پاکی


247250

رمان نجابت و پاکی

رمان نجابت و پاکي با فرمت pdf کتاب نجابت و پاکي نجابت و پاکي رمان نجابت و پاکي رمان پاکي رمان نجابت ادامه مطلب
465174

گزارش پاکی

این همه از خطاهام گفتم حالا هم از پاکي ام یک روز پاکي اینم تایمر
2376976

خطا

خود یی فقط ۲۳ ساعت ۴۰ دقیقه پاکي، از راس ساعت ۱۲ بازم استارت تایمر پاکي برای اغازشمارش پاکي بودن و بودن خود یی ست
82416

اتمام فاز اول؛ پاکی حق منه، میگیرمش

فاز هشت روزه ی اول، با هفت روز موفقیت به پایان رسید. در زمینه ی و طول پاکي و جمع م پیشرفت . اما متاسفانه با یه ذره وسوسه وا رفتم؛ خیلی بد شد. خدایا منو ببخش. فاز دوم: مقدمه: تا دوشنبه پاکي مطلق با چنگ و دندون + اول وقت با تعصب بیشتر + چشم و ذهن پاکي و پرهیز از بط هیهات منا الذلةمنبع: http://maslakh-e-eshgh. /
1552260

پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه

پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت درس به سوی پاکي پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس نهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس نهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پاو وینت پیام های آسمان فصل چهارم درس نهم, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت جدید درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت جدید درس پیام های آسمان پایه هفتم سال , پاو وینت جدید درس9 پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت به سوی پاکي, پاو وینت به سوی پاکي پایه هفتم, پاو وینت به سوی پاکي متوسطه, پاو وینت درس 9, پاو وینت درس 9 ( به سوی پاکي) پیام های آسمان, پاو وینت درس 9 به سوی پاکي, پاو وینت درس 9پیام های آسمان, پاو وینت درس نهم ( به سوی پاکي), پاو وینت درس نهم پیام های آسمان, پاو وینت درس نهم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت درس به سوی پاکي, پاو وینت فصل راه و توشه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان متوسطه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان هفتم, پیام های آسمان, پیام های آسمان پایه متوسطه, پیام های آسمان پایه هفتم, پیام های آسمان درس نهم, راه و توشه, به سوی پاکي, به سوی پاکي پاو وینت فصل راه و توشه پایه متوسطه, به سوی پاکي پاو وینت فصل راه و توشه پایه هفتم, ید پاو وینت, ید پاو وینت درس 9پیام های آسمان پایه متوسطه, ید پاو وینت درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم, دانلو , پاو وینت به سوی پاکي, پاو وینت درس نهم پیام های آسمان هفتم, پاو وینت درس به سوی پاکي, پاو وینت فصل راه و توشه, پیام های آسمان, به سوی پاکي, به سوی پاکي پیام های آسمان پایه متوسطه, به سوی پاکي پیام های آسمان پایه هفتم, درس, درس 9, درس نهم, درس نهم پایه متوسطه به سوی پاکي, درس نهم پایه هفتم به سوی پاکي, درس نهم پایه هفتم متوسطه به سوی پاکي, درس نهم درس به سوی پاکي, درس نهم فصل راه و توشه پایه هفتم, درس به سوی پاکي, درس به سوی پاکي پایه متوسطه, درس به سوی پاکي پایه هفتم, درس به سوی پاکي پایه هفتم متوسطه, رایگان پیام های آسمان ( به سوی پاکي) پایه هفتم, رایگان پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان پیام های آسمان پایه هفتم, رایگان پیام های آسمان درس به سوی پاکيپایه هفتم, رایگان درس 9 پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس 9پیام های آسمان پایه هفتم, رایگان درس نهم پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس به سوی پاکي, رایگان درسهای پایه هفتم, رایگان درسهای پایه هفتم متوسطه, فصل راه و توشه پایه متوسطه, فصل راه و توشه پیام های آسمان پایه هفتم, فصل چهارم پیام های آسمان, فصل چهارم پیام های آسمان پایه متوسطه, فصل چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, فصل چهارم پیام های آسمان متوسطه, فصل چهارم پیام های آسمان هفتم, درس 9پیام های آسمان متوسطه, درس 9پیام های آسمان هفتم, درس 9درس به سوی پاکي, درس نهم از فصل راه و توشه, درس نهم چهارم از فصل راه و توشه پایه هفتم, درس نهم چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, درس نهم پیام های آسمان, درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, درس نهم پیام های آسمان متوسطه, درس نهم پیام های آسمان هفتم, لینک
2359808

عدم پاکی

خود یی فقط ۴ روز ۲۰ ساعت پاکي
407556

تایمر پاکی

تایمر پاکي رو از امشب بازم راه انداخت از ساعت دوازده امیدوارم ادامه دار باشه زیاد از اینجاببنید
53990

وضو ؛ راهی برای رفع انرژیِ منفی

متافیزیک برای همه است، همة ادیان قبولش دارند، و وضو به لحاظ متافیزیکی و فراتر از جنبه های مذهبی، فلسفة خاص و تعریفی از دنیای تو در توی متافیزیک برای خود دارد . شما به کمک وضو، انرژی منفی را دفع می ­کنید؛ زیراآب، یکی از پاک­ترین و مقدس­ترین منابع موجود روی کره خاکی است که با استفاده از آن، شما دفع انرژی منفی می کنید و انرژی مثبت و پاکي آب را به وجودتان منتقل می ­نمایید. کف دستان شما "چاکرا" است، و در هنگام شستن دست در وضو، انرژی منفی را تخلیه می­ کنید و بعد نوبت به شستن صورت می­ رسد. بالای پیشانی شما یک "چاکرا"ی دیگر است که شما با ریختن آب از بالای صورت به سمت پایین، انرژی منفی را تخلیه می­کنید. حال نوبت شستن دست ­ها می رسد. آقایان روی آرنج "چاکرا "دارند و خانم ­ها پشت آرنج که شما با شستن آن به صورت وارونه، یعنی ریختن آب از بالای آرنج به سمت پایین، انرژی منفی را دفع می ­کنید. نوبت به شستن "چاکرا"ی هفت که همان مسح سر است می ­رسد و باز همان عمل برع ، یعنی از سمت فرق سر به پایین ... . اگر دقت کرده باشید، هنگام وضو گرفتن، تنها جایی که از پایین به بالا شسته می­ شود مسح پاست. ما از نقطة انگشت شست پا، دست خود را به سمت بالا می کشیم؛ زیرا تنها جایی که انرژی مثبت را به بدن برمی گرداند، مسح پاست. در تمام مراحل وضو گرفتن، با هفت "چاکرا"ی بدن سر و کار داریم و در تمام مراحل از تمام "چاکرا"ها با استفاده از آب که منبع پاکي و قداست است، انرژی های منفی بدن را به سمت خارج دفع، و در مرحلة آ با وضو گرفتن، انرژی مثبت را وارد بدن می ­کنیم. وضو گرفتن، علاوه بر اینکه یکی از راه ­های دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت است، باعث آرامش انسان هم ­می ­شود؛ از همین رو، هر وقت که سردرد دارید، عصبانی هستید و یا احساس می­کنید که روحتان سنگین شده ­است، وضو بگیرید.منبع: http://agc44. /
1737234

آب پاکی باران چشمه روی دست پرسپولیسی ها در ماجرای نوراللهی

رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح در ماجرای احمد نوراللهی آب پاکي را روی دست پرسپولیسی ها ریخت.
260616

پاسداشت برای «شاعر اصیل شیعی» که همسرش جز «پاکی» از او ندیده است

سی و دومین «شب شاعر» به حمیدرضا شکارسری اختصاص داشت که همسرش در وصف او گفت: جز پاکي از او ندیده است.
1196032

ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم

در پی اقدام تروریستی صبح دیروز در مجلس شورای ی و مرقد مطهر (ره)، پاسداران انقلاب ی با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد: پاسداران انقلاب ی ثابت کرده است ریخته شدن هیچ خون پاکي
1727364

سر چشمه پاکی

تو شبیه آفت گرم و ساده و صمیمیتنه من اسیر سرما ، پر زخمای قدیمیننوشتم از تو عشقم حتی خوابتم ندیدمولی من با هر نگاهت پر به آسمون کشیدممیگم این شعرای نابو بس که رویامون قشنگهولی ا ش ج سهم من یک دل تنگهمن نمیرسم به خورشید قفسم زمین خاکیببر و بازم رهام کن توی سرچشمه پاکي
337694

جماع قبل از غسل بعد پاکی از حیض

مراجع:جماع قبل از غسل حیض و پس از شستن فرج  جایز است . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
883836

«اعتکاف»نوری برای عاقبت به خیری جوانان/ وقتی خداوند پاکی بنده اش را به رخ فرشتگان می کشد

جوانی که سمت و سوی معنوی به تمایلات خود داده و با اعتکاف و دعا و راز و نیاز به درگاه خدای هستی، در پی ب رضای او باشد، خداوند، وی را دوست داشته و معنویت و پاکي این بندگانش را به رخ فرشتگان می کشد.
1597568

انصاری فرد: طاهری آب پاکی را روی دست همه ریخت

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: طاهری آب پاکي را روی دست مسئولان ریخته و اعلام کرده که دیگر به پرسپولیس برنمی گردد و در این شرایط باید هرچه سریع تر مدیرعامل بعدی پرسپولیس را انتخاب کنند.
1890138

«آق قلعه» منطقه ای با مختصات پاکی/ این روستا سیگار و طلاق ندارد

اردبیل- روستای «آق قلعه» در اردبیل یکی از مناطق نادر کشور است، روستایی که بدون دخانیات و طلاق به جغرافیایی با مختصات پاکي و صمیمیت دست یافته است.
816868

پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکی)

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي) با و پر سرعت . این پاو وینت در 26 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاو وینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است. با پاو وینت درس 9 پیام های آسمانی هفتم (بسوی پاکي)
10942

فصل اول در تعریف و شناخت آب،انواع و اقسام آب

چون بنیاد دین مقدس بر پاکي است ، این کتاب را همانند فقهاء کِرام ، به تأسی و اقتدا به ایشان به بحث از طهارت : پاکي و پاکيزگی ، آغاز می کنم و قبل از هرچیز درباره ی آب می نویسم ، و بالله وفیق .منبع: http://baghyat-salehat. /
707378

بانوان اسوه های پاکی و نجابت

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تشریح برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن، از بانوان فرهنگی استان کرمانشاه به عنوان اسوه های پاکي و نجابت یاد نمود.
757952

ح مثل....

هو النورگفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟ گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟ گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟ گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟ گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟ گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟ گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . . *****حجاب اول عقل میخواهد برای انتخابش...بعد عشق میخواهد برای نگاه داشتنش....عشقی به وسعت عشق به خدا...چرا که این راه پر از فراز و نشیب است..به تو کنایه میزنند...تهمت...به تو میخندند...و...چرا که به خدا عشق میورزی.....فراموش نکن اگر دلت پاک است..چرا این پاکي در رفتارت نشان داده نشود!؟ مگر نمیگویی پاکي!؟پس نشان بده پاکي ات را...برای پروردگارت...زیرا دو گروه منافق هستند...انان که ظاهر خود را خوب نشان میدهند و بدی نیت دارند و ع  ان گروه....یعنی  نیت پاک و عمل پر گناه.....خداوند گفته....شاید کافر بخشیده شود..ولی منافق هرگز....پس اگر پاکي....در رفتار و عمل نشان بده.... خواهرم حجاب تو پوشش توست....و برادرم..حجاب تو  نگاه داشتن چشمان توست...    
166380

کتاب قزوین

ب .. تشکر میکنم از تمام همشهریان عزیز که منو یاری .. با .. ید کتاب حریم پاکي ها ان شاالله چاپ دوم این اثر هم در حال انجام هستش و همچنین کت .. با نام دور برگردان با موضوع توبه هم در حال تکمیل نگارشی هستش - به دعا و پشتیبانی شما نیازمندم و همچنین پیشاپیش ایام سوگواری .. حسین را تسلیت عرض میکنم - حجاب حریم پاکي ها - دوربرگردان -نویسنده زهرا آذربایجانی منبع: http://hejab-love. .. /
1099612

قانون آنجا رارعایت کنید

شما در طبیعتی زندگی می کنید که خدا آفریده است پس در هر طبیعتی هم باید قانون آنجا رارعایت کنید :قانون اول ;قانون خلا یا خالی شدن ؛هر چه انسان ازخشم، کینه ،حسد ،دروغ و....تهی باشد بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شود.2) قانون بارش ;فوران و بی مضایقه بخشیدن،بارش مهر و عشق3) قانون نظم ;همیشه بی نظمی برکت رااز بین می برد واز ما می گیرد.4) قانون پاکيپاکي جذب پاکي می شود پس خودتان را پاک کنید و این پاکي منحصر به پاکي جسم نیست بلکه پاکي ذهن ،دل و زبان و شه می باشد.5) قانون سحر خیزی; انرژی هستی از اول صبح هرچه به روز نزدیکتر میشود کمتر میشود اوج انرژی ها اول صبح است.6) قانون جماعت;یعنی با هم بودن ،جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.7) قانون هماهنگی;موفقیت یعنی پیشبرد تمامی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.8) قانون تنوع:  هرچند وقت یکباروسایل خانه را جابه جا کنیم لباسهای رنگارنگ بپوشیم. از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد چون جمود و خستگی میآورد.9) قانون عشق: اگر ی رفتار بدی دارد بیایید برایش عاشقانه دعا کنید. خوش رفتاری وسپاس نعمت موجب دوام نعمت است.    
1688922

خطا

خطا فقط یک روز و ۲۰ ساعت پاکي 
1617692

خطا

خطا فقط ۲ روز ۱ ساعت پاکي 
1695880

خطا

خطا فقط ۴ روز ۲۲ ساعت پاکي 
2500828

خطا

خود یی فقط ۱۰ ساعت پاکي
2374184

خطا

خود یی فقط ۳ روز ۱۲ ساعت پاکي
435636

خطا

خطا فقط یک روز، یک ساعت پاکي،من آدم...
1700300

خطا

خطا فقط یک روز هجده ساعت پاکي 
778770

خطا

دو روز و سه چهل و پنج دقیقه پاکي
2417434

خطا

خود یی فقط ۴ ساعت پاکي
1502062

خطا

خطا فقط یک روز ۱۸ ساعت پاکي
2390014

خطا

خود یی فقط ۲ روز ۲۰ ساعت پاکي
2498705

خطا

خود یی فقط ۴ روز ۲ ساعت پاکي
2418540

خطا

خود یی فقط ۶ روز و ۲۲ ساعت پاکي
465172

خطا

خطا فقط یک روز، دوساعت سی دقیقه پاکي
2384188

خطا

خود یی فقط ۱ روز و ۱ ساعت و چهل دقیقه پاکي
1483186

خطا

خطا بعد از سه روز و پنجاه دقیقه پاکي
1459504

خطا

پاکي فقط یک روز یک ساعت لعنت ی آدم باش
1458634

خطا

پاکي فقط یک روز بیست ساعت سی دقیقه
459670

خطا

خطا فقط شانزده ساعت پاکي، تکرار پشت سر هم
389258

خطا

خطا فقط نُه ساعت پاکي، دوباره روال قبل
2270992

لعنت به من

خود یی فقط ۳ روز ۲۱ ساعت ۴۵ دقیقه پاکي
1083172

خطا

خطا فقط پاکي ۴ روز و نوزده ساعت و پنجاه دقیقه
1408750

خطا

خطا فقط یک روز سه ساعت پاکي!اما چرا بازم خوابم نمیبره؟
745750

خطا

خطا یک روز پاکي فقط امیدوارم توی سال جدید کمتر باشه
139984

می شود؟...

چه میشد اگر همه ی آدم ها خوب می بودند... چه میشد اگر و قاتل و م ی نبود... چه میشد اگر ها نبودند... چه میشد اگر مواد فروش ها نبودند... چه میشد اگر مردان و ن خیانتکار نبودند... چه میشد اگر همه خوب بودند... چه میشد... شنیده ام که می گویند... همیشه سپیدی با سیاهی مفهوم می یابد... روشنایی با تاریکی... و خوبی با بدی... ولی من معنی و مفهوم نمیخواهم... من فقط آرامش و زیبایی میخواهم... فقط خوبی مطلق میخواهم... فقط یک دنیا پاکي و شادی میخواهم... خدایا... می شود برای من یک دنیای جداگانه بسازی؟... دنیایی جدا از همه ی بنده های دیگرت... دنیایی که در آن فقط من باشیم و تو... و هر طور می خواهیم دنیایمان را بسازیم... سراسر پاکي و آرامش... می شود؟...منبع: http://malmaluse17. /
441260

کجایی که از غَمَت..

بعضی چهره ها زیبایی پاکي دارند. ی کوچک من از معدود انی ست که این زیبایی را میتوان در چهره اش،نگاهش و صدایش دید و پاکي آن را مثل زلالیِ یک چشمه عمیقا درک کرد.شنیدن آهنگ گلنار را فقط به خاطر همین چهره ی پاک دوست دارم. پنجشنبه زنی ست تنها آنقدر که از عشق گریخته ست به پستوی انزوا مبادا خیالش،در خواب هیچ مردی خودنمایی کند.. زنی که تلخی تنهایی را به جان می د، اما بدعادت به چای قندپهلوی عشقی نمی شود که طعمِ دوست داشتنش، زود از دهان می افتد ...
2482101

۲۵۶

چند روزه وسوسه سیگار غالب شده. بعد از سی و چند سال پاکي که حتی شامل نفرت هم می شده... 
1096996

آب پاکی روی دست پرسپولیس و استقلال

علی خیلی صریح گفت بازیکن ستاره اش را به هیچ تیمی نمی دهد.
1157418

خطا

چهار روز و هفده ساعت و پنجاه دقیقه پاکي خطا
1061062

خطا

همچنان ادامه دارد فقط بیست و یک ساعت پاکي
1096942

آب پاکی علی روی دست پرسپولیس و استقلال

علی خیلی صریح گفت بازیکن ستاره اش را به هیچ تیمی نمی دهد.
2375308

خطا

خود یی فقط ۱۴ ساعت پاکي تو خونه باشم تنها یعنی همین
2359348

شفر، آب پاکی را روی دست م عش ریخت

م ع تیم فوتبال استقلال فعلا شانسی برای بازی در این تیم ندارد.
2930

می شود؟...

چه میشد اگر همه ی آدم ها خوب می بودند... چه میشد اگر و قاتل و م ی نبود... چه میشد اگر ها نبودند... چه میشد اگر مواد فروش ها نبودند... چه میشد اگر مردان و ن خیانتکار نبودند... چه میشد اگر همه خوب بودند... چه میشد... شنیده ام که می گویند... همیشه سپیدی با سیاهی مفهوم می یابد... روشنایی با تاریکی... و خوبی با بدی... ولی من معنی و مفهوم نمیخواهم... من فقط آرامش و زیبایی میخواهم... فقط خوبی مطلق میخواهم... فقط یک دنیا پاکي و شادی میخواهم... خدایا... می شود برای من یک دنیای جداگانه بسازی؟... دنیایی جدا از همه ی بنده های دیگرت... دنیایی که در آن فقط من باشیم و تو... و هر طور می خواهیم دنیایمان را بسازیم... سراسر پاکي و آرامش... می شود؟...منبع: http://malmaluse17. /
1732406

آغاز سال نو میلادی رو به یان جهان و پیروان راستین حضرت عیسی

ایام ولادت مهربانی عیسی و آغاز سال نو میلادی مبارک باد. امیدوارم بارش و پاکي برف، کریسمس را در کشورمان زیبا تر کندوهموطنان ی سال بسیار مبارک و دلخواهی در پیش داشته باشند.
1097656

علی ، آب پاکی را روی دست پرسپولیسی ها ریخت

سرمربی تیم فوتبال سایپا با انتقال مهدی تر به پرسپولیس مخالف است.
1437840

خطا

فقط چند ساعت پاکي!خطا که از حال برم امیدوارم زودتر بیهوش بشم و دیگر بیدار نَشم
215340

خطا

خطا بازهم خطا فقط یک روز، دوازده ساعت پاکي، خودم با رفتن به سایت های غیرمجاز باعث ش شدم

پاکی