پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی


2339048

پیام تبریک به مناسبت نیروی انتظامی

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامیبرچسب ها: اخبار روز, _مردمی_انقل , مقتدر 
2344764

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد. متن پیام بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است. ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
2339749

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
99693

هفته نیروی انتظامی مبارک

آغاز هفته نیروی انتظامی را به زحمت کشان و از جان گذشتگان این نهاد تبریک و تهنیت میگویم. امید واریم همیشه ایام در همه کارها پیروز و سربلند باشند. نیروی انتظامی حافظ ارامش و نظم و امنیت برای مردم هستند. همچنین تشکر ویژه از زحمات فرماندهی نیروی انتظامی بندر مغویه و ارزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان...با تشکر دهیاری چاه مسلممنبع: http://chahmoslemdehyari. /
2339679

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
2338996

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
2339103

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
2339049

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
2343593

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
1509155

پیام معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته نیروی انتظامی

معاون استاندار و فرماندار مهاباد، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، پیام تبریک صادر نمود:
2339719

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.به گزارش حوزه دفاعی و امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان, ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2340245

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
2341506

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامیبرچسب ها: جوان - ایرانتاریخ : 13 مهر 1397 | 10:10 ق.ظ
1518420

پیام تبریک استاندار خوزستان به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی

استاندار خوزستان با صدور پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت.
1516595

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

رئیس پلیس راهور استان اردبیل خبر از بخشودگی دیرکرد جرایم راهنمایی و رانندگی به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.
1374646

پیام تبریک بخشدار گتاب به مناسبت آغاز هفته ت

بخشدار گتاب هفته ت را برهمه ت مردان خدوم وخدمتگزاران ایران تبریک گفت.
1659643

پیام ولایتی به مناسبت آغاز هفته وحدت

مشاور ی در امور بین الملل در پیامی به مناسبت آغاز هفته وحدت آورده است: وحدت و انسجام تنها راه مقابله در برابر این تفرقه افکنی هاست.
1466825

پیام عارف به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

رییس فرا یون امید مجلس شورای ی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره و ایثارگران را گرامی داشت.
2343648

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی

  ایران به مناسبت سیزدهم مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی پیام تبریکی صادر کرد.متن پیام بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمایران ی به واسطه حضور فرزندان مقتدر خود در نیرو های مسلح به ویژه نیروی پرافتخار انتظامی که خالصانه و با نثار جان خویش چه در مرز های پیرامونی و چه در جای جای شهر ها و روستا ها زمینه ساز امنیت و استقرار سلامت اجتماعی هستند، از جایگاهی برجسته میان کشور های منطقه و جهان برخوردار است.ادامه مطلب:پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
1517658

جشن مهر و دانش به مناسبت هفته ناجا در قم

صبح امروز مراسم قرائت پیام مهر و جشن مهرو ودانش به مناسبت هفته ناجا با حضور مجتبایی فرمانده نیروی انتظامی استان قم و مسئولان استان در دبیرستان شاهد علی اکبر (ع) قم برگزار شد
1478382

پیام تبریک به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

استاندار کهگیلویه وبویراحمد با صدور پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
413161

پیام تبریک اقبال محمدیان به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر

متن پیام تبریک اقبال محمدیان رامهرمز ورامشیردرمجلس شورای ی  به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1661451

پیام مدیرکل فرهنگ وارشاد ی استان چهارمحال وبختیاری به مناسبت آغاز هفته وحدت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد ی چهار محال و بختیاری در پیامی آغاز هفته وحدت و فرا رسیدن ولادت حضرت محمد(ص) و جعفر صادق(ع) را تبریک گفت.
1954771

| تبریک نوروزی عزت الله انتظامی | تصمیم بگیریم، همه چیز درست می شود

در ویدئوی زیر پیام تبریک کوتاهی را از عزت الله انتظامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷ مشاهده می کنید.
162637

پیام تبریک پایگاه اطلاع رسانی طایفه صفرزایی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

نیروی انتظامی بایدمقتدرباشداقتدارمطلوب همراه باترحم وعد است ( ی) هفته نیروی انتظامی بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی است، شه ناب خود را باعشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد پایگاه اطلاع رسانی طایفه صفرزاییمنبع: http://safarzaie. /
1471489

رژه نیرو های نظامی و انتظامی به مناسبت آغاز هفته در گیلان

یگان های نمونه نظامی و انتظامی مستقر در گیلان صبح امروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس رژه رفتند.
1659535

پیام تبریک فرمانده انتظامی مازندران به مناسبت هفته وحدت

فرمانده انتظامی مازندران در پیامی میلاد پیشوای بزرگ جهان و هفته وحدت را تبریک گفت.
83153

تبریک

هفته نیروی انتظامی مبارک باد شورای فرهنگی پیام نور فریمان ، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به زحمت کشان این نهاد تبریک گفت. هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثاربی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه ی است. لذا از فرصت ، استفاده نموده ؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ء و ایثـارگران نـاجا، هفـته نیروی انتظامی را ، تبریک و تهنیت عرض می نمایم منبع: http://mzf89. /
1507293

تدارک شبکه مستند به مناسبت هفته نیروی انتظامی

شبکه مستند سیما به مناسبت هفته نیروی انتظامی مستندهای مختلفی را روی آنتن می برد.
1471836

پیام فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با صدور پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به ملت شهیدپرور ایران ی به ویژه مردم غیور استان تبریک گفت.
1954128

پیام تبریک عزت الله انتظامی برای آغاز سال ۹۷

عزت الله انتظامی به مناسبت فرارسیدن سال ۹۷ پیام تبریکی را منتشر کرد.
1470941

پیام تبریک استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

استاندار سیستان و بلوچستان با صدور پیامی سالروز آغاز هفته دفاع مقدس در مقابل استکبار جهانی و قدرتهای سلطه گر را گرامی داشت.
655935

تبریک به مناسبت روز جهانی زن

تبریک به مناسبت روز جهانی زن خاصترین تبریک به مناسبت روز جهانی زن جالبترین تبریک به مناسبت روز جهانی زن باح رین تبریک به مناسبت روز جهانی زن زیباترین تبریک به مناسبت روز جهانی زن خوشگلترین تبریک به مناسبت روز جهانی زن ادامه مطلب
1953682

/ تبریک سال نو توسط انتظامی و مشایخی

تبریک بزرگان سینمای ایران به مناسبت آغاز سال 1397.
1508219

برگزاری ۹۸ عنوان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در پلدختر

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ۹۸ عنوان برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی با شعار "پلیس برای امنیت و امنیت برای همه است" در این شهرستان برگزار می شود.
2341326

حضور رحیمی به مناسبت هفته نیروی انتظامی در شورای شهر تهران

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در شورای شهر تهران به ارائه گزارشی از وضعیت شهر تهران ارائه می کند.
1372076

پست اینستاگرامی به مناسبت هفته ت

محمدعلی شهردار تهران در آ ین پست اینستاگرامی خود که به مناسبت هفته ت منتشر کرده است؛ ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، این مناسبت را به رئیس جمهور، معاون اول، اعضای هیأت ت و شهرداری های سراسر کشور تبریک گفت.
1478594

پیام فرمانده انتظامی استان مازندران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

فرمانده انتظامی مازندران با صدور پیامی آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان آینده ساز، دانشجویان فرهیخته، معلمان و اساتید متعهد تبریک گفت.
1529942

از دیدار غنچه های هلال احمر قم با خادمان امنیت جامعه تا آشنایی با هشدارهای پلیسی در هفته نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی اعضای کانون غنچه های هلال احمر استان قم در دیدار با فرمانده ی نیروی انتظامی استان و جمعی از پرسنل ناجا، این هفته را با اهدای شاخه های گل به آنها تبریک گفتند. ادامه مطلب
98984

ریس ستاد کل نیروهای مسلح در جشنواره مالک اشتر

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی نوشت: بسیج در فراسوی مرزهای ایران و در جغرافیایی مقاومت ی تبلور معناداری یافته است. سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد. متن کامل این پیام به شرح ذیل است: منبع: http://sarzaminnemadari. /
1508524

پیام فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته ناجا

فرمانده انتظامی استان کرمان به مناسبت هفته ناجا پیامی صادر کرد.
114801

اعلام روزهای عضویت رایگان در کتابخانه مهتاب

با سلام روزهایی که عضویت به صورت ر ایگان در کتابخانه مهتاب صورت می رد از قرار زیر می باشد: 1- 1395/09/16به مناسبت روز دانشجو 2- 1395/09/22به مناسبت آغاز هفته وحدت 3- 1395/10/18به مناسبت ولادت حسن عسکری 4- 1395/11/12 به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر 5- 1395/12/14 به مناسبت روز نیکوکاری 6- 1395/12/15منبع: http://mahtab1414. /
2318602

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد لرستان به مناسبت حمله تروریستی اهواز و آغاز هفته دفاع مقدس

حجت ال حمیدرضا حنان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی استان لرستان ، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و حمله ی تروریستی اهواز به رژه نیروه های مسلح پیامی صادر نمود.
1376479

پیام تبریک مجلس به مناسبت هفته ت

خجسته مردم در مجلس شورای ی هفته ت را با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود تبریک گفت.
1659420

پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان به مناسبت هفته وحدت

به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و سلاله پاکش حضرت جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، مدیرکل ورزش و جوانان کرمان پیام تبریکی صادر کرد.
74394

اعلام روزهای عضویت رایگان در کتابخانه مهتاب

با سلام روزهایی که عضویت به صورت ر ایگان در کتابخانه مهتاب صورت می گیرد از قرار زیر می باشد: 1- 1395/09/16به مناسبت روز دانشجو 2- 1395/09/22به مناسبت آغاز هفته وحدت 3- 1395/10/18به مناسبت ولادت حسن عسکری 4- 1395/11/12 به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر 5- 1395/12/14 به مناسبت روز نیکوکاری 6- 1395/12/15منبع: http://mahtab1414. /
1470933

پیام استانداریزد به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و آغاز هفته دفاع مقدس

استانداریزد به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و آغاز هفته دفاع مقدس پیامی صادرکرد.
138043

تبریک

هفته نیروی انتظامی مبارک باد شورای فرهن پیام نور فریمان ، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به زحمت کشان این نهاد تبریک گفت. هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خست ناپذیر و ایثاربی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه ی است. لذا از فرصت ، استفاده نموده ؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ء و ایثـارگران نـاجا، هفـته نیروی انتظامی را ، تبریک و تهنیت عرض می نمایم منبع: http://mzf89. /
1372151

پیام تبریک رحیمی به مناسبت هفته ت

رییس پلیس پایتخت در پیامی با تبریک هفته ت تاکید کرد که تلاش پلیس براین است که با استقرار امنیتی پایدار تمردان را در خدمتگزاری به مردم یاری کند.
1505641

بازدید رایگان کارکنان نیروی انتظامی یزد و خانواده آنها از موزه ها در هفته ناجا

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از بازدید رایگان پرسنل نیروی انتظامی و خانواده های آنها از تمامی موزه ها به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.
202481

هفته نیروی انتظامی مبارک باد

هفته نیروی انتظامی مبارک باد خانواده شهید رضا صادقی ، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به زحمت کشان این نهاد تبریک گفت. هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثاربی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه .. ی است. لذا از فرصت ، استفاده نموده ؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره .. ء و ایثـارگران نـاجا، هفـته نیروی انتظامی را ، تبریک و تهنیت عرض می نمایم منبع: http://6223660. .. /
94130

پیشنهاد سرلشگر باقری برای تشکیل «بسیج جهان »

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی نوشت: بسیج در فراسوی مرزهای ایران و در جغرافیایی مقاومت ی تبلور معناداری یافته است. سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد. متن کامل این پیام به شرح ذیل است: منبع: http://sarzaminnekohan. /
65756

پیشنهاد سرلشگر باقری برای تشکیل «بسیج جهان »

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی نوشت: بسیج در فراسوی مرزهای ایران و در جغرافیایی مقاومت ی تبلور معناداری یافته است. سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد. متن کامل این پیام به شرح ذیل است: منبع: http://sarzaminnekohan. /
1518248

تلاوت آیاتی از قرآن توسط پرسنل نیروی انتظامی/تشکر لاریجانی از خدمات نیروی انتظامی

رئیس مجلس شورای ی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از خدمات و فداکاری های این نیرو تشکر و قدردانی د.
1644818

پیام تبریک دفاع به مناسبت روز نیروی دریایی

پیام تبریک دفاع به مناسبت روز نیروی دریایی سرتیپ حاتمی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تبریک سالروز نیروی دریایی تصریح کرد: صنعت دفاعی وزارت دفاع با تمام توان در جهت تجهیز نیروی دریایی راهبردی ایران اقدام خواهد کرد.
1512694

بیانیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

همشهری آنلاین: پاسداران انقلاب ی در بیانیه ای با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی؛ بسط و گسترش امنیت عمومی و ارتقای رضایت مندی و احساس امنیت نزد مردم را محصول خدمت بی منت و نقش آفرینی های هوشمندانه و مقتدرانه این نیرو در راستای مأموریت های محوله دانست.
1477303

پیام تبریک مشاور معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس

علی اکبر ولایتی با صدور پیامی فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
1494218

اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی (2)

مجموعه: اس ام اس های جالبجملات تبریک روز نیروی انتظامی نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بودهروز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .هفته نیروی انتظامی را به نگهبانان خستگی ناپذیر ا تبریک می گوییم .  روز نیروی انتظامی  معظم انقلاب: نیروی انتظامی باید اقتدار، عزت نفس و رحمت و مهربانی داشته باشد.روز نیروی انتظامی مبارک  اس ام اس روز نیروی انتظامی هفته نیروی انتظامی بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی است، شه ناب خود را باعشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد  تبریک روز نیروی انتظامی هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک  پیام تبریک روز نیروی انتظامی بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفتغنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفتنغمه داوود یر دادند مرغان چمنعطر گل در کوچه های شه یچیدن گرفت . . .هفته نیروی انتظامی گرامی باد  متن تبریک روز نیروی انتظامی گل اشکم شبی وا میشد ای کاشهمه دردم مداوا میشد ای کاشبه هر قسمتی دادی خدایاشهادت قسمت ما میشد ای کاش . . .روز نیروی انتظامی مبارک  مطلب در مورد روز نیروی انتظامی کوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهید ‏اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهیداین نه خون است اى برادر بر لب خشکیده‏اشبر لب خونرنگ خود، آب بقا دارد شهیدهفته نیروی انتظامی گرامی باد  جملات تبریک روز نیروی انتظامی نام نیروی انتظامی ایران در تاریخ قرین با شجاعت ، دلاوری و ایثارگری غیورمردانی است که با توکل به خداوند متعال و استعانت از انفاس قدسی حضرت ولی عصر (عج) در ایجاد امنیت و آسایش مردم با تلاش فراوان جان خود را نثار نموده اند.روز نیروی انتظامی مبارک  تبریک روز نیروی انتظامی هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثاربی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه ی است.هفته نیروی انتظامی گرامی باد گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 
1478000

پیام فرماندار یزد به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

فرماندار یزد به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید پیامی صادر کرد.
1506503

پیام اشتری بمناسبت هفته ناجا

فرمانده نیروی انتظامی در پیامی به مناسبت هفته ناجا تاکید کرد: امروز در سایه سار خدمت خالصانه و بی منت شما افسران، درجه داران ، سربازان و خیل عظیم کارکنان تلاشگر در عرصه های گوناگون یتی اعم از ستاد و صف، در جای جای این کشور بزرگ و کهن، نظم و امنیتی مثال زدنی حاکم شده است.

پیام تبریک ایران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی