don t wake me up chris brown


2350170

don't wake me up - chris brown

لینک don't wake me up - chris brown
2384676

whatchamacallit - ella mai ft chris brown

لینک whatchamacallit - ella mai ft chris brown
2374174

birthday cake - rihanna ft chris brown

لینک birthday cake - rihanna ft chris brown
1924232

دوران پیری

گفتم که رها شوم ، اگر پیر شوم از پای بیفتم و زمینگیر شوم چشمم نه ببیندو نه گوشم شنود از دیدن این جهان دگر سیر شوم ********** اما تو ببین که آ کار چه شد بر این تن خسته ام دگر بار چه شد آمد به سرم از آنچه میترسیدم خواهم بدهم شرح که انگار چه شد ********** عقل از سر من برفت و دیوانه شدم از خویش به خویش همچو بیگانه شدم در آینه چون نظر به خویش افکندم بینم نه منم شبیه افسانه شدم ********** موهای سفید و ، صورتی رفته زرنگ صدخط به رُخم ، چنان که برگشته ز جنگ برچشم نه نور و بر وجودم نه توان پیچیده به هم لهیده سرخورده به سنگ ********** اما دلکم گرم به مانند تنور میگرد مرا به عاشقیها مجبور از عشق گذشته بود اندر تب و تاب او داشت هوای روشنیها من کور ********** دیدم چوچنین به حال خود درماندم جای غم خود من غم دل را خوردم دل گفت"رسا" به کار تو میخندم عمریست که من بار ترا میبردم **********
2270096

خدایا توبه

خوشا آنانکه دل از تو ب د ترا دادند و ، دنیا را یدند زهر نعمت که دادی زآنشان بیش ز انسانیت و انسان غریبند ******** حرام ما به آنان نوش جان شد بلای جان ما، دور زمان شد چو پرسیدم ، زبانم را ب د همه ایمان ما حدس و گمان شد ******** نشانِ بودنم ، فریاد و داد است گذشت روزگارانم چو باد است نمی فهمم کجا هستم چه حالم چو من مادر درین دنیا نزادست ******** زبس نالیده ام رنجور و زردم همیشه ه ن آه و دردم "رسا" جبر زمانه بودن ماست بد اَر . خدایا توبه #گیتی_رسائی
1607456

غم زمانه

عمریست زمانه جز غم و درد سوغات برای ما نیاورد یگروز زعشق گرممان کرد با وعده ،وعید نرممان کرد چون دید خوشیم با دل خویش چون مار بزد به جانمان نیش چون سرد شدیم اندرین کار از را دگر بکرد آزار آورد برایمان ره آورد یک بارِ پر از غم و پر از درد از خوان کرم هرآنچه را داد صد درد بجای آن فرستاد زآنجا که به بازویش توان بود زد تیر هرآنچه در کمان بود یک یک همه را به جان نشان رفت فریاد از آن به آسمان رفت صد شاخه ز مرگ زد جوانه این بود " رسا" غم زمانه #گیتی_رسائی
2064356

گرفتی اختیار دل ز دستم

دلت خوش، گرچه ما را میفریبی به درد بی دوای ما طبیبی شدی آتش بسوزانی دلم را به باد غم دهی خا ترم را دهی امید و عقلم را ربائی بری در باغ سبز و کهربائی به ذهن تشنه کوثر را نشانی زبان بازی کنی تا میتوانی گرفتی اختیار دل ز دستم چنان کردی که من از خود گسستم چو دستاویز گشتم، شاد گشتی به قصد ضربه ی آ نشستی ولی ای بی خدا ، ما را خدا بود برای دردمندان او دوا بود به یک دانه اسیر دام گشتی درین دادو ستد ناکام گشتی ندانستی "رسا" دارد خدا را رها هرگز نکرد او مبتلا را #گیتی_رسائی
1942210

آئینه خوانی

خی باز می گردد جوانی؟ همان شور و همان یاران جانی؟ بیا با تو بگویم ، با تو این راز نیاید آنچه رفته پیش ما باز برو در آینه بر خود نظر کن اگر بودی همان ما را خبر کن زمان آرام سوزاند پرت را به طوفان بسپرد خا ترت را درین سوداگری بازنده ای تو مشو غره به خود تابنده ای تو جوانی رفته فکر عاقبت باش وگرنه ، حرف آ باشدت، کاش بجای عشق در دل بین چه غوغاست که امروزت همان دیروز فرداست نشانی از جوانی نیست پیدا ابه مانده از آن کاخ بر جا "رسا" دل کنده از این زندگانی شده در آئینه خوانی #گیتی_رسائی
2141620

یک بام و دو هوا

درمانده زگفتنم . بسی سخت گردیده جهان به کام من تلخ آسوده کجا توان بیاسود؟ از غم شده جان من غم آلود یک بام و دوصد هواست اینجا ماندم به خدا.کجاست اینجا؟ بردرد . دوا نیافریدی با روی زمین مرا ندیدی فریاد به آسمان رساندم دریاست سرشک دیده گانم دریاب خدا. جهان ابست بیداد چرا فقط جوابست؟ خوانِ تو برای اغنیان باز سهم فقرا ست سوخت و ساز دادی تو نوید. کجاست امید؟ نوری تو ولی. به ما نت د کفراست "رسا" مکن شکایت درد است کجا کنم روایت؟ #گیتی_رسائی
1914734

خدا نخواست

دستم نمیرسد که گره وا کنم ز خلق جان آمدست از ته قلبم به توی حلق گویا مصیبت است و غم و درد و نیستی صاحب ندارداین جهان که بپرسد تو کیستی؟ چون بردگان اسیر و ندانیم اوکجاست ناکام چون شویم ،بگویند او نخواست برما مگیر ده که مارا جهان ش ت در گل ستان ِ غمزده هرگز گلی نَرَست آ چه خلقتست که تبعیض قائل است؟ اینست حال ما ز چه گویند عادل است ؟ هر که بیشتر به جهان ماندگار شد درد و غمش ز یک ،بخدا گو هزار شد هر آنکه نامده ، برود ، پر سعادتست شکری به عمر نیست سراسراسارت است ما دیده ایم زیر و بم این زمانه را ماخوانده ایم هرچه تو گوئی ترانه را درد "رسا" نه یک که هزاز از هزارهاست در دیده اش ز درد عزیزان غبارهاست #گیتی_رسائی
1222292

قرغه ی شانس

بردم گله به پیش خداوند آسمان گفتا مکن شکایت ازین روزگار دون در گردش است لیک بترسم از آنزمان اقتد به نام تو که تو در خاک ه ای #گیتی_رسائی
1901042

دل سپردن خطاست

سپید و سیاه و سیاه و سفید ی روی خوش در زمانه ندید به هرجا نظر میکنی حسرت است زآتش بجزدود ناید پدید شده این جهان جای نامردمان خوش آن که عزلت تواند گزید دلم پر ز سوز است ازآن و ازین حماری شدم بار باید کشید چه حاصل ز نالیدن از بیش و کم درون ِ خودِ خویش باید خزید ندیدم به دوران دلی شادمان فروشنده ی مهر. غم می ید "رسا" دلسپردن به دنیا خطاست چو پروانه از پیله باید پرید #گیتی_رسائی
1675008

طالع من

شب تا به ســـــحر دیده به در دوخته ام چون شمع شب افروز به سر افروخته ام در طــــــــــــــالع من نبـــــــود ایام به کام چون مرغـــــــــــک بینوای پر سوختـــه ام #گیتی_رسائی
1557632

کمی انگیزه لازم است

میلتون ، با وجود اینکه ن نا بود ، می نوشت بتهوون ، در حالی که ناشنوا بود آهنگ می ساخت هلن کلر ، در حالی که ن نا و ناشنوا بود سخنرانی می کرد! رنوار ، در حالی که دست هایش دچار عارضه رماتیسمی بود ، نقاشی می کرد مجسمه ساز مکزیکی بعد از قطع دست راستش ، ساخت مجسمه ای را که آغاز کرده بود با دست چپ به پایان رساند!آدم ها علیرغم ن نایی ، ناشنوایی ، معلولیت ، پیری ، فقر ، کم سنی ، مشقت یا بی سوادی بر سختی ها غلبه می کنند ، از همه پیشی می گیرند ، کار را به اتمام می رسانند و موفق می شوند . شما هم شک نکنید می توانید علیرغم سختی ها و مشکلات خود را به هدف برسانید به انی که تلگرام دارن شدیدا پیشنهاد میکنم این کانال پر از انگیزه را دنبال کنن [email protected]
436700

برای تو

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست... برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ... برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ... برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد... برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی... برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است... برای تویی که قلبت پـا ک است ... برای تویی که عـشقت معنای بودنم است... برای تویی که آرزوهایت آرزویم است...
1032054

سزای دل

من با خیال روی تو عمریست دلخوشم خود را برای لحظه ی دیدار میکشم بر من مگیر ده .که از جنس شیشه ام بودی ، ولی نبود ، بجز درد پیشه ام آمد خبر که از من و ازما بریده ای از بام ما به بام رقیبان پریده ای ما را وفا کشیده به زندان عاشقی اما شنیده ایم که از ما تو فارعی اینست سزای هرکه شود آشنای دل با یک نگاه خویش کند مبتلای دل هر که سوخت "رسا" درسرای دل دریای اشک باید و باشد سزای دل #گیتی_رسائی
465906

you'll soon be able to wake up amazon tap with "alexa" word

the amazon tap is a bluetooth speaker that amazon released back in march of last year, also integrating the company's voice- istant named alexa. up until now, you had to press the physical on on the amazon tap speaker to bark a command to alexa. given that the tap runs on a battery, its ability to wake up with the "alexa" trigger word was not available. a firmware is coming to the amazon tap which will allow the user to enable a "hands-free" feature that would allow users to call out amazon's wake up word to use it just as the echo was intended: hands-free. the update will also...
1833024

نادمم

کاش جای دل سپردن آن زمان می ربودم دل ز دستت ناگهان نادمم اکنون و ناچار و خموش نیست دیگر بر مرادم این جهان #گیتی_رسائی
244466

برگ و باد (5)

برگ و باد ((5)) مسعود رضایی بیاره نکنی یاد ما نه می گیری  خبر از حال بیماران چشمه‌ی مهربانیت خشکید  مثل این آسمان بی باران تو برو با هر آنکه می خواهی  من و آه و دریغ بی پایان من ندانستم ای بهار امید از پس این شکوفه‌های جوان می وزد تند باد بی مهری می رسد آه  سرد خزان من چه دانستم این شکوفه می ریزد با نفس‌های  سرد گلریزان فکر درخت سر سبزیست عشق در باغ و  جویبار زمان بار و برگش فرو نمی ریزد موسم بادهای  پائیزان   اینک ای عشق ای بهار پائیزی اینک  ای شعله های جاویدان منم و یک غروب  دلتنگی منم و لحظه‌های بی سامان برگ زردی میان پنجه‌ی باد آه سردی میان کوچه دوان خش خش آه و ناله‌های من است زیر پای عبوس رهگذران منم و کوچه‌های خلوت مهر منم و یک نگاه بی پایان هیچ ، هیچ نمی پرسد کیست در این نگاه سرگردان
2281818

بی خی نشوم

یک شب به خیال خویش گفتم ، یکبار بگذار کمی که بی خی بشوم اینگونه مرا به خواب و رویا تو مبر بگذار که بی خیال ِ ح بشوم مارا تو ببین و حال و روز ما را بگذار که فارغ از جم بشوم از خویش بریده ام به تو پیوستم بگذار اب ِ بی مث بشوم در جمع نشسته ام ولی تنهایم بگذار که مست از آن وص بشوم برآتش خود نشسته ام چون ققنوس بگذار که فارغ از مل بشوم ما را چو "رسا" ز خویش بیگانه مخوان مگذار خیال ِ لامح بشوم #گیتی_رسائی
1185060

هوائی و زمینی

آن که زمینیست ، خداوند زمین است وان که هوائیست ، بگوید که همین است عشاق، خداوند زمینند و زمانند بس درد به جان برده و بی نام و نشانند دیوانه و مستند و غزلخوان و رهایند آلوده ی دردند و بهر درد دوایند یک لحظه ندارند به دل راحت و آرام هرگز ننهند بر سر راه دگری دام چون و سنبل به زمین جای گرفتند گویا گلشان را ز گل و نور سرشتند حسرت ببرد هرکه چنین نیست زمینی بگذر تو ز خود تا غم دیوانه ببینی گویند به ما اینگه ، چانی و چنینی ای کاش "رسا " بود هوائی نه زمینی #گیتی_رسائی
1572820

کاش میشد

گاش میشد به شانه هایت تکیه کنم ببوسمت و برای همیشه ترکت کنم و تا عمر دارم این خاطره را زندگی کنم #گیتی_رسائی
284202

یه حرف دیگه

بی خیال شده ام. . . اینجا هیچ از ی برای اشگها دلیل نمی خواهد وتو می دانی دیگر هیچ چیز سکوتم را نمی شکند ودلم دیگر از وحشت رفتن ها . . . زخم زدنها کابوس نخواهد دید اینجا دیار تنهایی ست به دوراز تن هایی که لبخند به لب. . . . خنجرت میزنند
1579788

خود باخته

شد خانه من ، خانه قول و غزل تو شد من ، سوخته از نقل تر تو گردی تو نظر برمن و ، خود باخته گشتم شد حسرت من بودن یک لحظه برتو #گیتی_رسائی
373134

جام نور

درشوره زار هم، چو بکاری نهال عشق روزی ، اگر چه دور حتی به آب شور دلگرم می شود ، او در حریم هور باری دهد به رنگ فریبای عاشقی هر ذره اش گرفته زخورشید جام نور #گیتی_رسائی
2385650

iran’s supreme leader appears determined in the wake of new us sanctions

in the wake of the new round of us sanctions against iran, aimed at targeting the country’s oil industry and banking system, the leader of the islamic republic appears defiant, saying that the american pressures will lead to nowhere and iran has always been the victor in its face-offs with the us.
877914

بیا ها رو بپرستیم. های خوب ِ دوست داشتنی رو.

از شدت خوشحالی زانوهام ضعف می ره. البته که خاطر گرسنگی و استرس اینکه شادک یهو دیگه جواب نداد هم هست! -_- از شدت خوشحالی اشک توی چشم هام جمع شد. قلبم گرومب گرومب داره می زنه و می خوام جیغ بزنم :) به خاطر موضوعی که به معنی واقعی کلمه: نه به داره نه به باره! ولی فکرش هم قلبم رو لبریز از شوق می کنه. دلم می خواد راه بیفتم تو خیابون و مردم رو بغل کنم :)) فکر می که مثل بهشت، یک رویاست. دست نیافتنی و دور. اما ... فکر می هزینه داره برام، اما فهمیدم که حقوق هم می دن تازه :دی فکر می یه سرگرمیه اما کاره^^ وای خدای من! یعنی می شه که دائمی باشه با بیمه ای چیزی که مدرسه رو :)... وگرنه که باید خودشو :( خدایا حتی اگر نشه به خاطر حال خوب ِ از دیروز تا الانم متشکرم ازت :) به خاطر زنجیر عجیبی که بهم خبر خوش می رسونه. به خاطر تو که حلقه های این زنجیر عجیب رو به هم متصل می کنی. برم زنگ بزنم به همکار جان ببینم قبول می کنه جای فردا پس فردا بیاد؟ تا ببینیم چهارشنبه قراره چطوری معجزه کنی!...
1833026

قرعه ی مرگ

هوسی نیست که پابند جهانم د مرده ام پیشتراز آنکه مرا مرگ نهانم د رنج مردن نبود بیشتر از زیستنم گرچه دانم کَمَکی عشق جوانم د آتشی هست درونم که مرا می شکند گردهان باز کنم ، غرق گناهم د همچو آئینه ی بش ته درون خویشم دردِ سختیست مرا دشمن جانم د هرنفس، درد فرو میرود و می آید کاش میشد که به یکباره تمامم د آسمان تو"رسا" ابری وگه طوفانیست قرعه ی مرگ کجا هست به نامم د #گیتی_رسائی
2104750

scarecrow in the garden - chris stapleton

لینک scarecrow in the garden - chris stapleton
1664474

broken halos - chris stapleton

لینک broken halos - chris stapleton
1830264

say something - justin timberlake ft chris stapleton

لینک say something - justin timberlake ft chris stapleton
1894342

tennessee whiskey - chris stapleton

لینک tennessee whiskey - chris stapleton
1850552

a spaceman e travelling - chris de burgh

لینک a spaceman e travelling - chris de burgh
1622638

حراج قبا

گفتند بیائید قبا در سربازار حراج است گفتم اگرم نیست قبا داغ است مارا چه نیاز است که دلسوخته هستیم بهر تن ما دیده ی دلدار قباهست #گیتی_رسائی
857732

نقد رمان the crazy horse electric game by chris crutcher

اختصاصی از سورنا فایل نقد رمان the crazy horse electric game by chris crutcher با و پر سرعت . نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  21 با نقد رمان the crazy horse electric game by chris crutcher
1554858

دل پیر

راهم نمی دهند چو پیرم به محفلی گویا که نیست در کف پیران دگر دلی هرخط که اوفتاده به رخ شرح عاشقیست می خواند این خطوط اگر هست عاقلی #گیتی_رسائی
1006502

درد بی درمان

این دردِ به ه ام پنهانیست گویا که دل ش ته ام قربانیست گفتند ندارد این جهان پایانی پس بودن ما چو درد بی درمانیست #گیتی_رسائی
1523734

دست بی نمک

به دردم آشنا را ندیدم بَتَر از شمع در جمعی غریبم نمک در دست من رنگی ندارد هنرمندم که خود را می فریبم #گیتی_رسائی
2194516

چه اسان میشود

دردهایم را به هر گفته ام سرتکان داده سپس خندیده است وه چه آسان میشود از درد هم بگذریم و خنده بر لب آوریم #گیتی_رسائی
2430445

درد بود

مرهم گذاشتی به خی ؟ نه درد بود آهی برآمد از دل زارم . که سرد بود دیگر مپرس حال مرا . رشته ها گسست از من نمانده هیچ. همان هیچ گرد بود #گیتی_رسائی
2104574

خویشتن داری

چون بلا ، صد درد بر جانم نشست همچو تیری شد ، پرو بالم ش ت خویشتن داری خیال خام شد کو امیدی؟ کی توان زین دام جست؟ #گیتی_رسائی
2176438

صبر

گفتند صبور باش جهان می گذرد این صبر مرا ز شعله خا تر کرد #گیتی_رسائی
2319642

کافر شدم

عابد شدم ترا به خدا واگذاشتم چون شاهدی بغیر خدا من نداشتم دیدم که نیست امیدی به رحمتش کافر شدم ترا به خودت واگذاشتم #گیتی_رسائی
2234100

نگاه آ ین

ی بود و مستم کرد یک عمر نگاه آ ینت بر نگاهم گمانم در شب اول پس از مرگ همین بود و همین باشد گناهم #گیتی_رسائی
2129606

take back home - chris lane ft tori kelly

لینک take back home - chris lane ft tori kelly
2253624

دنیا اب است

که گفت نامهربان بودن صواب است؟ که گفتا عاشقی رنج و عذاب است؟ چرا از من گریزانی ؟ چه ؟ اگر دنیا چنین باید . اب است #گیتی_رسائی
990950

مرا عشق تو بس بود

گر عشق هوس بود مرا عشق تو بس بود گر درد و مرض بود مرا عشق تو بس بود دیوانه شدم بسکه درین راه دویدم گرقول و غزل بود مرا عشق تو بس بود #گیتی_رسائی
1336842

♥خدا ♥خودت بد عادتم دادی

مغرور به چی؟ به صبح های قضا شده ام !!!!؟؟؟ اخلاق نداشته ام؟!!!؟ به اینکه به تک تک آیات عمل نمیکنم؟؟!! به نداشتن خلوص نیتم؟!؟ به چی باید مغرور بشم آخه؟!؟ . . . . . خدا یا اونقدر هوامد داری که به خودم مغرور میشم ویادم میره چقدر بد هستم وچقدر ازت دور خدایا بیشتر از این حالمو نگیر چون تحمل ندارم،تو محبت تو ازم بگیری خدایا ای تنهاترین نعمت زندگی وبزرگ ترین نعمت زندگیم خدایا خیلی خیلی.......دوستت دارم
2315280

برایم دام باید

مرا یک ساقی و صد جام باید تو را صد رنگ و صدها کام باید مپرس، آسان بدامت من نیایم نه با دانه ، برایم دام باید #گیتی_رسائی
1064384

آتش سوزنده

از تو نشنیدیم ز چشمان تو دیدیم آن آتش سوزنده که ما را به فنا داد #گیتی_رسائی
1347354

جان به سر

بهر بهانه خی مرا ز خویش بدر کرد بیا بیا که ببینی چگونه جان به سرم من #گیتی_رسائی
2176440

نقش نگاهت

کاشکی از سر من فکر و خی برود گرمی لذت آن چشم سیاهت برود وای اگر بی تو شبی را به سرآرم چه شود؟ انتظارت برود ، نقش نگاهت برود #گیتی_رسائی
1942212

مجنون صفت

مجنون صفتی ز عشق انکار نمود می دید که دیده اند، اسرار نمود چون دیده ی یار بر نگاهش افتاد برحال دل زار خود اقرار نمود #گیتی_رسائی
2369360

روزگار من

کار من از آبرو بگذشته است خوردن جام از سبو بگذشته است دهر با من می ستیزد ، ای دریغ روزگارم با عدو بگذشته است #گیتی_رسائی
1890342

باغ زندگی

مابَرده ایم و دستخوش باد زندگی آتش زدست بر دل ما داغ زندگی ما را نشانه نیست بجز حسرت و بلا یک شاخ گل نبود درین باغ زندگی #گیتی_رسائی
1394346

ندانم چه کنم

رفتی و، به دست غم سپردی ما را از یاد نرفتی و ، ببردی ما را چاره نبود مرا ، ندانم چه کنم ؟ از زمر ه ی بیدلان شمردی ما را #گیتی_رسائی
1122682

حسابگر

گفتی اب عشق منم من ابتر گفتی شدم کباب بخدا من کبابتر گفتم شمرده ام شب و روز فراق را گفتی شمرده ام ؟ چه کنم ای حسابگر #گیتی_رسائی
2394462

اولین تصاویر از اکشن کریس همسورث

کریس همسورثِ (chris hemsworth) بزرگ اکنون در حال بازی در اکشن و هیجان انگیز dhaka است که کارگردان آن کریس اونس (chris evans) و سم هارگریو (sam hargrave) هستند. همانطور که قبلا هم گزارش شد، داستان در مورد یک مزدور خسته کننده به نام ریک (rake) با بازی همسورث است که برای نجات پسرِ یک تاجر هندی استخدام شده است.
2253626

بمانم در نبودم

مرا پنهان در ی خویش که تا شاید بمیرم در درونت عجب رسمیست رسم عاشقانه که می خواهم بمانم در نبودم #گیتی_رسائی
1915790

سراب اعتمادسازی

در مسئله هسته ای و حدود دوازده سالی که درگیر «اعتمادسازی» بودیم هربار به امید گوشه چشم آژانس کاری میشد. آژانس هم فقط نمک دان می ش ت. الآن در مسئله fatf جناب سیف (رئیس بانک مرکزی) نوشته : «همکاری با fatf را بامید وج از بیانیه عمومی ادامه خواهیم داد.»

don t wake me up chris brown