پایان تلخ عشق شعر محمدکدخ عرفان the bitter end poem mohammad khodkhodaee


1879966

بوسه!(عاشقانه ها)شعر:محمدکدخ (عرفان) wine kiss! (love) poem: mohammad khodkhodaee

او هوسباز است بوسه می خواهد ز من او به فکر لذت و غافل ز رؤیاهای من آرزو دارم که او در راه عشقی پاک و ناب جان سپردن در ره معشوق بخواهد او ز من mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض
1935050

تو را میخواهمت!(عشق)شعر:محمدکدخ (عرفان) i want you! poem: mohammad khodkhodaee

تو را می خواهمت ای چشمۀ نوش تو را می خواهم و ترسم که هرگز تو را نتوانمت گیرم در آغوش تویی چون آسمان پر ز باران منم چون برکه ای ، گشته فراموش! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض
2024624

سفره ها خالی است!شعر:محمدکدخ (عرفان) the tables are empty poem: mohammad khodkhodaee

آه که این شب ها چقدر تاریک است کوچه های شهرِ پائین ، چقدر باریک است هر دم این بانگ می آید ز یک خانه به در وای خدایا ! سفره ی ما امشبم خالی است mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2181440

بوی جنگ! شعر:محمدکدخ (عرفان) the smell of war! poem: mohammad khodkhodaee

من در اینجا هر چه میبینم غم و درد است همه رنج است و اندوه آه سرد است ادامه مطلب
1309688

میلاد لحظه ها!(عرفان)محمدکدخ (عرفان)

میلاد لحظه ها!(عرفان) poem :mohammad kadkhodaih لحظه به لحظه زاده شو! وبامیلاد درلحظه ها بگذارلحظۀ پیش که گذشتۀ توست بمیرد! ادامه مطلب
2165972

رنگ خدا ننگ است! شعر:محمدکدخ (عرفان) the color of god is a shame! poem: mohammad khodkhodaee

درین جا من دلم آزرده و تنگ است غروبهایش چه غمگین و چه دلتنگ است تو گویی که درون های مردمان سنگ است ادامه مطلب
2151926

چشم براه باران! شعر:محمدکدخ (عرفان) waiting for rain! poem: mohammad khodkhodaee

من قرن ها ست چشم به راه بارش بارانم مانده ام ؛... از چه باید پا به این دنیای پست می گذاشتم ادامه مطلب
2009770

باغ دل!(عاشقانه) شعر:محمدکدخ (عرفان) garden of hearts! poem: mohammad khodkhodaee

من به گل ها همه گفتم که امسال بهار در دل من می شکفد باغ دل باز ، ز عشق صنمی گل داده ست دگر امروز تفرج گه عشاق زمانه همه در قلب من است ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2235070

آ ین وسوسه! شعر:محمدکدخ (عرفان) the last temptation! poem: mohammad khodkhodaee

در روزگاری که خیانت شده عادت و صداقت قصۀ برف به تابستان است ادامه مطلب
2235072

زخم شلاق! شعر:محمدکدخ (عرفان) whip scars! poem: mohammad khodkhodaee

همه ، زخم خنجر که از پشت خورده ایم همه ، زخم شلاق که نشمرده ایم همین ها کافی ست مرا و تو را که راه را به بیراهه ها برده ایم ادامه مطلب
2336578

وای یک زن! شعر:محمدکدخ (عرفان) the silence of the dead city! poem: mohammad khodkhodaee

در سکوت شهر مرده بی تپش مردمان،آرام و رام و بی تنش وایِ .....یک زن گاه می آید به گوش در میان کوچه های ظلمت شب ادامه مطلب
2094978

تو بهاری!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) you spring! poem: mohammad khodkhodaee

تو بهاری تو خزانی من گُلم ! با تو من سرخ میشوم ادامه مطلب
2123710

میروم تا بمیرم ! شعر:محمدکدخ (عرفان) the demise of civilization! poem: mohammad khodkhodaee

اگر این بی مهتاب و طولانی پایان نپذیرد و صبح سحر فرا نرسد و وس ها از خواندن آفتاب باز مانند اگر خزندگان از پرواز کبوترهای سپید بر پهنۀ آسمان آزاد همچنان ممانعت ورزند ادامه مطلب
2256786

پچ پچ کلاغها! محمدکدخ (عرفان) crows isfaction! poem: mohammad khodkhodaee

دیگر برای خوش آیند کلاغها نه شعری می سرایم نه سخنی می گویم نه سکوت میکنم نه فریادی خواهم زد ادامه مطلب
2449661

آرزوی من فقط لبخندبود! شعر:محمدکدخ (عرفان) my wish was just a smile! poem: mohammad khodkhodaie

از چه همزاد من بیچاره درد بود همچنانِ گل نیلوفر زرد بود سر به سر اندوه و غم بود ادامه مطلب
2154706

دردبیرحمانه! شعر:محمدکدخ (عرفان) merciless pain! poem: mohammad khodkhodaee

میدانم دیگر ی مرا به میهمانی عشق و مهربانی نخواهد برد ! ادامه مطلب
2006758

جنگل وحشی!شعر:محمدکدخ (عرفان) wild jungle! poem: mohammad khodkhodaee

اندکی صبر می باید ما ز این دشت پر از خون ز این جنگل وحشی عبور خواهیم کرد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir sheroerfanoeteraz.rozsite.com عرفان و اعتراض
2241992

دوران سیاه ! شعر:محمدکدخ (عرفان) black era! poem: mohammad khodkhodaee

ما همه خسته ز این عسرت دوران سیاهیم همه گرسنه،همه نفله، همه دردمند و تباهیم ما گرفتار اندوه درون ما به زندان غم و درد و جنون همه دل ها پر خون ادامه مطلب
1099570

رای به رئیسی رای به است!محمدکدخ (عرفان)

رای به رئیسی رای به است! آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهد رای من رای تو و رای ما به رئیسی رای به هایی است که از هیچ و فسادی روی برنمیتابند !!! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.lihanblog.com sheroerfan.blog.ir
2200830

سکوت شب! شعر:محمدکدخ (عرفان) silence of the night! poem: mohammad khodkhodaee

گرفتار شبم ظلمت فراگیر است دلم تنگ و ش ته ست سکوت شب چه سنگین است mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2151922

همه چیز را باختم!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) i lost everything!(love) poem: mohammad khodkhodaee

از همان روزی که دست در گردنش انداختم و لبش بوسیدم گویی که با باد صبا قرعه انداختم ادامه مطلب
2010906

عصیانگرکشته!شعر:محمدکدخ (عرفان) rebellious! poem: mohammad khodkhodaee

ای عاشقِ عصیانگر کشته ! خواهم که ز این پنجره ی حنجره فریاد کنم ! خواهم که تو را یاد کنم ادامه مطلب
2094980

عصیان میچرید! شعر:محمدکدخ (عرفان) the sheep are rebellious! poem: mohammad khodkhodaee

من چه چیزهایی که از باران ندیدم یک زن روسپی دیدم که زیر بارش باران خود را می ید ی دیدم که عصیان میچرید ادامه مطلب
2000126

فریاد جنون !(شعر کوتاه)شعر:محمدکدخ (عرفان) shouting madness! poem: mohammad khodkhodaee

تو چه دانی پس این سکوت سنگین چه دردی چه نیازی و چه فریاد جنون آسایی ست! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir sheroerfanoeteraz.rozsite.com عرفان و اعتراض
2221028

حسرت کشیدیم ! شعر: محمدکدخ (عرفان) we regretted! poem: mohammad khodkhodaee

امان از این روزگار که با ما خوب تا نکرد ! حسرت کشیدیم اما نان جومان را دو تا نکرد ! ادامه مطلب
2191292

چرا ماهی مرده!شعر:محمدکدخ (عرفان) why the dead fish! poem: mohammad khodkhodaee

نمیدانم چرا در تُنگ آب ماهی مرده چرا از یاد برده پرواز را پرنده چرا باران ، آب رودها را چنین خشک کرده برده چرا حاتم چنین حق فقیران را به نامردی خورده ادامه مطلب
2239136

خیانت به آینه! شعر:محمدکدخ (عرفان) betrayal to the mirror! poem: mohammad khodkhodaee

آیین آینه صداقت است اما ، بازهم کار ما خیانت است ! ادامه مطلب
2000124

قلب مست میکده!شعر:محمدکدخ (عرفان) in the heart of the tavern! poem: mohammad khodkhodaee

تو ای زیباترین دریا مرا با خود ببر زین ساحل خسته به شهر دور رؤیاها مرا بر بال امواجت نشان زین ساحل خونین مرا بیرون کشان ! ادامه مطلب
2022152

هزارمیلیون گل سرخ پلاسید! شعر:محمدکدخ (عرفان) thousands of roses poem: mohammad khodkhodaee

ز نجوای کلاغهایی که ایستاده سر پیچ خیابان و پنهان در کمین کوچه های تنگ و باریک پسِ پس کوچه های شهر تاریک ادامه مطلب
2019966

میهمانی نور!( زمان) شعر:محمدکدخ (عرفان) light party! (imam of the time) poem: mohammad khodkhodaee

خواهد آمد آن مرد روزی با کوله ای پر ز سیب های درشت کودک پیر را با مهربانی میگیرد به پشت باغ چشم ها را هرس خواهد کرد و خواب را ز چشم های حریص خواهد چید ادامه مطلب
2044504

در انتظار هنوز! شعر:محمدکدخ (عرفان) waiting for still! poem: mohammad khodkhodaee

و آدم ها قرن هاست هنوز انتظار را برای رسیدن به عد و انسانیت ادامه مطلب
2096342

سکوت مذاب! شعر:محمدکدخ (عرفان) melt silence! poem: mohammad khodkhodaee

گوی بلورم تنها نشسته بر حباب خاک در انتظار نور ! چون شمعی اسیر ظلمت شب لرزان و بیفروغ ادامه مطلب
2413198

همچوصبح دلنشین!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) beautiful morning! poem: mohammad khodkhodaie

من وفاداری میخواهم از او تا بسوزم در ره او من وجود خویش را او مهربانی خواهد از من همچو صبح دلنشین تا که من در او بمیرانم شب تشویش را mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2218182

گذرگاه زمان! شعر:محمدکدخ (عرفان) time p ! poem: mohammad khodkhodaee

در گذرگاه زمان روزهای عمر ما بی ثمر میگذرند آرزوهای قشنگ ، خنده و شادی و گریه ، غم و درد پی به پی میگذرند ! ادامه مطلب
1985034

قبرهای شهر!شعر:محمدکدخ (عرفان) the graves of the city! poem: mohammad khodkhodaee

شب همه شب خواب نمی آید به چشمم همزبانم با صداهایی که می آید ز نزدیک و ز دور همعنانم با معاندهای زور از برای جان دادن به خیل مردگان می کوبم درِ قبرهای شهر را- گور به گور! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2224912

خاطرات ترک خورده! شعر:محمدکدخ (عرفان) cracked memories! poem: mohammad khodkhodaee

دلم خالی از مهر آشنایان پر از خاطرات ترک خورده است ادامه مطلب
2447363

تولدآغاز یک پایان! شعر:محمدکدخ (عرفان) beginning of an end! poem: mohammad khodkhodaie

تولد، آغاز یک پایان است و مرگ، پایان یک آغاز! ادامه مطلب
2137316

مورچه و ملخ! محمدکدخ (عرفان) ant and locust! poem: mohammad khodkhodaee

آرزوی من شهری است که در آن هیچ مورچه زیر پایِ ملخی له نشود ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
1849998

نقشهای زیبا!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) beautiful roles! (short speech) author: mohammad khodkhodaee

دنیا چنان صحنه ی تئاتر است و مردم همه ، بازیگران آن! سعی کنیم که نقشهای خوب و زیبا از آن ما باشد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2191286

این هواسرداست! شعر:محمدکدخ (عرفان) it is cold! poem: mohammad khodkhodaee

این هوا سرد است و بی باران گرمایی ندارد زندگی مهربانی ات کجاست ای آسمان؟ mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
1822934

رسم عاشقی!(عشق)شعر:محمدکدخ (عرفان) way of love! poem:mohammad kadkhodaie

ز رسم عاشقی در روزگار ما مگویید که من خود عاشقی دیوانه بودم ندیدم هیچ وفاداری ز معشوق منی که در میان عاشقان افسانه بودم mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
899738

bitter harvest 2017 با

bitter harvest 2017 با زیرنوس bitter harvest 2017, رایگان bitter harvest 2017, زیرنویس bitter harvest 2017 با ,   bitter harvest 2017,آسیا ساب, رایگان زیرنویس های 2017, bitter harvest 2017, رایگان bitter harvest 2017, bitter harvest 2017 با ,اسیاساب جدید ترین زیرنویس ها,آسیا ساب جدید ترین های خارجیبرای زیرنویس و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
2102040

زندگی فریبی ظالمانه! شعر:محمدکدخ (عرفان) the cruel deception! poem: mohammad khodkhodaee

زندگی چیست را نه من دانم ، نه داند دگر اما بودنم جز درد کشیدن ، رنج بردن ، خون دل خوردن و عمری شمردن روزها را برای روز مردن ! ادامه مطلب
1829786

مظلوم نمایی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) you are a sallow tree! poem:mohammad kadkhodaie

برای عد و از چه چیزهایی خواهی گذشت ؟ برای رفع ظلم و ستم چه بهایی خواهی پرداخت؟ اگر هیچ ! تو تنها منافقی هستی در ظلم که مظلوم نمایی میکنی . و بیدی هستی که در جهت باد موافق سر تسلیم و تعظیم فرو آورده ای! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.mihanblog.ir عرفان و اعتراض
2006756

مسلسل انقلابها!شعر:محمدکدخ (عرفان) machine guns revolutions! poem: mohammad khodkhodaee

من آن سکوت ناگزیرم که در من شعلۀ همۀ فریادهاست فریاد همۀ توفان هاست توفان همۀ طغیان هاست ادامه مطلب
2413192

افسوس که من زن بودم! شعر:محمدکدخ (عرفان) alas, i was a woman! poem: mohammad khodkhodaie

آنکه از روز الست بر سر او کوبیدند آن ستمدیدۀ بی دنده آن روز ازل من بودم خواستم ،تا که فریادِ بلندِ بودنِ خود باشم ولی افسوس و هزار درد که من زن بودم mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2413194

شب سردزمستون! عشق شعر:محمدکدخ (عرفان) cold winter night! poem: mohammad khodkhodaie

بیا در این شب سرد زمستون منو در بر بگیر هر دو یکی شیم بدیم گرما بهم از سوز سرما وگرنه هردومون ماتیم و کیشیم mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2390000

گلهای زخمی! شعر:محمدکدخ (عرفان) wounded flowers! poem: mohammad khodkhodaie

در زمستان شب یلدا که گل ها زخمی اند در جنگل جور و جفا کار نمی آید از دست دعا و ادعا تنها آب می باید داد گلهای تشنه را mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
1747878

رویاهای نور!شعر:محمدکدخ (عرفان) light dreams! poem:mohammad kadkhodaie

من ز این خانه ی وهم آلود و تاریک کوچه های خم اندر خم و باریک گذر خواهم کرد ادامه مطلب
2437545

شورش تنهایی من! شعر:محمدکدخ (عرفان) my loneliness rebellion! poem: mohammad khodkhodaie

گریه دارد بغض ویرانگر تنهایی من ای تو شیرین سخنم با من باش اشک من شورش تنهایی و اندوه دارد اشک من را، تو زیبا صنمم دامن باش! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
1747884

شنا برخلاف جریان!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) swim unlike flow! poem:mohammad kadkhodaie

اگر بخواهی در همان جهتی حرکت کنی که انبوه دیگران حرکت میکنند ، هیچ اثری از تو در جهان باقی نخواهد ماند! ادامه مطلب
2419934

مرگ ت بره ها! شعر:محمدکدخ (عرفان) the silent death of the lambs! poem: mohammad khodkhodaie

من از سکوت بره ها من از مرگ ت آنان سخت؛ پریشان و غمگینم من شاهدم که هر روزگرگ ها دندان هایشان را خلال میکنند ادامه مطلب
2419938

سکوت مرگ فریاد! شعر:محمدکدخ (عرفان) silence death scream! poem: mohammad khodkhodaie

ش ت باید سکوتت را سکوتت مرگ فریاد است! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض
2437544

تورودوست دارم ای چشمه نور!(قسمتی از ترانه) شعرترانه:محمدکدخ (عرفان) i love you, fountain of light! (part of the song) poem: mohammad kadkhodaie

دلم میخواد بگیرم دستتو با هم بریم به شهر رؤیا به شهر عاشقای پشت دریا به شهر دور رؤیاهای زیبا بریم اونجا که با زمزمۀ نور ادامه مطلب
2437546

بزن فریادتوای میش! شعر:محمدکدخ (عرفان) shout it out poem: mohammad khodkhodaie

تو ای خودخواه بد ش خود کیش تو ای ناچیزتر از خَردَل تو ای میش بزن فریاد سکوتت را دگر بشکن به درآ دیگر از خویش mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2452634

من یک بره ام! شعر:محمدکدخ (عرفان) i am a lamb! poem: mohammad khodkhodaie

من از تمکین بره ها خشمگینم من از تسلیم بزدلانۀ آنان غمگینم من از مرگ ت آنان من از سکوت مرگبار آنان ادامه مطلب
1667790

ای محبوس!نویسنده:محمدکدخ (عرفان)o freedom imprisoned!poem:mohammad kadkhodaie

ای محبوس! حسرت تکرار تو رؤیای عجیبی ست ادامه مطلب
1860982

زندگی فهم گل سرخ است !شعر:محمدکدخ (عرفان) understanding the rose! poem:mohammad kadkhodaie

زندگی فهم گل سرخ کنار گل زرد است ! زندگی شادی و خنده کنار غم و درد است ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2390002

سکوت بره ها! شعر:محمدکدخ (عرفان) silence of the lambs! poem: mohammad khodkhodaie

سکوت من سکوت تو سکوت ما سکوت بره ها است سقوط جان های بزدل در حضور گرگ خونریز سیاه است mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض
2441767

لباتو من نبات کنم! (فروش شعرترانه3) شعرترانه:محمدکدخ (عرفان) selling poetry song! poem: mohammad kadkhodaie

دلم میخواد تا میتونم بشینم و نگات کنم یه بوسه ی جانانه از قلوه ی اون لبات کنم دلم میخواد واسه قرار بعدیمون سنگ بزنم به پنجره ، یواشکی سوت بزنم صدات کنم ............. mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.com عرفان و اعتراض

پایان تلخ عشق شعر محمدکدخ عرفان the bitter end poem mohammad khodkhodaee