثیه ۱۱ هزار میلیاردی ت یازدهم

شخصی در وصیت نامه خود نوشته بود؛ قضا ندارم ولی 30 سال وضوی قضا بد ارم!
2285167

وضوی جبیره

چیزى که با آن زخم و ش ته را مى‏بندند و دوایى که روى زخم و مانند آن مى‏گذارند جبیره نامیده مى‏شود.
2008981

841- ما هیچ

قربونتون برم که جهان بینی شکوهمندتون که اصرار مشکوکی به فرو ش به جهانیان دارید به سان وضوی مومنین  با بی مایه ای باطل میشه.+بی ماتویی هم عالمی دارد:))
1511290

گفت و شنود/وصیت!

یارو فوت کرده بود وقتی وصیت نامه اش را آوردند، دیدند نوشته، اصلاً قضا بد ار نیستم ولی برایم ۵۰ سال وضوی قضا بگیرید.
1418275

وضوی یک نخبه چگونه نیروهای کومله را انقل کرد

«سرو در بند» عنوان کت از موسسه شهید ابراهیم هادی است که روایتگر زندگی شهید محمد چمنی از ی دفاع مقدس است.
2338884

وضوی در بیابان های بصره

کاروان کوچک آیت الله که مأموران امنیتی عراق تعقیبش می د، بصره، در سایه قهوه خانه ای متروک، ایستاده، صبحانه خورد.
1808905

باریکتر از مو

#نکات_باریکتر_از_مو | نکته دوم گاهی گفته می شود: چنانچه خانم ها در برابر نامَحرَم و در مکان هایی مانند ایستگاه های قطار و یا بین راه وضو بگیرند، وضوی آنان باطل می شود! و حال آن که طبق فتوای غالب مراجع تقلید در چنین مواردی وضوی بانوان باطل نیست و صحیح است. اگر بانوان در برابر مردان نامحرم به طوری وضو بگیرند که حجاب شرعی خود را رعایت نکنند؛ مثلاً، قسمت های مچ دست به بالا یا موها و یا روی پای آنان هنگام شستن و مسح در برابر دید نامحرم باشند، در این صورت فقط به جهت رعایت ن حجاب شرعی مرتکب کار حرامی شده اند، ولی وضویشان صحیح است.
681570

وضوی فرد دچار سینوزیت

سوال: شخصی که سینوزیت دارد و استعمال آب سرد برایش ضرر دارد، با توجه به این که با آب گرم ضرری ندارد، آیا باید با آب گرم وضو بگیرد؟ پاسخ: در صورتی که آب گرم برای او ضرری ندارد و تهیه آن ممکن است، [1] باید با آب گرم وضو بگیرد. ------------- پی نوشت: [1]. البته در صورتی که مخارج تهیه آب گرم در...ادامه مطلب
700740

وضوی فرد دچار سینوزیت

سوال: شخصی که سینوزیت دارد و استعمال آب سرد برایش ضرر دارد، با توجه به این که با آب گرم ضرری ندارد، آیا باید با آب گرم وضو بگیرد؟ پاسخ: در صورتی که آب گرم برای او ضرری ندارد و تهیه آن ممکن است، [1] باید با آب گرم وضو بگیرد. ------------- پی نوشت: [1]. البته در صورتی که مخارج تهیه آب گرم در...ادامه مطلب
701526

وضوی فرد دچار سینوزیت

سوال: شخصی که سینوزیت دارد و استعمال آب سرد برایش ضرر دارد، با توجه به این که با آب گرم ضرری ندارد، آیا باید با آب گرم وضو بگیرد؟ پاسخ: در صورتی که آب گرم برای او ضرری ندارد و تهیه آن ممکن است، [1] باید با آب گرم وضو بگیرد. ------------- پی نوشت: [1]. البته در صورتی که مخارج تهیه آب گرم در... ادامه مطلب
50368

وضوی جبیره چیست؟

وضوی جبیره ,احکام وضوی جبیره سئوال: آیا با دست بی وضو می توان کلمه های (الله ـ بسمه ـ هو ـ هو الرزاق ـ لله ـ قرآن) را لمس کرد و آیا می توان کاغذی را که این کلمات روی آن نوشته شده را دور ریخت؟ جواب: مس نام خداوند به هر لغتی که باشد بدون طهارت از حدث جایز نیست. و نسبت به ضمیری که به خدا بر می گردد نیز احتیاط در ترک است و مس کلمه قرآن نیز بدون طهارت جایز نیست و انداختن کاغذهایی که مشتمل بر اسامی مقدسه است به سطل زباله توهین و حرام است. آنها را می توانید در جای پاکی دفن نمائید و یا در آب روخانه بیاندازید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, ص199, س319) سئوال: آیا مس اسمهایی که مصدر هستند مانند: فاطمیه ـ حسینیّه، بدون وضو حرام است؟ جواب: اگر عَلَم برای محلی شود، مس آن بدون وضو اشکالی ندارد. (تحریر الوسیله, کتاب الطهاره, ج1, ص27) سئوال: جبیره چیست؟ جواب: چیزی که با آن زخم و ش ته را می بندد و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند، جبیره می گویند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م201) سئوال: در چه مواردی باید وضو جبیره ای گرفت؟ جواب: در مواردی که در اعضای وضو زخم یا ش تگی است وروی آن بسته است و باز آن ممکن نیست و یا ضرر دارد (مثل گچ گرفتگی) باید وضوی جبیره گرفت. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م204-205) سئوال: آیا همان طور که وضوی جبیره ای ممکن است آیا تیمم جبیره ای هم وجود دارد؟ جواب: بله ـ تیمم جبیره ای هم ممکن است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م340) سئوال: وقتی دست ما زخم باشد چگونه باید وضو گرفت؟ جواب: اگر آب برای آن ضرر نداشته باشد باید خون آن را پاک کنید و وضو بگیرید. و اگر آب برای آن ضرر داشته باشد و روی آن پانسمان شده است پلاستیک یا پارچه ی پاکی روی آن قرار دهید و وضو بگیرید (به این وضو، وضوی جبیره می گویند) بعد هم یک تیمم بدل از وضو به جا آورید تا مطمئن شوید که به وظیفه ی خود عمل کرده اید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م 324 و325) سئوال: اگر در یکی از اعضای وضو، زخم کوچکی ایجاد شود که خونش بند نمی آید و چون آب برای آن ضرر ندارد، روی آن را جبیره نمی کنند و اگر این زخم را بشویند باز خون می آید در هرصورت خون آن بند نمی آید تا بتوان وضو گرفت و به واسطه ی خون جاهای دیگر بدن نجس نشود؟ حال تکلیف چیست؟ جواب: می توان محل زخم را در آب کرّ یا زیر لوله بگیرد و دست بکشد تا خون تمام شود و بلافاصله با نیت وضو، آب را به آن محل جاری کند و بعد از آن فوراً آن محل را خشک کند تا سرایت حاصل نشود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م279)منبع: http://tandisnoor1. /
32274

ارزش زن و تعبیرنگاهش...

سه چیز راز یک زن را فاش می کند۱- نگاهش. ۲- نگاهش. ۳- نگاهش زن گرانبهاترین اعجاز خداوند است برای داشتنش باید، وضوی باران گرفت، و بر محراب رویش، سجاده ای از گلبرگ یاس، گستراند اگر دیدید که همسرتان گرم نگاهتان میکند..بدانید که گرمای زندگیتان را ازدست نخواهید داد... وای بر روزی که زن سرد شود... منبع: http://khateratekohneh. /
839542

تعطیلی کلیه ی فعالیتهای مدارس برخی شهرستان های اسان وضوی

کلیه ی فعالیتهای مدارس در برخی شهرستانهای اسان رضوی تعطیل شد.
2006164

بهترین ها روزتون مبارک

با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق میگیرم و بر آستانش سجده شکر میگزارم که سهم من از این دنیای خاکی بودید.بهترین های زندگی من، پدرم، همسرم و کوچک مرد مادر، روزتون مبارک.
552220

رساله آموزشی - سایر احکام وضو

رساله آموزشی - سایر احکام وضو #رساله_آموزشی_بخش_نوزدهم #سایر_احکام_وضو مبطلات وضو- خارج شدن ادرار- خارج شدن مدفوع- خارج شدن باد شکم- به خواب رفتن- چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی- استحاضه ی ن- هر چیزی که موجب غسل می شود، مانند جنابت و خون حیض.(و مس میت)توجه: چیزهایی که وضو را باطل می کند «مبطلات وضو» می گویند. با عارض شدن مبطلات وضو، کودک نابالغ هم (همانند افراد بالغ) محدث می شود (یعنی وضویش باطل می شود). احکام وضو۱. ی که جاهل به بطلان وضویش است و بعد از وضو متوجه آن می شود، واجب است برای اعمال مشروط به طهارت، وضو را اعاده کند و اگر با وضوی باطل خوانده باشد اعاده ی آن نیز واجب می باشد.۲. ی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می کند، باید به شک خود اعتنا نکند. شک در اصل وضو (شک دارد وضو گرفته یا نه) قبل از : باید وضو بگیرد. در بین : او باطل است و باید دوباره وضو بگیرد و را دوباره بخواند. پس از (شک دارد خوانده شده با وضو بوده یا نه): ی که خوانده صحیح است، ولی باید برای های دیگر وضو بگیرد. شک در بطلان وضو (شک دارد وضویی که گرفته باطل شده یا نه): بنا می گذارد که وضوی او باطل نشده است. شک در صحت وضو (پس از انجام وضو شک دارد وضویی که گرفته صحیح بوده یا نه): در صورتی که احتمال میدهد وضو را صحیح انجام داده و در وقت وضو متوجه انجام آنچه در صحت وضو معتبر است بوده، به شک خود اعتنا نکند (و بنا بر صحت بگذارد)
620026

رساله آموزشی - سایر احکام وضو

رساله آموزشی - سایر احکام وضو #رساله_آموزشی_بخش_نوزدهم #سایر_احکام_وضو مبطلات وضو- خارج شدن ادرار- خارج شدن مدفوع- خارج شدن باد شکم- به خواب رفتن- چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی- استحاضه ی ن- هر چیزی که موجب غسل می شود، مانند جنابت و خون حیض.(و مس میت)توجه: چیزهایی که وضو را باطل می کند «مبطلات وضو» می گویند. با عارض شدن مبطلات وضو، کودک نابالغ هم (همانند افراد بالغ) محدث می شود (یعنی وضویش باطل می شود). احکام وضو۱. ی که جاهل به بطلان وضویش است و بعد از وضو متوجه آن می شود، واجب است برای اعمال مشروط به طهارت، وضو را اعاده کند و اگر با وضوی باطل خوانده باشد اعاده ی آن نیز واجب می باشد.۲. ی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می کند، باید به شک خود اعتنا نکند. شک در اصل وضو (شک دارد وضو گرفته یا نه) قبل از : باید وضو بگیرد. در بین : او باطل است و باید دوباره وضو بگیرد و را دوباره بخواند. پس از (شک دارد خوانده شده با وضو بوده یا نه): ی که خوانده صحیح است، ولی باید برای های دیگر وضو بگیرد. شک در بطلان وضو (شک دارد وضویی که گرفته باطل شده یا نه): بنا می گذارد که وضوی او باطل نشده است. شک در صحت وضو (پس از انجام وضو شک دارد وضویی که گرفته صحیح بوده یا نه): در صورتی که احتمال میدهد وضو را صحیح انجام داده و در وقت وضو متوجه انجام آنچه در صحت وضو معتبر است بوده، به شک خود اعتنا نکند (و بنا بر صحت بگذارد)
115085

سیگار

«مردی که روبروی تو سیگار می کشد» در فکر گفتگوی تو سیگار می کشدوقتی که می روی و دلش تنگ می شودبی شک به جستجوی تو سیگار می کشداین بار بی تو فاصله ها را نمی دوددر سوگ آرزوی تو سیگار می کشدزخمی تر از همیشه؛نگاهش به دست توستدر وصف داروی تو سیگار می کشدوقت شد و او مثل روز قبلهمراه با وضوی تو سیگار می کشدوقتی نفس ن به کنار تو می رسدبا عطر رنگ و بوی تو سیگار می کشدهرگز سخن نگفت و سکوتش ترانه شدآهنگساز روی تو سیگار می کشدآهسته ع تو را در بغل گرفت و بعدبا بوسه بر گلوی تو سیگار می کشدلب را نمی گشاید و رسوا نمی کند«در حفظ آبروی تو سیگار می کشد» منبع: http://pesghelok. /
51978

سیگار

«مردی که روبروی تو سیگار می کشد» در فکر گفتگوی تو سیگار می کشدوقتی که می روی و دلش تنگ می شودبی شک به جستجوی تو سیگار می کشداین بار بی تو فاصله ها را نمی دوددر سوگ آرزوی تو سیگار می کشدزخمی تر از همیشه؛نگاهش به دست توستدر وصف داروی تو سیگار می کشدوقت شد و او مثل روز قبلهمراه با وضوی تو سیگار می کشدوقتی نفس ن به کنار تو می رسدبا عطر رنگ و بوی تو سیگار می کشدهرگز سخن نگفت و سکوتش ترانه شدآهنگساز روی تو سیگار می کشدآهسته ع تو را در بغل گرفت و بعدبا بوسه بر گلوی تو سیگار می کشدلب را نمی گشاید و رسوا نمی کند«در حفظ آبروی تو سیگار می کشد» منبع: http://pesghelok. /
177131

چند دانستنی درباره ی .. حسین

دانستنی هایی درباره .. حسین(علیه السلام) اولین کلمه‏ای که به زبان .. حسین جاری شد از .. باقر علیه‏السلام روایت می‏کنند که در دوره کودکی .. حسین علیه‏السلام کمی دیر زبان به سخن گفتن گشود و این امر این نگرانی را به وجود آورده بود که مبادا او از نعمت حرف زدن محروم باشد؛ تا این‏که روزی به همراه .. اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به مسجد آمد و در .. جماعت آن حضرت شرکت کرد. وقتی .. اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم شروع به .. .. د و تکبیر .. را گفتند، حضرت حسین علیه‏السلام نیز تکبیر گفتند. این اوّلین سخنی بود که از زمان تولد از زبان آن‏حضرت شنیده شد. بدین ترتیب اوّلین کلمه‏ای که .. حسین علیه‏السلام بر زبان راندند لفظ مبارک «الله اکبر» بود. وقتی .. اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم صدای تکبیر .. حسین علیه‏السلام را شنیدند دوباره تکبیر گفتند و باز .. حسین علیه‏السلام آن را تکرار .. د و به این ترتیب به‏دنبال رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم .. حسین علیه‏السلام هفت مرتبه تکبیر گفتند. از .. چه شنیدی روزی به .. حسین علیه‏السلام گفته شد که از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم چه شنیدی؟ آن‏حضرت در ضمن سخنانی طولانی فرمودند: از .. خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم شنیدم که می‏فرمود: «خداوند تبارک و تعالی کارهای مهم و بزرگ را دوست دارد و کارهای پست و حقیر را نمی‏پسندد». ادب حسنین علیه‏السلام .. حسن علیه‏السلام و .. حسین علیه‏السلام مصداق کامل ادب بودند. نقل می‏کنند که وقتی .. حسن علیه‏السلام در زمان حیات .. صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم می‏خواستند پدر بزرگوارشان را صدا بزنند با تعبیر «یا اباالحسین» صدا می‏ .. د و .. حسین علیه‏السلام آن‏حضرت را «اباالحسن» می‏خواندند و هر دو رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را پدر صدا می‏ .. د. اما چون رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم رحلت .. د آن دو بزرگوار علی علیه‏السلام را پدر خواندند. آموزش وضو در دوران کودکی روزی .. حسن علیه‏السلام و .. حسین علیه‏السلام دیدند که پیرمردی وضو می‏گیرد، اما وضوی او اشکال دارد. برای آن‏که او را متوجه اشتباه خود کنند و در عین حال به گونه‏ای این کار را انجام دهند که پیرمرد ناراحت نشود، هر دو جلو آمدند و به پیرمرد گفتند: «تو بین ما قضاوت کن که کدام‏یک از ما دو نفر وضویمان کامل است». آن گاه هر دو شروع به وضو گرفتن .. د. وقتی وضوی آن دو تمام شد، پیرمرد متوجه اشتباه خود شد و رو به آن دو کرد و گفت: «وضوی هر دوی شما کامل است و وضوی من درست نبود. اکنون شیوه صحیح وضو گرفتن را از شما بزرگواران آموختم». خبر شهادت .. حسین علیه‏السلام در روز تولّد اسماء بنت عمیس می‏گوید: وقتی پس از تولد .. حسین علیه‏السلام او را به نزد رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بردم آن‏حضرت او را در آغوش گرفت و شروع به گریستن کرد. عرض .. : یا رسول الله، چرا گریه می‏کنید؟ آن‏حضرت فرمودند: «روزی این فرزندم را گروهی از افراد ستمگر امت من خواهند کشت. خداوند شفاعتم را شامل حال آنها نکند». آن‏گاه .. صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم اضافه .. د: «ای اسماء، مبادا این خبر را به دخترم فاطمه بگویی. او در وضعی است که این خبر برای او بسیار دردناک و غم‏انگیز خواهد بود».منبع: http://alihasankhani84. .. /
395506

رساله آموزشی - کیفیت وضو (مسح سر و پاها)

رساله آموزشی - کیفیت وضو (مسح سر و پاها) #رساله_آموزشی_بخش_هجدهم #کیفیت_وضو مسح سر و پاها۱. مسح بر پوست سر واجب نیست، بلکه بر موی قسمت جلوی سر کافی است، ولی اگر موی جاهای دیگر در قسمت جلو جمع شده باشد یا موی جلوی سر به قدری بلند باشد که بر روی صورت یا شانه ها ریخته شده است، مسح بر آن کافی نیست، و باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن موها را مسح کند. توجه: ی که در جلوی سرش موی گذاشته است؛ اگر موی به نحو کلاه گیس باشد واجب است برای مسح، آن را بردارد ولی اگر بر پوست سر کاشته شده و برداشتن آن ممکن نباشد یا مست م ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست سر نباشد مسح بر روی همین موها کافی است.۲. محل مسح پا، عبارت است از روی پا از سر یکی از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح پایین انگشتان پا (یعنی جایی که موقع راه رفتن با زمین تماس پیدا می کند) ثابت نشده است.توجه: اگر مسح پا، شامل سر انگشتان پا نباشد، بلکه فقط روی پا و مقداری از انگشتان مسح شود، وضو باطل است. بلی اگر شک داشته باشد که آیا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح می کرده است یا نه؟ در صورتیکه مسئله را می دانسته و احتمال می دهد که از سر انگشتان مسح کرده باشد وضویش محکوم به صحت است. ۳. مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دستها مانده، کشیده شود و اگر رطوبتی باقی نمانده نمی تواند دست را با آب تر کند، بلکه باید دست را با رطوبتی که در ریش یا ابرو هست مرطوب کند و مسح نماید، و احتیاط (واجب) آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولی کشیدن مسح از بالا به پایین لازم نیست.توجه: اگر شخص وضو گیرنده، هنگام شستن صورت و دستها به قصد وضو، اقدام به باز و بسته شیر آب نماید اشکال ندارد و به صحت وضو لطمه یی نمی زند، ولی اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روی شیری که خیس است بگذارد و آب وضوی دست با آب خارج از وضو، مخلوط شود صحت مسح با رطوبتی که مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشکال می باشد. از آن جایی که مسح پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در کف دو دست باقی مانده صورت بگیرد، لذا باید هنگام مسح سر، دست به قسمت بالای پیشانی نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا این که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نیاز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.۴. در مسح باید دست را بر سر یا پا بکشد، پس اگر دست را ثابت نگهدارد و سر یا پا را بر آن بکشد، مسح باطل است.۵. محل مسح باید خشک باشد یا به قدری تر نباشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند.توجه: اگر چند قطره آب بر روی پا باشد واجب است محل مسح را از آن قطرات خشک کرد تا هنگام مسح، رطوبت دست بر پا تأثیر بگذارد نه برع .۶. اگر روی پا نجس باشد و برای مسح نتواند آن را آب بکشد، باید تیمم کند.۷. فردی که به علت فلج شدن هر دو پای خود به کمک کفش طبی و عصای چوبی راه می رود و بیرون آوردن کفش برای مسح پاها برای او خیلی سخت و دشوار است، مسح بر روی کفش کافی و مجزی است.دو نکته در ارتباط با کیفیت وضو ی که پی در پی از او باد خارج می شود، اگر نتواند وضوی خود را تا آ حفظ کند و تجدید وضو در اثنای هم برای او خیلی دشوار باشد، می تواند با هر وضویی یک بخواند یعنی برای هر به یک وضو اکتفا کند، هر چند وضوی او در بین باطل شود.بین زن و مرد در افعال و کیفیت وضو فرقی نیست، جز این که برای مردها مستحب است که هنگام شستن آرنج از قسمت بیرونی آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلی آن.
192311

فصل پنجم : در بیان مسح بر خُفَّین

خُفّ ،پای پوشی است شبیه « موزه» که پس از گرفتن وضوی کامل آن را به قصد سفر یا غیر آن پوشیده و روی آنها را مسح کرده اند و چون دو تا هستند ،آنها را «خُفَّین» : دو خُف ، می گویند . ادامه ی نوشته را در قسمت ادامه ی مطلب دنبال کنید ... منبع: http://baghyat-salehat. .. /
693139

وضوی رنگی

کمی مانده به وقت آمدن همسرش، خودش را می آراید و گاهی از مواد آرایشی استفاده می کند؛ چون یک بانوی مسلمان باید هم، این طور باشد. وقت هم، مواد آرایشی را پاک می کند. و می داند که آنچه با آن، وضو صحیح نیست ماندن جرمِ مواد آرایشی است، اما باقی ماندن صرفِ رنگ مانعی ندارد. آیت الله العظمی ، آرایشگران؛ آداب و احکام، ص ۱۰۷.
942196

وضوی نور

روزهای می بایدوضوی نورکرد/نا امیدی وهوس رااز دل خوددورکرد/رفت در کوی محبت بانشان عاشقی/قلب خود را یادمان حجت مستورکرد/پاکی وآماده بودن شرط وصل دلبراست/میشود که خویش را درکوی او مجبورکرد/درکمندعشق بازی یوسف زهران ت/مثل موسی هردلی را راهی درطورکرد/نائب فرزانه او مژده وصلش دهد/میشود که راازعشق او پرشورکرد/زدبه قلب دشمنانش مثل عباس وعلی/دردفاع از ولایت چشم فتنه کور کرد/کاش یک بیاید که ظهورش رخ دهد/این جهان را پاک از ظلم وریا و زور کرد/
1524282

نهضت عاشورا در بستر چه جامعه ای به وقوع پیوست؟

نهضت عاشورا در بستر چه جامعه ای به وقوع پیوست؟ با گذشت چهارده قرن، همچنان این پرسش باقی است که چگونه اندک زمانی پس از رحلت رسول الله (ص) و حضرت علی (ع)، حق در اقلیت قرار گرفت و در صحرای کربلا ذبح شد و چرا جامعه آن دوران یا سکوت کرد و یا با ظالم همراه شد؟بی تردید جامعه نبوی در پایگاه جامعه ای نوبنیاد، همانند سایر جوامع شاهد دگرگونی هایی بود و در حیات اجتماعی خود، تغییراتی را تجربه کرد. از این جهت، حسّاسیتی وجود ندارد، ولی آنچه قابل توجه است، سمت و سوی این تغییرات است؛ چه اینکه براساس شواهد و اسناد تاریخی، سیر و جهت این دگرگونی ها پس از وجود مبارک و حیات بخش رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله) سیری نزولی داشت و جامعه ای که با عنایت خداوند و همّت رسول اعظم(صلّی الله علیه و آله) و ی حضرت علی(علیه السلام) و همراهی مهاجرین و انصار بر پایه ی ارزش های الهی و معنوی شکل گرفت، پس از چند صباحی از عروج ملکوتی نگین خلقت، راه سقوط را پیش گرفت. وضعیّت به گونه ای تغییر کرد که اگر روزی مردم هنگام وضوی اکرم(صلّی الله علیه و آله) پروانه وار گرد وجود نورانی اش حلقه می زدند و برای تبرّک جستن به قطره های آب وضوی آن حضرت گوی سبقت را می ربودند، این بار نیز گرد هم آمده و از هم سبقت می گرفتند، ولی برای دشمنی و عداوت با میوه­ی باغ نبوّت حسین بن علی(علیه السلام). اتّفاق­های به ظاهر کوچک قبلی، فجایع بزرگ بعدی را کم کم زمینه سازی و توجیه نمود. ادامه مطلب
1221704

یاغی نیستم....

روزی مرحوم کاشی مشغول وضو گرفتن بودند که شخصی با عجله آمد وضو گرفت و به داخل اتاق رفت و به ایستاد. باتوجه به این که مرحوم خیلی مودب وضو میگرفت و همه ی آداب و ادعیه ی آن را به جا می آورد قبل از اینکه وضوی تمام شود آن شخص ظهر و عصر خود را هم خوانده بود. به هنگام وج با مرحوم کاشی روبه رو شد ایشان پرسیدند:چه کار میکردی؟ گفت:هیچ. فرمود:تو هیچ کار نمیکردی؟ گفت:نه .میدانست که اگر بگوید میخواندم کار بیخ پیدا میکند. آقافرمود:مگر تو نمیخو ؟ گفت:نه. فرمود:من خودم دیدم داشتی میخو !!!!!! گفت:نه آقا اشتباه دیدی!!! سوال د:پس چه کار میکردی ؟ گفت:فقط آمده بودم بگویم من یاغی نیستم !همین . این جمله در مرحوم خیلی تاثیر گذاشت .تامدت ها هر وقت از احوال میپرسیدند ایشان با حال خاصی میفرمود:من یاغی نیستم . خدایا ما هم یاغی نیستیم.....
693142

وضوی مسافرتی

همیشه ش را اول وقت می خواند حتی در مسافرت. موقع اذان صبح از ماشین پیاده می شود تا برای وضو بگیرد، اما آنقدر هوا سرد است که صورت و دست هایش را می شوید و مسحش را داخل خانه می کشد. او باید توجه داشته باشد که اگر میان اعضای وضو، به قدری فاصله بیندازد که در هنگام شستن یا مسح عضوی، جاهایی که پیش از آن شسته، خشک شود، وضویش باطل می شود. رساله آموزشی حضرت آیت الله ، بخش شرایط وضو
1632966

دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم

دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستمکنون عزم لقا دارم من اینک رخت بربستمتویی قبله همه عالم ز قبله رو نگردانمبدین قبله آرم به هر وادی که من هستممرا جانی در این قالب وانگه جز توم مذهبکه من از نیستی جانا به عشق تو برون جستماگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارموگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستمبه هر جا که روم بی تو یکی حرفیم بی معنیچو هی دو چشم بگشادم چو شین در عشق بنشستمچو من هی ام چو من شینم چرا گم کرده ام هش راکه هش ترکیب می خواهد من از ترکیب بگسستمجهانی گمره و مرتد ز وسواس هوای خودبه اقبال چنین عشقی ز شر خویشتن رستمبه سربالای عشق این دل از آن آمد که صافی شدکه از دردی آب و گل من بی دل در این پستمزهی لطف خیال او که چون در پاش افتادمقدم های خیالش را به آسیب دو لب خستمبشستم دست از گفتن طهارت از منطقحوادث چون پیاپی شد وضوی توبه بش تم مولانا
777518

کی گفته قضا دارم؟!

گفت: سخنگوی ت گفته است؛ منتقدان کیلویی حرف می‌زنند! گفتم: خب! ایشان لااقل یک‌گرم یک‌گرم به انتقادها پاسخ بدهد! گفت: تمردان زبان پاسخ ندارند ولی تا دلت بخواهد وار وار وعده می‌دهند! گفتم: وعده بدون عمل چه فایده‌ای دارد؟ گفت: فعلا که چند وار وعده بی‌عمل روی دست ت مانده است و معلوم نیست در مقابل اینهمه وعده عمل نشده چه پاسخی دارد؟! گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود، قضا ندارم ولی برایم 30 سال وضوی قضا بگیرید!
1305427

یاغی نیستم....

روزی مرحوم کاشی مشغول وضو گرفتن بودند که شخصی با عجله آمد وضو گرفت و به داخل اتاق رفت و به ایستاد.باتوجه به این که مرحوم خیلی مودب وضو میگرفت و همه ی آداب و ادعیه ی آن را به جا می آورد قبل از اینکه وضوی تمام شود آن شخص ظهر و عصر خود را هم خوانده بود.به هنگام وج با مرحوم کاشی روبه رو شد ایشان پرسیدند:چه کار میکردی؟گفت:هیچ.فرمود:تو هیچ کار نمیکردی؟گفت:نه .میدانست که اگر بگوید میخواندم کار بیخ پیدا میکند.آقافرمود:مگر تو نمیخو ؟گفت:نه. فرمود:من خودم دیدم داشتی میخو !!!!!!گفت:نه آقا اشتباه دیدی!!! سوال د:پس چه کار میکردی ؟گفت:فقط آمده بودم بگویم من یاغی نیستم !همین .این جمله در مرحوم خیلی تاثیر گذاشت .تامدت ها هر وقت از احوال میپرسیدند ایشان با حال خاصی میفرمود:من یاغی نیستم .خدایا ما هم یاغی نیستیم.....
662533

غایات وضو (کارهایی که باید برای آن وضو گرفت)

#سه_شنبه_ها رساله آموزشی - غایات وضو #رساله_آموزشی_بخش_بیستم #سایر_احکام_وضو ۱. شرط صحت عمل یعنی اگر عمل بدون وضو، انجام شود صحیح نیست: - همه ی های واجب و مستحب (به جز میت) - اجزای فراموش شده ی (سجده و تشهد) - طواف واجب ۲. شـرط جواز عمل (حرام نبودن) یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام گیرد حرام است: - مس خط قرآن - مس اسما و صفات مخصوص خداوند - مس اسمای انبیا و ایمه ی معصومین (ع) به احتیاط (واجب) ۳. شرط کمال عمل، مانند وضو برای قرائت قرآن ۴. شرط تحقق عمل، مانند وضو برای با طهارت بودن ۵. رفع کراهت عمل، مانند غذا خوردن در حال جنابت که با وضو، کراهت آن برداشته می شود توجه: وضو، شرط صحت همه ی های واجب و مستحب و اجزای فراموش شده ی آن است، بنابراین هیچ ی بدون وضو صحیح نیست مگر میت که وضو برای آن لازم نیست. وضو، شرط صحت طواف واجب خانه ی خدا است و بدون آن طواف واجب باطل است. منظور از طواف واجب، طوافی است که جزیی از حج یا عمره است، گر چه آن حج یا عمره مستحب باشد، ولی در طواف مستحب که در غیر حج و عمره ی انجام دهد وضو لازم نیست. وضو گرفتن برای خواندن واجب، اگر عرفاً نزدیک داخل شدن به وقت آن باشد اشکال ندارد. وضو به قصد با طهارت بودن، از نظر شرعی مستحب و مطلوب است و خواندن با وضوی مستحب جایز است. مستحب است انسان در همه حال با وضو باشد مخصوصاً در هنگام ورود به مسجد و مشاهد مشرفه و تلاوت قرآن و هنگامی که می خواهد بخوابد و بعضی اوقات دیگر. بعد از آن که وضو به طور صحیح محقق شد، تا زمانی که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت با آن جایز است، بنابر این لازم نیست برای هر ی وضوی جداگانه بگیرد، بلکه می تواند با یک وضو تا زمانی که باطل نشده هر مقدار که بخواهد بخواند.
119335

ساد پاکترین خطای دنیاست

دوستش داشتم عموی بزرگمو خیلی خیل با ایمان بود،خیلی ساده و مظلوم بود،هیچی تو دلش نبود با ایمان بودنشو دوست داشتم،قران خوندنشو اروم بودنشو دوست داشتم باورم نمی شه رفته باشه،،دومین اسوه ساد و ایمان رو از دست دادم ولی عجب مرگ رشک بران زی داشت عمو،عموی بزرگوارم که بدون هیچ بیماری ای بعد از مغرب ،با وضوی کامل بعد ار مسجد تو خونه خودش،در عرض 5 دقیقه تموم شد ...تموم شد و تموممون کرد دوستش داشتم و به مرگش حسادت می کنم،خوش به حالش که انقد خدا دوستش داشت کاش مارو یادش نره،کاش روحش قرین ارامش باشه،کاش مارو دعا کنه،کاش اگر بدی و ذلخوری از من داشت بببخشه. روحت شاد،اقا سید کاظم منبع: http://awakingvoice. /
1468908

زیبا ترین وضوی محرم که گریه است

سلام دوستان انشاءالله زیارت کربلا روزی همه مون شود ماس دعای فرج آماده میشویم دو رکعت عزا کنیم حی علی العزا، که قیامی به پا کنیم قد قامت العزا که شنیدیم میرویم تا حق روضه های عزا را ادا کنیم بوی محرمش همه جا را گرفته است وقتش رسیده تا دو سه ماهی صفا کنیم زیبا ترین وضوی محرم که گریه است باید که اشک را به نظر کیمیا کنیم سجاده سنگ صحن و عبا پیرهن سیاه نیت برای غربت خون خدا کنیم آنقدر با لباس عزا میزنیم تا تار و پود پارچه را نخ نما کنیم در این عشق چه مستانه میشود پشت سر زمان اقتدا کنیم اینجا رکوع ما دم درب ورودی است عرض ادب به ساحت کرببلا کنیم الحق که کعبه سنگ نشانی برای ماست باید به نحو دیگری یاد خدا کنیم با این که سمت قبله هنوزم درست هست تیری به نیت دو نشانه رها کنیم اول به سمت کرببلا روضه الحسین دوم به سمت کوفه ی را صدا کنیم از خاک هم مضایقه د کوفیان اصلا چگونه یادی از این ماجرا کنیم سر های قدسیان همه بر زانوی غم است چون پیکری به خون شده هفتاد چاک و نیم هفتاد زخم پیکر او از گناه ماست نیمی برای کرببلا...، پس حیا کنیم اینجا قنوت ما به قناتی رسیده است باید که سید ال را صدا کنیم تا گفتم السلام علیکم سلام داد باید به جان حضرت فطرس دعا کنیم حالا که حکم کرببلا را گرفته ایم باید دعا به جان رضا کنیم شرمنده، لفظ واژه ی "باید" زیاد شد باید به عهدِ گفتن باید وفا کنیم یا علی مددی بیتوته
1808903

باریکتر از مو

#نکات_باریکتر_از_مو | نکته چهارم برخی گمان کرده اند اگر هنگام مسح سر، دست وضو گیرنده با رطوبت و تَری پیشانی او تماس پیدا کند و مخلوط شود، وضوی وی باطل می شود. حال آن که طبق نظر اکثر مراجع معظّم این مسأله دو صورت دارد: 1 ـ اگر مسح پا با همان قسمت از دست که با آب پیشانی تماس پیدا کرده و مخلوط شده است انجام شود، در این صورت وضو باطل می گردد. 2 ـ چنانچه مسح پا با قسمت دیگری از دست که با آب پیشانی تماس پیدا نکرده و مخلوط نشده است، انجام شود، وضو صحیح است. مثلاً، انگشتان دست هنگام مسح سر، با رطوبت پیشانی مخلوط نشده باشد و مسح پا نیز با رطوبت باقیمانده در انگشتان دست و نه کف دست انجام گیرد.
168419

روز پدر مبارک

تاریخ روز پدر 1395 - روز پنجشنبه 2 اردیبهشت (13 رجب ) مصادف با ولادت .. علی علیه السلام و روز پدر روز پدر روزی است برای بزرگداشت پدرها. در بسیاری کشورها روز پدر، سومین یکشنبهٔ ماه ژوئن در نظر گرفته شده است. در ایران پیش از انقلاب، روز 24 اسفند زادروز رضا شاه بر پایهٔ گاهشمار ایرانی روز پدر نامیده می شد اما پس از انقلاب .. ی این روز به زادروز حضرت علی بن .. طالب (ع) تغییر یافت. پدر جان ، با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم و پیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم که فرزند انسان بزرگ و وارسته ای چون شما هستم. پدر جان عاشقانه دوستت دارم و بر دستانت بوسه میزنم. منبع: http://rasul220m. .. /
1459574

ماجرای بدون وضوی جماعت !

حدود 20 سال پیش منزل ما خیابان 17 شهریور بود و ما برای خواندن و مراسم عزاداری و جشنهای مذهبی به مسجدی که نزدیک منزلمان بود می رفتیم #پیش_ مسجد حاج آقایی بود بنام #شیخ_هادی که امور مسجد را انجام میداد و معتمد محل بود ؛ یک روز من برای خواندن مغرب و عشاء راهی مسجد شدم و برای گرفتن وضو به طبقه پائین که وضوخانه در آنجا واقع بود رفتم.. منتظر خالی شدن #دستشویی بودم که در این حین، در یکی از دستشویی ها باز شد و شیخ هادی از آن بیرون آمد با هم سلام و علیک کردیم و شیخ بدون اینکه #وضو بگیرد دستشویی را ترک کرد. من که بسیار تعجب کرده بودم به دنبال شیخ راهی شدم که ببینم کجا وضو می گیرد و با کمال شگفتی دیدم شیخ هادی بدون گرفتن وضو وارد محراب شد و ی ره بعد از خواندن #اذان و #اقامه را شروع کرد و مردم هم به شیخ اقتداء د ادامه مطلب
2335489

پاسا | تفسیر آیه وضو و برداشت اهل سنت را بیان کنید

تفسیر آیه وضو و برداشت اهل سنت را بیان کنید. پاسخ (برگرفته از تفسیر نمونه، ج‏4، ص: 287) در آیه6 سوره مائده(آیه وضو) : «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ... ای انی که ایمان آورده‏اید! هنگامی که به می‏ایستید، صورت و دستها را تا آرنج بشویید! و سر و پاها را تا مفصل [برآمدگی پشت پا] مسح کنید» حدود صورت، که باید در وضو شسته شود توضیح داده نشده ولی در روایات ائمه اهل بیت ع که وضوی ص را مشروحا بیان کرده‏اند. 1- حد صورت از طرف طول از رستانگاه مو تا چانه و از طرف عرض آنچه در میان انگشت وسط و ابهام (انگشت شست) قرار می‏گیرد، ذکر شده و این در حقیقت توضیح همان معنایی است که از کلمه" وجه" در عرف فهمیده می‏شود، زیرا وجه همان قسمتی است که انسان به هنگام برخورد بر دیگری با آن" مواجه" می‏شود. 2- حد دست که باید در وضو شسته شود،" تا آرنج" ذکر شده، زیرا مرافق جمع" مرفق" به معنی" آرنج" است، و چون هنگامی گفته شود دست را بشوئید ممکن است به ذهن چنین برسد که دستها را تا مچ بشوئید، زیرا غالبا این مقدار شسته میشود، برای رفع این توهم می‏فرماید: تا آرنج بشوئید (إِلَی الْمَرافِقِ). و با این توضیح روشن می‏شود، کلمه" الی" در آیه فوق تنها برای بیان حد شستن است نه کیفیت شستن، که بعضی توهم کرده‏اند و چنین پنداشته‏اند که آیه می‏گوید: باید دستها را از سر انگشتان به طرف آرنج بشوئید (آن چنان که در میان جمعی از اهل تسنن رائج است). توضیح اینکه این درست به آن می‏ماند که انسان به کارگری سفارش می‏کند دیوار اطاق را از کف تا یک متر، رنگ کند، بدیهی است منظور این نیست که دیوار از پائین به بالا رنگ شود، بلکه منظور این است که این مقدار باید رنگ شود نه بیشتر و نه کمتر. بنا بر این فقط مقداری از دست که باید شسته شود در آیه ذکر شده، و اما کیفیت آن در سنت ص که بوسیله اهل بیت به ما رسیده است آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سر انگشتان. باید توجه داشت که" مرفق" هم باید در وضو شسته شود، زیرا در اینگونه موارد به اصطلاح" غایت داخل در مغیا داخل است" یعنی" حد" نیز داخل در حکم" محدود" است [1] 3- کلمه" ب" که در" بِرُؤُسِکُمْ" می‏باشد طبق صریح بعضی از روایات و تصریح بعضی از اهل لغت به معنی" تبعیض" می‏باشد، یعنی" قسمتی" از سر را مسح کنید که در روایات ما محل آن به یک چهارم پیش سر، محدود شده و باید قسمتی از این یک چهارم هر چند کم باشد با دست مسح کرد- بنا بر این آنچه در میان بعضی از طوائف اهل تسنن معمول است که تمام سر و حتی گوشها را مسح می‏کنند، با مفهوم آیه سازگار نمی‏باشد. 4- قرار گرفتن" ارجلکم" در کنار" رؤوسکم" گواه بر این است که پاها نیز باید مسح شود نه اینکه آن را بشویند (و اگر ملاحظه می‏کنیم" ارجلکم" بفتح لام قرائت شده بخاطر آن است که عطف بر محل" بِرُؤُسِکُمْ" است نه عطف بر" وجو م")[2]. 5- کعب در لغت بمعنی برآمدگی پشت پاها و هم بمعنی مفصل یعنی نقطه‏ای که استخوان ساق پا با استخوان کف پا مربوط میشود آمده است [3] البته مذاهب اهل سنت نیز "الی" در آیه شریفه را برای تعیین مقدار لازم برای شستن معنا می کنند، یعنی شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که در آیه شریفه راجع به جهت شستن که از انگشتان به سوی آرنج باشد و یا بالع ، صحبتی نشده است و آیه فقط مقدار لازم را بیان کرده است. یعنی دست تا مچ کافی نیست و تا کتف لازم نیست، بلکه باید تا آرنج شسته شود. اما شیعه از طریق روایات اهل بیت(ع)[4] که وضوی رسول الله صلی الله علیه و آله را توضیح داده اند، متوجه شده است که شستن باید از بالا به پایین و از آرنج به سوی انگشتان باشد و بالع صحیح نیست. ولی در روایات اهل سنت توضیحی راجع به این نرسیده است. لذا مذهب اهل سنت هر جور شستن را چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا صحیح می دانداگر چه می گویند: ابتدا از انگشتان افضل است.[5] در برخی از منابع تاریخی آمده است که وضوی همه مسلمانان تا خلافت عثمان، صورت واحدی داشته و مانند وضوی کنونی شیعه بوده است و این مسئله، با آیه وضو، تطبیق دارد و علت تغییر وضو این بود که عثمان در اواسط دوران خلافت خود، نسبت به چگونگی وضوی ، گرفتار تردید شد؛ سپس او وضوی را به شکلی که اکنون در میان اهل سنت مرسوم است، اعلام کرد. این موضوع، مخالفت بسیاری از اصحاب صلی الله علیه وآله را به دنبال داشت؛ امّا حکومت اموی بنا به اغراض ، در نقاط مختلف سرزمین های ی، شیوه عثمان را تبلیغ کرد و جوّی به وجود آورد که برخی از اصحاب، جرأت مخالفت با روش دستگاه حاکم را نداشتند و در نتیجه، این گونه وضو گرفتن، رواج یافت.[6] [1] )" سیبویه" که از ادبای مشهور لغت عرب است می‏گوید: هر جا ما بعد الی و ما قبل آن از یک جنس باشند، ما بعد داخل در حکم است و اگر از دو جنس باشند خارج است (مثلا اگر گفته شود تا آ ین ساعت روز ام کن مفهومش این است که آ ین ساعت را نیز ام کن و اگر گفته شود تا اول شب ام کن مفهومش این است که اول شب داخل در حکم نیست) (المنار جلد 6 صفحه 223.) [2] ) شک نیست که در میان" وجو م" و" ارجلکم" فاصله نسبتا بسیار است و لذا عطف بر آن بعید به نظر می‏رسد به علاوه جمع کثیری از قراء نیز" ارجلکم" را با ره خوانده‏اند [3] در قاموس" کعب" به سه معنی ذکر شده:" برآمدگی پشت پا" و" مفصل" و" قوزکها" که در دو طرف پا قرار دارند، اما با توضیحی که در سنت وارد شده مسلم است که منظور از قوزکها نیستند، ولی در اینکه آیا منظور استخوان بر آمده پشت پا یا مفصل است در میان فقها اتفاق نظر نیست و در هر حال احتیاط آنست تا مفصل مسح شود [4] مستدرک وسائل الشیعه جلد1، صفحه 302- 303، حدیث 683-وسائل‏الشیعة ج : 1 ص : 387 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ [5] به کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" مراجعه فرمائید [6] ر.ک: علی الشهرستانی، وضو النبی من خلال ملابسات شریع (این کتاب توسط حسین صابری ترجمه شده است) منبع: https://hawzah.net/fa/question/view/63629/%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b6%d9%88-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa
630894

مسح پای نجس

سوال: اگر تمام روی پا نجس باشد، مسح آن را چگونه باید انجام داد؟ پاسخ: اگر تمام روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد، باید تیمم کند. [1] آیت الله بهجت: اگر جبیره ممکن نباشد، باید تیمم کند و اگر جبیره ممکن بود، بنابر احتیاط واجب باید هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمم کند. [2] آیت...ادامه مطلب
630916

مسح پای نجس

سوال: اگر تمام روی پا نجس باشد، مسح آن را چگونه باید انجام داد؟ پاسخ: اگر تمام روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد، باید تیمم کند. [1] آیت الله بهجت: اگر جبیره ممکن نباشد، باید تیمم کند و اگر جبیره ممکن بود، بنابر احتیاط واجب باید هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمم کند. [2] آیت... ادامه مطلب
1771013

عشق دورکعت است...

# _عشق دو رکعت است که وضوی آن جز با خون صحیح نیست. ی است که هرجا نمی شود بجا آورد مگر در قتلگاه، پس با فضیلت ترین آن در حرم کربلاست. " عشق دو رکعت است" مقدمات فراوان می خواهد، اول عاشق باید دل را به اشک شستشو دهد؛ بعد، از عشق لقاء بسوزد. تا آنکه این سوختن در خانه تنش افتد و با خون، وضویش را آماده سازد. " عشق دو رکعت است" بعد از ، ملائک را در اطراف می بینی که آماده اند تا تو را به معراج و دیدار خدا برند. معمولاً در جبهه بجا آورده می شود. بر تمامی آنها که به جبهه مشرف شده اند واجب می شود؛ چون شهادت را انتخاب کرده اند. این دو رکعت نشانه ی پیروزی است. چون شهادت نیز خود پیروزی است. -" عشق دو رکعت است" اما نمی شود؛ نوشت چرا که نوشتن برای این نشاید. ادامه مطلب
1924256

وضوی حضرت علی علیه السلام

وضوی حضرت علی علیه السلام  به نقل از ی که وضوی علی (ع)  را شرح داده منبع سخنرانی  شهید آیت الله مرتضی مطهری در سال  1348 شمسیوضوی علی علیه السلام ما ادعا می کنیم که شـیعه علی هستیم . شـیعه علی که با اسم نمی شود برادر ! آن ی که وضوی علی را شرح داده است می گوید : علی ابن طالب آمد و وضو بگیرد . تا دست به آب برد ) آن اسـتحباب اولی که انسان دسـتش را می شوید ( گفت : بسم االله و بـاالله ، اللهم اجعنی من ـو ن و اجعلنی من المتطهرین به نـام تو و به تو ، خـدایا مرا از توبه کـاران قرار بـده ، مرا از پاکیزگان قرار بده ! در دو شب گذشته راجع به توبه بحث و گفتم  توبه یعنی پـاکیزه خود . علی علیه السـلام وقـتی سـراغ آب می رود ، چون آب مرز طهـارت است به یـاد توبه می افتـد .دسـتش را که تمیز می کنـد ، به یـاد پاکیزه روح خودش می افتـد . و به ما می گویـد وقتی با این آب ، به این طهور ، با این ماده ای که خدا آن را وسـیله پاکیزگی قرار داده است مواجه می شوی ، وقتی سراغ این ماده می روی ، چشمت به آن می افتـد و دسـتت را بـا آن می شویی و پاکیزه می کنی ، بفهم که یک پاکیزگی دیگری هم هست و یک آب دیگری هم هسـت که آن پـاکیزگی ، پـاکیزگی روح است و آن آب ، آب توبه است . آن شـخص می گویـد علی علیه السـلام دسـتهایش را که شست ، روی صـورتش آب ریخت و گفت : الهم بیض وجهی یـوم تسود فیه الوجوه و لاـ تسود وجهی یوم تـبیض فیه الوجوه . صورت را دارد می شویـد و بر حسب ظاهر نورانی می کند . وقتی که صورتش را با آب می شوید براق می شود ولی علی که به این قناعت نمی کند ،   هم به این قناعت نمی کند . این خوب است و باید هم باشد اما باید توام با یک پاکیزگی دیگر ، بـا یـک نورانیت دیگر ، با یک سـفیدی چهره دیگر باشـد . فرمود خـدایا ! چهره مرا سـفید گردان آنجا که چهره های تیره و سیاه می شود ) قیامت ( خدایا ! آنجا که چهره هایی سفید می شود   چهره مرا سـیاه مکن ، مرا روسـفید گردان . آنجا که افراد ، روسـیاه و یا روسـفید می شوند ، مرا روسیاه مکن . بعد روی دست راسـتش آب ریخت و گفت : اللهم اعطنی کتـ   بیمینی و الخلـد فی الجنـان بیسـاری و حاسـبنی حسابا یسـیرا پروردگارا ! در قیامت نامه عمل مرا به دست راستم بده ) چون نامه عمل سعادتمندها به دست راست شان داده می شود( خدایا ! در آنجا از من آسـان حسـاب بکش ) بـه یـاد حسـاب آ ت می افتـد ( . بعـد روی دسـت چپش آب ریخـت و گفت : اللهم لاـ تعطنی کتـ  بشـمالی و لاـ من وراء ظهری و لاـ تجعلهـا مغلوله الی عنقی و اعوذبک من مقطعات النیران : پروردگارا ! نامه عمل مرا به دسـت چپم مـده و نیز آن را از پشت سـر به من مـده ) نامه عمل عـده ای از پشت سـر به آنها می دهند نه از پیش رو که آن هم رمزی دارد ( خـدایا ! این دست مرا مغلـول و غـل شـده در گردنم قرار مـده . خـدایا ! از قطعـات آتش جهنم به تو پنـاه می برم . می گوید بعد دیدم مسح سـر کشـید و گفت : اللهم غشنی برحمتک و برکاتک : خدایا ! مرا به رحمت و برکات خودت غرق کن .مسـح پا را کشـید و گفت : ( اللهم ثبت قـدمی علی الصـراط یوم تزل فیه الاقـدام : خـدایا ! این دو پای مرا به صـراط  ثابت بـدار و ملغزان ، آن روزی که قدمها می لغزد) ( اجعل سعیی فیما یرضیک عنی : خدایا ! عمل و سعی مرا ، روش و   حرکت مرا در راهی قرار بـده که رضـای تو در آن است ) . وضویی که اینقـدر بـا خواست و خواهش و توجه توام باشـد ، یک جور قبول می شود و وضویی که ما می گیریم جور دیگر .پس را نبایـد اسـتخفاف کرد ، نبایـد سـبک شـمرد . نبایـد انسان کوشـش کند که در فقط به واجباتش قناعت کند و بگویـد برویم ببینیم فتوای مرجع تقلید چیست ؛ آیا می گوید سه تا سـبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله اکبر باید گفت یا یکی هم کافی است ؟ مجتهـد بایـد فتوایش را بگویـد . مجتهد می گوید یکی هم کافی است ، احتیاط مسـتحبی این است که سه تا گفته شود . دیگر ما نباید بگوییم حالا که گفته اند یکی کافی است ، ما هم یکی بیشتر نمی خوانیم . این فراز از است . ما باید طوری باشـیم که وقتی هم مجتهد به ما می گوید یکی واجب است و دو تای دیگر مستحب ، بگوییم ما مغتنم می شماریم و آن دو تای دیگر را هم می گوییم  
1436390

حیدرعلی

الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة المومنین و الائمة معصومین علیهم السلام . از ما برای تو یک چاه ماند و یک مشت نجوای تنهایی پر اشکیک استخوان در گلو و یک منبر اشباح الناس و محاسن پر اشکیک قران بر نیزه و یک ملحفه زخم جهل مارقین و ناکثین و قاسطین و دل پر اشکیک ابرمرد خانه نشین و یک هجمه تندرو و کندرو محراب پر اشکیک بی سلاح و یک جماعت مسجدی بر وضوی چشمه های جهل اشکدیگر بگذار از سجاده حسن و معجر زینب و انگشتر حسین و  مشک عباس وصورت تو چیزی نگویماز ما برای تو روی سیاه ماندو از تو برای ما همه چیز ... همه چیزی ک هست و لیک شبیه به تو نیستو بیشتر از همه داغ جگر سوز نبود تو و شور پر سوز ولایت تو.. بین ولوله ی ولایت توجای تو خالیستجای جاذبه و عه تو خالیستجای آرمان فرزند تو خالیستجای یک پدر بر سر ما همچنان خالیستیتیم مانده ایم  +ما هنوز هم روز ولایت تو جشن میگیریم اما بین خودمان بماند مولا، ما بچه شیعه های پرادعا هنوز هم نفهمیدیم معنای مولا ... سندش تنهایی آقا...حضرت مولای طاها بخوان ذکر فرج بر غیرت ما ، غیرتْ پدرِ ما 
234853

وضوی عشق ..

  بسمه تعالی   دل به آن سیمای زیبای تو بستم  تا سحر از ناب لب های تو مستم تا سحر   حلقه ی زنّار را در مسجد بالای شهر در مسلمانی به پای خویش بستم تا سحر   اولین محراب عالم  زیر ابروهای توست با وضوی عشق تو در سجده هستم تا سحر   بت پرستی شیوه ی دیرینه ی آباء ماست من به آن آئین جدم  بت پرستم تا سحر   آ ین منزل در اینجا گوشه ی میخانه هاست سر کشیدم شیشه هایش را  ش تم تا سحر   دام ها برچیدم از ویرانه های شهر عشق من بدون دانه  از هر دام  رستم تا سحر دیدم امشب بدترین وابستگی  دل دادن ست حلقه ی دل را  من از دنیا  گسستم تا سحر     جواد مهدی پور
2012387

حکم استفاده از پلاستیک روی زخم در وضوی جبیره

حکم استفاده از پلاستیک روی زخم در وضوی جبیره پاسخ: ی: در فرض سؤال پلاستیک هم باشد، اشکال ندارد. [1] آیت الله مکارم: تفاوتی ندارد. [2] آیت الله سیستانی: اگر زخم باز باشد کافی است اطراف زخم را بشویید و اگر بسته باشد روی آنچه یا بیمارستان بر خود باند یا گچ با دست تر بکشید. [3] آیت الله شبیری زنجانی: پلاستیک هم کفایت می کند ولی باید به نحوی روی زخم گذاشته شود که جزء آن محسوب شود. [4] آیت الله فاضل: هر وسیله که مانع رسیدن آب روی زخم شود، کافی است جبیره روی آن صحیح است. [5] منابع: [1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ، شماره استفتاء: zzrvl6lwocm. [2]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم، کد رهگیری: 9604300068. [3]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیستانی، کد استفتا: 641977. [4]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 43938. [5]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: 9610972. احکام_وضو #احکام_جبیره
149873

خوابم یا بیدارم ...

شب در بستر سکوت دردی مرحوم و مبهمم سکنای در عمق قلبی خسته از روزگارم یا که میهمان حقیقت، دل اب و ویرانم چرا چنین در چین رسوای ننگ و بیراهه ام به کجا به کدام لحظه ای سوءذن ، شک ریختم به کدام سجده نبوسیدم ، بر آغاز و پایانم بر چه قنودی دلم لرزید و فرو نریختم در وضوی کدام عشق، جه را نکشتم در نیت کدامین غسل نمردم ، گره کورم پیوسته در طواف دردها هذیان میگویم مترسکی در گور ذهن این خلایق تا همیشه نا لایق شدم همواره کوک میشوم درتنهایی تازنگ حق حق بارش اشکهایممنبع: http://bbirang. /
105681

فرق بین شیعه و سنی چیست؟

مجموعه: متفرقه دینی شیعه و سنی,اختلاف شیعه و سنی,شیعه,سنی,فرق بین شیعه و سنی فرق بین شیعه و سنی چیست؟ در رابطه با اختلافات موجود بین شیعه و سنی در مورد توجه به چند نکته لازم است: اولاً: اختلاف بین شیعه و سنی در تنها در جزئیات است والا در کلیات با هم مشترکند. ثانیاً: ریشه اساسی اختلاف آن است که اهل تسنن به سیره خلفا روی آورده، و حتی اجتهادات آنان در برابر نصوص دینی را حجت می‏دانند، لذا حتی در مواردی که سیره خلفا برخلاف ظاهر قرآن یا سنّت (ص) باشد، به آن عمل می‏کنند. هم‏چنین در این زمینه از فقیهانی غیراز اهل بیت(ع) نیز تبعیت می‏کنند. ولی شیعیان در فقه و نیز اصول اعتقادی خود پیرو مکتب اهل بیت(ع) می‏باشند همین امر موجب آن گردیده که تفاوت‏های عملی نیز در احکام بروز نماید.گفتنی است که پس از اکرم‏(ص) افراد زیادی به عنوان صحابه و یا تابعین، از آن حضرت نقل حدیث می‏ د. این نقل‏ها سرآغاز شکل ری فقه و مکاتب فقهی بوده است. متاسفانه به دلیل فاصله گرفتن حکومت و خلافت پس از اکرم(ص) از اهلبیت(ع) که آگاهترین افراد به احکام دین بوده اند، این حکومت‏ها بنا به دلایل به ترویج افراد و مکاتبی که متفاوت با مکتب اهل بیت(ع) بود همت گماشتند تا آن جا که حتی تا چند قرن همه مذاهب فقهی دیگر رسمیت داشتند، ولی مکتب اهل بیت رسمیت نیافته بود. مهمترین موارد اختلافی شیعه و سنی در احکام مربوط به وضو و جمع خواندن های ظهر و عصر و مغرب و عشاء می باشد،که به اختصار بدانها اشاره می کنیم: در رابطه با اختلاف در وضو باید گفت: وضوی همه مسلمانان تا خلافت عثمان صورت واحدی داشته و مانند وضوی کنونی شیعه بوده است . این مسأله با آیه قرآن نیز تطبیق دارد که می فرماید: «وامسحوا برؤسکم و ارجلکم » (سوره مائده ، آیه ۶ ) در این آیه خداوند امر به مسح سر و پاها نموده است ، در حالیکه اهل تسنن پاها را می شویند، علت تغییر وضو این بود که عثمان در اواسط دوران خلافت خود نسبت به چگون وضوی (ص) گرفتار تردید شد، او سپس وضوی (ص) رابه شکلی که اکنون در میان اهل سنت مرسوم است اعلام نمود. این قضیه مورد مخالفت بسیاری از صحابه (ص) واقع شد، لکن حکومت اموی بنا به اغراض در نقاط مختلف ی شیوه عثمان را تبلیغ د و جوی به وجود آوردند که برخی ازصحابه جرأت مخالفت با روش دستگاه حاکم را نداشتند و در نتیجه این گونه وضو گرفتن رواج یافت . در مورد اختلاف در جمع بین های ظهر و عصر و مغرب و عشاء هم باید گفت: تردیدی نیست که (ص) ها را گاهی در سه وقت می‏خواندند و به عبارت دیگر ظهر و عصر و مغرب و عشاء را پشت سر هم می‏خواندند و می‏فرمودند: چنین می‏کنم تا امّتم راحت باشند. این گونه روایات می‏رساند که (ص)، راحتی امت را در نظر گرفته‏اند و جمع خوانده‏اند. شیعیان در طول تاریخ، تلاش کرده‏اند که سنت‏های (ص) را زنده نگهدارند و این هم یکی از سنّت‏های (ص) است. برای نمونه برخی از روایات را در زمینه‏ی جمع خواندن ظهر و عصر و مغرب و عشاء می‏آوریم: روایات شیعه: - صادق(ع) فرمود: (ص) وقتی که ظهر شد، ظهر و عصر را با جماعت اقامه کرد، بدون این که عذری در کار باشد و همچنین مغرب و عشاء را، بدون این که عذری در کار باشد، و قبل از سقوط شَفَق با جماعت اقامه کرد و (ص) این کار را فقط برای وسعت داشتن وقت، انجام داد. - عبدالله بن سنان از صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود: (ص) بدون این که عذری در میان باشد، ظهر و عصر،مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه، خواندند. عبدالملک قمی می‏گوید: به صادق(ع) گفتم: آیا می‏توانم بدون این که عذری داشته باشم، بین دو را جمع کنم؟ فرمود: (ص) چنین می‏کرد و می‏خواست با این کارش برای امتش سبکی و گشایش بیاورد. این روایات می‏فهماند که خدا ها را جمع خوانده است و می‏خواست که مردم جمع بخوانند تا راحت باشند. بنابراین اگر ی جمع خواند عمل به سنّت (ص) کرده است. روایات اهل سنّت: - جابر بن زید از ابن‏عباس نقل می‏کند: صَلّی النبیُّ سَبعاً جمیعاً و ثمانیاً جمیعاً : (ص) هفت رکعت را جمع خواندند و هشت رکعت را هم جمع خواندند. - ابن عباس می‏گوید: «صلّی رسولُ‏ الله الظُّهْرَ والعصرَ جمیعاً والمغربَ و العشاءَ جمیعاً من غیر خوفٍ و لاسَفرٍ:[۶] (ص) ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بدون این که خطر و سفری باشد، جمع خواندند.» - ابن عباس می‏گوید: انّ النبی(ص) کان یُصَلّی بالمدینة یجمع بین الص ن بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء من غیر خوفٍ و لامطرٍ. قیل له: لِمَ؟ قال: لئلاّ ی عَلی امتِهِ حَرَجٌ: (ص) در مدینه بدون این که خطری باشد و یا باران ببارد، ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم می‏خواندند. از ابن‏عباس پرسیدند: چرا چنین کرد؟ ابن عباس گفت: تا امت در مشقّت نباشد. - سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‏کند که: صلی رسول ‏الله(ص) الظهر و العصر جمیعاً والمغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوف و لاسفر: (ص) بدون این که خطر و سفری باشد ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم خواند. روایات اهل سنت در این زمینه فراوان است. برای نمونه به این چند روایت اشاره کردیم. بر اساس این روایات (ص) مغرب و عشاء و ظهر و عصر را با هم می‏خواندند و هدفشان هم این بود که مردم راحت باشند و آن حضرت می‏دیدند که مردم در مشقّت هستند و به خاطر همین چنین د. حال اگر ی یا گروهی و یا امّتی مانند (ص) بخواند، نه تنها کار بدی نکرده‏اند بلکه به سنّت عمل کرده‏اند. آن چه بد است، رها سنّت است. هر سنّت را رها کند، مرتکب کار زشت شده است، نه آن که به این سنت عمل می‏کند. منبع: asemoni.comمنبع: http://kia4884-koureshi. /
239192

راه رفتن در وضو چه حکمی دارد

آیا راه رفتن در بین وضو اشکال دارد؟اگر موالات حفظ شود، راه رفتن یا نشستن و برخاستن و مانند آن، بین وضو اشکالی ندارد.ترتیب وضو باید حفظ شود و در غیر این صورت وضو باطل است و هایی که با آن خوانده است نیز باید اعاده یا قضا شود.قسمت های مختلف وضو باید در حد متعارف پشت سر هم انجام پذیرد و بین آن ها فاصله زیادی نیفتد. به این کار موالات می گویند.در راه رفتن بین وضو اگر موالات بهم نخورد اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است.پی نوشت:توضیح المسائل مراجع،ج1،م 285آیت الله ،أجوبة الاستفتاءات ، ص26
110249

شعر عاشورایی

آماده میشویم دو رکعت عزا کنیم حی علی العزا، که قیامی به پا کنیم قد قامت العزا که شنیدیم میرویم تا حق روضه های عزا را ادا کنیم بوی محرمش همه جارا گرفته است وقتش رسیده تا دو سه ماهی صفا کنیم زیبا ترین وضوی محرم که گریه است باید که اشک را به نظر کیمیا کنیم سجاده سنگ صحن و عبا پیرهن سیاه نیت برای غربت خون خدا کنیم آنقدر با لباس عزا میزنیم تا تار و پود پارچه را نخ نما کنیم در این عشق چه مستانه میشود پشت سر زمان اقتدا کنیم اینجا رکوع ما دم درب ورودی است عرض ادب به ساحت کرببلا کنیم الحق که کعبه سنگ نشانی برای ماست باید به نحو دیگری یاد خدا کنیم با این که سمت قبله هنوزم درست هست تیری به نیت دو نشانه رها کنیم اول به سمت کرببلا روضه الحسین دوم به سمت کوفه ی را صدا کنیم از خاک هم مضایقه د کوفیان اصلا چگونه یادی از این ماجرا کنیم سر های قدسیان همه بر زانوی غم است چون پیکری به خون شده هفتاد چاک و نیم هفتاد زخم پیکر او از گناه ماست نیمی برای کرببلا...، پس حیا کنیم اینجا قنوت ما به قناتی رسیده است باید که سید ال را صدا کنیم تا گفتم السلام علیکم سلام داد باید به جان حضرت فطرس دعا کنیم حالا که حکم کرببلا را گرفته ایم باید دعا به جان رضا کنیم شرمنده، لفظ واژه ی "باید" زیاد شد باید به عهدِ گفتن باید وفا کنیممنبع: http://ehsan49. /
1661968

باز هم شب امد

یارب   یارب   یارببازهم شب امد....با همان نوای همیشگیبازهم شب امد....شب عشقبازیشب خواندن یار....پس بخوان..او را بخوان: یا دائم الفضل علی البریه    یا باسط الیدین بالعطیه....بخوان او را با هر زبان که می توانیو من هر شب وضوی نور می گیرملباس عشق می پوشممقنعه بغض بر سر میکنمخود را در چادر توبه می پوشانمکفش اشتیاق به پا میکنمو سوار بر مرکب قرب به او میروممیروم تا چشمه ای از اشکهای علی/ع/......م ی ر و م تا کمیل.....
644039

پرسش : برخی از بانوان بخاطر نداشتن ناخن یا زیباتر شدن آن و... اقدام به کاشت ناخن میکنند.

پرسش : برخی از بانوان بخاطر نداشتن ناخن یا زیباتر شدن آن و... اقدام به کاشت ناخن میکنند. آیا موجب اشکالاتی برای وضو یا غسلشان میشود؟ پاسخ : : خواندن با ناخن کاشته، اشکال ندارد؛ ولی وضو که مقدمه است و نمی شود بدون وضو خواند، باید صحیح باشد. بنابراین، ی که ناخن کاشته، یعنی ناخن چسبانده، وضویش صحیح نیست. در نتیجه، اگر با وضوی باطل بخواند، ش صحیح نیست. حال اگر خانمی ناخن کاشت و در موقع می خواهد بخواند، باید برای وضو ناخن ها را بردارد و وضو بگیرد. اگر به طوری چسبیده که قابل برداشتن نیست یا با مشکلاتی همراه است، باید وضوی جبیره نیت کند و با وضوی جبیره ش را بخواند. در این صورت، ش صحیح خواهد بود. آیت الله بهجت : ۱- شخصى که اصلاً ناخن ندارد و مى خواهد ناخن مصنوعى بکارد، آن ناخن جزو بدن او نمى شود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل این کاشتن جایز نیست، چون اضطرار ندارد. ۲- در وضو و غسل اشکال پیدا مى شود و در داخل وقت ، ضایع نمودن امر واجب محسوب مى شود و قبل از وقت هم خلاف احتیاط است؛ ولى اگر این کار را کرد و هنگام وضو یا غسل امکان بیرون آوردنِ آن نبود، باید در مسح و غسل عمل به جبیره کند. در چنین صورتی تیمم لازم و احتیاط واجب آن خواهد بود که بعد از برداشتن ناخن های خوانده شده را قضا کند. آیت الله : ۱- کاشت ناخن فى نفسه اشکال ندارد و با فرض صدق زینت، باید از نامحرم پوشانده شود. ۲- در صورت کاشت ناخن، براى وضو و غسل باید مانع ـ ولو با صرف هزینه ممکن ـ برطرف گردد و چنانچه می داند امکان برطرف آن نیست و یا رفع آن با مشقّت غیر قابل تحمّل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهى دارد، در وقت باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به این کار (کاشت ناخن) کند و وضو و غسل هاى بعدى را باید به صورت جبیره انجام دهد (یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید)؛ اما در صورتى که امکان برطرف آن ـ ولو در روز های بعد ـ باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود. آیت الله سیستانی : حکم غسل و وضو با ناخن کاشته شده، چیست؟ آیا کلاً می توان با ناخن کاشته شده غسل کرد و وضو گرفت؟ اگر این طور است چگونه باید انجام شود؟ کاشت ناخن جایز نیست. چراکه مانع از رسیدن آب به اعضا در وضو و غسل و تیمم خواهد بود. بنا بر این ی که ناخن کاشته باید آنها را برای غسل و وضو از بدن جدا کند و در صورت داشتن عسر و حرج باید نیت غسل و وضوی جبیره ای کند. و علاوه بر آن نیز باید تیمم نماید و اگر با علم به این مسئله از ناخن استفاده کرده باشد احتیاط واجب آن است که بعد از برداشتن ناخن های خوانده شده را قضا کند. آیت الله صافی گلپایگانی : کاشتن ناخن به صورتی که برای وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشکال دارد ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان، ناخن را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول انجام شود و در صورت عدم امکان برداشتن ناخن، با همان حال وضو و غسل به عنوان جبیره انجام شود و احتیاطاً تیمّم هم کند. آیت الله مکارم : آیا کاشت ناخن که سطح ناخن را می پوشاند و قابل رشد است مانع وضو است؟ کاشت ناخن مانع رسیدن آب به عضو می شود و وضو و غسل با آن باطل است. به نظر آیت الله مکارم کاشت ناخن در صورت ضرورت اشکال ندارد. در هر صورت اگر ی ناخن بکارد، در صورت امکان می بایست برای وضو و غسل ناخن را بردارد، اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا موجب حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد، به صورت جبیره ای وضو و غسل را انجام دهد،وضو و غسل صحیح است. آیت الله نوری همدانی: چنین ناخنی که قابل کندن نیست اگر ناخن در محل تیمم نباشد باید تیمم نماید و اگر در مواضع تیمم باشد باید هم  وضو و غسل جبیره ای انجام داده و هم تیمم کند. البته چنین عملی(کاشتن ناخن ) بدون ضرورت کار خلاف است چون حائل است و مانع رسیدن آب به پوست است. آیت الله سبحانی : نمى دانستم که کاشت ناخن مصنوعى مانعى براى وضو و غسل است، اکنون برداشتن آن ناخن تا مدتى امکان پذیر نیست وظیفه ام نسبت به چیست؟ به همان ح وضو بگیرد و غسل کند ها را بخواند و بعداً قضا کند. وضو غسل کاشت_ناخن منابع: رساله و استفتائات مراجع بزرگوار
254607

شهادت نواب صفوی

عشق به او ن میرسد که رفتنی است. وضوی عشق میسازد و به میایستد. عشق، او به خون وضو میسازد تا به عشق راست آید. 25 تیر ماه 1334 بیدادگاه دژخیم به سید مجتبی نواب صفوی و سه یار فدا کارش حکم میدهد. آنان در 27 همان ماه مطابق با سالگرد شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) به خیل میپیوندند. وی به هنگام شهادت در لحظه آ حیات با لحنی دلنواز آیاتی از قرآن کریم را تلاوت نموده بانگ اذان سر میدهد و های طلوع فجر به آسمانیها میپیوندد. در مسگر آباد به خاک س میشوند. وقتی تصمیم گرفته میشود آنجا پارک شهر شود شبانه از تهران به قم انتقال یافته و در «وادی ال » جای میگیرند.شهید نواب صفوی که در دی ماه 1326 با نیره السادات احتسام رضوی ازدواج کرده بود، طی 8 سال زندگی با هم دارای سه فرزند دختر میشوند، تولد فرزند سوم پس از شهادت اوست.برگرفته از گلشن ابرار/ تهیه پژوهشگران حوزه علمیه قم
72138

شعر عاشورایی

آماده میشویم دو رکعت عزا کنیم حی علی العزا، که قیامی به پا کنیم قد قامت العزا که شنیدیم میرویم تا حق روضه های عزا را ادا کنیم بوی محرمش همه جارا گرفته است وقتش رسیده تا دو سه ماهی صفا کنیم زیبا ترین وضوی محرم که گریه است باید که اشک را به نظر کیمیا کنیم سجاده سنگ صحن و عبا پیرهن سیاه نیت برای غربت خون خدا کنیم آنقدر با لباس عزا میزنیم تا تار و پود پارچه را نخ نما کنیم در این عشق چه مستانه میشود پشت سر زمان اقتدا کنیم اینجا رکوع ما دم درب ورودی است عرض ادب به ساحت کرببلا کنیم الحق که کعبه سنگ نشانی برای ماست باید به نحو دیگری یاد خدا کنیم با این که سمت قبله هنوزم درست هست تیری به نیت دو نشانه رها کنیم اول به سمت کرببلا روضه الحسین دوم به سمت کوفه ی را صدا کنیم از خاک هم مضایقه د کوفیان اصلا چگونه یادی از این ماجرا کنیم سر های قدسیان همه بر زانوی غم است چون پیکری به خون شده هفتاد چاک و نیم هفتاد زخم پیکر او از گناه ماست نیمی برای کرببلا...، پس حیا کنیم اینجا قنوت ما به قناتی رسیده است باید که سید ال را صدا کنیم تا گفتم السلام علیکم سلام داد باید به جان حضرت فطرس دعا کنیم حالا که حکم کرببلا را گرفته ایم باید دعا به جان رضا کنیم شرمنده، لفظ واژه ی "باید" زیاد شد باید به عهدِ گفتن باید وفا کنیممنبع: http://ehsan49. /
1601799

نکات باریکتر از مو

#نکات_باریکتر_از_مو | نکته اول یکی از شرایط صحت وضو را در رساله های توضیح المسائل بدین مضمون می خوانیم: «در وضو باید شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها را خودِ انسان انجام دهد و اگر شخص دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح سر و پاها به وی کمک کند، وضویش باطل است..» (1) برخی با خواندن این مسأله گمان کرده اند که اگر در حال اختیار شخصی با ظرفی داخل مُشت وضو گیرنده آب بریزد، وضوی او باطل می شود. در صورتی که طبق نظر غالب مراجع چنین کمک هایی وضو را باطل نمی کند، بلکه این کار فقط برای وضو گیرنده مکروه است زیرا خودِ عمل شُستن یا مسح را وضو گیرنده انجام می دهد، نه آن شخص. البته اگر آن شخصِ کمک کننده به تنهایی و در حال غیراضطرار و مثلاً با دست های خودش عمل شستن یا مسح را برای وضوگیرنده انجام و در حقیقت او را وضو دهد، و یا مثلاً، دست وضوگیرنده را در دست خودش بگیرد و با همکاری و مشارکت او عمل شستن یا مسح را برای وضو گیرنده انجام دهد، و در حقیقت در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح سر و پاها به وی کمک کند، در این ح است که وضو باطل می شود.(2) ----------------------------- 1) توضیح المسائل مراجع، گردآوری سید محمد حسن بنی هاشمی ، 2 جلد، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات ی، 1376، ج 1، ص 167، شرط یازدهم.
70348

فرق بین شیعه و سنی چیست؟

مجموعه: متفرقه دینی شیعه و سنی,اختلاف شیعه و سنی,شیعه,سنی,فرق بین شیعه و سنی فرق بین شیعه و سنی چیست؟ در رابطه با اختلافات موجود بین شیعه و سنی در مورد توجه به چند نکته لازم است: اولاً: اختلاف بین شیعه و سنی در تنها در جزئیات است والا در کلیات با هم مشترکند. ثانیاً: ریشه اساسی اختلاف آن است که اهل تسنن به سیره خلفا روی آورده، و حتی اجتهادات آنان در برابر نصوص دینی را حجت می‏دانند، لذا حتی در مواردی که سیره خلفا برخلاف ظاهر قرآن یا سنّت (ص) باشد، به آن عمل می‏کنند. هم‏چنین در این زمینه از فقیهانی غیراز اهل بیت(ع) نیز تبعیت می‏کنند. ولی شیعیان در فقه و نیز اصول اعتقادی خود پیرو مکتب اهل بیت(ع) می‏باشند همین امر موجب آن گردیده که تفاوت‏های عملی نیز در احکام بروز نماید.گفتنی است که پس از اکرم‏(ص) افراد زیادی به عنوان صحابه و یا تابعین، از آن حضرت نقل حدیث می‏ د. این نقل‏ها سرآغاز شکل گیری فقه و مکاتب فقهی بوده است. متاسفانه به دلیل فاصله گرفتن حکومت و خلافت پس از اکرم(ص) از اهلبیت(ع) که آگاهترین افراد به احکام دین بوده اند، این حکومت‏ها بنا به دلایل به ترویج افراد و مکاتبی که متفاوت با مکتب اهل بیت(ع) بود همت گماشتند تا آن جا که حتی تا چند قرن همه مذاهب فقهی دیگر رسمیت داشتند، ولی مکتب اهل بیت رسمیت نیافته بود. مهمترین موارد اختلافی شیعه و سنی در احکام مربوط به وضو و جمع خواندن های ظهر و عصر و مغرب و عشاء می باشد،که به اختصار بدانها اشاره می کنیم: در رابطه با اختلاف در وضو باید گفت: وضوی همه مسلمانان تا خلافت عثمان صورت واحدی داشته و مانند وضوی کنونی شیعه بوده است . این مسأله با آیه قرآن نیز تطبیق دارد که می فرماید: «وامسحوا برؤسکم و ارجلکم » (سوره مائده ، آیه ۶ ) در این آیه خداوند امر به مسح سر و پاها نموده است ، در حالیکه اهل تسنن پاها را می شویند، علت تغییر وضو این بود که عثمان در اواسط دوران خلافت خود نسبت به چگونگی وضوی (ص) گرفتار تردید شد، او سپس وضوی (ص) رابه شکلی که اکنون در میان اهل سنت مرسوم است اعلام نمود. این قضیه مورد مخالفت بسیاری از صحابه (ص) واقع شد، لکن حکومت اموی بنا به اغراض در نقاط مختلف ی شیوه عثمان را تبلیغ د و جوی به وجود آوردند که برخی ازصحابه جرأت مخالفت با روش دستگاه حاکم را نداشتند و در نتیجه این گونه وضو گرفتن رواج یافت . در مورد اختلاف در جمع بین های ظهر و عصر و مغرب و عشاء هم باید گفت: تردیدی نیست که (ص) ها را گاهی در سه وقت می‏خواندند و به عبارت دیگر ظهر و عصر و مغرب و عشاء را پشت سر هم می‏خواندند و می‏فرمودند: چنین می‏کنم تا امّتم راحت باشند. این گونه روایات می‏رساند که (ص)، راحتی امت را در نظر گرفته‏اند و جمع خوانده‏اند. شیعیان در طول تاریخ، تلاش کرده‏اند که سنت‏های (ص) را زنده نگهدارند و این هم یکی از سنّت‏های (ص) است. برای نمونه برخی از روایات را در زمینه‏ی جمع خواندن ظهر و عصر و مغرب و عشاء می‏آوریم: روایات شیعه: - صادق(ع) فرمود: (ص) وقتی که ظهر شد، ظهر و عصر را با جماعت اقامه کرد، بدون این که عذری در کار باشد و همچنین مغرب و عشاء را، بدون این که عذری در کار باشد، و قبل از سقوط شَفَق با جماعت اقامه کرد و (ص) این کار را فقط برای وسعت داشتن وقت، انجام داد. - عبدالله بن سنان از صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود: (ص) بدون این که عذری در میان باشد، ظهر و عصر،مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه، خواندند. عبدالملک قمی می‏گوید: به صادق(ع) گفتم: آیا می‏توانم بدون این که عذری داشته باشم، بین دو را جمع کنم؟ فرمود: (ص) چنین می‏کرد و می‏خواست با این کارش برای امتش سبکی و گشایش بیاورد. این روایات می‏فهماند که خدا ها را جمع خوانده است و می‏خواست که مردم جمع بخوانند تا راحت باشند. بنابراین اگر ی جمع خواند عمل به سنّت (ص) کرده است. روایات اهل سنّت: - جابر بن زید از ابن‏عباس نقل می‏کند: صَلّی النبیُّ سَبعاً جمیعاً و ثمانیاً جمیعاً : (ص) هفت رکعت را جمع خواندند و هشت رکعت را هم جمع خواندند. - ابن عباس می‏گوید: «صلّی رسولُ‏ الله الظُّهْرَ والعصرَ جمیعاً والمغربَ و العشاءَ جمیعاً من غیر خوفٍ و لاسَفرٍ:[۶] (ص) ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بدون این که خطر و سفری باشد، جمع خواندند.» - ابن عباس می‏گوید: انّ النبی(ص) کان یُصَلّی بالمدینة یجمع بین الص ن بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء من غیر خوفٍ و لامطرٍ. قیل له: لِمَ؟ قال: لئلاّ ی عَلی امتِهِ حَرَجٌ: (ص) در مدینه بدون این که خطری باشد و یا باران ببارد، ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم می‏خواندند. از ابن‏عباس پرسیدند: چرا چنین کرد؟ ابن عباس گفت: تا امت در مشقّت نباشد. - سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‏کند که: صلی رسول ‏الله(ص) الظهر و العصر جمیعاً والمغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوف و لاسفر: (ص) بدون این که خطر و سفری باشد ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم خواند. روایات اهل سنت در این زمینه فراوان است. برای نمونه به این چند روایت اشاره کردیم. بر اساس این روایات (ص) مغرب و عشاء و ظهر و عصر را با هم می‏خواندند و هدفشان هم این بود که مردم راحت باشند و آن حضرت می‏دیدند که مردم در مشقّت هستند و به خاطر همین چنین د. حال اگر ی یا گروهی و یا امّتی مانند (ص) بخواند، نه تنها کار بدی نکرده‏اند بلکه به سنّت عمل کرده‏اند. آن چه بد است، رها سنّت است. هر سنّت را رها کند، مرتکب کار زشت شده است، نه آن که به این سنت عمل می‏کند. منبع: asemoni.comمنبع: http://kia4884-koureshi. /
1728821

(بدون عنوان)

  ما به فتوای تو زاهد ترک ازمی کی کنیم گردرمیخانه بندی راه ی  پنهان طی کنیم       توهمه ازغم بگو  ما اسب شادی هی کنیم ما خود یقین دادن با وضوی می کنیم      بیگی (سینا ) لنگرودی @beigisinalangroudi
91678

دعای شماره 198

-شفای هر بیماری : مرحوم محدث نوری می گوید : از اکرم برای شفای هر بیماری این عمل نقل شده است در ظرفی تمیز با زعفران نوشته شود سپس شسته و آشامیده گردد کلمات این است اعوذ بکلمات الله امات و اسمائه ( الحسنی ) کلها عامة من شر السامة و الهامة و ( من شر ) العین الامة و من شر حاسد اذا حسد سپس سوره حمد و توحید و فلق و ناس و آیات زیر : بقره ۱۶۳ - بقره ۲۵۵ تا ۲۵۷ - بقره ۲۸۵ ده آیه اول سوره آل عمران و ده آیه آ ان نیز که از ان فی خلق السموات و الارض می باشد و نیز اول آیه سوره نساء دستور دیگری نیز در ذیل آن امده است که به این صورت است :( با دستور بالا فرق می کند ) اول ایه از سوره مائده و اول ایه از سوره انعام نوشته و اول ایه از سوره اعراف و آیه ۵۴ سوره اعراف و ایه ۸۱ سوره یونس و آیه ۶۹ سوره طه و ده آیه اول از سوره صافات تمامی نوشته سپس سه مرتبه شسته و وضوی گرفته و سه مرتبه از آن آشامیده شود و صورت و تمامی بدن با آن آب مسح شود سپس دو رکعت خوانده و از خداوند طلب شفا کند این عمل را سه روز انجام دهد حسان می گوید این عمل مجرب است .
21785

فرق بین شیعه و سنی چیست؟

در رابطه با اختلافات موجود بین شیعه و سنی در مورد توجه به چند نکته لازم است: اولاً: اختلاف بین شیعه و سنی در تنها در جزئیات است والا در کلیات با هم مشترکند.ثانیاً: ریشه اساسی اختلاف آن است که اهل تسنن به سیره خلفا روی آورده، و حتی اجتهادات آنان در برابر نصوص دینی را حجت می‏دانند، لذا حتی در مواردی که سیره خلفا برخلاف ظاهر قرآن یا سنّت (ص) باشد، به آن عمل می‏کنند. هم‏چنین در این زمینه از فقیهانی غیراز اهل بیت(ع) نیز تبعیت می‏کنند. ولی شیعیان در فقه و نیز اصول اعتقادی خود پیرو مکتب اهل بیت(ع) می‏باشند همین امر موجب آن گردیده که تفاوت‏های عملی نیز در احکام بروز نماید.گفتنی است که پس از اکرم‏(ص) افراد زیادی به عنوان صحابه و یا تابعین، از آن حضرت نقل حدیث می‏ د. این نقل‏ها سرآغاز شکل گیری فقه و مکاتب فقهی بوده است.متاسفانه به دلیل فاصله گرفتن حکومت و خلافت پس از اکرم(ص) از اهلبیت(ع) که آگاهترین افراد به احکام دین بوده اند، این حکومت‏ها بنا به دلایل به ترویج افراد و مکاتبی که متفاوت با مکتب اهل بیت(ع) بود همت گماشتند تا آن جا که حتی تا چند قرن همه مذاهب فقهی دیگر رسمیت داشتند، ولی مکتب اهل بیت رسمیت نیافته بود.مهمترین موارد اختلافی شیعه و سنی در احکام مربوط به وضو و جمع خواندن های ظهر و عصر و مغرب و عشاء می باشد،که به اختصار بدانها اشاره می کنیم: در رابطه با اختلاف در وضو باید گفت: وضوی همه مسلمانان تا خلافت عثمان صورت واحدی داشته و مانند وضوی کنونی شیعه بوده است . این مسأله با آیه قرآن نیز تطبیق دارد که می فرماید: «وامسحوا برؤسکم و ارجلکم » (سوره مائده ، آیه ۶ ) در این آیه خداوند امر به مسح سر و پاها نموده است ، در حالیکه اهل تسنن پاها را می شویند، علت تغییر وضو این بود که عثمان در اواسط دوران خلافت خود نسبت به چگونگی وضوی (ص) گرفتار تردید شد، او سپس وضوی (ص) رابه شکلی که اکنون در میان اهل سنت مرسوم است اعلام نمود. این قضیه مورد مخالفت بسیاری از صحابه (ص) واقع شد، لکن حکومت اموی بنا به اغراض در نقاط مختلف ی شیوه عثمان را تبلیغ د و جوی به وجود آوردند که برخی ازصحابه جرأت مخالفت با روش دستگاه حاکم را نداشتند و در نتیجه این گونه وضو گرفتن رواج یافت . در مورد اختلاف در جمع بین های ظهر و عصر و مغرب و عشاء هم باید گفت: تردیدی نیست که (ص) ها را گاهی در سه وقت می‏خواندند و به عبارت دیگر ظهر و عصر و مغرب و عشاء را پشت سر هم می‏خواندند و می‏فرمودند: چنین می‏کنم تا امّتم راحت باشند. این گونه روایات می‏رساند که (ص)، راحتی امت را در نظر گرفته‏اند و جمع خوانده‏اند. شیعیان در طول تاریخ، تلاش کرده‏اند که سنت‏های (ص) را زنده نگهدارند و این هم یکی از سنّت‏های (ص) است. برای نمونه برخی از روایات را در زمینه‏ی جمع خواندن ظهر و عصر و مغرب و عشاء می‏آوریم:روایات شیعه: - صادق(ع) فرمود: (ص) وقتی که ظهر شد، ظهر و عصر را با جماعت اقامه کرد، بدون این که عذری در کار باشد و همچنین مغرب و عشاء را، بدون این که عذری در کار باشد، و قبل از سقوط شَفَق با جماعت اقامه کرد و (ص) این کار را فقط برای وسعت داشتن وقت، انجام داد.- عبدالله بن سنان از صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود: (ص) بدون این که عذری در میان باشد، ظهر و عصر،مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه، خواندند.عبدالملک قمی می‏گوید: به صادق(ع) گفتم: آیا می‏توانم بدون این که عذری داشته باشم، بین دو را جمع کنم؟ فرمود: (ص) چنین می‏کرد و می‏خواست با این کارش برای امتش سبکی و گشایش بیاورد.این روایات می‏فهماند که خدا ها را جمع خوانده است و می‏خواست که مردم جمع بخوانند تا راحت باشند. بنابراین اگر ی جمع خواند عمل به سنّت (ص) کرده است. روایات اهل سنّت: - جابر بن زید از ابن‏عباس نقل می‏کند: صَلّی النبیُّ سَبعاً جمیعاً و ثمانیاً جمیعاً : (ص) هفت رکعت را جمع خواندند و هشت رکعت را هم جمع خواندند.- ابن عباس می‏گوید: «صلّی رسولُ‏ الله الظُّهْرَ والعصرَ جمیعاً والمغربَ و العشاءَ جمیعاً من غیر خوفٍ و لاسَفرٍ:[۶] (ص) ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بدون این که خطر و سفری باشد، جمع خواندند.»- ابن عباس می‏گوید: انّ النبی(ص) کان یُصَلّی بالمدینة یجمع بین الص ن بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء من غیر خوفٍ و لامطرٍ. قیل له: لِمَ؟ قال: لئلاّ ی عَلی امتِهِ حَرَجٌ: (ص) در مدینه بدون این که خطری باشد و یا باران ببارد، ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم می‏خواندند. از ابن‏عباس پرسیدند: چرا چنین کرد؟ ابن عباس گفت: تا امت در مشقّت نباشد.- سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‏کند که: صلی رسول ‏الله(ص) الظهر و العصر جمیعاً والمغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوف و لاسفر: (ص) بدون این که خطر و سفری باشد ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم خواند. روایات اهل سنت در این زمینه فراوان است. برای نمونه به این چند روایت اشاره کردیم. بر اساس این روایات (ص) مغرب و عشاء و ظهر و عصر را با هم می‏خواندند و هدفشان هم این بود که مردم راحت باشند و آن حضرت می‏دیدند که مردم در مشقّت هستند و به خاطر همین چنین د. حال اگر ی یا گروهی و یا امّتی مانند (ص) بخواند، نه تنها کار بدی نکرده‏اند بلکه به سنّت عمل کرده‏اند. آن چه بد است، رها سنّت است. هر سنّت را رها کند، مرتکب کار زشت شده است، نه آن که به این سنت عمل می‏کند.منبع: http://kia4884-koureshi. /

وضوی عشق