یلدا شب عبور از پاییز


169158

بوی یلدا

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان .قراری طولانی به بلندای یک شب.شب عشق بازی برگ و برف ... پاییز چمدان به دست ایستاده !عزم رفتن دارد ....آسمان بغض میکند .... میبارد.خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست ...دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد آ .. ین نگاه بارانی اش رابه درختان .. میدوزددستی تکان میدهد .... قدمی برمیدارد سنگین و سردکاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز ...و... تمام میشود . پاییز ای آبستن روزهای عاشقی ،رفتنت به خیر ...سفرت بی خطر .
1718994

یلدا

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان ...قراری طولانی به بلندای یک شب...شب عشق بازی برگ و برف...پاییز چمدان به دست ایستاده ...عزم رفتن دارد...آسمان بغض میکند ...میبارد...خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست ...دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد ...آ ین نگاه بارانی اش را به درختان میدوزد ...دستی تکان میدهد ...قدمی برمیدارد سنگین و سردکاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز... و....تمام میشود ...پاییز ای آبستن روزهای عاشقی ...رفتنت به خیر ...سفرت بی خطر...
2461196

یلدا در گذرِ زمان...

تموم شدن پاییز جشن نداره واقعا...نه از حیث رومانتیک بودن پاییز...از حیث تو سراشیبی افتادن سال و هزار کار و ... هیچ وقتم شب یلدا خوش نمیگذشت... از شبای نوبتی بین خونه و ما....بوی هال خونه ...سرمای زمستوناش...کله پاچه و هندونه هاش....من که طبق معمول شب یلدا برا میان ترم زبان فارسی یا زیست میخوندم هر سال.... از سالای بعدش که همه مهمونی رو به خونه هم حواله میدادن... از تنهایی خوابگاهش و خوراکی های فقیرانه مون که ردیف میکردیم رو میز وسط هال.... ازون سال که رئیس بزرگ افتخار داد شب یلداشو با دانشجوهای یه لا قباش بمونه....بحث سر اینکه دخترا انارو دون کنن یا پسرای وحشیمون... از اون شب یلدای خونه ی نسرین و حال غریبش.... از شب یل که من بودم تنها این سر دنیا و یه انار توی یخچال که موند برای دی... از امسال.... شب یلدا از دور قشنگه....من دیگه نمیخوام این شب یلدا رو...
881644

یلدای من...

انتهای پاییز بود جسد های خوش رنگ برگهای بی مهر همترانهء آذرخش تن به خا ترگی ساییده بودند تمام روزها کوتاه و شبها به بلندای نام خورشید بود یک شب که نه همه شب پاییز همه شب آذر همه شب یلدا بود همه شب یلداست انار و حافظ شاهدند چگونه چله نشینم چقدر این یادها و یلداها را دوره کرده ام بی واهمهء خطا و خاتمه تن به همآغوشی شب س ام سر ریزم از تکرار راز آلودهء یک سندی این یلدا مال من است و من همیشه برای یلداها ....
1723906

مراسم شب یلدا

مراسم شب یلداایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آ ین شب پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم می دارند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
180494

یلدا

آ .. پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها ! روی تختت امشب ، بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی … بشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نش .. … بشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی … فصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟! جوجه ها را بعدا با هم میشماریم …یلداتون مبارکمنبع: http://alirezabavafa. .. /
1891044

شب یلدا عاشقانه

شب یلدا عاشقانه بهترین شب یلدا عاشقانه کاملتربن شب یلدا عاشقانه جالبترین شب یلدا عاشقانه زیباترین شب یلدا عاشقانه خوشگلترین شب یلدا عاشقانه نازترین شب یلدا عاشقانه ادامه مطلب
2469957

طولانی ترین شب

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذرباز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستانقراری طولانی به بلندای یک شبشب عشق بازی برگ و برفپاییز چمدان به دست ایستاده !عزم رفتن داردآسمان بغض میکند... میبارد.خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیستکاسه ای آب میریزم پشت پای پاییزو... تمام میشودپاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،رفتنت به خیرسفرت بی خطر !یلداتون_مبارک♥️
2460124

بازار شب شب یلدا در شهرستان ها (ع )

گزارش تصویری ید شهروندان از بازار تره بار ای مازندران ، اصفهان ، م آباد ، رشت و زنجان را در آ ین روزهای فصل پاییز در آستانه شب یلدا نشان می دهد
2453174

خوراکی ها و بازی های بامزه در شب یلدا

شب آ پاییز یعنی اولین شب شروع زمستان به بهانه دقایقی طولانی تر شدن شب، به شب یلدا معروف است. همین…
200412

پیشاپیش یلدا مبارک، خوش آمدی زمستان!

امسال نیز به موقع به قرارت میرسی، میدانم. تو بلندترین و زیباترین و آ .. ین بازمانده ی پاییزی، دخت ِ آذر، یلدا. و خوب میدانم که یلدا بهانه بود، پاییز دیرگاهیست که عاشق است ,و من این را زمانی دریافتم که آرام آرام ,در شبی سرد ,در گوش زمستان گفت : تو بمان , من میروم.. پریسامنبع: http://anoosha. .. /
196960

پاییز سفر بخیر

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ... باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان ... قراری طولانی به بلندای یک شب.... شب عشق بازی برگ و برف... پاییز چمدان به دست ایستاده .... عزم رفتن دارد.... ..آسمان بغض میکند ...میبارد...خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست ..چند روزی بیشتر مهلت ماندن میدهد .... آ .. ین نگاه بارانی اش را به درختان .. میدوزد ..دستی تکان میدهد ......قدمی برمیدارد سنگین و سرد کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز... که....تمام میشود ... پاییز ای آبستن روزهای عاشقی ...رفتنت به خیر ..سفرت بی خطر
2460834

از ید «خونچه» تا کرسی های گرم شب یلدا

درواپسین روزهای پاییز "شب یلدا" د یش است و بسیاری ازتازه دامادها درحال تهیه خونچه برای عروس بوده و دربرخی از روستاها نیز خانواده ها به دنبال ایجادکرسی گرم هستند.
1891056

متن عاشقانه شب یلدا 97

متن عاشقانه شب یلدا 97 بهترین متن عاشقانه شب یلدا 97 جالبترین متن عاشقانه شب یلدا 97 باح رین متن عاشقانه شب یلدا 97 زیباترین متن عاشقانه شب یلدا 97 خاصترین متن عاشقانه شب یلدا 97 ادامه مطلب
2454637

جشن خدر نبی رسمی کهن در آذربایجان غربی/یلدا شبی با طعم مهربانی

ارومیه - شب یلدا در آذربایجان غربی به عنوان «چیلله گئجه سی» آ ین شب پاییز و نخستین شب زمستان و طولانی ترین شب سال، جشن گرفته می شود.
2480994

عمرتون به بلندای یلدا

به نام افریدگار مهرافزا یلدا؛ یک شب نشینی خانوادگی است. واژه «یلدا» به معنای «زایش» است.ایرانیان باستان با این باور که فردای شبِ یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می شود و تابش نور ایزدی فُزونی می یابد، آ پاییز و اول زمستان را شب زایش مهریا خورشید خوانده و کنار یکدیگر برای آن جشن بزرگی ب ا می د . ***شب یلدا مبارک ***
2386942

پاییز / سعید سلطانی طارمی

پاییز،یک روز،روزی دراز و حوصله فرسایپاییز،یک روز،روزی هراسناکدر جنگل بزرگپاییز،تعطیل رشدتعلیق زندگیتخدیر لحظه های شکوفاستدر ای پی اییزمفهوم انتظارقانون هولناک ش تناز عشق های خویش گسستنو در سکوت تیره ی مأیوسخود را به میخ فاجعه بستنپاییز را باید صبور بودباید عبور کرد.     **
1891054

جوک برای شب یلدا 97

باح رین جوک برای شب یلدا جالبترین جوک برای شب یلدا خنده دارین جوک برای شب یلدا شیکترین جوک برای شب یلدا کاملترین جوک برای شب یلدا ادامه مطلب
2358098

پاییز / سعید سلطانی طارمی

پاییز،یک روز،روزی دراز و حوصله فرسایپاییز،یک روز،روزی هراسناکدر جنگل بزرگپاییز،تعطل رشدتعلیق زندگیتخدیر لحظه های شکوفاستدر ای پی اییزمفهوم انتظارقانون هولناک ش تناز عشق های خویش گسستنو در سکوت تیره ی مأیوسخود را به میخ فاجعه بستنپاییز را باید صبور بودباید عبور کرد.     **
2450863

منوی ویژه شب یلدا برای با سلیقه ها

یلدا یکی از ی است که باید برایش برنامه خاصی تدارک دید! غذاهای ویژه شب یلدا را معمولا همه دوست دارند چون قرار است طعمی متفاوت با مزه ای یلدا داشته باشد ؛ اگر میخواهید امسال بهترین غذاها و دسرهای شب یلدا را آماده کنید با ما همراه باشید.
187784

شب یلدا

سلام سلامم بلا .. ه پاییز با تموم زیبایی هاش تموم شد هیچوقت دوست نداشتم پاییز تموم بشه ولی خب دی هم ماه مورد علاقه و ماه تولدمه
2461287

پاییز

 چند قدم مانده که پاییز به یغما برود...این همه رنگِ قشنگ از کفِ دنیا برودهر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد...دلِ تنها به چه شوقی پیِ یلدا برود؟!
190178

پاییزترین پاییز

دو قدم مانده که پاییز به یغما بروداین همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود... هر که معشوقه بر انگیخت گوارایش باددل تنها به چه شوقی پی یلدا برود...؟! #یغما_گلرویی یک پاییز دیگر از عمرمان گذشت... این پاییز با خودش اتفاق های تلخ و شیرین زیادی داشت... شاید این خاطره ها تا همیشه توی ذهن من جاودانه باقی بماند! خدایا بخاطر همه نعمت هایت شکر...منبع: http://faternevesht. .. /
1718140

استقبال از طولانی ترین شب سال

شب یلدا یا شب چله آ ین روز آذرماه، شب اول زمستان و طولانی ترین شب سال است.ایرانیان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آ پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر می خواندند و برای آن جشن بزرگی ب ا می د. بازار های شلوغ در یک قدمی طولانی ترین شب سال این روزها شاهد ید مردمی است که قیمت های بالا در بازار طولانی ترین شب سال قبل از خاطره بازی با یلدا ذائقه هایشان را تلخ می کند.
44908

تولد

باد را نگاه و بیقراری کلاغ بر سر درخت چنار ... اشک ذوق از چشمان ابر دارد می باردو دامن پاییزکه تک تک گلهایش را درخت زجان خود هدیه دادهخبر از آمدن می دهدخبر از پایان انتظار آری امروز، روز تولد یک تولد استروز آمدن دختر پاییز استروز زایش یک عشق، یک هستیخش خش...خش خشصدای زیر پای دختر پاییز را بشنو چه موسیقی داردبر دامن مادرشپاییز دانست که دختر زایش و تولد عشق در گیتی است نامش را یلدا گذاشتیلدای،یلدا مبارک "مس" منبع: http://delpashev. /
1700320

یلدا شب پیوند دل و خاطره هست

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا ی هست که به اندازه تمام برگ های ان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد. عمرت یل ، دلت دریایی، روزگارت بهاری یلدایتان مبارکباد18:51:38 یلدا یعنی بهانه ای برای در کنار هم شاد بودن و زندگی یعنی همین بهانه های کوچک گذرا از طــرف مــدیریت پیشاپیش شب یلدا مبارک
185482

شب یلدا

به دلیل فرا رسیدن جشنی باستانی و کهن براتون یکم مطلب راجع شب یلدا گذاشتم شب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است. در این جشن، طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیم کرهٔ شمالی، که مصادف با انقلاب زمستانی است، گرامی داشته می شود. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر (آ .. ین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) گفته می شود. خانواده های ایرانی در شب یلدا، معمولاً شامی فا .. و همچنین انواع میوه ها و رایج تر از همه هندوانه را مهیا و دور هم صرف می کنند. پس از صرف تناولات، قصه گویی پیرترها برای دیگر اعضای فامیل و همچنین فال گیری با دیوان حافظ رایج است. منبع: http://tahda. .. /
1891042

کانال شب تکرار نشدنی یلدا

کانال شب تکرار نشدنی یلدا بهرتین کانال شب تکرار نشدنی یلدا عضو شدن در کانال شب تکرار نشدنی یلدا عضویت در کانال شب تکرار نشدنی یلدا بهترین کانال شب تکرار نشدنی یلدا جالبترنی کانال شب تکرار نشدنی یلدا خاصترین کانال شب تکرار نشدنی یلدا ادامه مطلب
2493245

یلدا جان

یلدا جاندخترِ زیبای پاییزتو عاشقی و دست خودت نیستبین ماندن و نماندن گیر کرده ایو اینگونه ثانیه ها را به بازی گرفته ایشصت ثانیه بیشتر وقت تلف بین پاییز و زمستان تو را سردرگم کردهشصت ثانیه بیشتر که برای مرور خاطرات و کشتن یک عشق کافیستیلدا جان تو دل پاییز را همرنگ سرخی دانه های انار خون کرده ای...و در آ  تو خواهی رفت و به معشوقه ی دل سردت، دل خواهی بستیلدا جان تو عاشقی و دست خودت نیست...
2438945

تزیین انار شب یلدا عروس به شکل گل سرخ

انار شب یلدا یکی از معروف ترین نشانه ای شب یلدا است. امسال برای شب یلدا عروس می توانید از این ایده…
2462313

پاییز هم رفت ...

بوی یلدا را میشنوی !!!انتهای خیابان آذر ..باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان ..قراری طولانی به بلندای یک شب ...شب عشق بازی برگ و برف ..پاییز چمدان به دست ایستاده ..عزم رفتن دارد..آسمان بغض میکند .. میبارد ..خدا هم میداند عروس فصل چقدر دوست داشتنی است ..دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد ...آ ین نگاه بارانی اش را به درختان میدوزد ..دستی تکان میدهد ... قدمی برمیدارد و سنگین و سرد  ..کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز و  .. تمام میشود ...پاییز.. ای آبستن روزهای عاشقی .. رفتنت به خیر ..سفرت بی خطر  رضا مقدوری .......................................................پ.ن : پاییز نازنینم به همین سادگی رفت .. صبح های سرد و ملس ..  ظهرهای بهاریش ...غروبهای زودهنگام و سرد ... یلدا هم با همه بلندایش تمام شد .. . خداحافظ پاییز زیبا .. بهترین و زیباترین فصل سال .. فصل عاشقان بی قرار خداحافظ ...به امیددیداری دیگر.. سفرت بی خطر 
191026

یلدا

یلدا نام فرشته ای است ، بالا بلند ، با تن پوشی از شب و دامنی از ستاره . یلدا نرم نرمک با مهر آمده بود ، با اولین شب پاییز و هر شب ردای سیاهش را قدری بیشتر بر سر آسمان می کشید تا آدم ها زیر گنبد کبود آرام تر بخوابند . یلدا هر شب بر بام آسمان و در حیاط خلوت خدا راه می رفت و لا به لای خواب های زمین لالایی اش را .. می کرد . گیسوانش در باد می وزید و شب به بوی او آغشته می شد . یلدا شبی از خدا .. ای آتش قرض گرفت . آتش که می دانی ، همان عشق است . یلدا آتش را در دلش پنهان کرد تا .. آن را ن .. د . آتش در یلدا بارور شد . فرشته ها به هم می گفتند ک - یلدا آبستن است ، آبستن خورشید . و هر شب قطره قطره خونش را به خورشید می بخشد و شبی که آ .. ین قطره را ببخشد ، دیگر زنده نخواهد ماند . فرشته ها گفتند : - فردا که خورشید به دنیا بیاید ، یلدا خواهد مرد . یلدا همیشه همین کار را می کند ؛ می میرد و به دنیا می آورد . یلدا آفرینش را تکرار می کند . راستی ، فردا که خورشید را دیدی ، به یاد بیاور که او دختر یلدا ست و یلدا نام همان فرشته ای است که روزی از خدا .. ای آتش قرض گرفت . عرفان نظرآهاری یلداتون مبااارک دوستای خوبم.....منبع: http://rahabasiri. .. /
192400

تاریخچه و آداب و رسوم شب یلدا

ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آ .. ین شب پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم می دارند. بازدید : 101,777 نفر شب یلدا از گذشته تا به امروز با آداب و رسوم مخصوص... شب یلدا و جشن هایی که در این شب برگزار می شود، یک سنت باستانی است از زمانهای گذشته تا به امروز در میان ایرانیان مرسوم بوده است. شب یلدا این شب به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر (آ .. ین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می شود. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا را جشن می گیرند. این شب در نیم کره شمالی با انقلاب زمستانی مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیش تر و طول شب کوتاه تر می شود. نام واژهٔ یلدا ریشهٔ سریانی دارد و به معنای ولادت و تولد است. منظور از تولد، ولادت خورشید (مهر/میترا) است. رومیان آن را ناتالیس آنایکتوس یعنی روز تولد مهر ش .. ت ناپذیر می نامند. ابوریحان بیرونی از این جشن با نام میلاد اکبر نام برده و منظور از آن را میلاد خورشید دانسته است. منبع: http://molavilbserkan. .. /
204132

شب یلدا

مفهوم شب یلدا یلدا از دوبخش یل باضافه دا تشکیل شده است یل + دا = یلدازبان لری که ازبازمانده های زبان هخا .. ان است یل را به معنای بزرگ دانند وبه مادر دا گویند. به مادر دی هم میگویندمادر = دا = دی هخا .. ان اعتقاد داشتند که شب اول زمستان دانه های گیاهان در زیر خاک جوانه میزنند وشروع به روییدن میکنند وبه همین سبب اولین ماه زمستان را دی میگویند. اینکه بعضیها میگویند معنی کلمه یلدا یعنی بلندترین شب سال غلط میباشد پس معنی یلدا یعنی رویش و زایش میباشد یلدا = رویش بزرگ
185564

و پاییز هم گذشت

آ .. ین نوشته از پاییز رو از همین کافه گذاشتم و کلا به وبلاگ سر نزدم جز چند تا کامنت کوتاه...الان چک .. و دیدم از دوستان خوبم چند تا پیغام دارم که بی جواب مونده... حالا در آ .. ین روز پاییز باز در همین کافه ی دوست داشتنی هستم.. پاییزی که به سرعت برق و باد گذشت و من اصلا نفهمیدم از کجا رفت و از کجا اومد. امیدوارم روزهای پیش رو دختر بهتری باشم...یلدا ی همگی مبارک.منبع: http://dream-land. .. /
1702550

ید شب یلدا در تهران

شب یلدا و جشن هایی که در این شب برگزار می شود، یک سنت باستانی است از زمان های گذشته تا به امروز در میان ایرانیان مرسوم بوده است. واژهٔ یلدا به معنای ولادت و تولد است.
2453888

بازار ید شب یلدا

شب یلدا بلندترین شب سال است که مردم ایران این شب را در کنار خانواده های خود جشن می گیرند. مردم چند روز مانده به شب یلدا سرگرم ید آجیل و مواد مورد نیاز خود هستند. تصاویری از حال و هوای بازار آجیل شب یلدا را در این گزارش مشاهده کنید.
2454258

اس ام اس تبریک شب یلدا (9)

مجموعه: اس ام اس های جالب  جدیدترین متن تبریک شب یلدا خبر این است که یلدا خانمآ ین دختر آذر بانونوه دختری حضرت پاییز قشنگدل س به یکی از پسران ننه سرمای بزرگکرده پیراهنی از برف به تنمی رود خانه ی بختالهی بختش قشنگیلداتون مبارک اس ام اس تبریک شب یلدا پاییز چمدانش را بسته! انتهای جاده‌ی آذر به انتظار نشسته است؛ نگاهش ابری، رد پاهایش خیس و کوله بارش لبریز از این همه برگی که از درختان تکانده است.. تبریک شب یلدا از برگ برگ ِ دفتر من پرت می شوندمعشوق های خسته ی پایان گرفته امیلدای چشم های تو را گریه میکنندموهای رنگ و بوی زمستان گرفته ام! متن زیبا برای تبریک شب یلدا بیا تا در بلندترینفرصت شبانه از هزار رنگیپاییز به یکرنگیزمستان برسیم متن تبریک شب یلدا چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلندترین شبش راعاشقانه پیشکش تولد زمستان می کنددوست من زمستانت سفید و سلامتو یلدایت مبارک پیام تبریک شب یلدا پاییز ثانیه ثانیه می گذرد و اینجا ی هست که به اندازه تمامبرگهای ان پاییز برایتان آرزوهای خوب دارد.  عمرتان یل ،دلتان دریایی و روزگارتان بهاری باد ...  پیامک عاشقانه تبریک شب یلدا شب یلـــدا شد و میلاد خوش ایزد مهرزایش نور از این ظلمت تاریک سپهرشب یلـدا شد و بر سفره دل باده عشقرخ معشوقـــه و مدهوشی دلداده عشق متن تبریک شب یلدا شب یلـــــــــــدا همیشه جاودانی استزمستان را بهــــــــــار زندگانی استشب یـلــــــــــدا شب فر و کیـان استنــشـــان از سنت ایـــــــرانیــان است اس ام اس تبریک شب یلدا جدید در نبودنت هزار بارجان دادم،میشود!! این شب یلدا بیایی؟تا سکوت...چشمهای لبریز ازگریه راب شادیخنده ای بر لب نشانی..من ب دنیای تو وابسته ام،دستانت را باز کن.. متن تبریک شب یلدا آری امشب شب یلدا است…..شب فال…..شب عشق…..شب هندوانه…..و شب و شب رهاییچیزی به یادم نمی آیدجز اینکهامشب شب تنهایی من استیلدایت مبارک متن زیبا برای تبریک شب یلدا از یلدا بپرس راز شب زنده‌داری عاشقان را. از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت، از آغاز زمین بی‌وقفه در شب‌ها سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده‌اند. بپرس که امید به دیدار صبح و ظفر چه اص ی دارد؛ پیروزی نور بر تاریکی را چه حکمتی است؛ چیرگی امید بر نومیدی و ظلمت چه حقیقتی است؟یلدایت مبارک تبریک شب یلدا شب یلداستدلم در خواب پروانه شدن بو ی افسوسدلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالانکنار سفره ای از عشق خالی …شبی مایوس و سرگردان دارم امشب  پیامک عاشقانه تبریک شب یلدا پاییز ثانیه ثانیه می گذرد یادت نرود اینجا ی هست که به اندازه تمام برگهای ان پاییز برایت آرزوهای خوبی دارد عمرت یل ,دلت دریایی,روزگارت بهاری جدیدترین متن تبریک شب یلدا یاد آن شبها و یلداها بخیربرف بازی و سرماها بخیرکرسی و مادربزرگ و قصه هاآن تخیل ها و رویاها بخیردستهای بی حس و سرمازد رسی و مطبوع و گرماها بخیرآن تنقل ها ، لواشک ها ترشنان شیرین و کدو حلوا بخیرمردم دریا دل آن روزگا اک بازی و سوداها بخیرجایشان خالیست اکنون پیش مایاد آن بگذشتگان ما بخیر ... گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 
2460965

/ یلدا عروس بی جهاز

شب یلدا در نقاط مختلف کشور با آیین های مختلفی همراه است و این در حالی بوده که وضعیت اقتصادی امسال حال و هوای یلدا را متفاوت با سال های قبل کرده است.
170134

مفهوم شب یلدا

مفهوم شب یلدا یلدا از دوبخش یل باضافه دا تشکیل شده است یل + دا = یلدازبان لری که ازبازمانده های زبان هخا .. ان است یل را به معنای بزرگ دانند وبه مادر دا گویند. به مادر دی هم میگویندمادر = دا = دی هخا .. ان اعتقاد داشتند که شب اول زمستان دانه های گیاهان در زیر خاک جوانه میزنند وشروع به روییدن میکنند وبه همین سبب اولین ماه زمستان را دی میگویند. اینکه بعضیها میگویند معنی کلمه یلدا یعنی بلندترین شب سال غلط میباشد پس معنی یلدا یعنی رویش و زایش میباشد یلدا = رویش بزرگ
186796

یلدا

بوی یلدا را می شنوی ؟ انتهای خیابان آذر ...... بازهم قرار عاشقانهپاییز و زمستان ....... قراری طولانی به بلندای یک شب ...... شب عشق بازی برگ و برف ..... پاییز چمدان به دست ایستاده ..... عزم رفتن دارد ..... آسمان بغض میکند ... می بارد ...خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست بیشترمهلت ماندن میدهد.... آ .. ین نگاه بارانی اش را به درختان .. میدوزد دستی تکان میدهد ... قدمی بر میدارد سنگین وسرد کاسه ای آب میریزیم پشت پای پاییز...که ...تمام ..میشود پاییز ای پایان روزهای عاشقی ... رفتنت به خیر ...سفرت بی خطرمنبع: http://ghodratbeigi. .. /
2495176

یلدا

نمیدانم!چگونه میتوان شب وداع با پاییز را جشن گرفت!!!
194688

شب یلدل

باز یلدا و من و ظرفِ انارى که تویىباز هم مستم از آن چشمِ خُمارى که تویى مى رود حضرتِ پاییز ز اعماقِ تن امباز من منتظرِ فصلِ بهارى که تویى شبِ یلداست گمانم به درازا بکشدعُمرِ من در خمِ گیسوى نگارى که تویى یلدا بر همگان مبارک باد. روزگارتان چون دانه های سپید برف .سفید و روشن دلتان .نورانی.لبانتان خندان باد.منبع: http://robabebahmani. .. /
1771446

پاییز

رباعى- چون برگ درختان شده بیچاره ى پاییز چون بلبل خوش خوان شدم آواره ى پاییز پاییز ندانم چه گنه کرده که زرد است؟ تنهایى و هجران شده کفاره ى پاییز متین
2448091

طرح نظارتی شب یلدا توسط تعزیرات قزوین اجرا می شود

قزوین - ایرنا - مدیر کل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از 24 آذر ماه تا پایان فصل پاییز توسط این دستگاه اجرا می شود.
320708

در هر حال تاریک است

ی چه میداند سال دیگر،چند شب،شب یلدا خواهد بود؟! سال اول نبودنت،یک شب یلدا سال دوم نبودنت،دو شب یلدا... مهم یلدا بودن نیست،مهم طولانی تر شدن تاریکی است...مهم تاریک تر شدن تاریکی است... و از همه مهم تر این است که نبودن تو،نمی رود...! پی نوشت:با طعنه میگویم روز خوب نزدیک است/جایی که تاریک است،در هر حال تاریک است!
720864

آن که نیاسود منم

یلدا :  خانوم برا ما خاطره بنویسید.دفتر خاطره اش را گذاشت جلوممن: چی باید بنویسم؟ با لبخند و چشمکیلدا: بنویسید دوستم دارید..نوشتم یلدای مهربان  از خداوند برایت طلب تندرستی و شادمانی میکنم و بسیار خوشحالم که روزهای به یادماندنی با شما و کلاس پنجمی ها داشتم.یلدا: امضا هم ید.امضا !یلدا: قلب هم بکشید.با انگشت های شست و اشاره  شکل  پنج برع را  توی هوا ساختم و دفترش را دستش دادم تا دست از سرم بردارد.پ.ن: مشکلات، یلدا را بدجنس تربیت کرده است.پ.ن:ده تا خاطره بیشتر نوشتم؛ اولیش یلدا بود.
204930

تبریک شب یلدا

امروز95/9/30 و آ .. ین روز از فصل پاییز است و امشب طولانی ترین شب سال و یلدا است با قلبی اندوهبار دومین یلدای بدون نرگسمان را سپری میکنیم .ضمن تبریک به تمام ایرانیان عزیز ، آرزو می کنم هیچ انسان آزاده ای داغ از دست دادن فرزند را نبیند و در این شب شادمانی آرزوی شادی روح همه .. گان در خاک را دارم.منبع: http://afelegari. .. /
1718082

ع / بازار سنندج در آستانه شب یلدا

شب یلدا یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است. مردم کردستان در شب یلدا، انواع میوه ها و به خصوص هندوانه و همچنین انواع تنقلات را مصرف می کنند و اوقات خوش را در کنار هم می گذرانند.
2450141

شب یلدا ناخن های تان را به شکل هندوانه طراحی کنید

شب یلدا یکی از سنت های قدیمی ما ایرانیان است. میوه های اصلی شب یلدا هندوانه، سیب و انار هستند. یکی…
2461617

شب یلدا : ژله چوبی هندوانه، یک دسر شیک و آسان برای میهمانی شب یلدا

شب یلدا یکی از بهترین و خاطره انگیزترین شب ها برای ما ایرانیان است که دور یکدیگر جمع می شوند. یکی…
2461618

شب یلدا : ژله چوبی هندوانه، یک دسر شیک و آسان برای میهمانی شب یلدا

شب یلدا یکی از بهترین و خاطره انگیزترین شب ها برای ما ایرانیان است که دور یکدیگر جمع می شوند. یکی…
2493771

یلدا شب عبور از پاییز ( 1 )

یلدا شبی است که پاییز در هرثانیه اش که از تو رد می شود و می گذرد برگ های ان پاییزاز دور نظاره گر چشمانت هستند و آرام می نگرند تا ببینند چگونه برای شان دستتکان می دهد .یلدا بهانه ای است ، بهانه ای تا ما از فرمان کانال های پ یچ و خم سیم های ارتباطی بگذریم و قشنگ ترین لحظه های باهم بودن را به هیجان سریال های زندگی شیشه ای ، بدل نکنیم .امشب آ ین دقیقه آذرماه را ورق می زنیم و شمع های روشن زرد پاییز را فوت می کنیم .شب آغاز زمستان است چراغ خانه ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستینشسته اند و خاطرات دیروز رامرور می کنند .*******************************************************************مهشید افشان - بندرعباس - پایه دهم علوم تجربی - دبیرستان شیخ ال
2450140

دسر شب یلدا پیتزا هندوانه ای درست کنید!!

دسر شب یلدا یکی از خوراکی هایی است که خانمها خانه برای شب یلدا ترجیح می دهند خودشان آن را درست…
2461681

شب یلدا در توییتر

چند نمونه از توییت هایی که به بهانه ی شب یلدا منتشر شده را به انتخاب خبرنگار انصاف نیوز در ادامه می خوانید: اسحاق جهانگیری: یلدا در پیش است، سنّت پایدار و جان افزا و شادی بخش ایرانی. این آیین فرخنده بر عموم هم میهنان عزیز مبارک. جمعتان جمع، دلتان خوش و افق های زندگیتان روشن تر باد، … نوشته شب یلدا در توییتر اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.
2461680

شب یلدا در توییتر

چند نمونه از توییت هایی که به بهانه ی شب یلدا منتشر شده را به انتخاب خبرنگار انصاف نیوز در ادامه می خوانید: اسحاق جهانگیری: یلدا در پیش است، سنّت پایدار و جان افزا و شادی بخش ایرانی. این آیین فرخنده بر عموم هم میهنان عزیز مبارک. جمعتان جمع، دلتان خوش و افق های زندگیتان روشن تر باد، … نوشته شب یلدا در توییتر اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.
1737102

ع مدل های تزیین میز شب یلدا جدید و سنتی برای عروس

دکوراسیون داخلی منزل : یکی از سنت های شب یلدا یا شب چله آ ین شب پاییز و طولانی ترین شب سال این است که برای احترام به حافظ، شاعر برجسته ایرانی و آمرزش گناهان خود چند بیت از اشعار کتاب دیوان حافظ را می خوانند و در همین حال با هندوانه، آجیل و انار از مهمانان پذیرایی می کنند.مردم باستان اعتقاد داشتند که یلدا، طولانی ترین شب سال و روز تولد خورشید است و پس از آن روز ها بلندتر و شب ها کوتاه تر می شوند.در بیشتر شهر های ایران همه خانه ی بزرگتر فامیل دور هم جمع می شوند تا پدر بزرگ و مادر بزرگ ها برای آن ها داستان های شاهنامه و گلستان سعدی را تعریف کنند و با خوردن میوه و آجیل شب را در کنار هم بیدار می مانند تا بیماری ها از آن ها دور شود.خوردن میوه های شب یلدا هر کدام علتی دارد؛ برخی معتقدند اگر شما در شب یلدا هندوانه بخورید از سرماخوردگی در زمستان در امان خواهید بود، انار که گل سرسبد میوه های شب یلدا محسوب می شود یادآور چرخه زندگی، تولد دوباره و احیای نسل ها است.شب یلدا مصادف با 21 دسامبر می باشد و فقط حدود یک دقیقه طولانی تر از دیگر پاییز می باشد، هدف اصلی شب یلدا این است که خانواده دور هم جمع شوند و شب را با هم صبح کنند.ما در اینجا برای ما مدل تزیین میز شب یلدا جدید و سنتی را ارائه کرده ایم.تزیین میز شب یلدا تزیین میز شب یلدا برای عروس تزیین میز شب یلدا سنتی تزیین میز شب یلدا جدید سفره آرایی شب یلدا ع سفره شب یلدا
203742

شب یلدا

شب یلدا همیشه جاودانی است زمستان را بهارزندگانی است شب یلدا شب فر و کیان است نشان از سنت ایرانیان است یلداست... بگذاریم هر چه تاریکی هست... هرچه سرما و خستگی هست... تا سحر از وجودمان رخت بربندد... امشب بیداری را پاس داریم تا فر .. روشن راهی دراز باقیست یلداتون مبارکمنبع: http://parvareshi-zavareh. .. /

یلدا شب عبور از پاییز