پاکی


247250

رمان نجابت و پاکی

رمان نجابت و پاکي با فرمت pdf کتاب نجابت و پاکي نجابت و پاکي رمان نجابت و پاکي رمان پاکي رمان نجابت ادامه مطلب
465174

گزارش پاکی

این همه از خطاهام گفتم حالا هم از پاکي ام یک روز پاکي اینم تایمر
136149

اتمام فاز اول؛ پاکی حق منه، می رمش

فاز هشت روزه ی اول، با هفت روز موفقیت به پایان رسید. در زمینه ی و طول پاکي و جمع م پیشرفت . اما متاسفانه با یه ذره وسوسه وا رفتم؛ خیلی بد شد. خدایا منو ببخش. فاز دوم: مقدمه: تا دوشنبه پاکي مطلق با چنگ و دندون + اول وقت با تعصب بیشتر + چشم و ذهن پاکي و پرهیز از بط هیهات منا الذلةمنبع: http://maslakh-e-eshgh. /
2376976

خطا

خود یی فقط ۲۳ ساعت ۴۰ دقیقه پاکي، از راس ساعت ۱۲ بازم استارت تایمر پاکي برای اغازشمارش پاکي بودن و بودن خود یی ست
454393

اهنگ تو مثل اشکام پاکی و قشنگ

اهنگ تعبیر خواب آهنگ مهدی جهانی کاشکی چشمات مال من بودتو مثل اشکام پاکي و قشنگ اهنگ تو مث اشکام پاکي و قشنگ آهنگ تعبیر خواب مهدی جهانی 320 اهنگ تومثل اشکام پاکي وقشنگ تو مثل اشکام پاکي و قشنگ تو مثل اشکام پاکي و قشنگ مهدی جهانی ادامه مطلب
82416

اتمام فاز اول؛ پاکی حق منه، میگیرمش

فاز هشت روزه ی اول، با هفت روز موفقیت به پایان رسید. در زمینه ی و طول پاکي و جمع م پیشرفت . اما متاسفانه با یه ذره وسوسه وا رفتم؛ خیلی بد شد. خدایا منو ببخش. فاز دوم: مقدمه: تا دوشنبه پاکي مطلق با چنگ و دندون + اول وقت با تعصب بیشتر + چشم و ذهن پاکي و پرهیز از بط هیهات منا الذلةمنبع: http://maslakh-e-eshgh. /
1552260

پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه

پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس به سوی پاکي پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس نهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس نهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پاو وینت پیام های آسمان فصل چهارم درس نهم, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت جدید درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت جدید درس پیام های آسمان پایه هفتم سال , پاو وینت جدید درس9 پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت به سوی پاکي, پاو وینت به سوی پاکي پایه هفتم, پاو وینت به سوی پاکي متوسطه, پاو وینت درس 9, پاو وینت درس 9 ( به سوی پاکي) پیام های آسمان, پاو وینت درس 9 به سوی پاکي, پاو وینت درس 9پیام های آسمان, پاو وینت درس نهم ( به سوی پاکي), پاو وینت درس نهم پیام های آسمان, پاو وینت درس نهم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت درس به سوی پاکي, پاو وینت فصل راه و توشه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان متوسطه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان هفتم, پیام های آسمان, پیام های آسمان پایه متوسطه, پیام های آسمان پایه هفتم, پیام های آسمان درس نهم, راه و توشه, به سوی پاکي, به سوی پاکي پاو وینت فصل راه و توشه پایه متوسطه, به سوی پاکي پاو وینت فصل راه و توشه پایه هفتم, ید پاو وینت, ید پاو وینت درس 9پیام های آسمان پایه متوسطه, ید پاو وینت درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم, دانلو , پاو وینت به سوی پاکي, پاو وینت درس نهم پیام های آسمان هفتم, پاو وینت درس به سوی پاکي, پاو وینت فصل راه و توشه, پیام های آسمان, به سوی پاکي, به سوی پاکي پیام های آسمان پایه متوسطه, به سوی پاکي پیام های آسمان پایه هفتم, درس, درس 9, درس نهم, درس نهم پایه متوسطه به سوی پاکي, درس نهم پایه هفتم به سوی پاکي, درس نهم پایه هفتم متوسطه به سوی پاکي, درس نهم درس به سوی پاکي, درس نهم فصل راه و توشه پایه هفتم, درس به سوی پاکي, درس به سوی پاکي پایه متوسطه, درس به سوی پاکي پایه هفتم, درس به سوی پاکي پایه هفتم متوسطه, رایگان پیام های آسمان ( به سوی پاکي) پایه هفتم, رایگان پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان پیام های آسمان پایه هفتم, رایگان پیام های آسمان درس به سوی پاکيپایه هفتم, رایگان درس 9 پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس 9پیام های آسمان پایه هفتم, رایگان درس نهم پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس به سوی پاکي, رایگان درسهای پایه هفتم, رایگان درسهای پایه هفتم متوسطه, فصل راه و توشه پایه متوسطه, فصل راه و توشه پیام های آسمان پایه هفتم, فصل چهارم پیام های آسمان, فصل چهارم پیام های آسمان پایه متوسطه, فصل چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, فصل چهارم پیام های آسمان متوسطه, فصل چهارم پیام های آسمان هفتم, درس 9پیام های آسمان متوسطه, درس 9پیام های آسمان هفتم, درس 9درس به سوی پاکي, درس نهم از فصل راه و توشه, درس نهم چهارم از فصل راه و توشه پایه هفتم, درس نهم چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, درس نهم پیام های آسمان, درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, درس نهم پیام های آسمان متوسطه, درس نهم پیام های آسمان هفتم, لینک
2359808

عدم پاکی

خود یی فقط ۴ روز ۲۰ ساعت پاکي
1737339

آب پاکی باران چشمه روی دست نوراللهی

رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح در ماجرای احمد نوراللهی آب پاکي را روی دست پرسپولیسی ها ریخت.
569861

پاو وینت هفتم پیامهای آسمانی درس نهم به سوی پاکی

اختصاصی از یاری فایل پاو وینت هفتم پیامهای آسمانی درس نهم به سوی پاکي با و پر سرعت . پاو وینت قابل ویرایش پیام آسمانی هفتم درس نهم به سوی پاکي  با پاو وینت هفتم پیامهای آسمانی درس نهم به سوی پاکي
53990

وضو ؛ راهی برای رفع انرژیِ منفی

متافیزیک برای همه است، همة ادیان قبولش دارند، و وضو به لحاظ متافیزیکی و فراتر از جنبه های مذهبی، فلسفة خاص و تعریفی از دنیای تو در توی متافیزیک برای خود دارد . شما به کمک وضو، انرژی منفی را دفع می ­کنید؛ زیراآب، یکی از پاک­ترین و مقدس­ترین منابع موجود روی کره خاکی است که با استفاده از آن، شما دفع انرژی منفی می کنید و انرژی مثبت و پاکي آب را به وجودتان منتقل می ­نمایید. کف دستان شما "چاکرا" است، و در هنگام شستن دست در وضو، انرژی منفی را تخلیه می­ کنید و بعد نوبت به شستن صورت می­ رسد. بالای پیشانی شما یک "چاکرا"ی دیگر است که شما با ریختن آب از بالای صورت به سمت پایین، انرژی منفی را تخلیه می­کنید. حال نوبت شستن دست ­ها می رسد. آقایان روی آرنج "چاکرا "دارند و خانم ­ها پشت آرنج که شما با شستن آن به صورت وارونه، یعنی ریختن آب از بالای آرنج به سمت پایین، انرژی منفی را دفع می ­کنید. نوبت به شستن "چاکرا"ی هفت که همان مسح سر است می ­رسد و باز همان عمل برع ، یعنی از سمت فرق سر به پایین ... . اگر دقت کرده باشید، هنگام وضو گرفتن، تنها جایی که از پایین به بالا شسته می­ شود مسح پاست. ما از نقطة انگشت شست پا، دست خود را به سمت بالا می کشیم؛ زیرا تنها جایی که انرژی مثبت را به بدن برمی گرداند، مسح پاست. در تمام مراحل وضو گرفتن، با هفت "چاکرا"ی بدن سر و کار داریم و در تمام مراحل از تمام "چاکرا"ها با استفاده از آب که منبع پاکي و قداست است، انرژی های منفی بدن را به سمت خارج دفع، و در مرحلة آ با وضو گرفتن، انرژی مثبت را وارد بدن می ­کنیم. وضو گرفتن، علاوه بر اینکه یکی از راه ­های دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت است، باعث آرامش انسان هم ­می ­شود؛ از همین رو، هر وقت که سردرد دارید، عصبانی هستید و یا احساس می­کنید که روحتان سنگین شده ­است، وضو بگیرید.منبع: http://agc44. /
526153

پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 9 ( به سوی پاکی )

اختصاصی از رزفایل پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 9 ( به سوی پاکي ) با و پر سرعت . پاو وینتی زیبا و جذاب در 25 اسلاید قابل ویرایش با پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 9 ( به سوی پاکي )
407556

تایمر پاکی

تایمر پاکي رو از امشب بازم راه انداخت از ساعت دوازده امیدوارم ادامه دار باشه زیاد از اینجاببنید
1737234

آب پاکی باران چشمه روی دست پرسپولیسی ها در ماجرای نوراللهی

رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح در ماجرای احمد نوراللهی آب پاکي را روی دست پرسپولیسی ها ریخت.
260616

پاسداشت برای «شاعر اصیل شیعی» که همسرش جز «پاکی» از او ندیده است

سی و دومین «شب شاعر» به حمیدرضا شکارسری اختصاص داشت که همسرش در وصف او گفت: جز پاکي از او ندیده است.
1196032

ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم

در پی اقدام تروریستی صبح دیروز در مجلس شورای ی و مرقد مطهر (ره)، پاسداران انقلاب ی با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد: پاسداران انقلاب ی ثابت کرده است ریخته شدن هیچ خون پاکي
1727364

سر چشمه پاکی

تو شبیه آفت گرم و ساده و صمیمیتنه من اسیر سرما ، پر زخمای قدیمیننوشتم از تو عشقم حتی خوابتم ندیدمولی من با هر نگاهت پر به آسمون کشیدممیگم این شعرای نابو بس که رویامون قشنگهولی ا ش ج سهم من یک دل تنگهمن نمیرسم به خورشید قفسم زمین خاکیببر و بازم رهام کن توی سرچشمه پاکي
465439

پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 9 ( به سوی پاکی )

اختصاصی از هایدی پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 9 ( به سوی پاکي ) با و پر سرعت . پاو وینتی زیبا و جذاب در 26 اسلاید قابل ویرایش با پاو وینت پیام آسمانی هفتم درس 9 ( به سوی پاکي )
833687

پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (به سوی پاکی )

اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (به سوی پاکي ) با و پر سرعت . این پاو وینت در 26اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاو وینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است. با پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (به سوی پاکي )
337694

جماع قبل از غسل بعد پاکی از حیض

مراجع:جماع قبل از غسل حیض و پس از شستن فرج  جایز است . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
883836

«اعتکاف»نوری برای عاقبت به خیری جوانان/ وقتی خداوند پاکی بنده اش را به رخ فرشتگان می کشد

جوانی که سمت و سوی معنوی به تمایلات خود داده و با اعتکاف و دعا و راز و نیاز به درگاه خدای هستی، در پی ب رضای او باشد، خداوند، وی را دوست داشته و معنویت و پاکي این بندگانش را به رخ فرشتگان می کشد.
1597568

انصاری فرد: طاهری آب پاکی را روی دست همه ریخت

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: طاهری آب پاکي را روی دست مسئولان ریخته و اعلام کرده که دیگر به پرسپولیس برنمی گردد و در این شرایط باید هرچه سریع تر مدیرعامل بعدی پرسپولیس را انتخاب کنند.
1890138

«آق قلعه» منطقه ای با مختصات پاکی/ این روستا سیگار و طلاق ندارد

اردبیل- روستای «آق قلعه» در اردبیل یکی از مناطق نادر کشور است، روستایی که بدون دخانیات و طلاق به جغرافیایی با مختصات پاکي و صمیمیت دست یافته است.
1195151

ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم

پاسداران در اطلاعیه ای با تشریح اقدام تروریستی صبح امروز تهران تاکید کرد: ریخته شدن هیچ خون پاکي را بدون انتقام نمی گذاریم و برای حفاظت از جان مردم لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.
822635

پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکی )

اختصاصی از حامی فایل پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي ) با و پر سرعت . این پاو وینت در 26 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاو وینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است. با پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي )
826071

پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکی)

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي) با و پر سرعت . این پاو وینت در 26 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاو وینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است. با پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي)
816868

پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکی)

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي) با و پر سرعت . این پاو وینت در 26 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاو وینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است. با پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي)
882221

«اعتکاف» نوری برای عاقبت به خیری جوانان/ وقتی خداوند پاکی بنده اش را به رخ فرشتگان می کشد

جوانی که سمت و سوی معنوی به تمایلات خود داده و با اعتکاف و دعا و راز و نیاز به درگاه خدای هستی، در پی ب رضای خداوند باشد، خداوند، او را دوست داشته و معنویت و پاکي اینگونه بندگانش را به رخ فرشتگان می کشد.
1889533

«آق قلعه» منطقه ای با مختصات پاکی/ این روستا سیگار و طلاق ندارد

اردبیل- روستای «آق قلعه» در اردبیل یکی از مناطق نادر روستایی کشور است، دهستانی که راه نفوذ آسیب های اجتماعی را بسته تا بدون دخانیات و طلاق به جغرافیایی با مختصات پاکي و صمیمیت دست یابد.
765369

استمرار «پاکی هوای پایتخت» همراه با باران بهاری

بارش باران حس دلپذیر استشمام هوای بهاری را به شهروندان تهرانی هدیه داده است و نان پایتخت می توانند برای سومین روز متوالی هوای پاکي را تجربه کنند.
10942

فصل اول در تعریف و شناخت آب،انواع و اقسام آب

چون بنیاد دین مقدس بر پاکي است ، این کتاب را همانند فقهاء کِرام ، به تأسی و اقتدا به ایشان به بحث از طهارت : پاکي و پاکيزگی ، آغاز می کنم و قبل از هرچیز درباره ی آب می نویسم ، و بالله وفیق .منبع: http://baghyat-salehat. /
1137651

پاکی از الودگی ها و استحکام روحی

پاکي از آلودی ها،استحکام روحی: دلیل وجود خدا همین نیاز و عطش ماست. دلیل وجودبهشت و جهنم همین سوز عطش و رنج فراق است. #نیاز _عطش _خدا #جنهم_بهشت #عین_صاد
707378

بانوان اسوه های پاکی و نجابت

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تشریح برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن، از بانوان فرهنگی استان کرمانشاه به عنوان اسوه های پاکي و نجابت یاد نمود.
757952

ح مثل....

هو النورگفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟ گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟ گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟ گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟ گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟ گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟ گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . . *****حجاب اول عقل میخواهد برای انتخابش...بعد عشق میخواهد برای نگاه داشتنش....عشقی به وسعت عشق به خدا...چرا که این راه پر از فراز و نشیب است..به تو کنایه میزنند...تهمت...به تو میخندند...و...چرا که به خدا عشق میورزی.....فراموش نکن اگر دلت پاک است..چرا این پاکي در رفتارت نشان داده نشود!؟ مگر نمیگویی پاکي!؟پس نشان بده پاکي ات را...برای پروردگارت...زیرا دو گروه منافق هستند...انان که ظاهر خود را خوب نشان میدهند و بدی نیت دارند و ع  ان گروه....یعنی  نیت پاک و عمل پر گناه.....خداوند گفته....شاید کافر بخشیده شود..ولی منافق هرگز....پس اگر پاکي....در رفتار و عمل نشان بده.... خواهرم حجاب تو پوشش توست....و برادرم..حجاب تو  نگاه داشتن چشمان توست...    
1196455

تمامی تروریست ها به هلاکت رسیدند/ ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم

در پی اقدام تروریستی که صبح امروز (چهارشنبه هفدهم داد) در مجلس شورای ی و مرقد مطهر (ره) به وقوع پیوست، پاسداران انقلاب ی با صدور اطلاعیه ای به تشریح این اقدام ددمنشانه پرداخت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2120729

آب پاکی شهردار جدید تهران روی دست شهروندان/ افتتاح کامل خط ۷ تا شهریور بعید است

بعد از تعطیلی عجولانه خط ۷ مترو به دلیل ناایمن بودن، مسئولان جدید شهرداری تهران هر بار زمانی را برای افتتاح مجدد این خط عنوان می کند و افشانی شهردار تهران آب پاکي را روی دست مردم ریخت و گفت بعید است این خط به طور کامل تا اوا شهریور افتتاح شود.
2121435

آب پاکی شهردار جدید تهران روی دست شهروندان/ افتتاح کامل خط ۷ تا شهریور بعید است

بعد از تعطیلی عجولانه خط ۷ مترو به بهانه ناایمن بودن، مسؤولان جدید شهرداری تهران هر بار زمانی را برای افتتاح مجدد این خط عنوان می کنند ولی افشانی شهردار تهران آب پاکي را روی دست مردم ریخت و گفت بعید است این خط به طور کامل تا اوا شهریور افتتاح شود.
166380

کتاب قزوین

ب .. تشکر میکنم از تمام همشهریان عزیز که منو یاری .. با .. ید کتاب حریم پاکي ها ان شاالله چاپ دوم این اثر هم در حال انجام هستش و همچنین کت .. با نام دور برگردان با موضوع توبه هم در حال تکمیل نگارشی هستش - به دعا و پشتیبانی شما نیازمندم و همچنین پیشاپیش ایام سوگواری .. حسین را تسلیت عرض میکنم - حجاب حریم پاکي ها - دوربرگردان -نویسنده زهرا آذربایجانی منبع: http://hejab-love. .. /
264213

پاسداشت برای «شاعر اصیل شیعی» که همسرش جز «پاکی» از او ندیده است

سی ودومین «شب شاعر» برگزار شد پاسداشت برای «شاعر اصیل شیعی» که همسرش جز «پاکي» از او ندیده استسی و دومین «شب شاعر» به حمیدرضا شکارسری اختصاص داشت که همسرش در وصف او گفت: جز پاکي از او ندیده است. بقیه در ادامه مطلب ادامه مطلب
1196449

تمامی تروریست ها به هلاکت رسیدند/ ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم

در پی اقدام تروریستی که صبح امروز (چهارشنبه هفدهم داد) در مجلس شورای ی و مرقد مطهر (ره) به وقوع پیوست، پاسداران انقلاب ی با صدور اطلاعیه ای به تشریح این اقدام ددمنشانه پرداخت.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
128037

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

گویی دیدار نزدیک است مهربان من ... و من هر روز بی تاب تر از دیروزم ...سالهاست منتظرم گوشه چشمی هم بر من بیندازی ... که بطلبی ام ... که بیایم به پابوست ... اما سعادتم نشد ... لیک در این شه ام که چه خوب زمانی طلبیدی مرا ... که دلش ته ام و دستانم پر از تمناست ... و به بیکران مهرت امید بستم ... که تو با آبرویت خدا را بخوانی ... تا که اجابت کند مرا ... رضا جان عجیب دلش ته و غرق نیازم ... باشد که خدا به آبروی تو چون همیشه مهر پیشه کند و برآورد حاجتم را ... من هم چون شما غریبم آقا جان ... و میدانم شما حال غریبی دلش ته را خوب درک می کنید ... من به مهر شما امید بستم و میدانم ک امیدم را نا امید نمی کنید ... این روزها در این شه ام که چه برایتان پیشکش آورم ... که خوشح ان کند ... بهتر از پاکي ام چیزی نیافتم ... آری میخواهم برایتان پاکي ام را سوغات آورم ... میخواهم وقتی آمدم بگویم آقا از آن روز قرارمان تا به امروز به لطف خدا پاک بوده ام ... و این پاکي تقدیم شما ... به سرم غیر هوای تو تمنایی نیست ... بطلب تا که فقط سیر نگاهت م همه گویند محال است ولی ... دلخوشم من به محالات رضامنبع: http://tanha-to-bedan. /
1099612

قانون آنجا رارعایت کنید

شما در طبیعتی زندگی می کنید که خدا آفریده است پس در هر طبیعتی هم باید قانون آنجا رارعایت کنید :قانون اول ;قانون خلا یا خالی شدن ؛هر چه انسان ازخشم، کینه ،حسد ،دروغ و....تهی باشد بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شود.2) قانون بارش ;فوران و بی مضایقه بخشیدن،بارش مهر و عشق3) قانون نظم ;همیشه بی نظمی برکت رااز بین می برد واز ما می گیرد.4) قانون پاکيپاکي جذب پاکي می شود پس خودتان را پاک کنید و این پاکي منحصر به پاکي جسم نیست بلکه پاکي ذهن ،دل و زبان و شه می باشد.5) قانون سحر خیزی; انرژی هستی از اول صبح هرچه به روز نزدیکتر میشود کمتر میشود اوج انرژی ها اول صبح است.6) قانون جماعت;یعنی با هم بودن ،جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.7) قانون هماهنگی;موفقیت یعنی پیشبرد تمامی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.8) قانون تنوع:  هرچند وقت یکباروسایل خانه را جابه جا کنیم لباسهای رنگارنگ بپوشیم. از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد چون جمود و خستگی میآورد.9) قانون عشق: اگر ی رفتار بدی دارد بیایید برایش عاشقانه دعا کنید. خوش رفتاری وسپاس نعمت موجب دوام نعمت است.    
1674879

خطا

خطا فقط ۱ روز دو ساعت پاکي
2122285

فقط برای امروز 21 داد

پاک زندگی 21 داد «وقتی بهبود پیدا میکنیم، دیدگاه جدیدی نسبت به پاکي به دست میآوریم... زندگی میتواند به ماجرای جدیدی برای ما تبدیل شود.» کتاب پایه v زندگی دوران مصرف زندگی پاکي نیست. هیچ این موضوع را بهتر از ما نمیداند. برخی از ما در فلاکت جسمانی به سر میبردیم و نه تنها به خود، بلکه به دیگران هم اهمیت نمیدادیم. با این حال، بدتر از هر گونه فساد خارجی، ح ی بود که از درون احساس میکردیم. کارهایی که برای تهیه مواد خود انجام میدادیم، طرز برخورد ما با دیگران و طرز برخورد ما با خود در ما احساس ناپاکي ایجاد میکرد. بسیاری از ما به یاد داریم که بسیاری از صبحها از خواب بیدار میشدیم و فقط آرزو میکردیم که برای یک بار هم که شده، بتوانیم نسبت به خود و زندگی خود احساس پاک بودن داشته باشیم. امروز، فرصت داریم از طریق پاک زندگی ، احساس پاکي کنیم. برای ما معتادان، پاک زندگی با قطع مصرف آغاز میشود—از این گذشته، اولین استفاده ما از کلمه "پاک" در معتادان گمنام نیز همین بوده است. اما وقتی "پاک" میمانیم و قدمها را کار میکنیم، به نوع دیگری از پاکي پی میبریم. این نوع پاکي به جای پنهان یا انکار بیماری، از پذیرفتن حقیقت اعتیاد حاصل میشود. این پاکي، نشاطی است که از اعتراف خطاهای خود و جبران خسارت ناشی از آنها حاصل میشود. اعتباری است که از مجموعه ارزشهایی که در هنگام جستجوی اراده نیروی برتر برای خود پرورش میدهیم، حاصل میشود. وقتی اصول برنامه را در همه امور خود به کار میگیریم، دلیلی برای احساس ناپاکي نسبت به زندگی یا شیوه زندگی خود نداریم—پاک زندگی میکنیم و در پایان از اینکه این کار را انجام میدهیم، سپاسگزاریم. "زندگی پاک" فقط در مورد "درستکاران" استفاده میشود. امروز، پاک زندگی تنها راهی است که در اختیار داریم. v فقط برای امروز: احساس پاکي میکنم، چون پاک زندگی میکنم و این طریقی است که مایل به حفظ آن هستم.
1688922

خطا

خطا فقط یک روز و ۲۰ ساعت پاکي 
1676437

خطا

خطا فقط ۱۹ ساعت پاکي 
1617692

خطا

خطا فقط ۲ روز ۱ ساعت پاکي 
1695880

خطا

خطا فقط ۴ روز ۲۲ ساعت پاکي 
1617683

خطا

خطا فقط ۱۵ ساعت پاکي 
2390811

خطا

خود یی فقط ۴ ساعت پاکي
435636

خطا

خطا فقط یک روز، یک ساعت پاکي،من آدم...
623167

خطا

خطا یک روز سه ساعت نیم پاکي
2366511

خطا

خود یی فقط ۲ روز ۲ ساعت پاکي
1502062

خطا

خطا فقط یک روز ۱۸ ساعت پاکي
2390014

خطا

خود یی فقط ۲ روز ۲۰ ساعت پاکي
1700300

خطا

خطا فقط یک روز هجده ساعت پاکي 
778770

خطا

دو روز و سه چهل و پنج دقیقه پاکي
2374184

خطا

خود یی فقط ۳ روز ۱۲ ساعت پاکي
2408069

خطا

خود یی فقط ۶ روز و ۲۲ ساعت پاکي
2379411

خطا

خود یی فقط ۱ روز ۱۴ ساعت پاکي

پاکی