کشف در ایتالیا از کشتی با مبدأ ایران


2471290

ع / طرح خدمت کریمانه

طرح«مبدأ تا مبدأ خدمت کریمانه به خانواده های و ایثارگران» در شیراز به اجرا در آمد. در این برنامه فرهنگی با اطلاع قبلی به خانواده های ، از آنان جهت زیارت حضرت شاهچراغ(ع) دعوت به عمل می آید.
1084588

تفکیک 19 درصدی پسماند زباله از مبدأ/ فعالیت 2 هزار و 600 تن در طرح تفکیک

س رست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: در حال حاضر 19 درصد از پسماندهای شهر تهران به صورت تفکیک پسماند از مبدأ انجام می شود.
2228342

چپ کوک و راست کوک به چه معناست

مایه های مختلف از نظر تونالیته (صدا داری) به دو دسته «راست» و «چپ» تقسیم می شوند که این تقسیم بندی بر اساس تونالیته اولیه مایه و نوعیت نت مبدأ گام می باشد.به عبارتی، از نظر طبیعی، اختلاف سطحی میان صدای مردان و ن موجود است و عملاً صداداری مردان با ن یک اکتاو (هشت نت) فرق دارد. به مایه های انتخاب شده از طرف خانم ها بر اساس طبیعت و ساختار صدا، مایه های چپ (چپ کوک) و به مایه های اتخاذ شده توسط مردان مایه های راست (راست کوک) گفته می شود. واژه چپ کوک در اصل در رابطه با کوکی است که متناسب با صدای ن و ک ن به کار گرفته می شود به عبارتی ساده تر:اگر گام و شروع درآمد دستگاهی را از نتی بنا بگذاریم و خواننده مرد به طور طبیعی از عهده اجرای تمامی نت های آن گام برنیاید، آن مایه را چپ می نامیم.خوانندگانی که از عهده آواز چنین گامی برآیند، جزو خوانندگان با نوع صدای چپ می باشند. پس می توان نتیجه گرفت که به صدای نازک (زیر) مردان و ن «چپ کوک» و به صدای کلفت (بم) مردان و ن «راست کوک» گفته می شود. و اما انتخاب دو اصطلاح چپ و راست در مایه ها، از جهت قرارگرفتن سیم ها نسبت به هم بر روی دسته سازهای آرشه ای (ویولون و کمانچه)، مضر (تار و سه تار و بربط و ...) بوده است. آموزشگاه موسیقی اگر نوازنده دسته ساز را کمی بالا بگیرد، سیم های بم ساز در طرف راست و سیم های زیر ساز در طرف چپ نوازنده قرار می گیرد.حال اگر ملودی منطبق بر صدای خواننده، روی سیم های کلفت (بم) قابل نواختن باشد، راست کوک و بر ع اگر ملودی مورد نظر قابل اجرا روی سیم های نازک (زیر) باشد، چپ کوک گویند. فرمول ورود و وج از مایه های چپ و راست: جهت تبدیل مایه های راست به چپ و بالع ، خواننده و نوازنده م م به اجرای نکات زیر می باشند: 1. اگر از هر نت مبدأ راست با محاسبه خود نت مبدأ، 5 نت بالاتر برویم، مایه به دست آمده مایه ای چپ خواهد بود. 2. اگر از هر نت مبدأ راست با محاسبه خود نت مبدأ، 4 نت پایین تر برویم، مایه به دست آمده مایه ای چپ خواهد بود. 3. اگر از هر نت مبدأ چپ با محاسبه خود نت مبدأ، 4 نت بالاتر برویم، مایه به دست آمده مایه ای راست خواهد بود. 4. اگر از هر نت مبدأ چپ با محاسبه خود نت مبدأ، 5 نت پایین تر برویم، مایه به دست آمده مایه ای راست خواهد بود.
2212864

هواپیمای پاریس-پکن به دلیل تهدید تروریستی احتمالی به مبدأ بازگشت

خبرگزاری رسمی چین روز پنجشنبه گزارش داد یک هواپیمای شرکت هواپیمایی حامل پرچم این کشور که از پکن به مقصد پاریس پرواز کرده بود به دلیل تهدید تروریستی احتمالی به مبدأ بازگشت.
2212508

هواپیمای پاریس-پکن به دلیل تهدید تروریستی احتمالی به مبدأ بازگشت

خبرگزاری رسمی چین روز پنجشنبه گزارش داد یک هواپیمای شرکت هواپیمایی حامل پرچم این کشور که از پکن به مقصد پاریس پرواز کرده بود به دلیل تهدید تروریستی احتمالی به مبدأ بازگشت.
2204458

چپ کوک و راست کوک به چه معناست

مایه‌های مختلف از نظر تونالیته (صدا داری) به دو دسته «راست» و «چپ» تقسیم می‌شوند که این تقسیم‌بندی بر اساس تونالیته اولیه مایه و نوعیت نت مبدأ گام می‌باشد.به عبارتی، از نظر طبیعی، اختلاف سطحی میان صدای مردان و ن موجود است و عملاً صداداری مردان با ن یک اکتاو (هشت نت) فرق دارد.به مایه‌های انتخاب شده از طرف خانم‌ها بر اساس طبیعت و ساختار صدا، مایه های چپ (چپ کوک) و به مایه‌های اتخاذ شده توسط مردان مایه‌های راست (راست کوک) گفته می‌شود.واژه چپ کوک در اصل در رابطه با کوکی است که متناسب با صدای ن و ک ن به کار گرفته می‌شود به عبارتی ساده‌تر:اگر گام و شروع درآمد دستگاهی را از نتی بنا بگذاریم و خواننده مرد به طور طبیعی از عهده اجرای تمامی نت های آن گام برنیاید، آن مایه را چپ می‌نامیم.خوانندگانی که از عهده آواز چنین گامی برآیند، جزو خوانندگان با نوع صدای چپ می‌باشند.پس می‌توان نتیجه گرفت که به صدای نازک (زیر) مردان و ن «چپ کوک» و به صدای کلفت (بم) مردان و ن «راست کوک» گفته می‌شود.و اما انتخاب دو اصطلاح چپ و راست در مایه ها، از جهت قرارگرفتن سیم ها نسبت به هم بر روی دسته سازهای آرشه‌ای (ویولون و کمانچه)، مضر (تار و سه‌تار و بربط و ...) بوده است.آموزشگاه موسیقیاگر نوازنده دسته ساز را کمی بالا بگیرد، سیم‌های بم ساز در طرف راست و سیم‌های زیر ساز در طرف چپ نوازنده قرار می‌گیرد.حال اگر ملودی منطبق بر صدای خواننده، روی سیم‌های کلفت (بم) قابل نواختن باشد، راست کوک و بر ع اگر ملودی مورد نظر قابل اجرا روی سیم‌های نازک (زیر) باشد، چپ کوک گویند.فرمول ورود و وج از مایه‌های چپ و راست:جهت تبدیل مایه‌های راست به چپ و بالع ، خواننده و نوازنده م م به اجرای نکات زیر می‌باشند:1. اگر از هر نت مبدأ راست با محاسبه خود نت مبدأ، 5 نت بالاتر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای چپ خواهد بود.2. اگر از هر نت مبدأ راست با محاسبه خود نت مبدأ، 4 نت پایین‌تر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای چپ خواهد بود.3. اگر از هر نت مبدأ چپ با محاسبه خود نت مبدأ، 4 نت بالاتر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای راست خواهد بود.4. اگر از هر نت مبدأ چپ با محاسبه خود نت مبدأ، 5 نت پایین‌تر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای راست خواهد بود.
776352

تفکیک 5 تا 10 درصد زباله ها در مبدأ/ شیوه تفکیک زباله ها مناسب نیست

مدیر کل حفاظت از محیط زیست شهر تهران گفت: نزدیک به 5 تا 10 درصد زباله ها در مبدأ تفکیک می شوند اما تفکیک آن ها مناسب نیست.
1184620

مایههای چپ و راست (چپ کوک و راست کوک)

مایه‌های مختلف از نظر تونالیته (صدا داری) به دو دسته «راست» و «چپ» تقسیم می‌شوند که این تقسیم‌بندی بر اساس تونالیته اولیه مایه و نوعیت نت مبدأ گام می‌باشد. به عبارتی، از نظر طبیعی، اختلاف سطحی میان صدای مردان و ن موجود است و عملاً صداداری مردان با ن یک اکتاو (هشت نت) فرق دارد.به مایه‌های انتخاب شده از طرف خانم‌ها بر اساس طبیعت و ساختار صدا، مایه های چپ (چپ کوک) و به مایه‌های اتخاذ شده توسط مردان مایه‌های راست (راست کوک) گفته می‌شود.واژه چپ کوک در اصل در رابطه با کوکی است که متناسب با صدای ن و ک ن به کار گرفته می‌شود به عبارتی ساده‌تر: اگر گام و شروع درآمد دستگاهی را از نتی بنا بگذاریم و خواننده مرد به طور طبیعی از عهده اجرای تمامی نت های آن گام برنیاید، آن مایه را چپ می‌نامیم. خوانندگانی که از عهده آواز چنین گامی برآیند، جزو خوانندگان با نوع صدای چپ می‌باشند.پس می‌توان نتیجه گرفت که به صدای نازک (زیر) مردان و ن «چپ کوک» و به صدای کلفت (بم) مردان و ن «راست کوک» گفته می‌شود.و اما انتخاب دو اصطلاح چپ و راست در مایه ها، از جهت قرارگرفتن سیم ها نسبت به هم بر روی دسته سازهای آرشه‌ای (ویولون و کمانچه)، مضر (تار و سه‌تار و بربط و …) بوده است. اگر نوازنده دسته ساز را کمی بالا بگیرد، سیم‌های بم ساز در طرف راست و سیم‌های زیر ساز در طرف چپ نوازنده قرار می‌گیرد. حال اگر ملودی منطبق بر صدای خواننده، روی سیم‌های کلفت (بم) قابل نواختن باشد، راست کوک و بر ع اگر ملودی مورد نظر قابل اجرا روی سیم‌های نازک (زیر) باشد، چپ کوک گویند.آموزشگاه موسیقیفرمول ورود و وج از مایه‌های چپ و راست:جهت تبدیل مایه‌های راست به چپ و بالع ، خواننده و نوازنده م م به اجرای نکات زیر می‌باشند:1? اگر از هر نت مبدأ راست با محاسبه خود نت مبدأ، 5 نت بالاتر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای چپ خواهد بود.2? اگر از هر نت مبدأ راست با محاسبه خود نت مبدأ، 4 نت پایین‌تر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای چپ خواهد بود.3? اگر از هر نت مبدأ چپ با محاسبه خود نت مبدأ، 4 نت بالاتر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای راست خواهد بود.4? اگر از هر نت مبدأ چپ با محاسبه خود نت مبدأ، 5 نت پایین‌تر برویم، مایه به دست آمده مایه‌ای راست خواهد بود.
1679432

آغاز طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرستان بن

فرماندار بن از آغاز طرح تفکیک زباله از مبدأ در ۸ روستا ی این شهرستان خبر داد.
1679900

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و کاهش زباله در شهر همدان

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای ی همدان از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و کاهش زباله در شهر همدان خبر داد.
2421764

بازنگری طرح تفکیک از مبدأ زباله های شهرکرد در اولویت کارگروه پسماند استان قرار گرفت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: گام های نهایی جهت اجرایی شدن اصولی طرح تفکیک از مبدأ زباله های شهری شهرکرد در اولویت مصوبات کارگروه پسماند استان قرار گرفت.
2506122

مبدأ تاریخ اقوام

وجود چنین مسابقه ای را در بسیاری از آثار مورخان مصلحتی و جانب داران پان بازی و پان سازی نژادی «آریایی» و «سامی» و «تورانی – ترکی» می توان نشان داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1236586

بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهریپایان نامه کارشناسی ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری، چکیده: این پایان نامه شامل 5 فصل می باشد که در طی این فصول به بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری با مطالعه موردی بر روی منطقه 22 شهرداری تهران پرداخته و در عین حال تأثیرات مختلف آن بر زیست شهری و نقش ...
878328

آوازخوانِ کشف ها

خویش یافتگان، رستگارانند. پیدا ِ الگوهای فردی، ساختن یک چارچوبِ ویژه برای خویش، سهل ممتنعی ست، که اگر میسر شد، قزل آلای رنگین کمانی خواهی بود، افتاده ی نترسی، در مسیر آبهای آزاد، بی که راهت را گم کنی، بی که از سبدِ بی نهایت مسیرهای موجود، به اسراف بیفتی، مسیرِ آگاهانه ی خویش را خواهی رفت، دیدنی ها، شنیدنی ها و دانستنی هایت را خواهی دید، خواهی شنید و خواهی دانست. بعد، همان الگوی عالیِ خویش یافته ات، هدایتت می کند به مقصدی، که مبدأ است و مبدأ نیست.
1004452

ایجاد دروازه مشترک ایران با کشورهای طرف معامله

بر اساس توضیحات معاون گمرک ایران دریافت اطلاعات گواهی مبدأ کشورهای چین و کره جنوبی به شکل کاملاً الکترونیکی و برخط است.
325872

شرایط مرزی تناوبی (برای ماژولهای rf و optic wave)

مسائلی که در ادامه گفته می‌شود برای ماژولهای rf و optic wave صادق است. اما دید مناسبی در خصوص شرایط مرزی دیگر در ماژولهای دیگر نرم افزار کامسول را نیز ایجاد می‌کند. در شرایط مرزی تناوبی، میتوان حالات مختلفی رو در نظر گرفت: 1- پیوسته؛ 2- ضدتناوب؛ 3- floquet1- شرایط مرزی پیوسته: در این ح ، گویی موجی که درون مدل قرار دارد با همان فاز به خارج از مدل هم منتقل شده و از سوی دیگر مدل به مدل وارد می‌شود. به صورتی که انگاری مدل شما از محلی که شرایط مرزی را در آن مرزها تعریف کرده‌اید، هیچ گسستگی ندارد. در این ح ، وقتی معادلات حل می‌شوند، در مقصد و مبدأ شرایط مرزی یک، مؤلفه‌های مماسی مبدأ و مقصد برابر با هم در نظر گرفته می‌شوند. (معمولاً در ماژول‌های rf و opticwave این مؤلفه‌ها مربوط به میدان الکتریکی هستند.)   2- شرایط مرزی ضد تناوب: در این ح ، موجی که در یک طرف وجود دارد، با موجی که در قسمت مقابل آن (یعنی مرزهای مبدأ و مقصد) وجود دارد دقیقا 180 درجه اختلاف فاز دارند. در این ح ، وقتی معادلات حل می‌شوند، در مقصد و مبدأ شرایط مرزی یک، مؤلفه‌های مماسی مبدأ و مقصد علامتی ع یکدیگر (یکی مثبت و یکی منفی) دارند ولی مقادیرشان با هم برابر است. یعنی 180 درجه اختلاف فاز دارند.   3- شرایط مرزی در ح floquet: در این ح ، شرایطی م ن ح ‌های 1 و 2 بوجود می‌آید. یعنی اختلاف فازی بین مؤلفه های مماسی میدان الکتریکی در مبدأ و مقصد وجود دارد که مقدار آن بین 180- تا 180 درجه است. این اختلاف فاز در بردار موج ظهور می‌کند که هم به فاصلۀ فیزیکی مبدأ و مقصد و هم به طول موج مرتبط است.   با دقت به روابط در هنگام حل درک بهتری از این سه ح بدست میاد؛ خیلی از اوقات، نیازی به استفاده از شرایط سوم ندارین و شرایط اول یا دوم مدل رو تکمیل می‌کنند. اما شرایط سوم معمولاً راحت‌تر هستند. باید درک صحیحی از مدل خود، از معادلات و روش حل داشته باشید تا بتونید از این شرایط به درستی استفاده کنید.   نکتۀ قابل توجه این که در شرایط مرزی تناوبی، شکل دو مرزی که قرار است ح تناوبی (periodic) داشته باشن، کاملا باید یکی بوده و برای حل بهتر حتما بایستی مش‌بندی یکی برروی دیگری کپی گردد.
2483205

دعا

خدایا نعمت سلامتی مبدأ همه نیاز هاست و عاقبت به خیری مقصد همه نیازها بین این مبدأ تا آن مقصد والاترین نیازها دلخوشی ست به بزرگیت سوگند آن را به تمامی عزیزان عطا فرما
14098

لیست پسوندهای دامنه کشورها

.ae امارات متحده عربی .af افغانستان .au استرالیا .az آذربایجان .ca کانادا .cn چین .cu کوبا .de آلمان .dk دانمارک .fr فرانسه .gr یونان .id اندونزی .ie ایرلند .il .in هند .iq عراق .ir ایران .is ایسلند .it ایتالیا .jp ژاپن my ما ی .om عمان .uk انگلیس .us ایالات متحده .vn ویتنام .yu یوگسلاویمنبع: http://itfanet. /
2148800

ت ایتالیا: کشتی های نجات به مهاجران کمک نکنند

ت راستگرای افراطی ایتالیا به کشتی های امداد و نجات در دریای مدیترانه دستور داده است تا به هزاران مهاجر که در معرض خطر بوده اند، کمک نکند.
2032012

ایرانی ها سالی چقدر آدامس می جوند؟

آمارهای گمرکی گویای آن است که در ۱۱ ماهه سال قبل بیش از ۳.۵ میلیارد تومان انواع آدامس وارد ایران شده است. امارات را نیز می توان مبدأ اصلی صادرات این محصول دانست.
2153450

، واردات فرش و مواد غذایی از ایران را لغو کرد

«دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری » روز چهارشنبه مجوز عمومی واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ ایران به را باطل کرد.
2112546

پروازهای ورودی فرودگاه بین المللی جنگل رشت پنج شنبه 17 داد 1397

پروازهای ورودی فرودگاه بین المللی جنگل رشت پنج شنبه 17 داد 1397 1- پرواز شمارۀ3333 هواپیمایی ایران ایر از مبدأ تهران ساعت ورود به رشت 08:20 2- پرواز شمارۀ3796هواپیمایی آسمان از مبدأ شیراز ساعت ورود به رشت11:20 3- پرواز شمارۀ 4143 هواپیمایی زاگرس از مبدأ مشهد ساعت ورود به رشت 12:50 4 – پرواز شمارۀ 3451 هواپیمایی ایران ایر از مبدأ اصفهان ساعت ورود به رشت 12:40 5- پرواز شمارۀ904هواپیمایی ایران ایرتور از مبدأ مشهد ساعت ورود به رشت14:00 6- پرواز شمارۀ 3331هواپیمایی ایران ایر از مبدأ تهران ساعت ورود به رشت15:35 7 – پرواز شمارۀ 844 هواپیمایی آسمان از مبدأ تهران ساعت ورود به رشت 19:05 8- پرواز شماره3314هواپیمایی ایران ایر از مبدأ تبریز ساعت ورود به رشت19:25 پروازهای وجی فرودگاه بین المللی جنگل رشت پنج شنبه 17 داد 1397 1- پرواز شمارۀ3450هواپیمایی ایران ایر به مقصد اصفهان ساعت وج از رشت08:50 2- پرواز شمارۀ3797هواپیمایی آسمان به مقصد شیراز ساعت وج از رشت11:50 3- پرواز شمارۀ 3332 هواپیمایی ایران ایر به مقصد تهران ساعت وج از رشت 13:10 4- پرواز شمارۀ 4142 هواپیمایی زاگرس ساعت به مقصد مشهد ساعت وج از رشت 13:50 5- پرواز شماره905هواپیمایی ایران ایرتور به مقصد مشهد ساعت وج از رشت15:00 6- پرواز شمارۀ 3315هواپیمایی ایران ایر به مقصد تبریز ساعت وج از رشت16:10 7- پرواز شمارۀ 845 هواپیمایی آسمان به مقصد تهران ساعت وج از رشت 19:35 8- پرواز شمارۀ3330هواپیمایی ایران ایر به مقصد تهران ساعت وج از رشت20:00 روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان
754246

روابط پنهان آل سعود با لو رفت

نشریه یی با انتشار گزارشی تاکید کرد وه ت مبدأ فکری اکثر گروه های تروریستی است.
2032648

ایرانی ها سالی چقدر آدامس می جوند؟

ایسنا نوشت: آمارهای گمرکی گویای آن است که در ۱۱ ماهه سال قبل بیش از ۳.۵ میلیارد تومان انواع آدامس وارد ایران شده است. امارات را نیز می توان مبدأ اصلی صادرات این محصول دانست.
2108486

پانزده داد مبدأ نهضت ی ایران است/ داد 42 اوّلین وش تاریخ ساز مردم مبارز و مسلمان بود

پانزده داد برای و به اسم بود؛ در حقیقت دستاورد نهضت پانزده داد 42 پیروزی بیست و دوم بهمن 57 بود.
1354140

جزئیات احداث دومین پایانه صادراتی نفت ایران/ جاسک مبدأ صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت می شود

ایران با احداث پایانه نفتی جاسک در شرق تنگه هرمز می تواند وابستگی خود را برای صادارت نفت به پایانه نفتی خارک کم کند.
2255910

کشتی دیکوتی در سواحل ایتالیا پهلو گرفت

کشتی سرگردان دیکوتی حامل ۱۷۷ مهاجر در نهایت در جزیره سیسیل واقع در ایتالیا پهلو گرفت.
1622152

افزایش ۳ برابری قیمت ملکه های چینی

ایسنا نوشت:مدیر عامل اتحادیه زنبورداران از عرضه قاچاقی عسل های خارجی بدون ذکر کشور مبدأ خبر داد و گفت: زنبورهای ملکه ای که از چین با قیمت ۱۰۰ دلار یده می شوند در ایران تا سه میلیون تومان فروخته می شوند.
1436300

تخفیف ۵۰ درصدی کرایه در قطار ترانزیتی چین-ایران/ کاهش ۲۱ روزه فاصله حمل کالا بین دو کشور

معاون بهره برداری راه آهن با اشاره به توافق چهار کشور ایران، چین، ترکمنستان و قزاقستان برای راه اندازی قطار باری چین-ایران و حرکت آن از روز ۱۴ شهریور از مبدأ چین، از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در نرخ کرایه در راستای تشویق صاحبان کالا خبر داد.
2367318

درسی که باروز به کشتی ایران داد

ایسنا: در جریان رقابت رده بندی وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان2018 در مجارستان،جردن باروز از و فرانک چامیزو از ایتالیا به عنوان 2 نامدار کشتی جهان و المپیک که پیش از آغاز این رقابت ها به عنوان بخت های اصلی ...
1288476

کشتی فرنگی جام یادگار / ش ت تیم های ایران مقابل ایتالیا، ترکیه و ارمنستان

نتایج یازده دیدار از رقابت های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام یادگار (ره) مشخص شد.
1328774

| اولین ویدئو از تمرینات تیم کشتی ن ایران

مدتی قبل اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد که برگزاری رقابت های کشتی آزاد کلاسیک بانوان (با لباس فرم ویژه و پوشیده) پذیرفته است و از این پس ایران می تواند این مسابقات را برگزار کند. در ویدئوی زیر تمرینات تیم کشتی کلاسیک ن ایران را مشاهده می کنید.
524216

مبدأ تاریخِ چیست؟

مبدأ تاریخِ چیست؟منظور از مبدأ تاریخ، زمان وقوع حادثه ای است که ملتی آن را برای خود مبدأ قرار داده اند و زمان را با آن می سنجند.مهم ترین مبادی تاریخ مردم جهان عبارتند از:سال خورشیدی: برابر است با 365 روز و 6 ساعت که زمان گردش کره زمین به دور خورشید است. سال شمسی (خورشیدی) مخصوص کلدانیان بوده که بعد از بین رفتن کلدانیان، ایرانیان آن را معمول د. تاریخ امروز ایران,تاریخ امروز میلادی,تاریخ میلادی امروز,تاریخ امروز و مناسب های امروز,تاریخ امروز سال کبیسه: سال خورشیدی را 365 روز محاسبه می کند و 6 ساعت باقی مانده را روی هم جمع کرده و هر چهار سال یک بار (24 = 4 * 6) یک روز به سال اضافه می کنند (366 روز) و آن را سال کبیسه می نامند. سال قمری: که آن را هلالی هم می گفتند، یعنی مدتی که قمر (ماه) از هلال یک دور خود را در مدت 29 روز و 12 ساعت و 43 دقیقه می پیماید. یک سال قمری 354 روز است.مبدأ سال شمسی و سال قمری، هجرت حضرت رسول اکرم (ص) از مکه به مدینه است که این واقعه مهم را مبدأ این دو تاریخ قرار داده اند. سال ی یا میلادی: مبدأ آن تاریخ تولد حضرت است. ولادت ، ، 25 کانون اول، برابر با 311 تاریخ اسکندری است. سال یزدگردی: این سال بعد از مرسوم شد و مخصوص پارسیان بود. مبدأ آن جلوس یزدگرد در روز 22 ماه ربیع الاول سال یازدهم قمری، برابر ما (جزیران رومی) یعنی سال 993 رومی یا اسکندری برابر با 16 ژوئن 632 میلادی است که 365 روز حساب می شد. سال رومی یا اسکندری: مبدأ آن روز دوشنبه سال 312 قبل از میلاد که مصادف با ابتدای سلطنت نیکانو، جانشین اسکندر است. بعضی می گویند چون علمای اسکندریه پایه گذار آن بودند، به این نام مشهور شد . ما ه های آن عبارتند از: کانون دوم (31 روز) ـ شباط (28 روز) ـ آذار (31 روز) ـ نیسان (30 روز) ـ ایاز (31 روز) ـ حزیران (30 روز) ـ تموز (31 روز) ـ آب (31 روز) ـ ایلول )30 روز) ـ تشرین اول (31 روز) ـ تشرین دوم (30 روز) ـ کانون اول (31 روز)این ماه ها را عبرانیان متداول د. تاریخ امروز ایران,تاریخ امروز میلادی,تاریخ میلادی امروز,تاریخ امروز و مناسب های امروز,تاریخ امروزسال جلالی: این را تاریخ ملک شاهی یا سلجوقی یا فارسی می گویند و مبدأ آن روز ، دهم ماه رمضان 471 هجری قمری، مطابق با پانزدهم آذرماه 1295 رومی و سال 1078 میلادی است. این تاریخ در زمان ملک شاه سلجوقی مرسوم شد و جمعی از علما مانند حکیم عمر خیام، ابوالمظفر اسفزاری، میمون بن نجیب واسطی، خواجه عبدالرحمن خازنی، دعوت شدند و با کوشش عمر خیام تدوین و به تقویم جلالی مرسوم شد. * نام سال ها: ترکان غوری برای هر سال نام حیوانی را نهاده بودند که ایرانی ها نیز به تدریج از آن ها استفاده د. این اسامی عبارتند از: موش، ، پلنگ، گوش، نهنگ، مار، اسب، ، میمون، مرغ، سگ، خوک.با حفظ این شعر حافظ می توانید نام سال ها را به خاطر بسپارید:موش و بقر و پلنگ و گوش شمارزین چار چو بگذری نهنگ آید و مارآن گاه به اسب و است حسابهمدونه و مرغ و سگ و خوک آ کار برای تشخیص این که هر سال با کدام یک از این نام ها مطابقت دارد، از سال خورشیدی عدد 6 را کم کنید، حاصل را بر 12 تقسیم کنید، عدد باقیمانده ی این تقسیم را که حتماً کمتر از 12 است در نظر بگیرید، از شماره ی یک از موش شروع به شمردن کنید، نام هر حیوانی با عدد باقی مانده مطابقت کرد، سال همان حیوان است. روش تبدیل سال های خورشیدی و قمری به یک دیگر:برای تبدیل سال خورشیدی به قمری آن را در عدد 11 (اختلاف بین روزهای خورشیدی و قمری) ضرب کرده و حاصل ضرب را به 354 (تعداد روزهای سال قمری) تقسیم کنید. عدد حاصل را با سال خورشیدی جمع کنید، سال قمری به دست می آید. و برای تبدیل سال قمری به خورشیدی آن را در عدد 11 ضرب کرده، حاصل ضرب را به عدد 365، تعداد روزهای سال خورشیدی، تقسیم کنید. عدد حاصل را از سال قمری کم کنید تا سال خورشیدی به دست آید. برای تبدیل سال خورشیدی به میلادی:عدد 621 را به سال خورشیدی اضافه کنید، سال میلادی به دست می آید. اگر 621 را از سال میلادی کم کنید، سال خورشیدی به دست خواهد آمد.
1410116

ترکیدگی لاستیک هواپیما سبب فرود اضطراری شد

پرواز امروز صبح شرکت هواپیمایی زاگرس که از مبدأ بوشهر به مقصد تهران پس از برخواستن از زمین، دقایقی…
1916796

از «سایه سنگین رئیس جدید فدرال رزرو بر بازار طلا» تا «۱۰ مبدأ نخست گردشگران ورودی به ایران»

این پیمانه تیتر هایی همچون تشدید نوسانات سکه در بازار، کاهش قیمت نفت با تعرفه های جدید ، افزایش پیش بینی ها از قیمت نفت، یارانه نان از بودجه سال ۹۷ حذف نشده است و دفاع معاون سیف از انتشار گواهی س ۲۰ درصدی را در بر دارد.
476222

ع ی دیده نشده از کشتی و رسول خادم

خادم ها نام آشنایی در کشتی ایران هستند. آنها پدری کشتی گیر داشتند و در اوایل دهه نود به بعد در کشتی آزاد ایران ظهور د تا از دنیای کشتی سهم چندین مدال طلای جهان و المپیک را درو کنند.
738484

20 تن ماهی غیرقابل مصرف در قم کشف و ضبط شد

مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت: یک محموله 20 تنی ماهی هوور که از مبدأ چا بهار به مقصد قم بارگیری شده بود، توسط پست قرنطینه سیار دامپزشکی قم شناسایی و ضبط شد.
1415866

نتایج کامل رقابت های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام یادگار (ره)قم/1396

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام یادگار (ره) از امروز ( ) با حضور 13 تیم خارجی و 5 تیم داخلی در سالن شهید حیدریان شهر قم برگزار شد.رده بندی تیم های برتر و نتایج کامل این رقابت ها به شرح زیر است:رده بندی تیمی: 1- ایران الف 2- آذربایجان 3- ترکیه 4- ارمنستان 5- ایران ب 6- ایران توسعه 7- ایران ج 8- تاجی تاننتایج مسابقات:دیدار فینال: ایران الف 7- آذربایجان 3دیدار رده بندی: ترکیه 6- ارمنستان 4 ب مقام پنجم: ایران ب 6- ایران توسعه 4 ب مقام هفتم: ایران ج 8- تاجی تان 2دیدارهای نیمه نهایی:ایران الف 9- ارمنستان یکآذربایجان 6- ترکیه 4دیدار برای حضور در مسابقات پنجم تا هفتم:ایران ب 7- ایران ج 3ایران توسعه 7- تاجی تان 3تیم های برتر گروه ها در پایان دیدار های مقدماتی:گروه یک: 1- ایران الف 2- ایران بگروه دو: 1- ارمنستان 2- ایران جگروه سه: 1- ترکیه 2- ایران توسعهگروه چهار: 1- آذربایجان 2- تاجی تاننتایج دیدارهای مقدماتی:گروه یک:ایران الف 8- ایران ب 2قرقیزستان 7- فنلاند 3ایران ب 9- فنلاند یکایران الف 10- گرجستان صفرایران الف 9- قرقیزستان یکایران ب 9- گرجستان یکایران الف 8- فنلاند 2گرجستان 8 – قرقیزستان 2ایران ب 10- قرقیزستان صفرفنلاند 7 – گرجستان 3گروه دو:ارمنستان 6- بلغارستان 4ارمنستان 8- ایران ج 2ایتالیا، برنده 5- استان قم 5 (امتیاز مثبت 22 به 19 به سود ایتالیا)ایران ج 9- قم یکارمنستان 10- ایتالیا صفرایران ج 6- بلغارستان 4ارمنستان 9- قم یکایران ج 8- ایتالیا 2بلغارستان 9- ایتالیا یکبلغارستان 6- قم 4گروه سه:ترکیه 7- ایران توسعه 3اوکراین 6- غرب آسیا 3 (دو تیم در یک وزن کشتی گیر نداشتند)ایران توسعه 10 – غرب آسیا صفرترکیه 10- اوکراین صفرترکیه 9- غرب آسیا یکایران توسعه 10- اوکراین صفرگروه چهار:آذربایجان 10- عراق صفرتاجی تان 6- صربستان 4آذربایجان 8- تاجی تان 2عراق 7- صربستان 3آذربایجان 10- صربستان صفرتاجی تان 6- عراق 4
1586868

اربعین ما سروش پیروزی است

ایام اربعین حسینی است و چهل روز از مصیبت های عظمایی که مبدأ تاریخ عشق و ایثار گشته اند می گذرد. چهل روز از آن واقعه ای که هنوز زمان را در خود متوقف کرده و روزگار متحیرش گشته.
1455536

تفکیک زباله را چگونه در خانه انجام دهیم؟

تا صحبت از تفکیک زباله از مبدأ می شود، بسیاری از شهروندان گمان می کنند این کار یک فرآیند سخت و…
1939332

رئیس اتحادیه جهانی: کشتی ایران ریگی شده در کفش ما

همشهری آنلاین: رییس اتحادیه جهانی کشتی نسبت به اتفاقات اخیر در کشتی ایران واکنش تندی نشان داد. و با بیان اینکه کشتی ایران تبدیل به ریگی در کفش این اتحادیه شده است، تهدید کرد که ادامه این روند می تواند آسیب جدی به کشتی و ورزش ایران وارد کند.
1723536

موضوع تعلیق کشتی ایران به قوت خود باقی ماند

نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران گفت: پرونده تعلیق کشتی ایران و محرومیت کشتی گیر و مربی وی، بزودی تعیین تکلیف می شود.
1675192

خینچگاشویلی: از کشتی گرفتن در ایران لذت می برم

دارنده مدال طلای کشتی آزاد جهان و المپیک گفت: باتوجه به جایگاهی که کشتی در ایران دارد از کشتی گرفتن در ایران لذت می برم.
2275580

ایرانیان خارج از کشور در چه شرایطی حاضرند سرمایه شان را به داخل بیاورند؟

احمد عظیمی بلوریان . پیشین مریلند در رو مه شرق نوشت:طبیعی ترین دلایل مهاجرت امروز را می توان به صورت فشرده چنین فهرست بندی کرد: ۱) ناامنی و به هم ریختگی نظام اقتصادی و در سرزمین های مبدأ که بهترین نمونه آن مهاجرت میلیون ها افغان به ایران و میلیون ها سوری به قاره های اروپا و است.
393490

ایران صاحب بزرگترین ناوگان نفتکش جهان شد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون با لغو تحریم ها و برخی از محدویت ها، تعدادی از کشتی های نفتکش در اجاره شرکت های بزرگ نفتی اروپا همچون سپسای اسپانیا، انی ایتالیا و هلند قرار گرفته است، تصریح کرد: با این وجود قصد توسعه و نوسازی ناوگان فعلی کشتی های نفتکش را داریم.
1801052

محرومیت باشگاههای ایرانی از یک درآمد هنگفت!/ تیشه مدیران ناکاربلد به ریشه فوتبال

سئوال مهم فوتبال پس از پایان فصل نقل و انتقالات زمستانی این است که چرا در جابجایی بازیکنان بین باشگاه های داخلی هیچ حق انتقالی در جهت درآمدزایی باشگاه مبدأ پرداخت نمی شود؟
1320976

: کمک 2 شرکت اماراتی به ایران برای دور زدن تحریم ها

نهادهای نظامی یی که مدعی افشای دور زدن تحریم های ایران از سوی امارات شده اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی ها در خلیج فارس را بر عهده دارند.نهادهای نظامی مدعی شدند که 2 شرکت اماراتی به ایران برای دور زدن تحریم های بانکی کمک کرده اند.به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت شبکه خبری الجزیره، گزارشی از سوی نهادهای نظامی منتشر شده است که نشان می دهد 2 شرکت اماراتی در صادر نفت ایران به تحریم های پایبند نبوده اند.این 2 شرکت اماراتی در فروش نفت و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت با ایران همکاری کرده اند در حالی که بر اساس تحریم های هرگونه همکاری با سیستم بانکی ایران ممنوع بود. این موضوع مربوط به نیمه دوم سال 2016 میلادی است.نهادهای نظامی یی که مدعی افشای دور زدن تحریم های ایران از سوی امارات شده اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی ها در خلیج فارس را بر عهده دارند.بر اساس این گزارش دو شرکت اماراتی که تحریم های را دور زده اند "سیلک روز پترولیوم" و"پتروکیمی جنرال ترادینگ" هستند که با تاجرانی که مسئولیت فروش نفت ایران در دوران تحریم را بر عهده داشتند همکاری کرده اند.این نهادهای نظامی یی مدعی شده اند نفت ایران توسط کشتی های خارجی از مبدأ بنادر کشور دیگری جز ایران صادر شده است.کشتی های وابسته به شرکت "سیلک رود پترولیوم" و "پتروکیمی جنرال ترادینگ" در نیمه دوم 2016 میلادی تعداد 55 کشتی نفت را از طریق خلیج فارس صادر کرده است که تعداد 47 کشتی از آنها اطلاعات ورود و وج خود را به طور کلی ثبت نکرده اند. با شیوه های ویژه ای می تواند کلیه کشتی هایی که از خلیج فارس عبور می کنند را ردی کند. سیستم ردی می تواند همه کشتی ها حتی آن دسته از کشتی ها که رادارهای خود را قطع کرده و هیچ گونه ارتباطی ایجاد نمی کنند را ردی کند.امارات علی رغم تنش دارای روابط اقتصادی خوبی با ایران است. 80 درصد از کل تبادل تجاری ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات، قطر و بحرین) مربوط به کشور امارات است.
1875494

محرومیت سنگین در انتظار کشتی ایران و علیرضا کریمی

طبق برخی شنیده ها، اصرار کمیته بین المللی المپیک بر اتحادیه جهانی کشتی برای طرح بحث تعلیق کشتی ایران بسیار جدی بوده و احتمالا کشتی ایران به مدت حدود یک سال از تمام رقابت های بین المللی محروم خواهد شد.
1055332

طرح تفکیک زباله در شهرکرد اجرا می شود

شهردار شهرکرد از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در مناطق شهری مرکز استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرح از دهم دادماه سالجاری آغاز می شود.
2442336

فرعونِ درون زن ها، فرعونِ درون مردها

بسم الله سید منیرالدین حسینیِ هاشمی ره:«زن، فرعونیت جمال دارد و مرد، فرعونیت جلال. یعنی هر دو، نفس اماره شان دعوت می کنند به این که خودشان را معبود قرار بدهند و دیگران را پرستنده و عابد خودشان. اگر این نفس تهذیب نشود و مراقبت در رشدش نباشد، موجب فساد می شود. تمام ظلم ها و جورها و حیوانیت هایی که از بشر سر زده، که بدتر از همهٔ حیوانات هست، برای همین قضیهٔ نفس و فرعونیت بشر و انانیت بشر است. این که برای خدای متعال خضوع نکند، مبدأ همهٔ رنج های بشر است. ابتهاج به یک امر فاسد، مبدأ همه رنج ها و اضطراب هاست. اگر ی تلاش کند که دیگری عاشقش بشود، اول خودش صدمه می خورد و زجر می کشد و به اضطراب می افتد. اگر مردی دنبال این باشد که دیگران برای جلالش خاضع بشوند، صدمه اش اول به خودش می خورد، خودش دچار اضطراب می شود و آرامش خودش سلب می شود، تا بعد، دیگران را دربرابِر جلالش، به یک نسبت خیلی کمتری، خاضع کند.» ۱۳۷۸/۶/۲۱ کانال در ایتا: https://eitaa.com/moniroddin
1583522

استقرار ایستگاهای بازرسی پلیس درمحورهای ایوان

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان گفت:به زوار اتباع خارجه و زائران فاقد ویزا اجازه ورود به ایلام و مرزمهران داده نمی شود و به شهر مبدأ نیز ، عودت داده خواهند شد.
1156004

روایتی از نقض حریم هوایی توسط هواپیمای سعودی

کریمی قدوسی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس روایتی از نقض حریم هوایی ایران توسط هواپیمای حامل مقامات نظامی عربستان سعودی و اسکورت این هواپیما با جنگنده های نیروی هوایی تا فرودگاه مبدأ مطرح کرد.
1041112

طرح تفکیک زباله ازمبدأ در شهرکرد اجرا می شود

شهردار شهرکرد از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در مناطق شهری مرکز استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرح از دهم دادماه سال جاری رسماً آغاز می شود.
1944142

پروازهای گردشگری و زیارتی چارتری می مانند

احمد میرخدائی: از اول بهمن ماه، فروش بلیت هواپیما از مبدأ تهران به سمت ۳مقصد تبریز، اهواز و بندرعباس به صورت سیستمی انجام شده و حذف پروازهای چارتری از این مسیرها در دستور کار قرار گرفته است.
1271098

کشتی تعلیق خواهد شد ؟

دبیر فدراسیون کشتی گفت: اگر تهدید اتحادیه جهانی کشتی را جدی نگیریم کشتی ایران تعلیق می شویم و تعلیق کشتی ایران هزینه های زیادی به دنبال خواهد داشت.
527348

کشتی گیر یی: در وصله ناجور و در ایران قهرمانیم

" جوردن باروز" کشتی گیر یی حاضر در هیات اعزامی کشتی به مسابقات جام جهانی کشتی آزاد 2017 کرمانشاه، از استقبال مردم ایران از خودش به عنوان یک قهرمان ورزشی ابراز شادمانی کرده و گفت این مساله…
12220

علیرضا حیدری،رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد

علیرضا حیدری،رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد علیرضا حیدری ک دای فدراسیون کشتی ایران با برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری ستاد دیپلماسی این فدراسیون، رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد. انتخابات رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی، شب با حضور اعضای هیات رئیسه فدراسیون مذکور، در خلال مسابقات جهانی کشتی پهلوانی، در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. در این مجمع علیرضا حیدری ک دای پیشنهادی فدراسیون کشتی ایران با رای اکثریت اعضا بعنوان رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی انتخاب شد.منبع: http://mouod94. /
25434

علیرضا حیدری،رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد

علیرضا حیدری،رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد علیرضا حیدری ک دای فدراسیون کشتی ایران با برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری ستاد دیپلماسی این فدراسیون، رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد. انتخابات رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی، شب با حضور اعضای هیات رئیسه فدراسیون مذکور، در خلال مسابقات جهانی کشتی پهلوانی، در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. در این مجمع علیرضا حیدری ک دای پیشنهادی فدراسیون کشتی ایران با رای اکثریت اعضا بعنوان رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی انتخاب شد.منبع: http://mouod94. /
521962

اقتدار تیم ایران در جام جهانی کشتی/هوادارن کرمانشاهی بی نظیرند

کرمانشاه- کشتی گیر ملی پوش ایرانی با اشاره به حضور مقتدرانه تیم ملی کشتی ایران در رقابت های جهانی کشتی کرمانشاه، هوادران کرمانشاهی را در دنیا بی نظیر دانست که به کشتی گیران روحیه می دادند.
1876226

بنی تمیم: خطر تعلیق کشتی، قابل پیش بینی است

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: خطر تعلیق کشتی ایران؛ محرومیت مربی و کشتی گیر قابل پیش بینی است، اما امیدوارم در پایان دور سوم مذاکرات کمترین هزینه ممکن را برای کشتی ایران به همراه داشته باشد.

کشف در ایتالیا از کشتی با مبدأ ایران