گرفتن وقت سفارت


2279860

سفارت در طرابلس آتش گرفت

رسانه های خارجی از حمله به سفارت در قاهره و آتش گرفتن سفارت این کشور در لیبی خبر دادند.
124972

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس ب رید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /
26030

وقت سفارت هلند

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /
124970

وقت سفارت هلند

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس ب رید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /
54520

وقت سفارت هلند

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /
98518

چطور نامه اشتغال به کار برای سفارت بنویسیم؟

نامه نگاری های معمول و به ظاهر ساده با سفارت گاهی بدجوری دست و پای آدم را می بندند. یکی از نامه های معمولی و متداولی که باید برای تمام سفارت ها آماده ید، نامه ی اشتغال به کار است. نامه اشتغال به کار سفارت باید به زبان انگلیسی نوشته شود. (حتی اگر برای سفارت یک کشور با زبان ملی دیگر – مثلا فرانسه – نامه اشتغال به کار می گیرید)، یکی از گزینه های معمول نوشتن نامه به زبان انگلیسی است. در این وضعیتی که هرکدام از سفارت خانه ها برای خودشان کلی مدرک خواهی می کنند، خوب است که با یاد گرفتن فوت و فن نوشتن نامه ی اشتغال به کار کمی از دغدغه و استرس گرفتن ویزا را کم کنیم. منبع: http://dezfoulnew. /
1667548

هنیه: انتقال سفارت به قدس عبور از همه خط قرمزهاست

رئیس دفتر حماس اعلام کرد، تصمیم ت برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت و انتقال سفارت به قدس به منزله نادیده گرفتن تمامی خط قرمزها است.
217776

آدرس سفارت در ارمنستان

با توجه به حجم کاری سفارت و مجزا بودن هر پرونده در موضوع به مسافران پیشنهاد می شود جهت تسریع در امور کنسولگری خود آن دسته از مسافرانی که قصد ارائه پرونده اقامتی دارند کشور ارمنستان اقدام نمایند. آن دسته از مسافرانی قصد ویزای کاری و اقامتی دارند و جهت پیگیری امور کنسولی گذشته می باشند. در شهر آنکارا ترکیه  ودسته آ   که مناسب ترین  ح جهت اخذ ویزای توریستس مس باشند. شهر دبی در کشور امارت متحده عربی می باشد. آدرس سفارت در ارمنستان:کنسولگری  در ارمنستان در خیابان زیبای امریکایی american ave شهر ایروان واقع شده است.   وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان | وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان |وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان |وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان |آدرس سفارت در ارمنستانآدرس سفارت در ارمنستان
2453892

حسن یهن؛ از دیوار سفارت تا افتتاح رستوران

دی ماه سه سال قبل بود که عده ای خودسر به سفارت عربستان حمله د. از دیوار سفارت بالا رفتند. تعدادی از آن ها وارد ساختمان سفارت شده، پرچم عربستان را به زیر کشیده و پس از ت یب اموال داخل ساختمان بنای داخلی سفارت را ت یب د. این حمله پس از شیخ نمر، مخالف ت عربستان انجام شد و همان زمان بود که نام حسن یهن به میان آمد.
412

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /
238480

وقت سفارت هلند فوری و ارزان وقت سفارت فوری

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان
416

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /
1014148

: ریختن در سفارت عربستان کار ما نیست

سعید ، مداح مشهور درباره حادثه سفارت عربستان که جهانگیری در مناظره انتخاباتی به آن اشاره کرد، با تقبیح حمله به سفارت گفت: ریختن در سفارت عربستان کار ما نیست.
2449704

اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟

اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟ در حال حاضر تقاضای ویزای توریستی و تجاری کشورهای حوزه شنگن بسیار بالا است و همین موضوع باعث شده تا دریافت اولین نوبت وقت سفارت برای برخی کشورها چند ماه طول بکشد.وقت سفارت آلمان حداقل 6 ماه آیندهوقت سفارت ایتالیا فوری 1 هفته‌ای عادی 1 ماه آیندهوقت سفارت اسپانیا فوری 1 هفتهوقت سفارت فرانسه 45 روز آیندهوقت سفارت بلژیک 30 روز آیندهوقت سفارت یونان 30 روز آیندهوقت سفارت هلند 50 روز آیندهوقت سفارت اتریش 30 روز آیندهلازم به ذکر است که تاریخ های اعلام شده مربوط به وقت سفارت برای ویزاهای توریستی و تجاری است وقت سفارتتحصیلی این کشورها حداقل برای 1 سال آینده قابل رزرو شدن است.
1846930

حمله تروریستی به سفارت روسیه در افغانستان خنثی شد

تلاش تروریست ها برای حمله به سفارت روسیه در کابل با کشف یک خودروی بمب گذاری شده در مجاور ساختمان سفارت ناکام ماند.
1686710

اعتراضی مقابل سفارت سوئیس در تهران

جمعی از دانش آموزان تهرانی در اعتراض به تصمیم اخیر ترامپ در انتقال سفارت به بیت المقدس در مقابل سفارت سوئیس درتهران د.
2316990

حمله کنندگان به سفارت عربستان، نبودند

عبداللهیان با اشاره به ماجرای حمله به سفارت عربستان، اظهار داشت: در ماجرای سفارت عربستان در تهران، تحلیل و ارزی بنده این است افرادی که با پرتاب "کوکتل مولتوف" سفارت عربستان را به آتش کشیدن نیروهای حزب اللهی و نبودند بلکه عوامل نفوذی بودند که کاملا هدایت شده این کار را انجام دادند.
2299046

تعرض به سفارت ایران در فنلاند | ۴ نفر بازداشت شدند

همشهری آنلاین: روز گذشته، ۱۹ شهریور، ی در مقابل سفارت کشورمان در هلسینکی صورت گرفت که به تعرض به پرچم و ساختمان سفارت کشورمان انجامید.
2299166

تعرض به سفارت ایران در فنلاند | ۴ نفر بازداشت شدند

همشهری آنلاین: روز گذشته، ۱۹ شهریور، ی در مقابل سفارت کشورمان در هلسینکی صورت گرفت که به تعرض به پرچم و ساختمان سفارت کشورمان انجامید.
2449701

اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟

اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟ در حال حاضر تقاضای ویزای توریستی و تجاری کشورهای حوزه شنگن بسیار بالا است و همین موضوع باعث شده تا دریافت اولین نوبت وقت سفارت برای برخی کشورها چند ماه طول بکشد.وقت سفارت آلمان حداقل 6 ماه آیندهوقت سفارت ایتالیا فوری 1 هفته‌ای عادی 1 ماه آیندهوقت سفارت اسپانیا فوری 1 هفتهوقت سفارت فرانسه 45 روز آیندهوقت سفارت بلژیک 30 روز آیندهوقت سفارت یونان 30 روز آیندهوقت سفارت هلند 50 روز آیندهوقت سفارت اتریش 30 روز آیندهلازم به ذکر است که تاریخ های اعلام شده مربوط به وقت سفارت برای ویزاهای توریستی و تجاری است وقت سفارتتحصیلی این کشورها حداقل برای 1 سال آینده قابل رزرو شدن است.
2388166

تفریحات گروگان ها در سفارت در تهران

سفارت در تاریخ 13 آبان 1358 برابر با 4 نوامبر 1979 با حمله تعدادی از فعالان دانشجویی موسوم به دانشجویان پیرو خط به سفارت در تهران که توسط سید محمد خوئینی ها هدایت شده بودند، تصرف شد و این آغاز گروگان گیری 444 روزه کارمندان و تبعه های یی حاضر در سفارت بود. تصاویر کمی از لحظات خصوصی این گروگان ها ثبت شده است. تصاویر کوتاهی از این لحظات خصوصی و تفریحات گروگان ها در سفارت در تهران را در ایامی می بینید که حمله به تهران در صحرای طبس ش ت خورد.
274934

دلیل استقرار پلیس در برابر سفارت بحرین در تهران

د ی انتشار تصویری که مدعی استقرار نیروهای ویژه پلیس در برابر سفارت بحرین در تهران است، سفارت این کشور در ایران اعلام کرد: پلیس برای حفاظت از سفارت در در برابر این سفارتخانه مستقر شده است.
299298

ضرب و شتم و ریختن آب جوش پاسخ سفارت بحرین به معترضان در لندن

کارکنان سفارت بحرین در لندن روی افرادی که مقابل این سفارت اعتراضی علیه سه جوان بحرینی برگزار کرده بودند آب جوش ریخته و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند.
1421228

رأی الیوم: سفارت عربستان در تهران به زودی گشایش می یابد

ایسنا نوشت: یک رو مه عربی فرامنطقه ای به نقل از منابع عالیرتبه سعودی در دوبی اعلام کرد که سفارت عربستان در ایران به زودی ترمیم خواهد شد و احتمالا طی ماه های آینده این سفارت بازگشایی می شود.
2389068

علیزاده: سفارت برای حفظ انقلاب بود

علی علیزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل درباره روز 13 آبان و تسخیر سفارت در توییتر نوشت: «معتقدم بدون سفارت در سیزده آبان ۵۸، انقلاب ایران سرنوشتی در حد انقلاب میدان تحریر مصر میداشت و به ۱۳ آبان سال۶۰ نرسیده با کودتایی نابود میشد. سفارت نه امری ایدئولوژیک که کنشی عملگرایانه برای حفظ موجودیت و بقای انقلاب بود.»
2291902

تکذیب درخواست سفارت ایران برای وج ایرانی ها از بصره

سفارت ایران در عراق خبر برخی رسانه های عراقی را مبنی بر درخواست سفارت تهران در بغداد…
2307958

فرانسه: برای تقویت امنیت سفارت ایران تمهیداتی شیدیم

سفارت فرانسه در تهران با انتشار توییت‎هایی از عملکرد پلیس این کشور در مواجهه با حادثه تعرض به سفارت ایران در پاریس دفاع کرد! و از افزایش تمهیدات امنیتی این مکان دیپلماتیک خبر داد.
2321064

سفارت روسیه در اراضی ی: نیروهای تحت حمایت ایران 140 کیلومتر از مرز جولان فاصله گرفته اند

سفارت روسیه در اراضی ی ساعاتی قبل در توییتی با طرح این ادعا ادامه داد که پس از انجام گرفتن صحبت هایی میان روسیه و ایران، این گروه ها به همراه جنگ افزارهای سنگین، ۱۴۰ کیلومتر از سمت شرق از این مرز فاصله گرفته اند.
2355808

وضعیت سفارت ایران در ترکیه

در پی ادعای بمب گذاری انتحاری در سفارت ایران در آنکارا و تخلیه آن، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب این خبر اظهار داشت: چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند و مشغول کار روزانه خود هستند.
2485211

اقدام انگلیس برای بازگشایی سفارت خود در

ایرنا نوشت: چهار کارمند سفارت انگلیس در بیروت برای پیگیری بازسازی و بازگشایی مجدد سفارت این کشور در ، وارد دمشق شدند.
1228478

پلیس ۲ مأمور امنیتی سفارت ترکیه را بازداشت کرد

دو مأمور امنیتی سفارت ترکیه در ، به اتهام حمله به صلح آمیز معترضان در مقابل سفارت این کشور در شهر واشنگتن، دستگیر شدند.
1667630

مغرب کاردار سفارت را احضار کرد

ت مغرب که ریاست کمیته قدس را بر عهده دارد، در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور برای انتقال سفارت این کشور به قدس ی، کاردار سفارت را احضار کرد.
1685298

روسیه سفارت‎ خود در صنعاء را تخلیه کرده است

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مأموریت سفارت خود در صنعاء یمن را به ح تعلیق درآورده و کارکنان سفارت خانه را از این شهرخارج کرده است.
2459517

سفارت ایران در تفلیس: مراقب کلاهبرداران باشید

سفارت ایران در تفلیس در اطلاعیه ای از هموطنان ایرانی خواست که مراقب سودجویانی که با انتساب و یا ارتباط خود به سازمان های تی، دستگاه های امنیتی و انتظامی و سفارت ، اقدام به کلاهبرداری می کنند، باشند.
2460113

هشدار سفارت ایران به مسافران تفلیس

سفارت ایران در تفلیس خطاب به شهروندان ایرانی اعلام کرد: مراقب سودجویانی که با انتساب و یا ارتباط خود به سازمانهای تی، دستگاه های امنیتی و انتظامی و سفارت ایران در تفلیس اقدام به ای می نمایند باشید.
238482

وقت سفارت هلند فوی

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان
2300834

رمزگشایی از حمله به سفارت های ایران

مقابل سفارت ایران در فنلاند اگرچه با بازداشت ۴ مهاجم به پایان رسید اما همچنان ابهاماتی درباره تعرض اخیر به سفارت ایران در این کشور و حمله مشکوک به کنسولگری ایران در بصره وجود دارد.
2066352

راهنمای جامع سفارت جمهوری چک

برای دریافت ویزای جمهوری چک، گرفتن وقت سفارت و مدارک ویزای توریستی این کشور، توضیحات کاملی را در ادامه این مطلب بخوانید.
908062

2vaghte sefarathaye shingen

وقت فوری سفارت هلند وقت فوری سفارت وقت فوری سفارت انگلیس وقت فوری سفارت آلمان وقت فوری سفارت ایتالیا وقت فوری سفارت یونان وقت فوری سفارت لهستان وقت فوری سفارت کانادا وقت فوری سفارت سوئد وقت فوری سفارت بلژیک وقت فوری سفارت های کشورهای عضو حوزه شینگن ، ، کانادا اخذ اقامت به صورت کاملاً قانونی در کشور های عضو حوزه شینگن اخذ ویزای قطعی به صورت کاملاً قانونی برای کشورهای عضو حوزه شینگن لطفاً جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس حاصل فرمائید email : emb [email protected]
1167032

واکنش نتانیاهو به دستور ترامپ درباره انتقال سفارت

نخست رژیم صهیونیستی در واکنش به تعلیق دستور انتقال سفارت به قدس گفت که تاخیر انتقال سفارت به قدس در زنده نگه داشتن توهم فلسطینی ها نقش خواهد داشت.
1163902

سی ان ان: موضوع انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس منتفی است

دونالد ترامپ بر خلاف میل باطنی خود مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس ، فرمان انتقال سفارت را امضا نمی کند.
2470879

وقت سفارت لوکزامبورگ

وقت سفارت لوکزامبورگ کشور لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپا و همچنین عضو پیمان شینگن می باشد به همین دلیل برای سفر به لوکزامبورگ نیاز به اخذ ویزای شینگن دارید . برای تهیه ویزای شینگن لوکزامبورگ ابتدا باید نسبت به اخذ وقت سفارت لوکزامبورگ اقدام کنید. لازم به ذکر است که کشور لوکزامبورگ در ایران سفارت خانه ندارد و به همین دلیل از ایران نمی توان این کار را انجام داد نزدیکترین کشور به ایران برای تعیین وقت سفارت لوکزامبورگ کشور ترکیه می باشد. برای تعیین وقت سفارت لوکزامبورگ باید به ترکیه سفر کنید و به شهر آنکارا رفته و وقت سفارت لوکزامبورگ را تهیه کنید و مدارک تهیه شده را به سفارت لوکزامبورگ جهت بررسی برای صدور ویزای لوکزامبورگ دهید. بعد از اینکه وقت سفارت لوکزامبورگ از طرف سفارت برای شما تعیین شد باید در روز مقرر شده در سفارت لوکزامبورگ حضور پیدا کنید و هرگز دیر نکنید. مدارک تحویلی شما به سفارت در یک جلسه تحلیل شده و صلاحیت شما مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه مورد تائید قرار گیرید ویزای لوکزامبورگ برای شما صادر خواهد شد. وقت سفارت برای انجام انگشت نگاری و مصاحبه از فرد متقاضی تعیین می شود.
1198134

سفارت در کی یف هدف انفجار قرار گرفت

خبرگزاری ایسنا: خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از وقوع انفجاری که سفارت در کی یف را هدف قرار داد، خبر داد. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد؛ منابع محلی اعلام د افراد ناشناس با بمب ساختمان سفارت در کی یف ...
410

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید email : emb [email protected] وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان منبع: http://emb y. /
2309466

تصاویر جدید از حمله به سفارت ایران در یونان

صبح امروز سفارت ایران در آتن مورد تعرض یک گروه آشوب طلب یونانی موسوم به «روبی »، قرار گرفت. کارنامه این گروه در حمله به سفارت خانه ها و اماکن دیپلماتیک، کارنامه سیاهی است.
1949844

حمله به ساختمان سفارت ترکیه در دانمارک

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: پلیس دانمارک روز دوشنبه اعلام کرد دست کم دو فرد با کوکتل مولوتف به سفارت ترکیه در کپنهاگ حمله د که منجر به وارد آمدن خسارت جزئی به ساختمان سفارت شد ولی تلفاتی در پی نداشت.
1902122

دعوت نتانیاهو از ترامپ برای شرکت در افتتاحیه سفارت در قدس

نخست رژیم صهیونیستی ضمن استقبال از تعیین زمان انتقال سفارت به قدس از ترامپ برای افتتاحیه سفارت جدید واشنگتن دعوت کرد.
1670926

در اطراف سفارت های و رژیم صهیونیستی در اردن تد ر امنیتی صورت گرفت

مقامات اردن، همزمان با تحصن نمایندگان پارلمان این کشور در برابر سفارت های و رژیم ، تد ر امنیتی در اطراف این سفارت ها اتخاذ د.
2356634

سفارت ایران در ترکیه پس از ادعای بمب گذاری

در پی ادعای بمب گذاری انتحاری در سفارت ایران در آنکارا و تخلیه آن، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب این خبر اظهار داشت: چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند و مشغول کار روزانه خود هستند.
1160562

ویدیو: لحظه انفجار نزدیک سفارت ایران

انفجار در سفارت ایران در افغانستان آنچنان شدید بود که بخش هایی از سفارت و رزیدانس (محل اقامت سفیر ایران) نیز ت یب شد اما به هیچ کدام از ایرانی ها آسیبی نرسید. لحظه وقوع این انفجار را در «تابناک» می بینید.
1173792

سفارت چین در فرمانیه را زد

عاملان سرقت از سفارت چین در کمتر از 48 ساعت، با ردی های مأموران پلیس دستگیر شدند.
2050792

تابلوی سفارت در بیت المقدس نصب شد/ ع

با نزدیک شدن زمان افتتاح سفارت جدید در تابلوهای این سفارتخانه در خیابان نصب شد.
1166738

ترامپ فرمان ابقای سفارت در تل آویو را امضا کرد

رئیس جمهور موقتا قانون انتقال سفارت به بیت المقدس را تعلیق کرد و فرمان ابقای سفارت این کشور در تل آویو را امضا کرد.
404836

واکنش سفارت ایران در آذربایجان به برخی خبرسازی ها

بخش مطبوعاتی سفارت ایران در جمهوری آذربایجان در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص ارتباط کارکنان سفارت با یک حزب این کشور تاکید کرد: این ملاقات هیچگونه رویکردی بر خلاف منافع همکاری های دوستانه ایران و آذربایجان نداشته است.
2092544

سفارت مصر شهروندان بازداشتی این کشور را از غوطه شرقی خارج کرد

سفارت مصر در از وج هفت شهروند مصری از اردوگاه های پناهندگان در خبر داد.
1585370

توسلی: جنگ تحمیلی از تبعات سفارت بود

همان طور که بعدها خود دانشجویان کننده سفارت، در مصاحبه خودشان به دفعات یادآوری د، قصدشان این بود که ٤٨ ساعت بیشتر در سفارت نباشند. اما موج سنگینی در فضای عمومی جامعه به وجود آمد و تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که احساس و غرور ملی مردم در قبال اقدامات خلاف منافع ملی ما توسط بعد از کودتای ٢٨ مرداد انگیزه چنین واکنش هایی بود.
327586

«مقتدی صدر» نسبت به انتقال سفارت به قدس هشدار داد

جریان صدر عراق با هشدار نسبت به انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس، بر ضرورت تعطیلی فوری سفارت در عراق تاکید کرد.
1582014

نحوه برخورد حضرت آیت الله با جاسوسان یی که در لانه جاسوسی بازداشت شده بودند

پس از تسخیر سفارت در ایران، آیت الله به سفارتخانه رفت و با دیپلمات ها و کارکنان سفارت که دستگیر شده بودند، گفت و گو کرد و جویای وضعیت آنها شد. گفت و گوی آیت الله با دستگیرشدگان سفارت در تهران گفت و گو د. ویدیو این گفت و گو را در تابناک می بینید.
509940

سفارت ترکیه در سوئد مورد حمله قرار گرفت

سفارت ترکیه در سوئد از حمله به ساختمان این سفارت در شهر استکهلم خبر داد.
2499291

آموزش گرفتن وقت سفارت ایتالیا

برای سفر به کشور ایتالیا شما باید ابتدا وقت سفارت و سپس ویزای ایتالیا را دریافت نمایید برای انجام این موارد با این مطلب همراه باشید تا بتوانیم راهنمای شما در امر گرفتن وقت سفارت ایتالیا باشیم. ابتدا لازم است در مورد آموزش گرفتن وقت سفارت ایتالیا و وقت های سفارت ایتالیا توضیحی مختصر ارائه دهیم. وقت های سفارت ایتالیا انواع مختلفی دارد که از جمله آنها عبارتند از : وقت توریستی سفارت ایتالیا وقت تجاری سفارت ایتالیا وقت تحصیلی سفارت ایتالیا و دیگر موارد وقت سفارت ایتالیا می باشد. با توجه به موارد بالا هر یک شرایط و مدارک خاص خود را دارد. گرفتن وقت توریستی سفارت ایتالیا وقت سفارت ایتالیا در موارد توریستی شامل دو دسته است که عبارتند از : دسته اول : وقت توریستی سفارت ایتالیا برای انی که دعوتنامه دارند. انی که دارای دعوتنامه فامیلی از کشور ایتالیا هستند در این دسته قرار میگیرند و معمولا هم روند کاری راحتی در پیش رو خواهند داشت. دعوتنامه فامیلی باید از انی صادر و ارسال شود که با شما ترجیحا نسبت خونی داشته باشند که معمولا این کار با توجه به ذکر نام و نام خانوادگی پدر و مادر در شناسنامه ها امکان پذیر می باشد. به عنوان مثال: ی که در ایتالیا زندگی میکند و مقیم ایتالیا است باید فامیلی ایشون با پدر یا مادر شما یکی باشد که همین امر سندی بر نسبت شما خواهد بود. اگر شخص دعوت کننده با مهمان هیچ نسبتی نداشته باشد انوقت پلیس مهاجرت در ایتالیا این اجازه را دارد که سوالاتی در مورد ارتباط و آشنایی با مهمان و همچنین دلیل دعوت را از شخص دعوت کننده بپرسد. دسته دوم : وقت توریستی سفارت ایتالیا برای انی که دعوتنامه ندارند. انی که قصد سفر توریستی به ایتالیا را دارند و دعوتنامه ای ندارند باید از این گزینه استفاده کنند و برای استفاده از این گزینه باید مدارکی را به سفارت ایتالیا ارائه بدهند که سفارت مجاب به دادن ویزا به این افراد شود. که در ادامه لیست مدارک مورد نیاز عبارتند از : سند منزل شغل بیمه گردش حساب تمکن مالی و دهها مورد دیگر گرفتن وقت تجاری سفارت ایتالیا برای گرفتن وقت سفارت ایتالیا از نوع تجاری حتما باید یک شرکت که در شکور ایتالیا ن می باشد شما را دعوت نمایید این دعوت میتواند به منظور همکاری و یا دیدار از شرکت باشد. با دریافت این نوع دعوتنامه شما میتوانید درخواست وقت سفارت ایتالیا از نوع تجاری را بدهید و معمولا در این نوع ویزا که به ویزای تجاری شهرت دارد شما شانس گرفتن ویزای ایتالیا را خواهید داشت اما برای اینکه شانس بالای داشته باشید بهتر است که در زمان حضور در سفارت ایتالیا این مدارک را همراه خود داشته باشید. که عبارتند از : جواز ب رو مه رسمی اسناد مالی شرکت اسناد شغلی و دهها مورد دیگر گرفتن وقت تحصیلی سفارت ایتالیا برای گرفتن وقت تحصیلی سفارت ایتالیا شما باید حتما از های ایتالیا نامه پذیرش داشته باشید که بتوانید ویزای تحصیلی ایتالیا را دریافت نمایید در غیر از صورت پیشنهاد میکنیم که با یک که در حوزه تحصیلی و تخصصی شما فعالیت دارد مکاتبه انجام دهید و با دریافت پذیرش به سفارت ایتالیا مراجعه کنید و برای این منظور مدارکی که باید همراه خود ببرید عبارتند از : اسناد ملکی اسناد مالی اسناد شغلی اسناد تحصیلی نامه پذیرش و دهها مورد دیگر

گرفتن وقت سفارت