۩۞۩خانم عاشق و آقای دیوانه۩۞۩


378292

نقش شیمی مغز در عاشق شدن خانم ها و سبک وابستگی زن ها

خانم هایی که عاشق شده باشند، احتمالاً حس کرده اند که عاشق شدن فرآیندی متفاوت و متمایز است، که تا…
213518

ارزی علمی عاشق شدن در خانم ها

اگر تابحال عاشق شده باشید، احتمالاً می دانید که عاشق شدن فرآیندی متفاوت و متمایز است. علم پشت آن از خود عاشق شدن جالب توجه تر است. دانستن اینکه چه اتفاقی می افتد که عاشق می شوید، تحقیقی بسیار جذاب و جالب در علوم اعصاب، بیوشیمی و روانشناسی است و درک مکانیک های زیرلایه عشق می تواند برای تقویت زندگی اجتماعی و احساسی هر فرد بسیار مفید باشد. نقش شیمی در عشق..
99732

دیوانه عاشق...

در محل حرف افتاده بود که عاشق شده است! سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند! از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست! ات زده به سرش! دیوانه شده! با خودم فکر ای بابا بیچاره ام دیوانه شد... کمی که گذشت فهمیدم دخترِ خان هم دیوانه شده! درست مثل ام! همزمان باهم دیوانه شده بودند. ام دیر به خانه می آمد. هروقت هم می آمد حس بهم ریخته بود! دلم برای مادر بزرگم میسوخت، تک پسرش دیوانه شده بود. چندماه بعد فهمیدیم برای دختر خان خواستگار آمده؛ تعجب ! ا مگر دیوانه ها هم ازدواج میکند...؟ شب که ام به خانه آمد از دهانم پرید و گفتم... باید میبودید و میدیدید خودش را به در و دیوار میزد! درست مثل همان کبوتری که با پسر اصغر نانوا در حیاط با تیرکمان چوبی اش زدیم و کبوتر طفلکی وقتی به زمین افتاد هنوز جان داشت ولی از حرکاتش معلوم بود درد دارد! ام انگار که درد داشت هی به خودش میپیچید... با خودم گفتم ای وای دیوانه شدن هم مکافاتی دارد! باید مواظب باشم دیوانه نشوم... خیلی طول کشید تا بفهمم ام از این ناراحت بود که میخواستند دختر دیوانه خان را شوهر بدهند! با خود گفتم خب حق با ام هست میخواهند مردک را بدبخت کنند که چه؟! شب عروسی دختر خان که رسید مادرم و مادربزرگم و پدرم را در اتاقش زندانی د؛ تا نیاید و عروسی دختر دیوانه را اب کند... ام مدام خودش را به در میکوبید و میداد به عروسی رفتیم دخترک دیوانه بود! برع همه عروسها که میخندیدند، این دیوانه گریه میکرد و تمام زحمات شمسی آرایشگر را به باد داده بود! مادرم هم ناراحت بود... فکر کنم همه دلشان برای پسرک میسوخت! آ از رفتارش معلوم بود دیوانه نیست و سالم است! شب که به خانه برگشتیم مادرم با اضطراب کلید انداخت و در اتاق را باز کرد... کف اتاق خوابش برده بود! مادرم هراسان بالای سرش رفت... رنگ صورتش شده بود گچ دیوار! مادرم جیغ میزد و به سر و صورتش میکوبید. همسایه ها آمدند! قلب ام ایستاده بود... آن روز بود که فهمیدم دیوانه ها قلب ضعیفی دارند! دیوانه های عاشق قلب ضعیفی دارند... بـه "بـی کـسـی " هـای هـر کـسـی سـر زدمیـک "تـــو" در زنـدگ ـیـش بـودسـراغ بـی کـسـی هـای خـودم را کـه گـرفـتـمدرد بـی رنـگـی بـود و هـیــچ نـبـوداشـک بـود و آسـمـان بـود ودردی کـه هـیــــچ کـس نـفـهـمـیـد "جـز خـــــــــــودم!!!!!!"
7668

دیوانه عاشق...

در محل حرف افتاده بود که عاشق شده است! سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند! از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست! ات زده به سرش! دیوانه شده! با خودم فکر ای بابا بیچاره ام دیوانه شد... کمی که گذشت فهمیدم دخترِ خان هم دیوانه شده! درست مثل ام! همزمان باهم دیوانه شده بودند. ام دیر به خانه می آمد. هروقت هم می آمد حس بهم ریخته بود! دلم برای مادر بزرگم میسوخت، تک پسرش دیوانه شده بود. چندماه بعد فهمیدیم برای دختر خان خواستگار آمده؛ تعجب ! ا مگر دیوانه ها هم ازدواج میکند...؟ شب که ام به خانه آمد از دهانم پرید و گفتم... باید میبودید و میدیدید خودش را به در و دیوار میزد! درست مثل همان کبوتری که با پسر اصغر نانوا در حیاط با تیرکمان چوبی اش زدیم و کبوتر طفلکی وقتی به زمین افتاد هنوز جان داشت ولی از حرکاتش معلوم بود درد دارد! ام انگار که درد داشت هی به خودش میپیچید... با خودم گفتم ای وای دیوانه شدن هم مکافاتی دارد! باید مواظب باشم دیوانه نشوم... خیلی طول کشید تا بفهمم ام از این ناراحت بود که میخواستند دختر دیوانه خان را شوهر بدهند! با خود گفتم خب حق با ام هست میخواهند مردک را بدبخت کنند که چه؟! شب عروسی دختر خان که رسید مادرم و مادربزرگم و پدرم را در اتاقش زندانی د؛ تا نیاید و عروسی دختر دیوانه را اب کند... ام مدام خودش را به در میکوبید و میداد به عروسی رفتیم دخترک دیوانه بود! برع همه عروسها که میخندیدند، این دیوانه گریه میکرد و تمام زحمات شمسی آرایشگر را به باد داده بود! مادرم هم ناراحت بود... فکر کنم همه دلشان برای پسرک میسوخت! آ از رفتارش معلوم بود دیوانه نیست و سالم است! شب که به خانه برگشتیم مادرم با اضطراب کلید انداخت و در اتاق را باز کرد... کف اتاق خوابش برده بود! مادرم هراسان بالای سرش رفت... رنگ صورتش شده بود گچ دیوار! مادرم جیغ میزد و به سر و صورتش میکوبید. همسایه ها آمدند! قلب ام ایستاده بود... آن روز بود که فهمیدم دیوانه ها قلب ضعیفی دارند! دیوانه های عاشق قلب ضعیفی دارند... بـه "بـی کـسـی " هـای هـر کـسـی سـر زدمیـک "تـــو" در زنـدگ ـیـش بـودسـراغ بـی کـسـی هـای خـودم را کـه گـرفـتـمدرد بـی رنـگـی بـود و هـیــچ نـبـوداشـک بـود و آسـمـان بـود ودردی کـه هـیــــچ کـس نـفـهـمـیـد "جـز خـــــــــــودم!!!!!!"
32280

اسامی برندگان مسابقه بزرگ پویش مردمی

اسامی برندگان مسابقه بزرگ پویش مردمی روز سیزدهم(بمناسبت یوم الله 13 آبان) اعلام شد 1- خانم فامیلی از سمنان2- آقای علیرضا جراح از سمنان3- آقای نادر قنج علی از صغاد فارس4-آقای محسن نظری از سمنان5- خانم خسروی از سمنان6- خانم ابدی از تبریز7- آقای سید محمد مهدوی از گناباد8- خانم بافتی از سرخه9- خانم قدس از سمنان10- خانم نوروزی از سمنان 11-خانم تقوی از دامغان12- آقای طه کنشلو از سمنان13- آقای مهدی رسول خانی از کرج منبع: http://honaremehrab. /
399074

آشپزها عاشق این نوآوری می شوند +

در معرفی جذابترین نوآوری ها، به سراغ گدجتی (ابزارک) رفته ایم که خانم های خانه و آشپز ها عاشق آن میشوند.
1236064

دیوانه ام یا شاید هم عاشق

دیوانه ام یا شاید هم عاشقکه از فاصله ها رنج میبرم !زخم میخورماما باز هم در انتظارِ تو نشسته ام !تو در تشویشِ انتظارهای منچقدر زیبا شده ای ...(علیرضا اسفندیاری)
61014

تقدیر و تشکر بابت به روز رسانی وبلاگ

از همکارانی که به موقع مطالب وبلاگ مناطق خودشان را به روز می کنند کمال تشکر را داریم. خانم معصومیان ،خانم ابطحی ،خانم ت آبادی ،خانم تک نارکی ، آقای نادری،خانم ولی اشرفی ،خانم بطنیمنبع: http://herfehs. /
24802

برگزیدگان سومین جشنواره یاس نبوی

برگزیدگان بخشهای جشنواره مقاله نویسی : برگزیده جناب آقای عباسعلی اخوان از کاشان خوشنویسی : نفر اول :جناب آقای هادی هنردوست از استان همدان فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران در رشته نستعلیق و خط نفر دوم: جناب آقای جواد یوسفی نقاشی : نفر اول: سرکار خانم مهدیه ثریا نفر دوم : سرکار خانم زهرا قانعی نفر سوم : سرکار خانم فاطمه هاتفی شعر : نفر اول : جناب آقای حسین هنردوست نفر دوم : سرکار خانم فاطمه نوری نفر سوم : سرکار خانم مریم همتی وبلاگ نویسی : نفر اول : سرکار خانم زینب شاکر نفر دوم : سرکار خانم اعظم دهستانی نفر سوم : سرکار خانم زهرا قانعیمنبع: http://taiibat. /
159750

سالروز عروسیمون مباررررک

تو فقط باش... من قدم به قدم فدایت میشوم نازنینم!!! فقط همراهم باش... همین کافی ست برای عاشق بودنم... برای عاشق ماندنم... برای زند م... اصلا میدانی خانم بودن برای تو... لذتی دیگر دارد... پ.ن:من خوشبخت تر از هر یم، و این حس خوشبختی برام مهمتر از هر چیزیه...فدای تک تک نفسات عشقت بشه، مرسی که مال منی اولین سالگرد عروسیمون مبارک عشقم ۸\۷\۹۴ تو عاشق.. من عاشق.. میپرستمت.. ممنونم خدای من!!! منبع: http://ma2ottaaa. /
148084

تقدیر و تشکر

با سلام خدمت همکاران وبا تشکر از همکاران حاضر در جلسه مورخ 95/8/12 سرکار خانم زهرا بطنی از دماوند سرکار خانم سوده ولی اشرفی از فیروز کوه سرکار خانم عصمت معصومیان از ری1 سرکار خانم زهرا زحمتکش از ری 2 سرکار خانم طاهره ت آبادی از جواد آباد سرکار خانم فاطمه بید گلی از ورامین جناب آقای مهدی نادری از قرچک جناب آقای محمد شاهی از ملارد منبع: http://herfehs. /
253972

ارزی علمی عاشق شدن در خانم ها

وقتی زن ها عاشق می شوند، بدن آنها هم نو ینفرین و فنیل اتیلامین تولید می کند‎ اگر تابحال عاشق شده باشید، احتمالاً می دانید که عاشق شدن فرآیندی متفاوت و متمایز است. علم پشت آن از خود عاشق شدن جالب توجه تر است. دانستن اینکه چه اتفاقی می افتد که عاشق می شوید، تحقیقی بسیار جذاب و جالب در علوم اعصاب، بیوشیمی و روانشناسی است و درک مکانیک های زیرلایه عشق می تواند برای تقویت زندگی اجتماعی و احساسی هر فرد بسیار مفید باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
55194

...

در محل حرف افتاده بود که عاشق شده است!سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند!از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست! ات زده به سرش!دیوانه شده!با خودم فکر ای بابا بیچاره ام دیوانه شد...کمی که گذشت فهمیدم دخترِ خان هم دیوانه شده!درست مثل ام! همزمان باهم دیوانه شده بودند. ام دیر به خانه می آمد.هروقت هم می آمد حس بهم ریخته بود!دلم برای مادر بزرگم میسوخت، تک پسرش دیوانه شده بود.چندماه بعد فهمیدیم برای دختر خان خواستگار آمده؛تعجب !ا مگر دیوانه ها هم ازدواج میکنند...؟شب که ام به خانه آمداز دهانم پرید و گفتم...باید میبودید و میدیدید خودش را به در و دیوار میزد!درست مثل همان کبوتری که با پسر اصغر نانوا در حیاط با تیرکمان چوبی اش زدیم و کبوتر طفلکی وقتی به زمین افتاد هنوز جان داشت ولی از حرکاتش معلوم بود درد دارد! ام انگار که درد داشت هی به خودش میپیچید...با خودم گفتم ای وای دیوانه شدن هم مکافاتی دارد!باید مواظب باشم دیوانه نشوم...خیلی طول کشید تا بفهمم ام از این ناراحت بود که میخواستند دختر دیوانه خان را شوهر بدهند!با خود گفتم خب حق با ام هست میخواهند مردک را بدبخت کنند که چه؟!شب عروسی دختر خان که رسیدمادرم و مادربزرگم و پدرم را در اتاقش زندانی د؛تا نیاید و عروسی دختر دیوانه را اب کند... ام مدام خودش را به در میکوبید و میدادبه عروسی رفتیمدخترک دیوانه بود! برع همه عروسها که میخندیدند، این دیوانه گریه میکرد و تمام زحمات شمسی آرایشگر را به باد داده بود!مادرم هم ناراحت بود... فکر کنم همه دلشان برای پسرک میسوخت! آ از رفتارش معلوم بود دیوانه نیست و سالم است!شب که به خانه برگشتیم مادرم با اضطراب کلید انداخت و در اتاق را باز کرد... کف اتاق خوابش برده بود! مادرم هراسان بالای سرش رفت... رنگ صورتش شده بود گچ دیوار!مادرم جیغ میزد و به سر و صورتش میکوبید.همسایه ها آمدند!قلب ام ایستاده بود...آن روز بود که فهمیدم دیوانه ها قلب ضعیفی دارند!دیوانه های عاشق قلب ضعیفی دارند... #نورا_مرغوبمنبع: http://deltangihayenatamam. /
3070

قشنگه...بخونش

در محل حرف افتاده بود که عاشق شده است!سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند!از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست! ات زده به سرش!دیوانه شده!با خودم فکر ای بابا بیچاره ام دیوانه شد...کمی که گذشت فهمیدم دخترِ خان هم دیوانه شده!درست مثل ام! همزمان باهم دیوانه شده بودند. ام دیر به خانه می آمد.هروقت هم می آمد حس بهم ریخته بود!دلم برای مادر بزرگم میسوخت، تک پسرش دیوانه شده بود.چندماه بعد فهمیدیم برای دختر خان خواستگار آمده؛تعجب !ا مگر دیوانه ها هم ازدواج میکند...؟شب که ام به خانه آمداز دهانم پرید و گفتم...باید میبودید و میدیدید خودش را به در و دیوار میزد!درست مثل همان کبوتری که با پسر اصغر نانوا در حیاط با تیرکمان چوبی اش زدیم و کبوتر طفلکی وقتی به زمین افتاد هنوز جان داشت ولی از حرکاتش معلوم بود درد دارد! ام انگار که درد داشت هی به خودش میپیچید...با خودم گفتم ای وای دیوانه شدن هم مکافاتی دارد!باید مواظب باشم دیوانه نشوم...خیلی طول کشید تا بفهمم ام از این ناراحت بود که میخواستند دختر دیوانه خان را شوهر بدهند!با خود گفتم خب حق با ام هست میخواهند مردک را بدبخت کنند که چه؟!شب عروسی دختر خان که رسیدمادرم و مادربزرگم و پدرم را در اتاقش زندانی د؛تا نیاید و عروسی دختر دیوانه را اب کند... ام مدام خودش را به در میکوبید و میدادبه عروسی رفتیمدخترک دیوانه بود! برع همه عروسها که میخندیدند، این دیوانه گریه میکرد و تمام زحمات شمسی آرایشگر را به باد داده بود!مادرم هم ناراحت بود... فکر کنم همه دلشان برای پسرک میسوخت! آ از رفتارش معلوم بود دیوانه نیست و سالم است!شب که به خانه برگشتیم مادرم با اضطراب کلید انداخت و در اتاق را باز کرد... کف اتاق خوابش برده بود! مادرم هراسان بالای سرش رفت... رنگ صورتش شده بود گچ دیوار!مادرم جیغ میزد و به سر و صورتش میکوبید.همسایه ها آمدند!قلب ام ایستاده بود...آن روز بود که فهمیدم دیوانه ها قلب ضعیفی دارند!دیوانه های عاشق قلب ضعیفی دارند... #نورا_مرغوبمنبع: http://ashegh77darya. /
2075766

مکانیزم عاشق شدن دختران چطوریه ؟

سلام و احترام و تبریک برای ماه رمضان قبلا در یک وبلاگ از یه خانم خوندم : دختر ها نسبت به مرد ها بهتر گذشته رو فراموش میکنن البته موضوع بحثم این نیست ، میخوام از مکانیزم عاشق شدن دختران با خبر بشم ، شما خانم ها ، اول عاشق میشید یا بعد از ابراز علاقه مرد !؟ خوب الان منظورم رو بهتر توضیح میدم . منظورم اینه ؛ ادامه مطلب
84880

دیوان شمس /غزل شماره 523

ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشد چون کرد بر عالم گذر سلطان ما زاغ البصر نقشی بدید آ که او بر نقش ها عاشق نشد جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد آهن کجا باشد که بر آهن ربا عاشق نشد من بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری خانه ش بده بادا که او بر شهر ما عاشق نشد ای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشد بسته بود راه اجل نبود خلاصش معتجل هم عیش را لایق نبد هم مرگ را عاشق نشد منبع: http://sarbaze-khasteh. /
1668536

شرب مدام من صلوات محمدی است

‎در عاشقی میان خلایق زبانزدم‎من عاشق محمد (ص) و آل محمدم‎یک ذره از سخاوت او کم نمی شود‎در پیشگاه او من اگر خوب، اگر بدم‎شادم از این مقام که از شوق گنبدش‎بین تمام سر به هواها سرآمدم‎از بس که مست می شوم از ذکر نام او‎حد می زنند مردم هشیار بی حدم‎دیوانه وار زلف گره می زنم به یار‎دیوانه نیستم... که سر عقل آمدم‎شرب مدام من صلوات محمدی استیعنی همیشه مشتری "چای احمدم"با اینکه اهل دم زدن از عشق نیستم‎این روزها عجیب به گفتن مقیدم:‎من عاشق محمد (ص) و آل محمدم‎من عاشق محمد (ص) و آل محمدمعلی فردوسی
1720476

تارِ موی بلند و زرد

مفهوم فاصله با آن چیزی که اغلب مردم فکر می کنند فرق دارد. آقا و خانم "ش" با اینکه روی مبل شانه به شانه هم سریال بی معنی تلویزیون را نگاه می د و حتی پشت میز، رو به روی هم غذا می خوردند و یا حتی گاهی روی تخت، به ی هم می خو دند؛ روز به روز از هم دورتر می شدند. مدت ها بود که امواج صدای خانم "ش" از محدوده ی صوتی گوش های آقای "ش" رد نمی شد. اینکه مشکل از صدای خانم "ش" بود یا گوش های آقای "ش" بدرستی معلوم نبود. به هر حال آقای "ش" دیگر حرف های خانم "ش" را نمی شنید و خودش هم آن قدر خسته بود که نمی توانست جمله ی درستی از ذهنش بیرون بکشد و به خانم "ش" بگوید. خانم "ش" هم مدام لباس های آقای "ش" را بررسی می کرد و دنبال یک تار موی بلند و زرد می گشت! تا شاید آن تار مو را دلیلی کند برای ناشنوایی آقای "ش". اما همیشه در پیدا آن تار مو ناموفق بود... ب کابوس دیدم که نامم آقای "ش" بود...
125230

سپاسگزاری از سرگروه های کوشا

سلام و عرض ادب واحترام به این وسیله مراتب سپاس خود را از همه سرگروه های گرامی که قبول زحمت د واقدام به نقد وبررسی فصل 3کتاب وجوه نقدو تحریر دفاتر قانونی نمودند تقدیم می دارم.1-آقای اردستانی سرگروه ورامین2-خانم آب نیکی از ری13-خانم طیبی از دماوند4-خانم باقری از قرچک5-خانم کورانی از بهارستان26-خانم رنجبر از پیشوامنبع: http://hesabdarifani. /
2087866

من خیلی عاشق می شوم!

من خیلی عاشق می شوم و سنم که بالاتر می رود، مواردی که مرا عاشق خودشان می کنند بیشتر می شوند . قبل تر ها بر آن بودم که جلوی این عاشق شدنم را بگیرم اما حالا فکر می کنم باید بپذیرمش و بستایمش . گاهی عاشق زیبایی ی می شوم، گاه عاشق مهربانی ی، گاه عاشق ادب ی، گاه عاشق شورو انرژی ی و گاه عاشق خنده و بی خیالی ی و یا حتی گاه عاشق جدیت بوقتِ ی. گاه از آبی آسمان چنان میشوم که قلب در نمی گنجد و جز دیده بستن راهی نمی دانم. عشق مثل غرق شدن می ماند. نه به وصال می رساند و نه از اوج خواستن می کاهد. اما شیرین جان می کاهد. از این پس جلوی عاشق شدن ها قلبمان را نمی گیریم چرا که روح ما در هر عشقی کمالی می جوید و اگر نقصان بود، دل ما را نمی برد. + در من این عیب قدیم است و به در می نرود که مرا بی می و معشوق به سر می نرود صبرم از دوست مفرمای و تعنت بگذار کاین بلاییست که ازطبع بشر می نرود ای که گفتی مرو اندر پی خوبان سعدی! چند گویی مگس از پیش شکر می نرود
787850

خبر 28

سلام طبق شنیده ها افراد زیر بترتیب ثبت نام برای شورای مند ک د شدن 1-آقای علی اصغر دانشفر 2-آقای محمد تقوی 3 -آقای قاسم قاسمی 4-آقای علی اصغر خدادادی 5-آقای محمود ی 6-آقای علی مهرجو 7-خانم الهه تقوی 8-آقای حسین شریفی 9-اقای مهدی مهرزاد 10-خانم فاطمه نوریان 11-آقای مرتضی نوریان 12-اقای حسن غلامی 13-آقای مرتضی دانشفر
870616

بارون رشت بهم میگه عاشق شو و عاشق بمون -_-

عاشقت میشم دوباره... عاشق اونی که نیستعاشقم میشی دوباره... عاشق اونی که نیست+ هیچ وقت نفهمیدم چطور میشه عاشق ی بود که کنارمونه... + هنوزم میگم عشق ژرفای خود نمی شناسد، مگر به لحظه ی فرقت
2446412

مساله «گ ار» است یا «کتابخوانی»؟

می خندد و می گوید: «اولین سوال شان این است که آقای گ ار کی میاد؟» همان لحظه صدای یکی از تماشاگران بلند شد و گفت: «خانم خانم من می خوام دقیقا روبه روی آقای گ ار باشم، میشه بگید کجا می شینند.»
2422

جلسه گروههای آموزشی و معرفی اعضای جدید

جلسه معارفه اعضای جدید گروههای آموزشی با حضور معاون محترم آموزشی (آقای شجاعی )و کارشناس محترم ضمن خدمت (آقای سلمانی)و اعضای گروه ، امروز در اداره آموزش و پرورش شهرستان تشکیل گردید. اسامی اعضای گروه به شرح زیر می باشد: آقای صادق سلمانی (کارشناس ضمن خدمت ) خانم اصلاحی خانم هاجر سلیمی خانم فرشته کارگر خانم طلعت نورمحمدی خانم منیر نورمحمدی منبع: http://ijrood-edu93. /
125618

عاشق

عاشق که باشی، دست خیالش را می ری می بری شهر را ببیند، دو قدم جلوتر راه می روی که دستش را بکشی! باید بگوید آرام تر! باید بگویی دلتن ! عاشق که باشی خاطره هایش را می ریزی توی جیب هایت، هر چند دقیقه یکی شان را می چشی. عاشق که باشی مزه خاطره هایت شور است! عاشق که باشی همیشه پاییز است، همیشه حواست دست باد! عاشق که باشی، دنیایت سفید اس ت و سیاه! عاشق که باشی، آواره ای... راستی عاشقی؟ #حامد_نیازی منبع: http://sishhia. /
78590

عاشق

عاشق که باشی، دست خیالش را می گیری می بری شهر را ببیند، دو قدم جلوتر راه می روی که دستش را بکشی! باید بگوید آرام تر! باید بگویی دلتنگی! عاشق که باشی خاطره هایش را می ریزی توی جیب هایت، هر چند دقیقه یکی شان را می چشی. عاشق که باشی مزه خاطره هایت شور است! عاشق که باشی همیشه پاییز است، همیشه حواست دست باد! عاشق که باشی، دنیایت سفید اس ت و سیاه! عاشق که باشی، آواره ای... راستی عاشقی؟ #حامد_نیازی منبع: http://sishhia. /
552658

| افسانه چهره آزاد در خندوانه | از ۱۵ سالگی عاشق شاهرخ هستم

افسانه چهره آزاد بازار شایعات را حول زندگی هنرمندان بخصوص بازیگران داغ دانست و بیان کرد: من و آقای خمسه سال های خیلی دور یک برنامه تلویزیونی داشتیم که هر ۲ به صورت مشترک با اسامی واقعی خودمان هم بازیگر بخش نمایشی و هم مجری برنامه بودیم، رفته رفته از آن سال همه فکر می کنند من و علیرضا خمسه زن و شوهر هستیم و هنوز من را در خیابان خانم خمسه صدا می کنند، از همین جا اعلام می کنم، من از ۱۵ سالگی تا به الان عاشق شاهرخ هستم.
1901018

با این روشها همسرتان را عاشق و دیوانه خود کنید!

داشتن همسر عاشق یکی از رازهای داشتن زندگی شویی موفق و پایدار است. شما با روشهای زیر می توانید…
706676

این نشانه ها می گوید شوهرتان دیوانه وار عاشق شما است!!

برخی از مردان عاشق اگر می خواهید با نشانه هایی که حاکی از عشق طرف مقابل تان به شماست آشنا شوید، با…
1010250

هرگز ممکن نیست☺

عاشق زنی مشو که می شد، که می داند، که داناست، که توان پرواز دارد، به زنی که خود را باور دارد! عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن، می خندد یا می گرید، که قادر است جسمش را به روح بدل کند، و از آن بیشتر،"عاشق شعر است"! (اینان خطرناک ترین ها هستند) و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد، و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد! عاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جوابده است! پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شوی؛ چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شوی، چه با تو بماند یا نه، چه عاشق تو باشد یا نه، از اینگونه زن بازگشت به عقب، هرگز ممکن نیست! #مارتا_ریورا_گاریدو
2417406

ببینیم چی میشه

این حرف ی کهدر مورد امروز با پیمان ح مدیر بازرگانی زده ام شدیدا فکرمو مشغول کرده ... نمیدونم شاید باهم تسویه حساب کنند !!!!!! یعنی من در ماه 20 روز میرم شرکت نمیدونم فعلا باید ببینم کی آقای حق مدیر عامل ع العمل نشون میده و این ع العمل چیه؟ امروز که توی شرکت اوضاع اصلا خوب نبود همون اول صبح خانم پ با برنامه نویس خانم شکیلا میم بحث شد و بعد خانم کریمی آبدارچی شرکت با آقای ب مدیر پشتیبانی بحث شد و آ وقت هم آقای ب مدیر پشتیبانی با خانم پ تلفنی بحث شد و آقای ب مدیر پشتیبانی ول کرد رفت یه قبل ول ش صندلی رو پرت کرد... البته امروز آقای حق مدیر عامل نبودش رفته تهران ... یه کم اوضاع بهم ریخته بود ... در هر صورت تا برگشت آقای حق مدیر عامل باید صبر کرد ببینمیم چی میشه
1936850

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او شد با شب و گریه روبرو عاشق او پایان حکایتم شنیدن دارد من عاشق او بودم و او عاشق او …. ایرج زبردست
2165270

آقای الماس و خانم بخشی باید پاسخگو باشند؛/ دست نشان: افسوس برای این همه هوادار عاشق !

نادر دست نشان که با تن زاده یکی از مدعیان مالکیت باشگاه سپیدرود (تن زاده) همچنان به عنوان سرمربی قرارداد دارد، از شرایط تیم و البته آینده آن ابراز بی اطلاعی می کند.
1930332

تو آن بلای قشنگی که آمدی به سرم ...

عاشق زنی مشو که می خواندکه زیاد گوش می دهدزنی که می نویسدعاشق زنی مشو که فرهیخته استافسونگر، وهم آگین، دیوانهعاشق زنی مشو که می شدکه می داند که داناست، که توانِ پرواز داردبه زنی که خود را باور داردعاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گریدکه قادر است روحش را به جسم بدل کندو از آن بیشتر عاشق شعر است(اینان خطرناک ترین ها هستند)و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستدو یا که توان زیستن بدون موسیقی را نداردعاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جواب ده استکه پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شویچرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شویکه با تو بماند یا ن ه عاشق تو باشد یا نهازاینگونه زن بازگشتِ به عقب ممکن نیستهرگز ..." مارتا ریورا گاریدو " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
75070

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی (ordinary differential equation theory)

نمرات (میان ترم اول، دوم و فعالیت کلاسی) گروهها : گروه 1 : خانم فاطمه احسانی - خانم اعظم پارسا- خانم سمانه کریمی گروه 2 :آقای ابراهیم آذری- آقای امید حسن زاده - آقای میثم رجب زاده گروه3 : آقای هادی ایمانی- آقای موسی الرضا ی- آقای رضا صبوری فرد - آقای رضا هنر آمیز گروه 4: خانم منیره جاویدی - خانم حدیثه حصاری- خانم اکرم دبیری -خانم مرضیه صالحی- خانم منا گریوانی گروه 5: خانم ندا جاهد- خانم سمانه رضوانی- خانم سمیرا کرمی- خانم نیلوفر هنرمند گروه 6 : آقای سعید منفردی توجه : نمره مدل پروژه دانشجویان گروه 4 و گروه 6 به دلیل ابهاماتی در محاسبات ارائه شده پس از مراجعه حضوری ثبت میگردد. تاریخ مراجعه حضوری جهت بررسی روزهای دوشنبه مورخ 95/3/24 و مورخ 95/3/25ساعت 11:30 الی 12:15 توجه : تاریخ رفع اشکال قبل از امتحان مورخ 95/3/31 روز دوشنبه ساعت 11:30 الی 12:30منبع: http://ubd. /
83896

به وجود آمدم که داغت را؛ پشتِ دستان خود نگه دارم....

دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنوز جان به لب آمد و لب برلب جانان نرسید دل به جان آمد و او برسر ناز است هنوز گرچه بیگانه زخود گشتم و دیوانه زعشق یار عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز خاک گردیدم و بر آتش من آب نزد غافل از حسرت ارباب نیاز است هنوز گرچه هر لحظه مدد می دهدم چشم پرآب دل سودا زده در سوز و گداز است هنوز همه ند به غیر از من و پروانه و شمع قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز گر چه رفتی ، زدلم حسرت روی تو نرفت در ِ این خانه به امید تو باز است هنوز این چه سوداست عمادا که تو در سر داری؟ وین چه سوزی است که در ساز است هنوز آقای عماد اسانیمنبع: http://barzzakh. /
2140328

اهل دل و عشق

عاشق و معشوقاکثرا عاشق بودن را با معشوق بودن می گیرند. یعنی وقتی می خواهند که معشوق و محبوب باشند می پندارند که عاشق هستند ولی عاشق معشوق بودن خویش. یعنی عاشق پرستیده شدن! و این عین ظلم است و کفر. پس عاشق بودن عین عادل بودن است و این مقام اهل دل است. علی اکبر خانجانی کتاب مبانی روانشناسی عرفانی ص 15
935534

خبرت هست یکی عاشق چشمان تو است

خبرت هست یکی عاشق چشمان تو استبرده ای دل ز دلش سخت پریشان تو استهرکه رفت از پیِ او گفت که دیوانه شدهعقل او رفته ز جایش باز خواهان تو استزده ای تخت در ان قصر خیالش تو ولیشده ای شاه دلش گوش به فرمان تو است
604466

نشست کتابخوان بهمن ماه

نشست کتابخوان بهمن ماه طبق روال ماههای قبل نشست ماهانه کتابخوان بهمن ماه در محل کتابخانه ن والقلم با معرفی9 کتاب دیگر توسط 6نفر از شرکت کنندگان برگزار گردید که به ترتیب عبارتند از:✅- باز از داستایوفسکی توسط آقای امین حسنی✅- امنیت درریسک پذیری از رندی گیج  توسط آقای امین حسنی✅-موضوع پول نیست از باب پراکتور توسط آقای امین حسنی✅- به من بگو چرا از خانم علیپور✅- برادران کارامازوف توسط آقای علی دادخواه✅- سفر تور توسط خانم قنبری✅- درمان با گیاهان دارویی توسط خانم چوپانی✅- روح ملت ها توسط خانم قنبریان
1710378

روز شعر و ادب پارسی گرامی باد

روز شعر و ادب پارسی گرامی باد این روز را به شاعران عزیز دشت بزرگ تبریک عرض می نمائیم" اسامی شاعران "آقای سید نور الدین مرعشیآقای سید محمد رضا آقای سید علیرضا آقای سید حیدر آقای مجید جعفری زادهآقای علی فرهی نیاآقای مجید اسکندریآقای حسین چهارلنگآقای طالب عابد زاده آقای سید محمدعلی مرعشی آقای منصور فرهی آقای احمد نور علیخانم معصومه مطیعخانم طاهره جعفری زادهزنده یاد مجید یوسفیزنده یاد فریدون کربلی ونددیگر شاعران را معرفی نمائید
1979230

مردان عاشق !

مرد های عاشق ساده اند مرد های عاشق بلد نیستند پشت ساختمان شما را متقاعد به گرفتن شماره تلفنشان کنند مرد های عاشق وسط راهرو شما را از بین دوستانتان صدا می زنند و با کمی چاشنی خج خیلی بی پروا می گویند که دوستتان دارند مرد های عاشق بهانه های گرفتن جزوه و کتاب را بلد نیستند ، بلکه مرد های عاشق ساده اند آنقدر ساده که فردای عاشق شدنشان می روند آرایشگاه ، لباس های نو شان را می پوشند و از فردای آنروز صندلی های آ کلاس را انتخاب می کنند مرد های عاشق خیلی ساده اند تولدتان را اولین نفر حتی قبل از دوست های صمیمی تان تبریک می گویند و این مرد های عاشق تمام معرفتشان را ج شما می کنند و این ها , بدجور هوایتان را دارند اما این مرد های عاشقِ ساده ، ساده طرد می شوند فقط بخاطر سادگی شان دوست داشتنشان جدی گرفته نمی شود و به سادگی شان دسته جمعی می خندند و این مرد های ساده , می گریند و به همین سادگی ، مرد های عاشق نایاب می شوند مسعود_ممیزالاشجار
1272896

آقای کا سند- 6

سلام بعد از یک ماه چالش و یک ماه تماس های متعدد و پیگیری های بسیار و زحمات زیاد و مشقت های فراوان و حرص و جوش و اعصاب دی های وحشتناک! ، و بعد از جابجا شدن کامل و روی روال افتادن همه ی کارهای مربوط به خانه و زندگی و مادرِ آقای کا سند، بلا ه قراره که فردا به اتفاق بابا، ایشون رو به بیمارستان ببریم تا تشخیص اولیه درموردشون داده بشه. طی این پروسه آدمهایی وارد قصه ی من شدند که هر کدومشون یه دنیا داستان هستند... آقای درودیان خانم سعیدیان محمدرصا خانم میرزایی خانم طیبی خانم رئیسی دخترک کارمند بیمارستان روزبه بچه های رشد (محبوبه/ مریم/ پریسا و زینب) بابا و خودم... نمیدونم با چی مواجه خواهم شد. و نمیدونم چی پیش میاد. به شدت و به ماس و به استدعا و به استغاثه از درگاه خداوند طلب خیر میکنم. الهم الشف کل مریض
102930

من واقعا خیالاتیم

عاشق که باشی، دست خیالش را می ریمی بری شهر را ببیند، دو قدم جلوتر راه می روی که دستش را بکشی! باید بگوید آرام تر! باید بگویی دلتن ! عاشق که باشی خاطره هایش را می ریزی توی جیب هایت، هر چند دقیقه یکی شان را می چشی. عاشق که باشی مزه خاطره هایت شور است!عاشق که باشی همیشه پاییز است، همیشه حواست دست باد! عاشق که باشی، دنیایت سفید است و سیاه!عاشق که باشی، آواره ای...راستی عاشقی؟#حامد_نیازیمنبع: http://javanroood. /
1660926

چرا ن با زبان مسلط، همدلی می کنند؟

رو مه ایران در گزارشی نوشت: همه باهم می زنند زیر خنده، زنها حتی بلندتر از مردها. مجری با صدای بلند می گوید: «خانم ها که فقط کارشون یده...» و چند جمله بعد: «آخ آخ امان از این خانم ها که فقط غرمی زنن...» رو به میهمان بعدی برنامه: «آقا شغلش چیه؟ خانم هم که معلومه خانه دار و...» و چند لحظه بعد: «خانم ها که فقط غیبت می کنن...» و «خانم ها هم که ماشالله باید یک جمله رو 10 بار براشون بگی.» بازهم صدای خنده حضار و بازهم خانم ها بلندتر از آقایان.
51896

من عاشق خانم دلکش هستم

«من» برایم نوشته : دلکَش ، دستگاه ماهور ، ردیف میرزاعبدالله و... همین جا با صدای بلند اعلام می کنم من عاشق خانم دلکَش و صدای بی نظیرش هستم: دنیا گر زشتی دارد گر دل بیازارد گاهی هم گل می بارد... کاش انقلاب باعث نمی شد این همه زیبایی ِشگفت انگیز را از دست بدهیم. «من» نوشته زندگی شبیه سه تاره... ستاره.. :-* خوشحالی یعنی پیدا دوستِ تازه. از اسم ستاره خوشم می آید. اگر دختری داشتم اسمش را ستاره می گذاشتم. منبع: http://chizhaiedarham. /
69204

من واقعا خیالاتیم

عاشق که باشی، دست خیالش را می گیریمی بری شهر را ببیند، دو قدم جلوتر راه می روی که دستش را بکشی! باید بگوید آرام تر! باید بگویی دلتنگی! عاشق که باشی خاطره هایش را می ریزی توی جیب هایت، هر چند دقیقه یکی شان را می چشی. عاشق که باشی مزه خاطره هایت شور است!عاشق که باشی همیشه پاییز است، همیشه حواست دست باد! عاشق که باشی، دنیایت سفید است و سیاه!عاشق که باشی، آواره ای...راستی عاشقی؟#حامد_نیازیمنبع: http://javanroood. /
1130956

دفاع پروپوزال - شنبه 30 اردیبهشت - ساعت 13

با سلام دفاع پروپوزال در تاریخ شنبه 30 اردیبهشت - ساعت 13 برگزار می شود. فقط دانشجویانی که تا تاریخ 25 اردیبهشت دو کپی از پروپوزال را تحویل گروه داده باشند ، می توانند دفاع بفرمایند. اسامی تکمیلی در تاریخ 25 اردیبهشت اعلام می شود. اسامی تا کنون به شرح زیر است: 1- آقای شهاب امینی 2- خانم نادیا انوری 3- خانم سارا سروی ٤- خانم تهمینه غفوریان ٥-آقاى مصطفى خسروى ٦-خانم ساناز روح پرور ٧-خانم زهرا جعفرى ٨- خانم عروجى موفق باشید
2236736

احوال پرسی

شب بخیر خانم شاخه ی سیب خانم سیب خانم پیله خانم پیچک :) من دارم کمپوت آناناسی که از بی بی کش رفتم رو میل می کنم (موزها رو یکی دیگه کش رفته بود متأسفانه :|)، شما در چه حالین؟ :) + کامنت ها رو هم می بندم تا تلافی کامنت بستنتون بشه :))) + به شرطی که به اینجا سر بزنین!
93892

سلام و عذر خواهی از همه

سلام به همه خصوصا به خواهرام ترانه خانم ؛ فاطمه خانم ؛ فرزانه خانم ؛ حسنا خانم ؛ نسرین خانم ؛ شوکا خانم ؛ نگین خانم ؛ رها خانم که باهام قهره ؛ زهرا خانم ؛ هدی خانم که ترکمون کرده و همه اونایی که فکر میکنن من فراموششون که به خدا اشتباه میکنن و من همیشه تو دعاهام یادشون میکنم و براشون از خدا سلامتی و شادی و موفقیت میخوام . باور کنین همچین چیزی نیست بعضیاتون مشکلاتمو میدونین بعضیام نه اما با همه این اوصاف از همتون ممنونم این مدت نذاشتین چراغ اینجا خاموش بشه دست همگیتونو میبوسم و برا همتون آرزوی شادی و سلامتی و موفقیت میکنم و ازتون میخوام داداشیو ببخشین یا علی ( ع ) منبع: http://khaterate-shoma. /
716790

تو چه کردی که شدم عاشق دلداده ی تو

تو چه کردی که شدم عاشق دلداده ی توگشته ام مست و اباتی میخانه ی توچه نمودی که برفت از بدنم روح و روانتو بسان شمعی و من سوخته پروانه ی توتو چه داشتی به روی و رخ افسونگر خودکه به یک لحظه نظر دل شده دیوانه ی توگر چه دیدم هزاران زشت و زیبا به عمرمنظر روی تو کرد مستم و مستانه ی توعاشقان در ره معشوق جامه را چاک دهندجان کنم من به فدای رخ یکدانه ی تو
111040

برف

به برف گفتم دارم عاشق می شم! گفت: woooooooow بالا ه اعتراف کردی، منتظرش بودم، منتظر روزی که ب "برف من عاشقش شدم عاشق اون با صدای..." . متاسفانه چند لحظه بوق ممتد پخش می شود چون برف له شده و دارد الفاظ رکیکی را به من نسبت می دهد! گفتم دارم عاشق می شم برف، عاشق تمام کاکتوسای زمین، عاشق پانداها و زرافه ها و اسب ها و پنگوئن ها و تنبل ها و ماهی ها و س های قطبی و اسب های آبی، عاشق مالو و انارهای قرمز، عاشق ابرها، کوه ها، اقیانوس ها و تمام بن سای های دنیا، عاشق همه پاستیل ها و ژله ها و یخ در بهشت ها و بستنی های شاتوتی که هنوز نخوردم، عاشق ماگ ها و تمام نت های موسیقی و هرچیز گل گلی این دنیا، عاشق ِ ، پرید وسط حرفم: وای چه عالی! برو باهاشون ازدواج کن عزیزم! می دانید نفهم بودن و درک ن تنها مشکل من با برف است، وگرنه کلی با هم خوب و خوشبختیم! باور کنید!منبع: http://rainymoon. /
1497400

خدا به داد دل من رسید با چشمت / نمی رسیدی اگر ، کال کال می مُردم ..

چشم هایت را بسته بودی و سعی می کردی بخو . یکی یکی دسته های کوچک موهایت را می ریختم روی پیشانی ات و بعد فوتشان می و دوباره از نو ! نفس عمیقی کشیدی و گفتی نکن دختر ! بذار بخوابم ! آرام خندیدم و به لحن ک نه گفتم الان داری دعوام می کنی؟! گفتی نه ولی دختر خوبی باش تو هم بخواب ! گفتم ینی هرکی خوابش نیاد آدم بده ؟ گفتی آره! گفتم خب من اگه می خواستم خوب باشم که هیچ وقت عاشق تو نمی شدم! گفتی از این جهت که دیوانه چو دیوانه ببیند و اینا ؟! گفتم نه ! این که این همه عاشقتم ! این که جز دوست داشتن تو هیچ کاری بلد نیستم . دماغمو گرفتی گفتی ولی حالا که من عاشق ترم خانم کوچولو ! گفتم نخیرم ! یادت رفته کی زودتر عاشق شد؟ یادت رفته کی این همه سال منتظر موند؟ گفتی کاش یه کم زودتر دیده بودمت که این همه بهونه نداشتی ! گفتم بس که سر به هوایی ! اگه یه کم چشماتو باز می کردی من همون دور و اطراف بودم ، شاید بین موهات ، شاید پشت گردنت ، نمی دونم! همون جاها! گفتی نه! من سر به زیرم! اگه سر به هوا بودم بدون این که بین ستاره ها بگردم ماهمو می دیدم و از آسمون می چیدمش ! به هر مشقتی که بود .. خندیدم گفتم دیدی خوابت ُ پروندم ؟! یهو انگار که یادت اومده باشه زدی زیر خنده و گفتی ای ناقلا همینو می خواستی؟! گفتم چشماتو ببند و انگشتمو کشیدم رو پیشونیت ، به چشمات.. چشماتو باز کردی و گفتی ولی من همون اول عاشقت شدم ! همون بار اولی که دیدمت ! من هرموقع هر جا می دیدمت عاشقت می شدم چه قبل از تو چه بعد از تو ، چه هزار سال قبل ، چه هزار سال بعد ! گفتم ولی هرچی باشه من عاشق ترم! گفتی دیوونه ای؟ گفتم فکر کنم باشم ، تو چی؟ گفتی منم هستم.. لباتو بوسیدم گفتم " نمی رسیدی اگر ، کال ِ کال می مُردم .. " بخواب ! خسته ای ..
65632

سلام و عذر خواهی از همه

سلام به همه خصوصا به خواهرام ترانه خانم ؛ فاطمه خانم ؛ فرزانه خانم ؛ حسنا خانم ؛ نسرین خانم ؛ شوکا خانم ؛ نگین خانم ؛ رها خانم که باهام قهره ؛ زهرا خانم ؛ هدی خانم که ترکمون کرده و همه اونایی که فکر میکنن من فراموششون که به خدا اشتباه میکنن و من همیشه تو دعاهام یادشون میکنم و براشون از خدا سلامتی و شادی و موفقیت میخوام . باور کنین همچین چیزی نیست بعضیاتون مشکلاتمو میدونین بعضیام نه اما با همه این اوصاف از همتون ممنونم این مدت نذاشتین چراغ اینجا خاموش بشه دست همگیتونو میبوسم و برا همتون آرزوی شادی و سلامتی و موفقیت میکنم و ازتون میخوام داداشیو ببخشین یا علی ( ع ) منبع: http://khaterate-shoma. /
567996

عاشق که میشوید-بارباراچت

عاشق اگر می شوید،   عاشق رفتار آدم ها نشوید آدم ها گاهی حالشان خوب است، گاهی بد رفتارشان متأثر از حالشان است عاشق افکارشان شوید افکار حتی در بدترین حال هم تغییر نمی کنند 
1168022

نتایج آراءپنجمین دوره ی انتخابات شورای ی شهرنیک پی اعلام شد

به گزارش بصیرت جوانان:فرماندار شهرستان زنجان طی اطلاعیه ای نتایج آراءپنجمین دوره انتخابات شورای ی شهرنیک پی راکه در روز 29 اردیبهشت ماه سال 1396همزمان بادوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزارشدبه ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل اعلام کرد: 1.خانم فریده بیات فرزند میکائیل112رای 2.آقای ناصراشرفی فرزنده مرحمت اله89 رای 3.خانم زهرا اشرفی آزاد فرزند میرزا آقا 76رای 4.آقای مرحمت اله اشرفی فرزند علی74رای 5.آقای داودبیات فرزند حسین 71رای 6.آقای مسعود رحیمی فرزند محمود 70رای 7.آقای جوادعلیمردانی فرزند حسین69 رای 8.خانم معصومه اشرفی فرزند ذبیح اله 62رای 9.آقای سید کاظم طاهری فرزند سید اسماعیل60رای 10.آقای رسول اشرفی فرزند محمد حسین 56رای 11.آقای حسن خ فرزند محمد40رای 12.آقای میلاد اشرفی فرزند سبزعلی 37رای 13.آقای محمد علی فرهی خواجه فرزندعزت اله 33 رای 14.آقای بشیر سهر فرزند همتعلی22رای 15.آقای رامین رحیمی فرزند علی18رای 16.خانم سمیه تقی لوفر فرزند اصلان15رای 17.آقای بابک امانی فرزند محرمعلی3رای 18.آقای بهنام افشاری فرزندحمید0رای
40414

مونیکا(گفت و شنود)

گفت: یعنی فکر می کنی این مدعیان اصلاحات نمی دونند که دموکرات ها و جمهوری خواهان با هم فرقی ندارند و کلینتون و ترامپ سر و ته یک کر د؟!گفتم: اگر می دانستند که برای ش ت کلینتون عزا نمی گرفتند و از پیروزی ترامپ اینهمه دچار غم و غصه نمی شدند!گفت: طی سی و چند سالی که از عمر انقلاب ی می گذرد 6رئیس جمهور در سرکار آمده اند 3 جمهوریخواه و 3 دموکرات و هر 6رئیس جمهور بدترین و جنایتکارانه ترین برخوردها را با ایران ی داشته اند.گفتم: به مدعیان اصلاحات بگو که یادشان رفته همین خانم کلینتون و اوباما، را ساختند، تحریم ها را اعمال د، با حمایت از و سعودی ها در و یمن و غزه و عراق و افغانستان مردم را قتل عام می کنند و...گفت: چه عرض کنم؟! یعنی نمی دانند که ترامپ هم یک جنایتکار دیگر مثل بقیه است و با هم فرقی ندارند؟!گفتم: یارو در برای بازرسی به یک تیمارستان رفته بود، دید یکی از دیوانه ها سرش را به دیوار می زند و پشت سر هم می گوید مونیکا... مونیکا... پرسید علت چیست؟ گفت عاشق خانمی به نام مونیکا شده بود ولی با ازدواجش موافقت ن د و حالا دیوانه شده، بازرس به طبقه دیگر رفت دید یک دیوانه دیگر هم سرش را به دیوار می زند و پشت سر هم می گوید؛ مونیکا... مونیکا... پرسید، این یکی دیگر چی شده؟ گفتند؛ با همان خانم مونیکا که به اولی نداده بودند، ازدواج کرده و حالا دیوانه شده!منبع: http://kayhaniha. /
152892

اگر در نیویورک عاشق نباشی کارت تمام است

شهر شوخی ندارد. عشق است که آن را متین می کند. این چهره ی غبارآلود و سیاه را کمی قابل تحمل می کند که حداقل برای یک قهوه یا سیگار توقف کنیم. اگر عاشق نباشیم که این کارها از دستمان بر نمی آید. عاشق هر چه. عاشق چیزی. عاشق سیگار با عجله، عاشق جلسه ی دیرکرده. عاشق اتفاق نیفتاده. عاشق پنجره ای که از آن شهر را نگاه کنیم یا کافه ای که چهارشنبه عصرها می رویم. نیویورک اینطور ما را می خواهد. باید در این شهر عاشق چیزی بود. تنهایی انقدر زیاد است که اگر عاشق نباشیم نمی توانیم دوام بیاوریم. باید به امیدی صبح از خواب برخیزیم و شب به سراغ مستی برویم. عشقی که نباشد هیچ اش تفاوت نمی کند. نیویورک با ی شوخی ندارد. همانطور که می تواند بهترین شهر دنیا باشد، می تواند بدترین اش هم شود. امانت را ببرد. از او بترسی. اما اگر میخواهی در این شهر دوام بیاوری، نیویورکی های با تجربه یک توصیه بیشتر ندارند، عاشق شو. م.راهیافته ای که از نیویورک بی عشق می ترسد.منبع: http://yekaanshode. /
51756

یک آن شد این عاشق شدن❤️

شیما ع من و آقای بنفش رو میبینه و میگه الهی قربونت برم که اینقدر خوشحالی.می بینم واقعا خوشحالیم از چهره م معلومه،اونقدری که هر کی میبینه میگه چشمات میخنده ها:)چشمام می خنده واسه داشتن آقای بنفش،دقیقا همه ی اون چیزایی که از یه رابطه رو می خواستم بهم داد.خوشحالی و شادی قلبی.آرامش و اطمینان.این خوش حالی توی تک تک لحظه هامون هست.اینکه بتونی کنار ی ح خوب باشه برگ برنده ست.این که قلبت کنارش مطمئن باشه.دلشوره و اضطراب نداشته باشی.یه جور خوب و مطمئنی دوسش دارم

۩۞۩خانم عاشق و آقای دیوانه۩۞۩