don t wake me up chris brown


2350170

don't wake me up - chris brown

لینک don't wake me up - chris brown
2103199

melanin magic (pretty brown) - remy ma ft chris brown

لینک melanin magic (pretty brown) - remy ma ft chris brown
2282257

attention - fat joe ft chris brown ft dre

لینک attention - fat joe ft chris brown ft dre
2357331

turn up the - chris brown

لینک turn up the - chris brown
2241473

five more hours - deorro ft chris brown

لینک five more hours - deorro ft chris brown
2226119

overdose - agnez mo ft chris brown

لینک overdose - agnez mo ft chris brown
2301765

fairytale - skye ft chris brown

لینک fairytale - skye ft chris brown
1980521

freaky friday - lil dicky ft chris brown

لینک freaky friday - lil dicky ft chris brown
2355259

international love - pitbull ft chris brown

لینک international love - pitbull ft chris brown
2273807

deuces - chris brown ft kevin mccall ft tyga

لینک deuces - chris brown ft kevin mccall ft tyga
2148321

stranger things - joyner lucas ft chris brown

لینک stranger things - joyner lucas ft chris brown
1928301

دوران پیری

گفتم که رها شوم ، اگر پیر شوم از پای بیفتم و زمینگیر شوم چشمم نه ببیندو نه گوشم شنود از دیدن این جهان دگر سیر شوم ********** اما تو ببین که آ کار چه شد بر این تن خسته ام دگر بار چه شد آمد به سرم از آنچه میترسیدم خواهم بدهم شرح که انگار چه شد ********** عقل از سر من برفت و دیوانه شدم از خویش به خویش همچو بیگانه شدم در آینه چون نظر به خویش افکندم بینم نه منم شبیه افسانه شدم ********** موهای سفید و ، صورتی رفته زرنگ صدخط به رُخم ، چنان که برگشته ز جنگ برچشم نه نور و بر وجودم نه توان پیچیده به هم لهیده سرخورده به سنگ ********** اما دلکم گرم به مانند تنور میگرد مرا به عاشقیها مجبور از عشق گذشته بود اندر تب و تاب او داشت هوای روشنیها من کور ********** دیدم چوچنین به حال خود درماندم جای غم خود من غم دل را خوردم دل گفت"رسا" به کار تو میخندم عمریست که من بار ترا میبردم ********** #گیتی_رسائی
1924232

دوران پیری

گفتم که رها شوم ، اگر پیر شوم از پای بیفتم و زمینگیر شوم چشمم نه ببیندو نه گوشم شنود از دیدن این جهان دگر سیر شوم ********** اما تو ببین که آ کار چه شد بر این تن خسته ام دگر بار چه شد آمد به سرم از آنچه میترسیدم خواهم بدهم شرح که انگار چه شد ********** عقل از سر من برفت و دیوانه شدم از خویش به خویش همچو بیگانه شدم در آینه چون نظر به خویش افکندم بینم نه منم شبیه افسانه شدم ********** موهای سفید و ، صورتی رفته زرنگ صدخط به رُخم ، چنان که برگشته ز جنگ برچشم نه نور و بر وجودم نه توان پیچیده به هم لهیده سرخورده به سنگ ********** اما دلکم گرم به مانند تنور میگرد مرا به عاشقیها مجبور از عشق گذشته بود اندر تب و تاب او داشت هوای روشنیها من کور ********** دیدم چوچنین به حال خود درماندم جای غم خود من غم دل را خوردم دل گفت"رسا" به کار تو میخندم عمریست که من بار ترا میبردم **********
2270096

خدایا توبه

خوشا آنانکه دل از تو ب د ترا دادند و ، دنیا را یدند زهر نعمت که دادی زآنشان بیش ز انسانیت و انسان غریبند ******** حرام ما به آنان نوش جان شد بلای جان ما، دور زمان شد چو پرسیدم ، زبانم را ب د همه ایمان ما حدس و گمان شد ******** نشانِ بودنم ، فریاد و داد است گذشت روزگارانم چو باد است نمی فهمم کجا هستم چه حالم چو من مادر درین دنیا نزادست ******** زبس نالیده ام رنجور و زردم همیشه ه ن آه و دردم "رسا" جبر زمانه بودن ماست بد اَر . خدایا توبه #گیتی_رسائی
1607456

غم زمانه

عمریست زمانه جز غم و درد سوغات برای ما نیاورد یگروز زعشق گرممان کرد با وعده ،وعید نرممان کرد چون دید خوشیم با دل خویش چون مار بزد به جانمان نیش چون سرد شدیم اندرین کار از را دگر بکرد آزار آورد برایمان ره آورد یک بارِ پر از غم و پر از درد از خوان کرم هرآنچه را داد صد درد بجای آن فرستاد زآنجا که به بازویش توان بود زد تیر هرآنچه در کمان بود یک یک همه را به جان نشان رفت فریاد از آن به آسمان رفت صد شاخه ز مرگ زد جوانه این بود " رسا" غم زمانه #گیتی_رسائی
2064356

گرفتی اختیار دل ز دستم

دلت خوش، گرچه ما را میفریبی به درد بی دوای ما طبیبی شدی آتش بسوزانی دلم را به باد غم دهی خا ترم را دهی امید و عقلم را ربائی بری در باغ سبز و کهربائی به ذهن تشنه کوثر را نشانی زبان بازی کنی تا میتوانی گرفتی اختیار دل ز دستم چنان کردی که من از خود گسستم چو دستاویز گشتم، شاد گشتی به قصد ضربه ی آ نشستی ولی ای بی خدا ، ما را خدا بود برای دردمندان او دوا بود به یک دانه اسیر دام گشتی درین دادو ستد ناکام گشتی ندانستی "رسا" دارد خدا را رها هرگز نکرد او مبتلا را #گیتی_رسائی
1942210

آئینه خوانی

خی باز می گردد جوانی؟ همان شور و همان یاران جانی؟ بیا با تو بگویم ، با تو این راز نیاید آنچه رفته پیش ما باز برو در آینه بر خود نظر کن اگر بودی همان ما را خبر کن زمان آرام سوزاند پرت را به طوفان بسپرد خا ترت را درین سوداگری بازنده ای تو مشو غره به خود تابنده ای تو جوانی رفته فکر عاقبت باش وگرنه ، حرف آ باشدت، کاش بجای عشق در دل بین چه غوغاست که امروزت همان دیروز فرداست نشانی از جوانی نیست پیدا ابه مانده از آن کاخ بر جا "رسا" دل کنده از این زندگانی شده در آئینه خوانی #گیتی_رسائی
1959775

نمی دانستیم

سوختن قسمت ما بود نمی دانستیم سهم ما درد و بلا بود نمی دانستیم حال بیهوده به ما وعده ی بسیار دهند چشم امید به دیدار خدا بود . نمی دانستیم هرگه را بود هوس سوختن ما نگرد جای شلاق ِ جفا بر تن مابود نمی دانستیم داوری نیست برای دل محنت کش ما از برای دل ما درد دوا بود نمیدانستیم هرنفس حسرت یک لحظه ی خوب بود هوس این جهان بحر جفا بود نمی دانستیم دیده بستیم و سپردیم تن و جان به قضا اینهمه درد به یکجا به کجا بود نمی دانستیم این زمان بهر دل ما بخوشی سکه مزن درد ما همچو "رسا" بود نمی دانستیم #گیتی_رسائی
326235

بغض پنهان

نگاهت میکنم هر بار پشت بغض پنهانم شبیه کشوری هستم که از بنیاد ویرانم ابهت داشتم روزی ولی اکنون زمین گیرم که بی تو تخت جمشیدی بدون شور میمانم همیشه در خیالاتم کنارت قهوه مینوشم برایت منزوی، قیصر، کمی سهراب میخوانم ظرافت های اندام تو را معماری شعرم چنان زیبا به نقش آورده که خود نیز حیرانم مرا در شعرهایش خواجه ی شیراز هم خوانده شدم آن یوسفی که باز برگشتم به کنعانم مخواه از من که برگردم، برایت عشق آوردم بیا آغوش را واکن که از رفتن گریزانم محمدصادق ی فر
2141620

یک بام و دو هوا

درمانده زگفتنم . بسی سخت گردیده جهان به کام من تلخ آسوده کجا توان بیاسود؟ از غم شده جان من غم آلود یک بام و دوصد هواست اینجا ماندم به خدا.کجاست اینجا؟ بردرد . دوا نیافریدی با روی زمین مرا ندیدی فریاد به آسمان رساندم دریاست سرشک دیده گانم دریاب خدا. جهان ابست بیداد چرا فقط جوابست؟ خوانِ تو برای اغنیان باز سهم فقرا ست سوخت و ساز دادی تو نوید. کجاست امید؟ نوری تو ولی. به ما نت د کفراست "رسا" مکن شکایت درد است کجا کنم روایت؟ #گیتی_رسائی
1914734

خدا نخواست

دستم نمیرسد که گره وا کنم ز خلق جان آمدست از ته قلبم به توی حلق گویا مصیبت است و غم و درد و نیستی صاحب ندارداین جهان که بپرسد تو کیستی؟ چون بردگان اسیر و ندانیم اوکجاست ناکام چون شویم ،بگویند او نخواست برما مگیر ده که مارا جهان ش ت در گل ستان ِ غمزده هرگز گلی نَرَست آ چه خلقتست که تبعیض قائل است؟ اینست حال ما ز چه گویند عادل است ؟ هر که بیشتر به جهان ماندگار شد درد و غمش ز یک ،بخدا گو هزار شد هر آنکه نامده ، برود ، پر سعادتست شکری به عمر نیست سراسراسارت است ما دیده ایم زیر و بم این زمانه را ماخوانده ایم هرچه تو گوئی ترانه را درد "رسا" نه یک که هزاز از هزارهاست در دیده اش ز درد عزیزان غبارهاست #گیتی_رسائی
1905975

خدا نخواست

دستم نمیرسد که گره وا کنم ز خلق جان آمدست از ته قلبم به توی حلق گویا مصیبت است و غم و درد و نیستی صاحب ندار این جهان که بپرسد تو کیستی؟ چون بردگان اسیر و ندانم خدا کجاست ناکام گشته ایم و بگویند خدا نخواست برما مگیر ده که مارا جهان ش ت در گل ستان ِ غمزده هرگز گلی نَرَست پس این چه خلقتست که تبعیض قائل است؟ اینست آن خدا که بگویند عادل است ؟ هر که بیشتر به جهان ماندگار شد درد و غمش ز یک بخدا در هزار شد هر آنکه نامده ، برود ، پر سعادتست بودن در این جهان نه زلطف و کرامت است ما دیدهامی زیر و بم این زمانه را ماخوانده ایم هرچه تو گوئی ترانه را درد "رسا" نه یک که هزاز از هزارهاست درد دیده اش ز درد عزیزان غبارهاست #گیتی_رسائی
1721837

ندارم شکایتی

ما را ش ته ای و نداری عنایتی این سرنوشت ماست ، ندارم شکایتی روز ازل که قصه ی ما را نوشته اند قاضی نبود تا د خوش قضاوتی اندر مسیر باد سرشتند خاک ما طوفان گرفت و برد اگر بود لذتی دیگر چه سود؟ ازکه بنالم؟ چه حاصلی؟ ما را نبود یک سرسوزن فراغتی حالا که مرده در تن ما آرزو و عشق از ما نکرد داور دوران حمایتی گفتی " رسا" گذشته زمن .دیگر بریده ام بس همچو ماست در دل دنیا روایتی #گیتی_رسائی
1222292

قرغه ی شانس

بردم گله به پیش خداوند آسمان گفتا مکن شکایت ازین روزگار دون در گردش است لیک بترسم از آنزمان اقتد به نام تو که تو در خاک ه ای #گیتی_رسائی
1235015

قرعه ی شانس

بردم گله به پیش خداوند آسمان گفتا مکن شکایت ازین روزگار دون در گردش است لیک بترسم از آنزمان اقتد به نام تو که تو در خاک ه ای #گیتی_رسائی
554413

گورانی/ نه جمه غولامی

نەمردم من ئەگەر ئەمجارە بێ تۆنەچم، شەرط بێ، هەتا ئەم خوارە بێ تۆ دەروونم خاڵییە، وەک نەی دەناڵێهەوارێکی چ پڕ هاوارە بێ تۆ! بیناییم کوێرە، هەڵنایێ بە ڕووی کەسموژەم یەک یەک دەڵێی بزمارە بێ تۆ هەموو ئەعضایی ناڵینم دەناڵێسەراپام میثلی مۆسیقارە بێ تۆ قەسەم بەو شەربەتی دیداری پاکەتشەرابم عینی ژەهری مارە بێ تۆ لە کن تۆ خار و خەس گوڵزارە بێ منلە کن من خەرمانی گوڵ خارە بێ تۆ لە کن من با وجوودی ناس و ئەجناسکەسی تێدا نییە ئەم شارە بێ تۆ هەتا تۆم ئاشنا بووی، ئاشنام بوونئەمێستا موو بە مووم ئەغیارە بێ تۆ هەموو ڕۆژێ لەتاو هیجرانی ئەمساڵتەمەننای مردنی پێرارە بێ تۆ لە حەسرەت سەروی قەددت چاوی 'نالی'دوو جٶگە، بەڵکو دوو ڕووبارە بێ تۆ. شیعر:ماموستا نالی
1901042

دل سپردن خطاست

سپید و سیاه و سیاه و سفید ی روی خوش در زمانه ندید به هرجا نظر میکنی حسرت است زآتش بجزدود ناید پدید شده این جهان جای نامردمان خوش آن که عزلت تواند گزید دلم پر ز سوز است ازآن و ازین حماری شدم بار باید کشید چه حاصل ز نالیدن از بیش و کم درون ِ خودِ خویش باید خزید ندیدم به دوران دلی شادمان فروشنده ی مهر. غم می ید "رسا" دلسپردن به دنیا خطاست چو پروانه از پیله باید پرید #گیتی_رسائی
1675008

طالع من

شب تا به ســـــحر دیده به در دوخته ام چون شمع شب افروز به سر افروخته ام در طــــــــــــــالع من نبـــــــود ایام به کام چون مرغـــــــــــک بینوای پر سوختـــه ام #گیتی_رسائی
1557632

کمی انگیزه لازم است

میلتون ، با وجود اینکه ن نا بود ، می نوشت بتهوون ، در حالی که ناشنوا بود آهنگ می ساخت هلن کلر ، در حالی که ن نا و ناشنوا بود سخنرانی می کرد! رنوار ، در حالی که دست هایش دچار عارضه رماتیسمی بود ، نقاشی می کرد مجسمه ساز مکزیکی بعد از قطع دست راستش ، ساخت مجسمه ای را که آغاز کرده بود با دست چپ به پایان رساند!آدم ها علیرغم ن نایی ، ناشنوایی ، معلولیت ، پیری ، فقر ، کم سنی ، مشقت یا بی سوادی بر سختی ها غلبه می کنند ، از همه پیشی می گیرند ، کار را به اتمام می رسانند و موفق می شوند . شما هم شک نکنید می توانید علیرغم سختی ها و مشکلات خود را به هدف برسانید به انی که تلگرام دارن شدیدا پیشنهاد میکنم این کانال پر از انگیزه را دنبال کنن [email protected]
436700

برای تو

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست... برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ... برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ... برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد... برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی... برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است... برای تویی که قلبت پـا ک است ... برای تویی که عـشقت معنای بودنم است... برای تویی که آرزوهایت آرزویم است...
1032054

سزای دل

من با خیال روی تو عمریست دلخوشم خود را برای لحظه ی دیدار میکشم بر من مگیر ده .که از جنس شیشه ام بودی ، ولی نبود ، بجز درد پیشه ام آمد خبر که از من و ازما بریده ای از بام ما به بام رقیبان پریده ای ما را وفا کشیده به زندان عاشقی اما شنیده ایم که از ما تو فارعی اینست سزای هرکه شود آشنای دل با یک نگاه خویش کند مبتلای دل هر که سوخت "رسا" درسرای دل دریای اشک باید و باشد سزای دل #گیتی_رسائی
1043917

سزای دل

من با خیال روی تو عمریست دلخوشم خود را برای لحظه ی دیدار میکشم بر من مگیر ده .که از جنس شیشه ام بودی ، ولی نبود ، بجز درد پیشه ام آمد خبر که از من و ازما بریده ای از بام ما به بام رقیبان پریده ای ما را وفا کشیده به زندان عاشقی اما شنیده ایم که از ما تو فارعی اینست سزای هرکه شود آشنای دل با یک نگاه ، خویش کند مبتلای دل هر که سوخت "رسا" درسرای دل دریای اشک باید و باشد سزای دل #گیتی_رسائی
465906

you'll soon be able to wake up amazon tap with "alexa" word

the amazon tap is a bluetooth speaker that amazon released back in march of last year, also integrating the company's voice- istant named alexa. up until now, you had to press the physical on on the amazon tap speaker to bark a command to alexa. given that the tap runs on a battery, its ability to wake up with the "alexa" trigger word was not available. a firmware is coming to the amazon tap which will allow the user to enable a "hands-free" feature that would allow users to call out amazon's wake up word to use it just as the echo was intended: hands-free. the update will also...
1833024

نادمم

کاش جای دل سپردن آن زمان می ربودم دل ز دستت ناگهان نادمم اکنون و ناچار و خموش نیست دیگر بر مرادم این جهان #گیتی_رسائی
1326749

♥خدا ♥خودت بد عادتم دادی

مغرور به چی؟ به صبح های قضا شده ام !!!! اخلاق نداشته ام؟!!!؟؟؟؟؟؟؟ به عمل ن د به تک تک آیتتت؟ به نداشتن خلوص نیتم؟ به چی باید مغرور بشم آخه . . . . . خدا یا اونقدر هوامد داری که به خودم مغرور میشم ویادم میره چقدر بد هستم وچقدر ازت دور خدایا بیشتر از این حالمو نگیر چون تحمل ندارم،تو محبت تو ازم بگیری خدایا ای تنهاترین نعمت زندگی وبزرگ ترین نعمت زندگیم خدایا خیلی خیلی.......دوستت دارم
2089245

you must be evil - chris rea

لینک you must be evil - chris rea
2038897

without you - chris de burgh

لینک without you - chris de burgh
2061949

fool (if you think it's over) - chris rea

لینک fool (if you think it's over) - chris rea
244466

برگ و باد (5)

برگ و باد ((5)) مسعود رضایی بیاره نکنی یاد ما نه می گیری  خبر از حال بیماران چشمه‌ی مهربانیت خشکید  مثل این آسمان بی باران تو برو با هر آنکه می خواهی  من و آه و دریغ بی پایان من ندانستم ای بهار امید از پس این شکوفه‌های جوان می وزد تند باد بی مهری می رسد آه  سرد خزان من چه دانستم این شکوفه می ریزد با نفس‌های  سرد گلریزان فکر درخت سر سبزیست عشق در باغ و  جویبار زمان بار و برگش فرو نمی ریزد موسم بادهای  پائیزان   اینک ای عشق ای بهار پائیزی اینک  ای شعله های جاویدان منم و یک غروب  دلتنگی منم و لحظه‌های بی سامان برگ زردی میان پنجه‌ی باد آه سردی میان کوچه دوان خش خش آه و ناله‌های من است زیر پای عبوس رهگذران منم و کوچه‌های خلوت مهر منم و یک نگاه بی پایان هیچ ، هیچ نمی پرسد کیست در این نگاه سرگردان
1190869

ید و فروش

یدن چه آسانست و فروختن چه سخت هم می گویند بخز ، نفروش ولی نمیدانم چرا وقتی ی خودش را میفروشد همه یدارند؟ #گیتی_رسائی
2281818

بی خی نشوم

یک شب به خیال خویش گفتم ، یکبار بگذار کمی که بی خی بشوم اینگونه مرا به خواب و رویا تو مبر بگذار که بی خیال ِ ح بشوم مارا تو ببین و حال و روز ما را بگذار که فارغ از جم بشوم از خویش بریده ام به تو پیوستم بگذار اب ِ بی مث بشوم در جمع نشسته ام ولی تنهایم بگذار که مست از آن وص بشوم برآتش خود نشسته ام چون ققنوس بگذار که فارغ از مل بشوم ما را چو "رسا" ز خویش بیگانه مخوان مگذار خیال ِ لامح بشوم #گیتی_رسائی
2124881

اجازه عشق

بانو اجازه ! می توانم عاشقت باشم گرچه به ظاهر من نباید لایقت باشم یک شاعر پیرم که قلب ک ن دارم از دار دنیا قطره ای طبع روان دارم دارم حس مثل جیبم ، خالی خالی در طالعم افتاده خطی از بد اقبالی تقویم عمرم ی ره فصل زمستان است خورشید بختم پشت ابر تیره پنهان است در سرنوشتم سهم شادی کم رقم خورده از بعد بسم الله ، تنها غم رقم خورده گر چه همیشه خنده بر لب کرده ام سنجاق پشت نقابش درد هست و غصه هست و داغ یک زندگی غم خوردم و دم بر نیاوردم جز شعر ، فریادی ز جانم بر نیاوردم جز جرعه های زهر ، از ساغر نخوردم من از دوستان ، جز ضربه خنجر نخوردم من مجنونم اما ، نیست لیلایی در آغوشم من بی زلیخا جامه های ی پوشم شاید که سهم شادی بنده شما هستی شاید شما شیرینی دنیای ما هستی بانو اجازه ! می شود لیلای من باشی من آدم تنهایی ام ، حوای من باشی
1185060

هوائی و زمینی

آن که زمینیست ، خداوند زمین است وان که هوائیست ، بگوید که همین است عشاق، خداوند زمینند و زمانند بس درد به جان برده و بی نام و نشانند دیوانه و مستند و غزلخوان و رهایند آلوده ی دردند و بهر درد دوایند یک لحظه ندارند به دل راحت و آرام هرگز ننهند بر سر راه دگری دام چون و سنبل به زمین جای گرفتند گویا گلشان را ز گل و نور سرشتند حسرت ببرد هرکه چنین نیست زمینی بگذر تو ز خود تا غم دیوانه ببینی گویند به ما اینگه ، چانی و چنینی ای کاش "رسا " بود هوائی نه زمینی #گیتی_رسائی
1572820

کاش میشد

گاش میشد به شانه هایت تکیه کنم ببوسمت و برای همیشه ترکت کنم و تا عمر دارم این خاطره را زندگی کنم #گیتی_رسائی
2145771

don't pay the ferryman - chris de burgh

لینک don't pay the ferryman - chris de burgh
2062341

hawaii volcano: lava spatters from new fissure after trump declares major disaster in wake in eruption

a new fissure has opened up on hawaii’s big island in the wake of the eruption of kilauea volcano.
1294005

مطالب خوب چندین بار هم تکرار بشند بازهم کم هست

مهدی آمد میدان عمل خالیست او در پی سرباز است چون ما همه سرباریم ، نمی آید انتظار بعد از 1396 سال همچنان دانشجو می پذیرد متأسفانه این هنوز ۳۱۳ فارغ حصیل هم نداشته است این در تمام شبانه روز از شما آزمون به عمل می آورد مدارک لازم جهت ثبت نام ۱- اول وقت ۲- قرار گرفتن در زیر بیرق و پرچم ولایت (مدظله العالی) ۳- تقوا ۴- برگه تسویه حساب حق الناس ۵- قلبی آکنده از یاد خدا ۶- دائم الوضو بودن تا تمامی این مدارک تکمیل نشود و ادامه دار نباشد یگانه حقیقی عالم نخواهد آمد.به امید روزی که باشیم و این پیام را بشنویم: مهدی آمد اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة وانصر واجعلنا من خیر أنصاره و أعوانه والمستشهدین بین یدیه دل باخته ی حجت بن الحسن(روحی و ارواح العالمین له الفداء)
1450007

فصل تو باشد بهار

چو دیدم رنگ گلگونت دلم میسوخت بر حالم فصل تو باشد بهار و شهر ما باشد خزان؟ این تفاوت نیست . این فرقست آری از زمین تا آسمان #گیتی_رسائی
284202

یه حرف دیگه

بی خیال شده ام. . . اینجا هیچ از ی برای اشگها دلیل نمی خواهد وتو می دانی دیگر هیچ چیز سکوتم را نمی شکند ودلم دیگر از وحشت رفتن ها . . . زخم زدنها کابوس نخواهد دید اینجا دیار تنهایی ست به دوراز تن هایی که لبخند به لب. . . . خنجرت میزنند
1579788

خود باخته

شد خانه من ، خانه قول و غزل تو شد من ، سوخته از نقل تر تو گردی تو نظر برمن و ، خود باخته گشتم شد حسرت من بودن یک لحظه برتو #گیتی_رسائی
373134

جام نور

درشوره زار هم، چو بکاری نهال عشق روزی ، اگر چه دور حتی به آب شور دلگرم می شود ، او در حریم هور باری دهد به رنگ فریبای عاشقی هر ذره اش گرفته زخورشید جام نور #گیتی_رسائی
877914

بیا ها رو بپرستیم. های خوب ِ دوست داشتنی رو.

از شدت خوشحالی زانوهام ضعف می ره. البته که خاطر گرسنگی و استرس اینکه شادک یهو دیگه جواب نداد هم هست! -_- از شدت خوشحالی اشک توی چشم هام جمع شد. قلبم گرومب گرومب داره می زنه و می خوام جیغ بزنم :) به خاطر موضوعی که به معنی واقعی کلمه: نه به داره نه به باره! ولی فکرش هم قلبم رو لبریز از شوق می کنه. دلم می خواد راه بیفتم تو خیابون و مردم رو بغل کنم :)) فکر می که مثل بهشت، یک رویاست. دست نیافتنی و دور. اما ... فکر می هزینه داره برام، اما فهمیدم که حقوق هم می دن تازه :دی فکر می یه سرگرمیه اما کاره^^ وای خدای من! یعنی می شه که دائمی باشه با بیمه ای چیزی که مدرسه رو :)... وگرنه که باید خودشو :( خدایا حتی اگر نشه به خاطر حال خوب ِ از دیروز تا الانم متشکرم ازت :) به خاطر زنجیر عجیبی که بهم خبر خوش می رسونه. به خاطر تو که حلقه های این زنجیر عجیب رو به هم متصل می کنی. برم زنگ بزنم به همکار جان ببینم قبول می کنه جای فردا پس فردا بیاد؟ تا ببینیم چهارشنبه قراره چطوری معجزه کنی!...
877915

باید از توی ذهنم در بیاد!

ازینجایی که من هستم تمام ِ شهر معلومه کنارم خیلیا هستن، دلم پیش تو آرومه... -- تا به کی از آرزوهامون جدا؟ با تو هستم، با تو هستم ای خدااااا...
2099537

xiaomi mi band 3 supports raise to wake

the xiaomi mi band 3 is the fourth mi band - there was the mi band 1, the mi band 1s that introduced a heart rate sensor, the mi band 2 that brought the display and now the mi band 3. and just like its predecessor, the mi band 3 will support raise to wake. it's a simple but powerful feature - raise your wrist towards your face and the screen will light up and show you the time and whatever else you'd like to see. xiaomi will announce the mi band 3 tomorrow alongside the mi 8, mi 8 se and it will probably cost cny 149 (€23). source | via
1833026

قرعه ی مرگ

هوسی نیست که پابند جهانم د مرده ام پیشتراز آنکه مرا مرگ نهانم د رنج مردن نبود بیشتر از زیستنم گرچه دانم کَمَکی عشق جوانم د آتشی هست درونم که مرا می شکند گردهان باز کنم ، غرق گناهم د همچو آئینه ی بش ته درون خویشم دردِ سختیست مرا دشمن جانم د هرنفس، درد فرو میرود و می آید کاش میشد که به یکباره تمامم د آسمان تو"رسا" ابری وگه طوفانیست قرعه ی مرگ کجا هست به نامم د #گیتی_رسائی
2104750

scarecrow in the garden - chris stapleton

لینک scarecrow in the garden - chris stapleton
1664474

broken halos - chris stapleton

لینک broken halos - chris stapleton
1850552

a spaceman e travelling - chris de burgh

لینک a spaceman e travelling - chris de burgh
1894342

tennessee whiskey - chris stapleton

لینک tennessee whiskey - chris stapleton
1830264

say something - justin timberlake ft chris stapleton

لینک say something - justin timberlake ft chris stapleton

don t wake me up chris brown