کارشناس مسئول امورمالی


124253

انتصاب مدیرکل امور بانوان و خانواده استان اسان شمالی

ملیحه یغمایی،کارشناس مددکاری و کارشناسی ارشد روانشناسی به عنوان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اسان شمالی منصوب شد. وی دارای سابقه فعالیت در کارشناس و مسئول دفتر امور توانمند سازی ن و خانواده بهزیستی، کارشناس مسئول شبه خانواده بهزیستی، معاون مدیر کل در امور اجتماعی، مشاور مدیر کل در امور بانوان، مشاور مدیر کل در امور جوانان و کارشناس مسئول انجمن مددکاری ایران شعبه اسان شمالی در اداره کل بهزیستی اسان شمالی بوده است. پیش از این مهردخت قوپرانلو، که از سال 92 به عنوان مدیر کل امور بانوان استانداری اسان شمالی منصوب شده بود، وی در تاریخ یکم تیر ماه برای استفاده از مرخصی از سمتش کناره گرفت و از آن تاریخ تا کنون که حدود 4 ماه و 4 روز است این جایگاه متولی در استان نداشت.منبع: http://jbf-nkh. /
2252822

این رفتار یک شهروند مسئول نیست/ چرا هنر را در خدمت سنگ اندازی قرار می دهید

یک کارشناس ن لندن خطاب به ارژنگ امیزفضلی نوشت: این رفتار یک رانت خوار بی مسئولیت است نه یک شهروند مسئول. شهروند مسئول میپرسد من برای ایران چکار کرده ام و یا در این روزهای سخت جنگ روانی و اقتصادی چه میتوانم م. نه اینکه به جمعیت اذهان تحریک شده توسط دشمن بپیوندد.
1250119

سوالات استخدامی 96 آموزش و پرورش

سوالات استخدامی 96 آموزش و پرورش سوالات استخدامی سوالات استخدامی 96 دستگاههای اجرایی استان البرز سوالات استخدامی 96 سازمان پزشکی قانونی کشور سوالات استخدامی 96 سازمان دامپزشکی کشور سوالات استخدامی 96 وزارت امور خارجه سوالات استخدامی 96 بیمه مرکزی سوالات استخدامی 96 وزارت امور اقتصاد و دارایی سوالات استخدامی 96 بانک مسکن سوالات استخدامی 96 بانک صنعت و معدن سوالات استخدامی 96 بانک سپه سوالات استخدامی 96 سازمان بنادر و دریانوردی سوالات استخدامی 96 سازمان ملی بهره وری سوالات استخدامی 96 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سوالات استخدامی 96 سازمان اداری و استخدامی سوالات استخدامی 96 سازمان سنجش آموزش کشور, سوالات استخدامی کد شغل 85 کارشناس امور فنی صنایع, سوالات استخدامی کد شغل 93 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 96 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 99 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 117 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 139 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 151کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 161 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 181 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 231 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 238 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 242 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 1245کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 1248 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 1265 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 1274 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 1278 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 2441 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 2442 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 2443 کارشناس, سوالات استخدامی کد شغل 2447 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2472 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2487 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2504 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2517 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2523 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2524 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2575 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2576 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2577 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2578 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2579 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2580 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2581 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2582 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2583 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2584 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2591 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2592 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2594 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2595 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2597 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2598 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2599 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2600 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2601 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2602 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2603 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2606 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2608 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2609 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2611 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2613 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2701 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2702 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 2705 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3002 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3021 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3029 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3032 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3035 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3036 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3037 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3038 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3039 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3040 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3041 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3042 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3043 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3044 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3045 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3104 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3111 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3124 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3128 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3130 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3133 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3135 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3136 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3138 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3144 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3145 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3150 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3167 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3169 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3170 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3171 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3175 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3184 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3188 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3190 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3198 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3199 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3200 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3202 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3203 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3205 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3206 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3207 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3208 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3213 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3217 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3226 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3240 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3246 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3247 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3248 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3249 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3250 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3251 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3252 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3253 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3254 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3256 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3257 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3258 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3259 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3260 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3261 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3262 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3263 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3264 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3265 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3266 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3267 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3268 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3269 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل 3270 کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس , سوالات استخدامی کد شغل کارشناس
697475

استخدام کلینیک مرکز شهر

کلینیک مرکز شهر جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از واجددین شرایط در مشاغل ذیل دعوت به همکاری می‏نماید: 1-کارشناس و کاردان اتاق عمل 2-کارشناس و کاردان هوشیاری 3-کارشناس پرستاری 4-کارشناس فن‏آوری اطلاعات 5-کلرشناس حقوق 6-کارشناس اداری 7-کارشناس حسابداری 8-کارشناس آمار و مدارک پزشکی 9-کارشناس بهداشت محیط 10-کارشناس روابط عمومی 11-کارشناس تجهیزات پزشکی تلفن تماس : 88771813 (ساعت 9 تا14) نشانی: ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک 32
1071699

مسئول امورمالی با میلیون ها دلار از نینوا فرار کرد

یک منبع محلی در استان نینوا عراق اعلام کرد که مسئول امور مالی با میلیون ها دلار از نینوا گریخت و تروریستهای هم اکنون برای یافتن وی اعلام آماده باش کرده اند.
2063852

واکنش روابط بین الملل فدراسیون به اعتراض ذوبی ها؛/ مومنی: فدراسیون مسئول دیدار استقلال و ذوب آهن

کارشناس روابط بین الملل فدراسیون فوتبال می گوید که باشگاه استقلال مسئول برگزاری دیدار با ذوب آهن نیست.
2217230

سرنوشت معاونت ورزشی استقلال؛ کارشناس نفت رفت، کارشناس برق آمد!

وقتی رزومه پندار توفیقی را نگاه می کردیم می گفت که کارشناس نفت است و حالا که کارنامه خطیر را نگاه می کنیم کارشناس برق است... و حکمی که هر دو گرفتند معاونت ورزشی است.
2157783

استخدام مسئول دفتر و استخدام کارشناس فروش

سلام بر دانشجویان محترمشرکت معتبر در زمینه ارد و نان نیروی جوان دارای روابط عمومی خوب, باپشتکار, با اخلاق, و باهوش برای شغل مسئول دفتری و کارشناس فروش استخدام می نماید.این شرکت محیطی بسیار سالم و خوبی دارد و فردی اگر اهل تلاش باشد جای رشد و پیشرفت دارد.از عزیزانی که علاقمند هستند دعوت می شود, از طریق ایمیل بنده رزومه ارسال نمایند[email protected]موید باشید
883001

امشب در استان قم باد شدید می وزد

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: دستگاه های مسئول در برابر گرد و خاک و تاثیر م ب آن تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
1705933

دیدار مسئول کانون فرهنگی،تبلیغی جمیل با کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات ی دهگل

  کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات ی شهرستان دهگلان از دیدار با مسئول کانون فرهنگی،تبلیغی جمیل خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات ی استان کردستان،حجت‌ال محمد علی عظیمی با اعلام این خبر گفت: بمناسبت ماه مبارک رمضان با مرتضی یوسفی مسئول کانون فرهنگی،تبلیغی جمیل  در محل اداره تبلیغات ی دیدار وگفتگو د. در این دیدار در مورد مسائل فرهنگی وتبلیغی و برنامه های قرآنی ایام ماه مبارک رمضان با هم بحث وتبادل نظر د. در این دیدار مقرر شد یوسفی در ماه مبارک رمضان نمایشگاه عرضه و فروش محصولات قرآنی را در محل پارک لاله دهگلان ب ا نماید. در این دیدار مرتضی یوسفی خواستار کمک از اداره تبلیغات ی در ب ایی نمایشگاه شد.
1635087

چگونه ز له را بی خطر پشت سر بگذاریم

کارشناس مسئول پیشگیری از حوادث علوم پزشکی کرمانشاه، گفت: با رعایت برخی نکات ایمنی می توان خطرات و آسیب های ز له را کاهش داد.
179949

جلسه کمیته اجرایی آذر ماه

جلسه کمیته اجرایی اذر ماه مرکز خاتم الانبیاء با حضور آقای .. رحمانی مدیریت مجترم آموزش و پرورش شهرستان تا .. تان و آقای رحمانی رئیس محترم اداره سوادآموزی و آقای شارینی رئیس محترم مرکز فنی حرفه ای تا .. تان و آقای علیپور کارشناس مسئول کمیته امداد و آقای قراخانی عضو محترم شورای شهر تا .. تان و خانم رشتی کارشناس مسئول ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان تا .. تان در مرکز خاتم الانبیاء تا .. تان منبع: http://savadamoozitakestan. .. /
1548606

س و ا ل ا ت ا س ت خ د ا م ق و ه ق ض ا ی ی ه

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجر قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مسئول خـدمات مالی قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی مددکار اجتماعی قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی کارشناس شبکه قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اجتماعی قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی کارشناس امور فرهنگی قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی متصــدی امــور دفتری قوه قضاییه 96 سوالات استخدامی نهادهای تی نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه ۹۶ کلیک کنید 1 day ago - بسته سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه جهت آشنایی داوطلبان گرامی با سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه طراحی شده است. سوالات استخدامی قوه قضاییه متصدی امور دفتری - سوالات استخدامی اموزش ... medu96.blogsky.com/.../سوالات-استخدامی-قوه-قضاییه-متصدی-امو... translate this page 4 days ago - سوالات استخدامی قوه قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا · سوالات استخدامی قوه قضاییه ... 10 hours ago - برای سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا ... سوالات نخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه برای ماشین نویس با پاسخ ... tafrihabad.com/.../سوالات+نخصصی+آزمون+استخدام+قوه+قضاییه+... translate this page استخدام قوه قضاییه, استخدام تی جذب مسئول ابلاغ و اجرا، تقریر نویس، ماشین نویس، مسئول خدمات مالی، مددکار اجتماعی، کارشناس شبکه، کارشناس برنامه ریزی، ... برگرفته شده از meduir.blog.ir =failha.com=testdoni.ir =ashion.ir=testiha.ir
207814

حضور کارشناس و .. وزارت آموزش و پرورش در منطقه

بر اساس بازدیدهای وزارتی ، آقای حبیب اله بدری کارشناس مسئول محترم و .. وزارت آموزش و پرورش به همراه آقای شاکرمی کارشناس مسئول اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از روند فعالیت های آموزشی و پرورشی منطقه بازدید نموده و در پایان بازدید در جلسه ای که با حضور ریاست و کارکنان اداره منطقه در اتاق رئیس تشکیل گردید که در این جلسه آقای بدری مطالبی در خصوص مسائل آموزشی بیان داشتند و ضمن ابراز رضایت ازانجام فعالیت های منطقه نکاتی در خصوص مشکلات عمده منطقه یاداشت نمودند و قول مساعد دادند که در زمان مقتضی پیگیری لازم به عمل آید منبع: http://mptarhan. .. /
1584487

خدمت بیشتر به محرومین با تعامل دستگاه ها

مسئول کمیته امداد (ره) منطقه یک کرمانشاه بهمراه کارشناس فرهنگی با نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه دیدار کرد.
1471039

فعالیت 109مهدکودک روستایی در استان

کارشناس مسئول دفتر امور ک ن و نوجوانان اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه از افزایش 10 درصدی شهریه مهدهای کودک خبر داد.
1788983

تصادف شدید و مصدومیت سه نفر در گرگان

کارشناس مسئول حوادث اورژانس گرگان از تصادف و مصدوم شدن سه نفر در جاده سرخنکلا خبر داد.
1784248

تولید بیش از ۷۹۰ تن عسل

کارشناس مسئول پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از مهر ماه سال قبل تا مهر امسال ۷۹۶ تن عسل در زنبورستان های استان تولید شده است.
741359

ضبط شیرینی های غیر بهداشتی قبل از توزیع در بازار

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه از کشف 3.5 تُن شیرینی غیربهداشتی در انباری در کرمانشاه خبر داد.
1159859

فوت یک نفر غیر یزدی بر اثر تب کریمه کنگو در یزد

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان یزد مرگ یک نفر را بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو در یزد تایید کرد.
2063907

واکنش فدراسیون فوتبال به اعتراض ذوب آهن

کارشناس روابط بین الملل فدراسیون فوتبال می گوید که باشگاه استقلال مسئول برگزاری دیدار با ذوب آهن نیست.
751160

در ایام نوروز مراقب وزنتان باشید

کارشناس مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشتی گفت : زیاده روی در مصرف غذاو تنقلات، شیرینی و شکلات مشکلات گوارشی، افزایش انرژی دریافتی و اضافه وزن را در پی دارد.
181285

خبراز فریمان9/8/95

حضورکارشناس امور قرانی اداره تبلیغات .. ی فریمان درجلسه محفل انس با قرآن محبان ولایت فریمان کارشناس امور قرانی اداره تبلیغات .. ی شهرستان فریمان در جلسه محفل انس با قرآن محبان ولایت فریمان شرکت کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات .. ی .. اسان رضوی ، علی محمد شکری کارشناس امور قرانی اداره تبلیغات .. ی فریمان صبح امروز با اعلام این خبر گفت : کارشناس امور قرانی اداره تبلیغات .. ی فریمان ضمن حضور در این جلسه که با محوریت قرائت قرآن برگزار می شود ، با .. ، مسئول و اعضای این جلسه گفتگو کرد. وی افزود: این جلسه با حضور جمعی از فرهنگیان ، دبیران و معلمان شهرستان فریمان و افراد علاقمند به آموزش قرائت قرآن کریم ، یکشنبه شب هر هفته در منازل اعضا برگزار می شود. وی یاد آور شد: در پایان این جلسه کارشناس امور قرانی اداره تبلیغات .. ی فریمان ضمن گفتگو با مسئول و .. جلسه ، را .. ارهای عملی در راستای ارتقای سطح آموزش قرآن از طریق برگزاری جلسات قرآنی را مورد بحث و بررسی قرا دادند. منبع: http://ste-fariman. .. /
878824

استخدام شرکت راه و ساختمان و تاسیسات پی ریزان کیارش

شرکت راه و ساختمان و تاسیسات پی ریزان کیارش در راستای تکمیل کادر فنی خود از افرادی با تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید : س رست کارگاه – کارشناس عمران – حداقل 10 سال سابقه کار س رست دفتر فنی – کارشناس عمران – حداقل 10 سال سابقه کار مدیر مالی – کارشناس حسابداری – حداقل 10 سال سابقه کار مسئول انبار و انبار گردانی – کاردان یا کارشناس حسابداری – حداقل 5 سال سابقه کار متقاضیان می توانند مدارک خود را به آدرس [email protected] ارسال نمایند . همچنین با مراجعه به آدرس www.pkiarash.co از منوی دعوت به همکاری فرم مربوط به استخدام را تکمیل نمایند .
589556

استخدام شرکت محور ماشین

شرکت محور ماشین برای افزایش نیروی انسانی متخصص خود دعوت به همکاری کرده است : 1- کارشناس فروش قطعات یدکی، آقا، آشنا به زبان انگلیسی 2- کارشناس کنترل موجودی (قطعات یدکی)، آقا، آشنا به زبان انگلیسی 3- کارشناس سفارشات (قطعات یدکی)، آقا، آشنایی کامل به زبان انگلیسی 4- کارشناس پشتیبانی فنی، آقا، آشنا به زبان انگلیسی 5- تکنسین تعمیرات، آقا، آشنا با مسائل فنی و تعمیرات ماشین های راهسازی 6- کارشناس فروش ماشین آلات، آقا، آشنا با زبان انگلیسی 7- کارشناس فروش لیفتراک، آقا، آشنا به زبان انگلیسی 8- کارمند فروش ماشین آلات، آقا 9- کارشناس تبلیغات و روابط عمومی، آقا/خانم 10- کارشناس زنجیره تامین، آقا 11- کارشناس بیمه، آقا 12- کارشناس بازرگانی خارجی، آقا/خانم، آشنا به زبان انگلیسی 13- کارشناس ترانزیت و امور گمرکی، آقا 14- کارمند رهگیری، آقا 15- کارشناس منابع انسانی، آقا/خانم متقاضیان می توانند مشخصات خود را با ذکر ردیف در قسمت عنوان به ایمیل [email protected] یا شماره ف 44503932 ارسال کنند. به درخواست های بدون ردیف، ترتیب اثر داده نمی شود.
592292

استخدام یک شرکت معتبر مواد غذایی در شهر اصفهان

یک شرکت معتبر مواد غذایی در شهر اصفهان ، در راستای توسعه نیروهای متخصص خود از تمامی علاقه مندان در عناوین شغلی ذیل استخدام می‏نماید. ردیف عنوان شغلی ردیف عنوان شغلی ۱ مدیر منابع انسانی ۱۵ کارشناس حسابداری ۲ مدیر داخلی ۱۶ صندوقدار ۳ مدیر شبکه های اجتماعی ۱۷ فروشنده ۴ مدیر مالی ۱۸ انباردار ۵ مسئول دفتر ۱۹ بازاریاب ۶ کارمند اداری ۲۰ گرافیست و طراح وب ۷ طراح جعبه ۲۱ تاسیسات ۸ مسئول فنی و کنترل کیفیت ۲۲ آشپز ۹ کارشناس فروش ۲۳ حراست ۱۰ کارشناس ید ۲۴ خدمات ۱۱ صنایع ۲۵ کارگر ساده ۱۲ کارشناس بازرگانی ۲۶ راننده با ایسوزو ۱۳ کارشناس مدیریت ۲۷ راننده با پراید وانت مسقف ۱۴ مترجم زبان آشنا به بازرگانی خارجی ۲۸ راننده با مزدا متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایند. آدرس ایمیل : [email protected] تلفن : 09381287978,09135481979
1191411

طرح gis در برق منطقه ای یزد اجرا شد

کارشناس مسئول gis و برآورد بار شرکت برق منطقه ای یزد از اتمام استقرار طرح جامع توسعه سیستم های اطلاعات مکانی (gis) و آغاز بهره برداری کامل آن در این شرکت خبر داد.
1564304

تولید ماهی گرم در خنج

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی خنج از تولید ۸ تن ماهی گرم در شهرستان خنج خبر داد.
1681686

سوالات استخدامی ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) رایگان

نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , اصل سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , عین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , خود سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , بهترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , ارزنده ترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , طلا ترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , معتبر ترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , مجموعه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , پکیج سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , فول آپشن ترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , عالیترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , تنها ترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , جامعترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , اورجینال ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , فابریک ترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , هولوگرامرین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , تظمینی سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , تضمینی سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , پر ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , پر دریافت ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , جدیدترین سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , بروزترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , آنلاین ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , آپدیت ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , فوق حادترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , توانمندترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , با اندازه ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , pdf نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , گوگل ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , پربیننده ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , پر ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , تنظیمترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , پرکاربردترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , پیشین ترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , بینظیرترین نمونه سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 9کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 92, , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 93 , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 94 , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 95 , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 96 , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 97 , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 98 , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال 99 , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) 400, , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال هزار و چهارصد, , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال هزارو چهارصدو یک , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال هزارو چهارصدو دو , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال هزارو چهارصدو سه , , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) سال هزارو چهارصدوچهار, سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶)
2022027

محمد خانی مدیرکل سامانه های عملیات شبکه و ب و کار زیرساخت شد

  طی حکمی از سوی صادق عباسی شا وه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت , « هاشم محمد خانی» به عنوان مدیر کل سامانه های عملیات شبکه و ب و کار شرکت منصوب شد .    محمدخانی که دارای مدرک ی الکترونیک از   صنعتی اصفهان است , همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور در سال 72 به عنوان کارشناس مسئول راه اندازی سوئیچ در شرکت مخابرات استان اصفهان آغاز کرد .   کارشناس مسئول اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل  , ریاست اداره کل نظارت و آزمایش  و تحویل  و معاونت این اداره کل از دیگر مسئولیت های وی بوده است .    محمد خانی در سال89 مدیریت اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل را بر عهده گرفت و در شهریور 95 به عنوان مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان البرز منصوب شد .
773069

در سفر به اب و تغذیه سالم توجه داشته باشید

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه از همه افراد خواست تا با رعایت نکات بهداشتی در مسافرت، سفری همراه با سلامت را برای خود و افراد خانواده رقم بزنند.
1289618

جزئیات حادثه ریزش تونل برفی ا

کارشناس مسئول مرکز کنترل و هماهنگی هلال احمر لرستان گفت: هویت نخستین جنازه خارج شده از تونل برفی شهرستان ا مشخص شد.
20841

بازدید کارشناس فرهنگی کانون استان

در روزهای هفته ملی کودک کارشناس محترم فرهنگی کانون استان از مرکز بازدید کرد. سرکار خانم شهمیرزادی در زمان اجرای فعالیت با دانش آموزان در این مرکز حاضر شد. ایشان ضمن بازدید از از نمایشگاه آثار اعضا در جریان نحوه کار با دانش اموزان بازدید کننده قرار گرفت و از زحمات مسئول مرکز تشکر کرد. مسئول مرکز نیز گزارشی از فعالیتهای اجرا شده در مرکز را به ایشان ارائه داد و در مورد برنامه های در پیش رو بحث شد. منبع: http://kanoon-chalus2. /
1088668

وقوع پس لرزه ها نشانه خوبی است چون...

کارشناس مسئول شبکه لرزه نگاری قوچان گفت: مردم استان اسان شمالی نگران نباشند ز له اصلی اتفاق…
290389

چه ی مسئول حادثه پلاسکو است؟

یک کارشناس شهرسازی با بیان این که شهرداری ها ابزار قانونی برای اجرای وظایف محوله در اختیار ندارند گفت: همه مسوولیت ها را از شهرداری ها گرفته اند و بعد انتظار دارند آنها پاسخگوی حوادثی مشابه فروریختن ساختمان…
1127156

بهترین خوراکی برای وعده افطار

کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه تاکید کرد: افراد برای سلامت بدن خود در ماه مبارک رمضان، حتما روزه خود را با آب ولرم و ما افطار کنند.
538843

استخدام یک شرکت تولیدی صنعتی در مشهد

یک شرکت تولیدی صنعتی از بین فارغ حصیلان های تی و صرفاً آزاد مشهد نسبت به تأمین نیروی انسانی خود در تخصص های ذیل با شرایط سنی بین 20 تا 35 سال – آقا – اقدام به شناسایی و جذب نیرو می نماید: 1- کارشناس یا کارشناس ارشد مکانیک ترجیحاً با گرایش ساخت و تولید با حداقل سه سال سابقه کار مفید 2- کارشناس یا کارشناس ارشد ی صنایع ترجیحاً با گرایش تکنولوژی تولید یا ی صنایع حداقل سه سال سابقه کار مفید 3- کارشناس یا کارشناس ارشد مدیریت صنعتی با حداقل سه سال سابقه کار مفید 4- کارشناس یا کارشناس ارشد کامپیوتر تی یا آزاد واجدین شرایط از ساعت 10 الی 12 با در دست داشتن دو قطعه ع به آدرس: شهرک صنعتی توس فاز یک – انتهای کوشش جنوبی – سمت راست – قطعه شماره 346 مراجعه نمایند. 35413551
91177

راه های ابتلا به شپش سر

شپش سر، بیشتر در ک ن شیوع دارد.به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ هادی کلاری کارشناس مسئول بیماری های واگیر شبکه بهداشت و درمان کوار، در نشست بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک و مقایسه اثربخشی شامپوهای مختلف در درمان شپش، گفت: شپش سر، بیشتر در دسالان و ک ن و در مهدها و مدارس ابت شیوع دارد.وی افزود: شپش سر، با تماس نزدیک سر و به اشتراک گذاشتن کلاه، شانه، روسری و سنجاق بین ک ن، منتشر می شود و بقیه افراد خانواده، پس از ابتلای کودک به این بیماری، در معرض خطر ابتلا قرار می گیرند؛ هر چند شپش سر خطرناک نیست، اما می تواند باعث خارش شدید و غیرقابل تحمل شود.کارشناس مسئول بیماری های واگیر شبکه بهداشت و درمان کوار ادامه داد: شپش سر به عنوان یک نوع ه انگلی، بر روی سر، مژه و ابروها پیدا می شود و روزانه چندین بار از خون انسان، استفاده می کند و همچنین، این ه نمی تواند مدت زیادی بدون تماس با پوست بدن زنده بماند و تنها از طریق تماس مستقیم منتقل می شود.
1567618

آلودگی های صنعتی رودخانه قره سو برای نان خطرناک است

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: بخارات آلوده از سطح رودخانه "قره سو" و "آبشوران" که مملو از فاضلاب هستند، موجب کاهش ضریب هوشی نان می شود.
1446101

فعالیت بیش از هزار بهورز در خوزستان

کارشناس مسئول آموزش بهورزی علوم پزشکی اهواز از فعالیت یک هزار و ۳۴ بهورز زن و مرد در شهرستان های زیر پوشش این خبر داد.
1578012

امحا سبزیکاری آلوده در حاشیه قره سو

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: 6ونیم تار از اراضی سبزیکاری حاشیه قره سو امحاء شده است.
1421446

یک زن س رست محیط زیست بوشهر شد

کارشناس مسئول آب و خاک، دبیر شورای پژوهشی و معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از مسئولیت های پیشین فریبا دهقان است.
2076958

چرا اتباع بیگانه باید ساماندهی شوند؟

یک کارشناس حوزه کار دلیل عدم ساماندهی اتباع بیگانه در کشور را جدی نبودن و ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول در این زمینه دانست.
2173244

/ اذعان کارشناس به ش ت تحریم نفتی

کارشناس مدعو شبکه از عدم توانایی برای قطع صادرات نفت ایران می گوید.
1440349

پلنگ ها از گرسنگی به آدم ها حمله می کنند!

کارشناس مسئول اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست اسان شمالی گفت: کمبود غذا عامل مهم حمله پلنگ به افراد در این استان است.
640258

پنهان شیرینی عید خطرناک است!

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت از خانواده ها خواست تا شیرینی عید را تنها در یخچال نگهداری کرده و از پنهان آن در کمد و اماکن دیگر خودداری کنند.
1408399

نزدیک شدن ک ن به قربانی ممنوع

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از همه افراد خواست گوشت قربانی را به مدت حداقل 24 ساعت در یخچال نگهداری کرده و فردای عید قربان(روز شنبه) آن را مصرف کنند.
1007226

هوای اصفهان تا پایان هفته ابری است

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: با توجه به بارش ها احتمال وقوع سیل در استان وجود ندارد اما بارش ها منجر به آبگرفتگی در سطح شهر می شود.
1964856

هزار تن ماهی قزل آلا در سد کارون 4 تولید شد

شهرکرد- ایرنا- کارشناس مسئول مدیریت شیلات و آبزیان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید و آماده برداشت یکهزار تن ماهی پرورش در قفس قزل آلا در دریاچه سد کارون 4 خبر داد.
2332555

مسئول نظارت بر قیمت «رب گوجه» کیست؟

رهاسازی بازار و قیمت ها در ت جناب آقای و بی خیالی مسئولان وزارتخانه های مسئول دربرابر افزایش روزانه قیمت ها به جایی رسیده که باید بپرسیم، "مسئول نظارت بر قیمت رب گوجه در ت کیست؟ "، تا شاید یک مسئول دردش بیاید و کاری د.
1356302

کشف و ضبط بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ فاسد

کارشناس مسئول مرکز بهداشت کرمانشاه از کشف و ضبط بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ فاسد از مرغ فروشی های غیر مجاز سطح شهر کرمانشاه خبر داد.
1823665

کارشناس خاص آن ور آبی، زیرآب را زد

کارشناس سابق فارسی در برنامه جهان آرا شبکه تلویزیونی را رسانه ای تجزیه طلب و ایران ستیز دانست.
1897893

استخدام کارشناس آزمایشگاه

شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای کارشناس ارشد مکانیک خاک دعوت به همکاری می نماید.
2084183

ناپایداری جوی در استان اصفهان ادامه می یابد

اصفهان - ایرنا - کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی وضعیت جوی روز چهارشنبه در این منطقه نشان دهنده افزایش ابر ، رگبارهای بهاری همراه با رعد و برق ، وزش باد به نسبت شدید تا شدید…
1360156

سیصد و پنجاه هزار نفر در حوادث جاده ای مجروح شدند

کارشناس مسئول پیشگیری از حوادث معاونت بهداشتی علوم پزشکی کرمانشاه گفت: میانگین سنی فوت شدگان در حوادث جاده ای سی و پنج سال است و جوانان قربانیان اصلی حوادث هستند.
1162577

زولبیا و بامیه رنگی ن ید!

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه فروش هر نوع زولبیا و بامیه…
2298253

هشدار: ید این نارنگی خطرناک است

کارشناس مسئول مرکبات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز برداشت میوه پائیزی نارنگی پیش رس خبر داد و خطاب به شهروندان گفت که این نوع نارنگی ها در رنگ کامل سبز به مرحله برداشت می رسند و هر گونه سبز ز این نوع نارنگی ها ممنوع است.
1509250

کرمانشاه دوازدهمین استان پیر کشور است

کارشناس مسئول دفتر سالمندان اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: 165 هزار و 315 نفر جمعیت سالمندان استان را تشکیل می دهند.
1915139

پلمپ دو است شنا در کرمانشاه

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: امسال دو است شنا در کرمانشاه به دلیل تخلفات بهداشتی پلمپ و چند است دیگر را نیز به تعزیرات معرفی کردیم
1360092

توصیه های بهداشتی برای حجاج

کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه گفت: حجاج توصیه های بهداشتی را در سفر حج و در بازگشت جدی بگیرند تا سلامت آنان تهدید نشود.

کارشناس مسئول امورمالی